Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 166.

B

Balog, Iván: Miért veszít teret az antinacionalizmus?
REGIO.Kisebbség Kultúra Politika Társadalom, 26 (4). pp. 95-113. (2018)

Balogh, Péter: Cooperation in conflict.
BELVEDERE MERIDIONALE, 30 (4). pp. 108-123. ISSN 1419-0222 (2018)

Balázs, Mihály: Ulrich Andres, Wien, Siebenbürgen – Pionierregion der Religionsfreihet. Luther, Honterus und Wirkungen der Reformation, Bonn–Hermannstadt, Schiller Verlag, 2017.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 373-378. ISSN 0025-0171 (2018)

Bencsik, Orsolya: A senki-, sehol-, soha-lét vidéki/világi állomásai.
TANULMÁNYOK (NOVI SAD), 2018 (2). pp. 15-34. ISSN 0354-9690 (2018)

Berta, József Tibor: La falta de concordança del participi dels temps compostos en textos valencians del segle XV.
In: Homenatge a Kálmán Faluba 2. Estudis de llengua i literatura catalanes (LXXII.). Publicacions de l' Abadia de Montserrat, Barcelona, Spanyolország, pp. 119-145. (2018) ISBN 9788491910183

Berta, József Tibor: Nyelv és identitás: a katalán esete.
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 2018 (1). pp. 45-54. ISSN 1585-3829 (2018)

Berthon, William, Tihanyi, Balázs, Révész, László, Dutour, Olivier, Coqueugniot, Héléne, Pálfi, György: The identification of horse riding through the analysis of entheseal changes : methodological considerations.
In: The Talking Dead 2. Past and Present of Biological Anthropology. The Heritage of Török Aurél’s Oeuvre. New results from ancient tuberculosis and leprosy research. Mega Publishing House, Cluj-Napoca, pp. 15-28. (2018) ISBN 9786060200567

Buzás, Zsuzsa, Maródi, Ágnes: ‘Nine months before the mother’s birth.’ Teaching and assessment of music literacy skills.
In: Music Education in the Focus of Historical Concepts and New Horizons. Neumann János Egyetem, Pedagógusképző Kar, Kecskemét, pp. 15-28. (2018) ISBN 9786155817076

Buzás, Zsuzsa, Maródi, Ágnes: A kottaolvasás és az orientációs képesség összefüggésének vizsgálata online tesztkörnyezetben.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 6 (2). pp. 49-63. ISSN 2063-9945 (2018)

Büky, László: Benő Attila - Fazakas Annamária szerk.: Stilus virum arguit - A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2017. (Egyetemi füzetek 34.).
MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 242-243. ISSN 0025-0236 (2018)

C

Chang, Edward C., Chang, Olivia D., Martos, Tamás, Sallay, Viola: Loss of Hope and Suicide Risk in Hungarian College Students.
The Family Journal, 26 (1). pp. 119-126. ISSN 1066-4807 (2018)

Chang, Edward C., Chang, Olivia D., Martos, Tamás, Sallay, Viola, Li, Xiaoqing, Lucas, Abigael, Lee, Jerin: Does optimism weaken the negative effects of being lonely on suicide risk?
DEATH STUDIES: COUNSELING RESEARCH EDUCATION CARE ETHICS, 42 (1). pp. 63-68. ISSN 0748-1187 (2018)

Csapó, Benő: Diagnosztikus értékelés és differenciált fejlesztés: új eredmények és perspektívák.
In: Köznevelés, szakképzés, pedagógusképzés - innováció. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda; Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen, pp. 215-225. (2018) ISBN 9786155967009

D

Dancs, Katinka: 5. és 6. évfolyamos tanulók nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos ismereteinek jellemzői – egy technológia alapú mérés tanulságai.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ (3). pp. 34-53. ISSN 2063-9546 (2018)

Doró, Katalin, Habók, Anita, Magyar, Andrea: Nyelvtanulási stratégiák tanítása és fejlesztése.
Akadémiai Kiadó, BUDAPEST. (2018) ISBN 9789630599238

F

Fejes, József Balázs: A deszegregációval kapcsolatos ismeretek és vélemények befolyásolási lehetőségei pedagógusok körében.
In: Én vétkem : Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged, pp. 111-125. (2018) ISBN 9786150011561

Fényszárosi, Éva, Sallay, Viola, Matuszka, Balázs, Martos, Tamás: Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – Személyorientált elemzés.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 73 (3). pp. 411-434. ISSN 0025-0279 (2018)

Fórizs, Gergely, Vaderna, Gábor: Az ismeretlen klasszikus.
Reciti Kiadó, Budapest, Magyarország. (2018) ISBN 9786155478505

Fűz, Nóra: Az iskolán kívüli tanórák hatékonyságának megítélése általános iskolás diákok és pedagógusok körében.
ISKOLAKULTÚRA, 28 (8-9). pp. 38-53. ISSN 1215-5233 (2018)

Fűz, Nóra: Out-of-School Learning in Hungarian Primary Education: Practice and Barriers.
JOURNAL OF EXPERIENTIAL EDUCATION, 41 (3). pp. 277-294. ISSN 1053-8259 (2018)

G

Glässer, Norbert: Az emancipáció Mózese és Józsuája.
In: Emancipáció. Kronosz Kiadó - Szegedi Zsidó Hitközség, Pécs - Szeged, pp. 125-152. (2018) ISBN 9789634670339

Glässer, Norbert: I. Ferenc király és a magyar zsinagógai szónoklat.
MAKÓI JÓZSEF ATTILA MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2 (1). pp. 324-336. ISSN 2559-9488 (2018)

Glässer, Norbert: „Nemzetünk reménysége, Ottó trónörökös”.
In: Egy polgár emlékkönyvébe. KIR Bt., Budapest, pp. 267-287. (2018) ISBN 9786150023854

Glässer, Norbert: "Who placed the Jews in the bourgeois stratum of the state".
Religion Culture Society 5, 5. pp. 43-53. ISSN 1416-7972 (2018)

Glässer, Norbert: Állami jelképek - liturgikus környezet: az integráció útjai a modernizálódó társadalomban izraelita történeti példán.
In: Schöner Alfréd hetven éves. Gabbiano Print Kft., Budapest, pp. 125-138. (2018) ISBN 9786155346316

Glässer, Norbert: „A zsidó gyász”: az állampatrióta királytisztelet neológ zsidó adaptálása Ferenc József feletti gyász során.
HÁCOFE, 2018 (1). Terjedelem: 10 p.-Azonosító: http://www.or-zse.hu/hacofe/ferencjozsef/glasser-gyasz.htm. (2018)

Glässer, Norbert, Mód, László Balázs (szerk.): A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására.
A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI (35). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. (2018) ISBN 978-963-306-601-0

Glässerné Nagyillés, Anikó: Jézus Szíve oltalma alatt.
VERITATIS IMAGO: TUDOMÁNYOS, MUZEOLÓGIAI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 2018 (2). pp. 33-41. ISSN 2559-9836 (2018)

Glässerné Nagyillés, Anikó: Második család és szociális háló : a Szívgárda szerepei az 1930-as, 1940-es években.
In: Családtörténet, családvédelem, vallás : A család egykor és ma. A vallási kultúrakutatás könyvei (37). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 102-112. (2018) ISBN 9789633066034

Gosztolya, Gábor, Bagi, Anita, Szalóki, Szilvia, Szendi, István, Hoffmann, Ildikó: Identifying Schizophrenia Based on Temporal Parameters in Spontaneous Speech.
In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2018. International Speech Communication Association (ISCA), Dublin, pp. 3408-3412. (2018)

Greiff, Samuel, Molnár, Gyöngyvér, Martin, Romain, Zimmermann, Johannes, Csapó, Benő: Students' exploration strategies in computer-simulated complex problem environments: A latent class approach.
COMPUTERS & EDUCATION, 126. pp. 248-263. ISSN 0360-1315 (2018)

H

Habók, Anita, Babarczy, Anna: Perceptions of learning: interviews with first and second graders in a Hungarian primary school.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL, 46 (1). pp. 61-71. ISSN 1082-3301 (2018)

Habók, Anita, Magyar, Andrea: Validation of a Self-Regulated Foreign Language Learning Strategy Questionnaire through multidimensional modelling.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 9. Terjedelem: 11 p.-Azonosító: 1388. ISSN 1664-1078 (2018)

Habók, Anita, Magyar, Andrea: The effect of language learning strategies on proficiency, attitudes and school achievement.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 8. Terjedelem: 8 p.-Azonosító: 2358. ISSN 1664-1078 (2018)

Habók, Anita, Magyar, Andrea, Nagy-Pál, Marietta: 10–14 éves tanulók idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási tudásának és stratégiahasználatának vizsgálata.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 6 (1). pp. 60-77. ISSN 2063-9546 (2018)

Habók, Anita, Virágné Szűcs, Éva: Kis- és középső csoportos gyermekek mozgásfejlettségének értékelése.
FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 29 (4-6). pp. 73-77. ISSN 0866-2495 (2018)

Hegyi, Ádám Alex: Református kertészközségek megszervezése a Dél-Alföldön a 18–19. század fordulóján.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5. (1.). pp. 73-84. ISSN 2416-223X (2018)

Hegyi, Ádám Alex: Reformátusok betelepülése a Bánátba a 18. század végén.
In: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!” Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett emlékkonferencia előadásaiból. Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kishegyes, pp. 95-108. (2018) ISBN 9788680612058

Hegyi, Ádám Alex: Szőnyi Pál (1750–1792) Szőnyi Benjámin imposztor fia.
In: Szőnyi 300. Ótemplomi Református Egyházközség, Hódmezővásárhely, pp. 35-46. (2018) ISBN 9786150037493

Hegyi, Ádám Alex: Tárgykultúra vagy könyvkultúra?: református könyves műveltség a Magyar Királyság délkeleti területén a 18. század második felében.
In: A reformáció öröksége: egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 544-560. (2018) ISBN 9786069349885

Hegyi, Ádám Alex: Von wem und warum wurde die Predigt des reformierten Pfarrers Mihály Komáromi H. (1690?–1748) aus Debrezin über die Krönung von Maria Theresia zur böhmischen Königin im 18. Jahrhundert gelesen?
CORNOVA: REVUE CESKÉ SPOLECNOSTI PRO VYZKUM 18. STOLETÍ, 8 (1). pp. 7-20. ISSN 1804-6983 (2018)

Hegyi, Ádám Alex: "...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos..." : az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között.
A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. (2018) ISBN 978-615-80158-7-5

Hegyi, Ádám Alex: A bánsági református egyházközségek történetének kutatása.
BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 82 (1). pp. 59-62. ISSN 1450-6831 (2018)

Herczeg-Kézdy, Anikó, Urbán, Szabolcs, Martos, Tamás: A vallásos orientáció mérésére kidolgozott 12 tételes Életkorfüggetlen I-E Skála (Age-Univerzal I-E Scale) magyar változata.
In: Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. International Research Institute, Komárno, pp. 239-249. (2018) ISBN 9788089691562

Hevesi, Andrea: A Somogyi-könyvtár Vizsolyi Bibliája.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 216-221. ISSN 0025-0171 (2018)

Horváth, Márta: Das Gestaltgesetz der Kontinuität in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften.
In: Literarischer Text und Kontext: Ein Buch für Károly Csúri. Praesens Verlag, Wien, Ausztria, pp. 135-145. (2018) ISBN 9783706909860

Hárs, Endre: Die Wiener Stadtporträts von Ludwig Hevesi.
In: Das ungarische Wien. Praesens Verlag, Wien, pp. 58-79. (2018) ISBN 9783706909358

Hárs, Endre: Ein Wiener Feuilletonist geht auf Urlaub. Ludwig Hevesis Die Althofleute. Ein Sommerroman (1897).
NEOHELICON, 45 (1). pp. 17-33. ISSN 0324-4652 (2018)

Hárs, Endre: Ein moderner Lügenbaron und sein Biograf: Über Mac Eck’s Sonderbare Reisen zwischen Konstantinopel und San Francisco (1901).
HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 32 (1). pp. 63-78. ISSN 0236-6568 (2018)

Hárs, Endre: Groß und Klein: Ludwig Hevesis deutsche Reisefeuilletons.
In: Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Praesens, Wien, pp. 263-274. (2018)

Hárs, Endre: ,Herrschergemälde‘ der populären Geschichtsschreibung um 1800.
In: Germanistik zwischen Tradition und Innovation: Akten des XIII.Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015. Bd. 12. Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) (31). Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Wien, Berlin, Brussels, New York, Oxford, Bern, pp. 387-391. (2018) ISBN 9783631668740

Hárs, Endre: Spielräume der Klischeeproduktion: Ludwig Hevesis 'ungarische' Themen.
In: Verschränkte Kulturen: Polnisch-deutscher und ungarisch-deutscher Literatur- und Kulturtransfer. Frank und Timme, Berlin, pp. 149-166. (2018) ISBN 9783732903801

Hárs, Endre: Zur Rhetorik der (Un-)Einigkeit: Max Herzigs Viribus Unitis. Das Buch vom Kaiser (1898) und dessen ungarisches Pendant A Király Könyve (1899).
In: Postimperiale Narrative im zentraleuropäischen Raum. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen, pp. 109-122. (2018)

I

István, Anna: Szláv Metodika I. : Identitás és jövőkép a hazai nyelvoktatásban, a nemzetiségi nyelvoktatásban és a kultúrában.
ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest. (2018) ISBN 9789634891710

J

Jancsó, Katalin: Bevándorláspolitikák és azok hatásai Latin-Amerikában (1850-1930).
REGIO, 26 (3). pp. 127-154. ISSN 0865-557X (2018)

Jancsó, Katalin: Húngaros en la industria minera de Chile.
In: Encuentros: Europa - Iberoamérica en un mundo globalizado : Libro homenaje al Prof. Ferenc Fischer en su 65 aniversario. Universidad de Pécs Centro Iberoamericano, Fakultás Könyvkiadó, Pécs, Magyarország, pp. 69-78. (2018) ISBN 9786155848049

Jancsó, Katalin: La isla del azúcar y el tabaco. Cuba por Árpád Pásztor a principios del siglo XX.
In: Caribe hispano y Europa. Siglos XIX XX. Dos siglos de relaciones. Editorial Karolinum, pp. 131-138. (2018)

Jancsó, Katalin: Nuevas líneas en las investigaciones latinoamericanistas de historia. La imagen del indio latinoamericano vista por viajeros y fotógrafos húngaros (Jenő Bánó, Gábor Molnár y Ata Kandó).
In: América Latina y el mundo del siglo XXI: Percepciones, interpretaciones e interacciones. Megatrend University, Belgrád, Szerbia, pp. 273-285. (2018) ISBN 9788677475932

Juhász, Péter: Magyar–szláv együttélés a kora Árpád-korban. Helynevek, írott források, régészet.
HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 14. pp. 7-50. ISSN 1789-0128 (2018)

K

Kasik, László, Fejes, József Balázs, Guti, Kornél, Gáspár, Csaba, Zsolnai, Anikó: Social problem-solving among disadvantaged and non-disadvantaged adolescents.
EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION, 33 (1). pp. 86-101. ISSN 0885-6257 (2018)

Kasik, László, Guti, Kornél, Gál, Zita, Gáspár, Csaba, Tóth, Edit, Fejes, József Balázs: Development and psychometric properties of the Avoidance Questionnaire for Adolescents (AQA).
INTERNATIONAL JOURNAL OF EMOTIONAL EDUCATION, 10 (2). pp. 59-76. ISSN eISSN: 2073-7629 (2018)

Kasza, Péter: Lazius-kéziratok: filológiai alapvetés egy kritikai kiadás elé.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 148-169. ISSN 0025-0171 (2018)

Katona, Eszter: Egy vándor hispán utakon.
VILÁGTÖRTÉNET, 8(40) (1). pp. 105-107. ISSN 0083-6265 (2018)

Kondor, Anna, Papp-Zipernovszky, Orsolya, Pörczi, Zsuzsanna: A történetek újraírásának lehetősége a narratív tanácsadói gyakorlatban: me, myself and I...
MAGYAR COACHSZEMLE: AZ ELSŐ MAGYAR ONLINE COACHING FOLYÓIRAT, 7 (1). pp. 47-62. ISSN 2063-6679 (2018)

Korom, Erzsébet, Bús, Enikő, B. Németh, Mária: The effect of teaching strategies on 4th grade children's scientific reasoning skills.
In: Research, Practice and Collaboration in Science Education. Dublin City University, Dublin, pp. 509-517. (2018) ISBN 9781873769843

Kovács, Eszter, Martos, Tamás: Patterns of optimism and employee well-being: A person-oriented approach to explanatory style in hungarian employees.
VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (11). pp. 35-44. ISSN 0133-0179 (2018)

Kovács, Katalin: Egy 17. századi proto-állatszemiotikai modell: Charles Le Brun fiziognómiáról szóló előadása.
In: Állati jelek, képek és terek. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 163-173. (2018) ISBN 9786155946011

Kovács, Katalin: HOLMBERG, Linn, The Maurists’ unfinished encyclopedia, Oxford, Voltaire Foundation, 2017.
STUDI FRANCESI, 185. pp. 323-324. ISSN 0039-2944 (2018)

Kovács, Katalin: Le silence et la peinture.
In: Agapes francophones 2017. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 45-52. (2018) ISBN 9789633153574

Kovács, Katalin: Les singes de Watteau.
OSTIUM: OPEN-ACCESS JOURNAL FOR HUMANITIES, 14 (2). pp. 50-61. ISSN 1339-942X (2018)

Kovács, Katalin: Écrire en peintre : langages des arts et vision picturale dans quelques romans de Cocteau.
In: Création et Intermédialité. Classiques Garnier, Paris, pp. 57-74. (2018) ISBN 9782406079422

Kováts, Daniella, Császár-Nagy, Noémi, Juhos, Vera, Sallay, Viola, Békés, Judit, Fabó, Dániel, Kelemen, Anna, Kurimay, Tamás: Epilepsziás betegek életminôség-vizsgálata a megküzdési stratégiákkal és a betegségészleléssel összefüggésben.
IDEGGYOGYASZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE, 71 (5-6). pp. 184-196. ISSN 0019-1442 (2018)

Kriston, Pálma, Pikó, Bettina: Érzelemszabályozás és figyelemkontroll középiskolások körében.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 6 (4). pp. 83-94. ISSN 2063-9546 (2018)

L

Lénárt, András: América Latina según Whitney y Disney: el cine interamericano de la Política de Buena Vecindad en los años 1930 y 40.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 23. pp. 55-67. ISSN 1416-7263 (2018)

Lénárt, András: Carmentől Torrentéig, történelmi kontextusban - Identitás és mesterséges nemzettudat-változatok a spanyol filmben.
FILMSZEM: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE FOLYÓIRAT, 8 (3). pp. 6-19. ISSN 2062-9745 (2018)

Lénárt, András: Cine en la transición, transición en el cine: los marcos de la formación de una política cinematográfica democrática en España.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, Supplementum (1). pp. 67-82. ISSN 1416-7263 (2018)

Lénárt, András: El Departamento de Estudios Hispánicos en la actualidad.
In: 25 év - 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. 1993-2018. 25 años - 25 ensayos. Capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos. 1993-2018. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 19-22. (2018) ISBN 9789633153826

Lénárt, András: First Degree Friendship: Cinematographic Aspects of Franklin D. Roosevelt’s Good Neighbor Policy towards Latin America.
AMERICANA: E-JOURNAL OF AMERICAN STUDIES IN HUNGARY, 14 (2). ISSN 1787-4637 (2018)

Lénárt, András: A Hispanisztika Tanszék napjainkban.
In: 25 év - 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. 1993-2018. 25 años - 25 ensayos. Capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos. 1993-2018. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 15-18. (2018) ISBN 9789633153826

Lénárt, András: Hogyan látszik Katalónia?: gondolatok a katalán kérdésről.
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 2018 (1). pp. 65-67. ISSN 1585-3829 (2018)

Lénárt, András: Los principales corolarios y complementos de la doctrina Monroe en el siglo XX.
In: Encuentros - Europa - Iberoamérica en un mundo globalizado: libro homenaje al Prof. Ferenc Fischer en su 65 aniversario. Fakultás Könyvkiadó, Budapest, pp. 99-106. (2018) ISBN 9786155848049

Lénárt, András: Review of Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 19.
AMERICANA: E-JOURNAL OF AMERICAN STUDIES IN HUNGARY, 14 (2). ISSN 1787-4637 (2018)

Lénárt, András: A magyar diktatúra a spanyol diktatúra filmjeiben – egy kommunistaellenes filmháború magyar vonatkozásai.
In: 25 év - 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. 1993-2018. 25 años - 25 ensayos. Capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos. 1993-2018. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 107-115. (2018) ISBN 9789633153826

Lénárt, András: A spanyol film a Franco-diktatúrában. Ideológia, propaganda és filmpolitika.
JATEPress, Szeged, Magyarország. (2018) ISBN 9789633153871

M

Magyar, Andrea, Habók, Anita: Olvasási stratégiák vizsgálata angol nyelvű szövegértési feladatokban 10-14 éves nyelvtanulók körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 28 (8-9). pp. 22-37. ISSN 1215-5233 (2018)

Martos, Júlia, Sallay, Viola, Szabó, Evelin, Tóth-Vajna, Rita, Martos, Tamás: Diádikus stressz és megküzdés – elméleti modellek és alkalmazások.
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 19 (1). pp. 33-54. ISSN 1419-8126 (2018)

Molnár, Dávid: Unitárius könyvnyomtatás a gubernium idején.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 124 (1). pp. 100-127. ISSN 1222-8370 (2018)

Molnár, Dávid: Unitárius könyvnyomtatás református fejedelmek alatt.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 124 (1). pp. 3-20. ISSN 1222-8370 (2018)

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: The Efficacy and Development of Students' Problem-Solving Strategies During Compulsory Schooling: Logfile Analyses.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 9. Terjedelem: 17 p.-Azonosító: 302. ISSN 1664-1078 (2018)

Molnár, Gyöngyvér, Magyar, Andrea: A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő rendszere.
In: Funkcionális analfabetizmus – Megelőző fejlesztési lehetőségek. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 123-140. (2018) ISBN 9789636978136

Monok, István: Imitatio Christi, Stultifera navis, Stultitiae Laus: Gondolatok Európáról, az értelmiség szerepéről.
In: Zinner 70: Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában: Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Magyar Napló Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 95-98. (2018) ISBN 9786155195532

Monok, István: Kurta József: A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárának régi állománya I. Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa. Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 2015. ISSN 1786-5611, ISBN 978-606-93498-2-3,135 old.
REFORMÁTUS SZEMLE, 111 (4). pp. 449-453. ISSN 0254-4458 (2018)

Monok, István: Le château de Villebon en 1642, Inventaire après le décès de Maximilien de Béthune, duc de Sully, Édité par Bernard Barbiche, Paris, 2017, Comité des travaux historiques et scientifiques (Collection de documents inédits sur l’histoire de France, série in-8o, vol. 75.), 2017.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 97-98. ISSN 0025-0171 (2018)

Monok, István: Le pape est-il le successeur légitime de Pierre?
In: Maudits livres: La réception de Luther et les origines de la Réforme en France. Éditions des Cendres; Bibliothèque Mazarine, PARIS, pp. 97-100. (2018) ISBN 9782867422805

Monok, István: Les bibliothèque de la Hongrie et de la Transylvanie d’Ancien Régime.
In: Savoir/Pouvoir. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 213-232. (2018) ISBN 9782503583808

Monok, István: Még mindig a németek kíváncsiak ránk.
MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (6). pp. 928-932. ISSN 0025-0325 (2018)

Monok, István: Postface : Imitatio Christi, Stultifera navis, Stultitiae Laus : Postface à un best-seller consacré à un best-seller.
In: Histoire d’un livre. Éditions des Cendres, Paris, pp. 173-176. (2018) ISBN 9782867422812

Monok, István: Proměnlivé role Mezinárodní společnosti pro hungarologii.
In: Česko-maďarské ob(z)ory. Nakladatelstvi Karolinum, Praha, pp. 19-23. (2018) ISBN 9788024633558

Monok, István: A hagyományos és az újító a magyar könyvtörténetírásban: előszó egy új generáció kötetéhez.
In: A könyv és olvasója. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-12. (2018) ISBN 978-963-508-886-7

Monok, István: Újabb adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 340-343. ISSN 0025-0171 (2018)

Monok, István: A könyvtár múzeuma, vagy a múzeum könyvtára? : egy közép-európai történet magyar példákkal.
In: Universitas – Historia. Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (15). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 567-576. (2018) ISBN 978-615-5622-01-4

Monok, István: A németújvári iskola könyvtárának teológiai arculata.
In: Folyamatosság és változás, 2017.08.30-2017.08.31., Veszprém. pp. 269-278.

Monok, István, Zvara, Edina Éva: Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 17-25. ISSN 0025-0171 (2018)

Mátyás, Dénes: Appunti su una narrativa realista riduttiva italiana (dagli anni Ottanta agli anni Duemila).
In: Dai margini a dentro, da dentro ai margini. Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 81-89. (2018) ISBN 9788876677137

Mátyás, Dénes: Poszt- után hiper-? A kortárs olasz próza alakulása.
HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, LIX (1-4 (3)). pp. 327-335. ISSN 0017-999X (2018)

Máté-Tóth, András: Kirche und Christentum in Deutschland und Ungarn: Enttäuschungen und Herausforderungen.
HERDER KORRESPONDENZ, 72 (7). pp. 43-44. ISSN 0018-0645 (2018)

N

Nagy, Gyula, Molnár, Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 118 (3). pp. 203-235. ISSN 0025-0260 (2018)

Nagy, Judit, Habók, Anita: Attitudes and behaviors related to individual and classroom practices: an empirical study of external and internal factors of ICT use.
LIBRI, 68 (2). pp. 113-123. ISSN 0024-2667 (2018)

Nagy, Viktória, Herczeg-Kézdy, Anikó, Martos, Tamás, Urbán, Szabolcs: The Hungarian Mysticism Scale and its Associations with Measures of Religiosity, Personality, and Cognitive Closure.
EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 13 (2). pp. 133-149. ISSN 1788-4934 (2018)

Nikolov, Marianne, Csapó, Benő: The relationships between 8th graders’ L1 and L2 readings skills, inductive reasoning and socio-economic status in early English and German as a foreign language programs.
SYSTEM, 73 (01). pp. 48-57. ISSN 0346-251X (2018)

Náfrádi, Lilla, Nakamoto, Kent, Csabai, Márta, Papp-Zipernovszky, Orsolya, Schulz, Peter J.: An empirical test of the Health Empowerment Model: does patient empowerment moderate the effect of health literacy on health status?
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING: THE LEADING INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMMUNICATION IN HEALTHCARE, 101 (3). pp. 511-517. ISSN 0738-3991 (2018)

Németh, Zsuzsanna, Nagy C., Katalin, Németh T., Enikő: Az adatforrások elmosódott határai a konverzációelemzésben.
ARGUMENTUM, 14. pp. 301-312. ISSN 1787-3606 (2018)

P

Papp-Zipernovszky, Orsolya, Csabai, Márta: A beteg személyiségének szerepe a gyógyító munka során: az egészségmagatartás és betegviselkedés pszichológiai alapjai.
In: Gyógyszerészi kommunikáció. Medicina, Budapest, pp. 83-118. (2018) ISBN 9789632266657

R

Read, Catherine, Szokolszky, Ágnes: Developmental Ecological Psychology: Changes in Organism-Environment Systems Over Time.
ECOLOGICAL PSYCHOLOGY, 30 (1). pp. 1-5. ISSN 1040-7413 (2018)

Read, Catherine, Szokolszky, Ágnes: Developmental Ecological Psychology: Changes in Organism-Environment Systems Over Time, Part II.
ECOLOGICAL PSYCHOLOGY, 30 (2). pp. 125-128. ISSN 1040-7413 (2018)

Read, Catherine, Szokolszky, Ágnes: An Emerging Developmental Ecological Psychology: Future Directions and Potentials.
ECOLOGICAL PSYCHOLOGY, 30 (2). pp. 174-194. ISSN 1040-7413 (2018)

S

Sallay, Viola, Martos, Tamás: A Grounded Theory (GT) módszertana.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 73 (1/2). pp. 11-28. ISSN 0025-0279 (2018)

Schirm, Anita: (Nem) mindennapi metaforák nyomában: avagy miért nem tud kilépni a nyelvészet az elefántcsonttoronyból?
In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Selye János Egyetem, Komárno, pp. 82-100. (2018) ISBN 9788081222788

Shaakumeni, Simson Ndadaleka, Csapó, Benő: A Cross-cultural Validation of Adapted Questionnaire for Assessing Motivation to Learn Science.
AFRICAN JOURNAL OF RESEARCH IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 22 (3). pp. 340-350. ISSN 1811-7295 (2018)

Simon, Melinda: European printers’ and publishers’ marks in the eighteenth century.
In: Typographorum emblemata. Written media. Perspectives in communication and book studies (4). De Gruyter Verlag, Berlin, pp. 347-359. (2018) ISBN 978-3-11-043027-1

Sinkovics, Balázs: Sándor Klára: Nyelv és társadalom.
ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 61-63. ISSN 2060-0623 (2018)

Sukhbaatar, Batdulam, Tarkó, Klára: Contexts of School and Herder Family Communication in Mongolia: A Conceptual Framework.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 118 (2). pp. 157-174. ISSN 0025-0260 (2018)

Szabó, Erzsébet: Die narrative Modernität von Arthur Schnitzlers "Fräulein Else".
In: Österreichische Literatur. Traditionsbezüge und Prozesse der Moderne vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Praesens Verlag, Wien, Ausztria, pp. 133-145. (2018) ISBN 3706909294

Szabó, Gábor: Szűkülő terek: Heltai Jenő: Naplójegyzetek 1944-1945.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 72 (5). pp. 60-67. ISSN 0133-1167 (2018)

Szabó, Éva, Labancz, Ágnes: Hagyományos és Waldorf-iskolába járó diákok összehasonlítása a célorientáció és az iskolai kötődés szempontjából.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 18 (2). pp. 21-38. ISSN 1419-872X (2018)

Szabó, Éva, Litke, Márta, Jagodics, Balázs: Az óvodapedagógusok kiégésének vizsgálata a munkaértékek tükrében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 28 (7). pp. 51-63. ISSN 1215-5233 (2018)

Szilárdi, Réka: Feltalált hagyomány - használható múlt: A nyelvtörténet és eredetmítosz polemikus reprezentációi.
In: Okok és okozat. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 111-138. (2018) ISBN 9789636938864

Szilárdi, Réka: A vallás és erőszak csoportközi vonatkozásai.
In: Vallás és erőszak: Elméleti koncepciók és a globális terrorizmus felemelkedése a 21. században. SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, Szeged, pp. 24-44. (2018) ISBN 9789633065969

Szivós, Ádám, Nagy Lászlóné Antal, Erzsébet: A kritikai gondolkodás és a fogászati egészségműveltség együttes fejlesztése biológiaórán.
In: Móra Akadémia Szakkollégiumi Tanulmánykötet. Szakkollégiumi Füzetek (5). Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Szakkollégium, Szeged, pp. 304-315. (2018)

Szokolszky, Ágnes: Működési zavarok és megújulási törekvések a tudományos pszichológiában, a 21. század elején.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 73 (4). pp. 567-598. ISSN 0025-0279 (2018)

Szokolszky, Ágnes, Read, Catherine: Developmental Ecological Psychology and a Coalition of Ecological-Relational Developmental Approaches.
ECOLOGICAL PSYCHOLOGY, 30 (1). pp. 6-38. ISSN 1040-7413 (2018)

Szűcs, Kata Ágnes: Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet ikonográfiája a 16–17. századi portugál legendairodalom tükrében.
In: tév/hit: Tévedések és tévesztések a régi irodalomban. Reciti Kiadó, BUDAPEST, pp. 65-82. (2018) ISBN 9786155478680

Sándor, Klára: Versions of Folks History Representing Group Identities.
In: The (Web)Sites of Memory. Debrecen University Press, Debrecen, pp. 82-89. (2018) ISBN 978-963-318-752-4

Sándor, Klára: A székely írás modern kultuszai és antikultusza.
REGIO, 26 (4). pp. 32-41. ISSN 0865-557X (2018)

Sándor, Klára: A székely írás.
In: A honfoglalók műveltsége. Helikon Kiadó; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, BUDAPEST, pp. 39-44. (2018) ISBN 9789634790594

Sándor, Klára, Csörsz, Édua: „Nem szimplán írásrendszer” : előzetes eredmények a székely írás kultuszának kutatásából.
REGIO, 26 (4). pp. 42-66. ISSN 0865-557X (2018)

T

Tamás, Ágnes: Az 1917. évi oroszországi események karikatúrák tükrében.
TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 479-498. ISSN 0040-9634 (2018)

Tamás, Ágnes: „Egy új népvándorlás folyik a tenger hátán”: A kivándorlás reprezentációi élclapokban és a Pesti Naplóban (1901–1905).
In: Mozgás és átalakulás: A migráció és társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései : A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2016. évi, gödöllői konferenciájának kötete. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 211-226. (2018) ISBN 9789638946362

Tamás, Ágnes: Election campaign tools in Hungarian humour magazines in the second half of the 19th century.
EUROPEAN JOURNAL OF HUMOUR RESEARCH, 6 (2). pp. 40-59. ISSN 2307-700X (2018)

Tamás, Ágnes: Himnusz- és Szózat-paródiák a kiegyezést követő évek élclapjaiban (1867–1872).
IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2018 (4). pp. 73-91. ISSN 0865-6886 (2018)

Tamás, Ágnes: Hisztiző kisgyerekek és egy „lovagias nemzet” a politikai porondon.
BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE (1). pp. 45-52. ISSN 1450-6831 (2018)

Tamás, Ágnes: Karikatúrák a diktatúra után, a második világháború előtt.
In: A magyar politikai karikatúra története. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 128-164. (2018) ISBN 9786155674136

Tamás, Ágnes: Kultikus figurák karikatúrákon.
In: Humorstílusok és -stratégiák. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 137-148. (2018) ISBN 9789634091691

Tamás, Ágnes: A Nagy Háború karikatúrákon.
In: A magyar politikai karikatúra története. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 99-123. (2018) ISBN 9786155674136

Tamás, Ágnes: Politikai karikatúrák a szabadságharc után, a Nagy Háború előtt (1850–1914).
In: A magyar politikai karikatúra története. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 37-98. (2018) ISBN 9786155674136

Tamás, Ágnes: Élclapok „ellenségképei” és versengő nemzetépítési törekvések a dualizmus kori Magyarországon és a Monarchia utódállamaiban.
In: Modernizáció és nemzetállam-építés : Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 365-384. (2018) ISBN 9789634670315

Tamás, Ágnes: A magyar politikai karikatúrák másfél évszázada.
In: A magyar politikai karikatúra története. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 7-20. (2018) ISBN 9786155674136

Tamás, Ágnes: A második világháború karikatúrákon.
In: A magyar politikai karikatúra története. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 165-174. (2018) ISBN 9786155674136

Tamás, Ágnes, Vajda, László: A magyar politikai karikatúra története.
Országház Könyvkiadó, Budapest. (2018) ISBN 9786155674136

Tokodi, Margaréta, Csábi, Eszter, Kiricsi, Ágnes, Schulcz, Rebeka, Molnár, Andor, Rovó, László, Bella, Zsolt: Az egyszeri allergéndózis hatása az explicit-implicit emlékezetre parlagfű-allergiás sportoló és nem sportoló betegeken = Effects of nasal provocation with a single-dose allergen on the explicit and implicit memory of physically active and inactive patients with ragweed allergy.
IDEGGYOGYASZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE, 71 (1-2). pp. 25-33. ISSN 0019-1442 (2018)

Tóth, Alinka: Fogalmi reprezentációk és jelentés.
ARGUMENTUM, 14. pp. 177-190. ISSN 1787-3606 (2018)

Tóth, Alinka, Ivaskó, Lívia, Kis, Orsolya, Jakab, Katalin, Vécsei, László: Interaction between linguistic and numerical abilities of Hungarian patients living with mild or moderate aphasia.
STEM- SPRAAK- EN TAALPATHOLOGIE, 23 (1). pp. 52-54. ISSN 0924-7025 (2018)

Tóth, Alinka, Kis, Orsolya, Ivaskó, Lívia, Jakab, Katalin, Vécsei, László: Numerikus képességek vizsgálata magyar agrammatikus afáziás személyeknél.
REHABILITÁCIÓ: A MAGYAR REHABILITÁCIÓS TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 28 (4). pp. 115-128. ISSN 0866-479X (2018)

Tóth, Andrea: „We Are Sziriusz” : a székely írás mint a társadalom Másikja.
REGIO, 26 (4). pp. 67-94. (2018)

Tóth, László, Hoffmann, Ildikó, Gosztolya, Gábor, Vincze, Veronika, Szatlóczki, Gréta, Bánréti, Zoltán, Pákáski, Magdolna, Kálmán, János: A speech recognition-based solution for the automatic detection of mild cognitive impairment from spontaneous speech.
CURRENT ALZHEIMER RESEARCH, 15 (2). pp. 130-138. ISSN 1567-2050 (2018)

Tóth, László, Kovács, György, Ivaskó, Lívia, Tóth, Alinka, Jakab, Katalin, Vécsei, László: Stroke-on átesett dysarthriás betegek beszédének gépi elemzése - kezdeti eredmények.
In: Orvosi Informatika 2018. A XXXi. Neumann Kollokvium konferencia-kiadványa. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), Szeged, pp. 43-49. (2018) ISBN 9786155036149

Tóthné Jancsó, Katalin: De los Estados Unidos a México y Perú. Paul Fejős y Pál Kelemen, dos húngaros buscando las huellas de los pueblos precolombinos.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 23. pp. 297-314. ISSN 1416-7263 (2018)

Tóthné Jancsó, Katalin: Egy magyar katona Peruban: Kossuth Károly és leszármazottai.
Világtörténet, 8(40) (1). pp. 79-94. ISSN 0083-6265 (2018)

Tóthné Jancsó, Katalin: A spanyolországi kivándorlás történetének kiemelkedő korszakai a XIX-XX. században.
In: 25 év - 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. 1993-2018. 25 años - 25 ensayos. Capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos. 1993-2018. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 43-53. (2018) ISBN 9789633153826

V

Vidákovich, Tibor, Fűz, Nóra: PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts].
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2018) ISBN 978-963-306-588-4

W

Walter, Dorottya, Fintor, Krisztián, Skultéti, Ágnes: A sándorfalva-eperjesi késő szarmata kavicsos-csillámos kerámia soványítóanyagának előzetes petrográfiai vizsgálata.
MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-), Új folyam 4. pp. 133-157. ISSN 2064-8480 (2018)

Wittmann, Victoria, Csabai, Márta, Drótos, Gergely, Lázár, György ifj.: A Sebészeti Beavatkozástól Való Félelem Kérdőív magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata sebészeti beavatkozáson átesett páciensek körében.
ORVOSI HETILAP, 159 (47). pp. 1988-1993. ISSN 0030-6002 (2018)

Wu, Hao, Molnár, Gyöngyvér: Computer-Based Assessment of Chinese Students’ Component Skills of Problem Solving: A Pilot Study.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, 8 (5). pp. 381-386. ISSN 2010-3689 (2018)

Wu, Hao, Molnár, Gyöngyvér: Interactive problem solving: Assessment and relations to combinatirial and inductive reasoning.
JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCH, 26 (1). pp. 90-105. ISSN 2247-1537 (2018)

Z

Zvara, Edina Éva: Esterházy Pál protestáns könyvei.
In: Folyamatosság és változás, 2017.08.30-2017.08.31., Veszprém. pp. 279-291.

Zvara, Edina Éva: A változások évszázada.
SÉD, 4 (1-2). pp. 61-63. ISSN 2416-0628 (2018)

This list was generated on 2021. január 20. 09:19:20 CET.