Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 318.

A

Amir Lydia B., Cora Zoltán, Péti Miklós: A filozófia viszonya a komikumhoz: újraértékelés.
In: Antik nevetés. Et al. — Kritikai Elmélet Online 2 . Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged, Terjedelem: 30 p.-Azonosító: http://etal.hu/wp-content/uploads/downloads/2015/11/amir-a-filozofia-viszonya-a-komikumhoz.pdf. (2015) ISBN 978-963-306-427-6

Apjok Vivien: Határ? Tudat? Határtudat? - a határmentiség kérdése Makón.
In: Hármas határok néprajzi értelmezésben - a határmentiség kérdése Makón. MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 205-213. (2015) ISBN 978-963-567-062-8

Apjok Vivien: A makói múzeum menyasszonyi ládái és díszítőmotívumaik.
In: DiákKörKép 2.: Tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből. Táj és népi kultúra 10.. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Magyarország, pp. 9-25. (2015) ISBN 978-963-306-393-4

Apjok Vivien, Turai Tünde, Szilágyi Levente, Mészáros Csaba, Klamár Zoltán, Bednárik János, Borbély Sándor: Gazdasági kapcsolatok/Economic Relations.
In: Hármas határok néprajzi nézetben – An Ethnographic Perspective on Tri-Border Areas. MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 109-153. (2015) ISBN 978-963-567-059-8

Aradi Csenge Eszter: La métaphore cognitive dans l'oeuvre de Pascal - Analyse de discours dans les Pensées.
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA, (XXIX). pp. 13-22. ISSN 0567-8099 (2015)

Aradi Csenge Eszter: Qui Adheret Deo Unus Spiritus Est: The Discursive Role of the Body Metaphor in Pascal’s Pensées – A Study.
International Journal of Humanities and Social Sciences, (5) 4. pp. 35-43. ISSN 1694-2639 (2015)

Aradi Csenge Eszter: William F. Edmiston. Sade: queer theorist.
HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, (61) 1. pp. 117-118. ISSN 0017-999X (2015)

Asztalos Kata, Csapó Benő: Zenei képességek online diagnosztikus mérése.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 245-267. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

B

B. Németh Mária, Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné Antal Erzsébet, Kissné Gera Ágnes, Veres Gábor, Adorjánné Farkas Magdolna, Makádi Mariann, Radnóti Katalin: A természettudományos tudás alkalmazásának online diagnosztikus értékelése.
In: A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 117-202. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Balázs Patrícia, Kemény Ferenc, Ivaskó Lívia: A konvencionális és az újszerű metaforák megértési folyamata a serdülő és fiatal felnőtt korosztály esetében = Understanding conventional and novel metaphors by teenagers and young adults.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, (70) 2. pp. 327-347. ISSN 0025-0279 (2015)

Bencsik Orsolya: Nem személyes, lényegtelen: napló, vers.
KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, (24) 6. pp. 79-82. ISSN 1335-1826 (2015)

Bencsik Orsolya: Én, a vágyakozó állat: El Kazovszkij kegyetlen szépsége.
In: Merőleges viszonyok. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 11-14. (2015) ISBN 9789633152294

Berta Tibor: La mujer invisible. Aportaciones a la historia del desdoblamiento de los nombres comunes en cuanto al género en el español y las otras lenguas romances de la Península Ibérica.
In: LLengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal: III Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana. Gaudeamus, Banská Bystrica, pp. 19-28. (2015) ISBN 978-80-7435-616-2

Berta Tibor: On the Lack of Agreement of the Participle of Compound Tenses in Old Non-Literary Catalan Texts.
STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA, (42) 5. pp. 23-41. ISSN 0137-2475 (2015)

Berta Tibor: Os tempos verbais compostos nas versões castelhana e portuguesa da História do muy nobre Vespasiano Imperador de Roma.
In: "Transfert nec mergitur": Albert Sándor 65. születésnapjának tiszteletére. JATEPress, Szeged, pp. 141-151. (2015)

Bús Enikő: Adat, mérés, fejlesztés – nemzetközi példák az oktatási adatok felhasználására.
EDUCATIO, (24) 3. pp. 134-136. ISSN 1216-3384 (2015)

Bús Enikő: Problémaközpontúság és tanítási módszerek vizsgálata általános és középiskolai pedagógusok körében.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen, pp. 59-67. (2015) ISBN 978-615-5509-17-9

C

Cora Zoltán: From the Rhetoric of Longinus to the Poetics of John Dennis.
In: Terror(ism) and Aesthetics. Et al. - Critical Theory Online . Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged. (2015) ISBN 978-963-306-407-8

Cora Zoltán: Közegészségügy és szociálpolitika Magyarországon a második világháború idején, 1939-1945.
In: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939-1945. Kronosz Kiadó; Magyar Történelmi Társulat; Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest; Pécs, pp. 99-120. (2015) ISBN 9786155497520

Cora Zoltán: Soviet Nuclear Espionage in the USA in World War II. The Case of Oppenheimer and Bohr.
AMERICANA: E-JOURNAL OF AMERICAN STUDIES IN HUNGARY, (10) 2. -20. ISSN 1787-4637 (2015)

Csabai Márta, Papp-Zipernovszky Orsolya (szerk.): Gyógyítók egészsége: a hivatás kihívásai és a változás lehetőségei.
Oriold és Társai Kiadó; A Gyógyító Nőkért Alapítvány, Budapest. (2015) ISBN 978-615-5443-20-6

Csapó Benő: A PISA hatása a neveléstudomány fejlődésére.
EDUCATIO, (2015) 2. pp. 30-39. ISSN 1216-3384 (2015)

Csapó Benő: A kutatásalapú tanárképzés: nemzetközi tendenciák és magyarországi lehetőségek.
ISKOLAKULTÚRA, (25) 11. pp. 3-16. ISSN 1215-5233 (2015)

Csapó Benő: A magyar közoktatás problémái az adatok tükrében: értékek és viszonyítási keretek.
ISKOLAKULTÚRA, (25) 7-8. pp. 4-17. ISSN 1215-5233 (2015)

Csapó Benő, Bodorkós László, Bús Enikő: A tanárképző központok működési standardjainak és akkreditációs szempontjainak kialakítása.
In: A tanárképzés jövőjéről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 29-42. (2015) ISBN 978-963-682-986-5

Csapó Benő, Csíkos Csaba, Molnár Gyöngyvér: Bevezetés.
In: A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 11-13. (2015) ISBN 978-963-19-7936-7

Csapó Benő, Csíkos Csaba, Molnár Gyöngyvér (szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest. (2015) ISBN 978-963-19-7936-7

Csapó Benő, Korom Erzsébet, Molnár Gyöngyvér: Bevezetés.
In: A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 13-16. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Csapó Benő, Korom Erzsébet, Molnár Gyöngyvér (szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Nagy József: A DIFER tesztek online változatával végzett mérések tapasztalatai.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 199-223. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Csapó Benő, Pásztor Attila: A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 367-385. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Csapó Benő, Steklács János, Molnár Gyöngyvér (szerk.): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest. (2015) ISBN 978-963-19-7935-0

Csapó Benő, Steklács János, Molnár Gyöngyvér: Bevezetés.
In: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 11-14. (2015) ISBN 978-963-19-7935-0

Csapó Benő, Zsolnai Anikó: Bevezetés.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 9-11. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Csernus Sándor: Tipikus és kivételes: A Joinville-ek: egy champagne-i bárói család kiemelkedése.
In: Szent Lajos élete és bölcs mondásai. Balassi Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 275-303. (2015) ISBN 978-963-506-963-7

Csernus Sándor: A "super homo" és Joinville Szent Lajosa.
In: Szent Lajos élete és bölcs mondásai. Balassi Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 304-331. (2015) ISBN 978-963-506-963-7

Csernus-Lukács Szilveszter Sándor: A történész utolsó üzenete: emlékezzünk 1848-1849-re: Katona Tamás-Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei. 1. Események és helyszínek. Szerk.: László Csorba. Corvina Kiadó, Budapest, 2013.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (30) 4. pp. 188-194. ISSN 0237-7934 (2015)

Csíkos Csaba, Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: A matematika online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti alapjai.
In: A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 15-28. (2015) ISBN 978-963-19-7936-7

D

D. Molnár Éva: Családi és iskolai környezeti hatások érvényesülése az önszabályozott tanulás működésében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (25) 10. pp. 21-35. ISSN 1215-5233 (2015)

Dancs Katinka, Kinyó László: Az iskolai demokrácia és az osztálytermi légkör összefüggéseinek vizsgálata strukturális egyenletek modelljeivel.
Magyar Pedagógia, ( 115) 4. pp. 363-382. ISSN 0025-0260 (2015)

Danka Balázs: Hypercorrect orthographic forms in the Pagan Oγuz-Nāmä: A phonetic analysis.
In: Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Turcologica 103. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Németország, pp. 543-554. (2015) ISBN 978-3-447-10523 -1

Danka Balázs: A pogány Oġuz-nāmä igeidő- és aspektusrendszere.
In: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai: Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciája. Lingdok 14. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 29-44. (2015)

Devosa Iván, Maródi Ágnes, Grósz Tamás, Buzás Zsuzsa, Steklács János: The Complex Measuring Method (CMM) in education.
In: Proceedings of TEAM 2015. University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Beograd, pp. 283-286. (2015) ISBN 978-86-7083-877-2

Donauer Emese: Szükséges-e a magány a Másikkal való találkozáshoz?
HÍD, (79) 9-10. pp. 122-135. ISSN 0350-9079 (2015)

Doró Katalin: Academic study skills: egy tanulást segítő nyelvi szeminárium tapasztalatai.
EDULINGUA, (1) 1. pp. 17-27. ISSN 2415-945X (2015)

Doró Katalin: Tudós tanárok – tanár tudósok: egy konferencia apropóján.
EDULINGUA, (1) 1. pp. 67-70. ISSN 2415-945X (2015)

Doró Katalin, Pietilä Päivi: Researching vocabulary in L2 writing – methodological issues and pedagogical implications.
In: Lexical issues in L2 writing. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 11-26. (2015) ISBN 978-1-4438-8022-0

Doró Katalin: Changes in the lexical measures of undergraduate EFL students’ argumentative essays.
In: Lexical issues in L2 writing. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Anglia, pp. 57-76. (2015) ISBN 978-1-4438-8022-0

Doró Katalin, Szabó Gilinger Eszter: A tükör két oldala. Elsőéves angolos hallgatók önképe és az oktatók róluk kialakult képe.
In: Nyelv és kép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 176. Tinta Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 31-37. (2015) ISBN 9789634090229

Doró Katalin, T. Balla Ágnes: Milyen a jó nyelvtanár? Tanár és nem tanár szakos hallgatók meglátásai.
In: Nyelv és kép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 176. Tinta Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 296-301. (2015) ISBN 9789634090229

Draskóczy Eszter: Miti ovidiani del viaggio nella Commedia: figure ovidiane che diventano figure dantesche.
In: Atti del Convegno Internazionale Commentare Dante oggi. Eötvös University Press, Budapest, pp. 97-113. (2015) ISBN 978-963-312-241-9

Draskóczy Eszter: The Notions of Space and the Other World: Comparisons between Dante’s Comedy and Jewish Medieval Thought.
In: I luoghi nostri: Dante's Natural and Cultural Spaces. Tallinn University Press, Tallinn, pp. 67-84. (2015) ISBN 978-9985-58-806-2

F

Fajt Anita: Győri L. János: Református identitás és magyar irodalom.
IRODALOMTÖRTÉNET, (96) 4. pp. 479-484. ISSN 0324-4970 (2015)

Fejes József Balázs: Célok és motiváció : Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján.
Gondolat Kiadó, Budapest. (2015) ISBN 978-963-693-613-6

Fejes József Balázs, Rausch Attila, Török Tímea: Mire gondolnak a magyar tanulók a célstruktúrák-kérdőív likert-skálás állításainak értékelésekor?
MAGYAR PEDAGÓGIA, (115) 3. pp. 183-213. ISSN 0025-0260 (2015)

Fejes József Balázs, Szűcs Norbert, Kelemen Valéria: A pedagógusképzés és a hátránykompenzálás összekapcsolása: a Motiváció Hallgatói Mentorprogram.
In: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. Felsőoktatás és társadalom 2. Partium Press, Nagyvárad, pp. 269-275. (2015) ISBN 978-963-1233-98-8

Fenyvesi Anna: Multilingualism and minority language use in the digital sphere: The digital use of language as a new domain of language use.
In: Linguistic and cultural diversity in cyberspace: Proceedings of the 3rd International Conference. Interregional Library Cooperation Centre, pp. 126-131. (2015) ISBN 978-5-91515-063-0 (Submitted)

Ferincz István, Balogh László, Kovács Szilvia (ford.) (forráskiad.): Régmúlt idők elbeszélése: a Kijevi Rusz első krónikája.
Magyar Őstörténeti Könyvtár 30. Balassi Kiadó, Budapest. (2015) ISBN 978-963-506-970-5

G

Gausz Ildikó: Tokaj és környéke 1564-1565 között, avagy elfelejtett haditudósítók helyszíni jelentései.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (30) 3. pp. 187-189. ISSN 0237-7934 (2015)

Gausz Ildikó (ford.): Tokaj és környéke 1564-1565 között, avagy elfelejtett „haditudósítók" helyszíni jelentései.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (30) 3. pp. 189-208. ISSN 0237-7934 (2015)

Gausz Ildikó: Trónok harca a 17. századi teátrumban.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (30) 3. pp. 210-216. ISSN 0237-7934 (2015)

Gellérfi Gergő: Iuvenalis 3. szatírája és az interlocutor Umbricius irodalmi forrásai.
Antik Tanulmányok - Studia Antiqua, (58) 1. pp. 37-67. ISSN 0003-567X (2015)

Gellérfi Gergő: On the Sources of Juvenal’s Satire 3.
In: Sapiens Ubique Civis I. - Proceedings of International Conference on Classical Studies. Eötvös Collegium, pp. 107-119. (2015) ISBN 978-615-5371-40-0

Gibson Ian, Katona Eszter (ford.): García Lorca és a homoszexuális világ.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (69) 1. pp. 73-83. ISSN 0133-1167 (2015)

Glässer Norbert: Orthodox Jewish Pilgrimages by Train before 1944 in Hungary.
In: Religion, Culture, Society 2.: Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture 2. MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, Magyarország, pp. 213-229. (2015)

Glässer Norbert, Glässerné Nagyillés Anikó (szerk.) (sajt.): Mózes kőtáblái a hármashalmon: Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán.
SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS; MTA-SZTE VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORT A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI 50.; 19. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Magyarország. (2015) ISBN 978-963-306-401-6

Glässer Norbert, Zima András: The emperor-king’s Hungarian Maccabees: The components of Hungarian Jewish First World War propaganda.
In: Information History of the First World War. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 149-168. (2015) ISBN 978-963-414-035-1

Gosker Margriet, Monok István (szerk.): Peregrinus sum: Studies in History of Hungarian–Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday.
Magánkiadás, Budapest, Magyarország; Amsterdam, Hollandia. (2015) ISBN 978-90-823852-0-5

Gregosits Gábor: Isten és a haza nevében - A Franco-rezsim által elrabolt gyerekek.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, (24) 4. pp. 79-85. ISSN 1216-2965 (2015)

Gregosits Gábor: A hispanisztika Közép-Európában.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, (24) 2. pp. 15-20. ISSN 1216-2965 (2015)

Gregosits Gábor: A nagy félelem.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, (24) 1. pp. 114-118. ISSN 1216-2965 (2015)

Gál Zita, Kasik László: A helyzet- és személyspecifikus problémamegoldás kapcsolata a tudatelméleti működéssel 4-6 éves korban.
Magyar Pedagógia, (115) 4. pp. 297-318. ISSN 0025-0260 (2015)

Gáspár Csaba, Kasik László: A szociálisprobléma-megoldás, az empátia és a szorongás kapcsolata serdülők körében.
ISKOLAKULTÚRA, (25) 10. pp. 48-60. ISSN 1215-5233 (2015)

H

Habók Anita: Elementary school children and SEN children’s opinions about learning.
In: Special Educational Needs and Inclusive Practices. University of Bergamo, Bergamo, pp. 82-86. (2015) ISBN 978-88-940721-0-5

Habók Anita: A Hungarian approach to learning to learn: An analysis of year 3–4 primary school children’s learning.
In: EDULEARN15 Proceedings 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. International Association of Technology, Education and Development, Barcelona, pp. 6736-6745. (2015) ISBN 978-84-606-8243-1

Habók Anita: Implementation of a project-based concept mapping developmental programme to facilitate children's experiential reasoning and comprehension of relations.
European Early Childhood Education Research Journal, (28) 1. pp. 129-142. ISSN 1350-293X (2015)

Habók Anita: Learning to learn in Years 1 and 2 of Hungarian primary schools.
Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, (43) 2. pp. 153-163. ISSN 1475-7575 (2015)

Habók Anita: Research on learning to learn among elementary school children and children with special educational needs.
In: Special Educational Needs and Inclusive Practices. University of Bergamo, pp. 86-91. (2015) ISBN 978-88-940721-0-5

Habók Anita: Tanárképzés Németországban.
Iskolakultúra, (25) 11. pp. 29-43. ISSN 1215-5233 (2015)

Habók Anita: A tanulás tanulásának vizsgálata online környezetben.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 179-198. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Habók Anita, Doró Katalin: The use of learning strategies for English as a second language.
In: EDULEARN15 Proceedings 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. International Association of Technology, Education and Development, Barcelona, pp. 6746-6753. (2015)

Halmágyi Miklós: Bűnbánat és emlékezés Merseburgi Thietmar krónikájában.
ACTA HISTORICA (SZEGED), (137). pp. 19-33. ISSN 0324-6965 (2015)

Halmágyi Miklós: "Neveden szólítalak": Nevek és névváltoztatási szokások a 10-11. századi uralkodók és népek történetében.
In: Középkortörténeti tanulmányok 8.: A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17-19.) előadásai. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, Magyarország, pp. 263-275. (2015) ISBN 978-963-315-242-3

Hegyi Ádám: Die Rolle der Buchbinderprediger in der Meinungsformung von ungarischen und deutschsprachigen reformierten Gemeinden am Ende des 18. Jahrhunderts bezüglich der gedruckten Bücher im südöstlichen Teil des Königreichs Ungarn.
In: Knihy v proměnách času: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Opera Romanica 16. Jihoceska univerzita, Ceske Budejovice, Csehország, pp. 94-115. (2015) ISBN 978-80-7394-542-8

Hegyi Ádám: Gáborjáni Szabó Botond: Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium: Egy könyvgyűjtő patikus élete és gyűjteményének sorsa - fejezetek a historia litteraria magyarországi történetéből.
Magyar Könyvszemle, (131) 2. pp. 246-248. ISSN 0025-0171 (2015)

Hegyi Ádám: Komáromi H. Mihály (1690?-1748) debreceni lelkész prédikációja Mária Terézia cseh királynővé való koronázása alkalmából.
In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem": Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, Magyarország, pp. 77-91. (2015) ISBN 978-963-12-1037-8

Hegyi Ádám: Környei István és Literáti József zürichi könyvvásárlásai.
EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, (16) 2. pp. 109-111. ISSN 1585-7476 (2015)

Hegyi Ádám: Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak szerepe a hazai orvostársadalom ismereteinek alakításában a 18. században.
GERUNDIUM, (6) 3/4. pp. 29-40. ISSN 2061-5132 (2015)

Hegyi Ádám: Megkésett érdeklődés?: Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban.
In: Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont; Debreceni Református Hittudományi Egyetem; Pártium Kiadó, Debrecen, Magyarország; Nagyvárad, Románia, pp. 94-117. (2015)

Hegyi Ádám: Vom Karpatenbecken zum Rheinknie: Eine Quellenanalyse zu den Beziehungen der ungarländischen reformierten Kollegien in Debrecen und Sárospatak zur Universität Basel im 18. Jahrhundert.
Zwingliana, (42). pp. 225-247. ISSN 0254-4407 (2015)

Hegyi Ádám, Cora Zoltán (ford.): The Spread of Deism in the Reformed Church in the South Eastern Region of the Kingdom of Hungary at the Turn of the 18th-19th Century.
PHILOSOPHY STUDY, (5) 4. pp. 213-222. ISSN 2159-5313 (2015)

Hegyi Ádám Alex: A Kárpát-medencéből a Rajna partjára: A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére a 18. században.
A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. (2015) ISBN 978-963-12-1038-5

Hegyi Ádám Alex: Környei István és Literáti József zürichi könyvvásárlásai.
EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, (16) 2. pp. 109-111. ISSN 1585-7476 (2015)

Herédi Károly: Jó nagy hülyeség, de ez egy könyv: Lakatos István: A majdnem halálos halálsugár, Kolibri Kiadó, Budapest, 2015.
SZIFonline, (2015). Terjedelem: 2 p.-Azonosító: 277. (2015)

Herédi Károly: Kórtörténet.
HÍD, (79) 3. pp. 42-48. ISSN 0350-9079 (2015)

Herédi Károly: Szerkesztői jegyzet.
HÍD, (79) 11. pp. 3-5. ISSN 0350-9079 (2015)

Herédi Károly: Vajdasági gyerekkönyvek – 2014: akarsz-e játszani robotosat, szótekerítgetést, válást és halált?
HÍD, (79) 11. pp. 87-96. ISSN 0350-9079 (2015)

Herédi Károly: Varázslat vagy szemfényvesztés?: Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye 1. Kolibri Kiadó, Budapest, 2015.
Üveghegy, (2015). Terjedelem: 2 p.-Azonosító: http://uveghegy.com/2015/11/12/varazslat. (2015)

Herédi Károly: A pöttyöstől a pixelig, avagy a nagykorúsodó gyerekirodalom: Lovász Andrea: Felnőtt gyerekirodalom. Cerkabella Könyvkiadó, Budapest, 2015.
HÍD, (79) 7. pp. 82-87. ISSN 0350-9079 (2015)

Hevesi Andrea: 17. századi, csak unitárius forrásból ismert gyülekezeti énekek.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, (121) 3. pp. 348-374. ISSN 1222-8370 (2015)

Hevesi Andrea: Adalékok a Bölöni-kódex történetéhez.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, (119) 2. pp. 239-247. ISSN 0021-1486 (2015)

Hevesi Andrea: Rímtoposzok, rímbokrok és gyülekezeti éneklés A Kérlek, keresztyén ember... (RPHA 736) egy variánsáról.
In: Doromb: Közköltészeti tanulmányok 4. Reciti Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 83-94. (2015) ISBN ISSN: 2063-8175

Huszár Linda: The Pleasure of Appearances: Image and Narration in Film Noir.
In: The Pleasures of the Spectacle: 60 Essays from FILM AND MEDIA 2013 The Third Annual London Film and Media Conference. The London Film & Media Reader 3. The London Symposium, London, pp. 324-333. (2015) ISBN 978 -0-9573631 -5-1

Hárs Endre: Balaton-Literatur?
In: Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten. Praesens Verlag, Bécs, pp. 325-334. (2015) ISBN 978-3-7069-0840-5

Hárs Endre: „Historische Gemählde“: Literarische Bilderpolitik um 1800.
In: History as a Foreign Country / Geschichte als ein fremdes Land: Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Historische Bilder in Süd-Ost Europa. Bouvier Verlag, Bonn, pp. 131-145. (2015) ISBN 9783416033831

Hárs Endre: Zweifelhafte Gestalten: Das anthropologische Projekt des 18. Jahrhunderts und dessen unheimliche Konsequenzen.
In: Zwischen den Worten. Hinter der Welt: Wissenschaftliche und didaktische Annäherungen an das Unheimliche. StudienVerlag, Wien, Bozen, Innsbruck, pp. 82-98. (2015) ISBN 9783706554183

Hódi Ágnes, Adamikné Jászó Anna, Józsa Krisztián, Ostorics László, Zsigriné Sejtes Györgyi: Az olvasás-szövegértés alkalmazási dimenziójának online diagnosztikus értékelése.
In: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 105-190. (2015) ISBN 978-963-19-7935-0

Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet, Tóth Edit: A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén.
ISKOLAKULTÚRA, (25) 4. pp. 18-30. ISSN 1215-5233 (2015)

I

Istvánovits Eszter, Kulcsár Valéria: Animals of the Sarmatians in the Carpathian Basin: Archaeozoology through the eyes of archaeologists.
MATERIALY PO ARHEOLOGII ISTORII I ETNOGRAFII TAVRII, (20). pp. 49-78. ISSN 2413-189X (2015)

J

Jancsó Katalin: La inmigración china en el Perú y la asianófila Dora Mayer.
Americana: e-journal of American studies in Hungary , (11) 1. -Azonosító: http://americanaejournal.hu/vol11no1/jancso . ISSN 1787-4637 (2015)

Joinville Jean de, Csernus Sándor, Csernus Sándor, Cs. Tóth Annamária (szerk.) (ford.): Szent Lajos élete és bölcs mondásai.
A középkori francia történeti irodalom remekei, (2) . Balassi Kiadó, Budapest, Magyarország. (2015) ISBN 978-963-506-963-7

K

Kasik László: Development of Social Problem Solving - A Longitudinal Study (2009-2011) in a Hungarian Context.
EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, (12) 2. pp. 142-157. ISSN 1740-5629 (2015)

Kasik László: Relationship between Cooperation, Competition and Family Background at the Ages of 8-18 in a Hungarian Context.
HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL, (5) 1. pp. 25-41. ISSN 2062-9605; eISSN: 2064-2199 (2015)

Kasik László: Személyközi problémák és megoldásuk.
Gondolat Kiadó, Budapest, Magyarország. (2015) ISBN 978-963-693-442-2

Kasik László: A személyspecifikus problémamegoldás jellemzői 10, 14 és 16 évesek körében.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, (15) 4. pp. 23-44. ISSN 1419-872X (2015)

Kasik László: A szociálisprobléma-megoldás fejlődése serdülőkorban – két longitudinális vizsgálat tapasztalatai.
Magyar Pedagógia, (115) 2. pp. 139-153. ISSN 0025-0260 (2015)

Kasik László, Guti Kornél: A kortársi versengés és problémamegoldás jellemzői serdülők körében.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, (70) 1/11. pp. 179-195. ISSN 0025-0279 (2015)

Katona Eszter: ANTOLOGÍA SOBRE EL TEATRO BREVE ACTUAL.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, (20). pp. 131-135. ISSN 1416-7263 (2015)

Katona Eszter: Egy elfeledett tragédia : spanyolok a mauthauseni lágerben.
Színházonline. Terjedelem: 15 p.-Azonosító: katonaeszter_egy elfejtett tragedia.pdf. (2015)

Katona Eszter: El ensimismamiento noventayochista en Una ciudad y un balcón de Antonio Azorín.
In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 13: El final de la Belle Époque: antecedentes y consecuencias de la I Guerra Mundial en los países iberoamericanos: Ponencias presentadas en la Conferencia Internacional que tuvo lugar en Pécs, 5-9 de mayo de 2014. Universidad de Pécs Centro Iberoamericano, Pécs, Magyarország, pp. 147-156. (2015) ISBN ISSN: 1785-7716

Katona Eszter: El estreno húngaro de «El padre» de Florian Zeller.
ANAGNORISIS: REVISTA DE INVESTIGACION TEATRAL 11. pp. 202-207. ISSN 2013-6986 (2015)

Katona Eszter: El tema de la guerra en La ciudad sitiada de Laila Ripoll.
ANAGNORISIS: REVISTA DE INVESTIGACION TEATRAL, (12). pp. 151-172. ISSN 2013-6986 (2015)

Katona Eszter: FEDERICO GARCÍA LORCA EN NUEVA YORK Y LA HABANA.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, (20). pp. 137-142. ISSN 1416-7263 (2015)

Katona Eszter: Federico García Lorca cigányrománcainak nőalakjai.
In: Románc és vértanúság. Nők a hispán világ történetében. AMERICANA eBooks, Szeged, pp. 222-250. (2015) ISBN 978-615-5423-14-7; 978-615-5423-12-3; 978-615-5423-13-0

Katona Eszter: García Lorca New York-i és havannai hónapjai: Cristhopher Maurer, Andrew A. Anderson: Federico García Lorca en Nueva York y La Habana: Cartas y recuerdos [Federico García Lorca New York-ban és Havannában levelek és emlékek].
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (11). pp. 104-108. ISSN 0133-1167 (2015)

Katona Eszter: La ciudad de las calles numeradas. Nueva York y Federico García Lorca por Eszter Katona.
Americana: e-journal of American studies in Hungary , (11) 1. -Azonosító: http://americanaejournal.hu/vol11no1/katona. ISSN 1787-4637 (2015)

Katona Eszter: Lo insólito en el teatro lorquiano. La extraña dimensión temporal de Así que pasen cinco años.
ESTUDIOS HUMANISTICOS FILOLOGIA, (2015) 37. pp. 161-173. ISSN 0213-1382 (2015)

Katona Eszter: Los siete pecados capitales según Brecht y una adaptación húngara al teatro de títeres.
In: Los siete «pecados» capitales en el teatro. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, pp. 253-266. (2015)

Katona Eszter: Nueva York en un poeta.
COLINDANCIAS, (2015) 6. pp. 117-135. ISSN 2067-9092 (2015)

Katona Eszter: Rupturas lorquianas en «Así que pasen cinco años».
In: La tradición de las rupturas en las literaturas hispánicas. ELTE Spanyol Tanszék, pp. 203-218. (2015) ISBN 978-963-284-575-3

Katona Eszter: A költő New Yorkban. Gondolatok García Lorca posztumusz kötetének újrakiadása kapcsán.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (69) 1. pp. 59-72. ISSN 0133-1167 (2015)

Katona Eszter: A versfordítás duendéje.
IRODALMI MAGAZIN, (2015) 2. pp. 58-64. ISSN 2063-8019 (2015)

Katona Eszter: A versfordítás duendéje. Nagy László spanyol műfordításairól.
In: Vállamon bárányos éggel: Írások Nagy Lászlóról. Magyar esszék sorozat . Nap Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 100-115. (2015) ISBN 978 963 332 078 5

Kelemen Zoltán: Kritizáló kiadás: Hajnóczy Péter Jelentések a süllyesztőből című művéről.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (2015) 2. pp. 116-119. ISSN 0133-1167 (2015)

Kelemen Zoltán: „Üss a kölökre!”: Terror és esztétika kapcsolata Takami Kósunk Battle Royale című művében.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (69) 11. pp. 86-97. ISSN 0133-1167 (2015)

Kinyó László, Bús Enikő: Az iskolai és iskolán kívüli társas tevékenységek jellemzői és összefüggései az online adatgyűjtésből származó háttéradatokkal 9-12 éves diákok körében.
Iskolakultúra, (25) 4. pp. 31-48. ISSN 1215-5233 (2015)

Kinyó László, Dancs Katinka: 7–12 éves tanulók állampolgári tudásának online vizsgálata és a teljesítmények összefüggése az adat-felvétel során gyűjtött tanulói szintű interakciós adatokkal.
Magyar Pedagógia, (115) 2. pp. 93-113. ISSN 0025-0260 (2015)

Kiss Renáta Mária, Hódi Ágnes: Egynyelvű és kétnyelvű óvodás korú gyermekek fonológiai tudatosságának vizsgálata.
ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, (10) 1. pp. 147-157. ISSN 1788-9979 (2015)

Kiss Veronika, Csempesz Péter, Fejes József Balázs: Motiváció Ösztöndíjprogram - Egy szövegértést fejlesztő mentorprogram koncepciója és tapasztalatai.
ANYANYELV-PEDAGÓGIA, (8) 1. Terjedelem: 10 p.-Azonosító: 556. ISSN 2060-0623 (2015)

Kondacs Flóra: Egy tankönyvi szövegrészlet mondatszerkesztési sajátossága.
In: Így kutattunk mi! Tudományos cikkgyűjtemény 1. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest, pp. 156-159. (2015) ISBN 978 615 80100 1 6

Konkoly Ágnes: Alfred Palestra.
Élet és Irodalom, (59) 19. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Az absztrakció színei.
Élet és Irodalom, (59) 3. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Dicsőséges múlt, fényes jövő?: Egzisztenciátokat szerződés szavatolja.
Élet és Irodalom, (59) 7. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Egy darabka mennyország.
Élet és Irodalom, (59) 41. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Idéző jel.
Élet és Irodalom, (59) 50. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Leletek a Ligetben.
Élet és Irodalom, (59) 22. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Láthatatlan labirintus.
Élet és Irodalom, (59) 38. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Megálló: Fészek Galéria, Herman-terem, 2015. február 11–2015. március 6.
BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 4. pp. 37-38. ISSN 1216-8890 (2015)

Konkoly Ágnes: Mindig megszökik előlünk.
Élet és Irodalom, (59) 17. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Másfajta figyelem.
Élet és Irodalom, (59) 11. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Múlt és jövő között.
Élet és Irodalom, (59) 6. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Rizskozmosz.
Élet és Irodalom, (59) 45. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Variációk az absztraktra: Szent István Király Múzeum – Csók István Képtár, Székesfehérvár.
Műértő, (11) 7-8. p. 10. ISSN 1419-0567 (2015)

Konkoly Ágnes: A fehér.
Élet és Irodalom, (59) 29. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: A festészet nyomában.
Élet és Irodalom, (59) 26. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Élet vagy színház?
Élet és Irodalom, (59) 35. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Konkoly Ágnes: Őrült művészetet a mának.
Élet és Irodalom, (59) 25. p. 22. ISSN 0424-8848 (2015)

Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné Antal Erzsébet, B. Németh Mária, Makádi Mariann, Kissné Gera Ágnes, Radnóti Katalin, Adorjánné Farkas Magdolna, Tóth Zoltán, Revákné Markóczi Ibolya: A természettudomány tartalmi területei az online diagnosztikus értékelés szempontjából.
In: A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 203-314. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné Antal Erzsébet, B. Németh Mária, Makádi Mariann, Veres Gábor, Radnóti Katalin, Adorjánné Farkas Magdolna, Kissné Gera Ágnes, Tóth Zoltán, Revákné Markóczi Ibolya: Melléklet. A természettudományos tudás elemei tartalmi területenként és korcsoportonként.
In: A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 315-396. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Korom Erzsébet, Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: A természettudományi online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere.
In: A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 17-33. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Kovács Gyöngyvér Xénia, Prievara Dóra Katalin, Pikó Bettina: A testképrôl alkotott vélekedések megítélése emberalakteszt és az úgynevezett priming jelenség segítségével.
LEGE ARTIS MEDICINAE, (25) 8-9. pp. 363-372. ISSN 0866-4811 (2015)

Kovács Katalin: Le naturel et la maniéré dans la théorie picturale française des XVIIe et XVIIIe siècles.
In: Nature(s). Jihoceska univerzita, Ceske Budejovice, pp. 77-90. (2015) ISBN 9788073945503

Kovács Katalin: Le neveu de Rameau au miroir de sa réception hongroise: de l’interprétation philologique à une approche satirique.
DIDEROT STUDIES, (35). pp. 377-394. ISSN 0070-4806 (2015)

Kovács Katalin: Le sentiment, l’invisible de la peinture à l’épreuve du visible : le colorisme de Delacroix à travers la critique d’art de Baudelaire.
OSTIUM: OPEN-ACCESS JOURNAL FOR HUMANITIES, (2). pp. 109-120. ISSN 1339-942X (2015)

Kovács Szilvia: A ferencesek és Jajlak katun.
In: Középkortörténeti tanulmányok 8.: A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17-19.) előadásai. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, Magyarország, pp. 151-162. (2015) ISBN 978-963-315-242-3

Kovács Szilvia: A kunok a Poveszty vremennih let-ben.
In: Régmúlt idők elbeszélése: A Kijevi Rusz első krónikája. Magyar Őstörténeti Könyvtár 30. Balassi Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 317-331. (2015) ISBN 978-963-506-970-5

Kovács Szilvia: A kunok két 13. századi nyugati lovag szemével.
In: Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Szeged, Magyarország, pp. 100-109. (2015) ISBN 978 963 267 270 0

Kovács Attila: "A nemzet érdekeit tartva szem előtt": Mindszenthy József koalíciós évekbeli tevékenységéről.
Belvedere Meridionale, (27) 3. pp. 115-116. ISSN 1419-0222 (2015)

Kozák Petr, Rábai Krisztina: Mezi periferií a centrem jagellonského světa: Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510.: Between the Periphery and the Centre of the Jagiellonian World: The Register of Courtiers of Prince and King Sigismund I Jagiellon from 1493-1510.
Slezské Zemské Muzeum, Opava. (2015) ISBN 978-80-87789-28-5

Krajcsír Lukács: Az 1955-ös csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási egyezmény és következményei: Nasszer „keleti nyitása”.
Belvedere Meridionale, (XXVII) 3. pp. 23-33. ISSN 1419-0222 (2015)

Krajcsír Lukács: Czechoslovakia's Main Objectives int he Middle East.
In: The V4 and the Arab Middle East: Issues and Relations. Külügyi és Külgazdasági Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 55-72. (2015) ISBN 978-963-7039-43-0

Kékes Szabó Marietta, Szokolszky Ágnes: Az észlelt valóság: jellegzetességek autizmusban, összevetve a tipikus fejlődéssel.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (25) 9. pp. 18-29. ISSN 1215-5233 (2015)

L

Látos Melinda, Devecsery Ágnes, Lázár György, ifj., Horváth Zoltán, Szederkényi Edit, Szenohradszky Pál, Csabai Márta: The role of body image integrity and posttraumatic growth in kidney transplantation.
HEALTH PSYCHOLOGY OPEN, (2015) 1. Paper 2055102915581214-8 p.. ISSN 2055-1029 (eISSN) (2015)

Látos Melinda, Devecsery Ágnes, Lázár György, ifj., Horváth Zoltán, Szenohradszky Pál, Szederkényi Edit, Csabai Márta: A testkép komplexitása és a szervátültetés sikeressége. Vesetranszplantált páciensek longitudinális vizsgálata.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, (70) 2. pp. 313-325. ISSN 0025-0279 (2015)

Lénárt András: Anyák, szentek, királynők: A Franco-rendszer történelmi filmjeinek nőképe.
In: Románc és vértanúság : Nők a hispán világ történetében. AMERICANA eBooks, Szeged, Magyarország, pp. 164-177. (2015) ISBN 978-615-5423-13-0 (.mobi); 978-615-5423-12-3 (.epub); 978-615-5423-14-7 (PoD)

Lénárt András: Franco tábornok és a spanyol diktatúra filmjei.
Kultúrtapas : Kulturális & gasztro-falatok Spanyolországból.

Lénárt András: Historias oficiales. Secuestro y robo de niños en las dictaduras latinoamericanas y su representación en el cine.
Americana: e-journal of American studies in Hungary , (11) 1. -Azonosító: http://americanaejournal.hu/vol11no1/lenart . ISSN 1787-4637 (2015)

Lénárt András: Ideology and Film in the Spain of General Francisco Franco.
Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, (2013) 2. pp. 323-336. ISSN 1589-3839 (2015)

Lénárt András: Isten és a Caudillo nevében: vallás, egyház és film a spanyol diktatúrában.
FILMSZEM: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE FOLYÓIRAT, (5) 4. pp. 34-47. ISSN 2062-9745 (eISSN) (2015)

Lénárt András: Latin-Amerika függetlenségének értelmezési keretei a filmművészetben.
FILMSZEM: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE FOLYÓIRAT, (5) 2. pp. 34-45. ISSN 2062-9745 (eISSN) (2015)

Lénárt András: Memoria histórica húngara en el cine del franquismo.
In: Comunicación presentada en el IV Congreso Internacional de Historia y Cine: Memoria histórica y cine documental. Universitat de Barcelona, Barcelona, Spanyolország, pp. 932-945. (2015) ISBN 978-84-475-4246-8

Lénárt András: Utószó Clara Sánchez: Lépj be az életembe című regényéhez.
In: Lépj be az életembe. Park Kiadó, Budapest, pp. 401-407. (2015) ISBN 9789633551103

Lénárt András: Vicente Aranda.
Filmvilág, (58) 7. p. 3. ISSN 0428-3872 (2015)

Lénárt András: A filmpolitikai szaksajtó és a filmgyártó vállalatok a Franco-rendszerben.
In: Mediterrán perspektívák. Stratégiakutató Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 189-200. (2015) ISBN 978-615-80038-3-4

M

Magyar Andrea, Molnár Gyöngyvér: A szóolvasási készség online mérésére kidolgozott adaptív és lineáris tesztrendszer összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (115) 4. pp. 403-428. ISSN 0025-0260 (2015)

Magyar Andrea, Pásztor Attila, Pásztor-Kovács Anita, Pluhár Zsuzsa, Molnár Gyöngyvér: A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen, pp. 230-243. (2015) ISBN 978-615-5509-17-9

Maródi Ágnes, Devosa Iván, Steklács János, Fáyné Dombi Alice, Buzás Zsuzsa, Vanya Melinda: Eye-Tracking Analysis of the Figures of Anti-Smoking Health Promoting Periodical’s Illustrations.
PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION, (10) 3. pp. 285-293. ISSN 1788-2583 (2015)

Maródi Ágnes, Steklács János, Devosa Iván: Negyedik osztályos tanulók szemmozgás-követéses vizsgálata természetismeret tankönyvek vizuális elemein.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen, pp. 244-256. (2015) ISBN 9786155509179

Molnár Annamária: Boccaccio editore e interprete di Dante. Atti del Convegno internazionale di Roma, 28-30 ottobre 2013, a cura di Luca Azzetta, Andrea Mazzucchi.
ESPERIENZE LETTERARIE: TRIMESTRALE DI CRITICA E DI CULTURA, (2). pp. 139-141. ISSN 0392-3495 (2015)

Molnár Annamária: Boccaccio editore e interprete di Dante. Atti del Convegno internazionale di Roma, 28-30 ottobre 2013, szerkesztette Luca Azzetta, Andrea Mazzucchi.
DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, (12). pp. 224-228. ISSN 1787-6907 (2015)

Molnár Gyöngyvér: A képességmérés dilemmái: a diagnosztikus mérések (eDia) szerepe és helye a magyar közoktatásban.
GÉNIUSZ MŰHELY: A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (MATEHETSZ) KIADVÁNYSOROZATA, (2). pp. 15-28. ISSN 2064-5449 (2015)

Molnár Gyöngyvér, Magyar Andrea: A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (115) 1. pp. 47-64. ISSN 0025-0260 (2015)

Molnár Gyöngyvér, Pásztor Attila: A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (115) 3. pp. 239-254. ISSN 0025-0260 (2015)

Molnár Gyöngyvér, Pásztor-Kovács Anita: A problémamegoldó gondolkodás mérése online tesztkörnyezetben.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 341-366. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Molnár Gyöngyvér, Pásztor-Kovács Anita: A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái.
Iskolakultúra, (25) 4. pp. 49-61. ISSN 1215-5233 (2015)

Molnár Gyöngyvér, Tongori Ágota, Pluhár Zsuzsa: Az informatikai műveltség online mérése.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 295-317. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Molnár Luca: Enchantement sans baguette magique : le merveilleux, l’enchantement et la magie dans l’œuvre d’Antoine Watteau.
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA, (29). pp. 93-104. ISSN 0567-8099 (2015)

Molnár Luca: Les deux niveaux de l’invisible dans l’œuvre de Frida Kahlo.
In: Revue casopis des sciences humaines, 2014.07.04, Modra. pp. 121-131.

Molnár Luca: « L’art et la nature réunis par Wateaux » – Le rôle de la nature et de l’imaginaire dans l’art de Watteau.
In: Nature(s), 2013.07.01, Ceske Budejovice. pp. 91-104.

Monok István: Album amicorum, Piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Rokrakstu katalogs, – Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19. Jh.): Handschriftenkatalog, Sast Aija Taimiņa, Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2013, XC, 365 p.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (131) 2. pp. 237-239. ISSN 0025-0171 (2015)

Monok István: Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, Volume XV, par Yvonne Fernillot, Pierre Aquilon. Genève, Droz, 2014.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (131) 4. pp. 502-503. ISSN 0025-0171 (2015)

Monok István: Gálfi Emőke, A gyulafehérvári hiteleshely requisitorai (1556–1690), Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2015 (Erdélyi Tudományos Füzetek, 283).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (131) 4. pp. 507-510. ISSN 0025-0171 (2015)

Monok István: L'Académie de Johann Sturm et l'Europe centrale.
In: Bibliothèques Strasbourgorigines - XXIe siècle. Éditions des Cendres; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Paris, Franciaország; Strasbourg, Franciaország, pp. 113-114. (2015) ISBN 9782859230609

Monok István: La BNU et la Hongrie.
In: Bibliothèques Strasbourg: origines - XXIe siècle. Éditions des Cendres; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Paris, Franciaország; Strasbourg, Franciaország, pp. 239-241. (2015) ISBN 9782859230609

Monok István: La Hongrie et l'édition alsacienne, 1482-1621: Conjoncture éditoriale et évolution des répresentations d'un pays.
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, (11). pp. 53-74. ISSN 1661-4577 (2015)

Monok István: La bibliothéconomie et l’ordre des savoirs selon Michael Denis (1777).
In: De l’argile au nuage: une archéologie des catalogues: IIe millénaire av. J.-C. - xxie siècle. Institut de France, Paris, Franciaország, pp. 344-347. (2015) ISBN 979-10-90853-05-8

Monok István: Magyarország és a magyarok az elszászi könyvkiadásban, 1482-1621.
In: Fehér Lovag. Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Szeged, pp. 212-230. (2015) ISBN 978 963 267 270 0

Monok István: The Readings of Hungarian Students during their Studies in the Netherlands in the Early Modern Period.
In: Peregrinus sum: Studies in History of Hungarian–Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Magánkiadás, Budapest; Amsterdam, pp. 93-120. (2015) ISBN 978-90-823852-0-5

Monok István: Tüskés Gábor: Hagyomány és kritika, Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez. Budapest, MTA BTK, 2013, 279 l.
HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, (61) 1. pp. 119-120. ISSN 0017-999X (2015)

Monok István: Verbundkatalog der alten Drucke und Datenbank der aus dem Königreich Ungarn und Siebenbürgen stammenden Buchverzeichnisse (1520–1800).
WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE, (40) 2. pp. 133-141. ISSN 0341-2253 (2015)

Monok István: A barlangfestményektől az e-könyvig: Roderick Cave és Sara Ayad könyvtörténete.
ISKOLAKULTÚRA, (25) 3. pp. 132-135. ISSN 1215-5233 (2015)

Monok István: A bázeli, a genfi és a zürichi könyvkiadás hatása a magyarországi szellemi áramlatok történetének alakulására a 16. században a kortárs könyvtárak vizsgálata tükrében.
In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem": Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, Magyarország, pp. 150-167. (2015) ISBN 978-963-12-1037-8

Monok István, Kőrösi Csilla Júlia, Csesznegi Viktória, Stohl Róbert (szerk.) (ford.) (forráskiad.): A Zombori Kármelita Rendház könyvtárának régi állománya: Katalógus: Altbücherbestand der Bibliothek des Karmelitenklosters in Sombor: Katalog.
A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 8. MTA Könyvtár és Információs Központ; Eszterházy Károly Főiskola, Budapest, Magyarország; Eger, Magyarország. (2015) ISBN 978-615-5297-57-1

Monok István, Zvara Edina: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai.
In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás : egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 199-218. (2015) ISBN 978-963-7341-99-1

Mándity Zorán: Adalékok Körmöczi János emlékkönyvéhez (Az egyetemi hallgató Körmöczi emlékkönyve).
Keresztény Magvető, (121) 2. pp. 191-201. ISSN 1222-8370 (2015)

Mátyás Dénes: "Evviva Kossuth!" Olasz foglyok a szegedi várban 1833 és 1848 között.
Szeged : a Város folyóirata, (20) 5. pp. 32-39. ISSN 0239-1384 (2015)

Mátyás Dénes: Kikötői hírek - olasz.
MŰÚT (ONLINE), (2015). -Azonosító: 15775. ISSN 1789-2635 (2015)

Mátyás Dénes: Kikötői hírek - olasz.
MŰÚT (ONLINE), (2015). -Azonosító: 13268. ISSN 1789-2635 (2015)

Mátyás Dénes: Kikötői hírek - olasz.
MŰÚT (ONLINE), (2015). -Azonosító: 11897. ISSN 1789-2635 (2015)

Máté-Tóth András: The History and Recent Trends of Religionswissenschaft in Hungary.
In: Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened: The Academic Study of Religion in Eastern Europe. Brill Academic Publishers, Leiden, Hollandia, pp. 122-165. (2015) ISBN 9789004283077

Mód László Balázs (szerk.): Folyók és városok. Rivers and Towns.
SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. (2015) ISBN 978-963-306-413-9

N

Nagy Fruzsina: Narráció és navigáció: Julio Cortázar: Az elfoglalt ház című művében.
Szövegek között, (19). pp. 128-140. ISSN 1418-0480 (2015)

Nagy Fruzsina: A bálvány áldozata : El Kazovszkij Két párka a háromból című festményén.
In: Merőleges viszonyok : El Kazovszkij-tanulmányok. JATEPress, Szeged, Magyarország, pp. 59-70. (2015) ISBN 9789633152294

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet, Korom Erzsébet, Hódi Ágnes, B. Németh Mária: Az egészségműveltség online mérése.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 147-177. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet, Korom Erzsébet, Pásztor Attila, Veres Gábor, B. Németh Mária: A természettudományos gondolkodás online diagnosztikus értékelése.
In: A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 35-116. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Nemes Krisztina: Függetlenség - Állam - Nyelv: Katalónia különös esete.
LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), (XLV) 2. pp. 117-128. ISSN 0350-4158 (2015)

Nemes Krisztina: Törvénybe foglalt emlékezet.
LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), (XLV) 2. pp. 129-145. ISSN 0350-4158 (2015)

O

Olach Zsuzsanna Brigitta: Debated issues in Karaim Hebrew orthography.
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (68) 2. pp. 183-197. ISSN 0001-6446 (2015)

Orbázi Melinda: Le boire et le manger dans les six premiers livres de Gil Blas.
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA, (29). pp. 115-125. ISSN 0567-8099 (2015)

P

Pietilä Päivi, Doró Katalin, Pípalová Renata: Introduction.
In: Lexical issues in L2 writing. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 1-9. (2015) ISBN 978-1-4438-8022-0

Pietilä Päivi, Doró Katalin, Pípalová Renata (szerk.): Lexical issues in L2 writing.
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. (2015) ISBN 978-1-4438-8022-0

Pilári Darinka: Tétlenség: P.P.Pasoliniproject – PR-Evolution Dance Company, Pécsi Balett, GG Tánc Eger, Miskolci Balett, Nemzeti Táncszínház.
ELLENFÉNY, (2015) 2. Paper 4308. ISSN 1416-499X (2015)

Piros Réka Ágnes: Egy "magyarországi", préselt aranyozott ezüstlemezes leletegyüttes röntgenfluoreszcens vizsgálatának előzetes eredményeiről és a lehetséges problémákról [The preliminarily results from the XRF analysis of a pressed, gilded silversheeted assemblages from 'Hungary" and its possible problems].
ARCHEOMETRIAI MŰHELY, (12) 3. pp. 189-194. ISSN 1786-271X (2015)

Piros Réka Ágnes: Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből.
ACTA IUVENUM SECTIO ARCHAEOLOGICA, (2). pp. 87-109. ISSN 2064-1222 (2015)

Piros Réka Ágnes: "Éjt s nappalt lovon töltötték..." - a kora népvándorlás kori lószerszámok vizsgálata a keleti leletanyag tükrében.
In: Hadak Útján XXIV. : a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája: I. Archaeolingua, Budapest, Magyarország, pp. 447-698. (2015) ISBN 978-963-9911-63-5

Prievara Dóra Katalin, Pikó Bettina: Az interneten eltöltött idő és a problémás használat háttértényezőinek vizsgálata fiatalok körében.
ISKOLAKULTÚRA, (25) 11. pp. 90-102. ISSN 1215-5233 (2015)

Prievara Dóra Katalin, Pikó Bettina: Escaping into the cyberspace: The correlations between perceived stress and problematic internet use among Hungarian youth.
In: Stress and Anxiety. Logos Verlag, Berlin, Németország, pp. 176-183. (2015) ISBN 9783832540043

Pásztor Attila: A kreativitás mérésének lehetőségei online tesztkörnyezetben.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 319-339. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Pásztor Attila, Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Gyenes Tamás: A természettudományos gondolkodás vizsgálata online tesztkörnyezetben.
In: Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia : Budapest, 2015. november 19-21. Óbudai Egyetem, Budapest, Magyarország, p. 244. (2015) ISBN 978-615-5460-53-1

Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, (18). pp. 32-42. ISSN 1871-1871 (2015)

Pásztor-Kovács Anita: Kollaboratív problémamegoldó képesség: egy új, integratív elméleti keret.
Iskolakultúra, (25) 3. pp. 3-16. ISSN 1215-5233 (2015)

R

Ripoll Laila, Katona Eszter (ford.): 927 spanyol útja Mauthausenbe.
Színházonline. Terjedelem: 33 p.-Azonosító: 927 spanyol utja.pdf. (2015)

Ripoll Laila, Llorente Mariano, Katona Eszter (ford.): A kék háromszög.
Színházonline. Terjedelem: 55 p.-Azonosító: A kek haromszog.pdf. (2015)

Rokszin Adrienn Aranka, Csifcsák Gábor: A vizuális kategorizáció fejlődésének idegrendszeri alapjai.
Iskolakultúra, (25) 2. pp. 17-31. ISSN 1215-5233 (2015)

Rokszin Adrienn Aranka, Győri-Dani Dóra, Linnert Szilvia, Krajcsi Attila, Tompa Tamás, Csifcsák Gábor: The interplay of holistic shape, local feature and color information in object categorization.
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY, (109). pp. 120-131. ISSN 0301-0511 (2015)

Rowland Charity, Ivaskó Lívia, Kisföldi Zsófia (ford.): Kommunikációs Mátrix Kifejezetten szakembereknek.
Oregon Health and Science University, Portland (OR). (2015) ISBN 1-888-909-4030

Rowland Charity, Ivaskó Lívia, Kisföldi Zsófia (ford.): Kommunikációs Mátrix Kifejezetten szülőknek.
Oregon Health and Science University, Portland (OR). (2015) ISBN 1-888-909-4030

Rácz Attila: Segregation in Minds : Analysis on the Statistical and Mental-based Socio-spatial Segregation in a Hungarian City.
Belvedere Meridionale, Történelem -és Társadalomtudomány, (27) 1. pp. 103-115. ISSN 1419-0222 (2015)

S

Sallay Viola, Martos Tamás, Hegyi Eszter: Fiatal nők szüléssel kapcsolatos attitűdjei: a Szülés-attitűdök Kérdőív kidolgozása és első eredményei.
In: Létkérdések a születés körül. Ars Sociologica . L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 291-313. (2015) ISBN 978-963-414-073-3

Schelhammer Zsófia: Egy ismeretlen 16. századi história a tatárjárásról a Petrovay-énekeskönyvben.
Magyar Könyvszemle, (131) 3. pp. 312-315. ISSN 0025-0171 (2015)

Schirm Anita: Discourse markers in classroom communication.
In: Culture's Software: Communication Styles. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 207-226. (2015) ISBN 9781443877176

Schirm Anita: Képi és nyelvi alakzatok az óriásplakátokon.
In: Nyelv és kép. Nyelv és kép, Budapest, Magyarország, pp. 232-240. (2015) ISBN 9789634090229

Schirm Anita: Reklámok “ünneplőben”: A karácsonyi televízióreklámok manipulatív stratégiáiról.
In: Nyelvészet, művészet, hatalom: Írások Tóth Szergej tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 288-299. (2015) ISBN 978-615-5455-27-8

Schirm Anita: A diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikáció szövegtípusaiban.
In: Tanóratervezés és tanórakutatás: A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 49-66. (2015) ISBN 978-963-284-655-2

Sermann Eszter: A terminológiafejlesztés eszközei és módszerei Spanyolországban.
In: A fordítás titkos ösvényein. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 197-209. (2015) ISBN 978-963-284-605-7

Simon József: Explicationes explicationum: Filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György életművében.
Typotex, Budapest. (2015) ISBN 9789632798653

Simon Melinda: Authenticité ou décorativité?: Marques d'imprimeurs comme ornements architecturaux.
LIVRAISONS D'HISTOIRE ET DE L'ARCHITECTURE, (2015/2 semester) 30. pp. 131-147. ISSN 1627-4970 (2015)

Simon Melinda: CSI – nyomdai helyszínelők.
MAGYAR GRAFIKA, (2015) 2. pp. 22-23. ISSN 0479-480X (2015)

Simon Melinda: Cataloguing printers' marks in Hungary: Achievements and objectives.
In: Signa Vides. CERL Papers XIII. Consortium of European Research Libraries, London, Anglia, pp. 27-42. (2015) ISBN 978-0-9569996-1-0

Simon Melinda: Egy újabb kötet Bethlen Miklós kancellár könyvtárából.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (131) 3. pp. 335-336. ISSN 0025-0171 (2015)

Sipos Hédi: "Az orosz filozófia Puskinja": Farkas Zoltán: Vlagyimir Szolovjov.
Tiszatáj: Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, (69) 1. pp. 92-97. ISSN 0133-1167 (2015)

Sipőcz Katalin: Ditransitivity in the Ob-Ugric languages.
In: Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015: Plenary Papers. University of Oulu, Oulu, Finnország, pp. 133-159. (2015) ISBN 978-952-62-1071-1

Steklács János, Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere.
In: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 15-31. (2015) ISBN 978-963-19-7935-0

Szabó Csanád, Kemény Lajos, Csabai Márta: Dermatology patients’ and their doctors’ representations about adherence.
OPEN MEDICINE, (10) 1. pp. 216-223. ISSN 2391-5463 (2015)

Szabó Csanád, Ócsai Henriette, Csabai Márta, Kemény Lajos: A randomised trial to demonstrate the effectiveness of electronic messages on sun protection behaviours.
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, (149). pp. 257-264. ISSN 1011-1344 (2015)

Szabó Dóra Fanni: A reziliencia fejlesztésének lehetőségei.
ISKOLAKULTÚRA, (25) 7-8. pp. 135-138. ISSN 1215-5233 (2015)

Szabó Erzsébet: Why do we accept a narrative discourse ascribed to a "third-person narrator" as true? The classical, and a cognitive approach.
SEMIOTICA: REVUE PUBLIÉE PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SEMIOTIQUE = JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SEMIOTIC STUDIES, (203) 1. pp. 123-136. ISSN 0037-1998 (2015)

Szabó Ferenc: "Ember, egyszerűsíts!": Egy organikus Thoreau-kritika felé.
SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, (7) 2. Terjedelem: 10 p.-Aznosító: dke_26_m_f_Szabo. ISSN 2062-1973 (2015)

Szabó Ferenc (ford.): Henry David Thoreau: Rabszolgaság Massachusetts-ben.
MŰÚT (ONLINE), (2015). Terjedelem: 15-Azonosító: 13278. ISSN eISSN: 1789-2635 (2015)

Szabó Ferenc (ford.): Henry David Thoreau: Élet elv nélkül (1854).
MŰÚT (ONLINE), (2015). Terjedelem: 18 p.-Azonosító: 13691. ISSN eISSN: 1789-2635 (2015)

Szabó József: Guttmann Miklós, Nárai nyelvi múltjából.
MAGYAR NYELV, (111) 1. pp. 95-98. ISSN 0025-0228 (2015)

Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika: Egy magyar nyelvű szentimentkorpusz létrehozásának tapasztalatai.
In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 219-226. (2015) ISBN 978-963-306-359-0

Szabó Zsófia Gabriella, Korom Erzsébet, Pásztor Attila: A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetősége 3. évfolyamon természettudományos kontextusban.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (115) 4. pp. 383-401. ISSN 0025-0260 (2015)

Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl: a tanárszerep változása a XXI. században.
OKTATÁS-INFORMATIKA, (7) 1. pp. 17-31. ISSN 2061-179X (2015)

Szabó Éva, Fügedi Petra Anna: Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Magyarország. (2015) ISBN 9789632846828

Szabó Éva, Labancz Ágnes: „Én nem helyeslem, de a többiek biztosan”- Normák és vélt normák működése és mérése iskolai osztályokban.
In: Szociálpszichológiai tanulmányok a Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék fennállásának 25. évfordulójára. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 77-96. (2015) ISBN 9789633185230

Szabó Éva, N. Kollár Katalin, Hujber Tamásné: Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakszolgálati protokollja.
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. (2015) ISBN 978-963-9795-64-8

Szabó Éva, Zsadányi Zsuzsa, Szabó Hangya Lilla: Ki szeret iskolába járni?: az iskolai kötődés, a motiváció, az énhatékonyság és a tanulmányi felelősség-vállalás vizsgálata.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (25) 10. pp. 5-20. ISSN 1215-5233 (2015)

Szanka Brigitta: Luxemburgi Zsigmond utazásainak gyakorlata az 1414. év példáján keresztül.
Belvedere Meridionale, (27) 3. pp. 90-99. ISSN 1419-0222 (2015)

Szilágyi Éva, Kasik László: Fogvatartottak szociálisprobléma-megoldó gondolkodása és agresszivitása.
BÖRTÖNÜGYI SZEMLE, (34) 4. pp. 49-68. ISSN 1417-4758 (2015)

Szilárdi Réka, Máté-Tóth András: Neuheidentum in Ungarn.
OST-WEST EUROPÄISCHE PERSPEKTIVEN, (16) 4. pp. 277-283. ISSN 1439-2089 (2015)

Szokolszky Ágnes, Palatinus Kinga, Palatinus Zsolt: A reziliencia mint a komplex dinamikus fejlődési rendszerek sajátossága.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, (17) 1. pp. 43-60. ISSN 1419-872X (2015)

Szokolszky Ágnes, V. Komlósi Annamária: A „reziliencia-gondolkodás” felemelkedése – ökológiai és pszichológiai megközelítések.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, (15) 1. pp. 11-26. ISSN 1419-872X (2015)

Szomju László, Habók Anita: Matematikai szöveges feladatok és tanulási szokások kapcsolatának vizsgálata.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (25) 3. pp. 15-31. ISSN 1215-5233 (2015)

Száraz Orsolya, Monok István (szerk.): Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.
Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/3. MTA Könyvtár és Információs Központ; Eszterházy Károly Főiskola, Budapest; Eger. (2015) ISBN 978-963-7451-24-9

Szécsényi Tibor: Van-e a nyuszinak sapkája?: A számítógépes jelentésábrázolás problémái.
In: Érdekes nyelvészet. JATEPress, Szeged, Magyarország, pp. 127-144. (2015) ISBN 978-963-315-252-2

Sándor Klára: Diktatúra a nyelvben.
In: Nyelvészet, művészet, hatalom. Szegedi Egyetemi Kiadó; Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 263-275. (2015) ISBN 978-615-5455-27-8

T

T. Tóth Tünde: Diktatúra-humor: Daniel Bănulescu Csókolom a segged, Szeretett Vezérünk!
SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, (19) 5. pp. 159-162. ISSN 1453-3871 (2015)

T. Tóth Tünde: A fiú apja: Háy János: Napra jutni című regényéről.
KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, (24) 5. pp. 88-90. ISSN 1335-1826 (2015)

T. Tóth Tünde: A szocreál kritikája: Scheibner Tamás: A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei, 1945–1953.
KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, (24) 11. pp. 80-82. ISSN 1335-1826 (2015)

T. Tóth Tünde: Kőrösi Zoltán: Magyarka: Változatok prostitúcióra.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (69) 3. pp. 126-129. ISSN 0133-1167 (2015)

Tamás Ágnes: The Faces of the Enemy in the Two World Wars. A Comparative Analysis of German and Hungarian Caricatures.
In: War matters: Constructing Images of the Other (1930s to 1950s). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 108-127. (2015) ISBN 9782343072333

Tamás Ágnes: Namen der jüdischen Figuren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in österreichischen und ungarischen Witzblättern.
In: Name and naming. Proceedings of the third international conference on onomastics „Name and naming”: Conventional / unconventional in onomastics. Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 365-375. (2015) ISBN 9786065436718

Tamás Ágnes: Névmagyarosítás, személy- és földrajzi nevek az élclapokban a tiszaeszlári vérvád időszakában (1882–1883).
NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, (37). pp. 157-168. ISSN 0139-2190 (2015)

Tamás Ágnes: Politikai állatsereglet a Borsszem Jankó hasábjain.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (131) 1. pp. 43-57. ISSN 0025-0171 (2015)

Tamás Ágnes: „És most mutasd, hogy vidám vagy!”.
SZÁZADOK, (149) 5. pp. 1247-1259. ISSN 0039-8098 (2015)

Tihanyi Balázs, Bereczki Zsolt, Molnár Erika, Berthon William, Révész László, Dutour Olivier, Pálfi György: Investigation of Hungarian Conquest Period (10th c. AD) archery on the basis of activity-induced stress markers on the skeleton - preliminary results.
ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS, (59) 1. pp. 65-77. ISSN 1588-385X (2015)

Tápai Dorina, Szabó Éva: A szociális készségeket fejlesztő programok hatásvizsgálatának lehetőségei és korlátai: saját programunk mérése, értékelése.
In: Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 89-98. (2015) ISBN 9789632846828

Tóth László, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika, Hoffmann Ildikó, Szatlóczki Gréta, Biró Edit, Zsura Fruzsina, Pákáski Magdolna, Kálmán János: Automatic Detection of Mild Cognitive Impairment from Spontaneous Speech using ASR.
In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association. International Speech Communication Association (ISCA), pp. 2694-2698. (2015) ISBN 978-1-5108-1790-6

Tóth László, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika, Hoffmann Ildikó, Szatlóczki Gréta, Biró Edit, Zsura Fruzsina, Pákáski Magdolna, Kálmán János: Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédfelismerési technikák használatával.
In: Új alapokon az egészségügyi informatika: A XXVIII. Neumann Kollokvium. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Veszprém, Magyarország, pp. 112-117. (2015) ISBN 978-615-5036-10-1

Tóth Zsuzsanna: ‘Training, Translation and Tourism in Venice,’ Venice, Italy, 5-19 July 2014. EU Erasmus Intensive Programme Report.
EUROPEAN ENGLISH MESSENGER, (24) 1. pp. 77-78. ISSN 0960-4545 (2015)

Tóth Edit: Az Országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (115) 2. pp. 115-138. ISSN 0025-0260 (2015)

Tóth Edit: A gazdasági műveltség diagnosztikus mérésének lehetőségei online környezetben.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 269-293. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Tóth Edit: A pénzügyi műveltség online diagnosztikus mérése 2-6. év- folyamos tanulók körében.
In: PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 158. (2015) ISBN 978-963-306-314-9

Tóthné Jancsó Katalin: Szürreális női világ. Emigráns művészek Mexikóban.
In: Románc és vértanúság. Nők a hispán világ történetében. AMERICANA eBooks, Szeged, pp. 72-85. (2015) ISBN 978-615-5423-14-7; 978-615-5423-12-3; 978-615-5423-13-0

Türk Attila, Lőrinczy Gábor, Marcsik Antónia, UNSPECIFIED: Régészeti és természettudományi adatok a Maros-torkolat nyugati oldalának 10. századi történetéhez.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Budapest. (2015) ISBN 9789639911802

V

Vincze Veronika, Nagy Ágoston, Horváth Csilla, Szilágyi Norbert, Kozmács István, Bogár Edit, Fenyvesi Anna: FinUgRevita: Developing Language Technology Tools for Udmurt and Mansi.
In: First International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages: Proceedings of the Workshop. University of Tromso, Tromso, Norvégia, pp. 108-118. (2015) ISBN eISSN: 2387-3086

Vukman Péter: Megfigyelés, beszervezés, koncepciós perek. Hat jugoszláv politikai emigráns és az állambiztonság (1948-1955): I. Származás, társadalmi háttér, emigráció.
BETEKINTŐ, (9) 4. pp. 1-18. ISSN 1788-7569 (2015)

W

Wirt Patrícia: E ~ ö váltakozás az egyén nyelvhasználatában: Esettanulmány.
In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2015: IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 74-81. (2015) ISBN 978-963-9074-62-0

Wirt Patrícia: A köznyelvben váltakozó e-ző és ö-ző morfémák: Egy kérdőíves vizsgálat eredményei.
In: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában: XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. A MANYE kongresszusok előadásai 11. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, Románia, pp. 341-347. (2015) ISBN 978 606 739 019 3

Wirt Patrícia: A köznyelvi e ~ ö váltakozás.
In: Nyelvek, kódok, hallgatók: Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. Nyelvészeti Füzetek 13. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 110-116. (2015) ISBN 978-615-5455-15-5

Z

Zsolnai Anikó, Kasik László, Braunitzer Gábor: Coping strategies at the ages 8, 10 and 12.
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, (35) 1. pp. 73-92. ISSN 0144-3410 (2015)

Zsolnai Anikó, Kasik László: Az együttműködő viselkedés és az alapérzelem-felismerés online vizsgálata.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 71-95. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Zvara Edina: Gaál György (1783-1855), a mesegyűjtő tudós könyvtáros: Egy javított életrajz.
ETHNOGRAPHIA, (126) 3. pp. 79-92. ISSN 0014-1798 (2015)

Zvara Edina: A pletykás tudósok: Görög Demeter levele Miller Jakab Ferdinándnak.
In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus: Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, p. 54. (2015) ISBN 978-963-12-3172-4

Zvara Edina Éva: Komorová, Klára – Saktorová, Helená, Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach – Opera impressa saeculi XVI quae in bibliothecis Ordinis Franciscanorum asservantur, Martin, Slovenská národná knižnica, 2014.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (131) 3. pp. 374-376. ISSN 0025-0171 (2015)

Zvara Edina Éva: Nikolaus II. Fürst Esterházy (1765-1833), Förderer der ungarischen Kultur.
BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER, (77) 3-4. pp. 191-199. ISSN 1018-6107 (2015)

This list was generated on 2019. július 19. 14:49:07 CEST.