Items where Year is 2000

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W
Number of items: 90.

A

Antal A. and Dibó György and Kéri Szabolcs and Gábor Krisztina and Janka Zoltán and Vécsei László and Benedek György: P300 component of visual event-related potentials distinguishes patients with idiopathic Parkinson's disease from patients with essential tremor.
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 107 (7). pp. 787-797. ISSN 0300-9564 (2000)

B

Baczkó István and El-Reyani Nasruddin E. and Farkas András and Virág László and Jost Norbert László and Leprán István and Mátyus Péter and Varró András and Papp Gyula: Antiarrhythmic and electrophysiological effects of GYKI-16638, a novel N-(phenoxyalkyl)-N-phenylalkylamine, in rabbits.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 404 (1-2). pp. 181-190. ISSN 0014-2999 (2000)

Bakó Péter: Királis koronaéterekkel katalizált enantioszelektív szintézisek.
Más intézmény.

Balogh Ádám: A bizonyítékon alapuló gyógyítás (evidence-based medicine) elvei a colorectalis carcinomák sebészetében [Principles of evidence-based medicine in surgery of colorectal carcinomas].
ORVOSI HETILAP, 141 (29). pp. 1607-1615. ISSN 0030-6002 (2000)

Bencsik Péter: Az útlevélügy jogi szabályozásának változásai és hatásuk a határforgalomra (1903–1941).
RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK, 10 (11). pp. 15-18. ISSN 1216-6774 (2000)

Berg M.A. and Chasse Gregory Adam and Deretey E. and Fuzery A.K. and Fung B.M. and Fung D.Y.K. and Henry-Riyad H. and Lin A.C. and Mak M.L. and Mantas A. and Perczel András and Csonka Gábor István and Farkas Ödön and Torday László and Csizmadia Imre Gyula and et al.: Prospects in computational molecular medicine: a millennial mega-project on peptide folding.
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE: THEOCHEM, 500 (1-3). pp. 5-58. ISSN 0166-1280 (2000)

Berta József Tibor: La posición de los pronombres clíticos españoles en construcciones de infinitivo.
In: Actas del X Congreso Internacional de ASELE: Nuevas perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera. Universidad de Cádiz, Cádiz, Spanyolország, pp. 123-131. (2000) ISBN 84-921520-3-6

Berta József Tibor: Norma y uso en la clase de E/LE: Análisis de la norma académica y los libros de texto.
In: Actas del XI Congreso Internacional de ASELE: ¿Qué español enseñar?: Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, pp. 201-207. (2000) ISBN 84-95480-34-4

Blázsik Zoltán and Holló Csaba and Imreh Balázs and Imreh Csanád and Kovács Zoltán: On a well-solvable class of the PNS problem.
NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS, 30 (3). pp. 21-30. ISSN 1450-5444 (2000)

Blázsik Zoltán and Holló Csaba and Imreh Balázs and Imreh Csanád and Kovács Zoltán: On bottleneck and k-sum versions of the Process Network Synthesis problems.
NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS, 30 (3). pp. 11-19. ISSN 1450-5444 (2000)

C

Cristian Réka Mónika: The Visible Invisible: The Structure Interface in Who’s Afraid of Virginia Woolf? and A Streetcar Named Desire.
Studii de Limbi si Literaturi Moderne : Studii de Anglistica si Americanistica. pp. 255-261. ISSN 1454-3648 (2000)

Csanádi József: Tények és lehetőségek a magyar juhtejgazdaságban.
ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 21 (1). pp. 36-46. (2000)

Csapó Benő: Az oktatás és a nevelés egysége a demokratikus gondolkodás fejlesztésében.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 50 (2). pp. 24-34. ISSN 1215-1807 (2000)

Csapó Benő: Az oktatáskutatás a minőség szolgálatában.
In: A minőség teremtése. Gallup könyvek . Magyar Gallup Intézet, Budapest, pp. 60-87. (2000) ISBN 963-00-4718-7

Csapó Benő: Utószó a Magyar Pedagógia századik évfolyamához.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 100 (4). pp. 531-533. ISSN 0025-0260 (2000)

Csapó Benő: A minőségfejlesztés az oktatási rendszer fejődésének katalizátora.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (1). pp. 75-82. ISSN 1215-5233 (2000)

Csapó Benő: A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 100 (3). pp. 343-366. ISSN 0025-0260 (2000)

Csernicskó István and Fenyvesi Anna: The sociolinguistic stratification of Hungarian in Subcarpathia.
Multilingua, 19 (1-2). pp. 97-124. ISSN 0167-8507 (2000)

Csikós Zsuzsanna: La influencia de J. L. Borges en Cambio de piel de Carlos Fuentes: un ejemplo de intertextualidad : Deutsches Requiem.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 5. pp. 39-47. ISSN 1416-7263 (2000)

Csányi László József and Jáky Károly and Pálinkó István and Rockenbauer Antal and Korecz László: The role of onium salts in the oxidation of hydrocarbons by O2 catalysed by cationic phase-transfer reagents.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2 (17). pp. 3801-3805. ISSN 14639076 (2000)

D

Dossey John and Csapó Benő and de Jong Ton and Klieme Eckhard and Vosniadou Stella: Cross-curricular competencies in PISA: Towards a framework for assessing problem-solving skills.
In: INES (2000) : The INES Compendium. Contributions from INES Networks and Working Groups, 2000.09.11-2000.09.13, Tokyo. pp. 19-41.

F

Felföldi Károly and Sutyinszky Mária and Nagy Nóra Veronika and Pálinkó István: Synthesis ofE- andZ-o-Methoxy-Substituted 2,3-Diphenyl Propenoic Acids and Its Methyl Esters.
Synthetic Communications, 30 (9). pp. 1543-1553. ISSN 0039-7911 (2000)

Fenyvesi Anna: The affectedness of the verbal complex in American Hungarian.
In: Language contact and verbal complex of Dutch and Hungarian: Working papers from the 1st Bilingual Language Use Theme Meeting of the Study Centre on Language Contact. University of Szeged, Szeged, Magyarország, pp. 94-107. (2000) (Submitted)

Fenyő Róbert and Timár Zoltán and Pálinkó István and Penke Botond: The triplex forming ability of nonnatural nucleobases: a computational approach.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 496 (1-3). pp. 101-105. ISSN 0166-1280 (2000)

Fási András and Kiss T. János and Török Béla and Pálinkó István: The selectivity and activity determining roles of carbonaceous species and metal–metal oxide interface in metal-catalyzed hydrogenation and isomerization reactions.
Applied Catalysis A: General, 200 (1-2). pp. 189-200. ISSN 0926860X (2000)

Fási András and Pálinkó István and Kiricsi Imre: Ring-opening reactions of ethyl- and vinyloxirane on HZSM-5 and CuZSM-5 catalysts.
Studies in Surface Science and Catalysis, 130. pp. 839-844. ISSN 0167-2991 (2000)

G

Gunics Gyöngyi and Motohashi Noboru and Amaral Leonard and Farkas Sándor and Molnár József: Interaction between antibiotics and non-conventional antibiotics on bacteria.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, 14 (3). pp. 239-242. ISSN 0924-8579 (2000)

Gyulai Zsófia and Endrész Valéria and Burián Katalin and Pincus Steve and Toldy Joseph and Cox William I. and Meric Claude and Plotkin Stanley and Gönczöl Éva and Berencsi Klára: Cytotoxic T lymphocyte (CTL) responses to human cytomegalovirus pp65, IE1-exon4, gB, pp150, and pp28 in healthy individuals: Reevaluation of prevalence of IE1-specific CTLs.
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 181. pp. 1537-1546. ISSN 0022-1899 (2000)

Góth László and Gorzsás András and Kalmár Tibor: A simple PCR-heteroduplex screening method for detection of a common mutation of the catalase gene in Hungary.
CLINICAL CHEMISTRY, 46 (8). pp. 1199-1200. ISSN 0009-9147 (2000)

Góth László and Shemirani Amir and Kalmár Tibor: A Novel Catalase Mutation (a GA Insertion) Causes the Hungarian Type of Acatalasemia.
Blood Cells, Molecules, and Diseases, 26 (2). pp. 151-154. ISSN 10799796 (2000)

H

Hárs Endre: Goethezeit und deutsche Poststrukturalisten: Überlegungen zu einer Episode in Goethes Rezeptionsgeschichte.
In: Goethe: Vorgaben, Zugänge, Wirkungen. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, New York, pp. 391-406. (2000) ISBN 3631353901

J

Jelasity Márk: Instance-based manifesto?
Behavioral and Brain Sciences, 23 (4). pp. 482-483. ISSN 0140-525X (2000)

Jelasity Márk: Towards automatic domain knowledge extraction for evolutionary heuristics.
Lecture Notes in Computer Science, 1917. pp. 755-764. ISSN 0302-9743 (2000)

Joó Gabriella and Horváth Gyöngyi and Klimscha Walter and Kékesi Gabriella and Kisné Dobos Ildikó and Szikszay Margit and Benedek György: The effects of ketamine and its enantiomers on the morphine- or dexmedetomidine-induced antinociception after intrathecal administration in rats.
ANESTHESIOLOGY, 93 (1). pp. 231-241. ISSN 0003-3022 (2000)

Julesz Máté: Mediáció Belgiumban.
MAGYAR JOG, 47 (3). pp. 177-178. ISSN 0025-0147 (2000)

K

Kalmár Tibor and Bachrati Csanád and Marcsik Antónia and Raskó István: A simple and efficient method for PCR amplifiable DNA extraction from ancient bones.
Nucleic Acids Research, 28 (12). Terjedelem: 4 p.-Azonosító: 67e. ISSN 13624962 (2000)

Karg Eszter and Németh Ilona and Horányi Margit and Pintér Sándor and Vécsei László and Hollán Zsuzsa: Diminished blood levels of reduced glutathione and alpha-tocopherol in two triosephosphate isomerase-deficient brothers.
BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES, 26 (1). pp. 91-100. ISSN 1079-9796 (2000)

Kevei Ferencné and Mucsi László and Tímár Beatrix: A szegedi Fehér-tó állapotváltozásai.
In: Frisnyák Sándor (szerk.) Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, Magyarország, 2000.04.18-2000.04.19. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület, Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 53-66. (2000) ISBN 963-9130-65-6

Kis Attila and Kiss János and Barthos Róbert: Thermal and UV photo-induced decomposition of azomethane on Rh(111).
Physical Chemistry Chemical Physics, 2 (18). pp. 4237-4241. ISSN 1463-9076 (2000)

Kis Attila and Kiss János and Solymosi Frigyes: Reaction of CH2 with adsorbed O on Ru(001) surface.
Surface Science, 459 (1-2). pp. 149-160. ISSN 0039-6028 (2000)

Kis Attila and Smith K. C. and Kiss János and Solymosi Frigyes: Adsorption and reactions of CH2I2 on Ru(001) surface.
Surface Science, 460 (1-3). pp. 190-202. ISSN 0039-6028 (2000)

Kiss János and Kiss Attila and Solymosi Frigyes: The eVects of surface additives on the chemistry of CH3 on Rh(111) as studied by reflection absorption infrared spectroscop.
Surface Science, 454-456. pp. 273-279. ISSN 0039-6028 (2000)

Kiss T. János and Felföldi Károly and Körtvélyesi Tamás and Pálinkó István: Hydrogen bonding interactions in α-substituted cinnamic acid ester derivatives studied by FT–IR spectroscopy and calculations.
Vibrational Spectroscopy, 22 (1-2). pp. 63-73. ISSN 09242031 (2000)

Klivényi Péter and Jakab Katalin and Vécsei László: A Parkinson-kór kezelése.
HIPPOCRATES (BP), 2 (6). pp. 352-354. ISSN 1419-3337 (2000)

Knyihár-Csillik Elizabeth and Tajti János and Csillik Anita E. and Chadaide Zoltán and Mihály András and Vécsei László: Effects of eletriptan on the peptidergic innervation of the cerebral dura mater and trigeminal ganglion, and on the expression of c-fos and c-jun in the trigeminal complex of the rat in an experimental migraine model.
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 12 (11). pp. 3991-4002. ISSN 0953-816X (2000)

Kokas Károly: Bevezetés.
In: Nyugat : egy irodalmi legenda - digitálisan, 1908-1941. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, [elektronikus dokumentum - CD-ROM]- Terjedelem: 2 p. (2000) ISBN 9638602929

Kokas Károly: Könyvtárak az ezredforduló után.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 3-9. ISSN 1215-5233 (2000)

Koszta László and Zrinyi Andrea: Die Bischofswahl im Jahre 1306 in Fünfkirchen (Pécs): Bemerkungen zur Archontologie des Bistums von Fünfkirchen am Anfang des 14. Jahrhunderts.
In: Im Gedächtnis der Kirche neu erwachen: Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und Osteuropa: Festgabe für Gabriel Adriányi zum 65. Geburtstag (Hrsg. Reimund Haas - Karl Josef Rivinius - Hermann-Josef Scheidgen). Böhlau, Köln; Weimar; Wien, pp. 463-477. (2000) ISBN 3-412-04100-9

Kovács Attila and Szekeres Éva and Berek Lívia and Börcsökné Endreffy Emőke and Kovács László and Makula Éva and Eller József and Pokorny Gyula and Petri Ildikó B.: Relationship between the occurrence of anti-SSA, anti-SSB autoantibodies and HLA class II alleles from the aspect of in vitro inhibitory effect of glucocorticosteroid on the antibody-dependent cellular cytotoxicity in patients with primary Sjögren's syndrome.
ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA, 47 (4). pp. 421-431. ISSN 1217-8950 (2000)

Kovács László and Simon Judit and Kovács Attila and Pócsik Anna and Boros István and Iványi Béla and Pokorny Gyula: Diffúz alveolaris haemorrhagia szisztémás lupus erythematosusban.
ORVOSI HETILAP, 141 (4). pp. 179-183. ISSN 0030-6002 (2000)

Kovács László and Szili-Török Tamás and Bari Ferenc and Kéri Zsuzsanna and Kovács Attila and Pokorny Gyula: Impaired microvascular response to cholinergic stimuli in primary Sjogren's syndrome.
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, 59 (1). pp. 48-53. ISSN 0003-4967 (2000)

Krassói Irén and Pataricza János and Torday László and Kun Attila and Papp Gyula: Improvement by Phosphoramidon of Damaged Endothelial Function in Porcine Coronary Artery.
ANNALS OF THORACIC SURGERY, 70 (3). pp. 878-882. ISSN 0003-4975 (2000)

Kredics László and Antal Zsuzsanna and Manczinger László: Influence of water potential on growth, enzyme secretion and in vitro enzyme activities of Trichoderma harzianum at different temperatures.
Current Microbiology, 40. pp. 310-314. ISSN 0343-8651 (2000)

Kurusa Árpád: Orbital integrals on the Lorentz space of curvature -1.
ARCHIV DER MATHEMATIK, 75 (2). pp. 132-146. ISSN 0003-889X (2000)

Körtvélyesi Tamás and Pálinkó István: Modeling hydrogen bonding interactions in α-substituted cinnamic acid ester derivatives by semiempirical quantum chemical calculations.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 531 (1-3). pp. 99-103. ISSN 01661280 (2000)

Köves István and Balogh Ádám and Baltás Béla and Gulyás Gusztáv and Jakab Ferenc and Márkus Béla and Perner Ferenc and Svastics Egon: Az emlőrák sebészi kezelése.
MAGYAR ONKOLÓGIA, 44 (1). pp. 17-23. ISSN 0025-0244 (2000)

L

Lévai Albert: Heterociklusos vegyületek szintézise és kémiai átalakításai.
Más intézmény.

M

Makula Éva and Pokorny Gyula and Kiss M. and Vörös Erika, Sarolta and Kovács László and Kovács Attila and Csernay László and Palkó András: The place of magnetic resonance and ultrasonographic examinations of the parotid gland in the diagnosis and follow-up of primary Sjogren's syndrome.
RHEUMATOLOGY (UNITED KINGDOM), 39 (1). pp. 97-104. ISSN 1462-0324 (2000)

Manczinger László and Antal Zsuzsanna and Kredics László and Ferenczy Lajos: Gombaparazita Trichoderma törzsek nemesítése.
Acta Biologica Debrecina, 22. pp. 97-102. ISSN 0567-7327 (2000)

Mendler Luca and Zádor Ernő and Heyen Ver Mark and Dux László and Wuytack Frank: Myostatin levels in regenerating rat muscles and in myogenic cell cultures.
JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY, 21 (6). pp. 551-563. ISSN 0142-4319 (2000)

Mezősi Gábor and Mucsi László and Szatmári József: Flood analysis using areal photography.
GEOEUROPE, 9 (3). p. 37. ISSN 1476-4814 (2000)

Molnár Imre: A császárkori Róma büntetési rendszere.
In: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae; Acta Juridica et Politica (Tom. 58.; fasc. 1-41.). JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, Magyarország, pp. 365-382. (2000) ISBN ISSN 0324-6523

Mucsi László and Varga Szilvia and Ferenczy Miki: Introduction to research project organizing for characterization and monitoring of the environmental effect of petroleum industrial contamination in Hungary.
Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, 37 (1-4). pp. 117-126. ISSN 1217-6907 (2000)

N

Nagy Emese and Orvos Hajnalka and Bárdos György and Molnár Péter: Gender-related heart rate differences in human neonates.
PEDIATRIC RESEARCH, 47 (6). pp. 778-780. ISSN 0031-3998 (2000)

Nagy Katalin and Szőke Ildikó and Sonkodi István and Nagy Erzsébet and Mari Albert and Szolnoky Győző and Newman Hubert N.: Inhibition of microflora associated with oral malignancy.
ORAL ONCOLOGY, 36 (1). pp. 32-36. ISSN 1368-8375 (2000)

Nagymajtényi László and Dési Illés and Papp András and Vezér Tünde: Neurophysiological changes caused by combined treatment with heavy metals and ethanol in rats.
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, 6 (2-3). pp. 217-223. ISSN 1219-1221 (2000)

Nagymajtényi László and Papp András and Vezér Tünde: The influences of combined treatment with xenobiotics on neurophysiological functions of the brain in rats.
FIZIOLOGIA, 10 (1(25)). pp. 16-20. ISSN 1223-2076 (2000)

O

Orvos Hajnalka and Hoffmann Ildikó and Jancsó Gáborné Katona Márta and Bártfai György: Az 1000 g alatti születési súlyú koraszülöttek túlélési esélyei.
MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA, 63 (3). pp. 189-192. ISSN 0025-021X (2000)

P

Palkó András and Gyulai Csaba and Fedinecz Nikol and Balogh Ádám and Nagy Ferenc: Water enema CT examination of rectum cancer by reduced amount of water.
ROFO-FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RONTGENSTRAHLEN UND DER BILDGEBENDEN VERFAHREN, 172 (11). pp. 901-904. ISSN 1438-9029 (2000)

Papp András and Baydar Terken and Vezér Tünde and Nagymajtényi László: Changes in certain dynamic features of sensory evoked potentials of rats on exposure to metal xenobiotics.
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, 6 (2-3). pp. 202-208. ISSN 1219-1221 (2000)

Papp András and Vezér Tünde and Nagymajtényi László: Stimulus train induced fatigue in a cortical evoked potential: the effect of dimethoate and ethanol.
FIZIOLOGIA, 10 (2(26)). pp. 18-21. ISSN 1223-2076 (2000)

Pauk János and Puolimatka Matti and Tóthné Lökös Klára and Monostori Tamás: In vitro androgenesis of triticale in isolated microspore culture.
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, 61. pp. 221-229. ISSN 0167-6857 (2000)

Pléh Csaba: A gondolatok terjedési mechanizmusai : mémek vagy fertőzések.
REPLIKA, 2000 (40, 2000. június). pp. 165-185. ISSN 0865-8188 (2000)

Poppe László: Biokatalítikus folyamatok szintetikus alkalmazása és mechanizmusvizsgálata.
Más intézmény.

Pálinkó István and Kukovecz Ákos and Török Béla and Körtvélyesi Tamás: On the Mechanism of a Modified Perkin Condensation Leading to a-Phenylcinnamic Acid Stereoisomers – Experiments and Molecular Modelling.
Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly, 131 (10). pp. 1097-1104. ISSN 0026-9247 (2000)

S

Sams Anette and Knyihár-Csillik Elizabeth and Engberg Jan and Szok Délia and Tajti János and Bodi István and Edvinsson Lars and Vécsei László and Jansen-Olesen Inger: CCRP and adrenomedullin receptor populations in human cerebral arteries: in vitro pharmacological and molecular investigations in different artery sizes.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 408 (2). pp. 183-193. ISSN 0014-2999 (2000)

Soós Edit: A Strukturális Alapok szabályozásáról.
ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 11 (1). pp. 5-41. ISSN 0865-0810 (2000)

Szabó Sándor András and Grósz Andor: Modern vadászgépek mérnök-műszaki megoldásai a repülőorvos szemszögéből.
MAGYAR SZÁRNYAK (OSHAWA), 28 (28). pp. 255-262. ISSN 1416-6577 (2000)

Szupera Zoltán and Mezei Zsófia and Kis Béla and Gecse Árpád and Vécsei László and Telegdy Gyula: The effects of valproate on the arachidonic acid metabolism of rat brain microvessels and of platelets.
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 387 (2). pp. 205-210. ISSN 0014-2999 (2000)

Szécsényi Tibor: Esetegyeztetés a predikatív főnévi csoportban.
In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. (szerk.) Büky László, Maleczki Márta, Szeged, Magyarország, 1999.10.27-1999.10.28. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 189-202. (2000) ISBN 963-482-480-3

Sághy Miklós: "A több tízezer írásjel és a világ tízezerszer / Tízezer más jele": Borbély Szilárd Ami helyet kötetének jelhasználatáról.
ÚJ FORRÁS, 32 (10). pp. 56-63. ISSN 0133-5332 (2000)

Sályi István and Bíró István and Deák László: Gedanken über die Mechanismenlehre.
In: The 8th Symposium on mechanisms and mechanical transmissions. Politehnica University of Timisoara, Timisoara, pp. 11-16. (2000) ISBN 9735851792

Sándor Klára and Kampis György: Nyelv és evolúció.
REPLIKA, 2000 (40, 2000. június). pp. 125-143. ISSN 0865-8188 (2000)

T

Tasi Gyula and Mizukami Fujio and Csontos József and Győrffy Werner and Pálinkó István: Quantum algebraic–combinatoric study of the conformational properties of n-alkanes. II.
Journal of Mathematical Chemistry, 27 (3). pp. 191-199. ISSN 02599791 (2000)

Tasi Gyula and Mizukami Fujio and Toba Makoto and Niwa Shu-ichi and Pálinkó István: Molecular Electrostatics, Energetics, and Dynamics of the Alkylation of Naphthalene: Positional Isomerization of Monoalkylnaphthalenes at Hartree−Fock and Correlated Levels with BSSE Corrections.
The Journal of Physical Chemistry A, 104 (6). pp. 1337-1345. ISSN 1089-5639 (2000)

Torday László and Penke Botond and Zamarbide G and Enriz RD and Papp Gyula: An exploratory conformational analysis of 3-mercapto-propanamide and 2-methyl-3-mercapto-propanamide as well as their S-deprotonated conjugate basis: an ab initio study.
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE: THEOCHEM, 528 (1-3). pp. 307-317. ISSN 0166-1280 (2000)

Tóth Gábor: Módosított szerkezetű peptidek szintézise.
Szegedi Tudományegyetem.

Török Béla and Török Marianna and Rózsa-Tarjáni Mária and Pálinkó István and Horváth I. László and Kiricsi Imre and Molnár Árpád: Interactions between solvent molecules and the reduced or unreduced forms of silico-molybdic acid studied by ESR and NMR spectroscopies and molecular modelling.
Inorganica Chimica Acta, 298 (1). pp. 77-83. ISSN 0020-1693 (2000)

W

Waldhauser Tamás: Minimal clones generated by majority operations.
ALGEBRA UNIVERSALIS, 44 (1-2). pp. 15-26. ISSN 0002-5240 (2000)

Waldhauser Tamás and Csákány Béla: Associative spectra of binary operations.
MULTIPLE-VALUED LOGIC, 5. pp. 175-200. ISSN 1023-6627 (2000)

This list was generated on 2023. december 11. 11:00:58 CET.