Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 152.

A

Apjok Vivien: Tiszakürt.
In: "The Tree, the Well and the Stone. Sacred Places in the Cultural Space of Central-Eastern Europe.". Crudo, Varsó, Lengyelország, pp. 125-135. (2011) ISBN 978-83-930827-0-4

B

Balog Iván: Bibó István aktualitása.
Eszmélet, (2011) 90. pp. 169-174. ISSN 0865-2139 (2011)

Balog Iván: Bibó a dualizmusról.
In: A szabadság felelőssége. Írások Dénes Iván Zoltán 65. születésnapjára. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 97-106. (2011) ISBN 978-963-318-168-3

Balog Iván: "Békecsinálók könyve".
Forrás, (2011) 6. pp. 56-66. ISSN 0133-056X (2011)

Baráth Tibor, Cseh Györgyi: PDA – an optimal way to organisation development.
In: Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest-Szeged, pp. 169-203. (2011) ISBN 978-963-306-111-4

Baráth Tibor, Szabó Mária (szerk.): Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation: ENIRDELM Conference, Szeged, 2010.
HUNSEM; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Magyaroszág; Szeged, Magyarország. (2011) ISBN 978-963-306-111-4

Baráth Tibor, Szabó Mária: Introduction.
In: Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest-Szeged, pp. 11-16. (2011) ISBN 978-963-306-111-4

Bencsik Orsolya: Az emlékezet ugróiskolája: Ilma Rakusa: Rengeteg tenger.
REVIZOR-KRITIKAI PORTAL. Terjedelem: 1 p.-Azonosító: http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3359. (2011)

Bencsik Orsolya: Az örök arc: Tolnai Ottó Petőfi Irodalmi Müzeumos tárlatának megnyitószövege.
WWW.PRAE.HU. Terjedelem: 3 p-Azonosító: http://www.prae.hu/index.php?route=article%2Farticle&aid=4422g. (2011)

Bencsik Orsolya: Kagylóra szakosodni: Tolnai Ottó: A tengeri kagyló.
REVIZOR-KRITIKAI PORTAL. Terjedelem: 5 p.-Azonosító: http://revizoronline.com/hu/cikk/3550/tolnai. (2011)

Bencsik Orsolya: Kannibál étlap: Bozsik Péter Gourmandiai partraszállás.
REVIZOR-KRITIKAI PORTAL. Terjedelem: 3 p.-Azonosító: http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3249/bozsik. (2011)

Bencsik Orsolya: Vízhatlan jojobaréteg: Dan Lungu: Hogyan felejtsünk el egy nőt.
REVIZOR-KRITIKAI PORTAL. Terjedelem: 3 p.-Azonosító: http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3059/. (2011)

Bencsik Orsolya: Újvidék nyílt terei: Jódal Kálmán: Agressiva.
REVIZOR-KRITIKAI PORTAL. Terjedelem: 4 p.-Azonosító: http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3108/jodal. (2011)

Bencsik Orsolya: A zuhanás leképezése.
HÍD 4. pp. 45-47. ISSN 0350-9079 (2011)

C

Cora Zoltán: Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán : emlékezet és „valóság”.
In: A város és társadalma : : Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére : a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen megrendezett konferenciájának kötete. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, Magyarország, pp. 529-537. (2011) ISBN 978-963-89463-0-0

Cristian Réka Mónika: Transnational Negotiations in Alejandro González Iñárritu’s Babel.
NEGOTIATIONS. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERARY AND CULTURAL STUDIES, (1) March 2011. pp. 27-38. ISSN 2231-1378 (2011)

Csapó Benő: Az oktatás tudományos hátterének fejlődése.
MAGYAR TUDOMÁNY, (172) 9. pp. 1065-1076. ISSN 0025-0325 (2011)

Csapó Benő, Szendrei Mária: Bevezetés.
In: Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-15. (2011) ISBN 978-963-19-7211-5

Csapó Benő, Szendrei Mária (szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2011) ISBN 9789631972177

Csapó Benő, Szendrei Mária: Introduction.
In: Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-16. (2011)

Csapó Benő, Szendrei Mária (szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2011) ISBN 9789631972115

Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2011) ISBN 978-963-19-7160-6

Csábi Eszter, Janacsek Karolina, Várszegi Mária, Németh Dezső: Az alvás differenciált hatása a munkamemória teljesitményre és a készségtanulásra: Kognitiv funkciók obstruktiv alvási apnoeban.
Psychiatria Hungarica, (26) 2. pp. 78-86. ISSN 0237-7896 (2011)

Csíkos Csaba: Attitude towards mathematics and the place for mathematics in students’ beliefs about learning.
In: Current state of research on mathematical beliefs XVII: Proceedings of the MAVI-17 Conference. Professional School of Education, Ruhr-Universität Bochum, pp. 43-53. (2011)

Csíkos Csaba, Csapó Benő: Diagnostic assessment frameworks for mathematics.
In: Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 137-162. (2011)

Csíkos Csaba, Csapó Benő: A diagnosztikus matematika felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása.
In: Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 141-168. (2011) ISBN 978-963-19-7211-5

Csíkos Csaba, Gábri Katalin, Lajos Józsefné, Makara Ágnes, Szendrei Julianna, Szitányi Judit, Zsinkó Erzsébet: Detailed framework for diagnostic assessment of mathematics.
In: Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 163-316. (2011) ISBN 978-963-19-7217-7

Csíkos Csaba, Gábri Katalin, Lajos Józsefné, Makara Ágnes, Szendrei Julianna, Szitányi Judit, Zsinkó Erzsébet: Részletes tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez.
In: Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 169-328. (2011) ISBN 978-963-19-7211-5

Csíkos Csaba, Kelemen Rita, Verschaffel Lieven: Fifth-grade students’ approaches to and beliefs of mathematics word problem solving.
ZDM - INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS EDUCATION, (43) 4. pp. 561-571. ISSN 1863-9690 (2011)

Csíkos Csaba, Verschaffel Lieven: Mathematical literacy and the application of mathematical knowledge.
In: Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 57-93. (2011) ISBN 978-963-19-7217-7

Csíkos Csaba, Verschaffel Lieven: A matematikai műveltség és a matematikatudás alkalmazása.
In: Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 59-97. (2011) ISBN 978-963-19-7211-5

D

Doró Katalin: English language proficiency and the prediction of academic success of first-year students of English.
In: UPRT 2010: Empirical studies in English applied linguistics. Lingua Franca Csoport, Pécs, Magyarország, pp. 173-185. (2011) ISBN 9789636424114

Doró Katalin: Students’ perception about their preparedness for undergraduate studies of English.
In: UPRT 2009: Empirical studies in English applied linguistics. Lingua Franca Csoport, Pécs, Magyarország, pp. 81-92. (2011) ISBN 978-963-642-402-2

Doró Katalin: Számítógépes alkalmazások az angol tudományos szókincs oktatásában.
In: Porta Lingua 2011: A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstől a munkaerőpiacig. Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete, Debrecen, pp. 51-58. (2011)

F

Fajt Anita: Áhítatos irodalom radikális rajongás szolgálatában: Quirinus Kuhlmann Böhme-írásának forráselemzése.
In: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. SZTE BTK, Szeged, Magyarország, pp. 122-130. (2011)

Farkasné Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Latour Thibaud, Csapó Benő: Az online tesztelés lehetőségei és a TAO platform alkalmazása.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, (61) 1-5. pp. 8-22. ISSN 1215-1807 (2011)

Fedeles Tamás, Koszta László: Pécs (Fünfkirchen): das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter.
Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, (2) . Institut für Ungarische Geschichtforschung in Wien, Wien. (2011) ISBN 978-963-88445-3-8

Fejes József Balázs: A tanulási motiváció új kutatási iránya: a célorientációs elmélet.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (111) 1. pp. 25-51. ISSN 0025-0260 (2011)

Fenyvesi Anna: Nyelvi attitűdök kisebbségi kontextusban: erdélyi, vajdasági és felvidéki magyar diákok viszonyulása anyanyelvükhöz, az államnyelvhez és az angolhoz.
In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 130. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet, Beregszász; Budapest, pp. 227-234. (2011) ISBN 978-963-9902-94-7

Fenyvesi Anna, Zsigri Gyula: The adaptation of English initial unstressed syllables in American Hungarian loans: theoretical implications.
Americana: e-journal of American studies in Hungary, (7). Azonosító: 4-Terjedelem: 10 p. ISSN 1787-4637 (2011)

G

Georgieva Ekaterina: Igei szinkretizmus a szláv nyelvekben.
Nyelvtudomány - Acta Universitatis Szegediensis : Sectio Linguistica, (5-7). pp. 101-132. ISSN 1786-7428 (2011)

Glässer Norbert: Az élők háza. A közösségi emlékezet valós és virtuális terei a makói izraelita temetők példáján.
Fórum Társadalomtudományi Szemle, (13) 4. pp. 47-56. ISSN 1335-4361 (2011)

Glässer Norbert, Zima András: Scheiber Sándor, a Löw-hagyaték gondozója. A zsidó folklore szegedi művelőinek korrajza.
HÁCOFE, (2) 1. ISSN 2062-140X (2011)

Glässer Norbert, Zima András: Unchangingness In Change : The Changed Self-image of Budapest Jewish Groups in the Interwar Years as a Result of the Changed Borders in the Carpathian Basin1.
Acta Ethnographica Hungarica, (56) 1. pp. 63-92. ISSN 1216-9803 (2011)

Glässer Norbert, Zima András: A sokarcú Cion felé. A Szentély és a Szentföld emléke a budapesti magyar nyelvű zsidó sajtó útleírásaiban.
HÁCOFE, (2012) 1. pp. 1-13. ISSN 2062-140X (2011)

Glässerné Nagyillés Anikó: Időskorúak helyzete egy elöregedő társadalomban.
In: Életjel: Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok, pp. 212-229. (2011) ISBN 978 963 9273 64 1

Gyurkovits Zita, Kálló Karola, Bakki Judit, Jancsó Gáborné Katona Márta, Bitó Tamás, Pál Attila, Orvos Hajnalka: Neonatal outcome of macrosomic infants: an analysis of a two-year period.
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, (159) 2. pp. 289-292. ISSN 0301-2115 (2011)

Gál Zita, Egyed Katalin, Pászthy Bea, Németh Dezső: Tudatelméleti deficit anorexia nervosában.
Psychiatria Hungarica, (26) 1. pp. 12-25. ISSN 0237-7896 (2011)

H

Habók Anita: The effects of applying of concept mapping on students' achievement.
In: Veda pre vzedalnie - vzdelanie pre vedu, Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért, Science for education - education for sience I.. Nyitra, Szlovákia, 2011.10.20-2011.10.21. Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitra, pp. 151-155. (2011) ISBN 978-80-8094-973-0

Habók Anita: A tanulás tanulása és mérésének lehetőségei.
In: Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 225-251. (2011) ISBN 978-963-19-7160-6

Habók Anita: A tanulás tanulásának vizsgálata általános iskolások körében.
Magyar Pedagógia, (111) 3. pp. 207-224. ISSN 0025-0260 (2011)

Habók Anita, Vidákovich Tibor (szerk.): PÉK 2011. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia (szerk. Vidákovich Tibor - Habók Anita). Szeged, 2011. április 29-30.
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2011) ISBN 978-963-306-091-9

Hevesi Andrea: Egy kompilátor önállóságáról: A Karthauzi Névtelen Harmad sermo szombaton című prédikációja és forrásai.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, (30). pp. 184-193. ISSN 0586-3708 (2011)

Horváth Márta: "Megtestesült olvasás": A kognitív narratológia empirikus alapjai.
LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, (37) 1. pp. 3-16. ISSN 0133-2368 (2011)

Huszár Linda: Kánon, műfajiság és egy Rejtő regény : A Néma Revolverek Városa.
Apertúra. Film - Vizualitás - Elmélet, (6) 2. Terjedelem: 20 p.-Azonosító: 2011/tel/huszar. ISSN 1787-7245 (2011)

Huszár Linda: Kép-olvasás: Az intermedialitás fikciója Mészöly Miklós Filmjében.
ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, (62) 9. pp. 91-101. ISSN 0401-3174 (2011)

Huszár Linda: A közhely katarzisa? : Darren Aronofsky: Fekete hattyú (Black Swan, 2010).
APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT, (2011). Terjedelem: 3 p.-Azonosító: http://magazin.apertura.hu/film/a. ISSN 1787-7245 (2011)

Hárs Endre: Alt und Neu, Pro und Kontra: Goethes und Herders Dramoletten zum Zeitenwechsel.
In: „das Leben in der Poesie“. ELTE Germanistisches Institut, Budapest, pp. 47-56. (2011) ISBN 9789632842196

Hárs Endre: Das „unsichtbare Institut”: Über Herders Freimaurerschriften.
In: Ereignis Literatur: Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten. Transcript Verlag, Bielefeld, Németország, pp. 63-78. (2011) ISBN 9783837618945

J

J. Nagy László: Az algériai háború és a IV. köztársaság bukása: De Gaulle visszatérése a hatalomba.
Századok, (6). pp. 1499-1523. (2011)

K

Kasik László: A szociálisérdek-érvényesítés néhány dimenziójának működése és érzelmi háttere 8-18 évesek körében.
Magyar Pedagógia, (111) 2. pp. 141-181. ISSN 0025-0260 (2011)

Kasik László, Kelemen Rita: A szociális kompetencia fejlődésének és fejlesztésének elméleti alapjai.
In: Progresszív pedagógiák gyakorlata. Projektpedagógia - projektmódszer . Reálstúdió Oktatási és Kereskedelmi Bt., Budapest, pp. 56-78. (2011) ISBN 978-963-08-2244-2

Katona Eszter: Federico García Lorca: El 75 aniversario de su muerte.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, (16). pp. 113-122. ISSN 1416-7263 (2011)

Katona Eszter: „Mert szeretett Hispánia…” García Lorca halálának 75. évfordulójára.
EGYENLITŐ, (2011) 9. pp. 31-35. ISSN 1589-6714 (2011)

Katona Eszter: Mussolini és a spanyol háború.
MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, (2011) 4. pp. 226-243. ISSN 0864-960X (2011)

Katona Eszter: Spanyol vizeken horgonyzó olasz hajók ügye.
VILÁGTÖRTÉNET, (2011) 1-2. p. 61. ISSN 0083-6265 (2011)

Kinyó László: Az állampolgári kompetencia mérésének-értékelésének elméleti keretei.
In: Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetõségei az iskola kezdõ szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 105-146. (2011) ISBN 978-963-19-7160-6

Kiss Attila: Contrasting the early modern and the postmodern semiotics of telling stories : why we perform Shakespeare's plays differently today.
Edwin Mellen Press, Lewiston, N.Y. ; Queenston, Ont. ; Lampeter. (2011) ISBN 978-0-7734-1476-1

Kiss Attila: Postmodern fantasies of corporeality: identity and visual agency in postmodern anatomy theatres.
In: Anna Kérchy (szerk.) Postmodern Reinterpretations of Fairy Tales: How Applying New Methods Generates New Meaning. Edwin Mellen Press, Lewiston; Queenston; Lampeter, pp. 251-276. (2011) ISBN 978-0773415195

Kiss Attila: Retrológiai fordulatok. Memóriakatasztrófák és anatómia a protomodern és a posztmodern drámában.
Filológiai Közlöny , (57) 3. pp. 270-285. ISSN 0015-1785 (2011)

Kovács Attila: A 10. századi besenyő törzsszervezet és szállásterület problémáinak újragondolása.
Belvedere Meridionale, (23) 4. pp. 34-57. ISSN 1419-0222 (2011)

Kovács Attila: Lassan Szeged lett a medievisztika központja: Interjú a Makk Ferenc történész egyetemi tanárral.
Belvedere Meridionale, (23) 1-2. pp. 94-100. ISSN 1419-0222 (2011)

Kovács Tamás: Szenátori családok pártharcai az 5. század végén.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (26) 3. pp. 125-140. ISSN 0237-7934 (2011)

Kékes Szabó Marietta: Veszteségélményeink és a lelki egészségfejlesztés útjai.
KHARÓN - THANATOLÓGIAI SZEMLE, (15) 2/3. pp. 63-98. ISSN 1417-975X (2011)

L

Labádi Gergely: A könyvbeli ember. A Fel fedezett titok mint érzékeny regény.
In: Magyar Arión. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről (szerk. Csörsz Rumen István - Hegedüs Béla). Tudományos tanácskozás Pálóczi Horváth Ádám születésének 250. évfordulóján. Budapest, 2010. október 20–21. rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, Budapest, pp. 277-291. (2011) ISBN 978-963-7341-91-5

Labádi Gergely: A természet könyvét olvasni. A megértés metaforái a 18–19. század fordulóján.
Korall, (12) 43. pp. 82-106. ISSN 1586-2410 (2011)

Latzkovits Miklós, Mándity Zorán: Az emlékkönyv-bejegyzések datálásáról.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, (30) 1. pp. 293-302. ISSN 0586-3708 (2011)

Losonczi Erika, Bencsik Krisztina, Rajda Cecilia, Lencsés Gyula, Török Margit, Vécsei László: Validation of the Fatigue Impact Scale in Hungarian patients with multiple sclerosis.
QUALITY OF LIFE RESEARCH, (20) 2. pp. 301-306. ISSN 0962-9343 (2011)

Lénárt András: A Comandante mozija - Új kubai filmek.
FILMVILÁG, (54) 5. pp. 24-26. ISSN 0428-3872 (2011)

Lénárt András: El Tercer Cine. Observaciones húngaras sobre la evolución del cine latinoamericano.
In: Ponencias presentadas en el III Coloquio Internacional: “La imagen de Hungría en Iberoamérica en el siglo XX” que tuvo lugar en Pécs, 3-4 de mayo de 2010. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 9. Publikon , Pécs, Magyarország, pp. 225-233. (2011) ISBN ISSN: 1785-7716

Lénárt András: A Harmadik Film országa - A mai argentin mozi.
FILMVILÁG, (54) 11. pp. 20-23. ISSN 0428-3872 (2011)

Lénárt András: Hollywood és a spanyol fasizmus.
In: Amerikanisztika és vizualitás: Metszéspontok az információs társadalom horizontján. AMERICANA eBooks, Szeged, Magyarország, pp. 3-57. (2011) ISBN 978-963-89514-3-4

Lénárt András: Independencia(s) de América Latina en el cine.
Colindancias 2. pp. 149-158. ISSN 2067-9092 (2011)

Lénárt András: La concepción histórica de Franco y su reflejo en el cine oficial del régimen.
ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE, (20). pp. 71-78. ISSN 0238-8308 (2011)

Lénárt András: Luis García Berlanga.
Filmvilág, (54) 1. p. 3. ISSN 0428-3872 (2011)

Lénárt András: Propaganda és cenzúra: spanyol filmpolitika a Franco-korszakban.
In: A varázsgyűrűtől az interkonfesszionális kommunikációig: Információtudományi metszéspontok bölcsészeti megközelítésben. Primaware, Szeged, Magyarország, pp. 137-143. (2011) ISBN 978-963-306-108-4

Lénárt András: Teoría y práctica del cine "nacional"en la Guerra Civil Española.
Acta Hispanica - Acta Universitatis Szegediensis, (16). pp. 123-132. ISSN 1416-7263 (2011)

Lénárt András: Válságjelek Spanyolországban: a „Felháborodottak” mozgalma, elméleti háttere és hatása.
Mediterrán Világ, (20). pp. 61-75. ISSN 1787-7350 (2011)

Lénárt András: A hóhér: Filmművészeti rendszerkritika a spanyol Franco-korszakban.
EZREDVÉG, (21) 5. pp. 116-123. ISSN 0238-2865 (2011)

Lénárt András: A latin-amerikai film múltja és jelene.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (65) 1. pp. 89-96. ISSN 0133-1167 (2011)

Lénárt András: A rezsim (ön)kritikája: rendszerellenes spanyol filmek a Franco-korszakban.
Mediterrán Világ, (17). pp. 73-84. ISSN 1787-7350 (2011)

M

Molnár Erika: Könyvismertetés: Farkas L. Gy.-Juhász M.-Just Zs. A Biblia biológus szemmel.
FOLIA ANTHROPOLOGICA, (10). pp. 118-119. ISSN 1786-5654 (2011)

Molnár Gyöngyvér: Assessing Developmental Aspects of Dynamic Problem Solving.
In: 3th Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 27-28 April 2011. SZAB, Szeged, p. 6. (2011)

Molnár Gyöngyvér: Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra.
Magyar Tudomány, (172) 9. pp. 1038-1047. ISSN 0025-0325 (2011)

Molnár Gyöngyvér: Playful fostering of 6- to 8-year-old students' inductive reasoning.
Thinking Skills and Creativity, (6) 2. pp. 91-99. ISSN 1871-1871 (2011)

Molnár Gyöngyvér: Számítógépes játékon alapuló képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei.
Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 3-11. ISSN 1215-5233 (2011)

Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: Az 1-11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával.
Magyar Pedagógia, (111) 2. pp. 127-140. ISSN 0025-0260 (2011)

Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina, Csapó Benő: Comparing paper-based and computer-based testing in the first grade.
In: 2011 AERA [American Educational Research Association] Annual Meeting, 8-12 April 2011, New Orleans. [1-10].

Monok István: Benkő Ferenc: Enyedi ritkaságok. Kolozsvár, 1800. Kiss Erika és Viskolcz Noémi tanulmányaival. Szeged, 2010, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (A Tudástár Füzetei 1.).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (127) 3. pp. 416-417. ISSN 0025-0171 (2011)

Monok István: Bitskey, István: Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis. Trnava, 2010, Trnavská univerzita v Trnave.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (127) 2. p. 284. ISSN 0025-0171 (2011)

Monok István: Boldizsár (Balthasar) Batthyány, un homme de culture française.
In: Symposium international. Le Livre. La Roumaine. L'Europe, 2010.09.20-2010.09.24., Bucuresti. pp. 348-366.

Monok István: Boros István: A Váci Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványai. – Catalogus incunabulorum, quae in Bibliotheca Diocesis Vaciensis asservantur. Vác, 2010, Váci Egyházmegye.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (127) 3. pp. 410-411. ISSN 0025-0171 (2011)

Monok István: Der Basler Buchdruck und die Gelehrtenbibliotheken in Ungarn im 16. Jahrhundert.
In: Orbis Helveticorum : Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Prešovska univ. Filozofická fakulta; Historický ústav SAV, Bratislava, pp. 33-39. (2011) ISBN 978-80-970648-2-2

Monok István: Gyurgyák János: Huszonöt év a magyar könyvkiadásban. Századvég Kiadó 1985–1994. Osiris Kiadó 1995–2010. Bibliográfia. Bp., 2010, Osiris Kiadó.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (127) 1. pp. 132-133. ISSN 0025-0171 (2011)

Monok István: Komorová, Klára: Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (127) 2. pp. 280-282. ISSN 0025-0171 (2011)

Monok István: Könyv, Románia, Európa. Konferencia sorozat a bukaresti Fővárosi Könyvtárban.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (127) 2. pp. 248-252. ISSN 0025-0171 (2011)

Monok István: Les bibliothèques et la lecture dans le Bassin des Carpates.
Bibliothèque d’Études de l’Europe Centrale 4. Honoré Champion, Paris. (2011) ISBN 978-2-7453-2151-0

Monok István: Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (127) 2. pp. 282-284. ISSN 0025-0171 (2011)

Monok István: Scholars' libraries in Hungary in the sixteenth and seventeenth centuries.
In: Virtual visit to lost libraries. CERL Papers 11. Consortium of European Research Libraries, London, pp. 57-69. (2011) ISBN 978-0956999603

Monok István: "Sum ex libris..." : a kéziratos könyvbejegyzések szerepe a XVI. századi tudós könyvtárak rekonstrukciójában.
In: Klió és a médiagalaxis: tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére. Corvina; Eszterházy Károly Főiskola, Budapest; Eger, pp. 212-226. (2011) ISBN 978-963-13-6019-6

Monok István: Szabó Lilla: Szlovákiai magyar könyvművészet, 1918-1945. Somorja/Samorin: Méry Ratio Kiadó, 2011.
ART LIMES, (8) 4. pp. 127-129. ISSN 1785-3222 (2011)

Monok István: Szubjektív gondolatok az Alföldi Nyomda évfordulójára.
In: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. Alföldi Nyomda Rt. Méliusz Műhelye, Debrecen, pp. 5-7. (2011) ISBN 978-963-8216-45-8

Monok István: Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705–1849. Komárom, 2010, KT Könyv- és Lapkiadó.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (127) 3. pp. 413-414. ISSN 0025-0171 (2011)

Monok István, Ötvös Péter: Nem mindent mondtunk el Beythe István kolligátumáról.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 30. pp. 371-374. ISSN 0586-3708 (2011)

Mándity Zorán: Zsoltáridézetek koraújkori emlékkönyvekben.
In: Mű & Szerző: fiatal kutatók konferenciája : tanulmánykötet. Arianna könyvek 3. ELTE BTK, Budapest, Magyarország, pp. 107-112. (2011) ISBN 978-963-284-233-2

Mátyás Dénes: La fortuna di Niccolò Ammaniti in Ungheria.
QUADERNI VERGERIANI, (7) 7. pp. 75-82. ISSN 1827-2126 (2011)

N

Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet: A biológiai fogalmak megértését segítő oktatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a természetismeret tantárgy tanításában.
A Biológia Tanítása, (19) 4. pp. 3-15. ISSN 1216-6626 (2011)

Nunes Terezinha, Csapó Benő: Developing and assessing mathematical reasoning.
In: Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 17-56. (2011)

Nunes Terezinha, Csapó Benő: A matematikai gondolkodás fejlesztése és értékelése.
In: Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 17-57. (2011) ISBN 978-963-19-7211-5

P

Pintér-Nagy Katalin: Scabbard Accessories found in a tomb of the Early Migration Period on Pácin–Szenna-hill.
Chronica : annual of the Institute of History University of Szeged, (11). pp. 113-124. ISSN 1588-2039 (2011)

R

Rembeczki Eszter: Az elfeledetlenség örömhíre - Jean-Louis Chrétien: A felejthetetlen és a nem remélt.
KÜLÖNBSÉG, (11) 1. pp. 147-152. ISSN 1785-7821 (2011)

Rembeczki Eszter, Surányi Csaba: World Politics and the Crisis (Notions and Position) Conversation with a philosopher Kálmán Pócza.
SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, (2) 4. pp. 1-4. ISSN 2062-1973 (2011)

Rembeczki Eszter, Surányi Csaba, Pócza Kálmán: A világpolitika és a válság (Fogalmak és Pozíció) Beszélgetés Pócza Kálmán filozófussal.
SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, (2) 4. pp. 1-6. ISSN 2062-1973 (2011)

Révész Éva: Die „Obulus”-Begrabungen als eine Gewohnheit des Orthodoxie.
In: Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст: Междунарогдна конференция. Сегед, Унгария, 28 – 29 маи 2009. JATE Press, Szeged, pp. 587-595. (2011) ISBN 978 963 306 100 8

Révész Éva: Húszéves a Bizantinológiai Intézeti Alapítvány : Interjú Baán Istvánnal, az Alapítvány „atyjával”.
Aetas, (26) 2. pp. 140-144. ISSN 0237-7934 (2011)

Révész Éva: A magyarok és a kereszténység: A hitre térés kezdete.
Szeged, (23) 12. pp. 2-5. ISSN 0239-1384 (2011)

S

Simon Melinda: Az 1488–1800 közötti magyar kiadói és nyomdászjelvények mottói.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (65) 4. pp. 71-81. ISSN 0133-1167 (2011)

Simon Melinda: Magyar kiadók és nyomdák beszélő jelvényei a 20. század első felében.
In: Crescit eundo. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 4. Argumentum; OSZK; MTA Irodalomtudományi Intézet; MOKKA-R Egyesület, Budapest, pp. 183-190. (2011) ISBN 978-963-446-639-0

Simon Melinda: Tizenkilencedik századi magyar kiadók beszélő jelvényei.
MAGYAR GRAFIKA, (55) 5. pp. 73-75. ISSN 0479-480X (2011)

Szabó Martina Katalin, Schmalcz András, Nagy T. István, Vincze Veronika: A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz.
In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 341-347. (2011) ISBN 9789633061213

Szakál Veronika: Gelencei plébánosok feljegyzései időjárásról és természeti csapásokról.
Libelli Transsilvanici 9. Bárth Bt., Kecskemét. (2011) ISBN 978 963 7216 88 6

Szászné Molnár Zsuzsa, Tóth I. János: Hans Jonas akaratfelfogása.
In: Laczkó Sándor (szerk.) Az akarat. Lábjegyzetek Platónhoz 9. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus, Szeged, pp. 266-276. (2011) ISBN 978-963-88812-1-2

Szécsényi Tibor: Kvantifikált kifejezések hatóköri többértelműségének szabályalapú kezelése.
In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2011. (Szerk.) Tanács Attila Vincze Veronika, Szeged, Magyarország, 2011.12.01-2011.12.02. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 297-306. (2011) ISBN 9789633061213

Szécsényi Tibor: Magyar mondatszerkezeti jelenségek elemzése HPSG-ben.
In: Bartos Huba (Szerk.) Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 23. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 99-138. (2011) ISBN 978-963-05-9043-3

Székesi Dóra: Az emberi elme működése, a valóság érzékelése és nyelvi reprezentációja, az emberek közötti kommunikáció Diderot első filozófiai írásaiban.
In: A varázsgyűrűtől az interkonfesszionális kommunikációig. Primaware, Szeged, pp. 19-26. (2011) ISBN 978-963-306-108-4

Székesi Dóra: Képekben kibontakozó filozófia: Analógiák Diderot D'Alembert álma című művében.
KÜLÖNBSÉG, (11) 1. pp. 131-143. ISSN 1785-7821 (2011)

T

Tóth Zsófia Anna, Z. Karvalics László: Bevezető.
In: A varázsgyűrűtől az interkonfesszionális kommunikációig: Információtudományi metszéspontok bölcsészeti megközelítésben. Primaware, Szeged, p. 4. (2011) ISBN ISBN: 978-963-306-108-4

Tóth Edit: Pedagógusok nézetei a tanulóiteljesítmény-mérésekről.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (111) 3. pp. 225-249. ISSN 0025-0260 (2011)

Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján.
Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 124-137. ISSN 1215-5233 (2011)

Tóthné Jancsó Katalin: Cuestión indígena en la América independiente.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, (16). pp. 33-45. ISSN 1416-7263 (2011)

Tóthné Jancsó Katalin: Húngaros en las tropas de Maximiliano, emperador de México.
In: Ponencias presentadas en el III Coloquio Internacional: “La imagen de Hungría en Iberoamérica en el siglo XX” que tuvo lugar en Pécs, 3-4 de mayo de 2010. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 9. Publikon Kiadó, Pécs, Magyarország, pp. 419-430. (2011)

Tóthné Jancsó Katalin: Indiánkérdés a független Latin-Amerikában.
In: Latin-Amerika: A függetlenség útjai : bicentenario, 1810-2010. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, pp. 31-42. (2011) ISBN 978-963-306-084-1

Tóthné Jancsó Katalin: Magyarok Habsburg Miksa, Mexikó császárának szolgálatában: Külföldi csapatok Mexikóban a II. császárság idején.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (65) 1. pp. 72-79. ISSN 0133-1167 (2011)

Tóthné Jancsó Katalin: A világgazdaság sötét bugyrai: kaucsukláz a perui Amazóniában.
VILÁGTÖRTÉNET, (1 (33)) 1/2. pp. 1-12. ISSN 0083-6265 (2011)

V

Vér Márton: A Thúry-kutatás aktuális kérdései.
KELETKUTATÁS, (37) 1. pp. 119-124. ISSN 0133-4778 (2011)

Z

Zvara Edina: 17. századi ismeretlen társulati kiadványok a kismartoni Esterházy-könyvtárból.
In: Crescit eundo : Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 4. Argumentum; OSZK; MTA Irodalomtudományi Intézet; MOKKA-R Egyesület, Budapest, pp. 237-241. (2011) ISBN 978-963-446-639-0

Zvara Edina: Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az Esterházy-könyvtárban.
Magyar Könyvszemle, (127) 1. pp. 47-71. ISSN 0025-0171 (2011)

Zvara Edina: Johannes Korzenski németújvári nyomdász ismeretlen nyomtatványa 1617-ből. Pótlás az RMNy-hez.
Magyar Könyvszemle, (127) 1. pp. 99-103. ISSN 0025-0171 (2011)

Zvara Edina: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégebbi folyamatosan működő nyomdánkról. 450 éves a Debreceni Nyomda: Debrecen, Kölcsey Központ, 2011. május 16.
Magyar Könyvszemle, (127) 4. pp. 520-523. ISSN 0025-0171 (2011)

Zvara Edina: Melius Juhász Péter műveinek facsimile kiadása.
Magyar Könyvszemle, (127) 4. pp. 523-526. ISSN 0025-0171 (2011)

Zvara Edina Éva: Beythe Imre.
In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor: ángyod térde – „Zsúpra aggnõ”: A főszerkesztő, Kőszeghy Péter LX. születésnapjára. rec.iti, Budapest, Magyarország, pp. 38-39. (2011) ISBN 978-963-7341-89-2

Zvara Edina Éva: Ceglédi Szabó Pál.
In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor. rec.iti, Budapest, Magyarország, pp. 46-47. (2011) ISBN 978-963-7341-89-2

This list was generated on 2019. szeptember 22. 16:44:18 CEST.