Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: C | D | F | J | K | M | P | R | S | Z
Number of items: 26.

C

Cora Zoltán (sajt.): Az 1945-ös szovjet atomkémkedés dokumentumok tükrében.
Documenta historica, (71) . JATEPress, Szeged. (2005)

Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből.
BELVEDERE MERIDIONALE, (17) 5-6. pp. 119-121. ISSN 1419-0222 (2005)

Csapó Benő: Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése.
Felnőttképzési kutatási füzetek 16. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest. (2005)

Csapó Benő: A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (4). pp. 3-10. ISSN 1215-5233 (2005)

Csapó Benő: Tanuló társadalom és tudásalapú oktatási rendszer.
In: Ismeretek és képességfejlesztés : a kompetencia-tudáson alapuló iskola : tudomány és közoktatás, 2005.07.11-2005.07.16, Szeged. pp. 5-21.

Csapó Benő: A komplex problémamegoldás a PISA 2003 vizsgálatban.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, (55) 3. pp. 43-52. ISSN 1215-1807 (2005)

D

Doró Katalin: Fogalmazásírás az általános iskolai angolórákon.
Módszertani közlemények : az általános iskolai tanítók és tanárok számára, (45) 3. pp. 112-120. ISSN 1219-0608 (2005)

Doró Katalin: A szegedi magyar-francia két tanítási nyelvű képzés: iskolaválasztás és nyelvhasználat.
MODERN NYELVOKTATÁS, (11) 1. pp. 29-47. ISSN 1219-638X (2005)

F

Fejes József Balázs: Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők.
Iskolakultúra, (15) 11. pp. 3-13. ISSN 1215-5233 (2005)

Fejes József Balázs, Józsa Krisztián: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében.
Magyar Pedagógia, (105) 2. pp. 185-205. ISSN 0025-0260 (2005)

Fenyvesi Anna (szerk.): Hungarian Language Contact outside Hungary: Studies in Hungarian as a Minority Language.
IMPACT: Studies in Language and Society, (20) . John Benjamins Publishing Company, Amsterdam; New York. (2005) ISBN 90 272 1858 7; 1 58811 630 1 (US)

Fenyvesi Anna: Hungarianin the United States.
In: Fenyvesi Anna (szerk.) Hungarian Language Contact outside Hungary: Studies in Hungarian as a Minority Language. IMPACT: Studies in Language and Society 20. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam; New York, pp. 265-318. (2005) ISBN 90 272 1858 7; 1 58811 630 1

Fenyvesi Anna: A toledói magyarok nyelve: Nemstandard nyelvhasználat vagy a nyelvkontaktus hatása?
In: Tanulmányok a diaszpóráról: Magyarok a nagyvilágban: Diaszpórakutatás az ezredfordulón. Budapest, Magyarország, 2002.10.17-2002.10.18. Magyar világok 1. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 58-73. (2005) ISBN 963-9567-70-1

J

J. Nagy László: Az európai integráció politikai története.
JATEPress, Szeged. (2005)

K

Katona Eszter: Az éhínség évei Spanyolországban.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, (14) 1. pp. 110-116. ISSN 1216-2965 (2005)

Kinyó László: A magyar történelmi események, korszakok megítélése 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei alapján.
Magyar Pedagógia, (105) 4. pp. 409-432. ISSN 0025-0260 (2005)

Kinyó László: A narratív készség fejlődése és szerepe a történelemtanításban.
Magyar Pedagógia, (105) 2. pp. 109-126. ISSN 0025-0260 (2005)

Kürtösi Katalin: Memories of the Ephemeral : Les Belles-Soeurs on Hungarian Stages.
In: Place and Memory in Canada : Global Perspectives. Polska Akademia Umiejętności, Krakow, Lengyelország, pp. 241-247. (2005) ISBN 83-60183-11-2

Kürtösi Katalin: Theories about ethnicity in Literature.
ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. FACULTAS PHILOSOPHICA. PHILOLOGICA, (83). pp. 83-89. ISSN 0231-634X (2005)

M

Monok István: De l’histoire de la Bibliothèque nationale de Hongrie.
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, (1). pp. 299-312. ISSN 1661-4577 (2005)

Monok István: Lecteurs et lectures en Hongrie: quelques aspects d’une histoire originale.
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, (1). pp. 267-274. ISSN 1661-4577 (2005)

P

Papp-Zipernovszky Orsolya: „Áttetszel rajtam, égi hűvösség.”.
In: "Száz év magány" : József Attila-tanulmányok. Savaria University Press, Szombathely, pp. 197-213. (2005) ISBN 9639438510

R

Rábai Krisztina: Morbus Gallicus. Az eredet és terjedés problematikája.
In: Medievisztikai tanulmányok: a IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9-10.) előadásai. Szegedi Középkorász Műhely, pp. 123-133. (2005) ISBN 963-482-758-6

S

Schirm Anita: Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjairól.
Nyelvtudomány - Acta Universitatis Szegediensis : Sectio Linguistica, (42). pp. 155-159. ISSN 1786-7428 (2005)

Szécsényi Tibor: Sorrend és hatókör a magyarban: HPSG elemzés.
Nyelvtudomány - Acta Universitatis Szegediensis : Sectio Linguistica, (42) 1. pp. 171-202. ISSN 1786-7428 (2005)

Z

Zvara Edina Éva: 16–17. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences könyvtárban.
In: A ferences lelkiség hatása az újkori közép-Európa történetére és kultúrájára. Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, (1-2) 1. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; METEM, Piliscsaba; Budapest, pp. 539-560. (2005) ISBN 963-9206-01-6

This list was generated on 2019. július 19. 14:34:20 CEST.