Item where Faculty/Unit "Central Units" and date of item "2017"

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V
Number of items: 41.

B

Balázs Attila and Hunyadi Attila and Csábi József and Tillekeratne L. M. Viranga and Martins Ana and Tóth Gábor: New cyclic 2,3-sulfite ester derivatives of poststerone – discriminating diastereomers and probing spatial proximities by NMR and DFT calculations.
MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, 55 (12). pp. 1102-1107. ISSN 0749-1581 (2017)

Bank Éva: Academic coping among elementary school students.
In: VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2017 Tanulmánykötet = 6th Interdisciplinary Doctoral Conference 2017 Conference Book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, Magyarország, pp. 92-101. (2017) ISBN 978-963-429-111-4

Bank Éva: Az Elköteleződés és elhidegülés kérdőív pszichometriai jellemzői.
In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 3. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország, pp. 184-192. (2017) ISBN 978-615-5586-18-7

D

Devosa Iván and Vanya Melinda and Szili Károly and Bártfai György: Anyatejes táplálás : a szoptatás specifikus aspektusai.
In: Aszklépiosz tanulmányok 2016. Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét. (2017) ISBN 9786155192517

G

Géczi József Alajos and Laczkó Sándor and Sipos József and Révész Béla (szerk.): Szeged hosszú tavasza 1989-ben és '56 : előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok.
Média-Mix Könyvkiadó és Reklámszolgáltató Bt., Szeged. (2017) ISBN 978-963-12-9848-2

H

Hunyadi Attila and Csábi József and Martins Ana and Molnár József and Balázs Attila and Tóth Gábor: Backstabbing P-gp: side-chain cleaved ecdysteroid 2,3-dioxolanes hyper-sensitize MDR cancer cells to doxorubicin without efflux inhibition.
Molecules, 22 (2). Azonosító: 199-Terjedelem: 10 p.. ISSN 1420-3049 (2017)

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Do scientists differ in their expectations towards technology transfer offices?: adjusting university services to specific groups of scientists.
In: Academic Proceedings of the 2017 University-Industry Interaction Conference. University Industry Innovation Network, Dublin, pp. 176-189. (2017) ISBN 978-94-91901-29-4

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Spin-off vállalkozás indítás motivációinak és elősegítő tényezőinek összehasonlítása férfi és női kutatók körében.
In: Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Pécs, pp. 649-657. (2017) ISBN 978-963-429-146-6

I

Issaadia Halima Meriem and Hunyadi Attila and Németh Krisztina: Capillary electrophoresis study on the base-catalyzed formation of bioactive oxidized metabolites of 20-hydroxyecdysone.
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 146. pp. 188-194. ISSN 0731-7085 (2017)

Issaadia Halima Meriem and Tsai Yu-Chi and Chang Fang-Rong and Hunyadi Attila: Centrifugal partition chromatography in the isolation of minor ecdysteroids from Cyanotis arachnoidea.
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B, 1054. pp. 44-49. ISSN 1570-0232 (2017)

J

Jedlinszki Nikoletta and Balázs Boglárka and Csányi Erzsébet and Csupor Dezső: Penetration of lycopsamine from a comfrey ointment through human epidermis.
REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 83. pp. 1-4. ISSN 0273-2300 (2017)

K

Kirmizibekmez Hasan and Tiftik Kubilay and Kúsz Norbert and Orbán-Gyapai Orsolya and Zomborszki Zoltán Péter and Hohmann Judit: Three new iridoid glycosides from the aerial parts of Asperula involucrata.
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 14 (3). Azonosító: e1600288-Terjedelem: 7 p.. ISSN 1612-1872 (2017)

Kiss Tivadar and Borcsa Botond Lajos and Orvos Péter and Tálosi László and Hohmann Judit and Csupor Dezső: Diterpene lipo-alkaloids with selective activities on cardiac K+ channels.
PLANTA MEDICA: NATURAL PRODUCTS AND MEDICINAL PLANT RESEARCH, 83. pp. 1321-1328. ISSN 0032-0943 (2017)

Kiss Tivadar and Cank Kristóf Bence and Orbán-Gyapai Orsolya and Liktor-Busa Erika and Zomborszki Zoltán Péter and Rutkovska Santa and Pučka Irena and Németh Anikó and Csupor Dezső: Phytochemical and pharmacological investigation of Spiraea chamaedryfolia: a contribution to the chemotaxonomy of Spiraea genus.
BMC RESEARCH NOTES, 10. Azonosító: 762-Terjedelem: 6 p.. ISSN 1756-0500 (2017)

Kiss Tivadar and Mácsai Lilla and Csupor Dezső and Datki Zsolt László: In vivo screening of diterpene alkaloids using bdelloid rotifer assays.
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA, 68 (4). pp. 443-452. ISSN 0236-5383 (2017)

Kiss Tivadar and Szabó Andrea and Oszlánczi Gábor and Hebőkné Lukács Anita and Timár Zoltán and Csupor Dezső: Repeated-dose toxicity of common ragweed on rats.
PLOS ONE, 12 (5). Terjedelem: 18 p.-Azonosító: e0176818. ISSN 1932-6203 (2017)

Kokas Károly: Az emlékezet digitális katedrálisa.
In: Az emlékezet. Lábjegyzetek Platónhoz (15). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 369-376. (2017) ISBN 978-615-5727-00-9

Kokas Károly: Emlékezet, eruditio és digitális bölcsészet.
In: Zenei évfordulók. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, Szeged, pp. 6-14. (2017) ISBN 978-615-5455-73-5

Kokas Károly: Könyvtárak az akadémiai hálózaton.
In: 30 éves a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program, 2017.03.31, Budapest. pp. 18-19.

Kokas Károly: A hálózat könyvtárai.
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 64 (9). pp. 430-434. ISSN 0041-3917 (2017)

Kokas Károly: A könyv meséje.
In: Kapcsos könyv: Kokas Károly kísérő tanulmányával. Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, Magyarország, pp. 177-188. (2017) ISBN 9789630990974

Kokas Károly: A történelmi regény esélyei.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 27 (1). pp. 206-211. ISSN 1215-5233 (2017)

Kong Yunjun: Chinese EFL teacher trainees’ perceptions of writing after the practicum.
JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH, 8 (5). pp. 891-901. ISSN 1798-4769 (2017)

Kong Yunjun: Chinese TEFL teachers’ conceptions of writing: A partial credit model analysis.
EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 4 (4). pp. 37-55. ISSN 1857-6036 (2017)

Kovács Bernadett and Béni Zoltán and Dékány Miklós and Orbán-Gyapai Orsolya and Sinka Izabella and Zupkó István and Hohmann Judit and Ványolós Attila: Chemical analysis of the edible mushroom Tricholoma populinum: steroids and sulfinyladenosine compounds.
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 12 (10). pp. 1583-1584. ISSN 1934-578X (2017)

Kovács Bernadett and Zomborszki Zoltán Péter and Orbán-Gyapai Orsolya and Csupor-Löffler Boglárka and Liktor-Busa Erika and Lázár Andrea and Papp Viktor and Zsoldiné Urbán Edit and Hohmann Judit and Ványolós Attila: Investigation of Antimicrobial, Antioxidant, and Xanthine Oxidase−Inhibitory Activities of Phellinus (Agaricomycetes) Mushroom Species Native to Central Europe.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS, 19 (5). pp. 387-394. ISSN 1521-9437 (2017)

L

Laczkó Sándor (szerk.): Az emlékezet.
Lábjegyzetek Platónhoz (15). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged. (2017) ISBN 978-615-5727-00-9

Laczkó-Zöld Eszter and Forgó Péter and Zupkó István and Sigrid Eşianu and Hohmann Judit: Isolation and quantitative analysis of physalin D in the fruit and calyx of Physalis alkekengi L.
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA, 68 (3). pp. 300-309. ISSN 0236-5383 (2017)

M

Monok István: L’aristocratie de Hongrie et de Transylvanie aux XVIIe et XVIIIe siècles et « le livre pour tous ».
In: Ex oriente amicitia : Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, pp. 115-126. (2017) ISBN 9789637451317; 9637451315

Máté-Tóth András and Tóth Péter: Review of Dirksen's "Religionsfreiheit in Ungarn. Verfassungspolitik und -wirklichkeit am Beispiel Kleiner Religionsgemeinschaften in Ungarn 1845–1945 Unter Besonderer Berücksichtigung der Horthy-Zeit" [Freedom of Religion in Hungary: Constitutional Politics and Reality for Small Churches in Hungary between 1845-1945, with Special Focus on the Horthy Era].
OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE, 37 (3). pp. 106-109. ISSN 0731-5465 (2017)

Müller Judit and Martins Ana and Csábi József and Fenyvesi Ferenc and Könczöl Árpád and Hunyadi Attila and Balogh György Tibor: BBB penetration-targeting physicochemical lead selection: ecdysteroids as chemo-sensitizers against CNS tumors.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 96. pp. 571-577. ISSN 0928-0987 (2017)

N

Nagy Gyula and Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése: tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttműködés.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 117 (1). pp. 5-27. ISSN 0025-0260 (2017)

Nagy Gyula and Molnár Sándor Gyula and Kokas Károly: A könyvtárak jövőjéről - Reflexiók egy előzetes kutatási jelentés kapcsán.
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 64 (2). pp. 64-82. ISSN 0041-3917 (2017)

O

Oláh Zoltán and Rédei Dóra and Pecze László and Vizler Csaba and Jósvay Katalin and Forgó Péter and Winter Zoltán and Dombi György and Szakonyi Gerda and Hohmann Judit: Pellitorine, an extract of Tetradium daniellii, is an antagonist of the ion channel TRPV1.
PHYTOMEDICINE, 34. pp. 44-49. ISSN 0944-7113 (2017)

Orbán-Gyapai Orsolya and Forgó Péter and Hohmann Judit and Vasas Andrea: Phytochemical investigation of Rumex thyrsiflorus Fingerh.
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA, 68 (2). pp. 232-236. ISSN 0236-5383 (2017)

P

Puskás Nikoletta: Könyvtár, információ, grafika – középpontban az olvasói igények.
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 64 (11). pp. 560-576. ISSN 0041-3917 (2017)

S

Szakálné Kanó Izabella and Lengyel Balázs and Elekes Zoltán and Lengyel Imre: Entrópia-dekompozíció és vállalatok kapcsolati közelsége a hazai várostérségekben.
TERÜLETI STATISZTIKA, 3 (57). pp. 249-271. ISSN 0018-7828 (2017)

Sümer Tüzün Burcu and Hajdú Zsuzsanna and Orbán-Gyapai Orsolya and Zomborszki Zoltán Péter and Jedlinszki Nikoletta and Forgó Péter and Kıvçak Bijen and Hohmann Judit: Isolation of chemical constituents of Centaurea virgata Lam. and xanthine oxidase inhibitory activity of the plant extract and compounds.
MEDICINAL CHEMISTRY, 13 (5). pp. 498-502. ISSN 1573-4064 (2017)

T

Tóth Barbara and Chang Fang-Rong and Hwang Tsong-Long and Szappanos Ádám and Mándi Attila and Hunyadi Attila and Kurtán Tibor and Jakab Gusztáv and Hohmann Judit and Vasas Andrea: Screening of Luzula species native to the Carpathian Basin for anti-inflammatory activity and bioactivity-guided isolation of compounds from Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott.
FITOTERAPIA, 116. pp. 131-138. ISSN 0367-326X (2017)

Tóth Barbara and Kúsz Norbert and Forgó Péter and Bózsity Noémi and Zupkó István and Pinke Gyula and Hohmann Judit and Vasas Andrea: Abietane diterpenoids from Sideritis montana L. and their antiproliferative activity.
FITOTERAPIA, 122. pp. 90-94. ISSN 0367-326X (2017)

V

Veres Imre and Bank Éva: Fiatal felnőttek a globalizált Európában.
In: VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2017 Tanulmánykötet = 6th Interdisciplinary Doctoral Conference 2017 Conference Book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, Magyarország, pp. 546-555. (2017) ISBN 978-963-429-111-4

This list was generated on 2024. február 24. 00:17:56 CET.