Item where Faculty/Unit "Faculty of Economics and Business Administration" and date of item "2015"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 57.

Buzás Norbert and Lukovics Miklós: A felelősségteljes innovációról.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (4). pp. 438-456. ISSN 0023-4346 (2015)

Dombi Judit and Elekes Zoltán: Evaluation of Local Food Systems Based on De-growth.
In: 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. Technical University of Kosice, Kassa, Szlovákia, pp. 177-185. (2015) ISBN 978-80-553-2015-1

Dombi Judit and Málovics György: A növekedésen túl – egy új irányzat hozzájárulása a fenntarthatósági vitához.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (2). pp. 200-221. ISSN 0023-4346 (2015)

Dusek Tamás and Lukovics Miklós and Papp Zsófia and Gyurkovics János: Az ELI és az ELI Tudáspark gazdasági hatásainak számszerűsítése.
In: Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek: Az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, Magyarország, pp. 182-199. (2015) ISBN 978-963-306-371-2

Farkas Beáta: A kapitalizmus változatai Közép- és Kelet-Európában.
KÖZ-GAZDASÁG, 10 (3). pp. 105-112. ISSN 1788-0696 (2015)

Farkas Gergely: Innováció és tudásmenedzsment a családi vállalkozásokban.
In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpontja , Szeged, pp. 177-184. (2015) ISBN 978-963-306-412-2

Gébert Judit: Mit is kell fenntartani?: fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (9). pp. 972-989. ISSN 0023-4346 (2015)

Halmosi Péter: Current Decentralisation Issues on Sub-Central Government Levels in OECD Countries.
OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE, 6 (78). pp. 3-14. ISSN 1506-7637 (2015)

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Az egyetemi tudás szabadalmaztatásának mozgatórugói - egy országos felmérés eredményei.
In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Szegedi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont, Szeged, pp. 207-217. (2015) ISBN 978-963-306-412-2

Juhász Judit and Bajmócy Zoltán and Gébert Judit and Málovics György: Szegénység, képességek, lehetőségek. Szegénységkezelési szempontok Amartya Sen elméletének tükrében.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (5). pp. 544-564. ISSN 0023-4346 (2015)

Juhász Sándor and Elekes Zoltán and Gyurkovics János: Hálózati forradalom a gazdaságföldrajzban.
In: „Távol és közel, az elmúlt 25 év területi folyamatai, szerkezetei, intézményei, ahogy az új generáció látja”: A IX. Fiatal Regionalisták Konferenciájának előadásai. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, Magyarország, pp. 106-117. (2015) ISBN 978-615-5391-41-5

Juhász Sándor and Elekes Zoltán and Gyurkovics János: Network Revolution in Economic Geography.
In: New Ideas in a Changing World of Business Managament and Marketing. University of Szeged, Doctoral School of Economics, Szeged, Magyarország, pp. 46-56. (2015) ISBN 978-963-306-385-9

Kiss Gábor Dávid: African Floating Currencies and the EUR/USD fluctuation.
In: DOKBAT 11th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, Zlin, pp. 406-414. (2015) ISBN 9788074544750

Kiss Gábor Dávid: Conventional and Unconventional Balance Sheet Practices and its Impact on Currency Stability.
In: Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking. Silesian University in Opava, Karvina, pp. 166-177. (2015) ISBN 9788075101860

Kiss Gábor Dávid and Pontet Julianna: The isolation of sub-saharan floating currencies.
ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA, 15 (4). pp. 41-53. ISSN 1212-415X (2015)

Kiss Gábor Dávid and Schuszter Tamás: The Euro Crisis and Contagion among Central and Eastern European Currencies.
PRAGUE ECONOMIC PAPERS, 24 (6). pp. 678-698. ISSN 1210-0455 (2015)

Kotosz Balázs Gyula and Gaunard-Anderson Marie-France and Lukovics Miklós: International Inequalities in The Local Economic Impact of Universities: The Case of Hungary and France.
In: Paper presented on 55 th ERSA Congress. World Renaissance: Changing roles for people and places, 2015.08.25-2015.08.28. 2015., Lisbon, Portugália. Terjedelem: 17 p..

Kotosz Balázs Gyula and Gaunard-Anderson Marie-France and Lukovics Miklós: The Local Economic Impact of Universities: An International Comparative Analysis.
In: RESEARCHING ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES, 2015.10.22-2015.10.24., Graz, Ausztria. pp. 598-610.

Kotosz Balázs Gyula and Lukovics Miklós and Molnár Gabriella and Zuti Bence: How to Measure the Local Economic Impact of Universities? Methodological Overview.
REGIONAL STATISTICS, 5 (2). pp. 3-19. ISSN 2063-9538 (2015)

Kovács Eszter and Kelemen Eszter and Kalóczkai Ágnes and Margóczi Katalin and Pataki György and Gébert Judit and Málovics György and Balázs Bálint and Mihók Barbara: Understanding the links between ecosystem service trade-offs and conflicts in protected areas.
ECOSYSTEM SERVICES: SCIENCE, POLICY AND PRACTICE, 12. pp. 117-127. ISSN 2212-0416 (2015)

Kovács Péter and Tessényi Judit: Viselkedési addikciók és játékszokások a fogvatartottak körében.
BÖRTÖNÜGYI SZEMLE, 34 (3). pp. 56-69. ISSN 1417-4758 (2015)

Kovács Zsuzsanna Ilona: Immateriális javak a magyar pénzügyi beszámolókban - módszertani tapasztalatok.
In: Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, pp. 88-99. (2015) ISBN 9789633063712

Kovács Zsuzsanna Ilona: Immateriális vagyonelemek a magyar számviteli rendszerben és a beszámolókban.
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-), 2015 (2). pp. 231-242. ISSN 0031-496X (2015)

Kéri Anita: TDK Műhelytanulmányok: A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók motivációjának vizsgálata.
In: TDK Műhelytanulmányok II. szám - „Első szárnypróbálgatások”. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, pp. 21-38. (2015) ISBN 9789633064160

Lengyel Imre: Vágyak és realitások közt vergődve: A közgazdasági doktori képzésekről.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (7-8). pp. 819-834. ISSN 0023-4346 (2015)

Lengyel Imre and Mozsár Ferenc: A magyar megyék gazdasági növekedése az Európai Unióhoz történt csatlakozás után.
In: Otthon a Kárpát-medencében. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 353-368. (2015) ISBN 9789633342763

Lengyel Imre and Vas Zsófia: Várostérségek eltérő fejlődési pályái Magyarországon.
In: A régió TÍZpróbája. Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke, Szabadka, Szerbia, pp. 35-48. (2015) ISBN 978-86-86929-06-8

Lukovics Miklós and Zuti Bence: New Functions of Universities in Century XXI Towards "Fourth Generation" Universities.
TRANSITION STUDIES REVIEW, 22 (2). pp. 33-48. ISSN 1614-4007 (2015)

Lukovics Miklós and Zuti Bence: A “negyedik generációs” egyetemek szerepe a tudáshasznosításban.
In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Szegedi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont, Szeged, pp. 188-197. (2015) ISBN 978-963-306-412-2

Majó-Petri Zoltán and Kazár Klára: A MOOC ÜZLETI MODELLJE: AZ E-BUSINESS ÉS AZ AUTONÓM MUNKAVÉGZÉS INFLEXIÓS PONT AZ OKTATÁSBAN?
In: „Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia = „Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference: A Gazdaságtudományi Kar megalapításának 25. évfordulója alkalmából: Konferencia Kiadvány = Proceedings. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, Magyarország, pp. 211-221. (2015) ISBN 978-963-358-098-1

Molnár Gabriella and Zuti Bence: Egyetemek gazdaságfejlesztési hatásainak mérése.
In: TDK Műhelytanulmányok II. szám - „Első szárnypróbálgatások”. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, pp. 52-65. (2015) ISBN 978-963-306-416-0

Málovics Éva and Farkas Gergely and Vajda Beáta: Appearance of entrepreneurial values and strategic orientations in the basic values.
International Journal of Business and Management, 3 (1). pp. 18-35. ISSN 2336-2197 (2015)

Málovics Éva and Prónay Szabolcs and Vajda Beáta: Az "Erasmus–nemzedék" útra kel – Y generációs egyetemisták külföldi utazási motivációinak és szokásainak feltárása.
MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 49 (1). pp. 43-57. ISSN 1219-0349 (2015)

Málovics Éva and Vajda Beáta and Farkas Gergely: Az értékek szerepe az innovációt támogató vezetési kultúrában.
In: Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek: Az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása. Pátria Nyomda Zrt., Szeged, pp. 213-228. (2015) ISBN 978-963-306-371-2

Málovics Éva and Vajda Beáta and Farkas Gergely: Kompetenciafejlesztés és vezetési kultúra egy ügyfélszolgálati esetpélda tükrében.
Vezetéstudomány, 46 (4). pp. 35-43. ISSN 0133-0179 (2015)

Ország Adrienn and Kosztopulosz Andreász and Kovács Péter: Dél-alföldi kis-és középvállalkozások pénzügyi kultúrája.
GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 2. pp. 168-185. ISSN 2415-8909 (2015)

Ország Gáborné and Kosztopulosz Andreász and Kovács Péter: The financial literacy of SMEs in the Southern Alföld region.
ECONOMY AND FINANCE: ENGLISH-LANGUAGE EDITION OF GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 2 (2). pp. 168-185. ISSN 2415-9379 (2015)

Pontet Julianna and Udvari Beáta: Költségvetés-támogatás a törékeny államokban: anomália vagy paradoxon?
KÜLGAZDASÁG, 59 (9/10). pp. 88-114. ISSN 0324-4202 (2015)

Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Az egyetemi technológia transzfert támogató 6P marketing-mix modell.
In: Marketing hálózaton innen és túl : az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. országos konferenciájának tanulmánykötete. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, pp. 595-604. (2015) ISBN 978-963-313-189-3

Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Az európai és a japán egyetemek technológia transzfer tevékenységeinek összevetése a Science-to-Business marketing szemszögéből.
In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Szegedi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont, Szeged, pp. 60-71. (2015) ISBN 978-963-306-412-2

Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: The evolution of marketing influence in the innovation process: toward a new science-to-business marketing model in quadruple helix.
JOURNAL OF THE KNOWLEDGE ECONOMY, 6 (3). pp. 494-504. ISSN 1868-7865 (2015)

Prónay Szabolcs and Hetesi Erzsébet: Márkadöntések.
In: Bevezetés a marketingbe. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 193-216. (2015) ISBN 9789630596671

Pósfai Éva and Marton Imelda and Király Péter Attila and Kotosz Balázs Gyula and Kissné László Zsuzsanna and Széll Márta and Borbényi Zita: JAK2 V617F, MPL, and CALR Mutations in Essential Thrombocythaemia and Major Thrombotic Complications: A Single-Institute Retrospective Analysis.
PATHOLOGY AND ONCOLOGY RESEARCH, 21 (3). pp. 751-758. ISSN 1219-4956 (2015)

Rafael Beatrix and Konkoly Thege Barna and Kovács Péter and Balog Piroska: Szorongás, depresszió, egészségkontrollhit és az egészség-magatartással való kapcsolatuk ischaemiás szívbetegek körében.
ORVOSI HETILAP, 156 (20). pp. 813-822. ISSN 0030-6002 (2015)

Szekeres Márta and Nyergesné Illés Erzsébet and Janko Christina and Farkas Katalin and Tóth Ildikó and Nesztor Dániel and Zupkó István and Földesi Imre and Alexiou Christoph and Csákiné Tombácz Etelka: Hemocompatibility and Biomedical Potential of Poly(gallic acid) Coated Iron Oxide Nanoparticles for Theranostic use.
JOURNAL OF NANOMEDICINE & NANOTECHNOLOGY, 6 (1). Terjedelem: 7 p. -Azonosító: 1000252. (2015)

Sánta Éva and Szakálné Kanó Izabella and Lengyel Imre: Csökkennek az iskolázottság területi egyenlőtlenségei? A felsőfokú végzettségűek területi eloszlása a népszámlálások adatai alapján, 1990-2011.
TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (6). pp. 541-555. ISSN 0018-7828 (2015)

Tessényi Judit: A szerencsejátékok társadalmi és gazdasági hatásai, valamint a játékszenvedély prevenciójára alkalmazott nemzetközi gyakorlatok.
VEZETÉSTUDOMÁNY, 46 (1). pp. 59-64. ISSN 0133-0179 (2015)

Tessényi Judit and Kovács Péter: Gambling and violence in Hungary.
GAMING LAW REVIEW AND ECONOMICS, 19 (9). pp. 652-661. ISSN 1097-5349 (2015)

Tessényi Judit and Kovács Péter: Szerencsejáték és bűnözés kapcsolatának vizsgálata.
ÜGYÉSZEK LAPJA, 22 (1). pp. 29-37. ISSN 1217-7059 (2015)

Udvari Beáta and Mező Júlia Veronika: Az ifjúsági munkanélküliség és a munkaerő- piaci rugalmasság összefüggései az Európai Unióban.
KÜLGAZDASÁG, 59 (11/12). pp. 52-78. ISSN 0324-4202 (2015)

Udvari Beáta and Pontet Julianna: Költségvetés-támogatás: útban a hatékonyabb segélyezés felé (?).
KÜLGAZDASÁG, 59 (1-2). pp. 134-163. ISSN 0324-4202 (2015)

Kincsesné Vajda Beáta and Farkas Gergely and Málovics Éva: Student evaluations of training and lecture courses: development of the COURSEQUAL method.
International Review on Public and Nonprofit Marketing, 12 (1). pp. 79-88. ISSN 1865-1984 (2015)

Vas Zsófia: Spatial Boundaries of Knowledge Sourcing in Case Of Knowledge-Intensive Industries in Hungary.
In: 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. Technical University of Kosice, Kassa, Szlovákia, pp. 1119-1130. (2015) ISBN 978-80-553-2015-1

Vas Zsófia and Lengyel Imr and Szakálné Kanó Izabella: Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: feldolgozóipar a magyar városrégiókban.
TÉR ÉS TÁRSADALOM, 29 (3). pp. 49-72. ISSN 0237-7683 (2015)

Vilmányi Márton and Hetesi Erzsébet and Kovács Péter: A dinamikus együttműködési képesség jellemzői a Dél-Alföldi régióban.
In: Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, pp. 144-166. (2015) ISBN 9789633063712

Zuti Bence and Lukovics Miklós: „Fourth Generation” Universities and Regional Development.
In: Higher education institutions and regional development. Proceedings of the 3. ERSA international workshop. Mönchengladbacher Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Praxis (28). Stünings Medien, Krefeld, pp. 14-31. (2015) ISBN 978-3-00-049656-1

Zuti Bence and Lukovics Miklós: How to Measure the Local Economic Impact of the Universities’ Third Mission Activities?
In: 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. Technical University of Kosice, Kassa, pp. 1209-1215. (2015) ISBN 978-80-553-2015-1

This list was generated on 2024. július 23. 23:39:43 CEST.