Tételek ahol a kar "Bölcsészettudományi Kar" és a mű dátuma 2018

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z
Találatok száma: 91.

B

Balázs Mihály: Ulrich Andres, Wien, Siebenbürgen – Pionierregion der Religionsfreihet. Luther, Honterus und Wirkungen der Reformation, Bonn–Hermannstadt, Schiller Verlag, 2017.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 373-378. ISSN 0025-0171 (2018)

Bencsik Orsolya: A senki-, sehol-, soha-lét vidéki/világi állomásai.
TANULMÁNYOK (NOVI SAD), 2018 (2). pp. 15-34. ISSN 0354-9690 (2018)

Berta József Tibor: La falta de concordança del participi dels temps compostos en textos valencians del segle XV.
In: Homenatge a Kálmán Faluba 2. Estudis de llengua i literatura catalanes (LXXII.). Publicacions de l' Abadia de Montserrat, Barcelona, Spanyolország, pp. 119-145. (2018) ISBN 9788491910183

Berta József Tibor: Nyelv és identitás: a katalán esete.
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 2018 (1). pp. 45-54. ISSN 1585-3829 (2018)

Büky László: Benő Attila - Fazakas Annamária szerk.: Stilus virum arguit - A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2017. (Egyetemi füzetek 34.).
MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 242-243. ISSN 0025-0236 (2018)

Büky László: Varancsica: Egy Weöres Sándor-i hapax legomenon lehetséges háttere.
MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 463-467. ISSN 0025-0228 (2018)

C

Chang Edward C., Chang Olivia D., Martos Tamás, Sallay Viola: Loss of Hope and Suicide Risk in Hungarian College Students.
The Family Journal, 26 (1). pp. 119-126. ISSN 1066-4807 (2018)

Chang Edward C., Chang Olivia D., Martos Tamás, Sallay Viola, Li Xiaoqing, Lucas Abigael, Lee Jerin: Does optimism weaken the negative effects of being lonely on suicide risk?
DEATH STUDIES: COUNSELING RESEARCH EDUCATION CARE ETHICS, 42 (1). pp. 63-68. ISSN 0748-1187 (2018)

Csapó Benő: Diagnosztikus értékelés és differenciált fejlesztés: új eredmények és perspektívák.
In: Köznevelés, szakképzés, pedagógusképzés - innováció. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda; Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen, pp. 215-225. (2018) ISBN 9786155967009

D

Dancs Katinka: 5. és 6. évfolyamos tanulók nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos ismereteinek jellemzői – egy technológia alapú mérés tanulságai.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ (3). pp. 34-53. ISSN 2063-9546 (2018)

Doró Katalin, Habók Anita, Magyar Andrea: Nyelvtanulási stratégiák tanítása és fejlesztése.
Akadémiai Kiadó, BUDAPEST. (2018) ISBN 9789630599238

F

Fényszárosi Éva, Sallay Viola, Matuszka Balázs, Martos Tamás: Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – Személyorientált elemzés.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 73 (3). pp. 411-434. ISSN 0025-0279 (2018)

Fűz Nóra: Az iskolán kívüli tanórák hatékonyságának megítélése általános iskolás diákok és pedagógusok körében.
ISKOLAKULTÚRA, 28 (8-9). pp. 38-53. ISSN 1215-5233 (2018)

G

Glässer Norbert: Az emancipáció Mózese és Józsuája.
In: Emancipáció. Kronosz Kiadó - Szegedi Zsidó Hitközség, Pécs - Szeged, pp. 125-152. (2018) ISBN 9789634670339

Glässer Norbert: I. Ferenc király és a magyar zsinagógai szónoklat.
MAKÓI JÓZSEF ATTILA MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2 (1). pp. 324-336. ISSN 2559-9488 (2018)

Glässer Norbert: „Nemzetünk reménysége, Ottó trónörökös”.
In: Egy polgár emlékkönyvébe. KIR Bt., Budapest, pp. 267-287. (2018) ISBN 9786150023854

Glässer Norbert: Állami jelképek - liturgikus környezet: az integráció útjai a modernizálódó társadalomban izraelita történeti példán.
In: Schöner Alfréd hetven éves. Gabbiano Print Kft., Budapest, pp. 125-138. (2018) ISBN 9786155346316

Glässer Norbert: „A zsidó gyász”: az állampatrióta királytisztelet neológ zsidó adaptálása Ferenc József feletti gyász során.
HÁCOFE, 2018 (1). Terjedelem: 10 p.-Azonosító: http://www.or-zse.hu/hacofe/ferencjozsef/glasser-gyasz.htm. (2018)

Glässer Norbert, Mód László Balázs (szerk.): A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására.
A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI (35). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. (2018) ISBN 978-963-306-601-0

Glässerné Nagyillés Anikó: Jézus Szíve oltalma alatt.
VERITATIS IMAGO: TUDOMÁNYOS, MUZEOLÓGIAI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 2018 (2). pp. 33-41. ISSN 2559-9836 (2018)

Glässerné Nagyillés Anikó: Második család és szociális háló : a Szívgárda szerepei az 1930-as, 1940-es években.
In: Családtörténet, családvédelem, vallás : A család egykor és ma. A vallási kultúrakutatás könyvei (37). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 102-112. (2018) ISBN 9789633066034

Gosztolya Gábor, Bagi Anita, Szalóki Szilvia, Szendi István, Hoffmann Ildikó: Identifying Schizophrenia Based on Temporal Parameters in Spontaneous Speech.
In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2018. International Speech Communication Association (ISCA), Dublin, pp. 3408-3412. (2018)

Greiff Samuel, Molnár Gyöngyvér, Martin Romain, Zimmermann Johannes, Csapó Benő: Students' exploration strategies in computer-simulated complex problem environments: A latent class approach.
COMPUTERS & EDUCATION, 126. pp. 248-263. ISSN 0360-1315 (2018)

H

Habók Anita, Babarczy Anna: Perceptions of learning: interviews with first and second graders in a Hungarian primary school.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL, 46 (1). pp. 61-71. ISSN 1082-3301 (2018)

Habók Anita, Magyar Andrea: Validation of a Self-Regulated Foreign Language Learning Strategy Questionnaire through multidimensional modelling.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 9. Terjedelem: 11 p.-Azonosító: 1388. ISSN 1664-1078 (2018)

Habók Anita, Magyar Andrea: The effect of language learning strategies on proficiency, attitudes and school achievement.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 8. Terjedelem: 8 p.-Azonosító: 2358. ISSN 1664-1078 (2018)

Habók Anita, Magyar Andrea, Nagy-Pál Marietta: 10–14 éves tanulók idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási tudásának és stratégiahasználatának vizsgálata.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 6 (1). pp. 60-77. ISSN 2063-9546 (2018)

Hegyi Ádám Alex: Reformátusok betelepülése a Bánátba a 18. század végén.
In: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!” Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett emlékkonferencia előadásaiból. Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kishegyes, pp. 95-108. (2018) ISBN 9788680612058

Hegyi Ádám Alex: Szőnyi Pál (1750–1792) Szőnyi Benjámin imposztor fia.
In: Szőnyi 300. Ótemplomi Református Egyházközség, Hódmezővásárhely, pp. 35-46. (2018) ISBN 9786150037493

Hegyi Ádám Alex: Tárgykultúra vagy könyvkultúra?: református könyves műveltség a Magyar Királyság délkeleti területén a 18. század második felében.
In: A reformáció öröksége: egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 544-560. (2018) ISBN 9786069349885

Hegyi Ádám Alex: Von wem und warum wurde die Predigt des reformierten Pfarrers Mihály Komáromi H. (1690?–1748) aus Debrezin über die Krönung von Maria Theresia zur böhmischen Königin im 18. Jahrhundert gelesen?
CORNOVA: REVUE CESKÉ SPOLECNOSTI PRO VYZKUM 18. STOLETÍ, 8 (1). pp. 7-20. ISSN 1804-6983 (2018)

Hegyi Ádám Alex: "...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos..." : az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között.
A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. (2018) ISBN 978-615-80158-7-5

Hegyi Ádám Alex: A bánsági református egyházközségek történetének kutatása.
BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 82 (1). pp. 59-62. ISSN 1450-6831 (2018)

Herczeg-Kézdy Anikó, Urbán Szabolcs, Martos Tamás: A vallásos orientáció mérésére kidolgozott 12 tételes Életkorfüggetlen I-E Skála (Age-Univerzal I-E Scale) magyar változata.
In: Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. International Research Institute, Komárno, pp. 239-249. (2018) ISBN 9788089691562

Hevesi Andrea: A Somogyi-könyvtár Vizsolyi Bibliája.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 216-221. ISSN 0025-0171 (2018)

Horváth Márta: Das Gestaltgesetz der Kontinuität in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften.
In: Literarischer Text und Kontext: Ein Buch für Károly Csúri. Praesens Verlag, Wien, Ausztria, pp. 135-145. (2018) ISBN 9783706909860

Hárs Endre: Groß und Klein: Ludwig Hevesis deutsche Reisefeuilletons.
In: Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Praesens, Wien, pp. 263-274. (2018)

J

Jancsó Katalin: Bevándorláspolitikák és azok hatásai Latin-Amerikában (1850-1930).
REGIO, 26 (3). pp. 127-154. ISSN 0865-557X (2018)

Jancsó Katalin: Húngaros en la industria minera de Chile.
In: Encuentros: Europa - Iberoamérica en un mundo globalizado : Libro homenaje al Prof. Ferenc Fischer en su 65 aniversario. Universidad de Pécs Centro Iberoamericano, Fakultás Könyvkiadó, Pécs, Magyarország, pp. 69-78. (2018) ISBN 9786155848049

Jancsó Katalin: La isla del azúcar y el tabaco. Cuba por Árpád Pásztor a principios del siglo XX.
In: Caribe hispano y Europa. Siglos XIX XX. Dos siglos de relaciones. Editorial Karolinum, pp. 131-138. (2018)

Jancsó Katalin: Nuevas líneas en las investigaciones latinoamericanistas de historia. La imagen del indio latinoamericano vista por viajeros y fotógrafos húngaros (Jenő Bánó, Gábor Molnár y Ata Kandó).
In: América Latina y el mundo del siglo XXI: Percepciones, interpretaciones e interacciones. Megatrend University, Belgrád, Szerbia, pp. 273-285. (2018) ISBN 9788677475932

K

Kasza Péter: Lazius-kéziratok: filológiai alapvetés egy kritikai kiadás elé.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 148-169. ISSN 0025-0171 (2018)

Katona Eszter: Egy vándor hispán utakon.
VILÁGTÖRTÉNET, 8(40) (1). pp. 105-107. ISSN 0083-6265 (2018)

Kondor Anna, Papp-Zipernovszky Orsolya, Pörczi Zsuzsanna: A történetek újraírásának lehetősége a narratív tanácsadói gyakorlatban: me, myself and I...
MAGYAR COACHSZEMLE: AZ ELSŐ MAGYAR ONLINE COACHING FOLYÓIRAT, 7 (1). pp. 47-62. ISSN 2063-6679 (2018)

Kovács Eszter, Martos Tamás: Patterns of optimism and employee well-being: A person-oriented approach to explanatory style in hungarian employees.
VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (11). pp. 35-44. ISSN 0133-0179 (2018)

Kováts Daniella, Császár-Nagy Noémi, Juhos Vera, Sallay Viola, Békés Judit, Fabó Dániel, Kelemen Anna, Kurimay Tamás: Epilepsziás betegek életminôség-vizsgálata a megküzdési stratégiákkal és a betegségészleléssel összefüggésben.
IDEGGYOGYASZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE, 71 (5-6). pp. 184-196. ISSN 0019-1442 (2018)

L

Lénárt András: América Latina según Whitney y Disney: el cine interamericano de la Política de Buena Vecindad en los años 1930 y 40.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 23. pp. 55-67. ISSN 1416-7263 (2018)

Lénárt András: Carmentől Torrentéig, történelmi kontextusban - Identitás és mesterséges nemzettudat-változatok a spanyol filmben.
FILMSZEM: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE FOLYÓIRAT, 8 (3). pp. 6-19. ISSN 2062-9745 (2018)

Lénárt András: Cine en la transición, transición en el cine: los marcos de la formación de una política cinematográfica democrática en España.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, Supplementum (1). pp. 67-82. ISSN 1416-7263 (2018)

Lénárt András: Hogyan látszik Katalónia?: gondolatok a katalán kérdésről.
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 2018 (1). pp. 65-67. ISSN 1585-3829 (2018)

Lénárt András: Los principales corolarios y complementos de la doctrina Monroe en el siglo XX.
In: Encuentros - Europa - Iberoamérica en un mundo globalizado: libro homenaje al Prof. Ferenc Fischer en su 65 aniversario. Fakultás Könyvkiadó, Budapest, pp. 99-106. (2018) ISBN 9786155848049

Lénárt András: A magyar diktatúra a spanyol diktatúra filmjeiben – egy kommunistaellenes filmháború magyar vonatkozásai.
In: 25 év - 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. 1993-2018. 25 años - 25 ensayos. Capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos. 1993-2018. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 107-115. (2018) ISBN 9789633153826

Lénárt András: A spanyol film a Franco-diktatúrában. Ideológia, propaganda és filmpolitika.
JATEPress, Szeged, Magyarország. (2018) ISBN 9789633153871

M

Magyar Andrea, Habók Anita: Olvasási stratégiák vizsgálata angol nyelvű szövegértési feladatokban 10-14 éves nyelvtanulók körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 28 (8-9). pp. 22-37. ISSN 1215-5233 (2018)

Martos Júlia, Sallay Viola, Szabó Evelin, Tóth-Vajna Rita, Martos Tamás: Diádikus stressz és megküzdés – elméleti modellek és alkalmazások.
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 19 (1). pp. 33-54. ISSN 1419-8126 (2018)

Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: The Efficacy and Development of Students' Problem-Solving Strategies During Compulsory Schooling: Logfile Analyses.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 9. p. 302. ISSN 1664-1078 (2018)

Molnár Gyöngyvér, Magyar Andrea: A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő rendszere.
In: Funkcionális analfabetizmus – Megelőző fejlesztési lehetőségek. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 123-140. (2018) ISBN 9789636978136

Monok István: Imitatio Christi, Stultifera navis, Stultitiae Laus: Gondolatok Európáról, az értelmiség szerepéről.
In: Zinner 70: Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában: Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Magyar Napló Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 95-98. (2018) ISBN 9786155195532

Monok István: Le château de Villebon en 1642, Inventaire après le décès de Maximilien de Béthune, duc de Sully, Édité par Bernard Barbiche, Paris, 2017, Comité des travaux historiques et scientifiques (Collection de documents inédits sur l’histoire de France, série in-8o, vol. 75.), 2017.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 97-98. ISSN 0025-0171 (2018)

Monok István: Le pape est-il le successeur légitime de Pierre?
In: Maudits livres: La réception de Luther et les origines de la Réforme en France. Éditions des Cendres; Bibliothèque Mazarine, PARIS, pp. 97-100. (2018) ISBN 9782867422805

Monok István: Les bibliothèque de la Hongrie et de la Transylvanie d’Ancien Régime.
In: Savoir/Pouvoir. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 213-232. (2018) ISBN 9782503583808

Monok István: Még mindig a németek kíváncsiak ránk.
MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (6). pp. 928-932. ISSN 0025-0325 (2018)

Monok István: Postface : Imitatio Christi, Stultifera navis, Stultitiae Laus : Postface à un best-seller consacré à un best-seller.
In: Histoire d’un livre. Éditions des Cendres, Paris, pp. 173-176. (2018) ISBN 9782867422812

Monok István: Proměnlivé role Mezinárodní společnosti pro hungarologii.
In: Česko-maďarské ob(z)ory. Nakladatelstvi Karolinum, Praha, pp. 19-23. (2018) ISBN 9788024633558

Monok István: A hagyományos és az újító a magyar könyvtörténetírásban: előszó egy új generáció kötetéhez.
In: A könyv és olvasója. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-12. (2018) ISBN 978-963-508-886-7

Monok István: Újabb adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 340-343. ISSN 0025-0171 (2018)

Monok István: A könyvtár múzeuma, vagy a múzeum könyvtára? : egy közép-európai történet magyar példákkal.
In: Universitas – Historia. Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (15). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 567-576. (2018) ISBN 978-615-5622-01-4

Monok István: A németújvári iskola könyvtárának teológiai arculata.
In: Folyamatosság és változás, 2017.08.30-2017.08.31., Veszprém. pp. 269-278.

Monok István, Zvara Edina Éva: Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 17-25. ISSN 0025-0171 (2018)

Máté-Tóth András: Kirche und Christentum in Deutschland und Ungarn: Enttäuschungen und Herausforderungen.
HERDER KORRESPONDENZ, 72 (7). pp. 43-44. ISSN 0018-0645 (2018)

N

Nagy Judit, Habók Anita: Attitudes and behaviors related to individual and classroom practices: an empirical study of external and internal factors of ICT use.
LIBRI, 68 (2). pp. 113-123. ISSN 0024-2667 (2018)

Nagy Viktória, Herczeg-Kézdy Anikó, Martos Tamás, Urbán Szabolcs: The Hungarian Mysticism Scale and its Associations with Measures of Religiosity, Personality, and Cognitive Closure.
EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 13 (2). pp. 133-149. ISSN 1788-4934 (2018)

Náfrádi Lilla, Nakamoto Kent, Csabai Márta, Papp-Zipernovszky Orsolya, Schulz Peter J.: An empirical test of the Health Empowerment Model: does patient empowerment moderate the effect of health literacy on health status?
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING: THE LEADING INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMMUNICATION IN HEALTHCARE, 101 (3). pp. 511-517. ISSN 0738-3991 (2018)

Németh Zsuzsanna, Nagy C. Katalin, Németh T. Enikő: Az adatforrások elmosódott határai a konverzációelemzésben.
ARGUMENTUM, 14. pp. 301-312. ISSN 1787-3606 (2018)

P

Papp-Zipernovszky Orsolya, Csabai Márta: A beteg személyiségének szerepe a gyógyító munka során: az egészségmagatartás és betegviselkedés pszichológiai alapjai.
In: Gyógyszerészi kommunikáció. Medicina, Budapest, pp. 83-118. (2018) ISBN 9789632266657

S

Sallay Viola, Martos Tamás: A Grounded Theory (GT) módszertana.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 73 (1/2). pp. 11-28. ISSN 0025-0279 (2018)

Shaakumeni Simson Ndadaleka, Csapó Benő: A Cross-cultural Validation of Adapted Questionnaire for Assessing Motivation to Learn Science.
AFRICAN JOURNAL OF RESEARCH IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 22 (3). pp. 340-350. ISSN 1811-7295 (2018)

Simon Melinda: European printers’ and publishers’ marks in the eighteenth century.
In: Typographorum emblemata. Written media. Perspectives in communication and book studies (4). De Gruyter Verlag, Berlin, pp. 347-359. (2018) ISBN 978-3-11-043027-1

Sinkovics Balázs: Sándor Klára: Nyelv és társadalom.
ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 61-63. ISSN 2060-0623 (2018)

Sukhbaatar Batdulam, Tarkó Klára: Contexts of School and Herder Family Communication in Mongolia: A Conceptual Framework.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 118 (2). pp. 157-174. ISSN 0025-0260 (2018)

Szabó Erzsébet: Die narrative Modernität von Arthur Schnitzlers "Fräulein Else".
In: Österreichische Literatur. Traditionsbezüge und Prozesse der Moderne vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Praesens Verlag, Wien, Ausztria, pp. 133-145. (2018) ISBN 3706909294

Szabó Éva, Labancz Ágnes: Hagyományos és Waldorf-iskolába járó diákok összehasonlítása a célorientáció és az iskolai kötődés szempontjából.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 18 (2). pp. 21-38. ISSN 1419-872X (2018)

Szivós Ádám, Nagy Lászlóné Antal Erzsébet: A kritikai gondolkodás és a fogászati egészségműveltség együttes fejlesztése biológiaórán.
In: Móra Akadémia Szakkollégiumi Tanulmánykötet. Szakkollégiumi Füzetek (5). Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Szakkollégium, Szeged, pp. 304-315. (2018)

Sándor Klára: Versions of Folks History Representing Group Identities.
In: The (Web)Sites of Memory. Debrecen University Press, Debrecen, pp. 82-89. (2018) ISBN 978-963-318-752-4

T

Tokodi Margaréta, Csábi Eszter, Kiricsi Ágnes, Schulcz Rebeka, Molnár Andor, Rovó László, Bella Zsolt: Az egyszeri allergéndózis hatása az explicit-implicit emlékezetre parlagfű-allergiás sportoló és nem sportoló betegeken = Effects of nasal provocation with a single-dose allergen on the explicit and implicit memory of physically active and inactive patients with ragweed allergy.
IDEGGYOGYASZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE, 71 (1-2). pp. 25-33. ISSN 0019-1442 (2018)

Tóth Alinka: Fogalmi reprezentációk és jelentés.
ARGUMENTUM, 14. pp. 177-190. ISSN 1787-3606 (2018)

Tóth László, Hoffmann Ildikó, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika, Szatlóczki Gréta, Bánréti Zoltán, Pákáski Magdolna, Kálmán János: A speech recognition-based solution for the automatic detection of mild cognitive impairment from spontaneous speech.
CURRENT ALZHEIMER RESEARCH, 15 (2). pp. 130-138. ISSN 1567-2050 (2018)

Tóthné Jancsó Katalin: Egy magyar katona Peruban: Kossuth Károly és leszármazottai.
Világtörténet, 8(40) (1). pp. 79-94. ISSN 0083-6265 (2018)

V

Vidákovich Tibor, Fűz Nóra: PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts].
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2018) ISBN 978-963-306-588-4

Z

Zvara Edina Éva: Esterházy Pál protestáns könyvei.
In: Folyamatosság és változás, 2017.08.30-2017.08.31., Veszprém. pp. 279-291.

Zvara Edina Éva: A változások évszázada.
SÉD, 4 (1-2). pp. 61-63. ISSN 2416-0628 (2018)

A lista elkészítésének dátuma 2019. március 25. 17:49:12 CET.