Item where Faculty/Unit "Faculty of Engineering" and date of item "2014"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 41.

Barczi Attila and Harrach Tamás and Nagy Valéria: "A gazdálkodó legjobb munkatársa a földigiliszta".
ECONOMICA (SZOLNOK), 7 (2). pp. 250-258. ISSN 1585-6216 (2014)

Bartók Tibor and Tölgyesi László and Szécsi Árpád and Mesterházy Ákos and Bartók Mihály and Gyimes Ernő and Véha Antal: Detection of Previously Unknown Fumonisin P Analogue Mycotoxins in a Fusarium verticillioides Culture by High-Performance Liquid Chromatography-Electrospray Ionization Time-of-Flight and Ion Trap Mass Spectrometry.
Journal of Chromatographic Science, 52 (6). pp. 508-513. ISSN 0021-9665 (2014)

Beszédes Sándor and Kovács Róbertné and Ludányi Lajos and Szabó Gábor György and Hodúr Cecilia: Dielektromos jellemzők jelentősége az iszapkezelés során.
In: XXXV. Óvári Tudományos Nap. A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei. Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2014.11.13. Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, pp. 12-17. (2014) ISBN 978-963-334-194-0

Beszédes Sándor and Veszelovszki Petra and Ludányi Lajos and Szabó Gábor György and Hodúr Cecilia: Correlation between dielectric parameters and biodegradability of meat processing sludge.
Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 12 (3). pp. 207-210. ISSN 1584-2665 (2014)

Fabulya Zoltán: Analysis of the load-efficiency graph of the boiler.
ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING, 7 (4). pp. 51-53. ISSN 2067-3809 (2014)

Farkas Ferenc and Nagy Valéria and Bai Attila: Tests of Differential Diesel Fuels in Engine Testing Room.
APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE, 8 (1). pp. 59-67. ISSN 1789-221X (2014)

Gősi János and Gál József: Economy and Politics in Hungary during 2nd Orbán Government Period.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 2014 (1). pp. 22-26. ISSN 1788-6392 (2014)

Hampel György: Learning in a virtual environment.
ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING, 7 (4). pp. 35-40. ISSN 2067-3809 (2014)

Hampel György and Dancsházy Kinga: Creating a Virtual Learning Environment.
AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 5 (1). pp. 46-55. ISSN 2061-862X (2014)

Kalmár Imre and Kalmárné Vass Eszter and Nagy Valéria and Sikolya László: Using remnants of alcohol distillery for biogas production in frame of a pilot project in Hungary.
NONCONVENTIONAL TECHNOLOGIES REVIEW (2014-), 18 (2). pp. 23-26. ISSN 2359-8646 (2014)

Kertész Szabolcs: Industrial dairy wastewater purification by shear-enhanced membrane filtration: The effects of vibration.
MEMBRANE WATER TREATMENT, 5 (2). pp. 73-86. ISSN 2005-8624 (2014)

Kertész Szabolcs and Cakl Jirí and Jiránková Hana: Submerged hollow fiber microfiltration as a part of hybrid photocatalytic process for dye wastewater treatment.
DESALINATION, 343. pp. 106-112. ISSN 0011-9164 (2014)

Kis Krisztián: Vidékgazdaság, kultúra, lokalizáció: eltérő válaszok és fejlődési differenciák.
Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 9 (1-2). pp. 9-28. ISSN 1788-7593 (2014)

Kiss Zsolt László and Keszthelyi-Szabó Gábor and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Effect of pre-flotation by oily waste water combined treatment.
In: XXXV. Óvári Tudományos Nap. Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, pp. 41-47. (2014) ISBN 978-963-334-194-0

Kovács Róbertné and Beszédes Sándor and Ludányi Lajos and Hodúr Cecilia and Szabó Gábor György: Effect of temperature on biogas yield of microwave treated whey.
Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 12 (4). pp. 189-192. ISSN 1584-2665 (2014)

Matras-Bolibok Anna and Kis Krisztián: European Innovation Partnership as a Framework for Open Innovation in Agriculture.
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 16 (6). pp. 339-343. ISSN 1508-3535 (2014)

Nagy Sándor: Diszkontálási modellek és a hiperbolikus diszkontálás eredményeinek egy lehetséges alkalmazási területe.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 9 (1-2). pp. 85-93. ISSN 1788-7593 (2014)

Nagy Valéria and Beszédes Sándor and Szabó Gábor György: The application of microwave irradiation in the production of vegetable oil-based fuels.
Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 12 (1). pp. 237-242. ISSN 1584-2665 (2014)

Nagy Valéria and Keszthelyi-Szabó Gábor: Az energetika a fenntarthatóság szolgálatában, avagy az energetika interdiszciplináris jellegének hangsúlyozása a mikrohullámal segített biodízel előállítás példája kapcsán.
TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 12 (2). pp. 307-312. ISSN 1589-4673 (2014)

Nagy Valéria and Keszthelyi-Szabó Gábor: Microwave-assisted production of biodiesel.
In: Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék: tanulmányok. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, pp. 1125-1130. (2014) ISBN 9789639941762

Nagyné Frank Éva and Kovács Dóra Irén and Schneider Gyula and Wölfling János and Bartók Tibor and Zupkó István: Synthesis of novel steroidal 16-spiroisoxazolines by 1,3-dipolar cycloaddition, and an evaluation of their antiproliferative activities in vitro.
MOLECULAR DIVERSITY, 18 (3). pp. 521-534. ISSN 1381-1991 (2014)

Panyor Ágota: A homoktövistermesztés, mint alternatív gazdálkodási forma.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 9 (1-2). pp. 57-62. ISSN 1788-7593 (2014)

Rajkó Róbert and Erdélyi Péter: Légnedvesítéshez kapcsolódó on-line/interaktív feladatgyűjtemény.
Szegedi Tudományegyetem, Szeged. (2014)

Sajben-Nagy Enikő Ilona and Manczinger László and Škrbić Biljana and Živančev Jelena and Antić Igor and Krisch Judit and Vágvölgyi Csaba: Characterization of an extracellular laccase of Leptosphaerulina chartarum.
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, 30 (9). pp. 2449-2458. ISSN 0959-3993 (2014)

Szélpál Szilárd: Célja-e az államnak, hogy biztosítsa polgárai boldogságát?
SzegediLap, 4. No 17. ISSN 2063-9287 (2014)

Szélpál Szilárd (szerk.): I. Innovation in Science - Doctoral Student Conference 2014.
Magyar Kémikusok Egyesülete, Szeged. (2014) ISBN 978-963-9970-52-6

Szélpál Szilárd: Innováció a Természettudományban. Doktorandusz Konferencia 2014: Szeged, 2014. május 2-3.
Magyar Kémikusok Lapja, 69 (7). p. 252. ISSN 0025-0163 (2014)

Szélpál Szilárd: Vibrációs membránszűrő berendezés a szeparációs technológiában.
Techmonitor, 4 (3). pp. 52-53. ISSN 2062-9044 (2014)

Szélpál Szilárd and Blanár Eszter: A melléktermékek hasznosításának lehetősége membránszeparációs eljárások alkalmazásával.
In: XXXV. Óvári Tudományos Nap. A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei. Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2014.11.13. Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, pp. 60-66. (2014) ISBN 978-963-334-194-0

Szélpál Szilárd and Kohány Zsuzsanna and Fogarassy Eszter Karolina and Csanádi József and Vatai Gyula and Hodúr Cecilia: Analysis of the different filtration parameters of whey by tubular and vibratory filtration systems.
Review of Faculty of Engineering, Analecta Technica Szegedinensia (1). pp. 6-11. ISSN 1788-6392 (2014)

Szélpál Szilárd and Kohány Zsuzsanna and Fogarassy Eszter Karolina and Csanádi József and Vatai Gyula and Hodúr Cecilia: Assaying of the filtration parameters of whey by different filtration systems.
Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering, 7 (4). pp. 127-131. ISSN 2067-3809 (2014)

Szélpál Szilárd and Kohány Zsuzsanna and Fogarassy Eszter Karolina and Galambos Ildikó and Koris András and Csanádi József and Vatai Gyula and Hodúr Cecilia: Examination of whey de-fatting by enhanced membrane filtration.
Acta Alimentaria, 43 (Suppl.). pp. 172-179. ISSN 0139-3006 (2014)

Sárosi József: Robust Positioning Control of Pneumatic Muscle Actuator at Different Temperatures.
BULETINUL STIINTIFIC AL UNIVERSITATII POLITEHNICA DIN TIMISOARA ROMANIA SERIA AUTOMATICA SI CALCULATORAE, 59 (73) (1). pp. 27-32. ISSN 1224-600X (2014)

Tabajdi Éva Enikő and Beszédes Sándor and Szabó Gábor György: Élelmiszeripari szennyvizek biológiai lebonthatóságának és dielektromos jellemzőinek vizsgálata.
Élelmiszer - Tudomány Technológia, 68 (3). pp. 29-32. ISSN 2061-3954 (2014)

Vidács Anita and Krisch Judit and Vágvölgyi Csaba: Disinfection action of some essential oils on stainless steel.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 2014 (1). pp. 18-21. ISSN 1788-6392 (2014)

Vidács Anita and Véha Antal and Vágvölgyi Csaba and Krisch Judit: Antibacterial effect of selected essential oils as possible disinfectants in food industry.
In: Second International Congress Food Technology, Quality and Safety, 2014.10.28-2014.10.30., Novi Sad, Szerbia. pp. 546-549.

Zsótér Brigitta Tünde and Kaliczka Renáta: Examinations carried out in relation to the shopping habits and satisfaction of costumers in the shops of Coop Szeged Ltd.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING: ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA (ONLINE), 2014 (1). pp. 38-41. (2014)

Zsótér Brigitta Tünde and Kapu Fanni: Az Orosházi kistérség középiskoláinak beiskolázásával kapcsolatos felmérés a 2011/2012-es tanévben.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 9 (1-2). pp. 94-101. ISSN 1788-7593 (2014)

Zsótér Brigitta Tünde and Schmidt Alexandra and Trandafir Nicoleta: Research of satisfaction related to investments (2006-2010) accomplished by the local council in Sandorfalva for durable development.
QUAESTUS : OPEN ACCESS JOURNAL, 5 (3). pp. 107-114. ISSN 2285-424X (2014)

Zsótér Brigitta Tünde and Tóth Anikó: Examination of satisfaction related to investments (2006-2011) accomplished by the local council in Abony.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING: ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA (ONLINE), 2014 (1). pp. 33-37. (2014)

Šciban Marina and Kukic Dragana and Klasnja Mile and Beszédes Sándor and Prodanovic Jelena: Adsorption capacities of different lignocellulosic materials for copper ions.
Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering, 7 (4). pp. 83-86. ISSN 2067-3809 (2014)

This list was generated on 2024. július 23. 06:34:35 CEST.