Item where Faculty/Unit "Faculty of Economics and Business Administration" and date of item "2016"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 52.

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit and Elekes Zoltán and Páli-Dombi Judit: Beszélünk a részvételről… Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából = Talking about participation... The analysis of Hungarian urban planning documents from the aspect of stakeholder participation.
TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (2). pp. 45-62. ISSN 0237-7683 (2016)

Dezső Máté and Lukovics Miklós and Deák István: Tudatosan irányított K+F tevékenység – innovatív szervezetek támogatása kontrollinggal.
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, 8 (1). pp. 32-36. ISSN 2060-4076 (2016)

Elekes Zoltán: A regionális növekedés új tényezői az evolúciós gazdaságföldrajzi kutatásokban: A változatosság és a technológiai közelség.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (3). pp. 307-309. ISSN 0023-4346 (2016)

Farkas Beáta: Models of capitalism in the European Union.
Palgrave Macmillan, London. (2016) ISBN 978-1-137-60056-1

Farkas Beáta: A várakozások szerepe a közgazdasági gondolkodásban.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (11). pp. 1177-1191. ISSN 0023-4346 (2016)

Farkas Gergely: Agent-principal problem, stewardship theory and behavioural agency model in the explanation of family business performance.
In: Conference Proceedings DOKBAT 12th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín, Tomas Bata University in Zlín, pp. 135-144. (2016) ISBN 978-80-7454-592-4

Farkas Gergely: The effects of strategic orientations and perceived environment on firm performance.
Journal of Competitiveness, 8 (1). pp. 55-65. ISSN 1804-171X (2016)

Gyurkovics János and Vas Zsófia Boglárka: Impact of industrial knowledge base on knowledge sourcing: the case of printing industry.
In: Economics and management of global value chains. Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged, pp. 29-48. (2016) ISBN 9789633065013

Gyurkovics János and Vas Zsófia Boglárka: Iparági tudásbázis kvalitatív vizsgálati lehetőségei.
In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 326-339. (2016) ISBN 9789633152904

Gyurkovics János and Vas Zsófia: Tudásáramlás és tanulás egy hagyományos iparágban.
VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (12). pp. 25-37. ISSN 0133-0179 (2016)

Gébert Judit and Bajmócy Zoltán and Málovics György and Pataki György: Eszközöktől a jóllétig: A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben.
TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (2). pp. 23-44. ISSN 0237-7683 (2016)

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Examining the differences between the motivations of traditional and entrepreneurial scientists.
JOURNAL OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, 5 (1). Terjedelem: 22 p-Azonosító: 25. ISSN 2192-5372 (2016)

Juhász Sándor and Elekes Zoltán and Gyurkovics János: A tudáshálózatok időbeli változásának vizsgálati lehetőségei.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (december). pp. 1375-1388. ISSN 0023-4346 (2016)

Kiss Gábor Dávid and Sávai Marianna: The application of expectation maximization to manage missing data, biases value‐at‐risk and volatility models in financial time series.
In: Conference Proceedings DOKBAT 12th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, Zlin, pp. 202-219. (2016) ISBN 9788074545924

Kotosz Balázs Gyula and Gaunard-Anderson Marie-France and Lukovics Miklós: A Szegedi Tudományegyetem és az Université de Lorraine helyi gazdaságra gyakorolt hatásának számszerűsítése.
In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 240-254. (2016) ISBN 9789633152904

Kotosz Balázs Gyula and Lukovics Miklós and Zuti Bence and Molnár Gabriella: Egyetemi funkciók és helyi gazdasági hatások: módszertani problémák és lehetséges megoldások.
In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 185-203. (2016) ISBN 978-963-315-290-4

Kovács Péter: Középiskolások pénzügyi kultúrája.
In: Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság. Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, pp. 19-29. (2016) ISBN 9789631271362

Kovács György and Kiss Gábor Dávid and Varga János Zoltán: Várakozások és a monetáris politika – különös tekintettel a magyarországi gyakorlatra.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (11). pp. 1192-1216. ISSN 0023-4346 (2016)

Kovács Péter and Bodnár Gábor: Az endogén fejlôdés értelmezése vidéki térségekben PLS-útelemzés segítségével.
STATISZTIKAI SZEMLE, 94 (2). pp. 143-161. ISSN 0039-0690 (2016)

Kovács Péter and Ország Adrienn and Kosztopulosz Andreász: Tudásintenzív kis- és középvállalkozások pénzügyi kultúrája a Dél-Alföldön.
KÖZ-GAZDASÁG, 11 (5). pp. 23-37. ISSN 1788-0696 (2016)

Kéri Anit: A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók motivációjának vizsgálata = The Study of Foreign Students’ Motivation about Learning in Hungary.
E-CONOM, 5 (1). pp. 36-50. ISSN 2063-644X (2016)

Kéri Anita and Hetesi Erzsébet: Külföldi hallgatói motivációk, elvárások és jövőbeli tervek. Miért fontos ezek ismerete a magyar felsőoktatás számára?
In: EMOK XXII. Országos konferencia 2016 Tanulmánykötet. Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, pp. 245-255. (2016) ISBN 9789634728504

Laczi Renáta and London András and Pelle Anita and Végh Marcell Zoltán: Várakozások és innováció az Európai Unióban:összefüggések, folyamatok, hatások.
In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 79-102. (2016) ISBN 9789633152904

Lengyel Imre: Competitiveness of Metropolitan Regions in Visegrad Counties.
PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 223. pp. 357-362. ISSN 1877-0428 (2016)

Lengyel Imre: La competitivita’ delle regioni metripolitane nelle contee di Visegrad.
LABOREST, 2016 (13). pp. 19-22. ISSN 1973-7688 (2016)

Lengyel Imre: A kutatás-fejlesztés és a versenyképesség térbeli összefüggései a visegrádi országokban.
TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (4). pp. 71-87. ISSN 0237-7683 (2016)

Lengyel Imre: A megyék versenyképességének néhány összefüggése a megújult piramismodell alapján.
In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 143-161. (2016) ISBN 9789633152904

Lengyel Imre and Lukovics Miklós and Imreh Szabolcs: Challenges of Entrepreneurship in a Less Developed Region of Hungary: the ELI-ALPS Laser Research Centre in Szeged.
TRANSITION STUDIES REVIEW, 23 (1). pp. 79-96. ISSN 1614-4007 (2016)

Lengyel Imre and Szakálné Kanó Izabella and Vas Zsófia and Lengyel Balázs: Az újraiparosodás térbeli kérdőjelei Magyarországon.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63. pp. 615-646. ISSN 0023-4346 (2016)

Limpek Ágnes and Kosztopulosz Andreász and Balogh Péter: Késedelmes fizetés, tartozási láncok – A Dél-Alföld régió kis- és középvállalkozásainak pénzügyi kultúrája.
STATISZTIKAI SZEMLE, 94 (4). pp. 365-387. ISSN 0039-0690 (2016)

London András and Pelle Anita: Wolfram Elsner-Torsten Heinrich-Henning Schwardt: The Microeconomics of Complex Economies. Evolutionary, Institutional, Neoclassical, and Complexity Perspectives. Elsevier, Amszterdam, 2014, 566 oldal.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (3). pp. 350-354. ISSN 0023-4346 (2016)

Lukovics Miklós and Imreh-Tóth Mónika and Imreh Szabolcs and Lipták Lilla: Increasing Regional Embeddedness of the ELI-ALPS Laser Research Centre in the Szeged Region: Opportunities of the University-based Enterprise Development.
In: ICUBERD 2016 Book of Papers. University of Pécs, Pécs, pp. 121-135. (2016) ISBN 9789636427788

Lukovics Miklós and Buzás Norbert and Huntingford Jessica and Molnár Gabriella: Felelősségteljes innováció a délkelet-európai országokban.
In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATEPress, Szeged, pp. 62-78. (2016) ISBN 978-963-315-290-4

Lukovics Miklós and Fisher Erik and Udvari Beáta: A felelősségteljes innováció iránti fogékonyság fejlesztése a gyakorlatban.
MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 50 (2). pp. 3-18. ISSN 1219-0349 (2016)

Lukovics Miklós and Zuti Bence: Modern universities in a digital environment.
In: Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, pp. 1069-1075. (2016) ISBN 978-963-9941-92-2

Majó-Petri Zoltán and Kazár Klára: The MOOC business model: the e-business and autonomous work inflection point in higher education?
JOURNAL L ASSOCIATION 1901 SEPIKE, 14. pp. 102-108. ISSN 2196-9531 (2016)

Mező Júlia Veronika and Udvari Beáta: Munkapiaci rugalmasság és ifjúsági foglalkoztathatóság.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (4). pp. 431-460. ISSN 0023-4346 (2016)

Molnár Gabriella and Lukovics Miklós: Universities and Responsible Innovation.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (CD), 9 (1). pp. 517-526. ISSN 1944-6934 (2016)

Málovics György: Az akadémiai kutatók és nem akadémiai szereplők akció- és megismerésorientált együttműködésének szerepe a helyi fejlesztéspolitikák, illetve általában a társadalomkutatás kapcsán.
REPLIKA (100). pp. 61-69. ISSN 0865-8188 (2016)

Málovics Éva and Farkas Gergely: A „családiság” tényező vizsgálata grounded theory módszerrel: egy kis családi vállalkozás esetpéldája.
In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATEPress, Szeged, pp. 370-384. (2016) ISBN 978-963-315-290-4

Nagy Benedek: Az optimális szabadalmak elméletének kiterjesztései.
JATEPress Kiadó, Szeged. (2016) ISBN 9789633152911

Nagy Benedek: A magyar feldolgozóipar átalakulása 2008 és 2013 között: újraiparosodás vagy térbeli átrendeződés.
In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 45-61. (2016) ISBN 9789633152904

Nagy Benedek and Lengyel Imre: The Structural Change of Manufacturing in Hungary, 2008‒2014.
STUDIES IN INTERNATIONAL ECONOMICS : SPECIAL ISSUE OF KŰLGAZDASÁG, 2 (2). pp. 3-27. ISSN 2416-3805 (2016)

Nagy Benedek and Lengyel Imre: A feldolgozóipar szerkezetváltása Magyarországon 2008 és 2014 között.
KÜLGAZDASÁG, 60 (9-10). pp. 3-27. ISSN 0324-4202 (2016)

Prónay Szabolcs: Új megoldások a fogyasztói magatartás tendenciáinak a vizsgálatára.
VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (Különszám). pp. 30-34. ISSN 0133-0179 (2016)

Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Az egyetemi technológia transzfer tevékenység marketing kihívásainak feltárása 6P marketing-mix modell alapján.
MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 50 (1). pp. 4-13. ISSN 1219-0349 (2016)

Prónay Szabolcs and Hetesi Erzsébet: Symbolic consumption in the case of brand communities.
SOCIETY AND ECONOMY, 38 (1). pp. 87-102. ISSN 1588-9726 (2016)

Sávai Marianna and Kiss Gábor Dávid: Pénzügyi idősorok hiányzó adatainak kezelése – afrikai devizaárfolyamok példáján.
STATISZTIKAI SZEMLE, 94 (7). pp. 736-756. ISSN 0039-0690 (2016)

Tessényi Judit and Kovács Péter: A study of the connection between gambling and crime in Hungarian prisons.
INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY, 47. pp. 176-180. ISSN 0160-2527 (2016)

Udvari Beáta and Kiss Gábor Dávid and Pontet Julianna: Challenges of Missing Data in Analyses of Aid Activity.
THE BANGLADESH DEVELOPMENT STUDIES, 39 (1-2). pp. 1-25. ISSN 0304-095X (2016)

Varga János Zoltán: A bankközi likviditási többlet hatása a vállalati és bankközi kamatokra.
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 61 (1). pp. 95-110. ISSN 0031-496X (2016)

Varga János Zoltán and Kiss Gábor Dávid: A tőkepiaci idősorok extrém elmozdulásai.
STATISZTIKAI SZEMLE, 94 (2). pp. 162-182. ISSN 0039-0690 (2016)

This list was generated on 2024. július 23. 23:40:22 CEST.