Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 173.

A

Asztalos Kata, Csapó Benő: Development of musical abilities: Cross-sectional computer-based assessments in educational contexts.
PSYCHOLOGY OF MUSIC, (45) 5. pp. 682-698. ISSN 0305-7356 (2017)

B

Balázs János, Bíró Gyöngyvér: Orosháza – Rákóczitelep lelőhely 2016-os feltárásnak fontosabb embertani eredményei.
MOZAIKOK OROSHÁZA ÉS VIDÉKE MÚLTJÁBÓL, (18). pp. 3-10. ISSN 2062-7726 (2017)

Barna Gábor, Gyöngyössy Orsolya (szerk.): Religion, culture, society 4: yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. (2017)

Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza (szerk.): Programok és tanulmányok.
Felvilágosodás - Lumieres - Enlightnement - Aufklarung 6. JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország. (2017) ISBN 978-963-315-346-8

Bencsik Orsolya: Ne félj a rizómától!
JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, (60) 5. pp. 635-637. ISSN 0447-6425 (2017)

Bene Zoltánné Pusztai Virág: Rejtekhelyükről előbújó kincseink: Albumban a Csongrád Megyei Önkormányzat képzőművészeti gyűjteménye.
Szeged : a Város folyirata, (29) 8. pp. 40-43. ISSN 0239-1384 (2017)

Berki Tamás, Pikó Bettina: A sportélvezet pszichológiai hátterének vizsgálata serdülő sportolók körében.
MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, (18) 3. pp. 11-18. ISSN 1586-5428 (2017)

Berta Tibor: La influencia española en la versión portuguesa de la Historia de Vespasiano: los tiempos compuestos.
In: Identidad, movilidad y perspectivas. Universidad de Belgrado, Facultad de Filología, Belgrado. (2017) ISBN 978-86-6153-448-5

Berta Tibor: La norma ortográfica en el contexto de la historia de la lengua española. La utopía de la ortografía fonémica.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, (22). pp. 15-23. ISSN 1416-7263 (2017)

Berta Tibor: On the origins of the Spanish spoken in America.
In: Confluences: Essays Mapping the Manitoba-Szeged Partnership. Papers in English and American Studies 24. JATEPress, Szeged, pp. 107-111. (2017) ISBN 978 963 315 338 3

Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsanna, Szilassi Péter, Sipos György, Rácz Attila, Szatmári József: Public Perception on Hydro-Climatic Extremes and Water Management Related to Environmental Exposure, SE Hungary.
WATER RESOURCES MANAGEMENT, (31) 5. pp. 1619-1634. ISSN 0920-4741 (2017)

Braunitzer Gábor, Őze Attila, Nagyné Eördegh Gabriella, Pihokker Anna, Rózsa Petra, Kasik László, Kéri Szabolcs, Nagy Attila: The development of acquired equivalence from childhood to adulthood — A cross-sectional study of 265 subjects.
PLOS ONE, (12) 6. [Terjedelem: 15 p.]-[Azonosító: e017952]. ISSN 1932-6203 (2017)

Bártfai Csaba: ПРИЧИНЫ ВЫБОРА УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
In: ЭЛЕКТРОННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: Сборник материалов Международной научной конференции. ГОУ ВО КРАГСиУ, Syktyvkar, Oroszország, pp. 29-33. (2017) ISBN 978-5-93206-356-9

C

Chang Edward C., Chang Olivia D., Martos Tamás, Sallay Viola: Future orientation and suicide risk in Hungarian college students: burdensomeness and belongingness as mediators.
DEATH STUDIES: COUNSELING RESEARCH EDUCATION CARE ETHICS, (41) 5. pp. 284-290. ISSN 0748-1187 (2017)

Chang Edward C., Chang Olivia D., Martos Tamás, Sallay Viola, Lee Jerin, Stam Kayla R., Batterbee Casey N.-H., Yu Tina: Family support as a moderator of the relationship between loneliness and suicide risk in college students: having a supportive family matters!
The Family Journal, (25) 3. pp. 257-263. ISSN 1066-4807 (2017)

Chang Edward C., Chang Olivia D., Martos Tamás, Sallay Viola, Najarian Alexandria S.-M., Lee Jerin: Validity of the frequency of suicidal ideation inventory in Hungarian adults.
DEATH STUDIES: COUNSELING RESEARCH EDUCATION CARE ETHICS, (41) 4. pp. 236-240. ISSN 0748-1187 (2017)

Chang Edward C., Martos Tamás, Sallay Viola, Chang Olivia D., Wright Kaitlin M., Najarian Alexandria S.-M., Lee Jerin: Examining optimism and hope as protective factors of suicide risk in Hungarian college students: is risk highest among those lacking positive psychological protection?
COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH, (41) 2. pp. 278-288. ISSN 0147-5916 (2017)

Csapó Benő, Csíkos Csaba, Koro Erzsébet, Molnár Gyöngyvér, Vidákovich Tibor: Neveléstudományi kutatás és kutatóképzés.
In: Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 68-78. (2017) ISBN 978-963-312-275-4

Csapó Benő, Csíkos Csaba, Korom Erzsébet, Molnár Gyöngyvér, Vidákovich Tibor: Neveléstudományi kutatás és kutatóképzés.
MAGYAR TUDOMÁNY, (178) 11. pp. 1339-1351. ISSN 0025-0325 (2017)

Csapó Benő, Funke Joachim: Epilogue.
In: The Nature of Problem Solving. Educational Research and Innovation . OECD, Paris, pp. 265-268. (2017) ISBN 9789264273894

Csapó Benő, Funke Joachim (szerk.): The Nature of Problem Solving.
Educational Research and Innovation . OECD, Paris. (2017) ISBN 978-92-64-27389-4

Csapó Benő, Funke Joachim: The development and assessment of problem solving in 21st-century schools.
In: The Nature of Problem Solving. Educational Research and Innovation . OECD, Paris, pp. 19-32. (2017) ISBN 9789264273894

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér: Assessment-based, personalized learning in primary education.
In: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Institute of Knowledge Asset Management; Arts for Business Ltd; University of Basilicata; GSOM - St. Petersburg University, Szentpétervár, pp. 443-449. (2017) ISBN 978-88-96687-10-9

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér: Potential for assessing dynamic problem-solving at the beginning of higher education studies.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, (8). p. 2022. ISSN 1664-1078 (2017)

Csernus-Lukács Szilveszter Sándor: Felírási javaslat a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában, 1862.
SZÁZADOK, (151) 1. pp. 189-200. ISSN 0039-8098 (2017)

D

D. Molnár Éva: Erőfeszítés alapú kontroll és végrehajtó funkciók az önszabályozásban.
Magyar Pszichológiai Szemle, (72) 4. p. 509. ISSN 0025-0279 (2017)

D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.): PÉK 2017 [CEA 2017] XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia [15th Conference on Educational Assessment] : program és absztraktkötet [program book and abstracts].
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2017) ISBN 978-963-306-529-7

E

Ekler Péter, Kiss Farkas Gábor, Monok István: Humanistes du bassin des Carpates, III.
Europa Humanistica, (19) . Brepols Publishers, Turnhout. (2017) ISBN 978-2-503-57571-1

F

Ferwagner Péter Ákos: A francia gyarmati uralom megrendülése a Közel-Keleten.
VILÁGTÖRTÉNET, (7(39)) 4. pp. 545-573. ISSN 0083-6265 (2017)

Ferwagner Péter Ákos: A migráció és a rasszizmus történelmi összefüggései Franciaországban.
In: Szemelvények a XXI. századi migráció témaköréből. Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (HVK TKH), Budapest, pp. 45-58. (2017) ISBN 9786155585043

Fűz Nóra: Iskolán kívüli színterek az általános iskolai oktatásban.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (117) 2. pp. 197-220. ISSN 0025-0260 (2017)

G

Glässer Norbert: "Égből szállott mireánk ez a korona, Isten küldte azt neked miáltalunk”: IV. Károly koronázásának neológ izraelita diskurzustradíciói.
ETHNOGRAPHIA, (128) 2. pp. 223-238. ISSN 0014-1798 (2017)

Glässer Norbert: „hová lelkedet az úr visszahívta”: Forráskiadvány a genealógiai emlékezet és a mikrotörténelem között.
ÚJ ÉLET, (72) 5. p. 2. ISSN 0133-1353 (2017)

Glässerné Nagyillés Anikó: „A gyermek lelkében a mennyország leér a földre...” : a jezsuiták és a vallásos gyermeknevelés.
VERITATIS IMAGO: TUDOMÁNYOS, MUZEOLÓGIAI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, (1) 1. pp. 19-24. (2017)

Gáspár Lukács, Bartosz Gyula, Hallgató Emese, Csifcsák Gábor: Association-based Concealed Information Test: A Novel Reaction Time-Based Deception Detection Method.
JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN MEMORY AND COGNITION, (6) 3. pp. 283-294. ISSN 2211-3681 (2017)

Géczi József Alajos, Laczkó Sándor, Sipos József, Révész Béla (szerk.): Szeged hosszú tavasza 1989-ben és '56 : előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok.
Média-Mix Könyvkiadó és Reklámszolgáltató Bt., Szeged. (2017) ISBN 978-963-12-9848-2

H

Habók Anita: Fostering meaningful learning through concept mapping-based intervention programmes at preschool age.
In: INTED2017 Proceedings. International Association of Technology, Education and Development (IATED), Valencia, pp. 8996-9004. (2017) ISBN 978-84-617-8491-2

Habók Anita: A tanulás tanulása: a tanulást befolyásoló tényezők.
Gondolat Kiadó, Budapest. (2017) ISBN 978-963-693-777-5

Habók Anita, Virágné Szűcs Éva, Korom Erzsébet: Egy óvodai matematikai projekt fejlesztő hatásának vizsgálata.
FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, (28) 3-6. pp. 106-113. ISSN 0866-2495 (2017)

Hallgató Emese, Janacsek Karolina, Vékony Teodóra, Tasi Lia Andrea, Kerepes Leila, Hompoth Emőke Adrienn, Bálint Anna, Németh Dezső: Explicit instructions and consolidation promote rewiring of automatic behaviors in the human mind.
SCIENTIFIC REPORTS, (7) 1. Terjedelem: 7 p.-Azonosító: 4365. ISSN 2045-2322 (2017)

Halmágyi Miklós: Párducok és tulkok, bárányok és gödölyék: Heinrich Böll hatása Rónay György békéscsabai vonatkozású regényére.
VIGILIA, (82) 2. pp. 128-135. ISSN 0042-6024 (2017)

Hegyi Ádám Alex: „Hungarica” in der Sammlung von Universitätsschriften Trews.
JAHRESBERICHT DER BUCHWISSENSCHAFT AN DER FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITäT ERLANGEN-NŰRNBERG : FORSCHUNG UND LEHRE, (8). pp. 33-36. ISSN 2195-903X (2017)

Hegyi Ádám Alex: A Rittbergi (Végvár/Tormac) Református Egyházközség kettős megalapítása 1786-ban és 1794-ben.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (4) 2. pp. 5-18. ISSN 2416-223X (2017)

Hegyi Ádám Alex: A delbeljácsai református egyház megszervezésének első dokumentuma: 1795.
BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, (81) 4. pp. 26-31. ISSN 1450-6831 (2017)

Hegyi Ádám Alex: A hétköznapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711-1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása.
In: Programok és tanulmányok. Felvilágosodás - Lumieres - Enlightnement - Aufklarung 6. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 151-159. (2017) ISBN 978-963-315-346-8

Hunyady György, Csapó Benő, Pusztai Gabriella, Szivák Judit (szerk.): Az oktatás korproblémái.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (2017) ISBN 978-963-312-275-4

Hárs Endre: Blutige Panoramen, seltsame Schauspiele, Figuren des historischen Traumas: Kolonialthematik in der Belletristik des Vormärz.
In: Postkolonialität denken: Spektren germanistischer Forschung in Togo. Praesens Verlag, Wien, Ausztria, pp. 267-280. (2017) ISBN 9783706908306

I

Ivaskó Lívia, Papp Melinda: A kulturálisan releváns információk átadása mint az emberi nyelvhasználat egy sajátos lehetősége.
In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 21-33. (2017) ISBN 9789633153291

J

Jancsó Katalin: Carlos Kossuth en Perú. ¿Un soldado de la revolución húngara de 1848 o un estafador ingenioso?
In: Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, pp. 51-58. (2017) ISBN 978-80-246-3553-8

Jancsó Katalin: ¿Cómo darle la vuelta a la clase de ELE?: El aula invertida y el uso de Edpuzzle y Powtoon en la enseñanza del español.
SERIE DIDÁCTICA, (1). pp. 100-107. ISSN 2559-8309 (2017)

Jancsó Katalin: Temas latinoamericanos en la clase de ELE. Estereotipos y variedades lingüísticas.
SERIE DIDÁCTICA, (1). pp. 17-33. ISSN 2559-8309 (2017)

Jancsó Katalin: Un cafetero húngaro en Oaxaca. La imagen del indígena de América del Norte y Central decimonónica en las obras del viajero Eugenio Bánó.
In: Un cafetero húngaro en Oaxaca. La imagen del indígena de América del Norte y Central decimonónica en las obras del viajero Eugenio Bánó. Iberoamericana/Vervuert, pp. 59-80. (2017) ISBN 9788416922307

Juhász Péter: A 9-10. századi magyarság életmódjáról - Írott forrásaink tanúsága.
In: Középkortörténeti tanulmányok 9. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 237-261. (2017) ISBN 978-963-315-347-5

Juhász Péter: Az Árpádok trónöröklési rendje a 10–12. században.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (32) 3. pp. 17-35. ISSN 0237-7934 (2017)

Juhász Péter: Baskírok és magyarok a muszlim forrásokban.
BELVEDERE MERIDIONALE, (29) 2. pp. 133-139. ISSN 1419-0222 (2017)

Juhász Péter: Egy legenda nyomában: Priwina és Kocel. Hol kereshetjük Mosaburgot?
In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 3. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 444-454. (2017) ISBN 978-615-5586-18-7

Juhász Péter: The Hungarian nomadic state and its princes in the 9-10th centuries.
Lambert Academic Publishing (LAP), Beau Bassin. (2017) ISBN 978-620-2-02363-4

Juhász Péter: Kortársak a honfoglalók eredetéről: egy 9. század végi migráció emlékei.
In: III. Fiatalok EUrópában Konferencia. Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, pp. 114-131. (2017) ISBN 978-615-80444-4-8

K

Kambeyo Linus, Wu Hao: A gondolkodási képességek számítógép-alapú mérésének lehetőségei Namíbiában és Kínában.
In: Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 179-189. (2017) ISBN 978-963-312-275-4

Katona Eszter: EL TEATRO DE LA MEMORIA: CINCO DRAMAS CONTRA EL OLVIDO.
BEOIBERISTICA, (1) 1. pp. 133-146. ISSN 2560-4163 (2017)

Katona Eszter: La exhumación de los clásicos españoles como fuente de modernidad en la dramaturgia lorquiana.
In: El texto dramático y las artes visuales: el teatro español del siglo de oro y sus herederos en los siglos XX y XXI. Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA); Inspection générale des affaires sociales (IGAS), New York, pp. 181-194. (2017) ISBN 978-1-938795-29-9

Katona Eszter: La recepción del teatro español en Hungría: primeros pasos de una investigación en curso.
ANAGNORISIS: REVISTA DE INVESTIGACION TEATRAL, (15). pp. 537-557. ISSN 2013-6986 (2017)

Katona Eszter: La relatividad de los relojes. La (posible) influencia de Einstein sobre García Lorca, Dalí y Buñuel.
In: Paralelismos e interpretaciones en torno a la Residencia de Estudiantes. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, Magyarország, pp. 69-91. (2017) ISBN 978-615-5371-80-6

Katona Eszter: Metateatralidad en los dramas de Federico García Lorca.
In: Teatro como espejo del teatro. Verbum, Madrid, pp. 71-84. (2017) ISBN 978-84-9074-572-4

Katona Eszter: Presencia y ausencia del hombre en el teatro lorquiano.
THEATRALIA, (19). pp. 191-204. ISSN 1576-1754 (2017)

Katona Eszter: „Síromat hol lelem meg, merre, mondd?” Gondolatok Federico García Lorca sírjának keresése kapcsán.
MEDITERRÁN VILÁG, (2017) 39-40.. pp. 105-120. ISSN 1787-7350 (2017)

Konkoly Ágnes: „A fenség ellenben…” : Az eksztatikus tapasztalat Pszeudo-Longinosz A fenségesről című művében.
KÜLÖNBSÉG, (17) 1. pp. 63-73. ISSN 1785-7821 (2017)

Kovács Eszter, Martos Tamás: Optimism and well-being in Hungarian employees: first application and test of a situational judgment approach to explanatory style.
STUDIA PSYCHOLOGICA, (59) 1. pp. 66-80. ISSN 0039-3320 (2017)

Kovács Katalin: Hét arabeszk : Watteau-olvasatok, művészetelméleti megközelítésben.
In: Programok és tanulmányok. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 61-68. (2017) ISBN 9789633153468

Kovács Katalin: La représentation picturale de la parole empêchée au XVIIe siècle : les "nuits" de Georges de La Tour.
In: La parole empêchée. Narr Francke Attempto Verrlag GmbH, Tübingen, pp. 419-430. (2017) ISBN 9783823381273

Kovács Katalin: Miroirs et reflets : Compte rendu sur le livre de BUCHS, Arnaud, Diderot et la peinture, Paris, Éditions Galilée, 2015, 90 p.
In: Panorama des études françaises en Europe centrale. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Tanszék, Pécs, pp. 171-173. (2017) ISBN 9789634291442

Kovács Katalin: "Système des sentiments" et "langage du cœur" dans le discours sur l’art français du XVIIIe siècle.
In: L’esprit de système au XVIIIe siècle. Hermann, Paris, pp. 215-227. (2017) ISBN 9782705693183

Kovács Katalin: Árnyképek nyomában: Recenzió Árkossy István: Nagymesterek. Reneszánsz és barokk festőművészek arcképcsarnoka (Magyar Napló Kiadó, 2015) c. könyvéről.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (LXXI) 1. pp. 117-119. ISSN 0133-1167 (2017)

Kovács Tamás: Some remarks on Anonymus Valesianus' Pars Posterior.
Chronica : annual of the Institute of History University of Szeged, (13). pp. 5-16. ISSN 1588-2039 (2017)

Kováts Daniella, Császár-Nagy Noémi, Haller József, Juhos Vera, Sallay Viola, Békés Judit, Kelemen Anna, Fabó Dániel, Rásonyi György, Folyovich András, Kurimay Tamás: Factors affecting quality of life in Hungarian adults with epilepsy: A comparison of four psychiatric instruments.
EPILEPSY & BEHAVIOR, (74). pp. 45-58. ISSN 1525-5050 (2017)

Kozmács István: A másik hazai nyelv oktatása Finnországban.
MAGYAR NYELVŐR, (141) 3. pp. 310-323. ISSN 0025-0236 (2017)

L

Lénárt András: 1956, inspiración y fuente de la libertad : los acontecimientos en Europa Central y sus consecuencias internacionales.
In: 1956 – La primera grieta en el bloque soviético. El impacto de la revolución húngara en España. DCL Estudio, S.L., Madrid, pp. 18-22. (2017) ISBN 9788469797358

Lénárt András: Antonio Manuel Moral Roncal – Ricardo Colmenero Martínez (coords.): Iglesia y primer franquismo a través del cine (1939 – 1959).
HISPANIA NOVA, (15). pp. 580-582. ISSN 1138-7319 (2017)

Lénárt András: Autonóm kamerával Hispániában: a mai katalán film.
FILMVILÁG, (60) 11. pp. 42-45. ISSN 0428-3872 (2017)

Lénárt András: Columbus & Company: The Conquest of the Americas According to the Movies.
In: Confluences: Essays Mapping the Manitoba-Szeged Partnership. Papers in English and American Studies 24. JATEPress, Szeged, pp. 113-122. (2017) ISBN 978 963 315 338 3

Lénárt András: Doctrines of information in the Spanish dictatorship (1939-1975).
In: Information and Power in History, 2017.03.16-2017.03.17, Amsterdam. Terjedelem: 1 p..

Lénárt András: El pasado ejemplar según el cine franquista.
In: Un viajero por caminos hispanos: libro homenaje al profesor Ádám Anderle. JATEPress, Szeged, pp. 137-143. (2017) ISBN 978-963-315-355-0

Lénárt András: Escenarios húngaros del cine histórico universal.
In: Escenarios del cine histórico. Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, pp. 265-279. (2017) ISBN 978-84-617-7948-2

Lénárt András: Katalónia a 20. században.
RUBICON, (28) 313. pp. 54-63. ISSN 0865-6347 (2017)

Lénárt András: A film és történelem metszéspontjai - A szovjet és a náci diktatúra filmpolitikájának alapjai.
FILMSZEM: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE FOLYÓIRAT, (7) 1. pp. 6-19. ISSN eISSN: 2062-9745 (2017)

M

Martos Tamás, Sallay Viola: Enhanced living environments from the viewpoint of socioecological psychology.
In: Enhanced Living Environments: From models to technologies. Institution of Engineering and Technology (IET), London, pp. 21-47. (2017) ISBN 978-1-78561-211-4

Martos Tamás, Sallay Viola: Self-Determination Theory and the emerging fields of relationship science and niche construction theory.
EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, (12) 1. pp. 73-87. ISSN 1788-4934 (2017)

Martos Tamás, Sallay Viola, Papp-Zipernovszky Orsolya, Bodóné Rafael Beatrix, Pintér Judit Nóra, Csabai Márta: A praxisközösségi működés tapasztalatai az egészségpszichológus szemszögéből.
NÉPEGÉSZSÉGÜGY, (95) 1. pp. 52-56. ISSN 0369-3805 (2017)

Molnár Dávid: A korai szombatos gyűjtemények másolóinak identitása.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, (33). pp. 45-54. ISSN 0586-3708 (2017)

Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között: logfile elemzések.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (117) 2. pp. 221-238. ISSN 0025-0260 (2017)

Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving environment at the beginning of higher education studies.
In: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Institute of Knowledge Asset Management; Arts for Business Ltd; University of Basilicata; GSOM - St. Petersburg University, Szentpétervár, pp. 283-292. (2017) ISBN 978-88-96687-10-9

Molnár Gyöngyvér, Greiff Samuel, Wustenberg Sascha, Fischer Andreas: Empirical study of computer based assessment of complex problem solving skills.
In: The Nature of Problem Solving. Educational Research and Innovation . OECD, Paris, pp. 125-140. (2017) ISBN 9789264273894

Monok István: Antikváriusok, könyvtárosok és másféle könyves emberek.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (133) 1. pp. 96-98. ISSN 0025-0171 (2017)

Monok István: Borda Lajos tézisei Monok István összefoglalásával és megjegyzéseivel.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (133) 1. pp. 99-101. ISSN 0025-0171 (2017)

Monok István: Bücher für die Schulverwendung in der Bibliothek der protestantischen Schule in Güssing von 1569 bis 1634.
In: Ecclesia semper reformanda: Die Protestantische Kirche im Pannonischen Raum seit der Reformation. Wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) 159. Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 213-223. (2017)

Monok István: Cultural ideals: changes in patterns of knowledge (from the point of view of reading history).
HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, (31) 2. pp. 251-269. ISSN 0236-6568 (2017)

Monok István: Deutsche Verfasser deutschsprachiger Bücher im Lesestoff von Aristokraten aus Nord-Kroatien in der frühen Neuzeit.
In: Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien. Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten. Presse und Geschichte - Neue Beiträge 106. Edition Lumiere, Bremen, pp. 59-92. (2017) ISBN 978-3-943245-75-6

Monok István: Die Pfarreien und ihre Bücher im Karpatenbecken in der Frühen Neuzeit.
In: Pfarreien in der Vormoderne. Wolfenbütteler Forschungen 146. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 245-267. (2017) ISBN 9783447104883

Monok István: Die Rolle der Fachbibliotheken im Kampf um die Meinungsfreiheit der wissenschaftlichen Forschungen.
In: University and Universality: the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Publications of the University Library of Pécs / A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16. University Library of Pécs and Centre for Learning, Pécs, pp. 217-227. (2017) ISBN 978-963-429-191-6

Monok István: Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok, 1790 : Balogh István kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban.
In: Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Pázmány Irodalmi Műhely-Lelkiségtörténeti tanulmányok 17. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, Magyarország, pp. 333-336. (2017) ISBN 978-963-508-856-0

Monok István: Frédéric Barbier, Közép-Európa könyvtörténésze 65 éves.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (133) 2. pp. 251-254. ISSN 0025-0171 (2017)

Monok István: Frédéric Barbier, un historien du livre qui sait où se trouve l'Europe centrale.
In: Ex oriente amicitia: mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. L’Europe en réseaux. Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918 7. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, pp. 9-15. (2017) ISBN 978-963-7451-31-7

Monok István: Giambattista Bodoni könyveinek ismerete Magyarországon és Erdélyben a 18. század végén és a 19. század elején.
In: A Telekiek és a kultúra. Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, pp. 129-138. (2017) ISBN 978-973-0-25539-3

Monok István: Gutenberg et Érasme: de la lettre à l'esprit.
In: Europa, notre histoire. Les Arenes, Paris, pp. 907-910. (2017) ISBN 978-2-35204-603-5

Monok István: A Imprensa Universitária de Buda a Serviço da Formação da Consciéncia Nacional dos Países da Europa Central, 1648-1866.
In: Livros e Universidades. Com-Arte, Sao Paulo, pp. 143-151. (2017) ISBN 978-85-7166-173-8

Monok István: Introduction : Les spécificités de l’humanisme dans le royaume de Hongrie et en Transylvanie.
In: Humanistes du bassin des Carpates, III. Europa Humanistica 19. Brepols Publishers, Turnhout, VII-XL. (2017) ISBN 978-2-503-57571-1

Monok István: Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperieul Habsburgic (1691–1830), Recuperarea unei indentităţi culturale – Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691–1930), Recovery of a cultural identity, Studiu introductiv / Introduction by Eva Mârza, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2016.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (133) 3. pp. 371-373. ISSN 0025-0171 (2017)

Monok István: Iskolai használatú könyvek a németújvári protestáns iskola könyvtárában, 1569–1634.
In: „…nem egyetlen történelem létezik.”: Ünnepi tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapja alkalmából. Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio Philosophica XXI/2. Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország, pp. 236-246. (2017)

Monok István: L'Europe de Melchior Junius.
LA REVUE DE LA BNU 16. pp. 57-59. (2017)

Monok István: L'unique editio princeps transylvanie du XVIe siècle: le Nilus de Johann Honter.
In: Strasbourg, ville de l'imprimerie: L'édition princeps aux XVe et XVIe siècles (textes et images). Bibliologia 44. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 119-128. (2017) ISBN 978-2-503-57047-1

Monok István: Le sanctuaire de la pensée.
In: Europa, notre histoire. Les Arenes, Paris, pp. 901-905. (2017) ISBN 978-2-35204-603-5

Monok István: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai, Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK-INC), Összeállította/composuit W. Salgó Ágnes, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017 (Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae, II).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (133) 4. pp. 503-504. ISSN 0025-0171 (2017)

Monok István: Peter Felckmann, egy elfeledett erdélyi szász grécista.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, (121) 3. pp. 392-397. ISSN 0021-1486 (2017)

Monok István: Pápai Páriz Ferenc, A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása és története, Kísérő tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Rácz Emese, A latin szöveget fordította … Imregh Monika, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2016.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (133) 4. pp. 504-506. ISSN 0025-0171 (2017)

Monok István: Tendances actuelles de la recherche en histoire du livre en Europe centrale: un panorama des publications des quinze dernières années.
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, (2017). pp. 385-426. ISSN 1661-4577 (2017)

Monok István: Újjáépítés - előszó az egri Líceumi Nyomda kiadványainak katalógusához.
In: A könyvkiadó egri Líceum. Kulturális örökség 7/1. Kossuth Kiadó, Eszterházy Károly Egyetem, Budapest; Eger, pp. 7-8. (2017) ISBN 978-963-09-9131-5

Monok István: A kora újkori Kassa német polgárságának olvasmányai.
In: Művelődéstörténeti kalászatok. A helyi érték: kulturális örökség tanulmányok 3. Líceum Kiadó, Eger, pp. 21-35. (2017) ISBN 978-615-5621-42-0

Monok István: A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában: egy európai történet, magyarországi példákkal.
KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, (26) 11. pp. 39-45. ISSN 1216-6804 (2017)

Mátyás Dénes: Reduktív realista próza a nyolcvanas évektől napjainkig: gondolatok egy kortárs olasz irodalmi irányról.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (71) 6. pp. 62-71. ISSN 0133-1167 (2017)

Mátyás Dénes: Vizuális anyagok a magyarórán.
EDULINGUA, (3) 2. pp. 39-50. ISSN 2415-945X (2017)

Máté-Tóth András: Megértő teológia.
In: Intézmény és karizma az egyházban 2.0. Szent István Társulat, Budapest, pp. 124-152. (2017) ISBN 9789632777160

Máté-Tóth András, Németh Attila (szerk.) (ford.): A protestáns paradigma: Ernst Troeltsch: a protestantizmus jelentősége a modern világ kialakulásában.
Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. (2017) ISBN 9789638769695

N

Nagy Gyula, Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése: tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttműködés.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (117) 1. pp. 5-27. ISSN 0025-0260 (2017)

Nagy Zoltán, D. Molnár Éva: Tanulást hátráltató, nem hatékony stratégiák és korrigálási lehetőségeik.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (117) 4. pp. 347-363. ISSN 0025-0260 (2017)

Nemes Krisztina: La memòria estremida de Jesús Moncada.
In: Homenatge a Kálmán Faluba 1. Estudis de llengua i literatura catalanes 71. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, pp. 137-155. (2017) ISBN 978-84-9883-943-2

Nemes Krisztina: Regénybe zárt emlékezet - Jesús Moncada: Szoborgaléria.
MEDITERRÁN VILÁG, (39-40). pp. 90-104. ISSN 1787-7350 (2017)

Nistor Mihaela, Papp Gábor, Martos Tamás, Molnár Péter: “Belonging to my family, but still being myself”: The relationships between dimensions of attachment theory and personal authority in the family system.
REVIEW OF PSYCHOLOGY: INTERNATIONAL JOURNAL OF CROATIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, (24) 1-2. pp. 29-38. ISSN 1330-6812 (2017)

Németh T. Enikő, Szécsényi Tibor: Köszöntő és köszönő szavak.
In: Stratégiák és struktúrák: Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára. JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország, p. 7. (2017) ISBN 978-963-315-329-1

Nóbik Attila: Feminization and professionalization in Hungary in the late 19th century: women teachers in professional discourses in educational journals (1887-1891).
ESPACIO TIEMPO Y EDUCACIÓN, (4) 1. pp. 1-17. ISSN 2340-7263 (2017)

P

Papp Melinda, Ivaskó Lívia: Hogyan meséljünk? A mesemondás mint természetes pedagógiai eszköz.
In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Film-Virage Kulturális Egyesület, Pécs, pp. 163-176. (2017) ISBN 9789634291435

Papp-Zipernovszky Orsolya: A pszichoanalízis filmes ábrázolhatósága az Egy lélek titkai nyomán.
In: „Nem való ez, nem is álom…” Válogatás a 15 esztendős Művészet és pszichoanalízis-sorozat előadásaiból. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 255-266. (2017) ISBN 978-963-9401-32-7

Papp-Zipernovszky Orsolya, Kékesi Márk Zoltán, Jámbori Szilvia: A Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív magyar nyelvű validálása.
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, (18) 3. pp. 230-262. ISSN 1419-8126 (2017)

Peszeki Nikolett, Papp-Zipernovszky Orsolya: A filmekbe való bevonódás, az emlékezet és a preferenciaítéletek a médium függvényében.
IMPULZUS – SZEGEDI PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK, (4) 1. Terjedelem: 22 p.-Azonosító: 1925. ISSN 2064-9258 (2017)

Pusztai Bertalan: Ki a turista és mire jó nekünk? A turistatipológiáktól a késő modern társadalomkritikáig.
In: Turizmus és transzformáció. Turizmus Akadémia 8. Kodolányi János Főiskola; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet; Magyar Földrajzi Társaság, Orosháza; Budapest, pp. 28-37. (2017) ISBN 978-615-5075-38-4

Pásztor Attila: Tanulói szintű visszacsatolás és fejlesztés: technológiaalapú mérések alkalmazási lehetőségei a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.
In: Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 202-212. (2017) ISBN 978-963-312-275-4

R

Rausch Attila: Korai számolási készségek online mérése első évfolyamos tanulók körében.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2016. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, pp. 193-208. (2017) ISBN 978-963-306-567-9

Ritz Szilvia: "...egy megkísérelt megközelítés, ami sosem jár sikerrel..." : Utazás és elbeszélés mint a határok felbomlása Thomas Stangl Az egyetlen hely című regényében.
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, (63) 3. pp. 39-51. ISSN 0015-1785 (2017)

S

Simon József: Bethlen Miklós és az imádkozó automata.
Magyar Filozófiai Szemle, (61) 4. pp. 147-167. ISSN 0025-0090 (2017)

Simon József: György Enyedi i Opowieść etiopska Heliodora.
In: Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Varsó, pp. 334-362. (2017) ISBN 9788323530428

Simon József: Philosophical Atheism and Incommensurability of Religions in Christian Francken’s Thought.
Magyar Filozófiai Szemle, (61) 2. pp. 57-67. ISSN 0025-0090 (2017)

Simon Melinda: Tipográfia régtől fogva, A nagyváradi nyomdászat 450 éves története, Országos Széchényi Könyvtár – Argumentum Kiadó, 2016.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (133) 3. pp. 373-376. ISSN 0025-0171 (2017)

Simor Péter, Zavecz Zsófia, Csábi Eszter, Benedek Pálma, Janacsek Karolina, Gombos Ferenc, Németh Dezső: Delta and theta activity during slow-wave sleep are associated with declarative but not with non-declarative learning in children with sleep-disordered breathing.
SLEEP SPINDLES & CORTICAL UP STATES, (1) 1. pp. 55-66. ISSN 2559-9070 (2017)

Szabó Zsófia Gabriella, Korom Erzsébet: A feladatmegoldási idő változása kombinatív képességre irányuló fejlesztőkísérlet elő‐ és utótesztje során 3. évfolyamosok körében.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2016. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, pp. 209-223. (2017) ISBN 978-963-306-567-9

Szajbély Mihály: Anno Jugoslawien.
In: Myth and Its Discontents. Mythos und Ernüchterung. Praesens Verlag, Wien, pp. 77-90. (2017) ISBN 9783706909440

Szenczi Beáta, Vígh Tibor, Szekeres Ágota, Zentai Gabriella: Integráltan tanuló SNI‐diákok szövegértés eredményei az adaptált Országos kompetenciamérésen.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2016. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, pp. 142-169. (2017) ISBN 978-963-306-567-9

Szeverényi Sándor: The Nganasan lexicon from a diachronic onomasiological point of view: The case of metonymy.
In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography. Studia Uralo-altaica 51. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 107-122. (2017) ISBN 978-963-306-549-5

Szécsényi Krisztina, Szécsényi Tibor: Definiteness agreement in Hungarian multiple infinitival constructions.
In: Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc Modern Language Series 5. Palacký University, Olomouc, pp. 75-89. (2017) ISBN 978-80-244-5172-5

Szécsényi Tibor: A visszaható névmás esete a fókuszpozícióval: Avagy ki látja Drakulát a tükörben?
In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 141-160. (2017) ISBN 978-963-315-329-1

Szűcs Márta, Bitó Tamás, Csíkos Csaba, Párduczné Szöllősi Andrea, Furau Cristian, Blidaru Iolanda, Kapamadzija Aleksandra, Sedlecky Katarina, Bártfai György: Knowledge and attitudes of female university students on menstrual cycle and contraception.
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, (37) 2. pp. 210-214. ISSN 0144-3615 (2017)

Sándor Klára: A Kárpát-medencében kell-e keresnünk a székely írás előzményét?
In: Az Alföld a 9. században II. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 4. SZTE BTK, Szeged, pp. 181-207. (2017) ISBN 978-963-306-555-6

Sándor Klára: Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirme.
In: Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bilidrileri. Türk Dil Kurumu, Ankara, pp. 103-113. (2017) ISBN 978-975-16-3268-5

Sándor Klára: A székely írás kutatása és a nemzeti gondolat.
In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Magyar történelmi emlékek. Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből 5. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 27-47. (2017) ISBN 9789634160823

Sándor Klára: A velünk élő turanizmus: Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest: Jaffa, 2016.
REGIO, (25) 2. pp. 210-222. ISSN 0865-557X (2017)

T

Tamás Ágnes: Demokraták és a Nyugat jugoszláv és magyar karikatúrákon.
TANULMÁNYOK: A MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA, (1) 57. pp. 209-223. ISSN 0351-6253 (2017)

Tamás Ágnes: Karikatúrák a propaganda szolgálatában (1939–1944).
SZÁZADOK, (151) 2. pp. 407-442. ISSN 0039-8098 (2017)

Tamás Ágnes: Namen als jüdische Identitätsattribute und als Mittel des Humors oder der Verspottung in den Witzblättern (1882-1883).
In: Name and Naming. Editura Mega; Editura Argonaut, Kolozsvár, pp. 393-403. (2017)

Tamás Ágnes: New States – Old-new elements of nationalism in caricatures (1919–1921).
In: Transregional versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Ibidem-Verlag, Stuttgart, pp. 175-189. (2017) ISBN 9783838211152

Tamás Ágnes: Old-new enemies in Hungarian and Yugoslav caricatures after the Second World War (1945–1947).
ISTRAZIVANJA/JOURNAL OF HISTORICAL REASERCHES, (28). pp. 171-188. ISSN 0350-2112 (2017)

Tamás Ágnes: Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig.
Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft; Pesti Kalligram, Budapest. (2017) ISBN 9789634680321

Tamás Ágnes: Selbstbilder und gegenseitige Stereotype der Slowaken und Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, (20) 2. pp. 67-86. ISSN 1336-9148 (2017)

Tamás Ágnes: Szövetségesből ellenség. Olaszok és Olaszország karikatúrákon.
ACTA HISTORICA (SZEGED), (140). pp. 121-128. ISSN 0324-6965 (2017)

Tokodi Margaréta, Csábi Eszter, Kiricsi Ágnes, Kollár Edit, Molnár Andor, Rovó László, Bella Zsolt: The effect of nasal provocation with a single-dose allergen on the physical and cognitive performance of patients with ragweed allergy.
PHYSIOLOGY INTERNATIONAL, (104) 4. pp. 334-343. ISSN 2498-602X (2017)

Tomcsányi Teodóra, Sallay Viola, Jáki Zsuzsanna, Török Péter, Szabó Tünde, Ittzés András, Csáky-Pallavicini Krisztina, Kiri Edith A., Horváth-Szabó Katalin, Martos Tamás: Spirituality in psychotherapy: an analysis of Hungarian psychoterapists' experiences – a grounded theory study.
ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE, (39) 3. pp. 235-262. ISSN 0084-6724 (2017)

Tóth Hajnalka: Vár, sánc vagy őrház? – miket építettek az erdélyi–temesközi határvidék Habsburg-oldalán a karlócai békekötés után?
KELETKUTATÁS ősz. pp. 33-48. ISSN 0133-4778 (2017)

Tóth I. János: Demény Pál a tömeges bevándoroltatás európai politikájáról.
Valóság : Társadalomtudományi Közlöny, (60) 4. pp. 1-8. ISSN 0324-7228 (2017)

Tóthné Jancsó Katalin: Mexikó és a spanyol köztársasági emigráció: új honra talált művészek a mexikói kulturális életben.
Mediterrán Világ, (39-40.). pp. 121-132. ISSN 1787-7350 (2017)

V

Veres Gábor: Gondolkodási készségek azonosítása és fejlesztése a biológia tantárgyban – tankönyvelemzés.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2016. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, pp. 224-240. (2017) ISBN 978-963-306-567-9

Viakter Olga, D. Molnár Éva: A többségi általános iskolákban működő speciális oktatással kapcsolatos pedagógustapasztalatok-, attitűdök Vajdaságban.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (27). pp. 66-76. ISSN 1215-5233 (2017)

Z

Z. Karvalics László: Okos városok: a dekonstrukciótól a hiperkonstrukcióig.
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (16) 3. pp. 9-22. ISSN 1587-8694 (2017)

Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2016: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése.
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged. (2017) ISBN 978-963-306-567-9

Zvara Edina Éva: Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. Szerk.: Perger Péter. Bp.: OSZK–Argumentum, 2016. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 8.) 213 p.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (133) 2. pp. 258-259. ISSN 0025-0171 (2017)

Zvara Edina Éva: „Az magyar nípnek keresztyén hütben való ípülísire”: Sylvester János Újszövetség-fordítása.
In: Új testamentum magyar nyelven, mellyet az görög és diák nyelvből újonnan fordítánk az magyar nípnek keresztyén hütben való ípülísire. Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 767-781. (2017) ISBN 978-963-09-8970-1

Zvara Edina Éva: Scholarly translators and committed disputants: the first century of Hungarian Bible.
HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, (31) 2. pp. 271-282. ISSN 0236-6568 (2017)

This list was generated on 2019. szeptember 22. 16:47:27 CEST.