Item where Faculty/Unit "Central Units" and date of item "2017"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 41.

Balázs Attila and Hunyadi Attila and Csábi József and Tillekeratne L. M. Viranga and Martins Ana and Tóth Gábor: New cyclic 2,3-sulfite ester derivatives of poststerone – discriminating diastereomers and probing spatial proximities by NMR and DFT calculations.
MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, 55 (12). pp. 1102-1107. ISSN 0749-1581 (2017)

Bank Éva: Academic coping among elementary school students.
In: VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2017 Tanulmánykötet = 6th Interdisciplinary Doctoral Conference 2017 Conference Book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, Magyarország, pp. 92-101. (2017) ISBN 978-963-429-111-4

Bank Éva: Az Elköteleződés és elhidegülés kérdőív pszichometriai jellemzői.
In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 3. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország, pp. 184-192. (2017) ISBN 978-615-5586-18-7

Devosa Iván and Vanya Melinda and Szili Károly and Bártfai György: Anyatejes táplálás : a szoptatás specifikus aspektusai.
In: Aszklépiosz tanulmányok 2016. Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét. (2017) ISBN 9786155192517

Géczi József Alajos and Laczkó Sándor and Sipos József and Révész Béla (szerk.): Szeged hosszú tavasza 1989-ben és '56 : előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok.
Média-Mix Könyvkiadó és Reklámszolgáltató Bt., Szeged. (2017) ISBN 978-963-12-9848-2

Hunyadi Attila and Csábi József and Martins Ana and Molnár József and Balázs Attila and Tóth Gábor: Backstabbing P-gp: side-chain cleaved ecdysteroid 2,3-dioxolanes hyper-sensitize MDR cancer cells to doxorubicin without efflux inhibition.
Molecules, 22 (2). Azonosító: 199-Terjedelem: 10 p.. ISSN 1420-3049 (2017)

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Do scientists differ in their expectations towards technology transfer offices?: adjusting university services to specific groups of scientists.
In: Academic Proceedings of the 2017 University-Industry Interaction Conference. University Industry Innovation Network, Dublin, pp. 176-189. (2017) ISBN 978-94-91901-29-4

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Spin-off vállalkozás indítás motivációinak és elősegítő tényezőinek összehasonlítása férfi és női kutatók körében.
In: Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Pécs, pp. 649-657. (2017) ISBN 978-963-429-146-6

Issaadia Halima Meriem and Hunyadi Attila and Németh Krisztina: Capillary electrophoresis study on the base-catalyzed formation of bioactive oxidized metabolites of 20-hydroxyecdysone.
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 146. pp. 188-194. ISSN 0731-7085 (2017)

Issaadia Halima Meriem and Tsai Yu-Chi and Chang Fang-Rong and Hunyadi Attila: Centrifugal partition chromatography in the isolation of minor ecdysteroids from Cyanotis arachnoidea.
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B, 1054. pp. 44-49. ISSN 1570-0232 (2017)

Jedlinszki Nikoletta and Balázs Boglárka and Csányi Erzsébet and Csupor Dezső: Penetration of lycopsamine from a comfrey ointment through human epidermis.
REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 83. pp. 1-4. ISSN 0273-2300 (2017)

Kirmizibekmez Hasan and Tiftik Kubilay and Kúsz Norbert and Orbán-Gyapai Orsolya and Zomborszki Zoltán Péter and Hohmann Judit: Three new iridoid glycosides from the aerial parts of Asperula involucrata.
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 14 (3). Azonosító: e1600288-Terjedelem: 7 p.. ISSN 1612-1872 (2017)

Kiss Tivadar and Borcsa Botond Lajos and Orvos Péter and Tálosi László and Hohmann Judit and Csupor Dezső: Diterpene lipo-alkaloids with selective activities on cardiac K+ channels.
PLANTA MEDICA: NATURAL PRODUCTS AND MEDICINAL PLANT RESEARCH, 83. pp. 1321-1328. ISSN 0032-0943 (2017)

Kiss Tivadar and Cank Kristóf Bence and Orbán-Gyapai Orsolya and Liktor-Busa Erika and Zomborszki Zoltán Péter and Rutkovska Santa and Pučka Irena and Németh Anikó and Csupor Dezső: Phytochemical and pharmacological investigation of Spiraea chamaedryfolia: a contribution to the chemotaxonomy of Spiraea genus.
BMC RESEARCH NOTES, 10. Azonosító: 762-Terjedelem: 6 p.. ISSN 1756-0500 (2017)

Kiss Tivadar and Mácsai Lilla and Csupor Dezső and Datki Zsolt László: In vivo screening of diterpene alkaloids using bdelloid rotifer assays.
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA, 68 (4). pp. 443-452. ISSN 0236-5383 (2017)

Kiss Tivadar and Szabó Andrea and Oszlánczi Gábor and Hebőkné Lukács Anita and Timár Zoltán and Csupor Dezső: Repeated-dose toxicity of common ragweed on rats.
PLOS ONE, 12 (5). Terjedelem: 18 p.-Azonosító: e0176818. ISSN 1932-6203 (2017)

Kokas Károly: Az emlékezet digitális katedrálisa.
In: Az emlékezet. Lábjegyzetek Platónhoz (15). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 369-376. (2017) ISBN 978-615-5727-00-9

Kokas Károly: Emlékezet, eruditio és digitális bölcsészet.
In: Zenei évfordulók. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, Szeged, pp. 6-14. (2017) ISBN 978-615-5455-73-5

Kokas Károly: Könyvtárak az akadémiai hálózaton.
In: 30 éves a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program, 2017.03.31, Budapest. pp. 18-19.

Kokas Károly: A hálózat könyvtárai.
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 64 (9). pp. 430-434. ISSN 0041-3917 (2017)

Kokas Károly: A könyv meséje.
In: Kapcsos könyv: Kokas Károly kísérő tanulmányával. Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, Magyarország, pp. 177-188. (2017) ISBN 9789630990974

Kokas Károly: A történelmi regény esélyei.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 27 (1). pp. 206-211. ISSN 1215-5233 (2017)

Kong Yunjun: Chinese EFL teacher trainees’ perceptions of writing after the practicum.
JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH, 8 (5). pp. 891-901. ISSN 1798-4769 (2017)

Kong Yunjun: Chinese TEFL teachers’ conceptions of writing: A partial credit model analysis.
EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 4 (4). pp. 37-55. ISSN 1857-6036 (2017)

Kovács Bernadett and Béni Zoltán and Dékány Miklós and Orbán-Gyapai Orsolya and Sinka Izabella and Zupkó István and Hohmann Judit and Ványolós Attila: Chemical analysis of the edible mushroom Tricholoma populinum: steroids and sulfinyladenosine compounds.
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 12 (10). pp. 1583-1584. ISSN 1934-578X (2017)

Kovács Bernadett and Zomborszki Zoltán Péter and Orbán-Gyapai Orsolya and Csupor-Löffler Boglárka and Liktor-Busa Erika and Lázár Andrea and Papp Viktor and Zsoldiné Urbán Edit and Hohmann Judit and Ványolós Attila: Investigation of Antimicrobial, Antioxidant, and Xanthine Oxidase−Inhibitory Activities of Phellinus (Agaricomycetes) Mushroom Species Native to Central Europe.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS, 19 (5). pp. 387-394. ISSN 1521-9437 (2017)

Laczkó Sándor (szerk.): Az emlékezet.
Lábjegyzetek Platónhoz (15). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged. (2017) ISBN 978-615-5727-00-9

Laczkó-Zöld Eszter and Forgó Péter and Zupkó István and Sigrid Eşianu and Hohmann Judit: Isolation and quantitative analysis of physalin D in the fruit and calyx of Physalis alkekengi L.
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA, 68 (3). pp. 300-309. ISSN 0236-5383 (2017)

Monok István: L’aristocratie de Hongrie et de Transylvanie aux XVIIe et XVIIIe siècles et « le livre pour tous ».
In: Ex oriente amicitia : Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, pp. 115-126. (2017) ISBN 9789637451317; 9637451315

Máté-Tóth András and Tóth Péter: Review of Dirksen's "Religionsfreiheit in Ungarn. Verfassungspolitik und -wirklichkeit am Beispiel Kleiner Religionsgemeinschaften in Ungarn 1845–1945 Unter Besonderer Berücksichtigung der Horthy-Zeit" [Freedom of Religion in Hungary: Constitutional Politics and Reality for Small Churches in Hungary between 1845-1945, with Special Focus on the Horthy Era].
OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE, 37 (3). pp. 106-109. ISSN 0731-5465 (2017)

Müller Judit and Martins Ana and Csábi József and Fenyvesi Ferenc and Könczöl Árpád and Hunyadi Attila and Balogh György Tibor: BBB penetration-targeting physicochemical lead selection: ecdysteroids as chemo-sensitizers against CNS tumors.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 96. pp. 571-577. ISSN 0928-0987 (2017)

Nagy Gyula and Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése: tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttműködés.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 117 (1). pp. 5-27. ISSN 0025-0260 (2017)

Nagy Gyula and Molnár Sándor Gyula and Kokas Károly: A könyvtárak jövőjéről - Reflexiók egy előzetes kutatási jelentés kapcsán.
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 64 (2). pp. 64-82. ISSN 0041-3917 (2017)

Oláh Zoltán and Rédei Dóra and Pecze László and Vizler Csaba and Jósvay Katalin and Forgó Péter and Winter Zoltán and Dombi György and Szakonyi Gerda and Hohmann Judit: Pellitorine, an extract of Tetradium daniellii, is an antagonist of the ion channel TRPV1.
PHYTOMEDICINE, 34. pp. 44-49. ISSN 0944-7113 (2017)

Orbán-Gyapai Orsolya and Forgó Péter and Hohmann Judit and Vasas Andrea: Phytochemical investigation of Rumex thyrsiflorus Fingerh.
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA, 68 (2). pp. 232-236. ISSN 0236-5383 (2017)

Puskás Nikoletta: Könyvtár, információ, grafika – középpontban az olvasói igények.
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 64 (11). pp. 560-576. ISSN 0041-3917 (2017)

Szakálné Kanó Izabella and Lengyel Balázs and Elekes Zoltán and Lengyel Imre: Entrópia-dekompozíció és vállalatok kapcsolati közelsége a hazai várostérségekben.
TERÜLETI STATISZTIKA, 3 (57). pp. 249-271. ISSN 0018-7828 (2017)

Sümer Tüzün Burcu and Hajdú Zsuzsanna and Orbán-Gyapai Orsolya and Zomborszki Zoltán Péter and Jedlinszki Nikoletta and Forgó Péter and Kıvçak Bijen and Hohmann Judit: Isolation of chemical constituents of Centaurea virgata Lam. and xanthine oxidase inhibitory activity of the plant extract and compounds.
MEDICINAL CHEMISTRY, 13 (5). pp. 498-502. ISSN 1573-4064 (2017)

Tóth Barbara and Chang Fang-Rong and Hwang Tsong-Long and Szappanos Ádám and Mándi Attila and Hunyadi Attila and Kurtán Tibor and Jakab Gusztáv and Hohmann Judit and Vasas Andrea: Screening of Luzula species native to the Carpathian Basin for anti-inflammatory activity and bioactivity-guided isolation of compounds from Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott.
FITOTERAPIA, 116. pp. 131-138. ISSN 0367-326X (2017)

Tóth Barbara and Kúsz Norbert and Forgó Péter and Bózsity Noémi and Zupkó István and Pinke Gyula and Hohmann Judit and Vasas Andrea: Abietane diterpenoids from Sideritis montana L. and their antiproliferative activity.
FITOTERAPIA, 122. pp. 90-94. ISSN 0367-326X (2017)

Veres Imre and Bank Éva: Fiatal felnőttek a globalizált Európában.
In: VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2017 Tanulmánykötet = 6th Interdisciplinary Doctoral Conference 2017 Conference Book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, Magyarország, pp. 546-555. (2017) ISBN 978-963-429-111-4

This list was generated on 2024. április 18. 18:16:02 CEST.