Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 147.

A

Adey, Philip, Csapó, Benő: Developing and assessing scientific reasoning.
In: Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 17-53. (2012) ISBN 978-963-19-7289-4

Adey, Philip, Csapó, Benő: A természettudományos gondolkodás fejlesztése és értékelése.
In: Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 17-58. (2012) ISBN 978-963-19-7236-8

Asztalos, Kata: Theatrical life and repertoire of the marionette theatre of Esterház.
Studia Universitatis Babes-Bolyai Musica, 57 (1). pp. 131-153. ISSN 1844-4369 (2012)

B

B. Németh, Mária, Korom, Erzsébet: Science literacy and the application of scientific knowledge.
In: Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 55-87. (2012) ISBN 978-963-19-7289-4

B. Németh, Mária, Korom, Erzsébet: A természettudományos műveltség és az alkalmazható tudás értékelése.
In: Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 59-92. (2012) ISBN 978-963-19-7236-8

B. Németh, Mária, Korom, Erzsébet, Nagy Lászlóné Antal, Erzsébet: A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata.
In: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 131-190. (2012) ISBN 978-963-19-7233-7

Bencsik, Orsolya: Itt van nekünk házunk!: Gyarmati Kata: Mérföldkő / Tanyaszínház.
REVIZOR-KRITIKAI PORTAL. Terjedelem: 5 p.-Azonosító: http://revizoronline.com/hu/cikk/4098/gyarmati. (2012)

Bencsik, Orsolya: A sivatag, a Semmi szép, brutális nem árnyéka.
PARNASSZUS: KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT, 18 (4). pp. 27-30. ISSN 1219-3275 (2012)

Bene Zoltánné Pusztai, Virág: Mivel jár a képek diadala?: Fejtegetések a vizuális információk felértékelődéséről és napjaink vizuális kultúrájáról.
AGRIA, 2012 (19). pp. 228-232. ISSN 1789-4379 (2012)

Bene Zoltánné Pusztai, Virág: Válságjelenségek a vizuális kultúrában, kihívások a vizuális nevelés terén.
VÁR: IRODALMI ÉS KÖZÉLETI FOLYÓIRAT, 8 (1). pp. 103-107. ISSN 1786-738X (2012)

Bene Zoltánné Pusztai, Virág: Új kihívások a vizuális nevelés terén.
FORDULÓPONT, 14 (56). pp. 91-102. ISSN 1585-2474 (2012)

Berta, József Tibor: Frecuencia de fenómenos sintácticos arcaicos en construcciones tipo haber+participio.
In: Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Meubook, pp. 673-681. (2012) ISBN 978-84-940469-2-6

Bibok, Károly: On conceptual differentiation.
SLAVICA, 41. pp. 127-132. ISSN 0583-5356 (2012)

C

Cora, Zoltán: "Tanárok korfordulón" : Keller Márkus: A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban. Budapest, L’Harmattan – 1956-os Intézet, 2010. 288 oldal.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 27 (1). pp. 227-231. ISSN 0237-7934 (2012)

Csapó, Benő: Bevezetés.
In: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-15. (2012) ISBN 978-963-19-7233-7

Csapó, Benő: Developing a framework for diagnostic assessment of early science.
In: Making it tangible - Learning outcomes in science education. Waxmann Verlag Gmbh, Münster, pp. 55-78. (2012) ISBN 9783830926443

Csapó, Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2012) ISBN 978-963-19-7233-7

Csapó, Benő, Ainley, John, Bennett, Randy E., Latour, Thibaud, Law, Nancy: Technological Issues for Computer-Based Assessment.
In: Assessment and teaching of 21st century skills. Springer, New York, pp. 143-230. (2012) ISBN 978-94-007-2323-8

Csapó, Benő, Csépe, Valéria: Bevezetés.
In: Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-16. (2012) ISBN 978-963-19-7288-7

Csapó, Benő, Csépe, Valéria (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2012) ISBN 978-963-19-7290-0

Csapó, Benő, Csépe, Valéria: Introduction.
In: Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-16. (2012) ISBN 978-963-19-7290-0

Csapó, Benő, Csépe, Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2012) ISBN 978-963-19-7288-7

Csapó, Benő, Józsa, Krisztián, Steklács, János, Hódi, Ágnes, Csíkos, Csaba: Diagnostic assessment frameworks for reading: Theoretical foundations and practical issues.
In: Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 183-213. (2012) ISBN 978-963-19-7290-0

Csapó, Benő, Józsa, Krisztián, Steklács, János, Hódi, Ágnes, Csíkos, Csaba: A diagnosztikus olvasás mérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása.
In: Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 189-218. (2012) ISBN 978-963-19-7288-7

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér: Gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése.
In: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 407-439. (2012) ISBN 978-963-19-7233-7

Csapó, Benő, Szabó, Gábor: Bevezetés.
In: Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-16. (2012) ISBN 978-963-19-7236-8

Csapó, Benő, Szabó, Gábor (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2012) ISBN 978-963-19-7289-4

Csapó, Benő, Szabó, Gábor: Introduction.
In: Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-16. (2012) ISBN 978-963-19-7289-4

Csapó, Benő, Szabó, Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2012) ISBN 978-963-19-7236-8

Csapó, Benő, Tóth, Edit (szerk.): PÉK 2012 X. Pedagógiai Értékelési Konferencia Program – Előadás-összefoglalók = CEA 2012 10TH Conference on Educational Assessment Program – Abstracts.
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2012) ISBN 978-963-306-150-3

Csernicskó, István, Fenyvesi, Anna: Sociolinguistic and Contact-induced Variation in Hungarian Language Use in Subcarpathia, Ukraine.
American Hungarian Educators Association, 5 (33). pp. 1-30. ISSN 1936-8879 (2012)

Csernus-Lukács, Szilveszter: Kossuth Lajos halála és temetése a magyarországi nemzetiségi sajtó tükrében.
In: Akikre büszkék vagyunk: Válogatás a Fiatal bölcsészek a tudományért intézményközi TDK konferencián bemutatott dolgozatokból. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Szombathely, pp. 48-59. (2012) ISBN 978-963-334-076-9

Csernus-Lukács, Szilveszter: Kossuth Lajos halála és temetése a magyarországi román sajtó tükrében.
In: Tehetségek a történettudomány szolgálatában: történelem szakos hallgatók diákköri dolgozatai. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged, pp. 15-23. (2012)

Csábi, Eszter, Várszegi, Mária, Sefcsik, Tamás, Németh, Dezső: Két hónapos légsín terápia hatása az alvás struktúrájára, a kognitív funkciókra és a szorongásra.
Ideggyógyászati Szemle, 65 (5-6). pp. 181-194. ISSN 0019-1442 (2012)

D

Doró, Katalin: Tudományos nyelvi formulák angol alapszakos szakdolgozatok bevezetőjében.
In: Porta Lingua 2012: Szaknyelvkutatási irányzatok és alkalmazások: cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE), Debrecen, pp. 27-34. (2012)

Doró, Katalin: Underachievers among foreign language majors: a sign of learning disabilities?
In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban [Mental procedures in language processing]: Pszicholingvisztikai tanulmányok III. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (140). Tinta Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 388-398. (2012) ISBN 978-615-5219-17-7

Draskóczy, Eszter: Allusioni ovidiane e metamorfosi nel canto XXV dell'Inferno.
In: Újlatin kultúrák vonzásában. Újlatin filológia (5). MTA Pécsi Területi Bizottsága Romanisztikai Munkacsoport, Pécs, pp. 37-44. (2012) ISBN 978-963-642-486-2

Draskóczy, Eszter: Strutture antitetiche e metamorfosi nel canto XIII dell’Inferno.
DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, 7. pp. 55-76. ISSN 1787-6907 (2012)

Draskóczy, Eszter: A „soha nem látott átváltozások” éneke: metamorfózis, imitatio és aemulatio a „Pokol” XXV. énekében.
DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, 8. pp. 152-214. ISSN 1787-6907 (2012)

F

Fejes, József Balázs: Learning motivation of disadvantaged students.
In: Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer Tudományos Kiadó, New York, pp. 1935-1937. (2012) ISBN 978-1-4419-1427-9

Fejes, József Balázs: A mentorálás hatása a tanulási motivációra és a szövegértésre hátrányos helyzetű tanulók körében.
Iskolakultúra, 22 (7-8). pp. 80-95. ISSN 1215-5233 (2012)

Fejes, József Balázs, Vígh, Tibor: A célorientációk megismerésére alkalmas kérdőív fejlesztése klasszikus és valószínűségi tesztelmélet felhasználásával.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 112 (2). pp. 93-123. ISSN 0025-0260 (2012)

Fenyvesi, Anna: Hungarian minorities in Romania, Slovakia and Serbia: Schoolchildren’s attitudes to their languages (minority vs. majority languages vs. EFL) and the teaching of these languages in schools.
Finnisch-ugrische Mitteilungen, 35. pp. 35-54. ISSN 0341-7816 (2012)

Fényes, Balázs Ákos, Glässer, Norbert: Azoj ví in der álter hájm. A hátrahagyott otthon közösségi kereteinek rekonstruálása az elvándorolt magyarországi chászidoknál.
In: Vallás, közösség, identitás (szerk. Barna Gábor - Povedák Kinga). Szegedi vallási néprajzi könyvtár (31). [SZTE BTK] Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 163-171. (2012) ISBN 978-963-306-164-0

G

Gellérfi, Gergő: Quintilian’s Influence on Juvenal’s Satire 1.
ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 52. pp. 165-171. ISSN 0044-5975 (2012)

Gellérfi, Gergő: Troy, Italy, and the Underworld.
GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 17 (1). pp. 51-61. ISSN 1803-7402 (2012)

Glässer, Norbert: Ateresz z’kénim. A vallási szocializáció családképe a két világháború közötti budapesti orthodox zsidó sajtó diskurzusaiban.
In: Pléróma (1947-2012) : dr. Rokay Zoltán 65. születésnapján szabadkai, óbecsei és budapesti tanítványai (szerk. Csipak Árpád). Lux Color Printing - Szulik Alapítvány, Óbecse, pp. 65-96. (2012) ISBN 978-86-84671-32-7

Glässer, Norbert, Zima, András: A zsidó folklór szegedi kutatói. Modern zsidó tudomány és európai önkép.
Szeged : a Város folyóirata, 24 (4). pp. 26-29. ISSN 0239-1384 (2012)

H

Habók, Anita: Evaluating a concept mapping training programme by 10 and 13 year-old students.
International Electronic Journal of Elementary Education, 4 (3). pp. 459-472. ISSN 1307-9298 (2012)

Habók, Anita: Kollaboratív tanulás és fogalmi térképezés.
Iskolakultúra, 22 (9). pp. 91-93. ISSN 1215-5233 (2012)

Hegyi, Ádám Alex: Hungarica-Eintragungen im Stammbuch von Johann Heinrich Fries (1639-1718): Die ersten ungarländischen Studenten in Zürich 1677-1720.
In: Reformierte Orthodoxie und Aufklärung: Die Zürcher Hohe Schule im 17. und 18. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar, pp. 189-207. (2012) ISBN 978 3 412 20929 2

Horváth, Márta: Az olvasás eredete: Evolúcióelméleti érvelés a kognitív poétikában.
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 58 (4). pp. 465-475. ISSN 0015-1785 (2012)

Hárs, Endre: Herder tudománya : Az elgondolhatóság határain a késő 18. században.
Kalligram, Pozsony. (2012) ISBN 9788081015960

Hárs, Endre: Herders agency.
In: Dritte Räume. Homi K. Bhabhas Kulturtheorie.: Kritik, Anwendung, Reflexion. Verlag Turia und Kant, Wien, pp. 253-267. (2012) ISBN 9783851326260

Hódi, Ágnes, Tóth, Edit, D. Molnár, Éva: Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Noncontinuous Text Types.
In: To Know Is Not Enough, 2012.04.13-2012.04.17, Vancouver. Terjedelem: 5 p.-Azonosító: 539124.1.

J

J. Nagy, László: La politique algérienne de De Gaulle vue de Hongrie.
In: De Gaulle et l'Algérie, 1943-1969. A. Colin ; Ministère de la Défense, Paris, pp. 124-130. (2012) ISBN 978-2-200-28039-0

Józsa, Krisztián, Fejes, József Balázs: A tanulás affektív tényezői.
In: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 367-406. (2012) ISBN 978-963-19-7233-7

K

Katona, Eszter: ¿Autobiografía de quién? Búsqueda de la identidad entre Federico Sánchez y Jorge Semprún.
COLINDANCIAS (3). pp. 107-117. ISSN 2067-9092 (2012)

Katona, Eszter: Cigány krónika: a lázadó nép.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 21 (2). pp. 16-25. ISSN 1216-2965 (2012)

Katona, Eszter: Egy olasz anarchista Mussolininak a Baleári-szigetek meghódítására vonatkozó terveiről.
GROTIUS. Terjedelem: 6 p.-Azonosító: 2012_88_katona_eszter_berneri_recenzio.pdf. (2012)

Katona, Eszter: La importancia del guiñol dentro del mundo lorquiano.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 17. pp. 71-78. ISSN 1416-7263 (2012)

Kinyó, László, Molnár, Edit Katalin: Történelem és társadalomismeret, állampolgári kompetenciák.
In: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 289-326. (2012) ISBN 978-963-19-7233-7

Kiss, Attila: Herder, National identity, and the Hungarian Cult of Shakespeare.
In: Vajda Zoltán (szerk.) Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások : írások Novák György tiszteletére = Poets, spies, detectives, pieces of toast, and translations : essays in honor of György Novák. JATE Press, Szeged, pp. 127-134. (2012) ISBN 978-963-315-084-9

Kiss, Attila: “Walking Anatomies:” Violence and Dissection on the Early Modern English Stage.
In: Kinga Földváry, Erzsébet Stróbl (szerk.) Early modern communi(cati)ons : studies in early modern English literature and culture. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 222-242. (2012) ISBN 9781443841863

Kiss, Attila: The transmediality of the self: desubstantiation, fantasy and terror in and through Adrienne Kennedy’s characters.
Americana: e-journal of American studies in Hungary, 8 (1). online. ISSN 1787-4637 (2012)

Korom, Erzsébet, B. Németh, Mária, Nagy Lászlóné Antal, Erzsébet, Csapó, Benő: A diagnosztikus természettudomány felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések.
In: Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 151-177. (2012) ISBN 978-963-19-7236-8

Korom, Erzsébet, Nagy Lászlóné Antal, Erzsébet, B. Németh, Mária, Radnóti, Katalin, Makádi, Mariann, Adorjánné Farkas, Magdolna, Revákné Markóczi, Ibolya, Tóth, Zoltán, Csíkos, Csaba: Detailed framework for diagnostic assessment of science.
In: Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 175-306. (2012) ISBN 978-963-19-7289-4

Korom, Erzsébet, Nagy Lászlóné Antal, Erzsébet, B. Németh, Mária, Radnóti, Katalin, Makádi, Mariann, Revákné Markóczi, Ibolya, Tóth, Zoltán: Részletes tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez.
In: Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 179-309. (2012) ISBN 978-963-19-7236-8

Korom, Erzsébet, Szabó, Gábor: Disciplines and the curricula in science education and assessment.
In: Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 89-145. (2012) ISBN 978-963-19-7289-4

Korom, Erzsébet, Szabó, Gábor: A természettudomány tanításának és felmérésének diszciplináris és tantervi szempontjai.
In: Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 93-150. (2012) ISBN 978-963-19-7236-8

Koszta, László: Pécs városszerkezete a 11. századtól a 14. század közepéig.
In: "Köztes-Európa" vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére (szerk. Bagi Dániel – Fedeles Tamás – Kiss Gergely). Kronosz, Pécs, pp. 297-328. (2012) ISBN 978-615-5181-69-6

Koszta, László: Querfurti Brúnó és Azo ostiai püspök: két külföldi klerikus és a püspökségi szervezet továbbépítése 1009-ben.
Belvedere Meridionale, 24 (4). pp. 22-40. ISSN 1419-0222 (2012)

Koszta, László: A zobori bencés apátság kezdetei: morva kontinuitás vagy passaui térítés.
In: Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére (szerk. Kocsis Mihály - Majoros Henrietta). Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézet, Szeged, pp. 147-175. (2012) ISBN 978-963-306-152-7

Kovács, Flóra, Mátyás, Dénes, Kürtösi, Katalin (szerk.): Contacts and Contrasts: North-South, East-West in Literature, Culture, History.
JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország. (2012) ISBN 978-963-315-083-2

Kádár, Zoltán, Tóth, I. János: Ráció és utópia.
In: Az ész. Lábjegyzetek Platónhoz (10.). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 312-323. (2012) ISBN 978-963-88812-4-3

Kékes Szabó, Marietta: A segítésről és annak hivatásomban, a táncpedagógiában történő megvalósulásáról, lehetőségeiről.
ÚJ KÉP: PEDAGÓGUSOK ÉS SZŰLŐK FOLYÓIRATA, 15 (1-2). pp. 41-48. ISSN 1450-5010 (2012)

Kékes Szabó, Marietta, Szokolszky, Ágnes: Sensory-perceptual deficiencies and possible consequences in autism.
PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION, 7 (4). pp. 377-394. ISSN 1788-2583 (2012)

Kövér, Lajos, Szász, Géza: Párhuzamos fogolynaplók: francia és magyar tisztek feljegyzései a forradalmi háborúk korából.
In: Képek, Szövegek, Olvasatok. JATEPress, Szeged, Magyarország, pp. 65-90. (2012) ISBN 9789633151051

Kőhalmi, Péter: Szelíd, de nem súlytalan: Pop art, konceptuális művészet, politikum: Erdély Miklós és Szentjóby Tamás progresszív munkái a ’60-as évek második felében.
KÜLÖNBSÉG, 12 (1). pp. 151-191. ISSN 1785-7821 (2012)

L

Laczkó, Sándor, Faragó, Emese (szerk.): Az ész.
Lábjegyzetek Platónhoz (10.). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, Magyarország. (2012) ISBN 978-963-88812-4-3

Latzkovits, Miklós, Mándity, Zorán: Pákei József album amicorumáról.
Keresztény Magvető, 118 (4). pp. 315-324. ISSN 1222-8370 (2012)

Látos, Melinda, Barabás, Katalin, Lázár, György, ifj., Marofka, Ferenc, Szederkényi, Edit, Szenohradszky, Pál, Csabai, Márta: A vesetranszplantáció sikerességének pszichológiai tényezői. A szorongásszint és a szerv intrapszichés integrációjának hatása a gyógyulási folyamatra.
Orvosi Hetilap, 153 (15). pp. 592-597. ISSN 0030-6002 (2012)

Lénárt, András: Az Elesettek Völgye.
EGYENLITŐ, 10 (5). pp. 18-21. ISSN 1589-6714 (2012)

Lénárt, András: En busca del concepto de cine nacional español.
Acta Hispanica - Acta Universitatis Szegediensis, 17. pp. 103-113. ISSN 1416-7263 (2012)

Lénárt, András: Spanyol Hollywood - Samuel Bronston tündöklése és bukása.
FILMVILÁG, 55 (5). pp. 33-35. ISSN 0428-3872 (2012)

Lénárt, András: A spanyol nemzetfelfogás és önazonosság változatai a filmvásznon.
Mediterrán Világ, 21. pp. 65-77. ISSN 1787-7350 (2012)

M

Magyar, Andrea: Számítógépes adaptív tesztelés.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 22 (5). pp. 52-60. ISSN 1215-5233 (2012)

Martí, Tibor, Monok, István (szerk.): A füleki ferences rendház könyvtárának régi állománya = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklostres und des Burgmuseums in Fülek = Fond starỷch kníh Františkáneho kláštora vo Fil'ákove: katalógus.
A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken, 7 . Eszterházy Károly Főiskola, Eger. (2012) ISBN 978 963 5221 56 9

Monok, István: Az intézményi könyvtárak szerepe a nemzeti kulturális identitás kialakulásában Magyarországon a 18. században.
In: Médiumok, történetek, használatok. Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, pp. 75-92. (2012) ISBN 978-963306177-0

Monok, István: Deutsche Buchhändler in Ofen und Pest in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Presse und Geschichte – Neue Beiträge (63). Edition Lumiere, Bremen, pp. 153-158. (2012) ISBN 978-3-934686-96-0

Monok, István: Gondolatok a hungarológiáról : bevezetés.
In: Gondolatok a hungarológiáról. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, pp. 9-15. (2012) ISBN 978-963-87595-9-7

Monok, István: Le livre parisien en Hongrie et en Europe centrale (XVe-XVIIe siècles).
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 8. pp. 251-267. ISSN 1661-4577 (2012)

Monok, István: L‘uso pubblico dei libri nell‘Ungheria del Cinque e Seicento.
LA BIBLIOFILÍA: RIVISTA DI STORIA DEL LIBRO E DI BIBLIOGRAFIA, 114 (2). pp. 215-229. ISSN 0006-0941 (2012)

Monok, István: Politique culturelle princière ou transmission humaniste de textes?: critères d'evaluation de l'activité des humanistes Transylvains au tournant des 16e-17e siècles.
ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE SERIES C - HISTORIA LITTERARUM, 57 (3). pp. 55-60. ISSN 0036-5351 (2012)

Monok, István: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa. – Catalogus incunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Dioecesianae Sabariensis asservantur. Összeáll./composuit Rétfalvi Gábor. Szombathely, 2006, Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. 374 p.
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 8. pp. 379-381. ISSN 1661-4577 (2012)

Monok, István: Towns and book culture in Hungary at the end of the fifteenth century and during the sixteenth century.
In: Print culture and peripheries in early modern Europe. Library of the written word; The handpress world (24; 18). Brill, Leiden; Boston, pp. 171-200. (2012) ISBN 9789004235748

Monok, István: Transformations de l'ordre des bibliothèques aristocratiques dans la Hongrie des 17e–18e siècles.
HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 26 (2). pp. 241-250. ISSN 0236-6568 (2012)

Monok, István: Un succès de librairie européen l’Imitatio Christi 1470–1850. Exposition organisée par la Bibliothèque Mazarine en collaboration avec la Bibliothèque Sant-Geneviève et la Bibliothèque nationala de France … 4 avril – 6 juillet 2012. Comissariat et catalogue de Martine Delaveau, Yann Sordet. Paris: Bibliothèque Mazarine–Édition des Cendres, 2012. 197 p.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 128 (4). pp. 529-531. ISSN 0025-0171 (2012)

Monok, István: XVI-XVII a. lituanika. Lietuvos mokslu̜ akademijos bibliotekoje. Katalogas. Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae. Catalogus, éd. Daiva Narbutiené, Violeta Radviliené, Dalia Rauckyté-Bikauskiené, Vilnius, Lietuvos mokslu̜ akademijos biblioteka, 2007, XXVIII-502 p.
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 8. pp. 383-385. ISSN 1661-4577 (2012)

Monok, István: Édition et diffusion de l'Imitation de Jésus-Christ (1470-1800). Études et catalogue collectif des fonds conservés à la bibliotheque Sainte-Geneviève, à la Bibliothèque nationale de France, à la bibliothèque Mazarine, et à la bibliotheque de la Sorbonne: Sous la direction de Martine Delaveau et Yann Sorbet, avec la collaboration de Frédéric Barbier, Hélène Deléphine, Pierre Antoine Fabre, Martine Lefevre, Philippe Martin, Jean-Dominique Mellot, Véronique Meyer, Mario Ogliaro, Fabienne Queyroux, Nathalie Rollet-Bricklin. Paris, 2011, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque Sainte-Geneviève.
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 2012. pp. 394-399. ISSN 1661-4577 (2012)

Monok, István: Újrakezdés : református iskolák könyvtárai az egykori török hódoltság területén.
In: A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Kulturális örökség . Kossuth; EKF, Budapest; Eger, pp. 7-12. (2012) ISBN 978-963-09-7101-0

Monok, István, Nyerges, Judit, Sipos, Gábor (szerk.): Gondolatok a hungarológiáról : Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson : Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, Magyarország. (2012) ISBN 978-963-87595-9-7

Mátyás, Dénes: "Az emberek nem szeretik látni, hogy ilyen a világ." Beszélgetés Matolcsi Balázzsal, Niccolò Ammaniti magyar fordítójával.
Litera.hu. (2012)

Mátyás, Dénes: “Il mondo è così, solo che alla gente non piace vedere che il mondo è così.” Conversazione con Balázs Matolcsi, traduttore ungherese di Niccolò Ammaniti.
QUADERNI VERGERIANI, 8 (8). pp. 63-76. ISSN 1827-2126 (2012)

Mátyás, Dénes: Sul "Fango" (1996) di Niccolò Ammaniti – un libro italiano all’americana?
In: Contacts and Contrasts: North-South, East-West in Literature, Culture, History. JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 103-116. (2012) ISBN 978-963-315-083-2

N

Nagy, Fruzsina, Bagi, Anita: Nyelvtörésben.
In: Énekelt, és táncolt, mint egy szatír : nem szűnő párbeszédben : Országos Hajnóczy-konferencia. Hajnóczy-tanulmányok (4). Lectum, Szeged, Magyarország, pp. 151-162. (2012) ISBN 978-963-9640-39-9

Németh, Dezső, Csábi, Eszter, Janacsek, Karolina, Várszegi-Schultz, Mária, Mari, Zoltán: Intact implicit probabilistic sequence learning in Obstructive Sleep Apnea.
Journal of Sleep Research, 21 (4). pp. 396-401. ISSN 0962-1105 (2012)

Németh, Dezső, Dye, Cristina D., Sefcsik, Tamás, Janacsek, Karolina, Turi, Zsolt, Londe, Zsuzsa, Klivényi, Péter, Kincses, Zsigmond Tamás, Szabó, Nikoletta, Vécsei, László, Ullman, Michael T.: Language deficits in pre-symptomatic Huntington's disease: evidence from Hungarian.
BRAIN AND LANGUAGE, 121 (3). pp. 248-253. ISSN 0093-934X (2012)

O

Orbázi, Melinda: Révolte contre l’esprit courtois ou tentative de réforme générique?
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA, 28. pp. 19-30. ISSN 0567-8099 (2012)

P

Pilári, Darinka: Az emberi tér szétrobbantása: Schmal Károly: Határ.
BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 2012 (6). pp. 24-27. ISSN 1216-8890 (2012)

Pilári, Darinka: Megmunkált képek.
ELLENFÉNY, 17 (3). pp. 46-48. ISSN 1416-499X (2012)

Pilári, Darinka: Mozdulatlan Istenek: Jan Fabre: Zeno Brains and Orcale Stones.
BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (10). pp. 23-25. ISSN 1216-8890 (2012)

Pilári, Darinka: Tér-idő-mozgás: Maurizio Cattelan: All.
PANNONHALMI SZEMLE, XX (1). pp. 105-108. ISSN 1216-9188 (2012)

Pintér-Nagy, Katalin: Kora népvándorlás kori sír Pácin-Szenna-dombról.
Herman Ottó Múzeum évkönyve = Annales Musei Miskolciensis de Herman Ottó Nominati, 51. pp. 93-104. ISSN 0544-4225 (2012)

Pintér-Nagy, Katalin: A sátor leszakítása a halálra ítélés jelképes kifejezése? Egy avar szokás nyomai Theophylaktos Simokattés művében.
In: Középkortörténeti tanulmányok 7.: a VII. Medievisztikai PhD-konferencia. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 185-195. (2012) ISBN 978-963-306-160-2

Pál, Gyöngyi: Minden egész eltörött: Progresszív útkeresések – Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 1977-2012 című tárlatának Intermedialitás tematikájú fényképei kapcsán.
In: Progresszív útkeresések: Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 1977-2012. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, pp. 42-50. (2012) ISBN 978-963-8383-91-4

R

Rembeczki, Eszter: Az egészség és a betegség lehetséges értelmezései Descartes-nál.
ELPIS Az ELTE BTK Filozófia TDK és Filozófia SzHÉK folyóirata, 6 (1). pp. 122-149. ISSN 1788-8298 (2012)

Rácz, Attila: A statisztikai adatok és a mentális térképezés módszerével mért társadalmi-térbeli elkülönülés különbségeinek lehetséges magyarázatai.
Társadalomkutatás, 30 (1). pp. 28-37. ISSN 0231-2522 (2012)

Rácz, Attila: A társadalmi és térbeli elkülönülés mintázata Szegeden a 2001-es népszámlálási adatok alapján.
Területi Statisztika, 15 (1). pp. 79-86. ISSN 0018-7828 (2012)

Révész, Éva: János, „qui nimium gloriabatur in virtute et in potentia sua”.
In: Legendák, kódexek, források: Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. JATE Press, Szeged, pp. 295-305. (2012) ISBN 978 963 306 152 7

Róna-Tas, András: A Mongolian word in Hungarian: Hungarian bóda [bōda] ‘handle of different arms’.
In: Per Urales ad Orientem: Iter polyphonicum multilingue. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, pp. 329-331. (2012) ISBN 978-952-566733-2

Róth, Márton: Poétikai állásfoglalás és női irodalom Boccaccio Dekameronjában.
HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 2012 (3-4). pp. 572-578. ISSN 0017-999X (2012)

S

Simon, József: Elég a mítoszokból!: A klasszikus görög irodalom premodern filológiája Enyedi György Explicationesében (1598).
In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 239-248. (2012) ISBN 9789636619862

Simon, József: Létre nyílt lehetőség: Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus filozófiájában.
L'Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, Budapest. (2012) ISBN 9789632366401

Simon, Melinda: Egy erdélyi származású bécsi antikvárius és műkereskedő dinasztia: a Kende család.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2012 (4). pp. 494-496. ISSN 0025-0171 (2012)

Simon, Melinda: Versben megénekelt nyomdászjelvények.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2012 (1). pp. 146-148. ISSN 0025-0171 (2012)

Simon, Melinda: A kiadói jelvények mint a jogfolytonosság jelzésének eszközei.
In: Médiumok, történetek, használatok. Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, pp. 454-470. (2012) ISBN 978-963306177-0

Szakál, Veronika: "Az éghajlat hatalma nagyobb minden más hatalomnál" : Klímaváltozások Magyarországon az 1810-es években.
BELVEDERE MERIDIONALE, 24 (2). pp. 30-39. ISSN 1419-0222 (2012)

Szeverényi, Sándor: The systems of the deictic day names in the Samoyed languages.
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, 264. pp. 465-479. ISSN 0355-0230 (2012)

Szécsényi, Tibor: A lehetőséghalmazok meghatározása az inkvizitív szemantikában.
In: MSZNY 2013 : IX . Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (szerk. Tanács Attila - Vincze Veronika). Szeged, 2013. január 7-8. SZTE Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 205-212. (2012) ISBN 978-963-306-189-3

Székesi, Dóra: The Diderot Freak Show: Monster Laboratory in D’Alembert’s Dream.
In: Exploring the Cultural History of Continental European Freak Shows and Enfreakment. Cambridge Scholar Press, Newcastle upon Tyne, pp. 90-111. (2012) ISBN 1-4438-4134-X

Sághy, Miklós: A fotók és festmények szerepe Ottlik Géza Buda című művében.
In: „…ami biztosan van…”. Savaria University Press, Szombathely, pp. 213-222. (2012) ISBN 9789639882973

T

Tóth, I. János: Eltartóképesség és növekedés.
In: Bajmócy Zoltán, Lengyel Imre, Málovics György (szerk.) Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei . JATE Press, Szeged, pp. 283-302. (2012) ISBN 978-963-315-071-9

Tóthné Jancsó, Katalin: Dora Mayer en Amauta.
REVISTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, 2012 (15). pp. 49-63. ISSN 1992-2965 (2012)

V

Vér, Márton: Információtörténeti markerek a Mongol Birodalom történetében.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (4). pp. 144-154. ISSN 0237-7934 (2012)

W

Wirt, Patrícia: Rövidítések az internetes csevegések nyelvezetében.
In: A sokszínű alkalmazott nyelvészet: Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (147). Tinta Könyvkiadó, Budapest, Magyarország, pp. 53-59. (2012) ISBN 978-615-5219-30-6

Z

Z. Karvalics, László: Információtörténelem: Az önazonosság keresésétől az átfogó kutatási programokig.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 27 (4). pp. 5-12. ISSN 0237-7934 (2012)

Zsolnai, Anikó, Kinyó, László, Jámbori, Szilvia: Szocializáció, szociális viselkedés, személyiségfejlõdés.
In: Mérlegen a magyar iskola. (Szerkesztette: Csapó Benő). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 327-365. (2012) ISBN 978-963-19-7233-7

Zvara, Edina: Bárány Péter ismeretlen Campe-fordítása, a Kisded Lélektudomány a’ Gyermekek Számára.
In: Pusztai Bertalan (szerk.) Médiumok, történetek, használatok : ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, pp. 64-74. (2012) ISBN 978-963-306-177-0

Zvara, Edina: Ceglédi Szabó Pál dunántúli református püspök könyvei.
Magyar Könyvszemle, 128 (3). pp. 293-318. ISSN 0025-0171 (2012)

Zvara, Edina: Französische Lektüren in der Esterházy-Bibliothek am Anfang des 18. Jahrhunderts.
In: Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí : k výskumu zámockých meštianskych a cirkevných knižníc. Opera Romanica (13). Martin, Slovenska narodná knižnica, Szlovákia, pp. 335-343. (2012) ISBN 978-80-81490-01-9

Zvara, Edina: Papok, lelkészek kéziratos imái, levelei az Esterházy-könyvtárból : (Vörösmarti Mihály, Ceglédi Szabó Pál és Szenci Csene Péter írásai).
LYMBUS MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2011. pp. 84-92. ISSN 0865-0632 (2012)

Zvara, Edina: A Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. (1656-1670) : Heltai János, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit munkája V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit. Budapest, 2012. Akadémiai Kiadó – OSZK, 1361 l. + 100 lapon címlapképek.
Magyar Könyvszemle, 128 (4). pp. 534-536. ISSN 0025-0171 (2012)

Zvara, Edina: Zberatelia kníh a ich knihy zo 16. storočia v knižnici Esterházyana: Book collectors and their books from the 16th century in the library Esterházyana.
In: 16 storočie v zrkadle knižnej kultúry: zborník príspevkov: 16th century in the reflection of literary culture. Statna vedecka kniznica, Banská Bystrica, Szlovákia, pp. 191-202. (2012) ISBN 978-80-89388-48-6

Zvara, Edina: A hódmezővásárhelyi iskola könyvtára a 18. században.
In: Monok István (szerk.) A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Kulturális örökség . Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 13-101. (2012) ISBN 978-963-09-7101-0

Zvara, Edina Éva: Bárány Péter, debreceni.
In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor. Balassi Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 335-337. (2012) ISBN 978-963-506-881-4

Zvara, Edina Éva: Dejiny skalickej františkánskej knižnice.
KNIHA, 2012. pp. 346-356. ISSN 1336-5436 (2012)

This list was generated on 2021. január 20. 09:17:14 CET.