Item where Faculty/Unit "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item "2023"

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ü
Number of items: 226.

A

Aburezeq Khalil and Kasik László: The characteristics of social problem-solving among Palestinian adolescents.
HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 13 (2). pp. 155-169. ISSN 2062-9605 (2023)

Alawna Hanan: Between Performance and Performativity : Performing Female Identities in Zadie Smith's White Teeth (2000).
BRITISH AND AMERICAN STUDIES (BAS), 29. pp. 89-97. ISSN 1224-3086 (2023)

Alawna Hanan: Feminist Instights From Middle Eastern Literature: What is Being Inherited? : A Feminist Reading of the Palestinian Novelist Sahar Khalifeh's The Inheritance.
In: XI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2022 Tanulmánykötet. Doctoral Student Association of the University of Pécs, Pécs, pp. 257-268. (2023) ISBN 9789636260705

Alemu Yikunoamlak Mesfin: The Evolutionary Basis of Morality: Comparing Dewey’s and Rorty's Darwinian Theories with Dawkins' Perspective.
PRAGMATISM TODAY, 14 (1). pp. 34-44. ISSN 1338-2799 (2023)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Suherman Suherman and Vidákovich Tibor and Puspita L. and Supriadi N.: The Comparison of Hungarian and Indonesian Curriculum: A Case Study of ISCED 2 Mathematics and Sciences Curriculum.
Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 12 (1). pp. 112-122. ISSN 2339-1286 (2023)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Vidákovich Tibor: Assessment of domain-specific prior knowledge: A development and validation of mathematical problem-solving test.
International Journal of Evaluation and Research in Education, 12 (1). pp. 468-476. ISSN 2620-5440 (2023)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Vidákovich Tibor: Cognitive and socioeconomic factors that influence the mathematical problem-solving skills of students.
HELIYON, 9 (9). ISSN 2405-8440 (2023)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Vidákovich Tibor: Development and differences in mathematical problem-solving skills: A cross-sectional study of differences in demographic backgrounds.
HELIYON, 9 (5). ISSN 2405-8440 (2023)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Vidákovich Tibor: Does demographic background matter on students' mathematical problem-solving based-integrated STEM?
In: Reimagining Innovation in Education and Social Sciences : Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2022), September 10-11, 2022, Surabaya, Indonesia. Routledge Publishing, London, pp. 271-278. (2023) ISBN 9781003366683

Amukune Stephen and Barrett Karen Caplovitz and Szabó Norbert and Józsa Krisztián: Development and Application of FOCUS App for Assessment of Approaches to Learning in 3–8-Year-Old Children in Kenya: A Design-Based Research Approach.
International Journal of Early Childhood, 55. pp. 69-87. ISSN 0020-7187 (2023)

Amukune Stephen and Józsa Gabriella and Józsa Krisztián: Comparing Executive Functioning in the School Readiness of Hungarian and Kenyan Preschoolers.
International Journal of Early Childhood, 55 (2). pp. 205-222. ISSN 0020-7187 (2023)

Amukune Stephen and Józsa Krisztián: Approaches to Learning in Elementary Classrooms: Contribution o Mastery Motivation and Executive Functions on Academic Achievement.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, 16 (2). pp. 389-412. ISSN 1694-609X (2023)

Amukune Stephen and Józsa Krisztián: Comparing Kenya and Hungary preschool to school transitions within the theoretical perspectives of transition.
COGENT EDUCATION, 10 (2). ISSN 2331-186X (2023)

Anggia Helta and Habók Anita: Textual complexity adjustments to the English reading comprehension test for undergraduate EFL students.
HELIYON, 9 (1). ISSN 2405-8440 (2023)

Anggia Helta and Magyar Andrea and Habók Anita: Measurement invariance of the English reading motivational structure of bilingual and multilingual university students.
HELIYON, 9 (12). ISSN 2405-8440 (2023)

Arifiyanti Fitria and Soeharto Soeharto and Amukune Stephen and Nguyen Van Son and Aburezeq Khalil and Hidayatullah Achmad and Sarimanah Eri: Investigating rater–student interaction, gender bias, and major bias in the assessment of research seminar presentation.
HELIYON, 9 (6). ISSN 2405-8440 (2023)

B

Baba Jafar: Decolonizing Classics: Frankenstein in a Postcolonial Perspective.
EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH, 10 (12). pp. 4213-4217. ISSN 2286-4822 (2023)

Baba Jafar: Locating Literary Identity in J. M. Coetzee’s Life and Times of Michael K (1983) and Foe (1986) : A Critical Study.
In: XI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2022 Tanulmánykötet. Doctoral Student Association of the University of Pécs, Pécs, pp. 281-286. (2023) ISBN 9789636260705

Bakos Dzsennifer and Bessenyei Vanda and Mihályi Dorottya and Tomkó Zoltán and Zsiga Nikoletta Evelin and UNSPECIFIED (szerk.): Szegedi Történészhallgatók Egyesületének Ötödik Konferenciája.
Belvedere Meridionale, Szeged. (2023) ISBN 9786156060686

Balogh Renáta Tünde and Józsa Krisztián: Az olvasás fejlesztése a drámapedagógia módszereivel.
ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 6 (2). pp. 4-16. ISSN 2063-2991 (2023)

Balogh Réka and Imre Nóra and Gosztolya Gábor and Hoffmann Ildikó and Pákáski Magdolna and Kálmán János: The Role of Silence in Verbal Fluency Tasks – A New Approach for the Detection of Mild Cognitive Impairment.
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY, 29 (1). pp. 46-58. ISSN 1355-6177 (2023)

Bencsik Orsolya: Africke pesme Oto Tolnaija: nomadoloski i manjinski pristup.
KNJIZEVNA ISTORIJA : CASOPIS ZA NAUKU O KNJIZEVNOSTI, 55 (180). pp. 77-89. ISSN 0350-6428 (2023)

Bencsik Péter: Alternatív globalizáció vagy transznacionalizálódás a (fél)periférián? : A fogalmi tisztázás imperatívusza.
In: Globalizáció Kelet-Közép-Európában a második világháború után: narratívák és ellennarratívák. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 122-130. (2023) ISBN 9786156604088

Borbélyová Diana and Józsa Krisztián and Nagyová Alexandra: Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne 4-8 ročných detí na Slovensku.
ERUDITIO - EDUCATIO, 18 (1). pp. 3-15. ISSN 1336-8893 (2023)

Bozsik Vivien and Walter Dorottya and Fintor Krisztián and Kreiter Attila and Vörös Gabriella: Tázlár-Templomhegy késő szarmata település kerámiaanyagának petrográfiai elemzése [Petrographic analysis of ceramics from the Late Sarmatian settlement of Tázlár–Templomhegy].
ARCHEOMETRIAI MŰHELY, 20 (2). pp. 161-176. ISSN 1786-271X (2023)

Brandl Gergely and Sulák Péter: Sipos József műveinek bibliográfiája.
In: Sipos József-emlékkötet. Fontes et Libri . SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 299-308. (2023) ISBN 9789633069622

Buzás Norbert and Horváth Mária Dóra and Tesch Zsanett and Hallgató Emese: How online peer support affects management efficacy and mitigates difficulties of parents caring for children with type 1 diabetes.
PRIMARY CARE DIABETES, 17 (6). pp. 607-611. ISSN 1751-9918 (2023)

Bánfi Gréta and Korom Erzsébet: Természettudományos vizsgálatok környezetismeret-órán: egy tutorprogram tapasztalatai a tutordiákok nézőpontjából.
KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 21 (1). pp. 33-42. ISSN 1589-519X (2023)

Bánfi Gréta and Korom Erzsébet: Társas tanulás különböző életkorú tanulók között környezetismeret-órán: a tutorált és a tutor diákok véleményének összehasonlítása.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 33 (4). pp. 38-53. ISSN 1215-5233 (2023)

Büky László: Az ábrázolt tárgyiasságok pointillizmusa – Krúdy Gyula: Női arckép a kisvárosban.
MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 318-330. ISSN 0025-0228 (2023)

C

Calchei Marcela and Oo Tun Zaw and Józsa Krisztián: Subject Specific Mastery Motivation in Moldovan Middle School Students.
BEHAVIORAL SCIENCES: OPEN ACCESS PSYCHOLOGY & COGNITION JOURNAL, 13 (2). ISSN 2076-328X (2023)

Csikós Nándor and Máté-Tóth András: Confessional Pluralism in Central and Eastern Europe – a GIS approach.
GEOGRAPHICA PANNONICA, 27 (1). pp. 25-37. ISSN 0354-8724 (2023)

Csikós Zsuzsanna: Historia de las relaciones culturales entre Cuba y Hungría (1959-1989).
In: Las relaciones culturales entre América Latina y los países socialistas europeos durante la Guerra Fría. CLACSO, Buenos Aires, pp. 21-38. (2023) ISBN 9789878135571

Csordás Georgina and Matuszka Balázs and Sallay Viola and Martos Tamás: A Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív pszichometriai mutatóinak és validitásának vizsgálata.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 78 (3). pp. 345-356. ISSN 0025-0279 (2023)

Csuka Sára Imola and Désfalvi Judit and Konkolÿ Thege Barna and Sallay Viola and Martos Tamás: Relationship satisfaction and self-esteem in patients with breast cancer and healthy women: the role of expected and actual personal projects support from the partner.
BMC WOMENS HEALTH, 23 (1). ISSN 1472-6874 (2023)

Csábi Eszter and Hallgató Emese and Volosin Márta: The association between metamemory, subjective memory complaints, mood, and well-being: the Hungarian validation of Multifactorial Memory Questionnaire.
COGNITIVE RESEARCH: PRINCIPLES AND IMPLICATIONS, 8 (1). ISSN 2365-7464 (2023)

Csányi Gergely and Gadó Krisztián and Bajári Lúcia and Megyeri Andrea and Fülöp Anna and Egri Erika and Vági Renátó and Nagy Dániel and Vadász János Pál and Üveges István: Mondatszám-meghatározás hatása a magyar nyelvű jogi szövegek extraktív kivonatainak minőségére.
In: XIX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY-2023. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 77-90. (2023) ISBN 9789633069127

Csányi Róbert and Molnár Gyöngyvér: How do test-takers rate their effort? A comparative analysis of self-report and log file data.
LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES: JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 106. ISSN 1041-6080 (2023)

D

Donato Silvia and Pagani Ariela F. and Rosta‐Filep Orsolya and Faggiano Manuel and Pajardi Daniela and Martos Tamás and Sallay Viola and Randall Ashley K.: Partners' internal stress and well‐being : The role of dyadic coping and problem resolution.
PERSONAL RELATIONSHIPS, 30 (1). pp. 332-352. ISSN 1350-4126 (2023)

Dudok Réka and Pikó Bettina: Az iskolai kötődés kapcsolata a serdülők jóllétével és rizikómagatartásával.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 33 (4). pp. 3-17. ISSN 1215-5233 (2023)

Dudok Réka and Pikó Bettina: Multi-Level Protective Factors of Adolescent Smoking and Drinking.
EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATION IN HEALTH PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 13 (6). pp. 932-947. ISSN 2174-8144 (2023)

Dudok Réka and Pikó Bettina: A kockázati magatartás és a mentális jóllét összefüggéseinek vizsgálata felső tagozatos iskolások körében.
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 64 (1). pp. 14-29. ISSN 1786-2434 (2023)

Durst Péter: The English and Spanish translation of culture-bound lexical items in Szabó Magda's The Door.
In: Glazba cvrčaka : Zbornik radova o mađarskoj kulturi i jeziku u čast Franciski Ćurković-Major. Bibliotheca Hungarologica Zagrabiensis (2). FF Press, Zagreb, pp. 113-121. (2023) ISBN 9789533791159

Dávid Anett and Volosin Márta and Farkas Klaudia and Resál Tamás and Keresztes Csilla and Rafael Beatrix and Molnár Tamás: Burnout among European IBD specialists: a survey supported by ECCO.
THERAPEUTIC ADVANCES IN GASTROENTEROLOGY, 16. ISSN 1756-283X (2023)

E

Elahe Ebtehaji and Mahboubeh Moghadas and Mehdizadkhani Milad: Rendition of Planting and Payoff in Localized Films: A Case Study.
Media and Intercultural Communication: A Multidisciplinary Journal, 1 (2). pp. 74-96. ISSN 2980-9894 (2023)

F

Fajt Anita: Wie viel kostet ein Gedicht? : Über die finanzielle Dimension der Widmungsgedichte.
In: Quelle und Deutung VII : Beiträge der Tagung 'Quelle und Deutung VII' am 18. Oktober 2022. Collegium de Iosepho Eötvös nominatum, Budapest, pp. 161-187. (2023) ISBN 9786155897610

Farida Farida and Alamsyah Yosep Aspat and Suherman Suherman: Assessment in Educational Context: The Case of Environmental Literacy, Digital Literacy, and its Relation to Mathematical Thinking Skill.
RED: REVISTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 23 (76). ISSN 1131-8783 (2023)

Fejes József Balázs: Unpacking classroom goal structures based on students’ own words.
SOCIAL PSYCHOLOGY OF EDUCATION, 26 (2). pp. 433-472. ISSN 1381-2890 (2023)

Fejes József Balázs and Jámbori Szilvia and Kasik László and Vígh Tibor and Gál Zita: Exploring social problem-solving profiles among Hungarian high school and university students.
HELIYON, 9 (8). ISSN 2405-8440 (2023)

Ferwagner Péter Ákos: Arabie du Sud pendant la Grande Guerre.
ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE – MEDITERRÁN TANULMÁNYOK, 33 (Numéro spécial). pp. 117-127. ISSN 0238-8308 (2023)

Ferwagner Péter Ákos: Nacionalista politikai szervezetek a két világháború közötti Szíriában.
In: Sipos József-emlékkötet. Fontes et Libri . SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 57-68. (2023) ISBN 9789633069622

Ferwagner Péter Ákos: Rivalité entre alliés : course germano-ottomane pour le Caucase (1918).
CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED, 22. pp. 33-48. ISSN 1588-2039 (2023)

Ferwagner Péter Ákos: Une amitié ennemie? : Relations franco-hongroises, l’évolution de l’image française de la Hongrie pendant la guerre froide et la politique orientale de Mitterrand.
ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE – MEDITERRÁN TANULMÁNYOK, 33. pp. 121-128. ISSN 0238-8308 (2023)

Festő Blanka and Njers Sanela and Sánta Anett and Horvát Barbara and Sallay Viola and Molnár Tamás and Rafael Beatrix and Martos Tamás: Egészséggel kapcsolatos célok Crohn-betegek körében [Health goals amongst patients with Crohn’s disease].
ORVOSI HETILAP, 164 (28). pp. 1102-1110. ISSN 0030-6002 (2023)

Forgács Tamás: Adalékok régi bospor(os) ételnevünk történetéhez.
MAGYAR NYELV, 119 (2). pp. 195-205. ISSN 0025-0228 (2023)

Forgács Tamás: Elfelejtett szólások az üszög komponenssel.
MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 450-460. ISSN 0025-0228 (2023)

Forgács Tamás: Nyakába rántja a büdös berhét : Adalékok néhány régi szólásunk értelmezéséhez.
MAGYAR NYELV, 119 (1). pp. 76-87. ISSN 0025-0228 (2023)

Földi Fanni and Szabó Norbert and Józsa Krisztián: Zenei műfajokról alkotott tanulói vélemények.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 123 (3). pp. 115-143. ISSN 0025-0260 (2023)

G

Glässer Norbert: Körner András: Jó lesz a bólesz. Magyar zsidó gasztrotörténeti tanulmányok. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, 2021.
Hurbán : Együttélés, összeomlás, újrakezdés, 1 (1). pp. 374-376. ISSN 3004-023X (2023)

Glässer Norbert: „Ítéljetek!” : Autoritások, kultuszok és egymásra rétegződő beszédmódok a zsidótörvények izraelita apologetikájában.
Hurbán : Együttélés, összeomlás, újrakezdés, 1 (1). pp. 48-88. ISSN 3004-023X (2023)

Glässer Norbert and Takács Gergely: Beköszöntő.
In: DiákKörKép 5. : Tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből. University of Szeged, Faculty of Arts, Department of Ethnography and Cultural Anthropologyy; Solymossy Sándor Egyesület, Szeged, pp. 7-8. (2023)

Glässer Norbert and Takács Gergely and Domokosné Hegedűs Szabina (szerk.): DiákKörKép 5. : Tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből.
University of Szeged, Faculty of Arts, Department of Ethnography and Cultural Anthropologyy; Solymossy Sándor Egyesület, Szeged. (2023)

H

Habók Anita and Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: A tanuláshoz, a tankönyvi szövegek megértéséhez nélkülözhetetlen szókincs játékos, számítógép-alapú, személyre szabott fejlesztése 2-4. évfolyamon : kontrollcsoportos hatásvizsgálat.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 123 (3). pp. 145-161. ISSN 0025-0260 (2023)

Hairida Hairida and Csapó Benő and Soeharto Soeharto and Charalambos Charalambous and Rasmawan Rahmat and Arifiyanti Fitria: Evaluating Digital Literacy of Pre-service Chemistry Teachers: Multidimensional Rasch Analysis.
JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, 32 (5). pp. 643-654. ISSN 1059-0145 (2023)

Hansági Ágnes: The Hungarian Bouvard et Pécuchet.
CENTRAL EUROPEAN CULTURES, 3 (2). pp. 24-56. ISSN 2786-0671 (2023)

Hansági Ágnes: Jókai, a himnuszköltő : Színpadiasság, performansz és bukás három felvonásban.
In: "....nekem is van egy hőstettem, amivel dicsekedni lehet" : Dráma, adaptáció és teatralitás a Jókai-jelenlétben. Tempevölgy, Balatonfüred, pp. 273-315. (2023) ISBN 9786156404206

Hegyi Ádám Alex: A Békési Református Egyházmegye özvegy-árvapénztárának alapító okirata (1790).
LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 321-354. ISSN 0865-0632 (2023)

Hegyi Ádám Alex: Das Netzwerk der ungarländischen Studenten in Basel im 16. und 17. Jahrhundert : Unbekannte Beziehungen in den Hochschulschriften.
Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 63 (1). pp. 81-93. ISSN 0323-0562 (2023)

Hegyi Ádám Alex: Elfelejtett szórványok : A történelmi ismeretek hiánya a református egyházigazgatásban a 18. század végén.
In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 75-87. (2023)

Hegyi Ádám Alex: Privatmeinungen über die Reformierten aus den Städten im Südosten Ungarns.
In: Stadt im Wandel / Towns in Change. Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropaeischen Geschichte/New Researches on East Central and South East Central European History / Recherches nouvelles sur l'histoire de l'Europe centrale et orientale (13). Peter Lang Verlag, Berlin, pp. 371-384. (2023) ISBN 9783631894446

Hegyi Ádám Alex: Widows’ and Orphans’ Funds at the End of the 18th Century : An Attempt of the Békés Reformed Diocese to Establish a Widows’ and Orphan’ Fund.
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA, 68 (2). pp. 167-178. ISSN 1582-5418 (2023)

Hegyi Ádám Alex: Zunichte geworden, dennoch bestehengeblieben : verbotene Handschriften der reformierten Kirche aus dem 18. Jahrhundert.
CODICES MANUSCRIPTI & IMPRESSI (Supplementum 20). pp. 101-114. ISSN 2960-5113 (2023)

Hidayatullah Achmad and Csíkos Csaba and Wafubwa Ruth Nanjekho: The dimensionality of personal beliefs; the investigation of beliefs based on the field study.
RED: REVISTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 23 (72). ISSN 1131-8783 (2023)

Horvát Barbara and Sánta Anett and Sallay Viola and Rafael Beatrix and Njers Sanela and Orbán Kata and Molnár Tamás and Csabai Márta and Martos Tamás: Improving disease management of patients with inflammatory bowel disease: the potential role of self-concordant health goals.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 14. ISSN 1664-1078 (2023)

Hussein Yusuf and Csíkos Csaba: The effect of teaching conceptual knowledge on students’ achievement, anxiety about, and attitude toward mathematics.
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 19 (2). ISSN 1305-8215 (2023)

Hégető Katalin and Korom Erzsébet: A romániai magyar pedagógusok magyar nyelvű továbbképzési lehetőségei.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 73 (03-04). pp. 78-99. ISSN 1215-1807 (2023)

Hégető Katalin and Korom Erzsébet: A romániai magyar pedagógusok továbbképzésekkel kapcsolatos motivációjának és elégedettségének vizsgálata.
PEDACTA, 13 (2). pp. 33-46. ISSN 2248-3527 (2023)

J

Jagodics Balázs and Nagy Katalin and Szénási Szilvia and Varga Ramóna and Szabó Éva: School Demands and Resources as Predictors of Student Burnout Among High School Students.
SCHOOL MENTAL HEALTH, 15 (1). pp. 90-104. ISSN 1866-2625 (2023)

Jagodics Balázs and Szabó Éva: Is intergroup discrimination triggered by vaccination status? Exploring some social aspects of vaccinations during the COVID-19 pandemic.
JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, 163 (6). pp. 826-840. ISSN 0022-4545 (2023)

Jagodics Balázs and Szabó Éva: Student Burnout in Higher Education : A Demand-Resource Model Approach.
Trends in Psychology, 31 (4). pp. 757-776. ISSN 2358-1883 (2023)

K

Kasik László and Gál Zita (szerk.): XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencia = 19th Conference on Educational Assessment : PÉK 2023 = CEA 2023 : program és összefoglalók = program and abstracts.
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2023) ISBN 9789633069356

Kasza Péter and Petneházi Gábor: Gian Michele Bruto magyar történetei: A Rerum Ungaricarum libri szöveghagyománya.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (1). pp. 22-66. ISSN 0025-0171 (2023)

Kazajeva Nyina and Kubitsch Rebeka and Szeverényi Sándor: Az erza-mordvin evidencialitás nyomában.
FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 30. pp. 83-104. ISSN 0239-1953 (2023)

Keno Abdi Kitesa: The possibility of environmental ethics from pragmatist perspective.
PRAGMATISM TODAY, 14 (1). pp. 45-57. ISSN 1338-2799 (2023)

Kis Noémi and Fejes József Balázs: Oktatási intervenció – értékes, de ritka jószág.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 123 (2). pp. 67-81. ISSN 0025-0260 (2023)

Kis Orsolya and Földi Fanni and Steklács János: Reading Assessment for Diagnosing Acquired Reading Disorders in Adults: Theoretical and Practical Aspects of its Development.
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 5 (1). pp. 70-83. ISSN 2677-0326 (2023)

Kiss A. Kriszta: "...Ezen színpadi föllépésem teljes sikert aratott..." : Jókai színpadi élete – önvallomások a deszkákon töltött pillanatokról.
In: "....nekem is van egy hőstettem, amivel dicsekedni lehet" : Dráma, adaptáció és teatralitás a Jókai-jelenlétben. Tempevölgy, Balatonfüred, pp. 246-272. (2023) ISBN 9786156404206

Kiss Mária Rita and Fekete Marianna and Nagy Terézia and Petrovszki-Oláh László and Dávid Benjámin (szerk.): Tanulmányok a társadalomról VI.
Tanulmányok a társadalomról (VI.). Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány, Szeged. (2023) ISBN 9786150181462; 9786150181479

Kiss Renáta Mária and Szili Katalin and Csapó Benő and Molnár Gyöngyvér: Empowering first graders with computer-based training to master pre-reading skills and bridge the learning gap.
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. ISSN 1360-2357 (2023)

Klinovszky Andrea and Buzás Norbert and Sallay Viola and Lengyel Csaba Attila and Papp-Zipernovszky Orsolya: Behind the Curtain: Patients’ Perceptions, Treatment Expectations and Behavior in Type 2 Diabetes Mellitus Self-management.
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH BEHAVIOR, 47 (6). pp. 1080-1097. ISSN 1087-3244 (2023)

Kocsis Dóra and Csabai Márta and Kuna Ágnes: Az önigazolás szerepe és jellemzői egészségügyi dolgozók konfliktusaiban.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 23 (1). pp. 7-25. ISSN 1419-872X (2023)

Kocsis Ádám and Molnár Gyöngyvér: A felvételi pontszám előrejelző ereje az egyetemi sikerességre: egy nagy mintás longitudinális kutatás eredményei.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 33 (12). pp. 46-62. ISSN 1215-5233 (2023)

Korom Erzsébet and Nagy Márió Tibor and Majkić Maja: First-Year Teacher Education Students’ Epistemological Beliefs About Science and History: Domain-Specific Profiles and Relationships.
SCIENCE AND EDUCATION: CONTRIBUTIONS FROM HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF SCIENCE AND MATHEMATICS. ISSN 0926-7220 (2023)

Kovács Katalin: Tájképzetek, tájtapasztalatok : Recenzió: RADNÓTI Sándor: A táj keletkezéstörténetei. „Ők, akik nézték Hannibál hadát”, Budapest, Atlantisz, 2022 c. könyvéről.
MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (91). pp. 56-59. ISSN 1789-1965 (2023)

Kovács Krisztina: Háló(zato)s sajtótörténet: Wirágh András: A háló és az olló: Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900-1929).
IRODALOMTÖRTÉNET, 104 (2). pp. 238-245. ISSN 0324-4970 (2023)

Kovács Krisztina: Modernitás és extenzitás : Még néhány szó az Ady-novellákról.
In: „Ha feltámadnak mind az álmok/ ha fölkeresek mind az árnyak" : Egy életmű utóéletének első száz éve: tanulmányok Ady Endre halálának századik évfordulójára. Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, pp. 140-163. (2023) ISBN 9786156404114

Kovács Krisztina: Nem elég egy dézsa forró víz : Hugo Blick: Az Angolok.
TISZATÁJONLINE (2023. 03. 22.). (2023)

Kovács Krisztina: A Színházi Élet comic stripjei : A képregény és a reklámhirdetés mint a vizuális önmenedzselés kísérlete (II. RÉSZ).
TISZATÁJONLINE (2023. 08. 24.). pp. 1-25. (2023)

Kovács Krisztina: A Színházi Élet comic stripjei, I.: A képregény és a reklámhirdetés mint a vizuális önmenedzselés kísérlete egy két világháború közötti lapban.
TISZATÁJONLINE, 2023. 08. 06.. (2023)

Kovács Krisztina: Születőben a sötétség : Olga Tokarczuk: Jakub könyvei avagy Nagy utazás hét határon, öt nyelven és három nagy valláson át, a kisebbeket nem számolva : holtak által elbeszélve s a szerző által a coniectura módszerével kiegészítve, különb-különbféle könyvekből merítve, továbbá a képzeletet segedelemül híva, mely az ember természettől való legnagyobb ajándéka : a bölcseknek emlékezetül, a honfitársaknak gondolkodtatóul, a laikusoknak okulásul, a melankolikusoknak mulatságul.
MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 46 (4). pp. 68-71. ISSN 0138-922X (2023)

Kovács Krisztina: A halál csöndje száll Új Babilonra : Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli: Django (2022).
TISZATÁJONLINE, 2023. 07. 13. (2023)

Kovács Krisztina: „naplót írni […] szépirodalom…” : A napló- és a levélforma Rejtő Jenő prózájában.
TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY, 15 (3). pp. 53-68. ISSN 1789-9265 (2023)

Kovács Krisztina and Novák Anikó: A menekülés változatai : "Nem-helyek", határhelyzetek, tényleges és mentális határvonalak Sándor Iván prózájában.
HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 24 (3). pp. 61-74. ISSN 0350-2430 (2023)

Krizsán Bálint: A Figyelmező és a magyar konzervatívok viszonya a szabadságharc leverése után.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (3-4). pp. 376-387. ISSN 0025-0171 (2023)

Kubitsch Rebeka and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor: Az érzékelésigék rendszerének vizsgálata az udmurt, manysi és nganaszan nyelvekben és annak történeti vonatkozásai.
In: Nyelvelmélet és diakrónia 5. PPKE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 333-362. (2023) ISBN 9789633084670

Kusuma Ikhwan Yuda and Pratiwi Hening and Umami Afriza and Kurniasih Khamdiyah Indah and Pitaloka Dian Ayu Eka and Suherman Suherman and Juhász Marcell: Knowledge, perceptions, and readiness of telepharmacy (KPR-TP) questionnaire among pharmacists: Development and psychometric evaluation.
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE. ISSN 1357-633X (2023)

Kálmán Dóra and Fejes József Balázs: Mire jó a gamifikáció? : A gamifikáció oktatási alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és a bevezetés első lépései.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 33 (7). pp. 72-81. ISSN 1215-5233 (2023)

Kóródi Kitti and Jagodics Balázs and Szabó Éva and Kunos Nóra and Fülöp Márta: Diák kiégés hagyományos és alternatív pedagógiai programú oktatási intézményekben.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 78 (3). pp. 329-344. ISSN 0025-0279 (2023)

L

Liu Yong and Pásztor Attila: Moderated mediating effects of gender among the components of critical thinking disposition in undergraduate students.
HELIYON, 9 (4). ISSN 2405-8440 (2023)

Liu Yong and Pásztor Attila: Survey on the influential demographic factors of Chinese undergraduate students’ critical thinking disposition : Evidence from plausible values.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 50. ISSN 1871-1871 (2023)

Lucza Lilla and Martos Tamás and Sallay Viola and Weiland Anne and Vermeir Peter and Csabai Márta: Az Interkulturális Érzékenység Skála magyar változatának pszichometriai vizsgálata orvostanhallgatók és pszichológia szakos hallgatók mintáján.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 78 (1). pp. 61-80. ISSN 0025-0279 (2023)

Lukovics Miklós and Prónay Szabolcs and Majó Zoltán and Kovács Péter and Ujházi Tamás and Volosin Márta and Palatinus Zsolt and Keszey Tamara: Combining survey-based and neuroscience measurements in customer acceptance of self-driving technology.
TRANSPORTATION RESEARCH PART F - TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR, 95. pp. 46-58. ISSN 1369-8478 (2023)

Lénárt András: El cine como factor político, social y cultural hacia la democratización de España.
In: La Historia habitada.Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI. UCOPress, Córdoba, pp. 1271-1279. (2023) ISBN 9788499277479

Lénárt András: La reconstrucción audiovisual del pasado: visiones cinematográficas sobre la Transición española.
In: El ámbito de lo posible. Crisis y reconstrucciones en el último medio siglo (1970–2020). Sílex Ediciones, Madrid, pp. 362-374. (2023) ISBN 9788419661418

Lénárt András: Történelem-változatok a streaming sorozatokban: a náci háborús bűnösök és a Jaguár esete.
FILMSZEM: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE FOLYÓIRAT, 13 (1). pp. 5-19. ISSN 2062-9745 (2023)

Lévai Tünde and Lázár György ifj and Krajinovic Erna and Látos Melinda: A Betegségfolyamat Érzelmi Grafikonjának hazai adaptációja sebészeti beavatkozáson átesett betegek körében: a grafikus technika alkalmazásának és pszichometriai összefüggéseinek ismertetése.
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 24 (3). pp. 227-249. ISSN 1419-8126 (2023)

M

Magyar Andrea and Habók Anita and Molnár Gyöngyvér: Számítógépes szókincsmérő teszt kisiskolás diákok részére.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 123 (1). pp. 33-47. ISSN 0025-0260 (2023)

Mahmud Nazirah Binti and Mazeree Nur Syasya Qistina Binti and Mahmud Najihah: Language Learning Anxiety in Online Learning: Malaysian ESL Undergraduates Perspectives.
English Language Teaching, Applied Linguistic and Literature, 4 (2). pp. 1-19. ISSN 2723-2700 (2023)

Mamad Abderrahim and Vígh Tibor: Moroccan EFL public university instructors’ perceptions and self-reported writing practices.
HELIYON, 9 (5). ISSN 2405-8440 (2023)

Martos Tamás and Jagodics Balázs and Kőrössy Judit and Szabó Éva: Psychological resources, dropout risk and academic performance in university students – pattern-oriented analysis and prospective study of Hungarian freshmen.
CURRENT PSYCHOLOGY, 42. pp. 8051-8065. ISSN 1046-1310 (2023)

Martos Tamás and Sallay Viola and Donato Silvia: Finding a Secure Place in the Home during the First COVID-19 Lockdown: A Pattern-Oriented Analysis.
BEHAVIORAL SCIENCES: OPEN ACCESS PSYCHOLOGY & COGNITION JOURNAL, 13 (1). ISSN 2076-328X (2023)

Maticsák Sándor and Szeverényi Sándor: A hazai finnugrisztika jelenlegi oktatóhelyei, az oktatás helyzete.
FINNUGOR VILÁG, 28 (2). pp. 6-15. ISSN 1416-776X (2023)

Mazeree Nur Syasya Qistina Binti and Mahmud Nazirah Binti: Malaysian Generation Z's Attitudes towards Localised English.
Journal of English Language Teaching and Learning (JELTL), 4 (2). pp. 42-58. ISSN 2723-617X (2023)

Mehdizadkhani Milad and Chen Luyu: Chinese audiovisual translation: Strategies and solutions applied in multilingual films.
FORUM-REVUE INTERNATIONALE D INTERPRETATION ET DE TRADUCTION-INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERPRETATION AND TRANSLATION, 21 (1). pp. 96-114. ISSN 1598-7647 (2023)

Mezei Tímea and Fejes József Balázs: A tanulási motivációról alkotott tanári nézetek befolyásolásának lehetőségei.
PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA, 21(49) (1). pp. 7-35. ISSN 0133-2570 (2023)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Report on Smart Education in Hungary.
In: Smart Education in China and Central & Eastern European Countries. Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, pp. 155-178. (2023) ISBN 9789811973192; 9789811973185; 9789811973215

Molnár Gyöngyvér and Greiff Samuel: Understanding transitions in complex problem-solving: Why we succeed and where we fail.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 50. ISSN 1871-1871 (2023)

Molnár Gyöngyvér and Hermann Zoltán: Short- and long-term effects of COVID-related kindergarten and school closures on first- to eighth-grade students’ school readiness skills and mathematics, reading and science learning.
LEARNING AND INSTRUCTION, 83. ISSN 0959-4752 (2023)

Molnár Gyöngyvér and Kocsis Ádám: Cognitive and non-cognitive predictors of academic success in higher education: a large-scale longitudinal study.
STUDIES IN HIGHER EDUCATION. ISSN 0307-5079 (2023)

Monok István and Zvara Edina Éva and Monok István (szerk.) (sajt.): Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon V.: 1647-1750.
Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/5). MTA Könyvtár és Információs Központ; Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak. (2023) ISBN 9789637451898

Mujib Mujib and Mardiyah Mardiyah and Suherman Suherman: Development and psychometric properties of an environmental literacy in secondary school.
Revista Fuentes, 25 (3). pp. 267-282. ISSN 1575-7072 (2023)

Munkácsy Balázs and Horn Dániel and Molnár Gyöngyvér: Felsőoktatási sikeresség és az önszabályozáshoz kapcsolódó pszichológiai és viselkedés-gazdaságtani tényezők.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 33 (12). pp. 63-86. ISSN 1215-5233 (2023)

Márton-Simon Anna: A Hét verseinek modernsége : Mit árul el Kiss József szerkesztési gyakorlatáról és ars poétikájáról a "Heti posta" rovat?
TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY, [15] (2). pp. 27-57. ISSN 1789-9265 (2023)

Máté-Tóth András: Európa szív és lélek nélkül?
KÖZÖSSÉGI KAPCSOLÓDÁSOK - TANULMÁNYOK KULTÚRÁRÓL ÉS OKTATÁSRÓL, 3 (ksz.). pp. 105-109. ISSN 2786-3484 (2023)

Máté-Tóth András: Freikirchenkultur.
In: Die gesetzliche Anerkennung der "Freikirchen in Österreich" : Ein ökumenisches Gesamtkunstwerk. LIT Verlag Münster, Münster, pp. 399-404. (2023) ISBN 9783643511386

Máté-Tóth András: Mindenki a maga módján : Pasztorális a nones körében.
EMBERTÁRS, 21 (1). pp. 29-37. ISSN 1785-0436 (2023)

Máté-Tóth András: Post-Kommunismus : Wasserzeichen in Ostmitteleuropa.
LEBENDIGE SEELSORGE, 74 (6). pp. 406-409. ISSN 0343-4591 (2023)

Máté-Tóth András: Sebzett kollektív identitás : Autopoietikus szempontok Kelet-Közép-Európa vallási folyamatainak értelmezéséhez.
In: Hegemóniák szorításában. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. (2023) ISBN 9789634549468

Máté-Tóth András: Teológia és közösségfejlesztés.
KOINÓNIA, 30 (4). pp. 5282-5284. (2023)

Máté-Tóth András and Nagy Gábor Dániel: Hidden Dynamics of Religion and Human Rights in Central and Eastern Europe.
RELIGIONS, 14 (7). ISSN 2077-1444 (2023)

Máté-Tóth András and Paizs Melinda Adrienn: Hungary.
In: Churches Online in Times of Corona [Kirchen Online in Zeiten von Corona]. Springer, Wiesbaden, pp. 355-371. (2023) ISBN 9783658417277; 9783658417284

Máté-Tóth András and Rakovics Zsófia: The Discourse of Christianity in Viktor Orbán’s Rhetoric.
RELIGIONS, 14 (8). ISSN 2077-1444 (2023)

Máté-Tóth András and Szilárdi Réka: Securitization and Religion in Central and Eastern Europe : Theoretical Considerations.
In: In Service for a Servant Church : Outlines and Challenges for Catholic Theology Today. Documentation of the INSeCT Conferences in Manila 2019 and Vienna 2020. Schöningh; Brill Academic Publishers, Paderborn, pp. 147-159. (2023) ISBN 9783506790231; 9783657790234

Máté-Tóth András and Szilárdi Réka and Szugyiczki Zsuzsanna: Retrospections and perspectives: The Study of Religions in Hungary at the University of Szeged.
Journal of the British Association for the Study of Religions, 24. pp. 87-101. ISSN 2516-6379 (2023)

Müller Vanessa and Mellor David and Pikó Bettina: How to Procrastinate Productively With ADHD : A Study of Smartphone Use, Depression, and Other Academic Variables Among University Students With ADHD Symptoms.
JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS, 27 (9). pp. 951-959. ISSN 1087-0547 (2023)

Müller Vanessa and Pikó Bettina: Digitális eszközök okozta függőségek, kötődési mintázatok és az ADHD tüneteinek összefüggései egyetemisták körében.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 23 (1). pp. 75-98. ISSN 1419-872X (2023)

N

Nagy Márió Tibor and Korom Erzsébet: Measuring Scientific Reasoning Of Fourth Graders: Validation Of The Science-K Inventory In Paper-Based And Computer-Based Testing Environments.
JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, 22 (6). pp. 1050-1062. ISSN 1648-3898 (2023)

Nemes Márk: Előszó.
In: Ütközéspontok IX. : A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya konferenciájának kötete. Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 7-8. (2023) ISBN 9786156457141

Nemes Márk: QAnon - a quasi-religious formation.
In: Válogatott tanulmányok a IV. Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferencia előadásaiból. SZTE BTK Történeti Intézet, Vallástudományi Tanszék, Szeged, pp. 102-116. (2023) ISBN 9789633069455

Nemes Márk: QAnon as an American Quasi-religious Formation.
Journal Title: Journal of the Korean Academy of New Religions, 48 (48). pp. 91-119. ISSN 1738-7035 (2023)

Nemes Márk: Report on the 2022 conference of the Central European Symposium for the Academic Study of Religion: Pardubice, September 1–3, 2022.
VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 191-195. ISSN 1786-4062 (2023)

Nemes Márk: Subcultural Identity as a Surrogate- or Quasi-Religiosity.
Journal of the Korean Academy of New Religions, 49 (1). pp. 79-101. ISSN 1738-7035 (2023)

Nemes Márk and Bialkó László and Dudás Róbert Gyula and Farkas Zsuzsanna and Kondorosi Noémi and Miklovicz Attila and Tegzes Nóra and Vecsernyés Áron (szerk.): Az V. Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferencia program- és absztraktkötete.
DOSZ Filozófiatudományi Osztály, Budapest. (2023) ISBN 9786156457301

Nemes Márk and Donáth Béla and Major Tünde Kármen and Sipos-Kolumbán Adrienn and Tegzes Nóra Valentina and Vecsernyés Áron (szerk.): Ütközéspontok IX : A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya konferenciájának kötete.
Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest. (2023) ISBN 9786156457141

Nguyen Van Son and Habók Anita: Metacognition in Language Learning among Non-English-major Tertiary Students.
MEXTESOL JOURNAL, 47 (3). ISSN 2395-9908 (2023)

Novák Anikó and Kovács Krisztina: Between Two Worlds : The Representation of Refugees in the Short Stories of Anna Vörös.
ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA, 15 (3). pp. 135-149. ISSN 2067-5151 (2023)

Novák Anikó and Kovács Krisztina: Refugee Images in Contemporary Hungarian Literature.
In: Dvanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum. "SUSRET KULTURA". Zbornik radova. Susret kultura (12). Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, pp. 371-382. (2023) ISBN 9788660658311

Németh T. Enikő: Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti azonosítása.
MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 490-496. ISSN 0025-0228 (2023)

O

Ocsovszky Zsófia and Martos Tamás and Otohal József and Berényi Blanka and Merkely Béla Péter and Csabai Márta and Bagyura Zsolt: A cardiovascularis rizikóbecslés és az egészségmagatartás kapcsolata pszichoszociális tényezők tükrében [Relationship between cardiovascular risk assessment and health behavior in the light of psychosocial factors] : a Budakalász Epidemiológiai Vizsgálat utánkövetése.
ORVOSI HETILAP, 164 (4). pp. 119-131. ISSN 0030-6002 (2023)

Okiri Peter Ochieng and Hercz Mária: The tenets of distributed pedagogical leadership in educational contexts - A systematic literature review on perception and practice.
EDUCATIONAL MANAGEMENT ADMINISTRATION & LEADERSHIP. ISSN 1741-1432 (2023)

Oo Tun Zaw and Habók Anita and Józsa Krisztián: Empowering Educators to Sustain Reflective Teaching Practices: The Validation of Instruments.
SUSTAINABILITY, 15 (9). ISSN 2071-1050 (2023)

Oo Tun Zaw and Habók Anita and Józsa Krisztián: Qualifying Method-Centered Teaching Approaches through the Reflective Teaching Model for Reading Comprehension.
EDUCATION SCIENCES, 13 (5). ISSN 2227-7102 (2023)

Owaimer Oliver: Petőfi, a regényhős: Az első Petőfi-regény (I. rész).
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 55 (1). pp. 81-98. ISSN 0133-056X (2023)

Owaimer Oliver: Petőfi, a regényhős: Az első Petőfi-regény (II. rész).
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 55 (4). pp. 48-71. ISSN 0133-056X (2023)

P

Papp-Zipernovszky Orsolya and Kovács Petra and Devecsery Ágnes: Pszichológiai sérülékenységet mérő skálák magyar nyelvű adaptálása.
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 24 (2). pp. 113-131. ISSN 1419-8126 (2023)

Papp-Zipernovszky Orsolya and Varga Alexandra and Ondrik Zoltán and Haris Ágnes: A krónikus vesebetegséggel élők betegségismerete és a Kidney Disease Knowledge Survey magyar nyelvű validálása.
HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA, 27 (2). pp. 52-60. ISSN 1418-477X (2023)

Phyo Wai Mar and Nikolov Marianne and Hódi Ágnes: Doctoral students’ English academic writing experiences through metaphor analysis.
HELIYON, 9 (2). ISSN 2405-8440 (2023)

Phyo Wai Mar and Nikolov Marianne and Hódi Ágnes: How international doctoral students’ fields of study, proficiency in English and gender interact with their sense of making progress in English academic writing abilities.
PLOS ONE, 18 (12). ISSN 1932-6203 (2023)

Pál József: Un’interpretazione poetica su Dante. L’ode di János Arany (1852).
In: Dante degli ungheresi. Viella Libreria editrice, Roma, pp. 85-101. (2023) ISBN 9791254692264

Pásztor-Kovács Anita and Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér: Measuring collaborative problem solving: research agenda and assessment instrument.
INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, 31 (8). 5159 -5179. ISSN 1049-4820 (2023)

R

Ramadhani Rahmi and Syahputra Edi and Simamora Elmanani and Soeharto Soeharto: Expert judgement of collaborative cloud classroom quality and its criteria using the many-facets rasch model.
HELIYON, 9 (10). ISSN 2405-8440 (2023)

Ring Orsolya and Vincze Veronika and Guba Csenge and Üveges István: HunEmPoli: magyar nyelvű, részletesen annotált emóciókorpusz.
In: XIX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY-2023. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 187-201. (2023) ISBN 9789633069127

Rosta-Filep Orsolya and Lakatos Csilla and Konkoly Thege Barna and Sallay Viola and Martos Tamás: Flourishing Together: The Longitudinal Effect of Goal Coordination on Goal Progress and Life Satisfaction in Romantic Relationships.
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED POSITIVE PSYCHOLOGY, 8 (Suppl 2). S205-S225. ISSN 2364-5040 (2023)

Rosta-Filep Orsolya and Sallay Viola and Carbonneau Noémie and Martos Tamás: Cooperation and conflict in romantic partners’ personal projects: the role of life domains.
CURRENT PSYCHOLOGY, 42 (20). pp. 16854-16867. ISSN 1046-1310 (2023)

S

Sallay Viola and Martos Tamás and Lucza Lilla and Papp-Zipernovszky Orsolya and Csabai Márta: Health Psychology Services for People in Disadvantaged Regions of Hungary: Experiences from the Primary Health Care Development Model Program.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 20 (5). ISSN 1661-7827 (2023)

Sallay Viola and Martos Tamás and Rosta-Filep Orsolya and Horváth Zsolt and Korpela Kalevi: Profiles of perceived physical features and emotional experiences in favorite places: Discovering ambivalent place preferences.
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, 90. ISSN 0272-4944 (2023)

Sallay Viola and Rosta-Filep Orsolya and Vajda Dóra and Kocsis Anna Dorka and Martos Tamás: Számít-e, ha közös a cél? Párok személyes terveire vonatkozó közös értékelés, megküzdés és élmény szerepe a párkapcsolati elégedettségben.
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 24 (2). pp. 85-99. ISSN 1419-8126 (2023)

Sallay Viola and Wieszt Attila and Martos Tamás: A kapcsolatok szabályozási folyamatainak szerepe a családi vállalkozások utódlása során : Egy kvalitatív kutatás tapasztalatai.
VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (1). pp. 27-37. ISSN 0133-0179 (2023)

Schutte Lusilda and Brdar Ingrid and Wissing Marié P. and Tončić Marko and Araujo Ulisses and Carlquist Erik and Castro Solano Alejandro and Freire Teresa and del Rocío Hernández‑Pozo María and Jose Paul E. and Martos Tamás and Nakamura Jeanne and Nuñez del Prado Chaves Pamela and Russo‑Netzer Pninit and et al.: Measurement Invariance of the Meaning in Life Questionnaire Across 17 Countries.
APPLIED RESEARCH IN QUALITY OF LIFE, 18. pp. 1491-1519. ISSN 1871-2584 (2023)

Siegel Magdalena and Randall Ashley K. and Lannutti Pamela J. and Fischer Melanie S. and Gandhi Yuvamathi and Lukas Raphaela and Meuwly Nathalie and Rosta-Filep Orsolya and van Stein Katharina and Ditzen Beate and Martos Tamás and Schneckenreiter Carmen and Totenhagen Casey J. and Zemp Martina: Intimate Pride: a Tri-Nation Study on Associations between Positive Minority Identity Aspects and Relationship Quality in Sexual Minorities from German-Speaking Countries.
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED POSITIVE PSYCHOLOGY, 8 (Suppl 2). S129-S157. ISSN 2364-5040 (2023)

Simon József: Das Thema des amour-propre bei Ferenc Rákóczi II. und Miklós Bethlen.
In: Jansenisms and Literature in Central Europe / Jansenismen und Literatur in Mitteleuropa / Jansénismes et littérature en Europe centrale. Peter Lang Verlag, Bern, Berlin, Bruxelles, pp. 477-493. (2023) ISBN 9783034346887; 9783034346894

Simon József: Moral Indifference and Hypothetical Moral Necessity in Miklós Apáti’s Vita triumphans civilis (1688).
In: Early Modern Natural Law in East-Central Europe. Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 276-303. (2023) ISBN 9789004545823

Simon József: Political Psychology and Natural Law in Miklós Bethlen’s Preface to His Autobiography (1708).
In: Early Modern Natural Law in East-Central Europe. Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 304-333. (2023) ISBN 9789004545823

Simon József: Sárközi Bálint a világelvről.
In: Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450–1630). Reciti konferenciakötetek (23). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 263-276. (2023) ISBN 978 615 6255 86 0; 978 615 6255 87 7

Simon József: Vészmadarak: Pósaházi János és a németalföldi karteziánus viták a 17. század második felében.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (3). pp. 279-295. ISSN 0021-1486 (2023)

Simon József: A cogito-érv mint első alapelv : Karteziánus dilemmák a 17. századi Erdélyben.
KÜLÖNBSÉG, 23 (1). pp. 89-101. ISSN 1785-7821 (2023)

Simon József and Zászkalicky Márton: Kora újkori magyar filozófiatörténet.
KÜLÖNBSÉG, 23 (1). pp. 7-8. ISSN 1785-7821 (2023)

Simon Melinda: Bécs vagy Lipcse? : A magyarországi könyvkereskedelem egyesületi kapcsolatrendszere a 19. században.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (1). pp. 92-104. ISSN 0025-0171 (2023)

Simon Melinda: Kenyércikkek a 19–20. század fordulóján, avagy miből élt meg egy vidéki könyvesbolt 1899-ben?
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 224-232. ISSN 0025-0171 (2023)

Simon Melinda: Tótumfaktum. Johann Lorenz Haf és egy klisé, amiből sok jelvény lett.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 274-280. ISSN 0025-0171 (2023)

Sinkovics Balázs: Parapatics Andrea, A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok (Ismertetés).
MAGYAR NYELV, 119 (1). pp. 107-111. ISSN 0025-0228 (2023)

Stein Katharina van and Kleinn Noah and Randall Ashley K. and Lannutti Pamela J. and Gandhi Yuvamathi and Martos Tamás and Meuwly Nathalie and Rosta-Filep Orsolya and Siegel Magdalena and Ditzen Beate and Fischer Melanie S.: Internalisierte Transnegativität, Resilienzfaktoren und psychische Gesundheit in einer Stichprobe geschlechtlicher Minderheiten in Deutschland und der Schweiz.
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PSYCHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE: FORSCHUNG UND PRAXIS, 52 (4). pp. 216-228. ISSN 1616-3443 (2023)

Szabó Éva and Fehérváry Gabriella: Hivatás vagy kényszer? : A gyakorló pedagógusok pályaelköteleződési motivációjának vizsgálata.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 33 (5). pp. 3-20. ISSN 1215-5233 (2023)

Szalisznyó Lilla: „Emelt hangon, eleven előadással” : A szavalókönyvek jelentősége a Petőfi-versek 19. századi recepciójának vizsgálatában.
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 22 (1). pp. 50-69. ISSN 1585-3829 (2023)

Szenczi Beáta and Fejes József Balázs and Vígh Tibor and Hódi Ágnes and Tary Blanka: Home Reading Support in Grades Four, Six, and Eight: Does Student Reading Motivation Matter?
READING & WRITING QUARTERLY: OVERCOMING LEARNING DIFFICULTIES. ISSN 1057-3569 (2023)

Szilárdi Réka and Paizs Melinda Adrienn and Feleky Gábor: Közgazdaságtani modellek a valláskutatásban : Kereslet és kínálat a valláspiacon.
BELVEDERE MERIDIONALE, 35 (4). pp. 124-145. ISSN 1419-0222 (2023)

Szél Erzsébet and Kóródi Kitti and Alessio Gori and Jámbori Szilvia and Szabó Éva: A mentalizáció multidimenzionális kérdőívének (MMQ) magyar nyelvű adaptációja serdülők és fiatal felnőttek körében.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 78 (2). 221 -249. ISSN 0025-0279 (2023)

Szél Erzsébet and Szabó Éva: Time Perspective, Mentalization and Percieved Social Support among Young Adults.
In: Tudomány: út a világ megismeréséhez. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 166-182. (2023) ISBN 9789636150945

Szél Erzsébet and Szabó Éva: A mentalizáció, a reziliencia és a problémaviselkedés kapcsolati beágyazottsága serdülőkorban: vizsgálatok a Reflektív Funkció Kérdőív (RFQ-H) magyar változatával.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 78 (1). pp. 1-22. ISSN 0025-0279 (2023)

Sághy Miklós: The Absurdity and Irrationality of War in the Everyday Life of the Hinterland : On István Örkény’s Novella and Drama Tóték and Zoltán Fábri’s Film Adaptation.
HUNGARIAN CULTURAL STUDIES: E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION, 16. pp. 123-142. ISSN 2471-965X (2023)

Sándor Klára: Székelyből magyar, írásból rovás.
In: Hullóidő. Editura Kriterion; Kriterion Kiadó; Centre for Social Sciences, Kolozsvár, Budapest, pp. 7-34. (2023) ISBN 9789732612781

Sándor Klára: A korai török–magyar nyelvi kapcsolatok újraértelmezésének szükségességéről.
MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 403-410. ISSN 0025-0228 (2023)

Sándor Klára: A székely írás keleti kapcsolatairól.
In: "Hadak útján" A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája. = 29th Conference of scholars on the Migration Period. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoport; PPKE BTK Régészettudományi Intézet; Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 37-57. (2023) ISBN 9789639987753

Sánta Anett and Szántó Kata Judit and Fábián Anna and Resál Tamás and Farkas Klaudia and Hallgató Emese and Molnár Tamás and Rafael Beatrix: Psychological characteristics of patients with inflammatory bowel disease during the first wave of COVID-19.
PRZEGLAD GASTROENTEROLOGICZNY, 18 (3). pp. 334-343. ISSN 1895-5770 (2023)

T

Tamás Ágnes: Árpád és az uralkodók metamorfózisai : Magyar művészek festmény-karikatúrái az élclapok hasábjain (1890–1910).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (3-4). pp. 528-548. ISSN 0025-0171 (2023)

Tarkó Klára and Mátó Veronika and Uitumen Erdenezul and Szabó-Prievara Dóra Katalin: HECAT – Az egészségnevelési feladatok (keret)tantervi megjelenésének elemzésére szolgáló eszköz.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 33 (1-2). pp. 21-30. ISSN 1215-5233 (2023)

Tary Blanka: Hungarian teachers' reading strategy use in mother tongue and foreign language analysed by background variables.
HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 13 (1). pp. 107-120. ISSN 2062-9605 (2023)

Tary Blanka and Fejes József Balázs and Hódi Ágnes and Szenczi Beáta and Vígh Tibor: Javaslatok a szövegértés tantárgyakba ágyazott fejlesztéséhez – az olvasási stratégiák tanítása II.
ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (1). ISSN 2060-0623 (2023)

Thi Nang Kham and Nikolov Marianne: Effects of teacher, automated, and combined feedback on syntactic complexity in EFL students’ writing.
ASIAN-PACIFIC JOURNAL OF SECOND AND FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, 8 (1). ISSN 2363-5169 (2023)

Thi Nang Kham and Vo Van De and Nikolov Marianne: Investigating syntactic complexity and language-related error patterns in EFL students’ writing: corpus-based and epistemic network analyses.
LANGUAGE LEARNING IN HIGHER EDUCATION, 13 (1). pp. 127-151. ISSN 2191-6128 (2023)

Tóth Edit and Kinyó László: A tanárképzés szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében – a pedagógusképzés megújításának lehetőségei Csapó Benő gondolkodásában.
PEDAGÓGUSKÉPZÉS, 21(49) (2). pp. 83-91. ISSN 0133-2570 (2023)

Tóthné Horváth Ágnes: Supplements to the ancestry of Sidonius Apollinaris.
CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED, 22. pp. 154-163. ISSN 1588-2039 (2023)

Tóthné Jancsó Katalin: El mundo árabe en Chile en la primera parte del siglo XX: una aproximación a la vida de la comunidad.
In: Mundos Hispánicos. Historia – Cultura – Patrimonio. Fundación para la Historia de España, Buenos Aires, pp. 663-679. (2023)

Török Ervin: Információ és dokumentumfilm az ukrajnai háború korában.
APERTÚRA, 18 (2). ISSN 1787-7245 (2023)

V

Varga Sándor: Változások egy mezőségi falu tradicionális tánckultúrájában.
Hagyományok Háza; Kriza János Ethnographic Society, Budapest, Kolozsvár. (2023) ISBN 9786069015360

Vo Van De and Csapó Benő: Effects of multimedia on psychometric characteristics of cognitive tests: A comparison between technology-based and paper-based modalities.
STUDIES IN EDUCATIONAL EVALUATION, 77. ISSN 0191-491X (2023)

Vo Van De and Csapó Benő: Exploring Inductive Reasoning, Scientific Reasoning and Science Motivation, and Their Role in Predicting STEM Achievement Across Grade Levels.
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, 21 (8). pp. 2375-2398. ISSN 1571-0068 (2023)

Vo Van De and Csapó Benő and Greiff Samuel: Development of the control of variables strategy in physics among secondary school students.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 49. ISSN 1871-1871 (2023)

Volosin Márta and Hallgató Emese and Csábi Eszter: Validation of the Hungarian version of the cognitive failures questionnaire (CFQ).
HELIYON, 9 (1). ISSN 2405-8440 (2023)

W

Wicaksono Azizul Ghofar Candra and Korom Erzsébet: Attitudes towards science in higher education: Validation of questionnaire among science teacher candidates and engineering students in Indonesia.
HELIYON, 9 (9). ISSN 2405-8440 (2023)

Wicaksono Azizul Ghofar Candra and Korom Erzsébet: Role of inductive reasoning, gender, learning satisfaction, and educational and career preference in predicting scientific competency in high school.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 49. ISSN 1871-1871 (2023)

Win Phyu Thwe and Kálmán Anikó: The regression models for lifelong learning competencies for teacher trainers.
HELIYON, 9 (2). ISSN 2405-8440 (2023)

Z

Zewude Girum Tareke and Beyene Sisay Demissew and Belayneh Taye and Fatiha Sadouki and Hercz Mária: COVID-19 Stress and Teachers Well-Being: The Mediating Role of Sense of Coherence and Resilience.
EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATION IN HEALTH PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 13 (1). pp. 1-22. ISSN 2174-8144 (2023)

Zvara Edina Éva: Gratia mecenaturae Esterhasianae : A kismartoni ferences könyvtár története és állománya.
Library und Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences; Kossuth Könyvkiadó, Budapest. (2023) ISBN 9789636362348

Zvara Edina Éva: A mikházi és szárhegyi ferences kolostorok régi könyvei, Katalógus / Fondul de carte veche al mănăstirilor franciscane din călugăreni și lăzarea, Catalog / Altbücherstanden der Bibliotheken des Franziskanerklostern Mikháza und Szárhegy, Katalog, összeáll. Bányai Réka, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2022 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 14).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (2). pp. 289-292. ISSN 0025-0171 (2023)

Ü

Üveges István: Szabályalapú és gépi tanulásra alapozott megoldások a közérthető fogalmazás elősegítése érdekében.
MAGYAR JOGI NYELV, 7 (1). pp. 12-20. ISSN 2560-0249 (2023)

This list was generated on 2024. június 25. 16:41:55 CEST.