Items where Author is " Tóth Edit"

Number of items: 49.

Hódi Ágnes and Tóth Edit: Exploring the Opportunities for Online Assessment of Phonological Awareness at the Beginning of Schooling.
International Journal of Early Childhood, 56. pp. 169-188. ISSN 0020-7187 (2024)

Kasik László and Jámbori Szilvia and Gál Zita and Tóth Edit: Friendship Functions in Adolescence: Hungarian Version of the McGill Friendship Questionnaire.
CANADIAN JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY, 39 (2). pp. 151-169. ISSN 0829-5735 (2024)

Balogh-Pécsi Anett and Tóth Edit and Kasik László: Social problem-solving, coping strategies and communication among 5 th and 7 th graders.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADOLESCENCE AND YOUTH, 29 (1). ISSN 0267-3843 (2024)

Tóth Edit and Kinyó László: A tanárképzés szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében – a pedagógusképzés megújításának lehetőségei Csapó Benő gondolkodásában.
PEDAGÓGUSKÉPZÉS, 21(49) (2). pp. 83-91. ISSN 0133-2570 (2023)

Kasik László and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Tóth Edit and Jagodics Balázs and Szabó Éva: Az iskolai kudarcok tényezői – egy lehetséges preventív modell keretei.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 122 (1). pp. 3-19. ISSN 0025-0260 (2022)

Tóth Edit and Hódi Ágnes and B. Németh Mária: IKT az óvodában – szülők véleménye az IKT szerepéről az óvodaválasztásban, a csoportszobai foglalkozásokon és mérés-értékelésben.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 10 (3). pp. 36-61. ISSN 2063-9546 (2022)

Hódi Ágnes and Gál Anikó and Soós Katalin and Varga Emőke and Tóth Edit and B. Németh Mária: Infokommunikációs technológia az óvodában, az óvodáskorúak otthonában és az óvodapedagógus-képzésben: áttekintés az elmúlt évtized eredményeiről.
MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK (2012)-, 62 (2.). pp. 3-18. ISSN 2063-3734 (2022)

Kasik László and Jámbori Szilvia and Tóth Edit and Gál Zita: Problémamegoldás barátok és nem barátok között serdülők körében.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 77 (1). pp. 29-52. ISSN 0025-0279 (2022)

Fejes József Balázs and Bugyi Anett and Szűcs Norbert and Tóth Edit: Szülői preferenciák és tapasztalatok az általános iskola választásával összefüggésben.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 10 (4). pp. 26-49. ISSN 2063-9945 (2022)

Tóth Edit and Csapó Benő: Teachers’ beliefs about assessment and accountability.
EDUCATIONAL ASSESSMENT EVALUATION AND ACCOUNTABILITY, 34 (4). pp. 459-481. ISSN 1874-8597 (2022)

Molnár Gyöngyvér and Tóth Edit (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira.
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, Szeged, Budapest. (2022) ISBN 9789633068960

B. Németh Mária and Tóth Edit and Csíkos Csaba and Korom Erzsébet: A természettudomány tanulásának motivációi a 6. és a 8. évfolyamon [Science Learning Motivation in Grades 6 and 8].
MAGYAR TUDOMÁNY, 183 (11). pp. 1407-1419. ISSN 0025-0325 (2022)

Végh Edit and Gaál János and Géher Pál and Gömöri Edina and Kovács Attila and Kovács László and Nagy Katalin and Feketéné Posta Edit and Tamási László and Tóth Edit and Varga Eszter and Domján Andrea and Szekanecz Zoltán and Szűcs Gabriella: Assessing the risk of rapid radiographic progression in Hungarian rheumatoid arthritis patients.
BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS, 22 (1). Terjedelem: 9 p-Azonosító: 325. ISSN 1471-2474 (2021)

Kasik László and Tóth Edit and Jámbori Szilvia and Gál Zita: Barátságfunkciók serdülőkorban – a McGill Friendship Questionnaire magyar változatának pszichometriai mutatói [Functions of friendship among adolescents – the psychometric properties of the Hungarian version of McGill Friendship Questionnaire].
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 22 (4). pp. 1-21. ISSN 1419-8126 (2021)

B. Németh Mária and Hódi Ágnes and Juhász Fruzsina and Sárik Anett M. and Tóth Edit: Szülők véleménye az óvodáskorú gyermekek IKT-eszköz használatának negatív és pozitív hatásairól.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 9 (1). pp. 8-38. ISSN 2063-9945 (2021)

Molnár Gyöngyvér and Tóth Edit (szerk.): A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia Szeged, 2021. november 18-20. : program, előadás-összefoglalók.
Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság; SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Szeged. (2021) ISBN 9789633068335

Fejes József Balázs and Tóth Edit and Szabó Dóra Fanni: Az oktatási méltányosság és aktuális kérdései Magyarországon.
MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (1). pp. 68-78. ISSN 0025-0325 (2020)

B. Németh Mária and Juhász Fruzsina and Hódi Ágnes and Tóth Edit: IKT-eszközök használata óvodás korban – Egy kérdőív nyílt tételeinek kódolása EKOD-makrócsomaggal.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 8 (2). pp. 32-54. ISSN 2063-9945 (2020)

Hódi Ágnes and Tóth Edit and B. Németh Mária: Mese, plakát vagy táblázat? – 2–8. évfolyamos tanulók szövegértésének jellemzése szövegformák és olvasási műveletek mentén.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 120 (1). pp. 71-90. ISSN 0025-0260 (2020)

Hódi Ágnes and Tóth Edit and B. Németh Mária: Development of hungarian students' reading literacy.
In: Education and Training. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 237-249. (2019) ISBN 9786155946042

Csapó Benő and Fejes József Balázs and Kinyó László and Tóth Edit: Educational achievement in social and international contexts.
In: Hungarian Social Report 2019. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt., Budapest, pp. 217-236. (2019)

B. Németh Mária and Juhász Fruzsina and Hódi Ágnes and Tóth Edit: IKT-eszközök használata óvodás korban - egy szülői kérdőív nyílt végű tételeinek kódolása EKOD-makrócsomaggal.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 7 (2-3). pp. 170-186. ISSN 2063-9945 (2019)

B. Németh Mária and Korom Erzsébet and Hódi Ágnes and Nagy Lászlóné Antal Erzsébet and Tóth Edit: Máté-effektus vizsgálata: a természetismereti tudás és a szövegértés kapcsolata az általános iskolában.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (1). pp. 68-78. ISSN 1215-5233 (2019)

Hódi Ágnes and Tóth Edit and B. Németh Mária and Fáyné Dombi Alice: Óvodások IKT-használata otthon – szülői minta és szerepvállalás.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 7 (2). pp. 22-41. ISSN 2063-9546 (2019)

Kasik László and Gál Zita and Tóth Edit: Development and Psychometric Properties of NEGORI (Negative Orientation Questionnaire).
JOURNAL OF RELATIONSHIPS RESEARCH, 9. ISSN 1838-0956 (2018)

Kasik László and Guti Kornél and Gál Zita and Gáspár Csaba and Tóth Edit and Fejes József Balázs: Development and psychometric properties of the Avoidance Questionnaire for Adolescents (AQA).
INTERNATIONAL JOURNAL OF EMOTIONAL EDUCATION, 10 (2). pp. 59-76. ISSN eISSN: 2073-7629 (2018)

Kasik László and Gál Zita and Tóth Edit: A negatív problémaorientációt mérő kérdőív (NEGORI) kidolgozása és pszichometriai mutatói.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 18 (2). pp. 131-151. ISSN 1419-872X (2018)

Molnár Pál and Tóth Edit and Pintér Henriett: A neveléstudomány társszerzői együttműködéseinek hálózatai hazai és nemzetközi folyóiratokban.
JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 7 (4). pp. 18-33. ISSN 0209-584X (2018)

Molnár Pál and Pintér Henriett and Tóth Edit: A szakmai együttműködések leképeződése a hazai neveléstudományi folyóiratokban: a társszerzői hálózat.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 118 (4). pp. 327-360. ISSN 0025-0260 (2018)

Kasik László and Vidákovich Tibor and Gáspár Csaba and Tóth Edit: Az SPSI-A hazai adaptálásának eredményei.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 72 (2). pp. 201-229. ISSN 0025-0279 (2017)

Hódi Ágnes and B. Németh Mária and Tóth Edit: Második évfolyamos tanulók szövegértés teljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 117 (1). pp. 95-136. ISSN 0025-0260 (2017)

Hódi Ágnes and B. Németh Mária and Tóth Edit: Text formats in the frameworks and reports of system-level reading assessment programs.
DOCERE, 3-4. pp. 27-60. ISSN 2559-9240 (2017)

Molnár Pál and Pintér Henriett and Tóth Edit: A tanulóközösségben végzett kutatásalapú tanulás folyamatainak kognitív, társas és tanítási tényezői.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 117 (4). pp. 423-449. ISSN 0025-0260 (2017)

Kasik László and Guti Kornél and Tóth Edit and Fejes József Balázs: Az elkerülés mint folyamat – az elkerülés kérdőív bemérése 15 és 18 évesek körében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 116 (2). pp. 219-253. ISSN 0025-0260 (2016)

Tóth Edit and Fejes József Balázs and Patai Jolán and Csapó Benő: Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudinális program adatainak tükrében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 116 (3). pp. 339-363. ISSN 0025-0260 (2016)

Hódi Ágnes and Tóth Edit: A különböző szocioökonómiai státuszú tanulók iskolakezdéskor mért elemi alapkészségeinek és a későbbi szövegértés teljesítményének alakulása az óvodában eltöltött évek tükrében.
ISKOLAKULTÚRA, 26 (9). pp. 51-72. ISSN 1215-5233 (2016)

Tóth Edit: Az Országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 115 (2). pp. 115-138. ISSN 0025-0260 (2015)

Hódi Ágnes and B. Németh Mária and Korom Erzsébet and Tóth Edit: A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén.
ISKOLAKULTÚRA, 25 (4). pp. 18-30. ISSN 1215-5233 (2015)

Tóth Edit: A gazdasági műveltség diagnosztikus mérésének lehetőségei online környezetben.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 269-293. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Csapó Benő and Fejes József Balázs and Kinyó László and Tóth Edit: Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban.
In: Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest, Magyarország, pp. 110-136. (2014)

Tóth Edit and Molnár Gyöngyvér: Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában Hódmezővásárhelyen.
In: Fejes József Balázs; Szűcs Norbert (szerk.) A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram: öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged, pp. 71-86. (2013)

Hódi Ágnes and B. Németh Mária and Korom Erzsébet and Tóth Edit: Examining the relationship between the "Matthew effect" in Hungarian students’ reading developmental trajectory and school-readiness skills.
In: American Educational Research Association - 2013 Annual Meeting (AERA 13): Education and Poverty: Theory, Research, Policy and Praxis, 27 April - 1 May 2013, San Francisco. Terjedelem: 8p.-Azonosító: 610416.1.pdf. (Unpublished)

Nagy Zsuzsanna and Pásztor Attila and Hódi Ágnes and Tóth Edit and Hülber László and Kurucz Katalin (szerk.): Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetkép-elemzés és jó gyakorlatok feltérképezése.
Tempus Közalapítvány, Budapest. (2012) ISBN 9789638930255

Hódi Ágnes and Tóth Edit and D. Molnár Éva: Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Noncontinuous Text Types.
In: To Know Is Not Enough, 2012.04.13-2012.04.17, Vancouver. Terjedelem: 5 p.-Azonosító: 539124.1.

Csapó Benő and Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 X. Pedagógiai Értékelési Konferencia Program – Előadás-összefoglalók = CEA 2012 10TH Conference on Educational Assessment Program – Abstracts.
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2012) ISBN 978-963-306-150-3

Tóth Edit and Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján.
Iskolakultúra, 21 (10-11). pp. 124-137. ISSN 1215-5233 (2011)

Tóth Edit: Pedagógusok nézetei a tanulóiteljesítmény-mérésekről.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 111 (3). pp. 225-249. ISSN 0025-0260 (2011)

Tóth Edit and Csapó Benő and Székely László: Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben. Egy longitudinális vizsgálat eredményei.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 57 (9). pp. 798-814. ISSN 0023-4346 (2010)

Tóth Edit: Tesztalapú elszámoltathatóság a közoktatásban.
ISKOLAKULTÚRA, 20 (1). pp. 60-78. ISSN 1215-5233 (2010)

This list was generated on 2024. július 13. 12:07:11 CEST.