Item where Faculty/Unit "Faculty of Economics and Business Administration" and date of item "2017"

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | H | K | L | N | P | S | T | U | V
Number of items: 51.

A

Ampah Isaac Kwesi and Kiss Gábor Dávid: External debt and capital flight.
In: DOKBAT 2017. Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, Zlin, pp. 21-34. (2017) ISBN 9788074546549

B

Bajmócy Zoltán and Méreiné Berki Boglárka and Gébert Judit and Málovics György and Mihók Barbara: Connecting different life-worlds: transformation through kinship : Our experience with poverty alleviation.
QUEER-FEMINIST SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDIES FORUM, 2 (2). pp. 44-58. ISSN 2517-9225 (2017)

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit and Málovics György and Juhász Judit and Méreiné Berki Boglárka and Elekes Zoltán: Részvétel vagy kizárás?: A hazai városfejlesztés értékelése a folyamatok aspektusából.
In: Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 97-134. (2017) ISBN 9789633153253

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit and Málovics György and Juhász Judit and Méreiné Berki Boglárka and Pataki György and Elekes Zoltán: Városfejlesztési folyamatok elemzése a képességszemlélet alapján (Összegzés és tézisek).
In: Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 189-205. (2017) ISBN 9789633153253

Bohl Patrick Róbert and Dusek Tamás and Koppány Krisztián and Lukovics Miklós and Poreisz Veronika: A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér direkt helyi gazdasági hatása = Direct local economic impact of Budapest Liszt Ferenc International Airport.
TERÜLETI STATISZTIKA, 57 (1). pp. 76-93. ISSN 0018-7828 (2017)

Béla-Csovcsics Andrea and Kéri Anita: Különbségek és hasonlóságok a magyar és külföldi felsőoktatásban tanuló hallgatók önkéntes tevékenysége és motivációja között.
In: Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Pécs, pp. 573-583. (2017) ISBN 9789634291466

E

Elekes Zoltán and Juhász Sándor: A technológiai közelség által közvetített agglomerációs előnyök hatása a hazai vállalatok túlélésére.
TÉR ÉS TÁRSADALOM, 31 (3). pp. 3-24. ISSN 0237-7683 (2017)

F

Farkas Beáta: Market economies of the Western Balkans compared to the Central and Eastern European model of capitalism.
CROATIAN ECONOMIC SURVEY, 19 (1). pp. 5-36. ISSN 1330-4860 (2017)

Farkas Beáta: Piacgazdaságok az Európai Unióban.
Akadémiai Kiadó, Budapest. (2017) ISBN 9789630598224

Farkas Gergely and Málovics Éva: Énhatékonyság-elvárás mérése magyar vállalkozók reprezentatív mintáján.
TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI, 2 (28). pp. 161-167. ISSN 2064-4361 (2017)

H

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Do scientists differ in their expectations towards technology transfer offices?: adjusting university services to specific groups of scientists.
In: Academic Proceedings of the 2017 University-Industry Interaction Conference. University Industry Innovation Network, Dublin, pp. 176-189. (2017) ISBN 978-94-91901-29-4

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Spin-off vállalkozás indítás motivációinak és elősegítő tényezőinek összehasonlítása férfi és női kutatók körében.
In: Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Pécs, pp. 649-657. (2017) ISBN 978-963-429-146-6

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Szabadalmaztatási szándék vizsgálata hazai felsőoktatási intézmények kutatói körében.
Vezetéstudomány, 48 (3). pp. 15-27. ISSN 0133-0179 (2017)

K

Kazár Klára and Prónay Szabolcs: Az én fesztiválom jobb, mint a te fesztiválod : Az énképilleszkedés és a márkaközösség összetartó erejének vizsgálata zenei fesztiválok esetén.
In: Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. PTE KTK, Pécs, pp. 320-328. (2017) ISBN 9789634291466

Kis Katalin: Integrációs tendenciák az afrikai kontinensen, az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem tükrében.
NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 2017 (5). pp. 111-133. ISSN 1789-5286 (2017)

Kiss Gábor Dávid: Volatilitás, extrém elmozdulások és tőkepiaci fertőzések.
JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. (2017) ISBN 9789633153208

Kiss Gábor Dávid and Kosztopulosz Andreász and Udvari Beáta and Kovács Hajnalka Éva: Állami magvető tőke és a kereskedelmi űrhajózás új modelljének első évtizede.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (4). pp. 421-439. ISSN 0023-4346 (2017)

Kiss Gábor Dávid and Sávai Marianna: Monetary Instruments, FX Rates and 10Y Yields Outside the Eurozone.
In: Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. Vydavateľstvo EKONÓM; EKONOM Publishing House, Bratislava, pp. 139-146. (2017) ISBN 9788022543620

Kiss Gábor Dávid and Sávai Marianna and Udvari Beáta: Missing Data Bias on a Selective Hedging Strategy.
JOURNAL OF COMPETITIVENESS, 9 (1). pp. 15-19. ISSN 1804-171X (2017)

Kiss Gábor Dávid and Vychytilová Jana: Macroeconomic background of public listing in Czechia and Hungary.
In: Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Zlin, pp. 395-403. (2017) ISBN 9788074546532

Kosztopulosz Andreász: Állami szerepvállalás a kockázatitőke-piacon: tapasztalatok és várakozások.
In: Várakozások és gazdasági interakciók. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 111-124. (2017) ISBN 9789633153482

Kotosz Balázs Gyula and Lukovics Miklós: Az egyetemek helyi gazdasági hatásainak mérése.
GlobeEdit International Book Market Service Ltd., Saarbrücken. (2017) ISBN 9783330808010

Kovács Péter: Fiatalok pénzügyi kultúra mérésének fejlesztésének lehetőségei.
In: A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel a banki szolgáltatásokra. A Közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány, Miskolc, pp. 31-38. (2017) ISBN 9786158054348

Kovács Péter and Bodnár Gábor: Examining the Factors of Endogenous Development in Hungarian Rural Areas by Means of PLS Path Analysis.
REGIONAL STATISTICS, 7 (1). pp. 90-114. ISSN 2063-9538 (2017)

Kovács Péter and Kuruczleki Éva: A magyar lakosság pénzügyi kultúrája [Financial literacy in Hungary].
In: „Mérleg és Kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia = „Balance and Challenges” X. International Scientific Conference. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc-Egyetemváros, pp. 336-342. (2017) ISBN 9789633581407

L

Lengyel Imre: Competitive and uncompetitive regions in transition economies: the case of the Visegrad post-socialist countries.
In: Handbook of Regions and Competitiveness. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 398-415. (2017) ISBN 9781783475001

Lengyel Imre and Vas Zsófia and Szakálné Kanó Izabella and Lengyel Balázs: Spatial differences of reindustrialization in a post-socialist economy.
EUROPEAN PLANNING STUDIES, 25 (8). pp. 1416-1434. ISSN 0965-4313 (2017)

Lipták Lilla: A közösségi tagság hatása a vegán fogyasztók magatartására = The effect of community membership on vegan consumers’ behavior.
E-CONOM, 6 (2). pp. 46-55. ISSN 2063-644X (2017)

Lipták Lilla: A közösségi tagság hatása a vegán fogyasztók magatartására.
In: Válogatás a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció helyezést elért pályamunkáiból. Litera oeconomiae (1). Szechenyi Istvan University, Győr, pp. 155-175. (2017) ISBN 9786155837135

Lipták Lilla and Prónay Szabolcs: A közösségi tagság hatása a vegán fogyasztók magatartására.
In: Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Pécs, pp. 199-208. (2017) ISBN 9789634291466

Lukovics Miklós and Fisher Erik: Socio-technical integration research in an Eastern European setting: Distinct features, challenges and opportunities.
SOCIETY AND ECONOMY, 39 (4). pp. 501-528. ISSN 1588-9726 (2017)

Lukovics Miklós and Flipse Steven M. and Udvari Beáta and Fisher Erik: Responsible research and innovation in contrasting innovation environments: Socio-Technical Integration Research in Hungary and the Netherlands.
TECHNOLOGY IN SOCIETY, 51. pp. 172-182. ISSN 0160-791X (2017)

Lukovics Miklós and Udvari Beáta and Nádas Nikoletta: A felelősségteljes innováció és a jövő kutatógenerációja.
VEZETÉSTUDOMÁNY, 48 (8-9). pp. 89-100. ISSN 0133-0179 (2017)

N

Nádas Nikoletta and Lukovics Miklós and Udvari Beáta: Új generációs kutatónemzedék és a felelősségteljes innováció.
In: Várakozások és gazdasági interakciók. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 283-296. (2017) ISBN 9789633153482

P

Pelle Anita and Kertészné Váradi Szilvia (szerk.): Basics of European Union Law.
Iurisperitus Bt., Szeged. (2017) ISBN 9786155411601

Prónay Szabolcs and Buzás Norbert and Pető Dalma: A közösségi média hatása a fiatalok táplálkozási szokásaira.
In: Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Pécs, Magyarország, pp. 369-379. (2017) ISBN 9789634291466

Prónay Szabolcs and Keszey Tamara and Buzás Norbert: Jó szabadalomnak nem kell cégér?! : A marketing orientáció jelentőségének összevetése az európai és japán technológiai transzfer irodáknál.
Vezetéstudomány, 48 (1). pp. 70-80. ISSN 0133-0179 (2017)

S

Szakálné Kanó Izabella: Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata.
JATEPress Kiadó, Szeged. (2017) ISBN 9789633153376

Szakálné Kanó Izabella: A gazdasági aktivitás térbeli eloszlásának vizsgálati lehetőségei.
In: Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden: 1997–2017. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 357-378. (2017) ISBN 9789633153611

Szakálné Kanó Izabella and Kazemi-Sánta Éva and Lengyel Imre: Territorial distribution of highly educated individuals in Hungary after 1990.
REGIONAL STATISTICS, 7 (2). pp. 171-189. ISSN 2063-9538 (2017)

Szakálné Kanó Izabella and Lengyel Balázs and Elekes Zoltán and Lengyel Imre: Entrópia-dekompozíció és vállalatok kapcsolati közelsége a hazai várostérségekben.
TERÜLETI STATISZTIKA, 3 (57). pp. 249-271. ISSN 0018-7828 (2017)

Szűcs Petra and Lukovics Miklós and Kézy Béla: Opportunities for walkability in Szeged and Valencia.
REGIONAL STATISTICS, 7 (1). pp. 152-178. ISSN 2063-9538 (2017)

Szűcs Petra and Lukovics Miklós and Kézy Béla: Régi-új irányok a városfejlesztésben: a sétálható városok nyújtotta gazdaságfejlesztési lehetőségek.
In: Várakozások és gazdasági interakciók. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 225-238. (2017) ISBN 9789633153482

Szűcs Petra and Lukovics Miklós and Kézy Béla: Új irányok a városfejlesztésben: a sétálható városok nyújtotta lehetőségek.
COMPETITIO, 16 (2). pp. 23-42. ISSN 1588-9645 (2017)

Sávai Marianna and Kiss Gábor Dávid: Az államadósság mértékét meghatározó mutatók vizsgálata.
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-), 62 (4). pp. 445-461. ISSN 0031-496X (2017)

Sávai Marianna and Kiss Gábor Dávid: Examination of Indicators Determining the Rate of Government Debt.
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-), 62 (4). pp. 444-461. ISSN 0031-496X (2017)

Sávai Marianna and Kiss Gábor Dávid: Pénzügyi idősorok hiányzó adatainak kezelése – afrikai devizaárfolyamok példáján.
In: Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden: 1997–2017. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 422-440. (2017) ISBN 9789633153611

T

Tamasits Dóra and Prónay Szabolcs: „Nem a párom, csak a haverom”- a fogyasztó-márka közötti viszonyok feltáró vizsgálata.
In: Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. PTE KTK, Pécs, pp. 122-131. (2017) ISBN 9789634291466

U

Udvari Beáta and Kiss Gábor Dávid and Kis Katalin and Pontet Julianna and Halmosi Péter: Kuvait mint arab donor segélyezési motivációi.
KÜLGAZDASÁG, 61 (3-4). pp. 74-101. ISSN 0324-4202 (2017)

Udvari Beáta and Vas Zsófia: Nemzetközi fejlesztési segélyezés az innováció területén.
KÜLGAZDASÁG, 61 (7-8). pp. 74-101. ISSN 0324-4202 (2017)

V

Vas Zsófia: Innovációs rendszerek a kevésbé fejlett régiókban: tudásintenzív iparágak a Dél-Alföldön.
JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. (2017) ISBN 9789633153352

This list was generated on 2024. június 16. 18:28:24 CEST.