Item where Faculty/Unit "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item "2019"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 250.

B. Németh Mária and Juhász Fruzsina and Hódi Ágnes and Tóth Edit: IKT-eszközök használata óvodás korban - egy szülői kérdőív nyílt végű tételeinek kódolása EKOD-makrócsomaggal.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 7 (2-3). pp. 170-186. ISSN 2063-9945 (2019)

B. Németh Mária and Korom Erzsébet and Hódi Ágnes and Nagy Lászlóné Antal Erzsébet and Tóth Edit: Máté-effektus vizsgálata: a természetismereti tudás és a szövegértés kapcsolata az általános iskolában.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (1). pp. 68-78. ISSN 1215-5233 (2019)

Balog Iván: Bibó rehabilitációja 1989-ben : a rendszerváltás előmozdítója és akadályozója.
BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 31. pp. 217-220. ISSN 0865-4247 (2019)

Balog Iván: Coercion, Fear and Seeking for Amends in The Work’s of Bibó’s.
BELVEDERE MERIDIONALE, 31 (4). pp. 65-72. ISSN 1419-0222 (2019)

Balog Iván: A könyv amit nem lehet elfelejteni : Borsi-Kálmán Béla: Pszeudo-fociesszék. Széljegyzetek a futball, a politika és az irodalom határvidékéről. L'Harmattan, Budapest, 2018. 226 oldal.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 34 (3). pp. 184-186. ISSN 0237-7934 (2019)

Balog Piroska and Janszky Imre and Chen Hua and Rafael Beatrix and Hemmingsson Tomas and László Krisztina D: Social relations in late adolescence and incident coronary heart disease : a 38-year follow-up of the Swedish 1969-1970 Conscription Cohort.
BMJ OPEN, 9 (12). Terjedelem: 9-Azonosító: e030880. ISSN 2044-6055 (2019)

Balogh Péter: Dzsihadista háború vagy dezintegrációs kihívás?
In: A biztonság sokszínű arca. Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 169-185. (2019) ISBN 9789635310500

Baráth Szabolcs and Binder Mátyás and Fejes József Balázs and Vígh Tibor: A tanodák jellemzői.
In: Tanodai tapasztalatok (2015–2019). Oktatási Hivatal, Budapest, pp. 7-26. (2019) ISBN 9786158106412

Bencsik Orsolya: „Nem spórolhatjuk meg a szabadulási kísérleteket": Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem c. regényéről Bencsik Orsolya beszélget.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 73 (5). pp. 24-30. ISSN 0133-1167 (2019)

Bencsik Orsolya: Átugrani a határokat: Európa és Afrika bolhaperspektívából : Balázs Attila: Szökés a bolhacirkuszból c. kötetéről.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 73 (11). pp. 102-104. ISSN 0133-1167 (2019)

Bencsik Péter: Kelet és Nyugat között: Államhatárok, úti okmányok, határátlépés Magyarországon és Csehszlovákiában (1945–1989.
HAS RCH Institute of History, Budapest. (2019) ISBN 9789634161769

Bene Viktor and Hegedűs Anita and Kiss Anett and Pusztai Bertalan: Bűn és bűnhődés: Az egészség társadalmi konstrukciója szegedi fiatalok körében.
MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-), Új folyam 6. pp. 387-399. ISSN 2064-8480 (2019)

Bohner-Beke Aliz and Jámbori Szilvia and Vass Lívia and Kránicz János and Végh Veronika and Tigyi Zoltánné: A retrospective study on health-related quality of life in congenital clubfoot (with patient-reported outcomes).
PAEDIATRIA CROATICA, 63 (1). pp. 11-16. ISSN 1330-1403 (2019)

Bíró Bernadett and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor: Nyugat-szibériai uráli nyelvek térbeli orientációs rendszere.
Folia Uralica Debreceniensia, 26. pp. 29-44. ISSN 0239-1953 (2019)

Bíró Gyöngyvér: A mai Jászfényszaru területe az Árpád-korban.
In: A Jászság kapuja, Jászfényszaru. Jászfényszaruért Alapítvány, Jászfényszaru, pp. 134-154. (2019) ISBN 9786150063614

Bíró Gyöngyvér: Árpád-kori tetőcserép-égető kemence a mezőhegyesi határban.
In: Jeles téglák, jeles emlékeink 13. Monarchia BTE, Baj, pp. 25-31. (2019) ISBN 9789638937797

Büky László: fürge mécsek zenekara cirreg ‒ Egy Weöres-szókép nyomában.
MAGYAR NYELV, 115 (4). pp. 456-460. ISSN 0025-0228 (2019)

Camerino Giuseppe Antonio and Pál József (ford.): Michelstaedter "rettoricájáról": Schopenhauer szerepéről és néhány hivatkozás a "bécsi" nyelvfilozófiára.
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 65 (1). pp. 23-32. ISSN 0015-1785 (2019)

Carbonneau Noémie and Martos Tamás and Sallay Viola and Rochette Samuel and Koestner Richard: Examining the associations of autonomy and directive support given and received with relationship satisfaction in the context of goals that romantic partners have for one another.
MOTIVATION AND EMOTION, 43 (6). pp. 874-882. ISSN 0146-7239 (2019)

Cristian Réka Mónika and Dragon Zoltán and Lénárt András: Introduction.
In: Transnational Americas. Americana E-Books, Szeged, http://ebooks.americanaejournal.hu/books/transnational-americas/. (2019) ISBN 9789633066126; 9789633066119; 9789633066102

Csabai Márta and Papp-Zipernovszky Orsolya: Psycho-Politics and Illness Constructions in the Background of the DSM-5's Trauma-Concept.
In: Psychology and Politics: Intersections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences. Central European University Press, Budapest, New York (NY), pp. 329-343. (2019) ISBN 9789633863121

Csabai Márta: Amor Fati or Posttraumatic Growth? The Case of Etty Hillesum in the Time of the Holocaust.
In: New Trends in Psychobiography. Springer International Publishing, Cham, pp. 231-243. (2019) ISBN 9783030169527; 9783030169534

Csabai Márta: Az önelfogadás kihívásaitól a testpozitív mozgalmakig – a pozitív pszichológia testképei.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 74 (3). pp. 359-371. ISSN 0025-0279 (2019)

Csapó Benő and Fejes József Balázs and Kinyó László and Tóth Edit: Educational achievement in social and international contexts.
In: Hungarian Social Report 2019. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt., Budapest, pp. 217-236. (2019)

Csifcsák Gábor and Balla Viktória Roxána and Dalos Vera Daniella and Kilencz Tünde and Biró Edit Magdolna and Urbán Gábor and Szalóki Szilvia: Action-associated modulation of visual event-related potentials evoked by abstract and ecological stimuli.
PSYCHOPHYSIOLOGY, 56 (2). Azonosító: e13289-Terjedelem: 15 p. ISSN 0048-5772 (2019)

Csikós Zsuzsanna: Kulturális mozaik Latin-Amerikából – Bubnó Hedvig, Horváth Emőke, Szeljak György (szerk.): Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában. A Boglár Lajos emlékkonferencia tanulmánykötete.
ORPHEUS NOSTER, 11 (1). pp. 93-102. ISSN 2061-456X (2019)

Csuka Sára Imola and Martos Tamás and Kapornaky Mihály and Sallay Viola and Lewis Christopher Alan: Attitudes Toward Technologies of the Near Future : the Role of Technology Readiness in a Hungarian Adult Sample.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, 16 (6). Azonosító: 1950046-Terjedelem: 19 p. ISSN 0219-8770 (2019)

D. Molnár Éva: Nevelhet-e a neveléstudomány? A neveléstudomány az elvárások össztüzében.
APERTÚRA, 14 (3). Terjedelem: 13 p-Azonosító: apertura.2019.14.3.7. ISSN 1787-7245 (2019)

Danka Balázs: Ambiguous verb sequences in a 17th century Turkic variety.
In: Ambiguous Verb Sequences in Transeurasian Languages and Beyond. Turcologica (120). Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 135-142. (2019) ISBN 9783447113700

Danka Balázs: The 'Pagan' Oɣuz-nāmä : A Philological and Linguistic Analysis.
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden. (2019) ISBN 9783447110037

De Angelis Luca and Pál József (ford.): A zsidó mint parazita Kafkánál és Svevónál: A soá felé.
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 65 (1). pp. 116-157. ISSN 0015-1785 (2019)

Dobos Bianka: A zenei teljesítményszorongás: prevalencia, kialakulás, társuló zavarok és személyiségvonások, kezelési lehetőségek.
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 20 (2). pp. 107-138. ISSN 1419-8126 (2019)

Dudits András: A fordításspecifikus metanyelvi ismeretek szerepe a professzionális fordításban.
In: Diszciplínák találkozása: nyelvi közvetítés a XXI. században. Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI), Budapest, pp. 57-71. (2019) ISBN 9786150046587

Erdődi Alexandra Anita and Finta Mária Anna and Molnár Annamária and Virág Csilla and Vrabély Márk (szerk.): KOR/TÁRS: Kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában : Fiatalok Konferenciája 2018.
Reciti Kiadó, Budapest. (2019) ISBN 9786155478802

Fairfax Daniel and Füzi Izabella (ford.): A film rossz tárgy. Interjú Francesco Casettivel.
APERTÚRA, 2019 (Tavasz). Terjedelem: 11 p-Azonosító: apertura.2019.14.3.2. ISSN 1787-7245 (2019)

Fejes József Balázs and Szűcs Norbert: Egyházi iskolák és oktatási szegregáció – előszó.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (7). pp. 3-7. ISSN 1215-5233 (2019)

Fejes József Balázs and Vígh Tibor: A tanodák hatásának vizsgálata a szövegértés, matematika és néhány affektív változó alapján az eDia-platform alkalmazásával.
In: Tanodai tapasztalatok (2015–2019) : Tanodajellemzők, egyéni fejlesztés, mérés. Záró tanulmánykötet. Oktatási Hivatal, Budapest, pp. 73-108. (2019) ISBN 9786158106412

Ferwagner Péter Ákos: Identitás és megmaradás : a Dzserba-szigeti zsidóság társadalmi-kulturális jellemzői.
MEDITERRÁN VILÁG, 47-48. pp. 38-52. ISSN 1787-7350 (2019)

Ferwagner Péter Ákos: Közel-keleti kihívások a francia hadsereg előtt, 1918-1927.
In: A győzelem és a vereség arcai.: A hadviselés és a fegyveres küzdelem történeti szálai. Fejezetek a hadtörténelemből, 7 . Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs, Budapest, pp. 45-77. (2019) ISBN 9786155954023

Ferwagner Péter Ákos: Libanon rekonstrukciója az 1990-es évek elején.
In: A tér hatalma - a hatalom terei: Tanulmánykötet a 70 éves Szilágyi István professzor tiszteletére. University of Pécs, Faculty of Sciences, Pécs, pp. 165-172. (2019) ISBN 9789634293712

Ferwagner Péter Ákos: Munkásmozgalom és nemzeti forradalom Egyiptomban: a korai időszak.
A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL (ÉVKÖNYV), 45. pp. 42-52. ISSN 0133-476X (2019)

Ferwagner Péter Ákos: Orbán Balázs útleírása Libanonról és Palesztináról.
In: "Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság": Köszöntő tanulmánykötet Kövér Lajos 65. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged, pp. 139-157. (2019) ISBN 9789633154090

Ferwagner Péter Ákos: Tehetségek a történettudomány szolgálatában V.: Történelem szakos hallgatók dolgozatai.
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Szeged. (2019) ISBN ISSN: 2630-8819

Ferwagner Péter Ákos: "Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság": Köszöntő tanulmánykötet Kövér Lajos 65. születésnapjára.
Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged. (2019) ISBN 9789633154090

Ferwagner Péter Ákos: A "szíriai párt" Franciaországban a Nagy Háború előestéjén és első éveiben.
In: Az Eiffel-torony árnyékában: Majoros István 70 éves. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, pp. 203-215. (2019) ISBN 9789634891673

Földi Fanni and Szabó Norbert and Mucsiné Erdei Mónika and Józsa Krisztián: A szövegértés és a zenei észlelés jellemzői és kapcsolatuk tanulásban akadályozott tanulók körében.
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (1). pp. 1-19. ISSN 0133-1108 (2019)

Gellérfi Gergő: Most én beszélek! : Iuvenalis 1. szatírájának fordítása.
ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 4. pp. 189-203. ISSN 2560-2659 (2019)

Gellérfi Gergő: Xenophobic utterances in Juvenal's satires.
GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 24 (1). pp. 81-91. ISSN 1803-7402 (2019)

Glässer Norbert: A "királyi szövetséges" izraelita tapasztalata?: Főhatalmi rítusok és izraelita felekezeti sajtóhíreik a modernizálódó Magyarországon 1918-ig.
In: Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. Milton Friedman Egyetem, Budapest, pp. 77-94. (2019) ISBN 9789639559615

Glässer Norbert and Zima András: A revíziós politika zsidó alakváltozásai.
JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 2019 (3). pp. 27-40. ISSN 0209-584X (2019)

Gortva Tamás: A húrelmélettől az irodalmi gyakorlatig.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (11). pp. 114-116. ISSN 1215-5233 (2019)

Gosztolya Gábor and Vincze Veronika and Tóth László and Pákáski Magdolna and Kálmán János and Hoffmann Ildikó: Identifying mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease based on spontaneous speech using ASR and linguistic features.
COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, 53. pp. 181-197. ISSN 0885-2308 (2019)

Grusin Richard and Karácsonyi Judit: A digitális bölcsészet sötét oldala: Tudósítás két nemrégiben megrendezett MLA konferenciáról.
APERTÚRA, 2019 (Tavasz). Terjedelem: 13 p-Azonosító: apertura.2019.14.3.5. ISSN 1787-7245 (2019)

Gyulai Lívia: Nem kompozicionális igekötős igék argumentumszerkezetének korpuszalapú vizsgálata.
In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 44-58. (2019) ISBN 9789639074811

Gál Zita and Jámbori Szilvia and Kasik László and Fejes József Balázs: Az észlelt tanulmányi sikeresség és az iskolai jóllét pszichológiai erőforrásainak összefüggései középiskolás diákok körében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 119 (4). pp. 265-286. ISSN 0025-0260 (2019)

Gál Zita and Kasik László: Social problem-solving in the classroom.
In: Psychological Applications and Trends 2019. InScience Press, pp. 86-90. (2019) ISBN 9789895431229

Gál Zita and Kasik László and Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Nagy Krisztina: A problémamegoldás kapcsolata az élettel való elégedettséggel és az iskolai jólléttel – középiskolások és egyetemisták longitudinális vizsgálata.
In: Új kutatások a neveléstudományokban, 2018: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. L' Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 158-172. (2019) ISBN 9789634145660

Gál-Szabó Zsófia Gabriella and Korom Erzsébet: A kombinatív gondolkodás longitudinális vizsgálata: a teszten nyújtott teljesítmény és a feladatok megértésének változása 4-5. és 6-7. évfolyamok között.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 119 (1). pp. 3-18. ISSN 0025-0260 (2019)

Gál-Szabó Zsófia Gabriella and Steklács János and Korom Erzsébet: Feladatmegoldó viselkedés és kombinatív stratégiák felsoroló kombinatív probléma megoldása során.
In: Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban. MATE Neveléstudományi Intézet, Kaposvár, pp. 25-50. (2019) ISBN 9786155599668

Gécseg Zsuzsanna: The syntactic position of the subject in Hungarian existential constructions.
ARGUMENTUM, 15. pp. 545-560. ISSN 1787-3606 (2019)

Habók Anita and Magyar Andrea: Hogyan tanuljak? - A szövegfeldolgozás játékos fejlesztése számítógéppel.
TANÍTÓ, 57 (3). pp. 5-6. ISSN 0496-8387 (2019)

Habók Anita and Magyar Andrea: The effects of EFL reading comprehension and certain learning-related factors on EFL learners’ reading strategy use.
COGENT EDUCATION, 6. Azonosító: 1616522-Terjedelem: 19 p. ISSN 2331-186X (2019)

Habók Anita and Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: A magyar diákok tanulási stratégiáinak változása az iskolába lépéstől az egyetemi tanulmányokig.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 119 (1). pp. 53-73. ISSN 0025-0260 (2019)

Habók Anita and Virágné Szűcs Éva: The effect of a motor skills-based development programme in early childhood - a case study.
In: Inclusión y Diversidad: intervenciones socioeducativas. Wolters Kluwer, Spain, Terjedelem: 9 p-Azonosító: Capítulo 25. (2019) ISBN 9788412018134

Hallgató Emese and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Different levels of statistical learning-Hidden potentials of sequence learning tasks.
PLOS ONE, 14 (9). Azonosító: e0221966-Terjedelem: 32 p. ISSN 1932-6203 (2019)

Hassler-Forest Dan and Hódosy Annamária: Felügyelet, ellenőrzés és láthatóság a neoliberális városban.
APERTÚRA, 2019 (Ősz). Terjedelem: 19 p-Azonosító: apertura.2019.15.1.3.. ISSN 1787-7245 (2019)

Hegyi Ádám Alex: Die Rolle von Samuel Werenfels in Bezug auf die Milderung von konfessionellen Auseinandersetzungen im Königreich Ungarn im Laufe des 18. Jahrhunderts.
ZWINGLIANA, 46. pp. 197-221. ISSN 0254-4407 (2019)

Hegyi Ádám Alex (forráskiad.): Hungarica in der Dissertationssammlung des Nürnberger Naturforschers und Arztes Christoph Jacob Trew (1695–1769).
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, BUDAPEST. (2019) ISBN 9789637451423

Hegyi Ádám Alex: A Körös-Maros Közi Szent Társaság egyházigazgatása 1731 és 1821 között.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (1). pp. 5-19. ISSN 2416-223X (2019)

Hegyi Ádám Alex: Milyen szerepet játszottak az inventáriumok a kulturális emlékezet alakításában az írásbeliség alacsony fokán álló reformátusok között a Magyar Királyság délkeleti részében a 18. században?
In: HIT 2018. Hagyomány, Identitás, Történelem. Károli Gáspár Református Egyetem és L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 117-133. (2019) ISBN 9789634145707

Hegyi Ádám Alex: Mária Terézia alakja a református kegyességben a Körös-Maros Közi Szent Társaságban.
In: Második Mária. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 65-76. (2019) ISBN 9789635089048

Hegyi Ádám Alex: Repozitórium használata az egyháztörténeti kutatásokban: a Békési Református Egyházmegye kora újkori forrásainak feldolgozása E-Prints rendszerben.
In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben: Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 188-201. (2019) ISBN 9786069349892

Hensel Przemysław and Glinka Beata and Matuska Ágnes: A legitimáció nyomában.
APERTÚRA, 2019 (Tavasz). Terjedelem: 18 p-Azonosító: apertura.2019.14.3.8. ISSN 1787-7245 (2019)

Hercz Mária and Zewude Girum Tareke: Assessment alternatives of teachers’ well-being and school climate on students’ achievements.
In: IV Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE). Polytechnic Institute of Bragança, Braganca, pp. 231-243. (2019) ISBN 9789727452590

Hompoth Emőke Adrienn and Pető Zoltán and Fűrészné Balogh Veronika and Töreki Annamária: Associations Between Depression Symptoms, Psychological Intervention and Perinatal Complications.
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY IN MEDICAL SETTINGS, 27. pp. 199-205. ISSN 1068-9583 (2019)

Huszka Noémi and Kinyó László: Általános iskolai tanítók véleménye a tanuló-tanító pedagógiai kapcsolatáról.
In: Mobilitás: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Szabadka, pp. 406-413. (2019) ISBN 9788687095878

Huszka Noémi and Kinyó László: A pedagógus-tanuló kapcsolatának feltárása során alkalmazott módszerek 2. és 3. osztályban- a tanító és a tanulók együttes vizsgálata.
MÓDSZERTANI KÖZLÖNY (ÚJVIDÉK), 9 (1). pp. 72-85. ISSN 2217-4540 (2019)

Huszár Linda and Keszeg Anna and Kálai Sándor: Bűnügyek. Az európaiság közös nevezője? Interjú Keszeg Annával és Kálai Sándorral.
APERTÚRA, 2019 (Nyár). Terjedelem: 7 p-Azonosító: apertura.2019.14.4.5. ISSN 1787-7245 (2019)

Hárs Endre: Anatomische Gerechtigkeit: Moscati und Herder über den aufrechten Gang des Menschen.
In: Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific reception of (physical) anthropology in the 18-19th centuries. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 159-171. (2019) ISBN 9789636933005

Hódi Ágnes and Tóth Edit and B. Németh Mária and Fáyné Dombi Alice: Óvodások IKT-használata otthon – szülői minta és szerepvállalás.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 7 (2). pp. 22-41. ISSN 2063-9546 (2019)

Ivaskó Lívia and Németh T. Enikő and Szécsényi Tibor: Hugó, Amália és néhány kutya a relációk hálójában: ünnepi különszám Maleczki Márta 65. születésnapjára : szerkesztői köszöntés.
JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 6 (2). pp. 1-2. ISSN 2064-9940 (2019)

Jagodics Balázs and Szabó Éva: Tipikus viselkedésformák és megítélésük feltárása középiskolás osztályközösségekben a normavizsgálat módszerével.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (8). pp. 3-16. ISSN 1215-5233 (2019)

Juhász Péter: A 9. Századi szláv vándorlás : horvátok, szerbek és morvák honfoglalása.
In: "...ugy irhassak, mint volt...": Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 20-41. (2019) ISBN 9789633067017

Juhász Péter: Anonymus: Fikció és realitás. Az Álmos-ág honfoglalása.
Belvedere Meridionale, Szeged. (2019) ISBN 978-615-5372-96-4 [print], 978-615-5372-97-1 [online PDF]

Juhász Péter: A steppe országútján a Kárpát-medencébe. Hódítók és meghódítottak.
In: "A tudomány ekként rajzolja világát". Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály; Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat; Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, Eger, Budapest, pp. 96-146. (2019) ISBN 9786155586415

Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Gál Zita and Kasik László and Szabó Hangya Lilla and Nagy Krisztina: Célok, tervek és tanulási stratégiák serdülők és fiatal felnőttek körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (6). pp. 18-35. ISSN 1215-5233 (2019)

Jámbori Szilvia and Kőrössy Judit: A szándékos önszabályozás jelentősége serdülő és fiatal felnőttkorban a társas támogatás, az identitásállapotok és a reziliencia tükrében.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 19 (3). pp. 33-52. ISSN 1419-872X (2019)

Józsa Krisztián and Barrett C. Karen and Józsa Gabriella and George Morgan A.: FOCUS teszt: új, számítógép-alapú vizsgálati eszköz 3–8 éves gyermekek számára.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 7 (2-3). pp. 111-124. ISSN 2063-9945 (2019)

Józsa Krisztián and Kis Noémi and Barrett Karen Caplovitz: Mastery Motivation, Parenting, and School Achievement among Hungarian Adolescents.
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION, 34 (2). pp. 317-339. ISSN 0256-2928 (2019)

Józsa Krisztián and Petőné Csima Melinda and Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Anikó and Podráczky Judit: A korai fejlettségi mutatók szerepe az iskolai sikerességben: Egy longitudinális kutatás első lépései.
In: OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM. University of Debrecen; Hungarian Educational Research Association (HERA), Budapest, Debrecen, pp. 848-860. (2019) ISBN 9786155657030

Kambeyo Linus and Csapó Benő: Online Assessment of Scientific Reasoning Skills and Motivation to Learn Science among Grade 5 and 7 Students in Northern Namibia.
Journal of Studies in Education, 9 (4). pp. 68-86. ISSN 2162-6952 (2019)

Kasik László and Gál Zita: Serdülők általános és specifikus negatív orientációja kortársi problémáikkal kapcsolatban – kérdőíves és történetalapú elemzés.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 119 (2). pp. 113-129. ISSN 0025-0260 (2019)

Kasik László and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Nagy Krisztina and Szabó Hangya Lilla: Középiskolások és egyetemisták szociálisprobléma-megoldásának nem szerinti különbségei.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (6). pp. 49-61. ISSN 1215-5233 (2019)

Kasza Péter: „Kézirat sosem ég el”. Caspar Ursinus Velius mohácsi csatáról írott beszámolójának és egyéb töredékeinek kézirata az OSZK-ban.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 36-49. ISSN 0025-0171 (2019)

Kasza Péter: „Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.”: Kritikai észrevételek Botlik Richárd Előszó egy elveszettnek hitt szövegváltozat magyar nyelvű kiadásához című írásához.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 95-116. ISSN 0025-0171 (2019)

Katona Tünde: Die Ganzheit des Fragments : Zu Stammbüchern und Stammbucheinträgen.
In: Quelle und Deutung V. Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 169-189. (2019) ISBN 9786155897283

Katona Tünde: Zwischen "himmelansteigenden Ufern" : Seetzens Ungarnbild.
In: Der Orientreisende Ulrich Jasper Seetzen und die Wissenschaften. Isensee Verlag und Buchhandlung, Oldenburg, pp. 161-172. (2019) ISBN 9783730815533

Katona Eszter: Előszó.
In: Az emlékezet színháza: Öt kortárs spanyol dráma. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 9-20. (2019) ISBN 9789633153901

Katona Eszter: Federico García Lorca hazai recepciója és a Bernarda Alba háza sikere.
SZCENÁRIUM. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA, 7 (2). pp. 73-85. ISSN 2064-2695 (2019)

Katona Eszter: Historia, memoria y verdad en "El jardín quemado" de Juan Mayorga [History, memory and truth in Juan Mayorga’s The burned garden].
COLINDANCIAS: REVISTA DE LA RED DE HISPANISTAS DE EUROPA CENTRAL, 10. pp. 155-172. ISSN 2067-9092 (2019)

Katona Eszter: La corona de Hungría de Lope de Vega en busca de traductor. La donación (perdida y encontrada) de Stefan Zweig al Teatro Nacional de Budapest.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 24. pp. 125-136. ISSN 1416-7263 (2019)

Katona Eszter: Los vivos y los muertos vivientes de la guerra (civil) en Peus descalços sota la lluna d’agost, de Joan Cavallé.
Orillas. Rivista d'Ispanistica, 8 (2019). pp. 585-596. ISSN 2280-4390 (2019)

Katona Eszter: A jövő emlékezete: Polgárháború, diktatúra és emlékezet a kortárs spanyol drámairodalomban.
L' Harmattan Kiadó, Budapest. (2019) ISBN 9789634144700

Kelemen Zoltán (szerk.): Holokauszt, csend, beszéd, emlékezet, üzenet.
Universitas Szeged Kiadó, Szeged. (2019) ISBN 9786155106170

Kerekes Ibolya Ilona: Elhaladt az idő : Életek, történetek a Tisza-Maros szögéből.
A vallási kultúrakutatás könyvei (47.). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. (2019) ISBN 9789633067154

Kincses-Nagy Éva: The Islamization of the Legend of the Turks.
In: Competing Narratives between Nomadic People and their Sedentary Neighbours: Proceedings of the 7th International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe, Nov. 9–12, 2018 Shanghai University, China. Studia Uralo-Altaica (53). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 125-136. (2019) ISBN 9789633067086

Kovács András Bálint and Papp-Zipernovszky Orsolya: Causal Understanding in Film Viewing: The Effects of Narrative Structure and Personality Traits.
EMPIRICAL STUDIES OF THE ARTS, 37 (1). pp. 3-31. ISSN 0276-2374 (2019)

Kovács Katalin: Au-delà de l’exotisme : singes et perroquets au XVIIIe siècle.
In: Le singe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Figure de l’art, personnage littéraire et curiosité scientifique. Hermann, Paris, pp. 135-147. (2019) ISBN 9791037000972

Kovács Katalin: Le charme et la grâce : le motif de l’escarpolette dans la peinture de Watteau et de Fragonard.
In: Le Charme à l’Antiquité à nous jours. Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, pp. 85-96. (2019) ISBN 9791091052269

Kovács Krisztina: Apokalipszis most : Sándor Iván: A hetedik nap.
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 51 (4). pp. 120-122. ISSN 0133-056X (2019)

Kovács Krisztina: "Az otthontalanság kötéltáncosa".
TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY, 11 (4). pp. 106-114. ISSN 1789-9265 (2019)

Kovács Krisztina: Elsüllyedt világok: Szilágyi Miklós: Személyes emlékezet, élettörténet, szépirodalom.
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 51 (12). pp. 123-127. ISSN 0133-056X (2019)

Kovács Krisztina: Női arckép: Röhrig Eszter: Vízhomok.
MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 42 (1). p. 71. ISSN 0138-922X (2019)

Kovács Krisztina: "Sajt és kukacok": Németh Krisztina:Életvilág-értelmezések. Utak felbomlott világokhoz. Argu-mentum, Budapest 2018. 196 oldal. ISBN 978-963-446-802-8.
SZOCIÁLPEDAGÓGIA, 12 (1). pp. 115-121. ISSN 2064-2709 (2019)

Kovács Krisztina: A csábítás művészete.
KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 28 (9). pp. 71-85. ISSN 1335-1826 (2019)

Kovács Krisztina: A modernség helyei a magyar irodalomban.
In: A genius loci. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 33-52. (2019) ISBN 9789639987555

Kovács Tamás: Procopius in Hungarian.
HISTOS (Supplement 9). 7.1 -7.10. ISSN 2046-5963 (2019)

Kovács Tamás: Procopius’s Sibyl — The Fall of Vitigis and the Ostrogoths.
GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 24 (2). pp. 113-124. ISSN 1803-7402 (2019)

Kárpáti Eszter and Bagi Anita and Szendi István and Tóth Lujza Beatrix and Janacsek Karolina and Hoffmann Ildikó: Pragmatic and Syntactic Recursion of a Person Suffering from Schizoaffective Disorder in His Acute Phase: A Case Study.
In: Language Use and Linguistic Structure : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2018. Olomouc Modern Language Series (7). Palacky University Olomouc, Olomouc, pp. 275-297. (2019) ISBN 9788024455259

Kérchy Anna: Boundaries, Bridges, Becomings: Interspecies Politics in Contemporary Performance Arts.
In: Transnational Americas: Home(s), Borders and Transgressions. Americana E-Books, Szeged, pp. 51-60. (2019) ISBN 9789633066126

Kérchy Anna: Meta-imagination in Lewis Carroll’s Literary Fairy Tales about Alice’s Adventures.
In: The Fairy-Tale Vanguard. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 55-76. (2019) ISBN 9781527534728

Kérchy Anna: Psychogeography in the Curiosity Cabinet: Angela Carter’s Poetics of Space.
In: The Arts of Angela Carter. A Cabinet of Curiosities. Manchester University Press, Manchester, pp. 39-57. (2019) ISBN 9781526136770

Kóródi Kitti and Szabó Éva: A tanulmányi reziliencia értelmezése : kutatási, prevenciós és intervenciós lehetőségek.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 74 (4). pp. 527-545. ISSN 0025-0279 (2019)

Kökény Andrea: Diplomáciai siker vagy a „sorstól rendelt küldetés”?: Texas és Oregon csatlakozása az Amerikai Egyesült Államokhoz.
In: Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok : Amerika a XIX-XXI. században. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 77-92. (2019) ISBN 9789634144779

Kökény Andrea: Egy francia felfedező a vadnyugaton : Benjamin Bonneville.
In: "Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság" : Köszöntő tanulmánykötet Kövér Lajos 65. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged, pp. 119-127. (2019) ISBN 9789633154090

Kökény Andrea: Home(s), Borders and Transgressions : The Story Told by Inscription Rock.
In: Transnational Americas : Home(s), Borders and Transgressions. AMERICANA eBooks, Szeged, pp. 177-185. (2019) ISBN 9789633066126

Kökény Andrea: Kultúrák és etnikumok találkozása : Mary Austin Holley írásai Texasról.
In: KET. Kultúrák és etnikumok találkozása : Dimenziók II. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 67-76. (2019) ISBN 9789639987425

Lakatos Adél Csilla and Martos Tamás: The role of religiosity in intimate relationships.
EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 14 (2). pp. 260-279. ISSN 1788-4934 (2019)

Lazić Vesna and Mihajlovski Katarina and Mraković Ana and Nyergesné Illés Erzsébet and Stoiljković Milovan and Ahrenkie S. Phil and Nedeljković Jovan M.: Antimicrobial activity of silver nanoparticles supported by magnetite.
CHEMISTRYSELECT, 4 (14). pp. 4018-4024. ISSN 2365-6549 (2019)

Lénárt András: A Habsburgok utolsó háborúja: filmemlékezet 1918-tól napjainkig.
MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA, 8 (2). pp. 140-142. ISSN 2064-3799 (2019)

Lénárt András: Las películas que vio Franco (reseña).
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 24. pp. 157-160. ISSN 1416-7263 (2019)

Lénárt András: A fasizmus változatai Spanyolországban.
VILÁGTÖRTÉNET, 9 (41) (4). pp. 585-598. ISSN 0083-6265 (2019)

Martos Tamás and Kapornaky Mihály and Csuka Sára Imola and Sallay Viola: A technológiai megoldásokkal kapcsolatos attitűdök mérése: a TRI és a TAP magyar változatának pszichometriai jellemzői.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 19 (1). pp. 97-117. ISSN 1419-872X (2019)

Martos Tamás and Sallay Viola and Nagymihály Marianna and Gregus Henrietta and Filep Orsolya: Stress and Dyadic Coping in Personal Projects of Couples – A Pattern-Oriented Analysis.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 10. Azonosító: 400-Terjedelem: 19 p.. ISSN 1664-1078 (2019)

Martos Tamás and Szabó Evelin and Koren Réka and Sallay Viola: Dyadic coping in personal projects of romantic partners: assessment and associations with relationship satisfaction.
CURRENT PSYCHOLOGY. Azonosító: 10.1007/s12144-019-00222-z-Terjedelem: 14. ISSN 1046-1310 (2019)

McSweeney Terence and Hódosy Annamária (ford.): A Mennydörgés Istenének amerikanizálása: hogyan lesz a fiúuralkodóból Asgard jogos királya a Thorban.
APERTÚRA, 2019 (Ősz). Terjedelem: 27 p-Azonosító: apertura.2019.15.1.4. ISSN 1787-7245 (2019)

McSweeney Terence and Hódosy Annamária: „A világ megváltozott, és egyikünk sem térhet vissza”: a 9/11 utáni szuperhős illuzórikus erkölcsi kétértelműsége az Amerika kapitány: A tél katonájában.
APERTÚRA, 2019 (Ősz). Terjedelem: 20 p-Azonosító: apertura.2019.15.1.2. ISSN 1787-7245 (2019)

Mehdizadkhani Milad and Nowruzy Abdullah and Shokoohmand Farzaneh: Dubbing Linguistic Taboos of Pulp Fiction into Persian: A Comparative Study of Translations by Students and Professionals.
Language and Translation Studies, 52 (1). pp. 109-128. ISSN 2228-5202 (2019)

Mezőlaki Regina and Ivaskó Lívia: Felnőtt neurotipikus és autista személyek közötti társas interakciós konfliktushelyzetek kezelésének sajátosságai.
ARGUMENTUM, 15. pp. 738-754. ISSN 1787-3606 (2019)

Mohammed Saif Husam and Kinyó László: Technology Enhanced Constructivist Learning Approach İn Social Science Education.
In: 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği, Antalya, pp. 764-786. (2019) ISBN 9789752490338

Molnár Gyöngyvér: Nőtt az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok tanulási potenciálja és problémamegoldó képessége: években mérhető különbségek a diákok között.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (1). pp. 3-16. ISSN 1215-5233 (2019)

Molnár Annamária: "Franciscus Petrarca preceptor noster". Boccaccio útja a De mulieribus clarisig.
In: KOR/TÁRS: Kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában : Fiatalok Konferenciája 2018. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 131-140. (2019) ISBN 9786155478802

Molnár Annamária: Szempontok a De mulieribus claris elemzéséhez.
ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 2 (3). pp. 63-78. ISSN 2560-2659 (2019)

Molnár Annamária: "ante alias venit in mentem [...] Iohanna, serenissima Ierusalem et Sicilie regina." Egy ajánlás tervezett és tényleges címzettje - Johanna királynő és Andrea Acciaiuoli szerepe a De mulieribus clarisban.
ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 2 (4). pp. 205-221. ISSN 2560-2659 (2019)

Molnár Dávid: A Pécsi Disputa útja nyugatról keletre : Erdélyi-baranyai unitárius érintkezések a 17. században.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 125 (3). pp. 243-253. ISSN 1222-8370 (2019)

Molnár Dávid: Radecius Bálint deák levele Daniel Mihályhoz.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 125 (4). pp. 376-379. ISSN 1222-8370 (2019)

Molnár Dávid: Szentmártoni Bodó János Dialogismusának (RMK I 1333) nyomában.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 125 (2). pp. 188-197. ISSN 1222-8370 (2019)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: How to Make Learning Visible through Technology: The eDia-Online Diagnostic Assessment System.
In: CSEDU 2019 : Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS, Heraklion, pp. 122-131. (2019) ISBN 9789897583674

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics.
In: International Handbook of Mathematical Learning Difficulties: From the Laboratory to the Classroom. Springer Nature Switzerland AG, HEIDELBERG, pp. 683-707. (2019) ISBN 9783319971483

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei: az eDia online platform.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (4-5). pp. 16-32. ISSN 1215-5233 (2019)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság értékelésére kidolgozott rendszer a Szegedi Tudományegyetemen: elméleti keretek és mérési eredmények.
EDUCATIO, 28 (4). pp. 705-717. ISSN 1216-3384 (2019)

Molnár Gyöngyvér and Turcsányi-Szabó Márta and Kárpáti Andrea: Az interaktív tanulási környezetektől a módszertani megújuláson át a kreatív önkifejezésig.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 69 (11-12). pp. 53-70. ISSN 1215-1807 (2019)

Monok István: A 16. századi protestáns értelmiség olvasmányélményéről.
In: Ige-Idők : a reformáció 500 éve : Magyar Nemzeti Múzeum, 2017. április 26 - november 5. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 166-172. (2019) ISBN 9786155978128

Monok István: Descrizioni di viaggiatori ungheresi sulle biblioteche dell’Italia nei secoli XVI-XVII.
In: Patrimonio culturale condiviso. Associazione culturale Viaggiatori, Bologna, Napoli, pp. 94-104. (2019) ISBN 9788894361230

Monok István: Esterhazyana, egy új ikersorozat.
In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 5-6. (2019) ISBN 9789630997249

Monok István: Le musée de la bibliothèque ou la bibliothèque du musée?
In: Le Biblioteche anche come Musei: dal Rinascimento ad oggi. Quaderni della Biblioteca nazionale centrale di Roma (23). Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Roma, pp. 19-29. (2019) ISBN 9788890799686

Monok István: Szerzetesi humanizmus, kegyességi irodalom a 16. század elején.
In: Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800). Szent István Társulat, Budapest, pp. 43-51. (2019) ISBN 9789632778259

Monok István: Wie fromm waren die Humanisten?, Hrsg. von Berndt Hamm, Thomas Kaufmann, Wiesbaden, Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 33.).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 117-120. ISSN 0025-0171 (2019)

Monok István: A reformáció és a könyvek.
In: Laborator assiduus. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, BUDAPEST, pp. 179-185. (2019) ISBN 9789634161653

Monok István and Zvara Edina Éva: Die Bibliothek von Nicolaus Olahus.
In: Nicolaus Olahus 450: Tagungsband der internationalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (XVII). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Wien, pp. 85-96. (2019) ISBN 9789636312800

Mosolygó Tímea and Kincses Annamária and Csonka Andrea and Tönki Szabó Ádám and Witek Karolina and Spengler Gabriella: Selenocompounds as Novel Antibacterial Agents and Bacterial Efflux Pump Inhibitors.
MOLECULES, 24 (8). Azonosító: 1487-Terjedelem: 13 p. ISSN 1420-3049 (2019)

Máté-Tóth András: Freiheit und Populismus : Verwundete Identitäten in Ostmitteleuropa.
Springer, Wiesbaden. (2019) ISBN 9783658254841; 9783658254858

Máté-Tóth András: Hallgatás-árnyalatok : szempontok a katolikus egyház nyilvánosságviszonyainak értékeléséhez.
PANNONHALMI SZEMLE, 27 (1). pp. 24-36. ISSN 1216-9188 (2019)

Máté-Tóth András: Joas, Hans: Die Macht des Heiligen.
THEOLOGISCHE REVUE, 115 (1). pp. 113-114. ISSN 0040-568X (2019)

Máté-Tóth András: Katholisches Proprium : Christentum und Politik in Ostmitteleuropa.
In: Identitäre Versuchungen. Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie, Reihe Monographien (73). Verlag Mainz, Mainz, pp. 268-275. (2019) ISBN 9783958862951

Máté-Tóth András: Kirekesztés : avagy az erőszak vallási legitimációja.
In: Vallás és erőszak. SZTE BTK Történeti Intézet, Vallástudományi Tanszék, Szeged, pp. 6-23. (2019) ISBN 9789633066959

Máté-Tóth András: Unruhiges Ungarn: Ein Essay.
RELIGION UND GESELLSCHAFT IN OST UND WEST (RGOW), 47 (11). pp. 26-29. ISSN 2253-2465 (2019)

Máté-Tóth András: Vallások árnyékokkal.
VIGILIA, 84 (5). pp. 332-340. ISSN 0042-6024 (2019)

Máté-Tóth András and Nagy Gábor Dániel: Indicators of a Second Wave of Religiosity in Central Eastern Europe.
ALTERNATIVE SPIRITUALITY AND RELIGION REVIEW, 10 (2). pp. 204-214. ISSN 1946-0538 (2019)

Máté-Tóth András: Europe With(out) a Heart and a Soul?
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 39 (3). pp. 18-27. (2019)

Máté-Tóth András and Kitty Sándor: Human Rights and Religion in Central and Eastern Europe.
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 39 (3). pp. 28-35. (2019)

Máté-Tóth András and Turai Gabriella: Posztgenocid teológia Európában.
In: Holokauszt, csend, beszéd, emlékezet, üzenet. Universitas Szeged Kiadó, Szeged, pp. 11-29. (2019) ISBN 9786155106170

Nagy Erzsébet and Jámbori Szilvia: Az iskolai zaklatás jellemzői a boldogságóra programban részt vevő osztályokban.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 119 (2). pp. 131-150. ISSN 0025-0260 (2019)

Nagy Krisztina and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Kasik László and Fejes József Balázs: A tanulói jóllét és az önértékelés jellemzőinek feltárása középiskolások és egyetemisták körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (6). pp. 3-17. ISSN 1215-5233 (2019)

Nagyné Frauhammer Krisztina: Weibliche Schutzheilige als Identifikationsmodelle.
In: Patron Saints and Saintly Patronage in early Modern Central Europe. Trivium, Prague, pp. 273-287. (2019) ISBN 9788073089481

Nagyné Frauhammer Krisztina: A zsidó asszony: Az írás mint az identitáskeresés és modellalkotás eszköze két századfordulós zsidó nőírónál.
In: Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. Reciti konferenciakötetek (4). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 263-275. (2019) ISBN 9786155478758; 9786155478765

Nagyné Frauhammer Krisztina and Kerekes Ibolya (szerk.): Imák és olvasatok : Imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. (2019) ISBN 978-963-306-658-4

Oo Tun Zaw and Kálmán Anikó: Lifelong learning is a (self) complex : monitor; reflect; directed learning situation.
In: Varietas delectat... Complexity is the new normality. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, pp. 1222-1231. (2019) ISBN 9782873520199

Papp Melinda: A Szegedi Tudományegyetem orvosbiológiai kutatási eredményeinek disszeminációja audiovizuális eszközökkel.
FILOLÓGIA.HU, 10 (1-2). pp. 26-33. ISSN 2062-7858 (2019)

Papp-Zipernovszky Orsolya and Kovács András Bálint and Drótos Gergely: Narratív és nem narratív filmes szerkezet befogadásának összehasonlítása EEG-vel és verbális szóasszociációval.
LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 45 (4). pp. 422-438. ISSN 0133-2368 (2019)

Papp-Zipernovszky Orsolya and Péteri Judit: Versmegértési stratégiák – József Attila a Füst c. versre adott válaszok kvalitatív elemzése.
In: Az irodalmi fikció megértésének elméletei. Institute of German Studies, Szeged, pp. 203-241. (2019) ISBN 9789633066461

Pavlovits Tamás: Modern klasszikusok : Spinoza.
Korunk, 30 (8). pp. 12-19. (2019)

Perdana Riki and Riwayani Riwayani and Jumadi Jumadi and Rosana Dadan and Soeharto Soeharto: Specific Open-Ended Assessment: Assessing Students' Critical Thinking Skill on Kinetic Theory of Gases.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, 8 (2). pp. 127-140. ISSN 2303-1832 (2019)

Polónyi Eszter and Karácsonyi Judit (ford.): A magyar filmipar, Balázs Béla és a háború utáni pillanat – Szekfü András interjúgyűjteménye.
APERTÚRA, 2019 (Nyár). Terjeledem: 7 p-Azonosító: apertura.2019.14.4.8. ISSN 1787-7245 (2019)

Pál József: "Hazánk és néptörzseink teljes és vonzó modorban": A Monarchia éthoszáról.
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 65 (1). pp. 7-22. ISSN 0015-1785 (2019)

Pásztor Attila: Induktív és kombinatív gondolkodás fejlettségének online vizsgálata egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (1). pp. 42-54. ISSN 1215-5233 (2019)

Pásztor-Kovács Anita and Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér: Önértékelő kérdőív fejlesztése a kollaboratív problémamegoldó képességet leíró modellek egyikének validálására: a kollaboratív komponens vizsgálata.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 7 (2). pp. 5-21. ISSN 2063-9546 (2019)

Péter Róbert: A British Freemasonry 1717–1813 c. ötkötetes kritikai forrásgyűjtemény ismertetése.
In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet III. MNYT; ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 289-296. (2019)

Péter Róbert: Different Attitudes Towards Esotericism in the Writings of Leading Hungarian Freemasons of the Enlightenment.
In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, Berlin, pp. 304-318. (2019) ISBN 9783110637649

Rafael Beatrix and Perényi Dóra Roberta and Kósa István: Az alvászavar és a metabolikus szindróma kapcsolata.
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 49 (5). pp. 349-353. ISSN 0133-5596 (2019)

Ragchaa Jargaltuya: The factors affecting students' test performance of English receptive skills.
International Journal of Arts and Humanities, 3 (2). pp. 54-69. ISSN 2581-3102 (2019)

Rácz Emese and Monok István (szerk.): A nagyenyedi Bethlen Kollégium Könyvtárának XVIII. századi gyűjteményei.
A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai (10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. (2019) ISBN 9789637451461

Révész László: A geszterédi 10. századi vezéri sír és régészeti környezete.
In: A geszterédi aranyszablya történeti jelentősége. Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány, Geszteréd, pp. 23-59. (2019) ISBN 9786150068121

Róna-Tas András: Új csuvas hangtörténet.
MAGYAR NYELV, 115 (3). pp. 257-270. ISSN 0025-0228 (2019)

Sallai Ágnes and Szabó Ádám: A Teleki család és az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású földtudományi könyvei.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 421-468. ISSN 0025-0171 (2019)

Sallay Viola and Martos Tamás and Chatfield Sheryl L. and Dúll Andrea: Strategies of Dyadic Coping and Self-Regulation in the Family Homes of Chronically Ill Persons: A Qualitative Research Study Using the Emotional Map of the Home Interview Method.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 10. Azonosító: 403-Terjedelem: 16 p.. ISSN 1664-1078 (2019)

Sarimanah Eri and Dewi Figiati Indra and Efendi Roy and Suhendra Suhendra and Nurul Muhamad and Soeharto Soeharto: The Implementation of Discovery Learning Models in Enhancing Speech Script Writing Skills for Students.
LINGUA CULTURA, 13 (2). pp. 145-150. ISSN 1978-8118 (2019)

Schier Xystus and Monok István and Ekler Péter and Ábrahám Zoltán (szerk.) (ford.) (sajt.): Dissertatio de regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu et reliquiis = Értekezés Corvin Mátyás budai királyi könyvtárának létrejöttéről, hanyatlásáról, pusztulásáról és maradványairól = Discussion of the establishment, decline, ruin and remains of Matthias Corvinus’ royal library in Buda.
Supplementum Corvinianum (5). OSZK, Budapest. (2019) ISBN 9789632007007

Schirm Anita: A diskurzusjelölő-használat életkori sajátosságai a nyelvi interjú szövegtípusában = [Effects of age on the use of discourse markers in sociolinguistic interviews].
BESZÉDKUTATÁS, 27 (1). pp. 187-205. ISSN 1218-8727 (2019)

Schirm Anita: „Hát-tal, és-sel, kötőszóval nem kezdünk mondatot!”: Vagy hát mégis?
JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 2019 (2). pp. 93-100. ISSN 0209-584X (2019)

Sebők Ferenc: Adalékok I.(Nagy) Lajos 1349. évi itineráriumához.
In: Szent Márton és Benedek nyomában. Fontes et libri (3). MTA-Debreceni Egyetem Magyarország a középkori Európában Lendület kutatócsoport; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Debrecen, Szeged, pp. 417-430. (2019) ISBN 9789633067093

Sebők Ferenc: Tóth Zoltán és a fekete sereg kutatása.
In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12). MTA-Debreceni Egyetem Magyarország a középkori Európában Lendület kutatócsoport, Debrecen, pp. 378-382. (2019) ISBN 9789635089161

Shaakumeni Simson Ndadaleka and Csapó Benő: Exploring the Factorial Validity of the Beliefs about Nature of Science Questionnaire.
SCIENCE EDUCATION INTERNATIONAL, 30 (1). pp. 38-44. ISSN 1450-104X (2019)

Simon Melinda: Compri da me! Metodi di communicazione e di marketing degli editori e stampatori usate nelle loro marche.
In: Libri speculum vitae : Knížky naučení všelikého. Moravská zemská knihovna v Brně, Brno, pp. 92-106. (2019) ISBN 9788070512791

Simon József: Empfindung und Vernunft im Bessenyei György Társasága.
In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Frühe Neuzeit (229). Walter de Gruyter, Berlin, pp. 161-174. (2019) ISBN 9783110637649

Simon József: Pázmány és Zabarella.
In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma. Convivia Neolatina Hungarica (3). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 217-228. (2019) ISBN 9786155478697

Simon József: A semmi problémája Bethlen Miklós és Johannes de Raey filozófiájában.
In: Értelem és érzelem az európai gondolkodásban: Tanulmányok a 60 éves Boros Gábor tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem és L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 75-84. (2019) ISBN 9789634145714

Simon Melinda: Factotum: Johann Lorenz Haf e un cliché diventato marca tipografica.
Crisopoli. Bollettino del Museo Bodoniano di Parma, 16. pp. 105-109. ISSN 2281-4590 (2019)

Simons Jan and Karácsonyi Judit (ford.): Az iPhone és a YouTube között : a filmek mozgásban.
APERTÚRA, 2019 (Tél). Terjedelem: 18 p-Azonosító: apertura.2019.14.2.3. ISSN 1787-7245 (2019)

Szabó Eszter: A szocializmus muzealizált tárgyai Bukarestben: A Román Giccs Múzeuma.
DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 4 (1-2). pp. 150-158. ISSN 2064-7778 (2019)

Szabó Erzsébet: „Játék a betűkkel.” – A fikcionális irodalmi elbeszélések befogadása mint játék.
In: Az irodalmi fikció megértésének elméletei. Institute of German Studies, Szeged, pp. 242-261. (2019) ISBN 9789633066461

Szabó Gábor: Mikrotörténeti tabló: Kürti Emese: Glissando és húr­tépés. Kortárs zene és neoavantgárd művészet az underground magánterekben, 1958–1970.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 73 (6). pp. 114-116. ISSN 0133-1167 (2019)

Szabó Katalin and Pikó Bettina: Likelihood of healthy eating among adolescents based on the health belief model.
DEVELOPMENTS IN HEALTH SCIENCES, 2 (1). pp. 22-27. ISSN 2630-9378 (2019)

Szabó Éva and Jagodics Balázs: Teacher burnout in the light of workplace, organizational, and social factors.
HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 9 (3). 539 -559. ISSN 2062-9605 (2019)

Szabó Hangya Lilla and Jámbori Szilvia and Gál Zita and Kasik László and Fejes József Balázs: Serdülők és fiatal felnőttek identitása az önértékelés és a társas támogatás függvényében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (6). pp. 36-48. ISSN 1215-5233 (2019)

Szajbély Mihály: Csáth, Freud, Nietzsche.
BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE, 20. pp. 409-415. ISSN 0238-2156 (2019)

Szakács Réka and Janka Zoltán: Mood as a lock gate canalizing multiple creativity: A heuristic single-case study.
NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 32. pp. 48-54. ISSN 0941-9500 (2019)

Szeverényi Sándor and Sipőcz Katalin: Szibériai uráli nyelvek idéző szerkezetei.
In: Nyelvelmélet és kontaktológia 4. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, Piliscsaba, pp. 127-146. (2019) ISBN 9789633083611

Szokolszky Ágnes and Read Catherine and Palatinus Zsolt and Palatinus Kinga: Ecological approaches to perceptual learning: learning to perceive and perceiving as learning.
ADAPTIVE BEHAVIOR, 27 (6). pp. 363-388. ISSN 1059-7123 (2019)

Szántai Levente and Csábi Eszter: A labdarúgás lehetséges hatása a sportolók téri vizuális memóriájára, a kontroll funkciókra és a kreativitásra 13-18 éves labdarúgóknál.
MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 20 (82). pp. 11-19. ISSN 1586-5428 (2019)

Szántai Levente and Szabó Éva: Csoportnormák lehetséges kapcsolata az edzésminőséggel fiatalkorú labdarúgók esetében.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 19 (4). pp. 55-72. ISSN 1419-872X (2019)

Szécsényi Krisztina and Szécsényi Tibor: I Agrees with You: Object Agreement and Permissive hagy in Hungarian.
In: Language Use and Linguistic Structure. Palacký University, Olomouc, pp. 79-97. (2019) ISBN 9788024455259

Szécsényi Tibor and Kovács Viktória and Bús Ivett Virág: [mi[ti[ők]]]: Interpretációs és egyeztetési félhálók a névmások leírásában.
JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 6 (2). pp. 165-191. ISSN 2064-9940 (2019)

Szűcs Kata Ágnes: Szent Erzsébet 16. századi portugálnyelvű életrajza.
VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1. pp. 112-127. ISSN 2630-8479 (2019)

Sághy Miklós: Közelítések Nemes Jeles László Saul fia című filmjéhez.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 2019 (9). pp. 77-94. ISSN 0133-1167 (2019)

Sághy Miklós: Magyar férfiak a filmvásznon: Kalmár György: A férfiasság alak­zatai a rendszerváltás utáni magyar rendezői filmben. Gondolat Kiadó, Bu­da­pest, 2018, 200 oldal, 2900 Ft.
ÉLET ÉS IRODALOM, 63 (19). p. 20. ISSN 0424-8848 (2019)

Sághy Miklós: Moszkva tér.
In: Klassiker des ungarischen Films. Schüren Verlag, Marburg, pp. 187-194. (2019) ISBN 9783741003288; 374100328X

Sághy Miklós: Zöld filmek: Mehet-e ökofilmek által a világ elébb? : Hódosy Annamária: Biomozi.
FILMVILÁG, 62 (2019) (5). p. 21. ISSN 0428-3872 (2019)

Sághy Miklós and Nemes Jeles László: A háború előestéje: A Napszállta című filmről Nemes Jeles Lászlóval, a film rendezőjével Sághy Miklós beszélget.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 73 (9). pp. 100-106. ISSN 0133-1167 (2019)

Sándor Klára: Őshazakutató ferencesek és a bolognai székely naptár.
A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 13-14. pp. 219-227. ISSN 1841-0197 (2019)

Tamás Ágnes: Kossuth Lajos megjelenítése karikatúrákon a kiegyezést követő években (1867–1875).
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (1). pp. 105-126. ISSN 2416-223X (2019)

Tamás Ágnes: Választási kampányeszközök vicclapokban (1867–1872).
EMLÉKEZTETŐ, 4 (3-4). pp. 29-52. ISSN 2498-6577 (2019)

Teiszler Éva (szerk.): Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia.
Anjou-kori oklevéltár, 35 - 1351 . Szegedi Középkorász Műhely, Budapest, Szeged. (2019) ISBN 9786158039864

Tánczikné Varga Szilvia and Pásztor Attila and Steklács János: A szövegértés és a morfológiai tudatosság számítógép-alapú fejlesztése alsó tagozaton.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (8). pp. 94-106. ISSN 1215-5233 (2019)

Tóth Alisa and Kárpáti Andrea and Molnár Gyöngyvér: A színpercepció és színértelmezés mérése 7-9 éves diákok körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (1). pp. 17-28. ISSN 1215-5233 (2019)

Tóthné Jancsó Katalin: Fehér, vörös, sárga és fekete. Bánó Jenő és a soketnikumú Amerika. Faji sokszínűség a XIX. századi Latin-Amerikában.
In: KET. Kultúrák és etnikumok találkozása: Dimenziók II. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 45-54. (2019) ISBN 9789639987425

Tóthné Jancsó Katalin: Társas kapcsolatok és a család szerepe magyar szemmel a venezuelai és perui Amazóniában.
In: A család egykor és ma 5. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 260-269. (2019)

Török Ervin: Szubjektív? Vagy többhangú? Ironikus? Magyar dokumentumfilm az utániság korában.
APERTÚRA, 2019 (Nyár). Terjedelem: 9 p-Azonosító: apertura.2019.14.4.9. ISSN 1787-7245 (2019)

Vidákovich Tibor and Habók Anita: Integration and ICT Tools in the Education of SEN Students in Hungary.
In: TELESEICT. Guide of Good Practices. Wolters Kluwer, Spain, pp. 89-100. (2019) ISBN 9788415651833

Virág Krisztina and Dudok Réka and Szabó Éva: Tanulási korláttal küzdő tanulók egyes pszichológiai erőforrásainak vizsgálata.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (9). pp. 38-50. ISSN 1215-5233 (2019)

Viskolcz Noémi and Zvara Edina Éva and Király Péter and Kiss Erika: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése.
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest. (2019) ISBN 9789630997249

Vígh Tibor and Kiss-Kovács Renáta: Hogyan értelmezik a tanárszakosok a tanulói értékelés fogalmát?
MODERN NYELVOKTATÁS, 25 (3-4). pp. 156-173. ISSN 1219-638X (2019)

Vígh-Kiss Erika Rozália and Csíkos Csaba and Steklács János: Negyedik osztályos tanulók szorzási stratégiáinak vizsgálata szemkamerás módszerrel.
In: Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban. MATE Neveléstudományi Intézet, Kaposvár, pp. 119-131. (2019) ISBN 9786155599668

Z. Karvalics László: A hierokratikus kontrollstruktúra születése : Egy rekonstrukciós hipotézis = Hierocracy: Birth of a Control Structure : A Reconstruction Hypothesis.
VILÁGTÖRTÉNET, 9 (41) (1). pp. 5-21. ISSN 0083-6265 (2019)

Zakar Péter: Bíró Sándor : Egy 19. századi református lelkész küzdelmes élete.
In: Adalékok a Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére. Tortoma Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 493-508. (2019) ISBN 9786068598413

Zimonyi István: The Eastern Magyars of the Muslim Sources in the 10th Century.
In: Competing Narratives between Nomadic People and their Sedentary Neighbours. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 347-355. (2019) ISBN 9789633067086

Zimonyi István: A volgai bulgárok öröksége.
In: "...rég feledett munkásság utóhangjai mutatják hatásukat...": a XV. és XVI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásai. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 235-251. (2019) ISBN 9788089855145

Zvara Edina Éva: Ein ungarischer Literaturorganisator in Wien: Demeter Görög (1760-1833).
In: Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich: Der Kommunikationsraum Wien. Praesens Verlag, Wien, pp. 114-143. (2019) ISBN 9783706910330

Ábrahám Vera and Glässer Norbert: Fényszóró drágakövek : miként öröksége Szegednek Löw Immánuel tudományos írásai.
SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS MAGAZIN (2019). pp. 47-50. ISSN 0239-1384 (2019)

Üveges István: Named Entity Recognition in the Miskolc Legal Corpus.
In: XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 113-122. (2019) ISBN 9789633153932

This list was generated on 2024. április 23. 19:49:36 CEST.