Item where Faculty/Unit "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item "2022"

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | Ö | Ü
Number of items: 283.

A

Aburezeq Khalil and Kasik László: Gender and Age Differences in Negative Problem Orientation among Palestinian Adolescents.
HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT AND SOCIETY, 23 (3). pp. 88-97. ISSN 2651-1762 (2022)

Akhmetova Aigul and Imambayeva Gaysha and Csapó Benő: Reading Strategies and Reading Achievement in Middle School: Kazakhstani Young Learners.
SAGE OPEN, 12 (3). Terjedelem: 15 p.-Azonosító: 215824402211138. ISSN 2158-2440 (2022)

Akhmetova Aigul and Imambayeva Gaysha and Csapó Benő: Young learners’ reading-writing skills in English as FL in Kazakhstan.
BULLETIN OF LN GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY PHILOLOGY SERIES, 28 (3). pp. 167-180. ISSN 2616-678X (2022)

Akhmetova Aigul and Imambayeva Gaysha and Csapó Benő: A study of reading attitude and reading achievement among young learners in middle school.
HELIYON, 8 (7). ISSN 2405-8440 (2022)

Akhmetova Aigul and Soeharto Soeharto and Imambayeva Gaysha and Csapó Benő: Assessing and validating young Kazakhstanis’ reading skills in English, the impact of classroom climate, and their engagement on reading skills.
INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS, 12 (2). pp. 280-292. ISSN 2301-9468 (2022)

Alawna Hanan: Art as a Means for Women's Voice: Marjane Satrapi's Graphic Novel 'Persepolis' as a Case Study on Oriental Feminist Discourse.
In: Tavaszi Szél 2022 / Spring Wind 2022 Tanulmánykötet I. Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 396-409. (2022) ISBN 9786156457134

Alawna Hanan: A Quest for Women's Emancipation in Palestinian Literature : Sahar Khalifeh's Sunflower.
In: X. JUBILEUMI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORANDUSZ KONFERENCIA 2021 TANULMÁNYKÖTET = 10th JUBILEE INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE 2021 CONFERENCE BOOK. Doctoral Student Association of the University of Pécs, Pécs, pp. 312-321. (2022) ISBN 9789634298199

Alemu Yikunoamlak Mesfin: The Will to Live and Reverence for Life: A Philosophical Base for Biocentrism.
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED PHILOSOPHY, 36 (1). pp. 15-25. ISSN 0739-098X (2022)

Alshammari Abdullah Saber and Pikó Bettina and Berki Tamás and Fitzpatrick Kevin M.: Social Differences in Health Behaviours among Jordanian Adolescents.
EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATION IN HEALTH PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 12 (8). pp. 1191-1204. ISSN 2174-8144 (2022)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Vidákovich Tibor: Assessment in STEM Problem-Solving: A Systematic Review.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT AND EVALUATION, 29 (2). pp. 63-80. ISSN 2327-7920 (2022)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Vidákovich Tibor: An integrated STEM-based mathematical problem-solving test: Developing and reporting psychometric evidence.
Journal on Mathematics Education, 13 (4). pp. 587-604. ISSN 2407-0610 (2022)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Vidákovich Tibor: A mathematical problem-solving framework-based Integrated STEM: Theory and practice.
International Journal of Trends in Mathematics Education Research, 5 (1). pp. 1-11. ISSN 2621-8488 (2022)

Amukune Stephen and Józsa Gabriella and Józsa Krisztián: Comparing Executive Functioning in the School Readiness of Hungarian and Kenyan Preschoolers.
International Journal of Early Childhood, 2022 (16 September). pp. 1-18. ISSN 0020-7187 (2022)

Amukune Stephen and Caplovitz Barrett Karen and Józsa Krisztián: Game-Based Assessment of School Readiness Domains of 3-8-year-old-children: A Scoping Review.
JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH, 11 (1). pp. 146-167. ISSN 2254-7339 (2022)

Anantyarta Primadya and Wicaksono Azizul Ghofar Candra: Utilization of Autoplay to Develop Excretion System as Learning Media with Engklek Game Evaluation.
Journal of Natural Science and Integration, 5 (1). pp. 23-34. ISSN 2620-4967 (2022)

Asztalos Veronka Örsike: A halászleány című Bjørnson‐elbeszélés magyar fordításainak háttere.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38 (6-7). pp. 181-199. ISSN 0586-3708 (2022)

B

B. Németh Mária and Tóth Edit and Csíkos Csaba and Korom Erzsébet: A természettudomány tanulásának motivációi a 6. és a 8. évfolyamon [Science Learning Motivation in Grades 6 and 8].
MAGYAR TUDOMÁNY, 183 (11). pp. 1407-1419. ISSN 0025-0325 (2022)

Baba Jafar: The Duality Of “Message Generators”; Analyzing The Role Of Media In Schmid’s Definition Of Terrorism.
In: Tavaszi Szél 2022 / Spring Wind 2022 Tanulmánykötet I. Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 523-528. (2022) ISBN 9786156457134

Badó Attila and Feleky Gábor: Public Perception of the Hungarian Local Government Reform : Results of an Empirical Study.
PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW, 7 (2). pp. 59-89. ISSN 2498-6275 (2022)

Balassa Bernadett and Gyorgyovich Miklós and Máté-Tóth András: A vallási szekuritizáció és a sebzett kollektív identitás modellje a magyar társadalomban empirikus adatok alapján.
REPLIKA, 127 (4). pp. 131-147. ISSN 0865-8188 (2022)

Barcsa Krisztina and Máté-Tóth András and Heidl Sára: Varieties of Populism in Hungary : Societal and Religious Discourses Regarding the Refugee Crisis.
In: Populism and Migration. Éditions L'Harmattan, Paris, pp. 144-160. (2022) ISBN 9782343256306

Bencsik Orsolya: Lejegyezhető-e a nyers valóság? : Közelítések egy horvát dokumentarista regény délszláv háborús reprezentációjának a bemutatásához.
BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 30 (4). pp. 80-86. ISSN 1217-3053 (2022)

Bencsik Orsolya: Végel László és a „hontalan lokálpatriotizmus”.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38 (6-7). pp. 7-26. ISSN 0586-3708 (2022)

Bencsik Péter: A dunai vízlépcsők építésének politikai problémái : Viták a KGST-tagok között, 1948–1966.
ACTA HISTORICA (SZEGED), 147 (2). pp. 3-10. ISSN 0324-6965 (2022)

Bencsik Péter: A kivándorlás és a magyar állampolgárság, 1948-1978.
SZÁZADOK, 156 (4). pp. 811-834. ISSN 0039-8098 (2022)

Bessenyei Vanda and Martus Nikoletta and Szabó-Gajmer Bernadett (szerk.): Szegedi Történészhallgatók Egyesületének Negyedik Konferenciája.
Belvedere Meridionale, Szeged. (2022) ISBN 9786156060594

Buczkó István and Kunos László and Csábi Eszter and Péter Judit: A túlzott nappali aluszékonyság - EDS - kérdéskörének áttekintése a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának elbírálásánál.
ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE, 29 (11). pp. 70-78. ISSN 1218-2583 (2022)

Bánfi Gréta and Korom Erzsébet: Tanulói aktivitásra alapozott oktatási módszerek alkalmazásának vizsgálata általános és középiskolai tanárok körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32(10). pp. 3-21. ISSN 1215-5233 (2022)

Bánfi Gréta and Korom Erzsébet and Fűz Nóra and Kissné Gera Ágnes: Tanulókísérletekre épített, diáktársakkal támogatott természettudományos tanulási program vizsgálata pedagógusok körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (2). pp. 43-60. ISSN 1215-5233 (2022)

Béla Bálint: Hermányi Dienes József és az erdélyi unitáriusok.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 128 (1). pp. 22-41. ISSN 1222-8370 (2022)

Bónus Lilla and Korom Erzsébet: Mobiltechnológiával támogatott kutatásalapú tanulás.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 122 (2). pp. 109-124. ISSN 0025-0260 (2022)

Büky László: Egy Karinthy-karcolat tartalomszerkesztési eljárása ‒ Nepenthes.
MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 203-209. ISSN 0025-0228 (2022)

C

Calchei Marcela and Barrett Karen Caplovitz and Amukune Stephen and Józsa Krisztián: Comparative study of Russian- and Romanian-speaking students’ mastery motivation in the Republic of Moldova.
COGENT EDUCATION, 9 (1). ISSN 2331-186X (2022)

Chen Luyu and Mehdizadkhani Milad: Disney’s Two Versions of Mulan (1998, 2020) and Twitter: A Reception Study in Terms of (Im)politeness.
Journal of Intercultural Communication Research, Latest articles. ISSN 1747-5759 (2022)

Csapó Benő: Nagy József szerepe a pedagógiai értékelés magyarországi fejlődésében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (11). pp. 6-17. ISSN 1215-5233 (2022)

Csapó Benő: Social determinants of mathematics and science achievement in historical context.
CURRENT OPINION IN BEHAVIORAL SCIENCES, 46. ISSN 2352-1546 (2022)

Csapó Benő: A gondolkodás fejlesztése és a tudás alkalmazása a természettudomány diagnosztikus értékelésének tartalmi kereteiben [Development of Thinking and Application of Knowledge in the Frameworks for Diagnostic Assessment of Science].
MAGYAR TUDOMÁNY, 183 (11). pp. 1383-1394. ISSN 0025-0325 (2022)

Csibri Péter and Tanács Attila: Virtuális valóság alkalmazások orvosi terápiák segítésére.
In: X. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia. NJSZT, Budapest, pp. 66-71. (2022) ISBN 9789634218715

Csikós Zsuzsanna: Latin-Amerika.
In: Egy világraszóló történet: Az 1956-os magyar menekültválság kézikönyve. Magyar Történelmi Emlékek Kézikönyvek . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 477-486. (2022) ISBN 9789634163480

Csikós Zsuzsanna: "Még van életünk ezen a földön".
In: Mint a vigyázó istenek arca : 20 kortárs kolumbiai költő. Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft, Budapest, pp. 165-180. (2022) ISBN 9786156244239

Csikós Zsuzsanna and Tóthné Jancsó Katalin and Katona Eszter: Un océano. Distintos destinos 1492-1522-2022 : libro de resúmenes.
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék, Szeged. (2022) ISBN 9789633069059

Csordás Georgina and Matuszka Balázs and Sallay Viola and Martos Tamás: Assessing meaningful work among Hungarian employees: testing psychometric properties of work and meaning inventory in employee subgroups.
BMC PSYCHOLOGY, 10 (1). Terjedelem: 10 p.-Azonosító: 56. ISSN 2050-7283 (2022)

Csábi Eszter and Gaál Veronika and Hallgató Emese and Schulcz Rebeka Anna and Katona Gábor and Benedek Pálma Edina: Increased behavioral problems in children with sleep-disordered breathing.
ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, 48 (1). ISSN 1720-8424 (2022)

Csányi Róbert and Molnár Gyöngyvér: A tesztmegoldási motiváció szerepe az alacsony téttel rendelkező tesztek eredményeinek értékelésében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (1). pp. 44-63. ISSN 1215-5233 (2022)

Csíkos Csaba: Kutatásmódszertani alapismeretek a kutatásalapú pedagógusképzésben.
In: A didaktika kézikönyve. Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 799-823. (2022) ISBN 9789634548423

Csíkos Csaba: Metacognitive and Non-Metacognitive Processes in Arithmetic Performance: Can There Be More than One Meta-Level?
JOURNAL OF INTELLIGENCE, 10 (3). ISSN 2079-3200 (2022)

Csíkos Csaba and Biró Fanni and Szabóné Szitányi Judit: Incorporating Humor into Mathematical Word Problems: Is there a Negative Effect on Students' Performance?
INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, 15 (3). pp. 1079-1098. ISSN 1694-609X (2022)

D

Dancs Katinka and Kinyó László: After 30 transitional years of democracy: How do young people participate in society and evaluate democracy in Hungary?
In: Reconstructing Democracy and Citizenship Education. Routledge Publishing, London, pp. 74-90. (2022) ISBN 9781003140528

Danka Balázs: Marek Stachowski, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache.
MAGYAR NYELV, 118 (1). pp. 91-94. ISSN 0025-0228 (2022)

Deli Zsolt Pál: The bilingualism of Hungarians in the United Kingdom and Ireland: Possible language contact effects in the language use of immigrant communities. A work in progress.
ARGUMENTUM, 18. pp. 306-336. ISSN 1787-3606 (2022)

F

Fajt Anita: Héber betűkkel magyarul – Daniel Klesch nyelvelméleti nézeteiről és költői kísérleteiről.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (1). pp. 1-40. ISSN 0025-0171 (2022)

Farida Farida and Nanang Supriadi and Siska Andriani and Dinda Pratiwi Dona and Suherman Suherman: STEM approach and computer science impact the metaphorical thinking of Indonesian students’.
RED: REVISTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 22 (69). pp. 1-15. ISSN 1131-8783 (2022)

Fejes József Balázs and Bugyi Anett and Szűcs Norbert and Tóth Edit: Szülői preferenciák és tapasztalatok az általános iskola választásával összefüggésben.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 10 (4). pp. 26-49. ISSN 2063-9945 (2022)

Fejes József Balázs and Mezei Tímea and Vígh Tibor and Szenczi Beáta and Rausch Attila: A Tanári Felelősség Kérdőív és a Tanári Hatékonyság Kérdőív működése pedagógusok és pedagógusjelöltek körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (5). pp. 3-26. ISSN 1215-5233 (2022)

Fejes József Balázs and Szűcs Norbert: Megfogyva bár… Helyzetkép a tanodák finanszírozási hátteréről.
ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 33 (3). pp. 49-70. ISSN 0865-0810 (2022)

Ferwagner Péter Ákos: Antoun Saadeh and the Concept of the Syrian Nation.
In: Histories of Nationalism beyond Europe. Springer International Publishing, Cham, pp. 35-51. (2022) ISBN 9783030926755; 9783030926762

Ferwagner Péter Ákos: Első világháborús francia katonai "jelenlét" a Közel-Keleten.
In: Konfliktusok interdiszciplináris megközelítésben. Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs, Budapest, pp. 145-162. (2022) ISBN 9786155954115

Ferwagner Péter Ákos: Irak lázadása, 1920.
ACTA HISTORICA (SZEGED), 147/2. pp. 11-20. ISSN 0324-6965 (2022)

Ferwagner Péter Ákos: Soldats hongrois en Palestine : lutte à côté des Ottomans contre les Britanniques, 1916-1918.
ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE – MEDITERRÁN TANULMÁNYOK, 32. pp. 165-177. ISSN 0238-8308 (2022)

Ferwagner Péter Ákos: Diverzitás és homogenitás a modern libanoni társadalomban.
In: DIH : Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 32-38. (2022) ISBN 9789639987999

Ferwagner Péter Ákos: L'insurrection malgache de 1947 vue par la presse hongroise.
In: Marges impériales en dialogue. Échanges, transferts, interactions et influences croisés entre les espaces postcoloniaux francophones et la périphérie soviétique européenne dans la seconde moitié du XXe siècle: Actes du colloque international d’histoire or. Éditions Codex; Université de Pécs, Condé-en-Normandie, pp. 83-99. (2022) ISBN 9782918783268

Forgács Tamás: Balázsi József Attila – Kiss Gábor, Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája.
MAGYAR NYELV, 118 (1). pp. 94-101. ISSN 0025-0228 (2022)

Forgács Tamás: Bárdosi Vilmos 70 éves.
MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 380-383. ISSN 0025-0228 (2022)

Forgács Tamás and Németh Miklós and Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI.
SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged. (2022) ISBN 9789633069097

Fábián Gabriella and Nagyné Frauhammer Krisztina: Felcsíki áldást hozó szokások Székely László kutatásai nyomán.
In: Énlaka-konferenciák VIII. Pro Énlaka Alapítvány; Nemzetstratégiai Kutatóintézet; PTE; Orbán Balázs Intézet Egyesület, Gheorgheni, pp. 193-207. (2022) ISBN 9786069811719

Földi Fanni and Józsa Krisztián: A Hangszertanulási motiváció kérdőív magyar adaptációja.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (5). pp. 96-109. ISSN 1215-5233 (2022)

Földi Fanni and Szabó Norbert and Józsa Krisztián: A szülők motiváló szerepe a hangszertanulásban.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 10 (4). pp. 5-18. ISSN 2063-9546 (2022)

Füzi Péter: Tandori Dezső pályakezdése folyóiratokban és antológiákban.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38 (6-7). pp. 301-312. ISSN 0586-3708 (2022)

G

Gajdics Janka and Jagodics Balázs: Mobile Phones in Schools: With or Without you? Comparison of Students' Anxiety Level and Class Engagement After Regular and Mobile-Free School Days.
TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND LEARNING, 27 (4). pp. 1095-1113. ISSN 2211-1662 (2022)

Gere Zsolt: Vörösmarty két névnapi köszöntője és a Laura-versek.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38. pp. 29-54. ISSN 0586-3708 (2022)

Glässer Norbert: Egy könyvtár dokumentumainak margójára.
In: Szegedtől Jeruzsálemig : A Löw könyvtár története. Szerzői kiadás, Szeged, p. 7. (2022) ISBN 9786150138299

Glässer Norbert and Zima András: Az „izraelita paritástól” a felekezetközi kapcsolatokig a 19. század végi Óbecsén: A lokalitás szerepe egy modernizálódó járási elitben.
KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (87). pp. 95-118. ISSN 1586-2410 (2022)

Gosztolya Gábor and Tóth László Tamás and Svindt Veronika and Bóna Judit and Hoffmann Ildikó: Using Acoustic Deep Neural Network Embeddings to Detect Multiple Sclerosis From Speech.
In: ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, pp. 6927-6931. (2022) ISBN 9781665405409

Gyimesi Timea: Nomadiser nos paradigmes. L'apport de Deleuze et Guattari au tournant pragmatique (écologique) en littérature.
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA, 33. pp. 45-55. ISSN 0567-8099 (2022)

Gál Zita and Kasik László and Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Nagy Krisztina: Social problem-solving, life satisfaction and well-being among high school and university students.
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCHOOL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 10 (1). pp. 170-180. ISSN 2168-3603 (2022)

Gévayné Janurik Márta and Józsa Krisztián: Long-Term Impacts of Early Musical Abilities on Academic Achievement: A Longitudinal Study.
JOURNAL OF INTELLIGENCE, 10 (3). Terjedelem: 18 p.-Azonosító: 36. ISSN 2079-3200 (2022)

H

Habók Anita and Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: English as a foreign language learners’ strategy awareness across proficiency levels from the perspective of self-regulated learning metafactors.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 13. ISSN 1664-1078 (2022)

Habók Anita and Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: Investigating the Relationship Among English Language Learning Strategies, Language Achievement, and Attitude.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 13. Terjedelem: 9-Azonosító: 867714. ISSN 1664-1078 (2022)

Hegyi Ádám Alex: Bázeli disputációk hungarus paratextusai 1586–1759.
In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 146-159. (2022) ISBN 9786069484791; 9786068886893

Hegyi Ádám Alex: Die Schaffung von Kulturlandschaft im Südosten Ungarns. Die Rolle des Tabakanbaus 1749–1819.
Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe, 5. pp. 48-62. ISSN 2707-6091 (2022)

Hegyi Ádám Alex: Elhallgatott múlt : egyháztörténet-írás Vésztőn 1714 és 1794 között.
In: Az egyháztörténet-írás története Magyarországon. University of Miskolc Faculty of Humanities, Miskolc, pp. 352-361. (2022) ISBN 9789633582671; 9789633582688

Hegyi Ádám Alex: Olcsai Gaál András (?–1742) hagyatéka (1717–1777).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (2). pp. 243-251. ISSN 0025-0171 (2022)

Hegyi Ádám Alex: Református gyülekezet alapítása Csanyban (Csanytelek) 1753-ban.
In: Hagyomány Identitás Történelem 2021. Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 85-104. (2022)

Hegyi Ádám Alex: Szepesy Ignác pécsi püspök : Méreg Martin – Molnár Dávid – Schmelczer-Pohánka Éva (szerk.): Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban. „A hazának hű őre és oszlopa” Szepesy Ignác pécsi püspök emlékezete. A 2018. október 4-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 9 (1-2). pp. 83-86. ISSN 2416-223X (2022)

Hegyi Ádám Alex: Zeit, Erinnerung, Wahrsagerei: Was dachten die Reformierten des 18. Jahrhunderts im Königreich Ungarn von der Zeit?
CODICES MANUSCRIPTI, Supplementum 19 (April). pp. 157-164. ISSN 0379-3621 (2022)

Hegyi Ádám Alex and Cora Zoltán (ford.): The Idol Moloch in the Church : The Interconnection of Calvinist Identity and the Memory of Reformation in the South-Eastern Part of the Hungarian Kingdom in the 18th Century.
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA, 67 (2). pp. 138-162. ISSN 1582-5418 (2022)

Hegyi Ádám Alex and Losonc Ilona and Redenczki István and Szabadi István and Szász Lajos and Tóth Levente and Veres Tünde (forráskiad.): Összeírások és egyházlátogatások a Békési Református Egyházmegyében 1721 és 1820 (1831) között.
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen. (2022) ISBN 9789638209320

Hegyi Ádám Alex and Rózsa Katinka (ford.): Der Buchhandel zwischen der Stadt Basel und dem Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert: Die Rolle der reformierten Studenten bei der Umgestaltung des Buchhandels.
Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, 23 (1). pp. 21-33. (2022)

Hercz Mária and Zewude Girum Tareke and Okiri Peter Ochieng and Pozsonyi Ferenc: Family as the starting point of education: A research on parents' beliefs.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, Szeged, Budapest, pp. 89-100. (2022) ISBN 9789633068960

Hermann Zoltán and Molnár Gyöngyvér: A koronavírus-járvány okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása a tanulói teljesítményekre.
In: Fehér könyv a Covid-19-járvány társadalmi-gazdasági hatásairól. ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, pp. 130-136. (2022)

Hidayatullah Achmad and Csíkos Csaba: Mathematics Related Belief System and Word Problem-Solving in the Indonesian Context.
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 18 (4). Terjedelem: 16-Azonosító: em2094. ISSN 1305-8215 (2022)

Horvát Barbara and Martos Tamás: A pszichológiai alapszükségletek kielégülése a karantén alatt - A COVID-19 pandémia tanulságai a mentális egészségre nézve.
In: X. Jubileumi Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2021 tanulmánykötet = 10th Jubilee Interdisciplinary Doctoral Conference 2021 conference book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, pp. 340-354. (2022) ISBN 978-963-429-819-9

Horváth Márta: Felt versus Perceived Emotions : Fear and Empathy While Reading Poe’s “The Pit and the Pendulum”.
In: Negative Emotions in the Reception of Fictional Narratives. Poetogenesis. Studien und Texte zur empirischen Anthropologie der Literatur (13). Brill | mentis, Leiden, pp. 21-43. (2022) ISBN 9783969752661; 9783957432667

Hárs Endre: Idegen nyelv és nemzeti gyarapodás : Hevesi Lajos (1843–1910) mint kultúraközvetítő.
In: A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő. Transylvanian Museum Society; Partium Kiadó, Kolozsvár, Nagyvárad, pp. 159-172. (2022) ISBN 9786067392180; 9786069673263

Hárs Endre: Vom Nutzen literarischer Fluss- und Sumpflandschaften : Technischer Fortschritt und Naturgestaltung bei Mór Jókai (1825–1904).
In: Melioration und Migration. Wasser und Gesellschaft in Mittel- und Ostmitteleuropa vom 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (25). Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 305-323. (2022) ISBN 9783515131452, 9783515131469

Hárs Endre: Wie Gyula Hernádi dem Zeitreisenden begegnete : Eine Episode aus der Geschichte der ungarischen Fantastik.
In: Tonavan Laakso. Eine Festschrift für Johanna Laakso. Praesens Verlag, Wien, pp. 499-513. (2022) ISBN 9783706911597

Hász-Fehér Katalin: Jegyzetek egy szállóige és a sajtónyelv természetrajzához: Arany János (?): „Gondolta a fene”.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38 (6-7). pp. 107-151. ISSN 0586-3708 (2022)

Hódi Ágnes and Gál Anikó and Soós Katalin and Varga Emőke and Tóth Edit and B. Németh Mária: Infokommunikációs technológia az óvodában, az óvodáskorúak otthonában és az óvodapedagógus-képzésben: áttekintés az elmúlt évtized eredményeiről.
MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK (2012)-, 62 (2.). pp. 3-18. ISSN 2063-3734 (2022)

Hódosy Annamária: Veganstrukció, avagy bevezetés a fitoszemiológiába.
APERTÚRA, 18 (1). ISSN 1787-7245 (2022)

I

Imre Nóra and Balogh Réka and Gosztolya Gábor and Tóth László and Hoffmann Ildikó and Várkonyi Tamás and Lengyel Csaba Attila and Pákáski Magdolna and Kálmán János: Temporal Speech Parameters Indicate Early Cognitive Decline in Elderly Patients With Type 2 Diabetes Mellitus.
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS, 36 (2). pp. 148-155. ISSN 0893-0341 (2022)

J

Jancsó András and Nemes Márk and Szabó Annamária and Csornay Annamária and Fenyvesi Boglárka and Furtado Renáta and Szűcs Bernadett and Tegzes Nóra (szerk.): Ütközéspontok VIII. : A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztály konferenciájának kötete.
Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest. (2022) ISBN 9786158199186

José Vicente Egas López and Balogh Réka and Imre Nóra and Hoffmann Ildikó and Szabó Martina Katalin and Tóth László and Pákáski Magdolna and Kálmán János and Gosztolya Gábor: Automatic screening of mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease by means of posterior-thresholding hesitation representation.
COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, 75. Terjedlem: 13-Azonosító: 101377. ISSN 0885-2308 (2022)

Jovanović Veljko and Rudnev Maksim and Arslan Gökmen and Buzea Carmen and Dimitrova Radosveta and Góngora Vanesa and Guse Tharina and Ho Rainbow T. H. and Iqbal Naved and Jámbori Szilvia and Jhang Fang‑Hua and Kaniušonytė Goda and Li Jingguang and Lim Young‑Jin and Lodi Ernesto: The Satisfaction with Life Scale in Adolescent Samples: Measurement Invariance across 24 Countries and Regions, Age, and Gender.
APPLIED RESEARCH IN QUALITY OF LIFE, 17 (4). pp. 2139-2161. ISSN 1871-2584 (2022)

Jáki Zsuzsanna and Ittzés András and Kiri Edith A. and Sallay Viola and Kővári Magdolna Erzsébet and Tomcsányi Teodóra: Hungarian Psychotherapists' Experiences of the Cooperation with Spiritual Directors and Pastoral Counselors : A Qualitative Study.
In: In the Presence : Studies in the Theory, Training and Practice of Pastoral Counselling. Antropos Mentálhygiénés Egyesület, Budapest, pp. 241-271. (2022) ISBN 9786150153254

Jámbori Szilvia and Kasik László and Fejes József Balázs and Vígh Tibor and Gál Zita: A szociálisprobléma-megoldás vizsgálata személyközpontú megközelítésben serdülők és fiatal felnőttek körében.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 22 (1). pp. 37-63. ISSN 1419-872X (2022)

Jámbori Szilvia and Kőrössy Judit and Bohner-Beke Alíz: A pozitív fiatalkori fejlődés vizsgálata az élettel való elégedettség, az élet értelme és a szubjektív jóllét kognitív érzelmi összetevői tükrében.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 22 (1). pp. 7-35. ISSN 1419-872X (2022)

Józsa Gabriella and Oo Tun Zaw and Amukune Stephen and Józsa Krisztián: Predictors of the Intention of Learning in Higher Education: Motivation, Self-Handicapping, Executive Function, Parents’ Education and School Achievement.
EDUCATION SCIENCES, 12 (12). ISSN 2227-7102 (2022)

Józsa Krisztián: Óriáslépések a pedagógiában: az óvodás és kisiskolás gyermekek fejlesztése.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (11). pp. 55-68. ISSN 1215-5233 (2022)

Józsa Krisztián and Amukune Stephen and Zentai Gabriella and Barrett Karen Caplovitz: School Readiness Test and Intelligence in Preschool as Predictors of Middle School Success: Result of an Eight-Year Longitudinal Study.
JOURNAL OF INTELLIGENCE, 10 (3). Terjedelem: 19 p.-Azonosító: 66. ISSN 2079-3200 (2022)

K

Karika Tímea and Csíkos Csaba: A Test for Understanding Simple Fractions Among 5th Grade Students at the Beginning of Lower Secondary Education.
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 18 (2). ISSN 1305-8215 (2022)

Kasik László: A szociálisérdek-érvényesítés jellemzői gyermek- és serdülőkorban : a Nagy József-i modell empirikus igazolása és továbbfejlesztése.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (11). pp. 83-97. ISSN 1215-5233 (2022)

Kasik László and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Tóth Edit and Jagodics Balázs and Szabó Éva: Az iskolai kudarcok tényezői – egy lehetséges preventív modell keretei.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 122 (1). pp. 3-19. ISSN 0025-0260 (2022)

Kasik László and Gál Zita and Nagy Zoltán: Social Problem-Solving and Anxiety in Perfectionist and Non-Perfectionist Adolescents.
In: Problem-Solving: Insights, Challenges, and Approaches. Nova Science Publishers Inc.; Nova Publishers, New York, pp. 165-190. (2022) ISBN 9781685077839

Kasik László and Jámbori Szilvia and Tóth Edit and Gál Zita: Problémamegoldás barátok és nem barátok között serdülők körében.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 77 (1). pp. 29-52. ISSN 0025-0279 (2022)

Katona Eszter: Federico García Lorca y Antonio Machado en dos dramas de hoy (Alberto Conejero: La piedra oscura; Antonio Miguel Morales Montoro: La milonga del destierro y los días azules).
In: Teatro y poesía en los inicios del siglo XXI: En reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo. Editorial Verbum, Madrid, pp. 407-428. (2022) ISBN 9788413377773

Katona Eszter: Mujer, política, exiliada y lesbiana. Reconstrucción de la figura de Victoria Kent en dos dramas de hoy: Las raíces cortadas, de Jerónimo López Mozo y La verdadera identidad de Madame Duval, de Miguel Antonio Morales Montoro.
In: Estereotipos y prejuicios en/sobre las culturas, literaturas, sociedades del mundo hispánico. Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado, Belgrád, pp. 175-192. (2022) ISBN 9788661536878

Kelemen Fanni Zsófia and Csordás Georgina and Csuka Sára Imola and Rosta-Filep Orsolya and Martos Tamás: Az interperszonális elektronikus megfigyelés kérdőív magyar változatának (IES-H) pszichometriai jellemzői.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 22 (1). pp. 85-102. ISSN 1419-872X (2022)

Keno Abdi Kitesa: Moral relations between humans and animals.
PRAGMATISM TODAY, 13 (1). pp. 86-87. ISSN 1338-2799 (2022)

Kerpics Judit: The politically motivated language of fashion in the magazine Nővilág in 1859–1860.
In: Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában. International Association for Hungarian Studies, Budapest, pp. 313-325. (2022) ISBN 9786155309090

Khoshsaligheh Masood and Eriss Azadeh and Mehdizadkhani Milad and Pakar Elnaz: Translation of multilingual films in Iran in Persian dubbing.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTILINGUALISM. ISSN 1479-0718 (2022)

Kis Luca and Tihanyi Balázs and Király Kitty and Berthon William and Spekker Olga and Váradi Orsolya Anna and Nagy Réka and Neparáczki Endre and Révész László and Szabó Árpád and Pálfi György and Bereczki Zsolt: A previously undescribed cranial surgery technique in the Carpathian Basin 10th century CE.
INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY, 32 (2). pp. 479-492. ISSN 1047-482X (2022)

Kis Orsolya and Steklács János and Jakab Katalin and Klivényi Péter: Afáziás személyek lexikai hozzáférésének vizsgálata olvasás közben.
BESZÉDTUDOMÁNY / SPEECH SCIENCE, 3. pp. 162-187. ISSN 2732-3773 (2022)

Kis Orsolya and Steklács János and Jakab Katalin and Klivényi Péter: Enyhe és középsúlyos afáziás személyek szóolvasási képességeinek vizsgálata szemkamerás eszközzel.
In: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia Szeged, 2021. november 18-20. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság; SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Szeged, pp. 41-53. (2022) ISBN 9789633068335

Kiss A. Kriszta: A magyar élclap-irodalom kezdetei és a Nagy Tükör.
Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 37-38 (6-7). pp. 261-282. ISSN 0586‐3708; 2676‐9727 (2022)

Kiss-Vetráb Mercedes and José Vicente Egas López and Balogh Réka and Imre Nóra and Hoffmann Ildikó and Tóth László and Pákáski Magdolna and Kálmán János and Gosztolya Gábor: Using Spectral Sequence-to-Sequence Autoencoders to Assess Mild Cognitive Impairment.
In: ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, pp. 6467-6471. (2022) ISBN 9781665405409

Korom Alexandra: The Handbook of Educational Methodology for Students Majoring in Teaching and for Practicing Teachers.
TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION, 3 (2). pp. 161-163. ISSN 2732-1002 (2022)

Korom Alexandra: Oktatásmódszertani kézikönyv tanárszakos hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak.
TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION, 3 (2). pp. 157-159. ISSN 2732-1002 (2022)

Korom Erzsébet: A tanulói tévképzetektől a gondolkodási képességekig : természettudományos gondolkodás szerepe a fogalmi váltásban.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (11). pp. 98-112. ISSN 1215-5233 (2022)

Korom Erzsébet and Csiszár Imre: A természettudományos gondolkodás és kutatás készségeinek fejlesztése kisiskoláskorban [Developing Scientific Reasoning and Inquiry Skills in Early Childhood].
MAGYAR TUDOMÁNY, 183 (11). pp. 1395-1406. ISSN 0025-0325 (2022)

Kovács Katalin: Nature morte ou vivante ? Lapins et lièvres morts dans la peinture de Chardin.
In: La Mort. University of Presov, Faculty of Arts, Presov, pp. 105-121. (2022) ISBN 9788055529776

Kovács Katalin: Rokokó, rocaille vagy Régence-stílus? A 18. századi ízlésvitákról – Watteau ürügyén.
In: A rokokó arcai. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 15-28. (2022) ISBN 9786156255518

Kovács Krisztina: Kamaszok a palicsi villamoson – Megjegyzések egy önképzőkör történetéhez: Izmos irodalmi kötelékben: Kosztolányi Dezső és Csáth Géza önképzőkörének jegyzőkönyvei, szerk., előszó, jegyz.: Hicsik Dóra, Dotnet Kiadó, Budapest, 2021.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38 (6-7). pp. 213-222. ISSN 0586-3708 (2022)

Kovács Krisztina: Kovács Krisztina írása: Recenzió: Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914), Apertúra Könyvek, 8., Szeged: Pompeji, 2022. 288 l.
RECITI.HU, 2022. 09. 25.. (2022)

Kovács Krisztina: Szelídített nomádok: Tolnai Ottó: Szeméremékszerek 2. - Az úr pantallója. Kávézások Czipriánnal.
MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 45 (1). pp. 64-65. ISSN 0138-922X (2022)

Kovács Krisztina: A határ variációi Hunyady Sándor prózájában.
ERDÉLYI MÚZEUM, 84 (3). pp. 12-21. ISSN 1453-0961 (2022)

Kovács Krisztina: A modern nagyváros vizuális reprezentációi: Irodalom és fotóművészet kapcsolódásai.
PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 9 (1). pp. 36-56. ISSN 2064-6038 (2022)

Kovács Krisztina and Novák Anikó: A menekültválság mint a poszkolonialitás narratívája: Magyar és skandináv kitekintés.
HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 23 (1). pp. 107-125. ISSN 0350-2430 (2022)

Kovács Krisztina: Kamaszok a palicsi villamoson – Megjegyzések egy önképzőkör történetéhez.
TISZATÁJONLINE, 2022. 01. 25.. Terjedlem: 7. (2022)

Kovács Krisztina: "Unoka nem rokon" - A trauma terei egy mikrohistorikus "Bildungsromanban" : Kovács Lajos: Hosszúra nőtt árnyékaink.
KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (3). pp. 22-32. ISSN 0023-415X (2022)

Kun Bernadette and Martos Tamás and Bőthe Beáta and Tóth-Király István: Többdimenziós Munkamotiváció Skála : (Multidimensional Work Motivation Scale, MWMS).
In: Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 492-496. (2022) ISBN 9789632267890

Kuna Ágnes and Bochatay Naike and Kim Sara and Csabai Márta: Being in the same boat, in two ways.
In: Figurative Thought and Language in Action. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 259-284. (2022) ISBN 9789027211392; 9789027257611

Kállai János and Urbán Róbert and Csabai Márta: Egészségpszichológiai kutatások és az alkalmazott egészségpszichológiai ellátás fejlődése az elmúlt 30 évben Magyarországon.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 76 (3-4). pp. 787-801. ISSN 0025-0279 (2022)

Kálmán János and Devanand Davangere P. and Gosztolya Gábor and Balogh Réka and Imre Nóra and Tóth László and Hoffmann Ildikó and Kovács Ildikó and Vincze Veronika and Pákáski Magdolna: Temporal speech parameters detect mild cognitive impairment in different languages: validation and comparison of the Speech-GAP Test® in English and Hungarian.
CURRENT ALZHEIMER RESEARCH, 19 (5). pp. 373-386. ISSN 1567-2050 (2022)

Kérchy Anna: Mire képes egy képeskönyv? Képtelen interaktív képszövegek az Alice Csodaországban és Tükörországban első kiadásaiban.
In: Illusztráció - történetek. Balatonfüred Városért Közalapítvány; Tempevölgy Kiadó, Balatonfüred, pp. 30-53. (2022) ISBN 9786156404022

Kérchy Anna: Romanticism and Victorianism in English Literature.
Institute of English & American Studies, University of Szeged. (2022) ISBN 9789633068861

Kóródi Kitti and Szabó Éva and Jagodics Balázs: A Tanulmányi Reziliencia Kérdőív magyar változatának adaptálása általános és középiskolás mintán.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (5). pp. 46-56. ISSN 1215-5233 (2022)

Kóródi Kitti and Szél Erzsébet and Szabó Éva: A Serdülő Reziliencia Kérdőív (READ) magyar nyelvű adaptációja.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 77 (4). pp. 483-505. ISSN 0025-0279 (2022)

L

Lantay Gyula: Az általános birtoklásjelölő morféma viselkedése a magyar pc-játékosok nyelvhasználatában.
MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 192-202. ISSN 0025-0228 (2022)

Liu Yong and Pásztor Attila: Design and validate the Employer-Employee-Supported Critical Thinking Disposition Inventory (2ES-CTDI) for undergraduates.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 46. ISSN 1871-1871 (2022)

Liu Yong and Pásztor Attila: Effects of Problem-Based Learning Instructional Intervention on Critical Thinking in Higher Education: A Meta-Analysis.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 45. Terjedelem: 21-Azonosító: 101069. ISSN 1871-1871 (2022)

Lopatovszkiné Kasza Éva Zsuzsanna and Szabó Éva: A 2020-as karantén hatása az iskolával kapcsolatos attitűdre, valamint a gyermeki viselkedésre, különös tekintettel az ADHD-ben érintett tanulókra.
FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 33 (1-3). pp. 32-49. ISSN 0866-2495 (2022)

Lénárt András: Az ibériai olvasztótégely: A diverzitás különböző felfogásai a spanyol nemzettudat és identitás alakulásában.
In: DIH: Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 9-17. (2022) ISBN 9789639987999

Lénárt András: A Century of Conflicts between Cuba and the United States.
In: A New Struggle for Independence in Modern Latin America. Routledge, Abingdon, New York (NY), pp. 236-256. (2022)

Lénárt András: Horogkereszt Hispániában. Spanyolországban élő nácik a filmeken.
FILMVILÁG, 65 (9). pp. 35-37. ISSN 0428-3872 (2022)

Lénárt András: Múltunk a moziban.
FILMVILÁG, 65 (8). p. 54. ISSN 0428-3872 (2022)

M

Madai Ágota and Rácz Zsófia and Szeniczey Tamás and Marcsik Antónia and Bálintné Tóth Ágnes and Wilhelm Gábor and Hajdu Tamás: Tiszaug-Országúti bevágás gepida kori népességének történeti embertani vizsgálata.
ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK, 63. pp. 17-40. ISSN 0003-5440 (2022)

Madai Ágota and Szeniczey Tamás and Rácz Zsófia and Marcsik Antónia and Bálintné Tóth Ágnes and Wilhelm Gábor and Hajdu Tamás: Csúcsfejek a gepida korból : Mesterséges koponyatorzítás egy Tisza menti temető népességének körében.
MAGYAR RÉGÉSZET, 11 (3). pp. 16-25. ISSN 2416-0288 (2022)

Magyar Andrea and Habók Anita and Molnár Gyöngyvér: Exploring the role of EFL receptive skills and learning strategy usage in the ability to acquire and apply knowledge at the beginning of higher education.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 13. Terjedelem: 10-Azonosító: 808546. ISSN 1664-1078 (2022)

Majzik Tamás and Molnár Gyöngyvér: Induktív gondolkodás fejlesztése oktatási robotokkal támogatott fejlesztő környezetben.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (7). pp. 69-83. ISSN 1215-5233 (2022)

Mamad Abderrahim and Vígh Tibor: Moroccan EFL Public University Instructors’ Perceptions and Self-Reported Practices of Written Feedback.
JOURNAL OF LANGUAGE AND EDUCATION, 8 (4). pp. 117-136. ISSN 2411-7390 (2022)

Marjanucz László and Antal Tamás and Vajda Tamás (szerk.): A Szegedi Tudományegyetem és elődei története : II. rész A kolozsvári egyetem története az alapítástól a szegedi újrakezdésig 1872–1921.
Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. (2022) ISBN 9789633068632

Martos Tamás and Csordás Georgina: WHO Jóllét Kérdőív rövidített változata : (WHO Well-Being Index, WBI-5).
In: Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 186-189. (2022) ISBN 9789632267890

Martos Tamás and Désfalvi Judit: Az Élettel Való Elégedettség Skála : (Satisfaction with Life Scale, SWLS).
In: Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 173-176. (2022) ISBN 9789632267890

Martos Tamás and Lakatos Csilla and Sallay Viola: Kapcsolati Elégedettség Skála : (Relationship Assessment Scale, RAS).
In: Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 380-383. (2022) ISBN 9789632267890

Martos Tamás and Rosta-Filep Orsolya and Fényszárosi Éva: Észlelt Stressz Kérdőív : (Percieved Stress Scale, PSS).
In: Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 233-237. (2022) ISBN 9789632267890

Martos Tamás and Szabó Evelin: Remény Skála : (Adult Hope Scale, AHS-H).
In: Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 195-198. (2022) ISBN 9789632267890

Martos Tamás and Tóth-Vajna Rita and Sallay Viola: Páros Megküzdés Kérdőív : (Dyadic Coping Inventory, DCI).
In: Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 253-258. (2022) ISBN 9789632267890

Matuska Ágnes: Vágyunk varázslatos tárgya. Kenneth Branagh: Lóvátett lovagok – komédia a musicalszínpadon.
APERTÚRA, 17 (2). ISSN 1787-7245 (2022)

Mohammed Saif Husam and Kinyó László: The cross-cultural validation of the technology-enhanced social constructivist learning environment questionnaire in the Iraqi Kurdistan Region.
Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 17 (25). Terjedelem: 25 p.-Azonosító: 25. ISSN 1793-7078 (2022)

Molnár Gyöngyvér: Az alapképességek fejlődése: Nagy József szerepe a hazai empirikus neveléstudományi kutatások módszertani megújításában.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (11). pp. 113-126. ISSN 1215-5233 (2022)

Molnár Gyöngyvér: Egy hazai jó gyakorlat.
In: Fehér könyv a Covid-19-járvány társadalmi-gazdasági hatásairól. ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, pp. 142-144. (2022)

Molnár Gyöngyvér and Tóth Edit (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira.
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, Szeged, Budapest. (2022) ISBN 9789633068960

Molnár Gyöngyvér: How to Make Different Thinking Profiles Visible Through Technology: The Potential for Log File Analysis and Learning Analytics.
In: Advances in Artificial Intelligence-based Technologies. Springer International Publishing, Cham, pp. 125-145. (2022) ISBN 9783030805715; 9783030805708; 9783030805739

Molnár Gyöngyvér and Alrababah Saleh Ahmad and Greiff Samuel: How we explore, interpret, and solve complex problems: A cross-national study of problem-solving processes.
HELIYON, 8 (1). Terjedelem: 15 p.-Azonosító: e08775. ISSN 2405-8440 (2022)

Monok István: Szepesi Zsuzsanna, A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Könyvtárának Rácz Aladár-hagyatéka, Budapest, ELKH BTK ZTI, 2021.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (1). pp. 143-144. ISSN 0025-0171 (2022)

Máté-Tóth András: Focusing on Wounded Collective Identity.
OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE (2013-), 42 (6). pp. 64-76. ISSN 2693-2148 (2022)

Máté-Tóth András: Jegyzetek Markó Béla Karácsony-teológiájához.
VIGILIA, 87 (12). pp. 1037-1041. ISSN 0042-6024 (2022)

Máté-Tóth András: Mission of the Catholic Intelligentsia in Central Europe today.
In: Catholic Universities of Central, Eastern and Western Europe in a Secularizing World. Angelicum University Press, Roma, pp. 97-138. (2022) ISBN 9788899616663

Máté-Tóth András: Public Religion in Central and Eastern Europe : Towards an Investigation of José Casanova’s theory.
Wuhan Journal of Cultic Studies, 2 (1). pp. 1-20. ISSN 2766-7588 (2022)

Máté-Tóth András: Rawls vallásáról : Az On My Religion első magyar nyelvű megjelenése elé.
VIGILIA, 87 (1). pp. 57-59. ISSN 0042-6024 (2022)

Máté-Tóth András: Recenzja: Michał Wilkosz, Patryk Zając: Mach Revolution. Ein praktischer Kurs, um christliches Potenzial für wenig Interessierte zu erkunden, Delegatur der Deutschen Bischofskonferenz für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland Verlag, Hannover 2021, ss. 184.
WROCLAWSKI PRZEGLAD TEOLOGICZNY / WROCLAW THEOLOGICAL REVIEW, 30 (1). pp. 305-309. ISSN 1231-1731 (2022)

Máté-Tóth András: Sebzett kollektív identitás és vallásértelmezés.
ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 20 (1). pp. 11-22. ISSN 1583-6347 (2022)

Máté-Tóth András: Surzhyk.
OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE (2013-), 42 (2). pp. 13-15. ISSN 2693-2148 (2022)

Máté-Tóth András: Vallás Közép-Európában: Megközelítés a sebzett kollektív identitás felől.
KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (3). pp. 23-33. ISSN 1222-8338 (2022)

Máté-Tóth András: Varázstalanítás és ami utána következik : A vallás értelmezése a bizonytalanság világában.
In: Fidele Signaculum : Írások Szőnyi György Endre tiszteletére. University of Szeged, Szeged, pp. 641-647. (2022) ISBN 9789633069066

Máté-Tóth András and Balassa Bernadett: A traumatizált társadalmi tudat dimenziói : adatok a sebzett kollektív identitás elméletéhez.
SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 32 (2). pp. 57-77. ISSN 1216-2051 (2022)

Máté-Tóth András and Szilárdi Réka: Szekuritizáció és vallás Kelet-Közép-Európában.
REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 26-43. ISSN 0865-557X (2022)

Müller Vanessa: Lemorzsolódás vagy bennmaradás? A felsőoktatásban tanuló figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) élő fiatal felnőttek helyzete.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 10 (4). pp. 42-61. ISSN 2063-9546 (2022)

N

Nagy L. János: A teljesség és az explicitség igézetében. Emlékezés Petőfi Sándor Jánosra.
MAGYAR NYELV, 118 (1). pp. 83-90. ISSN 0025-0228 (2022)

Nagy Márió Tibor and Korom Erzsébet: A tudomány természete (Nature of Science, NOS) és szerepe a természettudományos nevelésben.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (7). pp. 84-102. ISSN 1215-5233 (2022)

Nemes Annamária and Csabai Márta and Szok Délia: Covid-19 és krónikus fájdalom: online felmérés a pandémia alatt fájdalommal élő ellátásban nem részesülő személyek körében.
IDEGGYOGYASZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE, 75 (9-10). pp. 307-315. ISSN 0019-1442 (2022)

Nemes Márk and Máté-Tóth András: Revisiting New Religions, Attitudes and Policies in the United States and Central-Eastern Europe between the 1960s and 2010s.
ALTERNATIVE SPIRITUALITY AND RELIGION REVIEW, 13 (2). pp. 145-161. ISSN 1946-0538 (2022)

Nguyen Thuy Lan Anh and Habók Anita: Adaptation and validation of a computer-assisted language learning attitude questionnaire in a Vietnamese EFL context: A comparison between online and paper modes of administration.
HELIYON, 8 (6). Terjedelem: 11-Azonosító: e09743. ISSN 2405-8440 (2022)

Nguyen Thuy Lan Anh and Habók Anita: DO ICT SELF-EFFICACY BELIEFS PREDICT ACTUAL DIGITAL LITERACY? EVIDENCE FROM LITERATURE IN THE SCHOOL CONTEXT.
In: ICERI2022 Proceedings. IATED, pp. 2470-2474. (2022) ISBN 9788409454761

Nguyen Van Son and Habók Anita: Non-English major students’ perceptions of aspects of their autonomous language learning.
LANGUAGE LEARNING IN HIGHER EDUCATION, 12 (1). pp. 231-253. ISSN 2191-6128 (2022)

Nguyen Van Son and Habók Anita: Developing and Validating a Self-efficacy Questionnaire for CEFR A2 Level EFL Learners.
MEXTESOL JOURNAL, 46 (1). pp. 1-11. ISSN 2395-9908 (2022)

Németh Miklós: Új nyelvészeti sorozatot indított a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány.
MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 361-366. ISSN 0025-0228 (2022)

O

Oktaviani Dinni Rahma and Habiburrohman Muhammad and Amalina Ijtihadi Kamilia: Application of intuitionistic fuzzy sets in determining the major in senior high school.
Desimal: Jurnal Matematika, 5 (3). pp. 247-254. ISSN 2613-9073 (2022)

Oo Tun Zaw and Habók Anita: Reflection-based questioning: Aspects affecting Myanmar students’ reading comprehension.
HELIYON, 8 (7). Terjedelem: 14 p.-Azonosító: e09864. ISSN 2405-8440 (2022)

Owaimer Oliver: Egy Petőfi-ábrázolás a Bach-korszakban : Orlai Petrich Soma: Petőfi Debrecenben 1844‐ben (1857).
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38 (Új folyam 6-7). pp. 81-106. ISSN 0586-3708 (2022)

Owaimer Oliver: A Petőfi-rejtély Jókai szemével : a politikai divatok a Petőfi-diskurzus kontextusában.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 76 (3). pp. 62-86. ISSN 0133-1167 (2022)

P

Palatinus Zsolt and Volosin Márta and Csábi Eszter and Hallgató Emese and Hajnal Edina and Lukovics Miklós and Prónay Szabolcs and Ujházi Tamás and Osztobányi Lilla and Szabó Balázs and Králik Tamás and Majó Zoltán: Physiological Measurements in Social Acceptance of Self Driving Technologies.
RESEARCH SQUARE, 12 (1). Terjedelem: 9 p.-Azonosító: 13312. ISSN 2693-5015 (2022)

Papp-Zipernovszky Orsolya: „Színváltó vagyok” : A szégyen megjelenése és kezelése az önismereti pszichodráma-csoportban.
IMÁGÓ BUDAPEST: PSZICHOANALÍZIS TÁRSADALOM KULTÚRA, 11 (3). pp. 57-70. ISSN 2062-5383 (2022)

Papp-Zipernovszky Orsolya and Mangen Anne and Jacobs Arthur and Lüdtke Jana: Shakespeare sonnet reading : An empirical study of emotional responses.
LANGUAGE AND LITERATURE, 31 (3). 296 -324. ISSN 0963-9470 (2022)

Phyo W. M. and Nikolov Marianne and Hódi Ágnes: THE ROLE OF DOCTORAL STUDENTS’ MOTIVATION AND ANXIETY IN THEIR ENGLISH ACADEMIC WRITING.
In: ICERI2022 Proceedings. IATED, pp. 1515-1521. (2022) ISBN 9788409454761

Pikó Bettina and Kiss Hedvig and Gráczer Alexandra: Fiatal nők testértékelésének összefüggése étkezési zavarokkal és pszichológiai jellemzőkkel [Relationship of young women’s body appreciation with eating disorders and psychological variables].
ORVOSI HETILAP, 163 (27). pp. 1082-1088. ISSN 0030-6002 (2022)

Pikó Bettina and Kiss Hedvig and Tari Gergely Róbert: Az empátia vizsgálata hazánkban tanuló külföldi orvostanhallgatók körében.
ORVOSKÉPZÉS, 47 (2). pp. 362-367. ISSN 0030-6037 (2022)

Polanek Evelin and Karai Adrienn and Molnár Regina and Németh Gábor László and Orvos Hajnalka and Balogh Péter and Paulik Edit: Association between sociodemographic, obstetric, and lifestyle factors among Hungarian pregnant women—A cross‐sectional study.
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, 48 (10). pp. 2541-2551. ISSN 1341-8076 (2022)

Polcsik Balázs and Kasik László and Perényi Szilvia: A szociális-problémamegoldás jellemzői a sporttudományi képzési területen tanulmányokat folytató hallgatók körében.
MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (6 (100)). pp. 44-53. ISSN 1586-5428 (2022)

Prónay Szabolcs and Lukovics Miklós and Kovács Péter and Majó Zoltán and Ujházi Tamás and Palatinus Zsolt and Volosin Márta: Pánik próbája a mérés : Avagy önvezető technológiák elfogadásának valós idejű vizsgálata neurotudományi mérésekkel.
VEZETÉSTUDOMÁNY, 53 (7). pp. 48-62. ISSN 0133-0179 (2022)

Pál József: From sacred geometry to an old man: on the figure of the Father in Dante’s Divine Comedy and in Michelangelo’s Sistine Chapel.
NEOHELICON, 49. Terjedelem: 16 p.-Azonosító: 10.1007/s11059-022-00636-y. ISSN 0324-4652 (2022)

Pál József: Un’università nella tormenta. L’Università di Szeged e il suo Istituto di Italianistica (1872-1957).
ANNALI DI STORIA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE, 26 (2). pp. 137-156. ISSN 1127-8250 (2022)

Pásztor Attila and Magyar Andrea and Pásztor-Kovács Anita and Rausch Attila: Online Assessment and Game-Based Development of Inductive Reasoning.
JOURNAL OF INTELLIGENCE, 10 (3). ISSN 2079-3200 (2022)

R

Rafael Beatrix and Pongó Zsófia: Szívinfarktuson átesett személyek és kontrollcsoport protektív pszichológiai tényezőinek vizsgálata [Protective psychological factors in patients with myocardial infarct and in control group].
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 52 (4). pp. 309-315. ISSN 0133-5596 (2022)

Randall Ashley K. and Leon Gabriel and Basili Emanuele and Martos Tamás and Boiger Michael and Baldi Michaela and Hocker Lauren and Kline Kai and Masturzi Alessio and Aryeetey Richmond and Bar-Kalifa Eran and Boon Susan D. and Botella Luis and Sallay Viola and Simon-Zámbori Petra: Coping with global uncertainty: Perceptions of COVID-19 psychological distress, relationship quality, and dyadic coping for romantic partners across 27 countries.
JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS, 39 (1). pp. 3-33. ISSN 0265-4075 (2022)

S

Sallay Viola and Martos Tamás and Lucza Lilla and Weiland Anne and Stegers‐Jager Karen M. and Csabai Márta: Medical educators' experiences on medically unexplained symptoms and intercultural communication.
BMC MEDICAL EDUCATION, 22 (1). Terjedelem: 13 p.-Azonosító: 310. ISSN 1472-6920 (2022)

Sallay Viola and Vajda Dóra Beáta and Pungor Gábor and Martos Tamás: A szociális szorongás összefüggései a környezeti önszabályozási stratégiák használatával [Social anxiety and the use of environmental self-regulation strategies].
PSYCHIATRIA HUNGARICA, 37 (1). pp. 29-40. ISSN 0237-7896 (2022)

Simon József: Apáti Miklós vitája Theophilus Cosmopolitával.
In: Széljegyzetek Pszeudo Kierkegaard-hoz : Tanulmányok Gyenge Zoltán 60. születésnapjára. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 194-203. (2022) ISBN 9789634149163

Simon József: Challenges of Universalism : Theologico-Philosophical Considerations of Natural Law by Transylvanian Antitrinitarians in the Late Sixteenth Century (Jacobus Palaeologus and Christian Francken).
In: Sacred Polities, Natural Law and the Law of Nations in the 16th-17th Centuries. (History of European political and constitutional thought; 2589-5966) (7). Brill Academic Publishers, Leiden; Boston, pp. 136-153. (2022) ISBN 9789004498532; 9789004501782

Simon József: Kartezianizmus és természetjog: Két filozófiai paradigma viszonya a kora újkori magyar filozófia történetében.
In: A magyar filozófia történetírása. MTA, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács; Gondolat Publishers; Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy, Budapest, Somorja, pp. 104-117. (2022) ISBN 9789635564170

Simon József: Morális indifferencia és természetjogi kötelezettség: Apáti Miklós Vita Triumphans civilis (Amsterdam 1688) című művében.
MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 66 (2). pp. 285-312. ISSN 0025-0090 (2022)

Simon József: A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban.
In: Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszék; The History of Early Modern Unitarian Sermon Literature in Transylvania and Hungary Research Group, Budapest, pp. 87-100. (2022) ISBN 9789634895091

Sipos György and Blanka Viktória and Ardelean Florina and Onaca Alexandru and Ladányi Zsuzsanna and Rácz Atiila and Urdea Petru: Human-nature relationship and public perception of environmental hazards along the Maros/Mureş river (Hungary and Romania).
GEOGRAPHICA PANNONICA, 26 (3). pp. 297-307. ISSN 0354-8724 (2022)

Sipos Zsóka and Steklács János: Participation in Intervention Programmes of Children with Poor Reading Skills in Hungary.
CENTER FOR EDUCATIONAL POLICY STUDIES JOURNAL, 12 (4). pp. 181-203. ISSN 1855-9719 (2022)

Soeharto Soeharto and Csapó Benő: Assessing Indonesian student inductive reasoning: Rasch analysis.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 46. ISSN 1871-1871 (2022)

Soeharto Soeharto and Csapó Benő: Exploring Indonesian student misconceptions in science concepts.
HELIYON, 8 (9). ISSN 2405-8440 (2022)

Suherman Suherman and Vidákovich Tibor: Adaptation and Validation of Students’ Attitudes Toward Mathematics to Indonesia.
PEDAGOGIKA / PEDAGOGY STUDIES, 147 (3). pp. 227-252. ISSN 1392-0340 (2022)

Suherman Suherman and Vidákovich Tibor: Assessment of mathematical creative thinking: A systematic review.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 44. Terjedelem: 13 p.-Azonosító: 101019. ISSN 1871-1871 (2022)

Suherman Suherman and Vidákovich Tibor: Tapis Patterns in the Context of Ethnomathematics to Assess Students’ Creative Thinking in Mathematics: A Rasch Measurement.
MATHEMATICS TEACHING-RESEARCH JOURNAL ONLINE, 14 (4). pp. 56-79. ISSN 2573-4377 (2022)

Szabó Gábor: A hálózat, mint kritikai forma-esztétikum és politika a kádár-kori szamizdat-irodalomban.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38 (6-7). pp. 169-177. ISSN 0586-3708 (2022)

Szabó Gábor: A legvidámabb bolygó: Brúnó tudata.
MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (87). pp. 76-80. ISSN 1789-1965 (2022)

Szabó Éva: A tanári kiégés, mint implicit rendszerkritika : A tanári munkát nehezítő tényezők társadalmi, szervezeti és egyéni szintjeinek kapcsolata a kiégéssel.
In: A társadalmi változások indítékai és fékjei : A 80 éves Hunyady György tiszteletére. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, pp. 300-316. (2022) ISBN 9789634548362

Szabó Éva and Kóródi Kitti and Szél Erzsébet and Jagodics Balázs: Facing the Inevitable: The Effects of Coronavirus Disease Pandemic and Online Teaching on Teachers’ Self-Efficacy, Workload and Job Satisfaction.
EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 11 (1). pp. 151-162. ISSN 2165-8714 (2022)

Szalisznyó Lilla: „Mint színi hatást nem igérő, visszautasitatott” : A Nemzeti Színház drámabíráló bizottsága az 1840-es évek második felében.
In: Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17−19. század) = New results in the research of theatre and drama (17th−19th century). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 253-268. (2022) ISBN 9789634962298

Szenczi Beáta and Józsa Krisztián: Az énképet vizsgáló SDQ-I (Self-Description Questionnaire-I) kérdőív hazai adaptációja.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (5). pp. 76-95. ISSN 1215-5233 (2022)

Szent-Gály Viola and Kiss Renáta Mária: Some regulatory elements of Hungarian pre-school education (ISCED 0.2) based on the quality framework.
In: Quality and Curricula in Early Childhood Education and Care. CIDREE Yearbook 2022. The Norwegian Directorate for Education and Training, Oslo, pp. 32-49. (2022) ISBN 9788248622000

Szeverényi Sándor: Az evidencialitás alakulásának egy lehetséges forgatókönyve az uráli nyelvekben.
In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 403-415. (2022) ISBN 9789633069097

Szeverényi Sándor: Tudomány és történet: Sajnovics János Demonstratiójáról és annak koppenhágai kiadásának magyar fordításáról.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 554-559. ISSN 0025-0171 (2022)

Szili Katalin and Kiss Renáta Mária and Csapó Benő and Molnár Gyöngyvér: Computer-Based Development of Reading Skills to Reduce Dropout in Uncertain Times.
JOURNAL OF INTELLIGENCE, 10 (4). ISSN 2079-3200 (2022)

Szilágyi Zsófia: Az asszony, aki beleszól és a feleség, aki eltart (Móricz Zsigmond, Bródy Lili).
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 57 (3). pp. 102-112. ISSN 1216-092X (2022)

Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond és Intim Pista.
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 21 (1). pp. 32-46. ISSN 1585-3829 (2022)

Szilárdi Réka and Kakuszi Szilvia and Máté-Tóth András: Borderline társadalomzavar? : Kísérlet a kelet-közép-európai társadalmak metaforikus értelmezésére.
VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 65 (3). pp. 45-56. ISSN 0324-7228 (2022)

Szilárdi Réka and Máté-Tóth András: Tézisek a vallástudományról.
MAGYAR TUDOMÁNY, 183 (9). pp. 1190-1200. ISSN 0025-0325 (2022)

Szécsényi Tibor and Kovács Viktória: Dinamikus szemantikai modell megszorított predikátumokkal.
In: XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 561-571. (2022) ISBN 9789633068489

Szécsényi Tibor and Virág Nándor: Az ige helyhatározói bővítményeinek megkülönböztetése és az argumentumszerkezeti variánsok korpusz alapú szétválasztása.
In: XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 535-647. (2022) ISBN 9789633068489

Sághy Miklós: Afterlife of the Holocaust in a Small Hungarian Village : The Intermedial Encounter of Ferenc Török's 1945 and Gábor T. Szántó's Homecoming, 1945.
In: INTERMEDIAL ENCOUNTERS. Studies in Honour of Ágnes Pethő / INTERMEDIÁLIS TALÁLKOZÁSOK. Tanulmányok Pethő Ágnes tiszteletére. Scientia Publishing House, Kolozsvár, pp. 281-287. (2022) ISBN 9786069750735

Sághy Miklós: Iron Courtain in Reality and Mentality : Border Crossings in Hungarian Films after the Change of the Regime.
CROSSING BOUNDARIES IN CULTURE AND COMMUNICATION, 13 (1). pp. 150-165. ISSN 2248-2202 (2022)

Sághy Miklós and Enyedi Ildikó: A tétova óriás : Beszélgetés A feleségem története című filmről.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 76 (11). pp. 38-49. ISSN 0133-1167 (2022)

Sándor Klára: Karácsony Sándor nyelvészeti nézeteiről.
In: A magyar filozófia történetírása : Módszertan és kutatói gyakorlat. MTA, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács; Gondolat Publishers; Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy, Budapest, Somorja, pp. 259-292. (2022) ISBN 9789635564170

T

T. Horváth Ágnes and Sidonius Apollianris (ford.): Caius Sollius Modestus Sidonius Apollinaris levelei : Tanulmányok a Sidonius-levélgyűjteményhez.
JGYF Kiadó; JGYTF Kiadó, Szeged. (2022) ISBN 9786155946714; 9786155946721

Tamás Ágnes: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években.
KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 23 (89). pp. 195-198. ISSN 1586-2410 (2022)

Tamás Ágnes: „Még egy ily győzelmes háború, és elvesztem!”.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (1). pp. 63-85. ISSN 0025-0171 (2022)

Tamás Ágnes: Pressefreiheit und Presseleitung in den Witzblättern Ungarns nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867.
UNGARN-JAHRBUCH, 37. pp. 65-82. ISSN 0082-755X (2022)

Tary Blanka and Fejes József Balázs and Hódi Ágnes and Szenczi Beáta and Vígh Tibor: Javaslatok a szövegértés tantárgyakba ágyazott fejlesztéséhez – az olvasási stratégiák tanítása I.
ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (4). ISSN 2060-0623 (2022)

Tary Blanka and Molnár Edit Katalin: A MARSI-R kérdőív magyar adaptációja – olvasási stratégiák vizsgálata anya- és idegen nyelven egyetemi hallgatók körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 32 (5). pp. 57-75. ISSN 1215-5233 (2022)

Thi Nang Kham and Nikolov Marianne: How Teacher and Grammarly Feedback Complement One Another in Myanmar EFL Students' Writing.
ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER, 31 (6). pp. 767-779. ISSN 0119-5646 (2022)

Thi Nang Kham and Nikolov Marianne and Simon Krisztián: Higher-proficiency students' engagement with and uptake of teacher and Grammarly feedback in an EFL writing course.
INNOVATION IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING. ISSN 1750-1229 (2022)

Togabayeva Guldana: Рукописи исторического сочинения Jāmiʿ at-Tawārīkh «Сборник летописей» Кадыр Али бека [Manuscripts of Qādir ʿAli beg’s historical work Jāmiʿ at-Tawārīkh ‘Compendium of Chronicles].
TURKIC STUDIES JOURNAL, 4 (2). pp. 96-115. ISSN 2664-5157 (2022)

Tóth Edit and Csapó Benő: Teachers’ beliefs about assessment and accountability.
EDUCATIONAL ASSESSMENT EVALUATION AND ACCOUNTABILITY, 34 (4). pp. 459-481. ISSN 1874-8597 (2022)

Tóth Edit and Hódi Ágnes and B. Németh Mária: IKT az óvodában – szülők véleménye az IKT szerepéről az óvodaválasztásban, a csoportszobai foglalkozásokon és mérés-értékelésben.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 10 (3). pp. 36-61. ISSN 2063-9546 (2022)

Tóthné Jancsó Katalin: Az identitás változásai a független Latin-Amerikában. Az argentin példa (1810-1910).
In: DIH : Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 51-61. (2022) ISBN 9789639987999

Török Ervin: Remanences and Futurities : Jonathan Rozenkrantz: Videographic Cinema.
DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 6 (1). pp. 120-124. ISSN 2064-7778 (2022)

V

Vadász János Pál and Görög György: A természetes nyelvi feldolgozóeszközök kis jogi irodákban történő használatának akadályairól és lehetőségeiről.
In: Jogi technológiák. Ludovika Press, Budapest, pp. 203-236. (2022) ISBN 9789635318193

Vincze Veronika and Szabó Martina Katalin and Hoffmann Ildikó and Tóth László and Pákáski Magdolna and Kálmán János and Gosztolya Gábor: Linguistic Parameters of Spontaneous Speech for identifying Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease.
COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 48 (1). pp. 119-153. ISSN 0891-2017 (2022)

Viskolcz Noémi and Zvara Edina Éva and Király Péter and Kiss Erika: Esterházy Pál és Thököly Éva iratai.
MTA Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Könyvkiadó, Budapest. (2022) ISBN 9789635448920

Vo Van De and Csapó Benő: Measuring inductive reasoning in school contexts: a review of instruments and predictors.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING, 31 (4). pp. 506-525. ISSN 1471-8197 (2022)

Volosin Márta and Hallgató Emese and Csábi Eszter: Érzelmek a maszk mögött. Hogyan függ össze az érzelemfelismerési teljesítmény a maszkviseléssel kapcsolatos attitűdökkel és tapasztalatokkal.
In: A világjárvány pszichológiája. Oriold és Társai Kiadó és Szolgáltató Kft, Budapest, pp. 61-66. (2022) ISBN 9786155981494

Volosin Márta and Horváth János: Force and electromyography reflections of sensory action-effect weighting during pinching.
HUMAN MOVEMENT SCIENCE, 84. Terjedelem: 12-Azonosító: 102969. ISSN 0167-9457 (2022)

W

Wafubwa Ruth Nanjekho and Csíkos Csaba: Impact of formative assessment instructional approach on students’ mathematics achievement and their metacognitive awareness.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, 15 (2). pp. 119-138. ISSN 1694-609X (2022)

Wafubwa Ruth Nanjekho and Csíkos Csaba and Opoku-Sarkodie Richmond: In-service mathematics teachers’ conception and perceptions of metacognition in their teaching experience.
SN Social Sciences, 2 (2). Terjedelem: 21 p.-Azonosító: 21. ISSN 2662-9283 (2022)

Welesilassie Merih Welay and Nikolov Marianne: Relationships between motivation and anxiety in adult EFL learners at an Ethiopian university.
Ampersand, 9. ISSN 2215-0390 (2022)

Wicaksono Azizul Ghofar Candra and Korom Erzsébet: Review of problem-solving measurement: An assessment developed in the indonesian context.
PARTICIPATORY EDUCATIONAL RESEARCH, 9 (1). pp. 116-136. ISSN 2148-6123 (2022)

Win Phyu Thwe and Kálmán Anikó: Continuous professional development of teachert rainers in Myanmar during the pandemic.
In: Tanuló társadalom : Oktatáskutatás járvány idején. Debreceni Egyetemi Kiadó; Hungarian Educational Research Association (HERA), Budapest, Debrecen, pp. 784-793. (2022) ISBN 9786155657108

Wu Hao and Molnár Gyöngyvér: Analysing Complex Problem-Solving Strategies from a Cognitive Perspective: The Role of Thinking Skills.
JOURNAL OF INTELLIGENCE, 10 (3). Terjedelem: 17 p.-Azonosító: 46. ISSN 2079-3200 (2022)

Wu Hao and Saleh Andi Rahmat and Molnár Gyöngyvér: Inductive and combinatorial reasoning in international educational context: assessment, measurement invariance, and latent mean differences.
ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW, 23 (2). pp. 297-310. ISSN 1598-1037 (2022)

Y

Yilmaz Fadime and Máté-Tóth András: A Comparison of the state-favored religions in Turkey and Hungary.
RELIGION AND SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 15 (1). pp. 37-56. ISSN 1553-9962 (2022)

Z

Z. Orosz Gábor and Németh Veronika and Kovács Lajos and Somogyi Zoltán and Korom Erzsébet: Guided inquiry-based learning in secondary-school chemistry classes: a case study.
CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, 24. pp. 50-70. ISSN 1109-4028 (2022)

Zewude Girum Tareke and Hercz Mária: Psychometric Properties and Measurement Invariance of the PERMA Profiler in an Ethiopian Higher Education Setting.
PEDAGOGIKA / PEDAGOGY STUDIES, 146 (2). pp. 209-236. ISSN 1392-0340 (2022)

Zewude Girum Tareke and Hercz Mária: The Role of Positive Psychological Capital in the Prediction of Teachers’ Well-being Mediated Through Motivation: A Review of Literature.
Athens Journal of Health and Medical Sciences, 9 (4). pp. 245-264. ISSN 2653-9411 (2022)

Zewude Girum Tareke and Hercz Mária: The Teacher Well-Being Scale (TWBS): Construct validity, model comparisons and measurement invariance in an Ethiopian setting.
JOURNAL OF PSYCHOLOGY IN AFRICA, 32 (3). pp. 251-262. ISSN 1433-0237 (2022)

Zewude Girum Tareke and Hercz Mária and Thi Nang Kham and Pozsonyi Ferenc: Teaching and Student Evaluation Tasks: Cross-Cultural Adaptation, Psychometric Properties and Measurement Invariance of Work Tasks Motivation Scale for Teachers.
EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 11 (4). pp. 2243-2263. ISSN 2165-8714 (2022)

Ö

Ökördi Réka and Molnár Gyöngyvér: Computer-Based Intervention Closes Learning Gap in Maths Accumulated in Remote Learning.
JOURNAL OF INTELLIGENCE, 10 (3). Terjedelem: 18 p.-Azonosító: 58. ISSN 2079-3200 (2022)

Ü

Üveges István: Comprehensibility and Automation: Plain Language in the Era of Digitalization.
TALTECH JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 12 (2). pp. 64-86. ISSN 2674-4619 (2022)

This list was generated on 2024. március 2. 07:16:32 CET.