Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | F | H | K | L | M | P | R | S | T | Z
Number of items: 44.

A

Adey Philip, Csapó Benő, Demetriou Andreas, Hautamäki Jarkko, Shayer Michael: Can we be intelligent about intelligence? Why education needs the concept of plastic general ability.
EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW, (2) 2. pp. 75-97. ISSN 1747-938X (2007)

B

Bartal Péter, Habók Anita: Az időskorúak és az IKT.
In: Berke József (szerk.) 13. MultiMédia az oktatásban konferencia. Budapest, Magyarország, 2007.08.23-2007.08.24. Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest, pp. 71-77. (2007)

C

Cora Zoltán: Aesthetical Aspects of the Gothic Revival.
In: HUSSE8 Conference Papers, 2007.01.25-2007.01.27, Szeged. Terjedelem: 14p.-Azonosító:Paper husse8czgoti.doc.

Cora Zoltán: Comparing Societies or Unfolding Entanglements? : International Conference on Comparative History at the Central European University (Budapest).
COMPARATIV: LEIPZIGER BEITRAGE ZUR UNIVERSALGESCHICHTE UND VERGLEICHENDEN GESELLSCHAFTSFORSCHUNG, (17) 1. pp. 119-125. ISSN 0940-3566 (2007)

Cora Zoltán: Összehasonlító módszer a mai európai történettudományban : Nemzetközi konferencia a CEU szervezésében.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (22) 2. pp. 174-179. ISSN 0237-7934 (2007)

Cristian Réka Mónika: Tennessee Williams: The Name of the Playwright and Desire as the Emblem of the Author.
LITERATURE & CRITICISM, (5). pp. 11-21. ISSN 0974-6021 (2007)

Csapó Benő: Csengeri János öröksége.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (107) 1. pp. 79-90. ISSN 0025-0260 (2007)

Csapó Benő: Hosszmetszeti felmérések iskolai kontextusban – az első átfogó magyar iskolai longitudinális kutatási program elméleti és módszertani keretei.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (4). pp. 321-355. ISSN 0025-0260 (2007)

Csapó Benő: Oktatás, oktatástudomány, tanárképzés.
In: Kihívások a XXI. század iskolájában. Szegedi Nyári Egyetem évkönyve 43. Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged, pp. 5-21. (2007)

Csapó Benő: Research into learning to learn through the assessment of quality and organization of learning outcomes.
THE CURRICULUM JOURNAL, (18) 2. pp. 195-210. ISSN 0958-5176 (2007)

Csapó Benő: A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, (57) 3-4. pp. 11-23. ISSN 1215-1807 (2007)

Csapó Benő, Csíkos Csaba (szerk.): Developing Potentials for Learning : 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction.
University of Szeged, Graduate School of Education, Szeged. (2007) ISBN 978-963-482-837-2

F

Fejes József Balázs: Online tanulóközösségek.
Iskolakultúra, (17) 4. pp. 32-37. ISSN 1215-5233 (2007)

Fejes József Balázs, Józsa Krisztián: Az iskolai eredményesség és a tanulási motiváció kulturális jellemzői.
Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 83-96. ISSN 1215-5233 (2007)

Fenyvesi Anna, Zsigri Gyula: A percepció szerepe az angol kölcsönszavak hangsúlytalan szókezdő szótagjainak fonológiai adaptációjában az amerikai magyarban.
In: Ben ő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai 4. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, pp. 315-324. (2007) ISBN 978-973-85142-9-4

H

Halmágyi Miklós: Középkori csatakiáltások.
HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, (120) 2. pp. 590-601. ISSN 0017-6540 (2007)

Hárs Endre: Vom Menschengeschlecht zur Menschlichen Nation.
In: Europadiskurse in der deutschsprachigen Literatur. Deutsch-jüdische Kulturdialoge/-konflikte. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Wien, Berlin, Brussels, New York, Oxford, Bern, pp. 79-86. (2007)

K

Katona Eszter: El niño en el teatro lorquiano.
In: La presencia del niño en las literaturas en lengua española (El niño como dimensión, objeto y perspectiva del discurso literario). Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., Budapest, pp. 266-280. (2007) ISBN 963 7338 69 4

Katona Eszter: Olasz-spanyol kapcsolatok a második világháború éveiben.
SZTE Bölcsészettudományi Kar; SZTE EHÖK, Szeged. (2007) ISBN 978-963-482-831-0

Kinyó László: Csengery János szerepe Szeged város tudományos közéletében és a Ferenc József Tudományegyetem fejlődésében.
Magyar Pedagógia, (107) 1. pp. 67-77. ISSN 0025-0260 (2007)

Kiss Attila: Jago, a velencei kalmár : Színházi liminalitás, mediterrán egzotikum és az Othello szemiográfiája.
Filológiai Közlöny, (53) 3-4. pp. 190-202. ISSN 0015-1785 (2007)

Kiss Attila: Protomodern - posztmodern: szemiográfiai vizsgálatok.
Ikonológia és műértelmezés, (12) . JATEPress, Szeged, Magyarország. (2007) ISBN 9789634828211

Kiss Attila: The Semiography of Iago, the Merchant of Venice: Liminality, Abjection, and the Imagery of the Mediterranean in Othello, the Moor of Venice.
International Journal of the Humanities, (5) 6. pp. 95-101. (2007)

Koszta László: Članovi Požeškog kaptola do sredine 14. stoljeća.
Scrinia Slavonica, (7) 1. pp. 65-87. ISSN 1332-4853 (2007)

Kőhalmi Péter: Erdély Miklós filmesztétikája montázsának tört tükrében - avagy dialektikus zárójelek, mint Erdély mosolyai.
APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT, (3) 1. Terjedelem: 50 p.-Azonosító: 2007/osz/kohalmi. ISSN 1787-7245 (2007)

Kőhalmi Péter: Magyar philosophia – A szenvedelmes dinnyésztől a Lázadó Ikaroszig.
KÜLÖNBSÉG, (9) 1. pp. 179-185. ISSN 1785-7821 (2007)

L

Labádi Gergely: Az olvasó pásztor. A könyv médiuma a felvilágosult népnevelésben.
Erdélyi Múzeum, (69) 3-4. pp. 61-76. ISSN 1453-0961 (2007)

Lénárt András: A magyar forradalom asztúriai visszhangja.
In: A magyar forradalom és a hispán világ, 1956. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, Magyarország, pp. 87-93. (2007) ISBN 978 963 482 806 8

M

Milián Orsolya: Roland Barthes és a bekeretezett „veszély”.
In: Retorika és narráció. deKON-KÖNYVek . Gondolat Kiadói Kör; Pompeji, Budapest, Magyarország; Szeged, Magyarország, pp. 96-111. (2007) ISBN :978-963-693-021-9

Monok István: Nacionalne knjižnice u vremenima promjena.
In: 400. obljetnica Nacionalne i Sveučilišne Knjižnice u Zagrebu. NSK, Zagreb, pp. 79-86. (2007) ISBN 9789535000617

Mátyás Dénes: Cosa tradurre e perché? Traduzioni ungheresi di romanzi italiani degli ultimi decenni: la fortuna di alcuni e la sfortuna di altri.
QUADERNI VERGERIANI, (3) 3. pp. 111-118. ISSN 1827-2126 (2007)

Mátyás Dénes: Minimalista o no? Gli influssi su Andea De Carlo.
In: Miscellanea di studi in onore di Nándor Benedek. JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 223-243. (2007)

P

Paja László, Molnár Erika, Marcsik Antónia: Homokmégy-Székes (10-11. század) lelőhely embertani anyagának ismertetése (előzetes eredmények).
FOLIA ANTHROPOLOGICA, (5) 1. pp. 93-96. ISSN 1786-5654 (2007)

R

Rábai Krisztina: Jagelló Zsigmond számadásainak orvostörténeti tanulságai.
In: Középkortörténeti tanulmányok 5.: Az V. Medievisztikai PhD-konferencia. Szegedi Középkorász Műhely, pp. 133-140. (2007) ISBN 978 963 482 851 8

Révész Éva: Beitrag zum Anhängsel von Piliny-Leshegy.
In: Studia Hungaro-Bulgarica: A Szegedi és Sumeni Egyetem bölcsészoktatóinak közös kiadványa. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ; Šumenski universitet, Szeged-Sumen, pp. 63-75. (2007) ISBN 1789-1353

Révész Éva: Magyarok misszióban: A magyar verbita rendtartomány története.
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, (19) 1-2. pp. 69-84. ISSN 0865-5227 (2007)

Révész Éva: Templomok és patrónusok.
Aetas, (22) 1. pp. 190-191. ISSN 0237-7934 (2007)

Révész Éva: A keleti keresztény temetkezési rítus X. századi sírleleteinkben.
In: Középkortörténeti tanulmányok 5.: Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.). Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 141-150. (2007) ISBN 978 963 482 851 8

S

Sándor Klára: Borotvaélen: blogoló politikusok.
DEBRECENI DISPUTA, (5) 10. pp. 57-61. ISSN 1785-5152 (2007)

Sándor Klára: Vissza a természeteshez.
VILÁGOSSÁG, (2007) 9. pp. 47-54. ISSN 0505-5849 (2007)

T

Tóthné Jancsó Katalin: La revolución húngara de 1956 en la prensa peruana.
In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. PTE Ibero-Amerika Központ, Pécs, Magyarország, pp. 131-144. (2007)

Z

Zentainé Kollár Andrea, Paganucci Giuliana, Rosselli Alessandro, Nánay Szilamér, Mátyás Dénes, Szőnyi Etelka (szerk.) (sajt.): Miscellanea di studi in onore di Nándor Benedek.
JATEPress Kiadó, Szeged. (2007)

Zvara Edina: Kéziratos és nyomtatott regulák Magyarországon a közép- és a korai újkorban.
In: Mert a szívnek teljességéből szól a száj: Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 187-198. (2007) ISBN 978 963 7356 68 1

Zvara Edina Éva: P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás. Bp. 2006. Universitas, 245 l. (Historia litteraria 21.).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (123) 1. pp. 138-141. ISSN 0025-0171 (2007)

This list was generated on 2019. július 19. 14:35:16 CEST.