Items where Year is 2000

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W
Number of items: 82.

A

Antal A. and Dibó György and Kéri Szabolcs and Gábor Krisztina and Janka Zoltán and Vécsei László and Benedek György: P300 component of visual event-related potentials distinguishes patients with idiopathic Parkinson's disease from patients with essential tremor.
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 107 (7). pp. 787-797. ISSN 0300-9564 (2000)

B

Baczkó István and El-Reyani Nasruddin E. and Farkas András and Virág László and Jost Norbert László and Leprán István and Mátyus Péter and Varró András and Papp Gyula: Antiarrhythmic and electrophysiological effects of GYKI-16638, a novel N-(phenoxyalkyl)-N-phenylalkylamine, in rabbits.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 404 (1-2). pp. 181-190. ISSN 0014-2999 (2000)

Bakó Péter: Királis koronaéterekkel katalizált enantioszelektív szintézisek.
Más intézmény.

Balogh Ádám: A bizonyítékon alapuló gyógyítás (evidence-based medicine) elvei a colorectalis carcinomák sebészetében [Principles of evidence-based medicine in surgery of colorectal carcinomas].
ORVOSI HETILAP, 141 (29). pp. 1607-1615. ISSN 0030-6002 (2000)

Bencsik Péter: Az útlevélügy jogi szabályozásának változásai és hatásuk a határforgalomra (1903–1941).
RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK, 10 (11). pp. 15-18. ISSN 1216-6774 (2000)

Berta József Tibor: La posición de los pronombres clíticos españoles en construcciones de infinitivo.
In: Actas del X Congreso Internacional de ASELE: Nuevas perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera. Universidad de Cádiz, Cádiz, Spanyolország, pp. 123-131. (2000) ISBN 84-921520-3-6

Berta József Tibor: Norma y uso en la clase de E/LE: Análisis de la norma académica y los libros de texto.
In: Actas del XI Congreso Internacional de ASELE: ¿Qué español enseñar?: Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, pp. 201-207. (2000) ISBN 84-95480-34-4

Blázsik Zoltán and Holló Csaba and Imreh Balázs and Imreh Csanád and Kovács Zoltán: On a well-solvable class of the PNS problem.
NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS, 30 (3). pp. 21-30. ISSN 1450-5444 (2000)

Blázsik Zoltán and Holló Csaba and Imreh Balázs and Imreh Csanád and Kovács Zoltán: On bottleneck and k-sum versions of the Process Network Synthesis problems.
NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS, 30 (3). pp. 11-19. ISSN 1450-5444 (2000)

C

Cristian Réka Mónika: The Visible Invisible: The Structure Interface in Who’s Afraid of Virginia Woolf? and A Streetcar Named Desire.
Studii de Limbi si Literaturi Moderne : Studii de Anglistica si Americanistica. pp. 255-261. ISSN 1454-3648 (2000)

Csanádi József: Tények és lehetőségek a magyar juhtejgazdaságban.
ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 21 (1). pp. 36-46. (2000)

Csapó Benő: Az oktatás és a nevelés egysége a demokratikus gondolkodás fejlesztésében.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 50 (2). pp. 24-34. ISSN 1215-1807 (2000)

Csapó Benő: Az oktatáskutatás a minőség szolgálatában.
In: A minőség teremtése. Gallup könyvek . Magyar Gallup Intézet, Budapest, pp. 60-87. (2000) ISBN 963-00-4718-7

Csapó Benő: Utószó a Magyar Pedagógia századik évfolyamához.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 100 (4). pp. 531-533. ISSN 0025-0260 (2000)

Csapó Benő: A minőségfejlesztés az oktatási rendszer fejődésének katalizátora.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (1). pp. 75-82. ISSN 1215-5233 (2000)

Csapó Benő: A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 100 (3). pp. 343-366. ISSN 0025-0260 (2000)

Csernicskó István and Fenyvesi Anna: The sociolinguistic stratification of Hungarian in Subcarpathia.
Multilingua, 19 (1-2). pp. 97-124. ISSN 0167-8507 (2000)

Csikós Zsuzsanna: La influencia de J. L. Borges en Cambio de piel de Carlos Fuentes: un ejemplo de intertextualidad : Deutsches Requiem.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 5. pp. 39-47. ISSN 1416-7263 (2000)

Csányi László József and Jáky Károly and Pálinkó István and Rockenbauer Antal and Korecz László: The role of onium salts in the oxidation of hydrocarbons by O2 catalysed by cationic phase-transfer reagents.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2 (17). pp. 3801-3805. ISSN 14639076 (2000)

D

Dossey John and Csapó Benő and de Jong Ton and Klieme Eckhard and Vosniadou Stella: Cross-curricular competencies in PISA: Towards a framework for assessing problem-solving skills.
In: INES (2000) : The INES Compendium. Contributions from INES Networks and Working Groups, 2000.09.11-2000.09.13, Tokyo. pp. 19-41.

F

Felföldi Károly and Sutyinszky Mária and Nagy Nóra Veronika and Pálinkó István: Synthesis ofE- andZ-o-Methoxy-Substituted 2,3-Diphenyl Propenoic Acids and Its Methyl Esters.
Synthetic Communications, 30 (9). pp. 1543-1553. ISSN 0039-7911 (2000)

Fenyvesi Anna: The affectedness of the verbal complex in American Hungarian.
In: Language contact and verbal complex of Dutch and Hungarian: Working papers from the 1st Bilingual Language Use Theme Meeting of the Study Centre on Language Contact. University of Szeged, Szeged, Magyarország, pp. 94-107. (2000) (Submitted)

Fenyő Róbert and Timár Zoltán and Pálinkó István and Penke Botond: The triplex forming ability of nonnatural nucleobases: a computational approach.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 496 (1-3). pp. 101-105. ISSN 0166-1280 (2000)

Fási András and Kiss T. János and Török Béla and Pálinkó István: The selectivity and activity determining roles of carbonaceous species and metal–metal oxide interface in metal-catalyzed hydrogenation and isomerization reactions.
Applied Catalysis A: General, 200 (1-2). pp. 189-200. ISSN 0926860X (2000)

Fási András and Pálinkó István and Kiricsi Imre: Ring-opening reactions of ethyl- and vinyloxirane on HZSM-5 and CuZSM-5 catalysts.
Studies in Surface Science and Catalysis, 130. pp. 839-844. ISSN 0167-2991 (2000)

G

Gunics Gyöngyi and Motohashi Noboru and Amaral Leonard and Farkas Sándor and Molnár József: Interaction between antibiotics and non-conventional antibiotics on bacteria.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, 14 (3). pp. 239-242. ISSN 0924-8579 (2000)

Góth László and Gorzsás András and Kalmár Tibor: A simple PCR-heteroduplex screening method for detection of a common mutation of the catalase gene in Hungary.
CLINICAL CHEMISTRY, 46 (8). pp. 1199-1200. ISSN 0009-9147 (2000)

Góth László and Shemirani Amir and Kalmár Tibor: A Novel Catalase Mutation (a GA Insertion) Causes the Hungarian Type of Acatalasemia.
Blood Cells, Molecules, and Diseases, 26 (2). pp. 151-154. ISSN 10799796 (2000)

H

Hárs Endre: Goethezeit und deutsche Poststrukturalisten: Überlegungen zu einer Episode in Goethes Rezeptionsgeschichte.
In: Goethe: Vorgaben, Zugänge, Wirkungen. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, New York, pp. 391-406. (2000) ISBN 3631353901

J

Jelasity Márk: Instance-based manifesto?
Behavioral and Brain Sciences, 23 (4). pp. 482-483. ISSN 0140-525X (2000)

Jelasity Márk: Towards automatic domain knowledge extraction for evolutionary heuristics.
Lecture Notes in Computer Science, 1917. pp. 755-764. ISSN 0302-9743 (2000)

Joó Gabriella and Horváth Gyöngyi and Klimscha Walter and Kékesi Gabriella and Kisné Dobos Ildikó and Szikszay Margit and Benedek György: The effects of ketamine and its enantiomers on the morphine- or dexmedetomidine-induced antinociception after intrathecal administration in rats.
ANESTHESIOLOGY, 93 (1). pp. 231-241. ISSN 0003-3022 (2000)

Julesz Máté: Mediáció Belgiumban.
MAGYAR JOG, 47 (3). pp. 177-178. ISSN 0025-0147 (2000)

K

Kalmár Tibor and Bachrati Csanád and Marcsik Antónia and Raskó István: A simple and efficient method for PCR amplifiable DNA extraction from ancient bones.
Nucleic Acids Research, 28 (12). Terjedelem: 4 p.-Azonosító: 67e. ISSN 13624962 (2000)

Karg Eszter and Németh Ilona and Horányi Margit and Pintér Sándor and Vécsei László and Hollán Zsuzsa: Diminished blood levels of reduced glutathione and alpha-tocopherol in two triosephosphate isomerase-deficient brothers.
BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES, 26 (1). pp. 91-100. ISSN 1079-9796 (2000)

Kevei Ferencné and Mucsi László and Tímár Beatrix: A szegedi Fehér-tó állapotváltozásai.
In: Frisnyák Sándor (szerk.) Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, Magyarország, 2000.04.18-2000.04.19. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület, Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 53-66. (2000) ISBN 963-9130-65-6

Kis Attila and Kiss János and Barthos Róbert: Thermal and UV photo-induced decomposition of azomethane on Rh(111).
Physical Chemistry Chemical Physics, 2 (18). pp. 4237-4241. ISSN 1463-9076 (2000)

Kis Attila and Kiss János and Solymosi Frigyes: Reaction of CH2 with adsorbed O on Ru(001) surface.
Surface Science, 459 (1-2). pp. 149-160. ISSN 0039-6028 (2000)

Kis Attila and Smith K. C. and Kiss János and Solymosi Frigyes: Adsorption and reactions of CH2I2 on Ru(001) surface.
Surface Science, 460 (1-3). pp. 190-202. ISSN 0039-6028 (2000)

Kiss János and Kiss Attila and Solymosi Frigyes: The eVects of surface additives on the chemistry of CH3 on Rh(111) as studied by reflection absorption infrared spectroscop.
Surface Science, 454-456. pp. 273-279. ISSN 0039-6028 (2000)

Kiss T. János and Felföldi Károly and Körtvélyesi Tamás and Pálinkó István: Hydrogen bonding interactions in α-substituted cinnamic acid ester derivatives studied by FT–IR spectroscopy and calculations.
Vibrational Spectroscopy, 22 (1-2). pp. 63-73. ISSN 09242031 (2000)

Klivényi Péter and Jakab Katalin and Vécsei László: A Parkinson-kór kezelése.
HIPPOCRATES (BP), 2 (6). pp. 352-354. ISSN 1419-3337 (2000)

Knyihár-Csillik Elizabeth and Tajti János and Csillik Anita E. and Chadaide Zoltán and Mihály András and Vécsei László: Effects of eletriptan on the peptidergic innervation of the cerebral dura mater and trigeminal ganglion, and on the expression of c-fos and c-jun in the trigeminal complex of the rat in an experimental migraine model.
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 12 (11). pp. 3991-4002. ISSN 0953-816X (2000)

Kokas Károly: Bevezetés.
In: Nyugat : egy irodalmi legenda - digitálisan, 1908-1941. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, [elektronikus dokumentum - CD-ROM]- Terjedelem: 2 p. (2000) ISBN 9638602929

Kokas Károly: Könyvtárak az ezredforduló után.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 3-9. ISSN 1215-5233 (2000)

Koszta László and Zrinyi Andrea: Die Bischofswahl im Jahre 1306 in Fünfkirchen (Pécs): Bemerkungen zur Archontologie des Bistums von Fünfkirchen am Anfang des 14. Jahrhunderts.
In: Im Gedächtnis der Kirche neu erwachen: Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und Osteuropa: Festgabe für Gabriel Adriányi zum 65. Geburtstag (Hrsg. Reimund Haas - Karl Josef Rivinius - Hermann-Josef Scheidgen). Böhlau, Köln; Weimar; Wien, pp. 463-477. (2000) ISBN 3-412-04100-9

Kovács Attila and Szekeres Éva and Berek Lívia and Börcsökné Endreffy Emőke and Kovács László and Makula Éva and Eller József and Pokorny Gyula and Petri Ildikó B.: Relationship between the occurrence of anti-SSA, anti-SSB autoantibodies and HLA class II alleles from the aspect of in vitro inhibitory effect of glucocorticosteroid on the antibody-dependent cellular cytotoxicity in patients with primary Sjögren's syndrome.
ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA, 47 (4). pp. 421-431. ISSN 1217-8950 (2000)

Kovács László and Simon Judit and Kovács Attila and Pócsik Anna and Boros István and Iványi Béla and Pokorny Gyula: Diffúz alveolaris haemorrhagia szisztémás lupus erythematosusban.
ORVOSI HETILAP, 141 (4). pp. 179-183. ISSN 0030-6002 (2000)

Kovács László and Szili-Török Tamás and Bari Ferenc and Kéri Zsuzsanna and Kovács Attila and Pokorny Gyula: Impaired microvascular response to cholinergic stimuli in primary Sjogren's syndrome.
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, 59 (1). pp. 48-53. ISSN 0003-4967 (2000)

Kredics László and Antal Zsuzsanna and Manczinger László: Influence of water potential on growth, enzyme secretion and in vitro enzyme activities of Trichoderma harzianum at different temperatures.
Current Microbiology, 40. pp. 310-314. ISSN 0343-8651 (2000)

Kurusa Árpád: Orbital integrals on the Lorentz space of curvature -1.
ARCHIV DER MATHEMATIK, 75 (2). pp. 132-146. ISSN 0003-889X (2000)

Körtvélyesi Tamás and Pálinkó István: Modeling hydrogen bonding interactions in α-substituted cinnamic acid ester derivatives by semiempirical quantum chemical calculations.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 531 (1-3). pp. 99-103. ISSN 01661280 (2000)

Köves István and Balogh Ádám and Baltás Béla and Gulyás Gusztáv and Jakab Ferenc and Márkus Béla and Perner Ferenc and Svastics Egon: Az emlőrák sebészi kezelése.
MAGYAR ONKOLÓGIA, 44 (1). pp. 17-23. ISSN 0025-0244 (2000)

L

Lévai Albert: Heterociklusos vegyületek szintézise és kémiai átalakításai.
Más intézmény.

M

Makula Éva and Pokorny Gyula and Kiss M. and Vörös Erika, Sarolta and Kovács László and Kovács Attila and Csernay László and Palkó András: The place of magnetic resonance and ultrasonographic examinations of the parotid gland in the diagnosis and follow-up of primary Sjogren's syndrome.
RHEUMATOLOGY (UNITED KINGDOM), 39 (1). pp. 97-104. ISSN 1462-0324 (2000)

Manczinger László and Antal Zsuzsanna and Kredics László and Ferenczy Lajos: Gombaparazita Trichoderma törzsek nemesítése.
Acta Biologica Debrecina, 22. pp. 97-102. ISSN 0567-7327 (2000)

Mendler Luca and Zádor Ernő and Heyen Ver Mark and Dux László and Wuytack Frank: Myostatin levels in regenerating rat muscles and in myogenic cell cultures.
JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY, 21 (6). pp. 551-563. ISSN 0142-4319 (2000)

Mezősi Gábor and Mucsi László and Szatmári József: Flood analysis using areal photography.
GEOEUROPE, 9 (3). p. 37. ISSN 1476-4814 (2000)

Molnár Imre: A császárkori Róma büntetési rendszere.
In: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae; Acta Juridica et Politica (Tom. 58.; fasc. 1-41.). JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, Magyarország, pp. 365-382. (2000) ISBN ISSN 0324-6523

Mucsi László and Varga Szilvia and Ferenczy Miki: Introduction to research project organizing for characterization and monitoring of the environmental effect of petroleum industrial contamination in Hungary.
Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, 37 (1-4). pp. 117-126. ISSN 1217-6907 (2000)

N

Nagy Emese and Orvos Hajnalka and Bárdos György and Molnár Péter: Gender-related heart rate differences in human neonates.
PEDIATRIC RESEARCH, 47 (6). pp. 778-780. ISSN 0031-3998 (2000)

Nagy Katalin and Szőke Ildikó and Sonkodi István and Nagy Erzsébet and Mari Albert and Szolnoky Győző and Newman Hubert N.: Inhibition of microflora associated with oral malignancy.
ORAL ONCOLOGY, 36 (1). pp. 32-36. ISSN 1368-8375 (2000)

O

Orvos Hajnalka and Hoffmann Ildikó and Jancsó Gáborné Katona Márta and Bártfai György: Az 1000 g alatti születési súlyú koraszülöttek túlélési esélyei.
MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA, 63 (3). pp. 189-192. ISSN 0025-021X (2000)

P

Palkó András and Gyulai Csaba and Fedinecz Nikol and Balogh Ádám and Nagy Ferenc: Water enema CT examination of rectum cancer by reduced amount of water.
ROFO-FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RONTGENSTRAHLEN UND DER BILDGEBENDEN VERFAHREN, 172 (11). pp. 901-904. ISSN 1438-9029 (2000)

Pauk János and Puolimatka Matti and Tóthné Lökös Klára and Monostori Tamás: In vitro androgenesis of triticale in isolated microspore culture.
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, 61. pp. 221-229. ISSN 0167-6857 (2000)

Pléh Csaba: A gondolatok terjedési mechanizmusai : mémek vagy fertőzések.
REPLIKA, 2000 (40, 2000. június). pp. 165-185. ISSN 0865-8188 (2000)

Poppe László: Biokatalítikus folyamatok szintetikus alkalmazása és mechanizmusvizsgálata.
Más intézmény.

Pálinkó István and Kukovecz Ákos and Török Béla and Körtvélyesi Tamás: On the Mechanism of a Modified Perkin Condensation Leading to a-Phenylcinnamic Acid Stereoisomers – Experiments and Molecular Modelling.
Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly, 131 (10). pp. 1097-1104. ISSN 0026-9247 (2000)

S

Sams Anette and Knyihár-Csillik Elizabeth and Engberg Jan and Szok Délia and Tajti János and Bodi István and Edvinsson Lars and Vécsei László and Jansen-Olesen Inger: CCRP and adrenomedullin receptor populations in human cerebral arteries: in vitro pharmacological and molecular investigations in different artery sizes.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 408 (2). pp. 183-193. ISSN 0014-2999 (2000)

Soós Edit: A Strukturális Alapok szabályozásáról.
ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 11 (1). pp. 5-41. ISSN 0865-0810 (2000)

Szabó Sándor András and Grósz Andor: Modern vadászgépek mérnök-műszaki megoldásai a repülőorvos szemszögéből.
MAGYAR SZÁRNYAK (OSHAWA), 28 (28). pp. 255-262. ISSN 1416-6577 (2000)

Szupera Zoltán and Mezei Zsófia and Kis Béla and Gecse Árpád and Vécsei László and Telegdy Gyula: The effects of valproate on the arachidonic acid metabolism of rat brain microvessels and of platelets.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 387 (2). pp. 205-210. ISSN 0014-2999 (2000)

Szécsényi Tibor: Esetegyeztetés a predikatív főnévi csoportban.
In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. (szerk.) Büky László, Maleczki Márta, Szeged, Magyarország, 1999.10.27-1999.10.28. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 189-202. (2000) ISBN 963-482-480-3

Sághy Miklós: "A több tízezer írásjel és a világ tízezerszer / Tízezer más jele": Borbély Szilárd Ami helyet kötetének jelhasználatáról.
ÚJ FORRÁS, 32 (10). pp. 56-63. ISSN 0133-5332 (2000)

Sályi István and Bíró István and Deák László: Gedanken über die Mechanismenlehre.
In: The 8th Symposium on mechanisms and mechanical transmissions. Politehnica University of Timisoara, Timisoara, pp. 11-16. (2000) ISBN 9735851792

Sándor Klára and Kampis György: Nyelv és evolúció.
REPLIKA, 2000 (40, 2000. június). pp. 125-143. ISSN 0865-8188 (2000)

T

Tasi Gyula and Mizukami Fujio and Csontos József and Győrffy Werner and Pálinkó István: Quantum algebraic–combinatoric study of the conformational properties of n-alkanes. II.
Journal of Mathematical Chemistry, 27 (3). pp. 191-199. ISSN 02599791 (2000)

Tasi Gyula and Mizukami Fujio and Toba Makoto and Niwa Shu-ichi and Pálinkó István: Molecular Electrostatics, Energetics, and Dynamics of the Alkylation of Naphthalene: Positional Isomerization of Monoalkylnaphthalenes at Hartree−Fock and Correlated Levels with BSSE Corrections.
The Journal of Physical Chemistry A, 104 (6). pp. 1337-1345. ISSN 1089-5639 (2000)

Tóth Gábor: Módosított szerkezetű peptidek szintézise.
Szegedi Tudományegyetem.

Török Béla and Török Marianna and Rózsa-Tarjáni Mária and Pálinkó István and Horváth I. László and Kiricsi Imre and Molnár Árpád: Interactions between solvent molecules and the reduced or unreduced forms of silico-molybdic acid studied by ESR and NMR spectroscopies and molecular modelling.
Inorganica Chimica Acta, 298 (1). pp. 77-83. ISSN 0020-1693 (2000)

W

Waldhauser Tamás: Minimal clones generated by majority operations.
ALGEBRA UNIVERSALIS, 44 (1-2). pp. 15-26. ISSN 0002-5240 (2000)

Waldhauser Tamás and Csákány Béla: Associative spectra of binary operations.
MULTIPLE-VALUED LOGIC, 5. pp. 175-200. ISSN 1023-6627 (2000)

This list was generated on 2023. január 30. 21:45:52 CET.