Tudományterület szerző szerint " Tóth Edit"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Találatok száma: 24.

Kasik László, Guti Kornél, Tóth Edit, Fejes József Balázs: Az elkerülés mint folyamat – az elkerülés kérdőív bemérése 15 és 18 évesek körében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 116 (2). pp. 219-253. ISSN 0025-0260 (2016)

Tóth Edit, Fejes József Balázs, Patai Jolán, Csapó Benő: Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudinális program adatainak tükrében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 116 (3). pp. 339-363. ISSN 0025-0260 (2016)

Hódi Ágnes, Tóth Edit: A különböző szocioökonómiai státuszú tanulók iskolakezdéskor mért elemi alapkészségeinek és a későbbi szövegértés teljesítményének alakulása az óvodában eltöltött évek tükrében.
ISKOLAKULTÚRA, 26 (9). pp. 51-72. ISSN 1215-5233 (2016)

Tóth Edit: Az Országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 115 (2). pp. 115-138. ISSN 0025-0260 (2015)

Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet, Tóth Edit: A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén.
ISKOLAKULTÚRA, 25 (4). pp. 18-30. ISSN 1215-5233 (2015)

Tóth Edit: A gazdasági műveltség diagnosztikus mérésének lehetőségei online környezetben.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 269-293. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Tóth Edit: A pénzügyi műveltség online diagnosztikus mérése 2-6. év- folyamos tanulók körében.
In: PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 158. (2015) ISBN 978-963-306-314-9

Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Hódi Ágnes, Tóth Edit: A természettudományos tudás és a szövegértés kapcsolata gyengén és jól olvasó tanulók körében.
In: PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 109. (2015) ISBN 978-963-306-314-9

Csapó Benő, Fejes József Balázs, Kinyó László, Tóth Edit: Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban.
In: Társadalmi Riport. TÁRKI, pp. 110-136. (2014)

Tóth Edit, Hódi Ágnes: How Hungarian teachers’ misconceptions may lead to the dysfunction of a national large-scale diagnostic assessment program: the implications of a small-scale inquiry.
In: EARLI SIG 23: 23. Educational Evaluation, Accountability and School Improvement, 2014.11.10-2014.11.12., Bielefeld, Németország. p. 27.

Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér: Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában Hódmezővásárhelyen.
In: Fejes József Balázs; Szűcs Norbert (szerk.) A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram: öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged, pp. 71-86. (2013)

Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet, Tóth Edit: Examining the relationship between the "Matthew effect" in Hungarian students’ reading developmental trajectory and school-readiness skills.
In: American Educational Research Association - 2013 Annual Meeting (AERA 13): Education and Poverty: Theory, Research, Policy and Praxis, 27 April - 1 May 2013, San Francisco. Terjedelem: 8p.-Azonosító: 610416.1.pdf. (Kéziratban)

Tóth Edit, Hricsovinyi Julianna: Pedagógusok tapasztalatai és ismeretei az országos kompetenciaméréssel kapcsoaltban.
In: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Változó életformák - régi és új tanulási környezetek. Líceum Kiadó, Eger, p. 520. (2013) ISBN 978-615-5250-32-3

Kasik László, Tóth Edit: A családi háttér szerepe a szociálisprobléma-megoldó gondolkodásban.
In: Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.09. Líceum Kiadó, Eger, p. 146. (2013) ISBN 978-615-5250-32-3

Tóth Edit, Zentai Gabriella: A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal.
In: PÉK 2013. : XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: CEA 2013. : 11th Conference on Educational Assessment. Szeged, Magyarország, 2013.04.11-2013.04.13. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 45. (2013) ISBN 978-963-306-212-8

Hódi Ágnes, Tóth Edit, D. Molnár Éva: Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Noncontinuous Text Types.
In: To Know Is Not Enough, 2012.04.13-2012.04.17, Vancouver. Terjedelem: 5 p.-Azonosító: 539124.1.

Csapó Benő, Tóth Edit (szerk.): X. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK 2012.
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2012) ISBN 978-963-306-150-3

Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér: Az iskola infrastrukturális fejlettségi szintjének teljesítménybefolyásoló hatása.
In: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia (szerk. Hegedűs Judit - Kempf Katalin - Németh András). Budapest, 2011. november 3-5. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, p. 255. (2011) ISBN 978-963-693-380-7

Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján.
Iskolakultúra, 21 (10-11). pp. 124-137. ISSN 1215-5233 (2011)

Tóth Edit, Kinyó László: Pedagógusok nézetei a mérés-értékelés néhány aspektusáról és ezek kapcsolata a tanulók teljesítményével.
In: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia (szerk. Hegedűs Judit - Kempf Katalin - Németh András). Budapest, 2011. november 3-5. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, p. 254. (2011)

Tóth Edit: Pedagógusok nézetei a tanulóiteljesítmény-mérésekről.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 111 (3). pp. 225-249. ISSN 0025-0260 (2011)

Kinyó László, Tóth Edit: 7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia fogalommal, demokratikus berendezkedéssel és állampolgári tulajdonságokkal kapcsolatos nézetei.
In: PÉK 2010. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. (Szerkesztette: Molnár Éva, Kasik László) Szeged, 2010. április 16–17. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Szeged, p. 123. (2010) ISBN 978-963-306-009-4

Tóth Edit, Csapó Benő, Székely László: Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben. Egy longitudinális vizsgálat eredményei.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 9 (57. évf.). pp. 798-814. ISSN 0023-4346 (2010)

Tóth Edit: Tesztalapú elszámoltathatóság a közoktatásban.
ISKOLAKULTÚRA, 20 (1). pp. 60-78. ISSN 1215-5233 (2010)

A lista elkészítésének dátuma 2018. június 19. 10:20:42 CEST.