Item where Faculty/Unit "Faculty of Engineering" and date of item "2017"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 57.

Anita Gagán and Krisch Judit: Zöldséglevek eltarthatóságának növelése illóolaj hozzáadásával.
ÉLELMISZER TUDOMÁNY TECHNOLÓGIA, 71 (4). pp. 8-14. ISSN 2061-3954 (2017)

Barczi Attila and Grónás Viktor and Nagy Valéria: Tájhasználati változások a Tihanyi-félszigeten.
TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 15 (2). pp. 91-98. ISSN 1589-4673 (2017)

Barczi Attila and Nagy Valéria: A pálinkakészítés talajvédelmi kihívásai.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (3). pp. 13-19. ISSN 1788-7593 (2017)

Barczi Attila and Szalai Dániel Ákos and Nagy Valéria: Biogázüzemi fermentálási maradék termőföldre történő kihelyezésének szabályozása Magyarországon. 1. rész.
MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKA, 58 (december). pp. 2-4. ISSN 0026-1890 (2017)

Barczi Attila and Szalai Dániel Ákos and Nagy Valéria: The legislative background of the application of fermentation residues to agricultural lands in Hungary.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 11 (2). pp. 26-35. ISSN 1788-6392 (2017)

Beszédes Sándor and Kertész Szabolcs and Lemmer Balázs and Kovács Ildikó and Keszthelyi-Szabó Gábor and Hodúr Cecilia: Dielectric Constant Measurements in Wastewater Treatment Processes.
In: 9th Eastern European Young Water Professionals Conference: Uniting Europe for Clean Water: Cross-Border Cooperation of Old, New and Candidate Countries of EU for identifying problems, finding causes and solutions, ,2017.05.24-2017.05.27., Budapest, Magyarország. pp. 382-389.

Beszédes Sándor and Kovács Róbertné and Hodúr Cecilia and Keszthelyi-Szabó Gábor: Mikrohullámú-alkalikus iszap előkezelés hatása a biológiai lebonthatóságra.
In: LIX. Georgikon Napok Konferenciakiadványa. Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, pp. 33-38. (2017) ISBN 978-963-9639-89-8

Beszédes Sándor and Kovács Róbertné and Keszthelyi-Szabó Gábor and Hodúr Cecilia: Mikrohullámú kezelések hatékonyságvizsgálata és dielektromos mérések alkalmazási lehetőségei szennyvíz és iszapkezelés során.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (4). pp. 11-18. ISSN 1788-7593 (2017)

Beszédes Sándor and Lemmer Balázs and Jákói Zoltán and Keszthelyi-Szabó Gábor and Hodúr Cecilia: Detection of sludge disintegration process by dielectric constant measurement.
In: Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged, pp. 512-516. (2017) ISBN 978-963-306-563-1

Beszédes Sándor and Lemmer Balázs and Keszthelyi-Szabó Gábor and Hodúr Cecilia: Effect of microwave assisted alkali and acidic pre-treatment on the biodegradability of dairy sludge.
In: “SYNERGY - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation”. Szent István University Faculty of Mechanical Engineering, Gödöllő, Terjedelem: 5 p.-Azonosító: P03. (2017) ISBN 978-963-269-681-2

Beszédes Sándor and Ludányi Lajos and Keszthelyi-Szabó Gábor and Hodúr Cecilia: Microwave enhanced biodegradability of meat processing wastewater sludge.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 16 (1). pp. 149-155. ISSN 1582-9596 (2017)

Beszédes Sándor and Pappné Sziládi Katalin and Keszthelyi-Szabó Gábor and Hodúr Cecilia: Detection of biodegradation degree of sludge using dielectric measurement.
REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 6 (1-2). pp. 108-112. ISSN 2063-4803 (2017)

Blaskó Ágnes and Gazdag Zoltán and Gróf Pál and Máté Gábor and Sárosi Szilvia and Krisch Judit and Vágvölgyi Csaba and Makszin Lilla: Effects of clary sage oil and its main components, linalool and linalyl acetate, on the plasma membrane of Candida albicans: an in vivo EPR study.
APOPTOSIS, 22 (2). pp. 175-187. ISSN 1360-8185 (2017)

Dobó Tünde and Veréb Gábor and Kovács Ildikó and Kertész Szabolcs and Vörös Mónika and Manczinger László and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Fotokatalitikus membránreaktorok: UV-C és UV-A fénnyel történő gerjesztések alkalmazhatóságának összehasonlítása.
In: Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Szeged, pp. 528-533. (2017) ISBN 978-963-306-563-1

Fabulya Zoltán and Hampel György: Designing the Control of Safe Heat Treatment of Canned Food.
QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 2017 (10). pp. 234-241. ISSN 2285-424X (2017)

Gyulavári Tamás and Veréb Gábor and Pap Zsolt and Hernádi Klára: Üreges szerkezetű titán-dioxidok előállítása széngömb templát segítségével.
In: Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged, pp. 415-419. (2017) ISBN 978-963-306-563-1

Kertész Szabolcs and Bor P and Beszédes Sándor and Hodúr Cecilia: Single and Multi-Stage Membrane Separation for Dairy Wastewater Purification.
In: Conference Proceedings of 9th Eastern European Young Water Professionals Conference. IWA; Budapest University of Technology and Economics, Budapest, pp. 599-606. (2017)

Kertész Szabolcs and Bor Péter and Beszédes Sándor and Veréb Gábor and László Zsuzsanna and Hodúr Cecilia: Multi-stage membrane processes for wastewater treatment.
In: Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Szeged, pp. 431-436. (2017) ISBN 978-963-306-563-1

Kertész Szabolcs and Bor Péter and Hodúr Cecilia and Csanádi József and Veréb Gábor and Kovács Ildikó and Keszthelyi-Szabó Gábor and László Zsuzsanna: Effects of shear rate on membrane filtration.
DESALINATION AND WATER TREATMENT, 69. pp. 43-49. ISSN 1944-3994 (2017)

Kertész Szabolcs and Nemestóthy Nándor: Beszámoló a Membrántechnológiai Szakmai Napról.
Membrántechnika és Ipari Biotechnológia, 8 (4). pp. 62-66. ISSN 2061-6392 (2017)

Keszthelyi-Szabó Gábor and Beszédes Sándor and Kertész Szabolcs and Hodúr Cecilia: Biosystem engineering for minimal waste processing.
In: Towards sustainable agricultural and biosystems engineering. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 271-288. (2017) ISBN 978-615-5776-03-8

Kis Krisztián and Förgeteg Lívia: Analysis of the development of the tourism supply and the tourist flow in the town of Mórahalom.
QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 6 (10). pp. 81-93. ISSN 2285-424X (2017)

Kis Krisztián and Förgeteg Lívia: A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő helyi gazdaságfejlesztési szerepének értékelése.
Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, 12 (1-2). pp. 9-41. ISSN 1788-7593 (2017)

Kovács Helga and Kis Krisztián: A TAR-TÓ 2000 Szövetkezet működésének és funkcióinak értékelése a tagok véleményének tükrében.
Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, 12 (1-2). pp. 103-117. ISSN 1788-7593 (2017)

Kovács Ildikó and Beszédes Sándor and Kertész Szabolcs and Veréb Gábor and Hodúr Cecilia and Papp Ibolya Zita and Kukovecz Ákos and László Zsuzsanna: Investigation of titanium-dioxide coatings on membrane filtration properties.
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA, 62 (1). pp. 249-259. ISSN 1224-7154 (2017)

Kovács Ildikó and Kertész Szabolcs and Veréb Gábor and Papp Ibolya Zita and Kukovecz Ákos: Membrane fouling control by means of TiO2 coating during model dairy wastewater filtration.
DESALINATION AND WATER TREATMENT, 73. pp. 415-421. ISSN 1944-3994 (2017)

Kovács Róbertné and Keszthelyi-Szabó Gábor and Szendrő Péter: Enhancing biogas production of meat industrial wastewater by microwave pretreatment.
PROGRESS IN AGRICULTURAL ENGINEERING SCIENCES, 13 (1). pp. 1-11. ISSN 1786-335X (2017)

Kovács Róbertné and Pappné Sziládi Katalin and Keszthelyi-Szabó Gábor and Beszédes Sándor: Mérési körülmények hatásának vizsgálata folyadékok dielektromos jellemzőinek meghatározásánál.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (4). pp. 49-59. ISSN 1788-7593 (2017)

Kovács Róbertné and Szendrő Péter and Keszthelyi-Szabó Gábor: Optimization of operational parameters for microwave pre-treating system.
In: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (ISCAME 2017). University of Debrecen Faculty of Engineering, Debrecen, pp. 274-279. (2017) ISBN 9789634733041

Kárnyáczki Zsuzsanna and Csanádi József: Texture profile properties, sensory evaluation, and susceptibility to syneresis of yoghurt prepared from lactose-free milk.
ACTA ALIMENTARIA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 46 (4). pp. 403-410. ISSN 0139-3006 (2017)

Lemmer Balázs and Gulyás Nikolett: Membrán eltömődés modellezése.
MEMBRÁNTECHNIKA ÉS IPARI BIOTECHNOLÓGIA, 8 (3). pp. 34-41. ISSN 2061-6392 (2017)

Lemmer Balázs and Hodúr Cecilia and Beszédes Sándor: Continuously flow microwave pre-treatment for enhanced anaerobic biodegradability of dairy industry sludge.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & AGRICULTURE RESEARCH, 3 (6). pp. 12-18. ISSN 2454-1850 (2017)

Lemmer Balázs and Veszelovszki-Kovács Petra and Hodúr Cecilia and Beszédes Sándor: Microwave–alkaline treatment for enhanced disintegration and biodegradability of meat processing sludge.
DESALINATION AND WATER TREATMENT, 98. pp. 130-136. ISSN 1944-3994 (2017)

Lendvai Edina: Logistic questions and solutions at a special slaughter company, Beck-Hús Ltd.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 11 (2). pp. 16-21. ISSN 1788-6392 (2017)

Lendvai Edina and Nagy Adrienn: Egy soltvadkerti szőlőgazdaság logisztikai problémái.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (3). pp. 231-238. ISSN 1788-7593 (2017)

Lendvai Edina and Slajkó Csilla: Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok és melléktermékek hasznosításának lehetőségei.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (3). pp. 161-170. ISSN 1788-7593 (2017)

Lendvai Edina and Varga Kitti and Hampel György: Canteen Reform from the Perspective of the Parents of Nursery Children in Békéscsaba.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 11 (1). pp. 9-15. ISSN 1788-6392 (2017)

Mihalkó József and Rajkó Róbert: Többváltozós folyamatszabályozás vizsgálata R környezetben.
In: Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged, pp. 463-468. (2017) ISBN 9789633065631

Molnár Ádám and Nagy Sándor: Az olasz regionális különbségek alakulása a GDP, a regionális humán fejlettség és a szomszédsági hatás módszertanának tükrében.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (1-2). pp. 43-62. ISSN 1788-7593 (2017)

Nagy Valéria and Péter Szabó István (szerk.): SZENERG 2017 : Szegedi Energiagazdálkodási Konferencia tanulmánykötete.
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar; Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Csongrád Megyei Csoportja, Szeged. (2017) ISBN 978-963-306-560-0

Panyor Ágota and Rabb Mercédesz: A modern paleolit étrend és az új csodanövénye a földi mandula.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (1-2). pp. 153-161. ISSN 1788-7593 (2017)

Sarcevic Péter and Pletl Szilveszter and Kincses Zoltán: Comparison of time- and frequency-domain features for movement classification using data from wrist-worn sensors.
In: 2017 IEEE 15th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY). IEEE, New York (NY), 000261-000266. (2017) ISBN 9781538638552; 9781538638569; 153863855X; 9781538638545

Sarcevic Péter and Pletl Szilveszter and Kincses Zoltán: Examining the number of required stationary orientations for efficient accelerometer calibration.
In: 4th International Conference and Workshop Mechatronics in Practice and Education – MECHEDU 2017. Subotica Technical College of Applied Sciences, Subotica, pp. 38-41. (2017) ISBN 9788691881528

Simon János: Autonomous Wheeled Mobile Robot Control.
INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS, 15 (3). pp. 222-227. ISSN 1334-4684 (2017)

Szabó Balázs and Nagyné Eördegh Gabriella and Szabó P. Balázs and Fráter Márk Tibor: Gyökéramputált és betéttel restaurált felső moláris fogak törési ellenállásának in vitro vizsgálata. Előzetes tanulmány.
FOGORVOSI SZEMLE, 110 (4). pp. 111-116. ISSN 0015-5314 (2017)

Szabó P. Balázs: Connection between the debranning time and the kernel hardness of wheat.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 11 (1). pp. 16-22. ISSN 1788-6392 (2017)

Szabó P. Balázs: A hazai sütőipar helyzete napjainkban.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, XII (1-2). pp. 163-169. ISSN 1788-7593 (2017)

Veréb Gábor and Csizmadia Norbert and Kertész Szabolcs and Beszédes Sándor and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: A vízmátrix szerves- és szervetlen összetevőinek hatásai kőolajjal szennyezett vizek ózonkezeléssel és membránszűréssel történő kombinált kezelésére.
In: Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Szeged, pp. 522-527. (2017) ISBN 978-963-306-563-1

Veréb Gábor and Gyulavári Tamás and Virág Orsolya and Vajda Krisztina and Pap Zsolt and Alapi Tünde and László Zsuzsanna and Dombi András and Hernádi Klára: UV és látható fénnyel gerjeszthető fotokatalizátorok a napfényt hasznosító heterogén fotokatalízisben.
In: Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged, pp. 56-61. (2017) ISBN 978-963-306-563-1

Veréb Gábor and Nagy Lilla and Kertész Szabolcs and Kovács Ildikó and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Highly efficient purification of finely dispersed oil contaminated waters by coagulation/flocculation method and effects on membrane filtration.
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA, 62. pp. 259-270. ISSN 1224-7154 (2017)

Veréb Gábor and Zakar Mihály and Kovács Ildikó and Pappné Sziládi Katalin and Kertész Szabolcs and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Effects of pre-ozonation in case of microfiltration of oil contaminated waters using polyethersulfone membrane at various filtration conditions.
DESALINATION AND WATER TREATMENT, 73. pp. 409-414. ISSN 1944-3994 (2017)

Véha Antal and Szabó P. Balázs and Gyimes Ernő: Debranning Hungarian Winter Wheat Varieties.
In: Towards sustainable agricultural and biosystems engineering. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 289-303. (2017) ISBN 9786155776038

Zakar Mihály and Hanczné Lakatos Erika and Keszthelyi-Szabó Gábor and László Zsuzsanna: Purification of dairy wastewaters by advanced oxidation processes and membrane filtration.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 11 (1). pp. 32-38. ISSN 1788-6392 (2017)

Zakar Mihály and Kovács Ildikó and Muhi Péter and Hanczné Lakatos Erika and Keszthelyi-Szabó Gábor and László Zsuzsanna: The effect of advanced oxidation pre-treatment on the membrane filtration parameters of dairy wastewater.
HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY, 45 (2). pp. 23-27. ISSN 0133-0276 (2017)

Zsótér Brigitta Tünde and Borbíró Cintia: A fogyasztói magatartás és a vállalati szerepvállalás összefüggései a termékcsomagolással, valamint az élelmiszerjelölésekkel.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (4). pp. 187-191. ISSN 1788-7593 (2017)

Zsótér Brigitta Tünde and Túri István: Economical calculations related to a smoking technology investment of a pork processing plant.
ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 15 (4). pp. 57-61. ISSN 1584-2665 (2017)

Zsótér Brigitta Tünde and Túri István: Egy sertéshús feldolgozó üzem vállalati tevékenységének bemutatása, valamint az új füstöléstechnológiai beruházásával kapcsolatos vállalat gazdaságtani és pénzügyi számításai.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (4). pp. 275-280. ISSN 1788-7593 (2017)

This list was generated on 2024. július 23. 21:54:19 CEST.