Item where Faculty/Unit "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item "2020"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 283.

Akhmetova Aigul and Imambayeva Gaysha Ertaevna and Shakhmetova Nazira Akhanovna: English proficiency reading skills at the age of 12 in Pavlodar region, Kazakhstan.
Bulletin of Toraighyrov University. Philology series, 2020 (4). pp. 45-53. ISSN 2710-3528 (2020)

Balog Iván: Hogyan hatott Szeged Bibó Istvánra és Bibó István Szegedre?
In: A szegediség változásai. Mora Ferenc Museum, Szeged, pp. 124-135. (2020) ISBN 9789639804647

Balogh Terézia and Németh Veronika and Somogyi Zoltán and Z. Orosz Gábor: Készségfejlesztő feladatok 7-8. évfolyamosok számára.
In: Kémia. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 55-90. (2020) ISBN 9789636978464

Balázs János: A cserépfazék, a rézkrajcár és az újszülött múmia.
HATÁRTALAN RÉGÉSZET, V (3). pp. 48-51. ISSN 2416-3074 (2020)

Barrett Karen Caplovitz and Rahmawati Anayanti and Józsa Krisztián and Liao Hua-Fang and Morgan George A.: Evidence for the Validity of the DMQ as a Measure of Children’s Mastery Motivation.
In: Assessing Mastery Motivation in Children Using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ). SZIE, Gödöllő, pp. 105-132. (2020) ISBN 9789632699226; 9789632699233

Bellardi Marco and Karácsonyi Judit (ford.): Filmszerű elbeszélés.
APERTÚRA, 15 (2). pp. 1-26. ISSN 1787-7245 (2020)

Bence Gergely and Zábó Virág and Martos Tamás and Vargha András: A vallásos attitűdök klasszifikációja az értelemmegélés és az aspirációk tükrében.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 75 (2). pp. 175-192. ISSN 0025-0279 (2020)

Bencsik Orsolya: Női migránsmodellek és szabásminták.
In: Üvegplafon?: Vajdasági magyar (értelmiségi) női perspektívák. Forum Könyvkiadó, Újvidék, pp. 17-31. (2020) ISBN 9788632311183

Bencsik Orsolya: A művészet természetrajza : Regény csillagporból, forradalomnyomokból : Láng Zsolt: Bolyai.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 74 (6). pp. 93-95. ISSN 0133-1167 (2020)

Bencsik Péter: The New Borders as Local Economic Possibility? The Case of Post-1920 Hungary.
EUROPEAN REVIEW OF HISTORY / REVUE EUROPEENNE D'HISTOIRE, 27 (6). pp. 763-784. ISSN 1350-7486 (2020)

Bencsik Péter: Állami érdek vs. nemzeti érdek: Territorializálódás Magyarországon a 20. század első negyedében.
MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, Szeged. (2020)

Bene Zoltánné Pusztai Virág: Lét-közelben : Szabados Árpád alkotásai között.
Országút, 1 (3). pp. 38-39. ISSN 2677-0148 (2020)

Bene Zoltánné Pusztai Virág: A harmónia látszata a vizuális média emberábrázolásában [The appearance of harmony in the human presentation of the visual media].
In: A harmónia dicsérete: Konferencia tanulmánykötete. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 87-94. (2020) ISBN 9789633067598

Berki Tamás and Pikó Bettina: A sportolói identitás és a sport-elköteleződés összefüggései serdülő sportolók körében.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 3 (3). pp. 17-29. ISSN 2063-9546 (2020)

Biró Ildikó and Kárpáti Andrea: An Assessment Tool for Visual Communication Skills: A Case Study of School Children Aged 11-14 = 視覺傳播技能評量工具:11 至 14 歲學童案例研究.
GUO JI YI SHU JIAO YU XUE KAN = THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS EDUCATION, 18 (2). pp. 84-134. ISSN 1728-175X (2020)

Bochatay Naike and Kuna Ágnes and Csupor Éva and Pintér Judit Nóra and Muller- Virginie and Hudelson Patricia and Nendaz Mathieu and Csabai Márta and Bajwa Nadia M and Kim Sara: The Role of Power in Health Care Conflict.
ACADEMIC MEDICINE. ISSN 1040-2446 (2020)

Bradshaw Emma L. and Sahdra Baljinder K. and Ciarrochi Joseph and Parker Philip D. and Martos Tamás and Ryan Richard M.: A configural approach to aspirations: The social breadth of aspiration profiles predicts well-being over and above the intrinsic and extrinsic aspirations that comprise the profiles.
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 120 (1). pp. 226-256. ISSN 0022-3514 (2020)

Brandl Gergely: Styrian Witches in European Perspectives: Ethnographic Fieldwork. By Mirjam Mencej. London: Palgrave Macmillan, 2017. 454 pp.
HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 350-354. ISSN 2063-8647 (2020)

Brandl Gergely and Göncöl Csaba and Juhász Krisztina and Marton Gellért Ernő and Szabados János: Kommunikation und Nachrichtenaustausch - Verhandlungsstrategie der habsburgischen Seite bei der Friedensverhandlung von Szőny 1627.
CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED, 19. pp. 113-140. ISSN 1588-2039 (2020)

Brandl Gergely and Szabados János: A megbízás terhe – Johann Ludwig von Kuefstein báró konstantinápolyi nagykövetségének előkészítése 1628-ban.
In: Oszmán–magyar viszony a 16–18. században. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, pp. 149-170. (2020) ISBN 9789632778754

Béla Bálint: Szerelmes énekek nagy elődök vonzásában.
VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 3 (1). pp. 101-106. ISSN 2630-8479 (2020)

Büky László: Szó- és szólásmagyarázatok: egy Karinthy-halandzsa nyelvi háttere.
MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 64-70. ISSN 0025-0228 (2020)

Cristian Réka Mónika and Dragon Zoltán and Lénárt András: Studies of the Americas: Research and Teaching in American, Latin-American, and Inter-American Studies at the University of Szeged.
AD AMERICAM: JOURNAL OF AMERICAN STUDIES, 21. pp. 49-62. ISSN 1896-9461 (2020)

Csapó Benő: Az oktatási rendszerek evolúciója: az iskolán kívüli digitális tanulás tartós hatásai.
In: Mit hoz a jövő? Tanítás-tanulás másképp... Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda; Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen, pp. 232-239. (2020) ISBN 9786155967030

Csapó Benő: Bevezetés: neveléstudományi kutatás és a tudományos eredmények alkalmazása.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (1). pp. 3-10. ISSN 0025-0325 (2020)

Csapó Benő and Molnár Gyöngyvér: Online Diagnostic Assessment in Support of Personalized Teaching and Learning: The eDia System.
In: Advancements in Technology-Based Assessment: Emerging Item Formats, Test Designs, and Data Sources. Frontiers Media SA, Lausanne, pp. 183-196. (2020) ISBN 9782889635061

Csapó Benő and Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér: A kombinatív gondolkodás fejlődése: Egy online felmérés eredményei.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2019. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pécs, pp. 177-185. (2020) ISBN 9789634295518; 9789634295525

Csikós Zsuzsanna: Kortárs kubai prózairodalom Magyarországon 1959-1989.
ORPHEUS NOSTER, 12 (4). pp. 64-78. ISSN 2061-456X (2020)

Csikós Zsuzsanna: La imagen de Cuba en Hungría a finales del siglo XIX y principios del XX.
In: Latin America and Hungary Cultural Ties. Ludovika Press, Budapest, pp. 45-55. (2020) ISBN 9789635311132; 9789635311149; 9789635311156

Csiszár Imre and Molnár Milán and Papp Katalin and Sós Katalin and Nagy Anett and Z. Orosz Gábor and Korom Erzsébet: Kísérletezős foglalkozások - haladó szint.
In: Kisiskoláskor. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 121-186. (2020) ISBN 9789636978433

Csiszár Imre and Molnár Milán and Papp Katalin and Sós Katalin and Nagy Anett and Z. Orosz Gábor and Korom Erzsébet: Kísérletezős foglalkozások - kezdő szint.
In: Kisiskoláskor. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 55-120. (2020) ISBN 9789636978433

Csábi Eszter and Zámbó Ágnes and Prokecz Lídia: Alvással a felejtés ellen? Az alvás szerepe az asszociációs memóriafolyamatokban.
IDEGGYOGYASZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE, 73 (9-10). pp. 327-337. ISSN 0019-1442 (2020)

Csíkos Csaba and Pásztor Attila and Rausch Attila and Szabóné Szitányi Judit: A matematikai nevelés kutatásának aktuális irányzatai.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (1). pp. 24-33. ISSN 0025-0325 (2020)

Czobor Nikoletta Ráhel and Ocsovszky Zsófia and Csabai Márta and Róth György and Konkoly Thege Barna: A gyermekszívsebészeti beavatkozás hosszú távú hatásai a pszichológiai fejlődésre [Long-term psychological effects of pediatric cardiac surgery].
ORVOSI HETILAP, 161 (42). pp. 1787-1796. ISSN 0030-6002 (2020)

Deli Zsolt Pál: Analytical structures in the language use of Hungarians in the United Kingdomand Ireland.
ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061 (2020)

Deli Zsolt Pál: A small scale circadian rhythm research for learning new vocabulary items.
PORTA LINGUA. pp. 261-271. ISSN 1785-2420 (2020)

Dombi Edina and Berta Renáta and Jámbori Szilvia: Az ante- és posztnatális időszakban előforduló hangulati zavarokat befolyásoló szociális, szociodemográfiai és intrapszichés tényezők vizsgálata.
MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA, 83. pp. 11-20. ISSN 0025-021X (2020)

Dékány Éva Katalin and Alpár Donát and Bálint Erika and Béni Szabolcs and Csupor Dezső and Gselmann Eszter and Kóspál Ágnes and Máté Ágnes and Toldi Gergely and Török Péter and Solymosi Katalin: Fiatal kutatók nehézségei a COVID–19 járvány alatt.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (12). pp. 1688-1697. ISSN 0025-0325 (2020)

Désfalvi Judit and Lakatos Adél Csilla and Csuka Sára Imola and Sallay Viola and Rosta-Filep Orsolya and Dank Magdolna and Martos Tamás: Kötődési stílus, kapcsolati és szexuális elégedettség : emlőrákos és egészséges nők összehasonlító vizsgálata.
ORVOSI HETILAP, 161 (13). pp. 510-518. ISSN 0030-6002 (2020)

Erős M. Attila and Szabó Éva: A kiégés és a munkahelyi értékeltérés összefüggései a versenyszférában.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 20 (3). pp. 7-26. ISSN 1419-872X (2020)

Fajrianthi Fajrianthi and Wang Jun and Amukune Stephen and Calchei Marcela and Morgan George A.: Best Practices in Translating and Adapting DMQ 18 to Other Languages and Cultures.
In: Assessing Mastery Motivation in Children Using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ). SZIE, Gödöllő, pp. 225-249. (2020) ISBN 9789632699226; 9789632699233

Fejes József Balázs and Tóth Edit and Szabó Dóra Fanni: Az oktatási méltányosság és aktuális kérdései Magyarországon.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (1). pp. 68-78. ISSN 0025-0325 (2020)

Fekete Marianna: Global Competences of Hungarian Young People in the Light of New Nationalism.
ACTA EDUCATIONIS GENERALIS, 10 (2). pp. 26-51. ISSN 2585-741X (2020)

Fekete Marianna: Globális gondolkodás és felelősségvállalás vs új nacionalizmus: A magyar fiatalok és a globális kompetenciák.
KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG, 4. folyam, 11. évfolyam (1). pp. 27-44. ISSN 0133-2597 (2020)

Ferwagner Péter Ákos: Az egyiptomi munkásmozgalom az 1919-es forradalomban.
A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL (ÉVKÖNYV), 46. pp. 24-35. ISSN 0133-476X (2020)

Ferwagner Péter Ákos: Balázs Orbán’s itinerary in Egypt in the mid-19th century.
In: Intercultural relations between East and West 11th-12th Centuries. JATEPress, Szeged, pp. 85-102. (2020)

Ferwagner Péter Ákos: Hilu, Faradzsallah el- (1906-1959).
A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL (ÉVKÖNYV), 46. pp. 198-209. ISSN 0133-476X (2020)

Ferwagner Péter Ákos: Magyar katonák Palesztinában, 1916–1918.
Dél-Dunántúli Hadtörténetírás. Az MTA PAB Hadtörténeti Munkabizottságának Közleményei. Lektorált tudományos folyóirat, 1 (1). pp. 85-102. ISSN 2786-0639 (2020)

Forgács Tamás: Késsás vagy Kéffás? Öröklődő szövegromlás legrégibb csízióinkban.
MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 309-315. ISSN 0025-0228 (2020)

Gajdics Janka and Gubics Flórián and Horvát Barbara and Vatai Katalin and Szabó Éva and Jagodics Balázs: Középiskolás osztályközösségek normarendszerének longitudinális vizsgálata.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (3). pp. 18-34. ISSN 1215-5233 (2020)

Gellérfi Gergő: „Amit a szent Numa is mentulának nevezett”: A latin obszcén szavak kérdéséhez.
ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 19 (3). pp. 88-94. ISSN 1589-2700 (2020)

Gellérfi Gergő: Bartolomeo Della Fonte : Annotationes in Iuvenalem – Megjegyzések Iuvenalishoz.
Lazi Könyvkiadó, Szeged. (2020) ISBN 9789632674711

Gellérfi Gergő: Fleeing Sisters: The Golden Age in Juvenal 6.
ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 56. pp. 271-280. ISSN 0418-453X (2020)

Gellérfi Gergő (forráskiad.): Igaz történet a nagy halról.
ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 6. pp. 109-123. ISSN 2560-2659 (2020)

Gellérfi Gergő: Nubit amicus : Same-sex weddings in Imperial Rome.
GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 25 (1). pp. 89-100. ISSN 1803-7402 (2020)

Gellérfi Gergő (forráskiad.): Torkig vagyok a képmutatással : Iuvenalis 2. szatírájának fordítása.
ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 5. pp. 223-237. ISSN 2560-2659 (2020)

Glässer Norbert: Löw ablakai.
SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS MAGAZIN, 32 (12). pp. 51-52. ISSN 0239-1384 (2020)

Glässer Norbert: Magyar Vajdaságban : Egy többértelmű fogalom margójára.
In: MI a magyar most, Vajdaságban? Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék, pp. 45-58. (2020) ISBN 9788685459597

Glässer Norbert and Bíró Ákos: „Királyunkat kit Mózesként rendeltél…” : Királytisztelet, konfesszionalizálódás és állampatriotizmus az izraelita felekezetei sajtóban 1944 előtt”.
Monarchia Kiadó, Budapest. (2020) ISBN 9786158086424

Goldfárthné Veres Edit and Aczél Petra Katalin and Bakonyi László and Chrappán Magdolna and Derényi András and Kerülő Judit and Falus Iván and Halász Gábor and Hámori Ádám and Hauser Zoltán and Jancsák Csaba and Kis-Tóth Lajos and Kovács Kristóf and Szabó Éva and Székely Mózes (szerk.): Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban.
Oktatási Hivatal, Budapest. (2020)

Gosztolya Gábor and Bagi Anita and Szalóki Szilvia and Szendi István and Hoffmann Ildikó: Making a Distinction Between Schizophrenia and Bipolar Disorder Based on Temporal Parameters in Spontaneous Speech.
In: Interspeech 2020. ISCA-INT SPEECH COMMUNICATION ASSOC, Sanghaj, pp. 4566-4570. (2020)

Gyenge Zoltán: A magyar irodalom filozófiai identitása.
In: Filozófia és irodalom. MTA; Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Budapest, Somorja, pp. 29-40. (2020)

Gyimesi Timea: Tolnai Ottó művészetének francia kötődései: Geofilozófiai artikulációk.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 35-36 (4-5). pp. 101-115. ISSN 0586-3708 (2020)

Habók Anita and Magyar Andrea: Szövegértésre és szövegfeldolgozásra épülő képességfejlesztés megvalósítása online tanulási környezetben.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (4-5). pp. 40-48. ISSN 1215-5233 (2020)

Habók Anita and Magyar Andrea: The role of students’ approaches in foreign language learning.
COGENT EDUCATION, 7 (1). Azonosító: 1770921-Terjedelem: 21 p. ISSN 2331-186X (2020)

Habók Anita and Magyar Andrea and B. Németh Mária and Csapó Benő: Motivation and self-related beliefs as predictors of academic achievement in reading and mathematics: Structural equation models of longitudinal data.
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 103. ISSN 0883-0355 (2020)

Hansági Ágnes: Gyerekirodalom és gyermekolvasó a 19. századi magyar tömegmédiumokban.
In: Medialitás és gyerekirodalom. (Károli Könyvek) . KRE; L'Harmattan, Budapest, pp. 107-118. (2020) ISBN 9789634143376

Hegyi Ádám Alex: Egy elfelejtett őrgróf Magyarországon : Bagi Zoltán Péter: Türkenlouis: Bádeni Lajos (1655–1707), Pécs‒Budapest, Kronosz Kiadó – Magyar Történelmi Társulat, 2019 (Sziluett: Korszerű történelmi életrajzok).
LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 50 (1). pp. 157-158. ISSN 0350-4158 (2020)

Hegyi Ádám Alex: Egy új várostörténeti monográfia : Fejős Sándor (főszerk.) – Döbör András, Forró Lajos, Kávai Szabolcs, Molnár Tibor, Pető Bálint, Valkay Zoltán, Zakar Péter (szerk.): Magyarkanizsa monográfiája 1848‒1945 (Kanizsa monográfiája II.), Magyarkanizsa, József Attila Könyvtár – Délvidék Kutató Központ, 2018.
LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 50 (1). pp. 153-155. ISSN 0350-4158 (2020)

Hegyi Ádám Alex: Előtanulmány a Békési Református Egyházmegye történeti névtárához.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (1-2). pp. 5-17. ISSN 2416-223X (2020)

Hegyi Ádám Alex: Esperesek műveltsége és életmódja a Békési Református Egyházmegyében (1686)1712 és 1774 között.
In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2019 I. kötet. Reformáció Öröksége Könyvek, I. kötet (3/1). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 103-118. (2020) ISBN 9786155961366

Hegyi Ádám Alex: Frühneuzeitliche Disputationen : Polyvalente Produktionsapparate gelehrten Wissens.
GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1-2). pp. 206-210. ISSN 2061-5132 (2020)

Hegyi Ádám Alex: Hogyan lesz magánkönyvtárból közösségi könyvtár? : Példák két délvidéki református egyházmegye lelkészi könyvtáraira a 18–19. század fordulóján.
In: Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 87-98. (2020) ISBN 9786155478901

Hegyi Ádám Alex: Közigazgatási, földesúri és egyházi iratok a hazai 18. századi református egyháztörténet-írás szolgálatában.
In: Vértelen ellenreformáció. Reformáció Öröksége Könyvek (2.). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 227-257. (2020) ISBN 9786155961380

Hegyi Ádám Alex: Moderner Zeitgeist – veraltete Lesestoffe : Bibliotheken reformierten Pfarrer um die Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts im Königreich Ungarn.
In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux : contribution á l'histoire de la culture écrite 1650–1918 = Vernetztes Europa : Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918 (8.). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 118-135. (2020) ISBN 9789637451577

Hegyi Ádám Alex: Moloch bálvány Vadászon : A református öntudat és a reformáció emlékének összekapcsolódása a 18. században a Körös-Maros Közi Szent Társaságban.
In: KRE 100. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadása, Nagyvárad, pp. 376-397. (2020) ISBN 9789730318135

Hegyi Ádám Alex: Regionális vallási identitástudat kialakulása a Bánátban élő német és magyar reformátusok között a 18–19. század fordulóján.
In: Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (27). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 213-223. (2020) ISBN 9786069484708

Hegyi Ágnes and Jagodics Balázs: Az okostelefon- és YouTube-használat, valamint a serdülők attitűd- és normarendszerének összefüggései az önértékeléssel és a diákok kiégésével.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (12). pp. 59-80. ISSN 1215-5233 (2020)

Hindun Iin and Nurwidodo N. and Wicaksono Azizul Ghofar Candra: Metacognitive awareness components of high-academic ability students in biology hybrid learning: Profile and correlation.
Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 6 (1). pp. 31-38. ISSN 2442-3750 (2020)

Huang Su-Ying and Liaoa Hua-Fang and Józsa Krisztián and Calchei Marcela and Saide Özbey and Morgan George A.: Overview of DMQ 18, Current Research, and Preliminary Norms.
In: Assessing Mastery Motivation in Children Using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ). SZIE, Gödöllő, pp. 65-85. (2020) ISBN 9789632699226; 9789632699233

Hódi Ágnes and Tóth Edit and B. Németh Mária: Mese, plakát vagy táblázat? – 2–8. évfolyamos tanulók szövegértésének jellemzése szövegformák és olvasási műveletek mentén.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 120 (1). pp. 71-90. ISSN 0025-0260 (2020)

Hódosy Annamária: Szuperhősdivat : Hogyan és miért kapnak a jelmezek (is) eredettörténetet?
APERTÚRA, 2020 (Nyár). Terjedelem: 31 p-onosító: apertura.2019.15.4.3. ISSN 1787-7245 (2020)

Imambayeva G. E. and Shakhmetova N. A. and Akhmetova Aigul: The functional nature of the passive voice in the language of literary fiction [Көркем шығарма тіліндегі ырықсыз етістің функционалдық сипаты].
Bulletin of Toraighyrov University. Philology series, 2020 (3). pp. 264-277. ISSN 2710-3528 (2020)

Ivaskó Lívia and Papp Melinda: A metaforák jelentésváltozásának szerepe a terápiás történetmondásban relevanciaelméleti perspektívából.
In: Nyelvtan, diskurzus, megismerés. ELTE Eötvös József Kiadó, Budapest, pp. 289-309. (2020) ISBN 9789634892311

Jagodics Balázs and Gajdics Janka and Gubics Flórián and Horvát Barbara and Vatai Katalin and Szabó Éva: Az Észlelt Tanári Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata középiskolás diákok körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (7). pp. 46-60. ISSN 1215-5233 (2020)

Jagodics Balázs and Kóródi Kitti and Martos Tamás and Kőrössy Judit and Szabó Éva: Az aktív-passzív halogatás kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői és módosított struktúrája [Modified structure and psychometric properties of the hungarian version of the active-passive procrastination scale].
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 74 (4). pp. 489-505. ISSN 0025-0279 (2020)

Jagodics Balázs and Kóródi Kitti and Szabó Éva: Az észlelt tanári énhatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában (2. rész).
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (11). pp. 24-43. ISSN 1215-5233 (2020)

Jagodics Balázs and Nagy Katalin and Szénási Szilvia and Varga Ramóna and Szabó Éva: Az iskolai leterheltség és kiégés vizsgálata a Követelmény-Erőforrás Modell segítségével magyar általános iskolások körében.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 20 (1). pp. 57-81. ISSN 1419-872X (2020)

Jagodics Balázs and Varga Ramóna and Szénási Szilvia and Nagy Katalin and Szabó Éva: A leterheltség és a tanulmányi motiváció összefüggése szakgimnáziumi tanulóknál.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (3). pp. 35-49. ISSN 1215-5233 (2020)

Juhász Krisztina: „…gyümölcse penig semmi nem volt”. Esterházy Miklós véleménye 1642. február 28-án a szőnyi béke(tervezet) pontjairól.
LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 89. pp. 353-366. ISSN 0024-1512 (2020)

Jámbori Szilvia and Kőrössy Judit: Észlelt szülői nevelés a fiataloknál: társas és társadalmi hatások.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 75 (2). pp. 193-215. ISSN 0025-0279 (2020)

Józsa Krisztián and D. Molnár Éva and Zsolnai Anikó: Az iskola affektív és szociális jelenségvilágának kutatása.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (1). pp. 47-55. ISSN 0025-0325 (2020)

Józsa Krisztián and Caplovitz Barrett Karen and Amukune Stephen and Calchei Marcela and Gharib Masoud and Iqbal Hashmi Shazia and Podráczky Judit and Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Anikó and Wang Jun: Implications of the DMQ for Education and Human Development: Culture, Age and School Performance.
In: Assessing Mastery Motivation in Children Using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ). SZIE, Gödöllő, pp. 133-158. (2020) ISBN 9789632699226; 9789632699233

Kadyjrova Lyajsan and Mukhametzyanova Liliya and Kadyirov Timur: Essence of Art-Project Activity and Development of Artistic-Design Competence.
UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA, 25 (7). pp. 369-375. ISSN 1316-5216 (2020)

Kadyjrova Lyajsan and Shamsutdinov Rustem and Kadyirov Timur and Akhmetshina Elmira: Project Thinking as the Basis of Design Creativity: Content and Features of Its Development among Bachelor-Designers.
INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION, 9 (8). pp. 1-6. ISSN 1927-6044 (2020)

Kardos Roberta and Matuszka Balázs and Martos Tamás and Martos Tamás: Az otthoni munkavégzés kapcsolata a pszichológiai alapszükségletekkel és a munkahelyi motivációval.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 20 (1). pp. 83-99. ISSN 1419-872X (2020)

Karimova Konul and Csapó Benő: The Internal/External Frame of Reference of Mathematics, English, and Russian Self-Concepts.
JOURNAL OF ADVANCED ACADEMICS, 31 (4). pp. 506-529. ISSN 1932-202X (2020)

Kasza Péter: Brevissima responsio avagy Nagyon rövid viszontválasz Botlik Richárdnak.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 60-62. ISSN 0025-0171 (2020)

Katona Eszter: Antonio Buero Vallejo en Hungría [Antonio Buero Vallejo in Hungary].
Signa, 29. pp. 549-581. ISSN 1133-3634 (2020)

Katona Eszter: ¿Soporta la comicidad La vida es sueño? : Una puesta en escena húngara del drama calderoniano.
THEATRALIA, 22. pp. 85-100. ISSN 1803-845X (2020)

Kerpics Judit: Fashion, Flowers, Morals.
In: Medien, Orte und Rituale : Social normativity in Júlia Jósika's journalistic works. Praesens Verlag, Wien, pp. 187-203. (2020) ISBN 9783706910927

Khoiri N. and Huda C. and Rusilowati A. and Wiyanto W. and Sulhadi S. and Wicaksono Azizul Ghofar Candra: The Impact of Guided Inquiry Learning with Digital Swing Model on Students’ Generic Science Skill.
Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 9 (4). pp. 554-560. ISSN 2339-1286 (2020)

Khoshsaligheh Masood and Ameri Saeed and Shokoohmand Farzaneh and Mehdizadkhani Milad: Subtitling in the Iranian Mediascape: Towards a Culture-Specific Typology.
International Journal of Society, Culture & Language, 8 (2). pp. 55-74. ISSN 2329-2210 (2020)

Kincses-Nagy Éva: Nine Gifts.
In: Ottomans - Crimea - Jochids : Studies in Honour of Mária Ivanics. University of Szeged, Department of Altaic Studies, Szeged, pp. 215-227. (2020) ISBN 9789633067475; 9789633067482

Kinyó László and Dancs Katinka and Huszka Noémi: Tanítók véleménye az emberismereti, társadalmi-kulturális és civilizációs témák tanításának céljairól és tanórai feldolgozásáról.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 70 (7-8). pp. 47-67. ISSN 1215-1807 (2020)

Kiss Andrea and Piti Ferenc and Sebők Ferenc and Teiszler Éva: Food Crisis in Fourteenth-Century Hungary : Indicators, Causes and Case Studies.
In: The Crisis of the 14th Century. Teleconnections between Environmental and Societal Change? Walter de Gruyter, Berlin, pp. 100-129. (2020) ISBN 9783110657630

Kiss Hedvig and Pikó Bettina: Unalom és kontrollvesztés: a problémás okostelefon-használatot előrejelző pszichológiai változók vizsgálata magyar fiatalok mintáján.
KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (3-4). pp. 41-49. ISSN 1589-519X (2020)

Kocsis Mihály: Kocsis Mihály írja.
MAGYAR NYELV, 116 (2). p. 254. ISSN 0025-0228 (2020)

Korom Erzsébet and Csiszár Imre (szerk.): Kisiskoláskor.
Gondolkodtató természettudomány-tanítás . Mozaik Kiadó, Szeged. (2020) ISBN 9789636978433

Korom Erzsébet and Németh Veronika (szerk.): Kémia : módszertani kézikönyv.
Gondolkodtató természettudomány-tanítás . Mozaik Kiadó, Szeged. (2020) ISBN 9789636978464

Korom Erzsébet and Radnóti Katalin (szerk.): Fizika : módszertani kézikönyv.
Gondolkodtató természettudomány-tanítás . Mozaik Kiadó, Szeged. (2020) ISBN 9789636978457

Korom Erzsébet and Z. Orosz Gábor: A természettudományos nevelés fő kutatási irányzatai.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (1). pp. 34-46. ISSN 0025-0325 (2020)

Korpela Kalevi Mikael and Korhonen Mikko and Nummi Tapio H. and Martos Tamás and Sallay Viola: Environmental self-regulation in favourite places of Finnish and Hungarian adults.
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, 67. Azonosító: 101384-Terjedelem: 9 p. ISSN 0272-4944 (2020)

Kovács Krisztina: "Enyészet és feltámadás".
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 35-36 (4-5). pp. 227-253. ISSN 0586-3708 (2020)

Kovács Krisztina: „Ez a csapás felért egy háborúval”: Anekdoták a szegedi nagyárvíz történetéből I.
TISZATÁJONLINE, 2020. 10. 15.. Terjedelem: 10-Azonosító: 134156. (2020)

Kovács Krisztina: „Ez a csapás felért egy háborúval”: Anekdoták a szegedi nagyárvíz történetéből II.
TISZATÁJONLINE (2020. 10. 30.). Terjedelem: 7-Azonosító: 134178. (2020)

Kovács Krisztina: Közeledés a városhoz: Fekete Vince: Vargaváros.
MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 43 (4). pp. 66-68. ISSN 0138-922X (2020)

Kovács Krisztina: A bomlás dicsérete I.
TISZATÁJONLINE. Terjedelem: 14-Azonosító: 130760. (2020)

Kovács Krisztina: A bomlás dicsérete II.
TISZATÁJONLINE. Terjedelem: 7-Azonosító: 130757. (2020)

Kovács Lajos and Betyár Gábor: A közoktatásban használható vegyszer- és kísérlet-adatbázis fejlesztése.
In: Kémia. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 149-158. (2020) ISBN 9789636978464

Kovács Szilvia: "Különösen angolokat, magyarokat és németeket kérünk...": Pápák, ferencesek és az Arany Horda.
Balassi Kiadó, Budapest. (2020) ISBN 9789634560739

Kérchy Anna: Perverted Postmodern Pinocchios: Cannibalistic Vegetal-children as Ecoterrorist Agents of Maternal Imagination.
In: The Cultural Construction of Monstrous Children: Essays on Anomalous Children from 1595 to the Present Day. Anthem Press, London, pp. 151-163. (2020) ISBN 1785275208; 9781785275203

Kéri Szabolcs and Kállai Imre and Csigó Katalin: Enhanced Verbal Statistical Learning in Glossolalia.
COGNITIVE SCIENCE, 44 (7). Terjedelem: 19 p-Azonosító: e12865. ISSN 0364-0213 (2020)

Kóródi Kitti and Jagodics Balázs and Szabó Éva: Az észlelt tanári hatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában (1. rész) : A Tanári Énhatékonyság Kérdőív és a Relatív Énhatékonyság Kérdőív pszichometriai vizsgálata.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (10). pp. 38-52. ISSN 1215-5233 (2020)

Kökény Andrea: The Relations between the Texas Republic and Mexico: The Santa Fe Expedition.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, Acta Hispanica Supplementum II.. pp. 15-24. ISSN 1416-7263 (2020)

Kökény Andrea: A telepesszabadság szerepe az amerikai nyugati terjeszkedésben.
ACTA HISTORICA (SZEGED), 145. pp. 43-54. ISSN 0324-6965 (2020)

Lakatos Adél Csilla and Martos Júlia and Mányai Adrienn and Martos Tamás: Párkapcsolati mintázatok és kapcsolati elégedettség együtt élő pároknál: az Olson-modell ellenőrzése.
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 21 (1). pp. 56-85. ISSN 1419-8126 (2020)

Lencsés Gyula: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma külföldi kapcsolatairól.
In: A szegediség változásai. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, pp. 136-147. (2020) ISBN 9789639804647

Lipták Mónika Zoé and Tarkó Klára: Az egészséggel kapcsolatos naiv elméletek, tévképzetek egy próbamérés tapasztalatai alapján [Naive theories and misconceptions related to health based on a pilot study].
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 61 (2). pp. 74-81. ISSN 1786-2434 (2020)

Lénárt András: El crimen organizado cubano-americano en La Habana.
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, 52 (Suppl.). pp. 149-156. ISSN 1210-6690 (2020)

Lénárt András: El húngaro exiliado. Ladislao Vajda en la Italia fascista y en la España franquista.
In: Historia y cine. El primer franquismo (1939-1945). Universitat de Barcelona, Barcelona, pp. 481-496. (2020) ISBN 9788409224920

Lénárt András: A diktatúra és a demokrácia találkozása. Kuba és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata a Castro testvérek periódusában.
In: Diktátorok és diktatúrák a Karib térségben. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 87-109. (2020) ISBN 9789634145783

Lénárt András: A Disney-küldetés. Amerika-közi filmpolitika.
FILMVILÁG, 63 (6). pp. 34-37. ISSN 0428-3872 (2020)

Lénárt András: En busca del tiempo perdido cubano – acercamientos a la historia en el cine de Pavel Giroud.
FILMHISTORIA ONLINE, 30 (1). pp. 7-18. ISSN 2014-668X (2020)

Lénárt András: Exiled for Political Reasons : Hungarian Actors in Latin America.
In: Latin America and Hungary Cultural Ties. Ludovika Press, Budapest, pp. 9-20. (2020) ISBN 9789635311132; 9789635311149; 9789635311156

Lénárt András: Film és történelem Latin-Amerikában. A 20. század a filmtörténet tükrében.
JATEPress Kiadó, Szeged. (2020) ISBN 9789633154540

Lénárt András: A kubai kapcsolat – Az amerikai maffia havannai tevékenysége a Batista-rezsim és Fidel Castro forradalma idején.
ORPHEUS NOSTER, 12 (4). pp. 21-32. ISSN 2061-456X (2020)

Lénárt András: A nuestra manera : 1989-1990 y la transformación democrática en Hungría desde la perspectiva del presente.
REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS, 2020 (76, julio-diciembre). pp. 193-207. ISSN 1132-7170 (2020)

Lénárt András: A spanyol változat – Fordítók és tolmácsok a Franco-diktatúrában.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (2). pp. 26-36. ISSN 0237-7934 (2020)

Lévai Tünde and Kovács László and Hemelein Rita Adrienn and Kazinczi Csaba and Rafael Beatrix: Szisztémás autoimmun betegségekkel kapcsolatos pszichológiai tényezők vizsgálata (protektív és rizikótényezők meghatározása).
IMMUNOLÓGIAI SZEMLE, 12 (1). pp. 23-29. ISSN 2061-0203 (2020)

Magyar Andrea and Krausz Anita and Kapás Ildikó Dóra and Habók Anita: Exploring Hungarian teachers’ perceptions of inclusive education of SEN students.
HELIYON, 6 (5). Azonosító: e03851-Terjedelem: 10 p. ISSN 2405-8440 (2020)

Mamad Abderrahim: The Role of Written Corrective Feedback in EFL Writing.
OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS, 7 (2 (25)). pp. 148-154. ISSN 2064-9908 (2020)

Martos Tamás and Csabai Márta and Bagyura Zsolt and Ocsovszky Zsófia and Rafael Beatrix and Sallay Viola and Merkely Béla Péter: Cardiovascular disease risk perception in a Hungarian community sample: psychometric evaluation of the ABCD Risk Perception Questionnaire.
BMJ OPEN, 10 (7). ISSN 2044-6055 (2020)

Metz-Ruszkai Szilvia Éva and Szabados Bettina and Tóth Péter (szerk.): Ütközéspontok VI.: A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztály konferenciájának kötete.
JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. (2020) ISBN 9789633154236

Mezei Tímea and Fejes József Balázs: Tanári nézetek feltárása a célelmélet TARGETS-dimenziói kapcsán – egy interjúkutatás eredményei.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (7). pp. 26-45. ISSN 1215-5233 (2020)

Mohammed Saif Husam and Kinyó László: Constructivist theory as a foundation for the utilization of digital technology in the lifelong learning process.
TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, 21 (4). pp. 90-109. ISSN 1302-6488 (2020)

Mohammed Saif Husam and Kinyó László: The Role of Constructivism in The Enhancement of Social Studies Education.
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, 7 (7). pp. 249-256. ISSN 2394-5125 (2020)

Molnár Dávid: Népkönyv és reformáció.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 124 (1). pp. 23-42. ISSN 0021-1486 (2020)

Molnár Dávid: Valentinus Radecius agendája.
In: Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában. Szegedi vallási néprajzi könyvtár, 2 (58). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 199-204. (2020) ISBN 9789633067277

Molnár Gyöngyvér: Kutatás-fejlesztés és innováció az oktatásban: A „Szegedi Műhely” informatikai fejlesztései és gyakorlati alkalmazásuk.
CIVIL SZEMLE, 17 (Különszám). pp. 93-104. ISSN 1786-3341 (2020)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Making the Psychological Dimension of Learning Visible: Using Technology-Based Assessment to Monitor Students’ Cognitive Development.
In: Advancements in Technology-Based Assessment: Emerging Item Formats, Test Designs, and Data Sources. Frontiers Media SA, Lausanne, pp. 138-153. (2020) ISBN 9782889635061

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Separating the Disciplinary, Application and Reasoning Dimensions of Learning: The Power of Technology-Based Assessment.
Communications in Computer and Information Science (1220). pp. 174-190. ISSN 1865-0929 (2020)

Molnár Gyöngyvér and Molnár Edit Katalin and Dancs Katinka and Csapó Benő: Report on ICT in Education in Hungary.
Lecture Notes in Educational Technology, [40]. pp. 173-187. ISSN 2196-4963 (2020)

Molnár Gyöngyvér and Turcsányi-Szabó Márta and Kárpáti Andrea: Digitális forradalom az oktatásban – perspektívák és dilemmák.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (1). pp. 56-67. ISSN 0025-0325 (2020)

Monok István: Cseh könyvtörténeti kiadványok.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 164-166. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István: Humanisme monacal et littérature de piété au début du XVIe siècle.
Revue d'histoire du protestantisme, 5 (1). pp. 45-55. ISSN 2297-6167 (2020)

Monok István: Jacobus de Hungaria, az arab tudomány megismerésének szószólója Elzászban a 15. században.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 350-353. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István: Magyarországi utazók leírásai az európai könyvtárakról a 16-17. században.
In: Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 307-324. (2020) ISBN 9786067391442

Monok István: Manuscrisele medievale ocidentale din România, Census, compil. de Adrian Papahagi (coord.), Adinel-Cipriaa Dincă în colaborare cu Andreea Mârza, Iaşi, Polirom, 2018 (Biblioteca medievală).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 82-84. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István: Ma­gán­könyv­tá­rak (1770–1820) : A ku­ta­tás és az elem­zé­sek kü­lö­nös je­gyei.
In: Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 13-34. (2020) ISBN 978-615-5478-90-1

Monok István: Molnár Antal: Magyar hódoltság, horvát hódoltság. Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt. Budapest, BTK TTI, 2019 (Monumenta Hungariae historica, Dissertationes; Magyra történelmi emlékek, Értekezések).
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 32. pp. 186-189. ISSN 0865-5227 (2020)

Monok István: Még egyszer Zay Ferenc könyvtáráról (1553).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 142-144. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István: Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/03–1503/04), Vol. I, Essays, Vol. II, Transliteration and Facsimile „Register of Books” (Kitāb al-kutub, MTA Könyvtára, Keleti Gyűjtemény, MS Török F. 59), ed. by Gülru Necipoğlu, Cemal Kafadar, Corell H. Fleischer, Leiden–Boston, Brill, 2019 (Studies and Sources in Islamic Art and Architecture, Supplements to Muqarnas, XIV/I–II.).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 275-277. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István: Veränderungen in der thematischen Zusammenstellung ungarländischer Schulbibliotheken im ersten Jahrhundert der protestantischen Reformatio.
In: Reformation und Bücher : Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens (51.). Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 105-121. (2020) ISBN 9783447112710

Monok István: Xystus Paulus Schier (1727–1772), egy kevéssé ismert magyar művelődéstörténész.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 260-266. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István: A Zaragozai Egyetem (Universidad de Zaragoza) újabb könyvtörténeti kiadványai.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 70-75. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István: Ács Pál, Reformations in Hungary in the Age of the Ottoman Conquest, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2019 (Refo500 Academic Studies, 52).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 172-174. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István: Újabb szlovák könyvtörténeti kiadványok.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 161-163. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István and Bándi Attila (szerk.): Intézményi- és magánygyűjtemények 1591-1750: Könyvjegyzékek bibliográfiája.
Könyvtártörténeti Füzetek, 13 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. (2020) ISBN 9789637451645

Monok István and Csintos Emese: Câteva gânduri despre bibliotecari.
In: Portretul unui iluminist ardelean: Bibliotecarul Imre Dániel (1754-1804). Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 9-12. (2020) ISBN 9786060202189

Monok István and Seidler Andrea: Vorwort.
In: Reformation und Bücher : Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens (51.). Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 7-14. (2020) ISBN 9783447112710

Monok István and Zvara Edina Éva: Bibliográfiai újdonságok az Esterházy-könyvtárból 1. Sz. Patricius purgatoriumjáról való historia… (Bécs, 1662–1663).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 144-145. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István and Zvara Edina Éva: Esterhasiana Biblioteca : A gyűjtemény története és könyvanyagának rekonstrukciója.
Esterhazyana . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest. (2020) ISBN 9789637451621

Morgan George A. and Józsa Krisztián and Liao Hua-Fang: Overview of Mastery Motivation, Assessment, and This Book.
In: Assessing Mastery Motivation in Children Using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ). SZIE, Gödöllő, pp. 19-43. (2020) ISBN 9789632699226; 9789632699233

Morgan George A. and Liao Hua-Fang and Józsa Krisztián (szerk.): Assessing Mastery Motivation in Children Using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ).
SZIE, Gödöllő. (2020) ISBN 9789632699226; 9789632699233

Morgan George A. and Huang Su-Ying and Amukune Stephen and Gerton Jessica M. and Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Anikó and Józsa Krisztián: Evidence for Reliability of the DMQ.
In: Assessing Mastery Motivation in Children Using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ). SZIE, Gödöllő, pp. 87-104. (2020) ISBN 9789632699226; 9789632699233

Mousa Mojahed and Molnár Gyöngyvér: Computer-Based Training in Math Improves Inductive Reasoning of 9- to 11-year-old Children.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 37. ISSN 1871-1871 (2020)

Mukhametzyanova Liliya and Kadyjrova Lyajsan and Kadyirov Timur: Features of Artistic Attributes and Figurative Interpretation of The Works of Rustem Shamsutov.
APPLIED LINGUISTICS RESEARCH JOURNAL, 4 (7). pp. 96-100. ISSN 2651-2629 (2020)

Mátyás Dénes: From Italy to the USA: Cleveland Italians, Their Heritage and Traditions.
ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS, 26. pp. 110-118. ISSN 1219-5391 (2020)

Máté-Tóth András: Eucharisztia és a társadalom átváltoztatása.
SÁROSPATAKI FÜZETEK, 24 (1). pp. 152-159. ISSN 1416-9878 (2020)

Máté-Tóth András: Krízis, vagy amit akartok.
In: Koronavírus idején. Replika Alapítvány, Budapest, pp. 95-99. (2020) ISBN 9786156202000

Máté-Tóth András: Nyugtalan Magyarország.
In: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2020. KZST, Budapest, pp. 182-190. (2020)

Máté-Tóth András: Plädoyer für eine erneuerte katholische Identität: Die fundamentalistische Versuchung in Ostmitteleuropa.
ET STUDIES: JOURNAL OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR CATHOLIC THEOLOGY, 11 (1). pp. 99-118. ISSN 2032-5215 (2020)

Máté-Tóth András: Restless Hungary.
OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE, 40 (6). pp. 33-41. ISSN 0731-5465 (2020)

Máté-Tóth András: Wounded Words in a Wounded World : Opportunities for Mission in Central and Eastern Europe Today.
MISSION STUDIES, 37 (3). pp. 354-373. ISSN 0168-9789 (2020)

Máté-Tóth András: A szabadság akarásának plurális szövete: Közép-európai felvetések William James ihletében.
VIGILIA, 85 (8). pp. 576-582. ISSN 0042-6024 (2020)

Máté-Tóth András and Heidl Sára: Vallás és ráció.
VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (2). pp. 26-43. ISSN 1786-4062 (2020)

Máté-Tóth András and Kasznár Attila: A "keresztény Európa" vallási és politikai fogalma.
VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 63 (8). pp. 1-10. ISSN 0324-7228 (2020)

Máté-Tóth András and Lencsés Gyula and Paizs Melinda Adrienn: Ethnicity, religiosity and memory: a case study in Vojvodina, Serbia.
Religious Dialoge and cooperation, 1 (1). pp. 121-133. ISSN 2671-3594 (2020)

Máté-Tóth András and Mezey András: Vallási momentumok Szeged történetében.
In: A szegediség változásai. Mora Ferenc Museum, Szeged, pp. 36-49. (2020) ISBN 9789639804647

Máté-Tóth András and Szilágyi Tamás: Faith Based Organizations in Hungary: Struggling with Goals and Autonomy.
In: Faith-Based Organizations and Social Welfare. Palgrave Macmillan, London, Cham, pp. 177-196. (2020) ISBN 9783030447069

Nagyné Frauhammer Krisztina: Frauhammer Krisztina.
Journal of Global Catholicism, 4 (1). pp. 18-41. ISSN 2475-6423 (2020)

Nagyné Frauhammer Krisztina: És egyedül a te szerelmedért, ámen: A misztika és népi áhitat találkozása.
NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 22. évf. (6). pp. 79-84. ISSN 1419-4082 (2020)

Nagyné Frauhammer Krisztina and Fábián Gabriella: DiákKörKép 4. : Tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből.
SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. (2020)

Nuutila Katariina and Tapola Anna and Tuominen Heta and Kupiainen Sirkku and Pásztor Attila and Niemivirta Markku: Reciprocal Predictions Between Interest, Self-Efficacy, and Performance During a Task.
FRONTIERS IN EDUCATION, 5. ISSN 2504-284X (2020)

Németh Veronika and Kotroczó Tamás and Somogyi Zoltán and Z. Orosz Gábor: A készségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei kémiából.
In: Kémia. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 127-148. (2020) ISBN 9789636978464

Ocsovszky Zsófia and Rafael Beatrix and Martos Tamás and Csabai Márta and Bagyura Zsolt and Sallay Viola and Merkely Béla Péter: A társas támogatás és az egészséges életmód összefüggései.
ORVOSI HETILAP, 161 (4). pp. 129-138. ISSN 0030-6002 (2020)

Oo Tun Zaw and Habók Anita: The Development of a Reflective Teaching Model for Reading Comprehension in English Language Teaching.
INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL OF ELEMENTARY EDUCATION, 13 (1). pp. 127-138. ISSN 1307-9298 (2020)

Pahrudin Agus and Suherman Suherman and Rinaldi Achi and Artiani Leni and Sugiharta Iip: Effectiveness of student math-worksheets with a picture-based approach of the STEM.
Journal for the Mathematics Education and Teaching Practices, 1 (2). pp. 53-62. ISSN 2717-8587 (2020)

Papp Melinda: A mese mint speciálisan emberi tanulási és tanítási forma különböző képességprofilú óvodáskorú gyermekek esetében.
In: Disciplina in fabula : Közelítések a meséhez. ELTE Eötvös József Kiadó, Budapest, pp. 174-187. (2020) ISBN 9789634891994

Papp Katalin and Nagy Anett and Z. Orosz Gábor: A kisiskoláskori természettudományos nevelés célja, feladata és keretei.
In: Kisiskoláskor. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 7-26. (2020) ISBN 9789636978433

Pavlovits Tamás: A végtelen észlelése Fénelonnál.
In: Megújító újdonság. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, pp. 39-51. (2020) ISBN 9789632778556

Polónyi Eszter and Matuska Ágnes (ford.): Írás fénnyel: Balázs Béla a forgatókönyv megjelenéséről.
APERTÚRA, 2020 (Tél). Terjeledelem: 12 p-Azonosító: apertura.2019.15.2.5. ISSN 1787-7245 (2020)

Pál József: Antonomasie di Lucifero. La messa in scena del male.
RIVISTA INTERNAZIONALE DI RICERCHE DANTESCHE, 1. pp. 133-147. ISSN 2723-9373 (2020)

Pál József: Ermetica dantesca.
La Parola del testo, 24 (1-2). pp. 65-81. ISSN 2283-7167 (2020)

Pál József: Leopardi hatása Michelstaedter költészetére.
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 66 (1). pp. 71-87. ISSN 0015-1785 (2020)

Pál József: Sul sentimento patriottico degli scrittori nelle Alpi Giulie e la << finis Monarchie >>.
In: Nonkonformismus und subversion. Verlag Janos Stekovics, Wettin-Löbejün, pp. 601-610. (2020) ISBN 9783899234190

Pál József: Szegedi humanióra: A harmincas évek szellemi életéről.
DELIBERATIONES, 13 (1). pp. 152-173. ISSN 1789-8919 (2020)

Pásztor-Kovács Anita and Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér: A csoportmunkához szükséges képességek vizsgálata: a kollaboratív képességek kérdőív validálása.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 120 (3). pp. 269-296. ISSN 0025-0260 (2020)

Péter Róbert: Az első magyar szabadkőművesek.
RUBICON, 31 (10). pp. 8-11. ISSN 0865-6347 (2020)

Péter Róbert: Az első női rituálék. Mikor nyíltak az első nőket (is) befogadó szabadkőműves-páholyok?
RUBICON, 31 (10). pp. 40-45. ISSN 0865-6347 (2020)

Péter Róbert and Szántó Zsolt and Seres József and Bilicki Vilmos and Berend Gábor: AVOBMAT: a digital toolkit for analysing and visualizing bibliographic metadata and texts.
In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 43-55. (2020) ISBN 9789633067192

Radnóti Katalin: Néhány példa a tudománytörténeti vonatkozások kutatásalapú feldolgozásához.
In: Fizika. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 137-169. (2020) ISBN 9789636978457

Radnóti Katalin and Adorjánné Farkas Magdolna: Újszerű feladatok és foglalkozástervek a fizika oktatásához.
In: Fizika. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 37-136. (2020) ISBN 9789636978457

Radnóti Katalin and Korom Erzsébet: A fizikatanítás és a gondolkodásfejlesztés kapcsolata.
In: Fizika. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 7-36. (2020) ISBN 9789636978457

Rafael Beatrix and Péter Lea and Kósa István: Szorongás, depresszió és egészségkontrollhit kapcsolata a metabolikus szindrómával.
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 50 (5). pp. 365-371. ISSN 0133-5596 (2020)

Rahmawati Anayanti and Fajrianthi Fajrianthi and Józsa Krisztián and Morgan George A.: Mastery Motivation in Early Childhood.
In: ICLIQE 2020: The 4th International Conference on Learning Innovation and Quality Education. Association for Computing Machinery (ACM), New York, Terjedelem: 6-Azonosító: 65. (2020) ISBN 9781450375726

Rahmawati Anayanti and Fajrianthi Fajrianthi and Morgan George A. and Józsa Krisztián: Adaptation of DMQ 18 for Measuring Mastery Motivation in Early Childhood.
PEDAGOGIKA / PEDAGOGY STUDIES, 140 (4). pp. 18-33. ISSN 1392-0340 (2020)

Rembeczki Eszter and Simon József: Metafizika, megismerés és természetjog Suáreznél. Előszó a kötet tematikus blokkjához.
KÜLÖNBSÉG, 20 (1). pp. 7-11. ISSN 1785-7821 (2020)

Sadouki Fatiha: The Influence of French on Learning English Vocabulary for L1 Arabic Speakers: The Case of Secondary School Students in Algeria.
European Journal of Teaching and Education, 2 (1). pp. 179-189. ISSN 2669-0667 (2020)

Simon József: Az analógia elve Pázmánynál és Suáreznél.
KÜLÖNBSÉG, 20 (1). pp. 139-162. ISSN 1785-7821 (2020)

Simon József: Humanizmus és felvilágosodás : Az antik e consensu omnium érv parafrázisai: Bethlen, Vossius, Cherbury.
In: Imitáció és parafrázis : Szövegváltozatok a régiségben. PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Pécs, pp. 141-151. (2020) ISBN 9789634290629

Simon József: Shame, Common Wealth and Religion in the Thought of Miklós Bethlen (1642–1714).
In: Personal Identity and Self-Interpretation & Natural Right and Natural Emotions. ELTE Bölcsészettudományi Kar; Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 167-179. (2020) ISBN 9789634892298

Somogyi Zoltán and Kovács Lajos and Németh Veronika and Z. Orosz Gábor: Készségfejlesztő feladatok 9- 10. évfolyamosok számára.
In: Kémia. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 91-126. (2020) ISBN 9789636978464

Steklács János and Hódi Ágnes and Török Tímea: Az olvasás-szövegértés tanításának megújítása az elméleti keretek, az értékelés és a fejlesztőprogramok területén.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (1). pp. 11-23. ISSN 0025-0325 (2020)

Svindt Veronika and Bóna Judit and Hoffmann Ildikó: Changes in temporal features of speech in secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) – case studies.
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS, 34 (4). pp. 339-356. ISSN 0269-9206 (2020)

Szabados János: Egy tolmács diplomáciai küldetésben a nagyvezírnél.
FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 27 (1). pp. 61-95. ISSN 1217-8020 (2020)

Szabó Éva and Bátor Bettina and Bobor Péter and Korláth Petra and Szappanos Csilla and Jagodics Balázs: Mi van a kiégés-fogékonyság mögött?
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (3). pp. 3-17. ISSN 1215-5233 (2020)

Szajbély Mihály: Csáth Géza a Szanatórium című színdarabjának töredéke és vázlatai.
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 52 (12). pp. 15-24. ISSN 0133-056X (2020)

Szajbély Mihály: Hová tűnt a gonosz?: Az "eset" és az "emlékállítás" módozata Vörösmarty Széplak című kiseposzában.
In: "Vendégek közt vendég" Poétikai örökség és szöveghagyomány: Vörösmarty az ezredforduló után. Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, pp. 110-123. (2020) ISBN 9789639990852

Szajbély Mihály: Jókai, 1887. augusztus 20.
In: Tárgyi, nyelvi és dramaturgiai magyarázatok, konkordanciák: Tanulmányok a 80 éves Nagy Imre tiszteletére. PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Pécs, pp. 155-164. (2020) ISBN 9789634296225

Szajbély Mihály: Rossz lányok és férfiúi önérzet.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 74 (10). pp. 45-49. ISSN 0133-1167 (2020)

Szalisznyó Lilla: Katona József, Három színjáték, A’ Lutza széke, Aubigny Clementia, A Rózsa (1812‒1814), sajtó alá rend., a tanulmányokat és a jegyzeteket írta Demeter Júlia, Nagy Imre, Budapest, Balassi, 2020.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 371-374. ISSN 0025-0171 (2020)

Szeverényi Sándor and Sipőcz Katalin: Formen der direkten und indirekten Redewiedergabe im Nganasanischen und im Mansischen.
FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN, 44. pp. 21-45. ISSN 0341-7816 (2020)

Szeverényi Sándor: Az evidencialitás kulturális magyarázatának lehetséges történeti vonatkozásai az északi szamojéd nyelvekben.
Folia Uralica Debreceniensia, 27. pp. 283-306. ISSN 0239-1953 (2020)

Szitás Teodóra and Kasik László: Óvodások szociálisprobléma-megoldásának hazai és nemzetközi vizsgálatai.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 120 (4). pp. 373-389. ISSN 0025-0260 (2020)

Szokolszky Ágnes and Hallgató Emese and Csábi Eszter and Volosin Márta: Útmutató kutatási beszámolók, dolgozatok elkészítéséhez pszichológus hallgatók részére.
JATEPress, Szeged. (2020) ISBN 9789633154601

Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Anikó and Korintus Mihályné and Rózsa Sándor and Hajduné Holló Katalin and Józsa Krisztián and Kereki Judit: Bölcsődés és óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése – gyermekfejlődési kérdőív : Módszertani kézikönyv kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok számára.
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest. (2020) ISBN 9786155944482

Szécsényi Tibor and Kovács Viktória: A topikalizálhatóságot befolyásoló tényezők statisztikai vizsgálata.
In: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII.: Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 237-247. (2020) ISBN 9789634545927

Sághy Miklós: Nyilas Misi a filmvásznon : Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének filmadaptációiról.
In: Medialitás és gyerekirodalom. (Károli Könyvek) . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 123-155. (2020) ISBN 9789634143376

Sághy Miklós: Kíméletlen, öntörvényű valóságábrázolások nyomában.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 74 (4). pp. 100-102. ISSN 0133-1167 (2020)

Sándor Klára: Filozófia, irodalom és nyelv : családi hasonlóságok.
In: Filozófia és irodalom. MTA, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Budapest, Somorja, pp. 68-91. (2020) ISBN 9789635089437

Sándor Zita and Látos Melinda and Csabai Márta: Az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálati lehetőségei a PRISM-D rajzteszt segítségével kórházi kezelés alatt álló súlyos betegek körében [Using PRISM-D drawing test for the examination of associations of perceived social support among inpatients with chronic medical conditions].
ORVOSI HETILAP, 161 (39). pp. 1689-1697. ISSN 0030-6002 (2020)

Sándor Zita and Látos Melinda and Pócza-Véger Petra Márta and Havancsák Rózsa and Csabai Márta: The drawing version of the pictorial representation of illness and self measure.
PSYCHOLOGY AND HEALTH, 35 (9). pp. 1033-1048. ISSN 0887-0446 (2020)

Sánta Anett and Szántó Kata Judit and Miheller Pál and Sarlós Patrícia and Juhász Anita and Hamvas Edina and Hallgató Emese and Farkas Klaudia and Rafael Beatrix and Molnár Tamás: Depresszív tüneteket és öngyilkossági gondolatokat befolyásoló tényezők gyulladásos bélbetegségben szenvedők körében : Multicentrikus tanulmány [Influencing factors on depressive symptoms and suicidal ideation among inflammatory bowel disease patients: Multicenter study].
ORVOSI HETILAP, 161 (42). pp. 1797-1805. ISSN 0030-6002 (2020)

Sümegi Pál: Mit csinál a régészeti geológus?
HONISMERET, 48 (4). pp. 18-31. ISSN 0324-7627 (2020)

Tamás Ágnes: Egy élclapszerkesztő a vádlottak padján.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (1). pp. 55-70. ISSN 0237-7934 (2020)

Tamás Ágnes: Mocking Nation Building and Identity: An Analysis of Caricatures in Hungarian, Romanian, Serbian, and Slovak Satirical Periodicals in the mid to late Nineteenth Century.
ISTRAZIVANJA/JOURNAL OF HISTORICAL REASERCHES, 31. pp. 150-182. ISSN 0350-2112 (2020)

Tamás Ágnes: „Talpra magyar, hí az urna!” : Választások és választási kampányeszközök élclapokban (1867–1875).
Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, Szeged. (2020) ISBN 9786156112057

Tamás Ágnes: A parlamentarizmus válsága karikatúrákon.
ACTA HISTORICA (SZEGED), 145. pp. 138-154. ISSN 0324-6965 (2020)

Tánczikné Varga Szilvia and Pásztor Attila and Steklács János: An online instrument assessing the relationship between morphological structure awareness and reading comprehension in Hungarian 2-4 graders.
ELEMENTARY EDUCATION ONLINE / ILKOEGRETIM ONLINE, 19 (4). pp. 2322-2334. ISSN 1305-3515 (2020)

Tóth Péter: Migration and mimetism.
Religious dialogue and cooperation, 1. pp. 135-144. (2020)

Tóth Péter: Mimézis mint az elme meghosszabbítása.
In: Ütközéspontok VI. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 160-171. (2020) ISBN 9789633154236

Tóth Bettina and Hegedűs Gábor and Pusztai Bertalan: A falusi gasztrofesztiválok iránti kereslet és kínálat vizsgálata dél-alföldi példák alapján.
TURIZMUS BULLETIN, 20 (3). pp. 24-33. ISSN 1416-9967 (2020)

Tóthné Jancsó Katalin: 1968, el año del cambio en el Perú.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, Supplementum: 2. pp. 107-119. ISSN 1416-7263 (2020)

Tóthné Jancsó Katalin: Ata Kandó y los Hijos de la Luna : Pueblos originarios de Venezuela a través de las lentes de una fotógrafa de origen húngaro.
In: Latin America and Hungary Cultural Ties. Ludovika Press, Budapest, pp. 57-73. (2020) ISBN 9789635311132; 9789635311149; 9789635311156

Tóthné Jancsó Katalin: Por tierras de los indígenas de la Amazonia brasileña.
COLINDANCIAS: REVISTA DE LA RED DE HISPANISTAS DE EUROPA CENTRAL, 11. pp. 43-59. ISSN 2067-9092 (2020)

Tóthné Jancsó Katalin: Social and Environmental Conflicts in the Peruvian Amazon.
CORVINUS JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS (COJOURN), 5 (2). pp. 26-38. ISSN 2498-5570 (2020)

Ujj Dániel and Aczél Petra and Chrappán Magdolna and Derényi András and Falus Iván and Halász Gábor and Jancsák Csaba and Kis-Tóth Lajos and Szabó Éva and Szabó-Tóth Kinga and Székely Mózes and Makkai László and Tóthné Kerülő Judit (szerk.): A kompetenciamérés értelmezési keretei.
Oktatási Hivatal, Budapest. (2020)

Van Vo De and Csapó Benő: Development of inductive reasoning in students across school grade levels.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 37. Terjedelem: 15 p-Azonosító: 100699. ISSN 1871-1871 (2020)

Varga Sándor: A gazdasági, társadalmi és politikai kontextuselemzés szükségessége a néptánckutatásban – A belső-mezőségi, hosszúhetényi, kapuvári és a végvári vizsgálatok tanulságairól.
In: A mozgás misztériuma. The Mystery of Movement. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 173-188. (2020) ISBN 9789634146803

Velius Caspar Ursinus and Kasza Péter (szerk.): Lajos király haláláról és Magyarország bukásáról = De interitu regis Ludovici et clade Hungariae: Egy elveszettnek hitt beszámoló a mohácsi csatáról = A Long-Lost Report about the Battle of Mohács.
MOHÁCS 1526–2026 REKONSTRUKCIÓ ÉS EMLÉKEZET . Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest. (2020) ISBN 9789634162230

Volosin Márta and Horváth János: Task difficulty modulates voluntary attention allocation, but not distraction in an auditory distraction paradigm.
BRAIN RESEARCH, 1727. Terjedelem: 10-Azonosító: 146565. ISSN 0006-8993 (2020)

Vékony Teodóra and Marossy Hanna and Must Anita and Vécsei László and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Speed or accuracy instructions during skill learning do not affect the acquired knowledge.
Cerebral Cortex Communications, 1 (1 (In progress)). Azonosító: tgaa041-Terjedelem: 13 p. ISSN 2632-7376 (2020)

Wafubwa Ruth Nanjekho: Role of Formative Assessment in Improving Students’ Motivation, Engagement, and Achievement: A Systematic Review of Literature.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT AND EVALUATION, 28 (1). pp. 17-31. ISSN 2327-7920 (2020)

Wafubwa Ruth Nanjekho and Opoku-Sarkodie Richmond and Csíkos Csaba: Construction and Validation of a Test for Measuring Students’ Proportional Reasoning on Rates, Ratios, & Proportions.
International Journal of Pedagogy, Policy and ICT in Education, 8. pp. 53-76. ISSN 2026-6081 (2020)

Wang Pei-Jung and Huang Su-Ying and Gilmore Linda and Szenczi Beáta and Józsa Krisztián and Liao Hua-Fang and Morgan George A.: The DMQ in Children Developing Atypically and Comparisons with Those Developing Typically.
In: Assessing Mastery Motivation in Children Using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ). SZIE, Gödöllő, pp. 159-185. (2020) ISBN 9789632699226; 9789632699233

Z. Orosz Gábor: Kutatási készségek fejlesztése a kémiatanítás során.
In: Kémia. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 19-32. (2020) ISBN 9789636978464

Z. Orosz Gábor and Korom Erzsébet: Természettudományos nevelés és gondolkodásfejlesztés a kémiatanításban.
In: Kémia. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 7-18. (2020) ISBN 9789636978464

Z. Orosz Gábor and Kovács Lajos and Németh Veronika: Játsszunk kémiát! Gondolkodásfejlesztő feladatok a 3-6. évfolyamon.
In: Kémia. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 33-54. (2020) ISBN 9789636978464

Z. Orosz Gábor and Molnár Milán and Korom Erzsébet: A természettudományos gondolkodás és fejlesztésének lehetőségei kisiskoláskorban.
In: Kisiskoláskor. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 27-54. (2020) ISBN 9789636978433

Zakar Péter: Görgei Artúr, a Szemere-kormány első hadügyminisztere.
In: Görgei Artúr, „a tiprott hős”: Válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból. Line Design Kiadó, Budapest, pp. 71-101. (2020) ISBN 9789634800163

Zakar Péter: Kassai egyházmegyés papok az 1848-49-es szabadságharcban.
In: A híd, ami összeköt: ünnepi tanulmányok Kovács István 75. születésnapjára: 1848-1849 és a magyar-lengyel kapcsolatok története a XIX-XX. században. Magyar Napló, Budapest, pp. 159-187. (2020) ISBN 9789635410125

Zakar Péter: Lelkészekre kiszabott börtönbüntetések a pesti cs. kir. hadbíróságon 1849-1854.
EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 21 (3). pp. 37-53. ISSN 1585-7476 (2020)

Zakar Péter: Sass Károly református lelkész Görgei "árulásáról".
In: Görgei Artúr, „a tiprott hős”: Válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból. Line Design Kiadó, Budapest, pp. 103-118. (2020) ISBN 9789634800163

Zakar Péter and Klieber Rupert: Alexander Csajághy (1810-1860).
In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918: Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I: Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn. Duncker und Humblot, Berlin, pp. 365-368. (2020) ISBN 9783428156481

Zakar Péter and Klieber Rupert: Josef Lonovics (1793-1867).
In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918: Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I: Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn. Duncker und Humblot, Berlin, pp. 357-361. (2020) ISBN 9783428156481

Zakar Péter and Klieber Rupert: Michael Horváth (1809-1878).
In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918: Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I: Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn. Duncker und Humblot, Berlin, pp. 362-364. (2020) ISBN 9783428156481

Zvara Edina Éva: Görög Demeter (1760–1833) könyvtárának kéziratai : Bárány Péter, Batsányi János, Kis János, Révai Miklós, Trenk Frigyes és Verseghy Ferenc írásai.
In: Könyvek magántulajdonban (1770–1820). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 141-169. (2020) ISBN 9786155478901

Zvara Edina Éva: Protestant Books of a Hungarian Catholic Aristocrat.
In: Reformation und Bücher : Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 159-171. (2020) ISBN 9783447112710

Ótott Noémi: Az Il Tesoretto forrásainak tükrében.
ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 5. pp. 15-33. ISSN 2560-2659 (2020)

Ökördi Réka and Molnár Gyöngyvér: A matematikai gondolkodás fejlettségi szintje beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő 5–8. évfolyamos diákok körében: szakértői vélemények kvalitatív elemzése.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (9). pp. 26-44. ISSN 1215-5233 (2020)

Üveges István: Automatizálható a közérthető megfogalmazás? : Jog, számítógépes nyelvészet és pszicholingvisztika találkozása.
MAGYAR JOGI NYELV, 2020 (1). pp. 1-8. ISSN 2560-0249 (2020)

This list was generated on 2024. április 17. 01:29:14 CEST.