Item where Faculty/Unit "Faculty of Science and Informatics" and date of item "2011"

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 225.

A

Ajtai Tibor and Filep Ágnes and Utry Noémi and Schnaiter Martin and Linke Claudia and Bozóki Zoltán and Szabó Gábor and Leisner Thomas: Inter-comparison of optical absorption coefficients of atmospheric aerosols determined by a multi-wavelength photoacoustic spectrometer and an Aethalometer under sub-urban wintry conditions.
JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE, 42 (12). pp. 859-866. ISSN 0021-8502 (2011)

Alexin Zoltán: Az Alaptörvény javaslat és a magánélet védelme.
Délmagyarország, 101 (03. 20). p. 2177. ISSN 0133-025X (2011)

Alexin Zoltán: Központi adattárolás és kórházi információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei.
In: NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése, 2011. június 3., Veszprém. pp. 1-11. (Unpublished)

Alexin Zoltán: Megszüntetésre váró ügyeim az Alkotmánybíróság előtt.
Élet és Irodalom, 55 (41). p. 12. ISSN 0424-8848 (2011)

Alexin Zoltán: Paternalista adatvédelem.
Népszabadság. p. 15. ISSN 0133-1752 (2011)

Alexin Zoltán: A szektoriális adatvédelmi jog áttekintése.
Infokommunikáció és Jog, 8 (42). pp. 28-29. ISSN 1786-0776 (2011)

Alexin Zoltán: A személyes adatok védelmének jogi, etikai és informatikai kérdései.
Typotex, Budapest. (2011) ISBN 978-963-279-489-1

Alexin Zoltán: A személyes adatok védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása a Szegedi Tudományegyetemen.
In: Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia (szerk. Cser László - Herdon Miklós). Debrecen, 2011. augusztus 24-26. CD-ROM. Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Debrecen, pp. 584-591. (2011) ISBN 978-963-473-461-1

Alexin Zoltán and Cannataci Joseph A.: How not to implement the EU data protection directive.
In: BILETA 2011. 26th Annual Conference of the British and Irish Law Education and Technology Association, 11 April 2011, Manchester. [1-25]. (Unpublished)

András Eduárd and Pál-Molnár Elemér and Buda György: A Szamos-terrén (Terenul de Someș) variszkuszi granitoidjainak előzetes geokémiai vizsgálata (Erdélyi-szigethegység, Románia).
In: XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, 13th Mining, Metallurgy and Geology Conference, 2011.03.31-2011.04.03, Gyergyószentmiklós. pp. 150-153.

B

Bagyánszki Mária and Torfs Pascal and Krecsmarik Mónika and Fekete Éva and Adriaensen Dirk and Van Nassauw Luc and Timmermans Jean-Pierre and Kroese Alfons B. A.: Chronic alcohol consumption induces an overproduction of NO by nNOS- and iNOS-expressing myenteric neurons in the murine small intestine.
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY, 23 (6). E237-E248. ISSN 1350-1925 (2011)

Bajnóczi Éva Gabriella and Balázs Nándor and Mogyorósi Károly and Srankó Dávid Ferenc and Pap Zsolt and Ambrus Zoltán and Canton Sophie E. and Norén Katarina and Kuzmann Ernő and Vértes Attila and Homonnay Zoltán and Oszkó Albert and Pálinkó István and Sipos Pál Miklós: The influence of the local structure of Fe(III) on the photocatalytic activity of doped TiO(2) photocatalysts.
Applied Catalysis B-Environmental, 103 (1-2). pp. 232-239. ISSN 0926-3373 (2011)

Bajnóczi Éva Gabriella and Pálinkó István and Canton Sophie E. and Sipos Pál Miklós: A kalcium(II) kokális szerkezete vizes oldatokban röntgensurgár-abszorpciós spktrumok alapján – az AZ EXAFS és XANES tartomány összehasonlító értékelése.
In: XXXIV. Kémiai Előadói Napok. JATEPress, Szeged, pp. 120-123. (2011) ISBN 978 963 315 062 7

Bakota Tibor: Tracking the evolution of code clones.
Lecture Notes in Computer Science, 6543. pp. 86-98. ISSN 0302-9743 (2011)

Bakota Tibor and Hegedűs Péter and Körtvélyesi Péter and Ferenc Rudolf and Gyimóthy Tibor: A probabilistic software quality model.
In: Proceedings of the 27th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM 2011). Williamsburg (VA), 25-30 September 2011. IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 243-252. (2011) ISBN 978-1-4577-0663-9

Balla Katalin and Beszédes Árpád and Csonka Béla György and Heckenast Tamás and Kovács Attila: A szoftvertesztelés-képzés helye a hazai felsőoktatásban és kapcsolódás a nemzetközi standardokhoz.
In: Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia (szerk. Cser László - Herdon Miklós). Debrecen, 2011. augusztus 24-26. CD-ROM. Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Debrecen, pp. 1096-1103. (2011) ISBN 978-963-473-461-1

Balog Kitti and Farsang Andrea and Puskás Irén: Characterization of the soil degradation impact of waste thermal waters on the Southern Great Hungarian Plain (Case study about the risk of sewage thermal water seepage on soil medium).
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6 (1). pp. 229-240. ISSN 1842 - 4090 (2011)

Balázs Nándor and Gácsi Attila and Pallagi Attila and Mogyorósi Károly and Alapi Tünde and Sipos Pál Miklós and Dombi András: Comparison of the liquid and gas phase photocatalytic activity of flame-synthesized TiO2 catalysts: the role of surface quality.
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 102 (2). pp. 283-294. ISSN 1878-5190 (2011)

Balázsik Katalin and Szőri Kornél and Szőllősi György and Bartók Mihály: New phenomenon in competitive hydrogenation of binary mixtures of activated ketones over unmodified and cinchonidine-modified Pt/alumina catalyst.
Catalysis Communications, 12 (15). pp. 1410-1414. ISSN 1566-7367 (2011)

Balázsik Katalin and Szőri Kornél and Szőllősi György and Bartók Mihály: The first case of competitive heterogeneously catalyzed enantioselective hydrogenation of ketones.
Chemical Communications, 47 (5). p. 1551. ISSN 1359-7345 (2011)

Barna Dóra and Gyevi-Nagy László and Tasi Gyula: Linearizálni vagy nem linearizálni: paraméterek hibaterjedésének analitikus és numerikus számítása.
Magyar Kémikusok Lapja, 66 (12). pp. 383-388. ISSN 0025-0163 (2011)

Bartók Tamás and Imreh Csanád: Pickup and Delivery Vehicle Routing with Multidimensional Loading Constraints.
Acta Cybernetica (Szeged), 20 (1). pp. 17-33. ISSN 0324-721X (2011)

Batki Anikó and Almási Enikő Eszter and Sogrik Edina and Pál-Molnár Elemér: A Vulcano Kutatócsoport munkája a Ditrói Alkáli Masszívumban.
In: XIII. Székelyföldi Geológus Találkozó, 2011.09.22-2011.09.25, Gyergyószentmiklós. pp. 11-17.

Berend Gábor: Opinion Expression Mining by Exploiting Keyphrase Extraction.
In: Proceedings of the Fifth International Joint Conference on Natural Language Processing. Asian Federation of Natural Language Processing, pp. 1162-1170. (2011) ISBN 978-974-466-564-5

Beszédes Árpád: A szoftvertesztelés oktatása Magyarországon.
Computerworld - Számítástechnika, 42 (41). pp. 13-14. ISSN 0237-7837 (2011)

Bihari Péter and Sipos Botond and Melika George and Fehér Balázs and Somogyi Kálmán and Stone Graham N. and Pénzes Zsolt: Western Palaearctic phylogeography of an inquiline oak gall wasp, Synergus umbraculus.
Biological Journal of the Linnean Society, 102 (4). pp. 750-764. ISSN 0024-4066 (2011)

Budai Dénes and Mészáros Beatrix and Zsigó Andrea and Gulya Károly: Differential inhibition by trifluoperazine of responses of hippocampal CA1 pyramidal cells to NMDA and AMPA in vivo.
Acta Biologica Szegediensis, 55 (2). pp. 295-300. ISSN 1588-385X (2011)

Bugris Valéria and Haspel Henrik and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Pálinkó István and Sipos Pál Miklós: Egy dielektromos relaxációs spektroszkópiai mérőrendszer összeállítása és alkalmazása egy réteges kettős hidroxid rehidratációs folyamatainak tanulmányozására.
In: Kémiai Előadói Napok. JATEPress, Szeged, pp. 201-205. (2011)

Bujtás Csilla and Dósa György and Imreh Csanád and Nagy-György Judit and Tuza Zsolt: The graph-bin packing problem.
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE, 22 (8). pp. 1971-1993. ISSN 0129-0541 (2011)

Bunke Horst and Csirik János and Gingl Zoltán and Griechisch Erika: Online signature verification method based on the acceleration signals of handwriting samples.
In: Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications. Lecture Notes in Computer Science (7042). Springer-Verlag, Berlin; Heidelberg, pp. 499-506. (2011) ISBN 9783642250842

Bóta András and Krész Miklós and Pluhár András: Systematic learning of edge probabilities in the Domingos-Richardson model.
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPLEX SYSTEMS IN SCIENCE, 1 (2). pp. 115-118. ISSN 2174-6036 (2011)

C

Csankó Krisztián and Darányi Mária and Kozma Gábor and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Self-assembling of Z-α-pyridylcinnamic acid molecules over polycrystalline Ag and Au surfaces followed by FT-IR and atomic force microscopies.
Journal of Molecular Structure, 993 (1-3). pp. 67-72. ISSN 0022-2860 (2011)

Csankó Krisztián and Kozma Gábor and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Kéntartalmú fahéjsav-analógok önszerveződése arany és ezüstfelületeken.
In: Kémiai Előadói Napok. JATEPress, pp. 190-194. (2011) ISBN 978 963 315 062 7

Csapó Benő and Szendrei Mária: Bevezetés.
In: Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-15. (2011) ISBN 978-963-19-7211-5

Csapó Benő and Szendrei Mária (szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2011) ISBN 9789631972177

Csapó Benő and Szendrei Mária: Introduction.
In: Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 9-16. (2011)

Csapó Benő and Szendrei Mária (szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2011) ISBN 9789631972115

Csendes Zita and Csőr Árpád and Szécsényi Áron and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Cu(II)-C-protected mixed amino acid complexes covalently immobilized onto silica gel-synthesis, structural characterization and catalytic activity.
In: New Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry: XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, June 5-10, 2011, Smolenice, Slovakia. Slovak University of Technology Press, Bratislava, pp. 41-52. (2011) ISBN 9788022735094

Csendes Zita and Földi Nóra and Kiss T. János and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Covalently grafted, silica gel supported mixed amino acid iron complexes – Syntheses, structural characterization and catalytic testing.
Journal of Molecular Structure, 993 (1-3). pp. 203-207. ISSN 0022-2860 (2011)

Csendes Zita and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Biomimetic metal ion-amino acid complexes - functional modeling of superoxide dismutase enzymes.
In: New Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry: XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, June 5-10, 2011, Smolenice, Slovakia. Slovak University of Technology Press, Bratislava, pp. 431-441. (2011) ISBN 9788022735094

Csenge Csoma Anna and Bilicki Vilmos and Davies Alan and Kovács Eleonóra and Uhlir Péter: Dilemmák és megoldások élőlaboros kísérletek tervezésénél.
Informatika és Menedzsment az Egészségügyben: az Egészségügyi Vezetők Szaklapja, 10 (4). pp. 39-43. ISSN 1588-6387 (2011)

Csernai Kornél and Jelasity Márk and Pouwelse Johan and Vinkó Tamás: Modeling unconnectable peers in private BitTorrent communities.
In: Proceedings of the 19th International Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP 2011). Ayia Napa, 9-11 February 2011. IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 582-589. (2011) ISBN 978-0-7695-4328-4

Csernetics Árpád and Nagy Gábor and Iturriaga Enrique A. and Szekeres András and Eslava Arturo P. and Vágvölgyi Csaba and Papp Tamás: Expression of three isoprenoid biosynthesis genes and their effects on the carotenoid production of the zygomycete Mucor circinelloides.
Fungal Genetics and Biology, 48 (7). pp. 696-703. ISSN 1087-1845 (2011)

D

Dabi Gergely and Siklósy Zoltán and Schubert Félix and Bajnóczi Bernadett and M. Tóth Tivadar: The relevance of vein texture in understanding the past hydraulic behaviour of a crystalline rock mass: reconstruction of the palaeohydrology of the Mecsekalja Zone, south Hungary.
GEOFLUIDS, 11 (3). pp. 309-327. ISSN 1468-8115 (2011)

Danicic Sebastian and Barraclough Richard W. and Harman Mark and Howroyd John D. and Kiss Ákos and Laurence Michael R.: A unifying theory of control dependence and its application to arbitrary program structures.
Theoretical Computer Science, 412 (49). pp. 6809-6842. ISSN 0304-3975 (2011)

Darányi Mária and Csesznok Tamás and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Kiricsi Imre and Ajayan Pulickel M. and Vajtai Róbert: Layer-by-layer assembly of TiO2nanowire/carbon nanotube films and characterization of their photocatalytic activity.
Nanotechnology, 22 (19). N°195701. ISSN 0957-4484 (2011)

Darányi Mária and Sarusi István and Sápi András and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Erdőhelyi András: Characterization of carbon thin films prepared by the thermal decomposition of spin coated polyacrylonitrile layers containing metal acetates.
Thin Solid Films, 520 (1). pp. 57-63. ISSN 00406090 (2011)

Dobó András and Pulman Stephen G.: Interpreting noun compounds using paraphrases.
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL, 46. pp. 59-66. ISSN 1135-5948 (2011)

Dombi József Dániel and Kertész Attila: Advanced scheduling techniques with the Pliant system for high-level Grid brokering.
Communications in Computer and Information Science, 129 (Part 3). pp. 173-185. ISSN 1865-0929 (2011)

Dudás Gábor and Pernyész Péter: A globális városok térkapcsolatának vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
TÉR ÉS TÁRSADALOM, 25 (4). pp. 81-105. ISSN 0237-7683 (2011)

Dósa György and Imreh Csanád: Online algoritmusok: egyetemi tananyag.
Typotex, Budapest. (2011) ISBN 978 963 279 508 9

E

Enyedy Éva Anna and Farkas Etelka and Dömötör Orsolya and Santos M Amélia: Interaction of folic acid and some matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor folate-γ-hydroxamate derivatives with Zn(II) and human serum albumin.
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 105 (3). pp. 444-453. ISSN 0162-0134 (2011)

Enyedy Éva Anna and Horváth László and Hetényi Anasztázia and Tuccinardi Tiziano and Hartinger Christian G. and Keppler Bernhard K. and Kiss Tamás: Interactions of the carrier ligands of antidiabetic metal complexes with human serum albumin: a combined spectroscopic and separation approach with molecular modeling studies.
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 19 (14). pp. 4202-4210. ISSN 0968-0896 (2011)

F

Fabula Szabolcs: Challenges for Hungarian Geography: Perspectives of 'Disability Studies' in Hungary.
FORUM GEOGRAFIC, 10 (2). pp. 235-243. ISSN 1583-1523 (2011)

Fabula Szabolcs and Pócsi Gabriella and Pap Ági: Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 64. Vándorgyűlését követő külföldi tanulmányútról.
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 135 (3). pp. 313-316. ISSN 0015-5411 (2011)

Farsang Andrea and Barta Károly and Bartus Máté and Négyesi Gábor and Szatmári József: Szélsőséges időjárási jelenségek egyik lehetséges talajtani következménye az Alföldön: defláció okozta tápanyag veszteség becslése csernozjom talajainkon.
In: Környezeti változások és az Alföld. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, pp. 271-282. (2011) ISBN 978-963-85437 8 3

Farsang Andrea and Kitka Gergely and Barta Károly: Mezőgazdaságilag hasznosított kisvízgyűjtők talajerózióhoz kötődő elemdinamikája.
Talajvédelem. pp. 339-349. ISSN 1216-9560 (2011)

Fintor Krisztián and M. Tóth Tivadar and Schubert Félix: Hydrothermal palaeofluid circulation in the fracture network of the Baksa Gneiss Complex of SW Pannonian Basin, Hungary.
GEOFLUIDS, 11 (2). pp. 144-165. ISSN 1468-8115 (2011)

Fritsi Daniel and Nagy Csaba and Ferenc Rudolf and Gyimóthy Tibor: A layout independent GUI test automation tool for applications developed in Magic/uniPaaS.
In: 12th Symposium on Programming Languages and Software Tools. SPLST'11. Tallinn, Estonia, 5-7 October 2011. Proceedings (ed. Jaan Penjam). TUT Press [Tallinn University of Technology Press], Tallin, pp. 248-259. (2011) ISBN 978-9949-23-178-2

Földi Péter and Szaszkó-Bogár Viktor and Peeters François Maria: High-temperature conductance of a two-dimensional superlattice controlled by spin-orbit interaction.
PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS, 83 (11). Terjedelem: 6 p.-Azonosító: 115313. ISSN 1098-0121 (2011)

G

Galgóczy László Norbert and Bácsi Andrea and Homa Mónika and Virágh Máté and Papp Tamás and Vágvölgyi Csaba: In vitro antifungal activity of phenothiazines and their combination with amphotericin B against different Candida species.
Mycoses, 54 (6). e737-e743. ISSN 0933-7407 (2011)

Galgóczy László Norbert and Guba Melinda and Papp Tamás and Krisch Judit and Vágvölgyi Csaba and Tserennadmid Rentsenkhand: In vitro antibacterial effect of a mumijo preparation from Mongolia.
African Journal of Microbiology Research, 5 (22). pp. 3832-3835. ISSN 1996-0808 (2011)

Galgóczy László Norbert and Kovács Laura and Papp Tamás and Vágvölgyi Csaba: Phaeoacremonium.
In: Molecular detection of human fungal pathogens. Taylor and Francis, London, pp. 461-471. (2011) ISBN 9781439812402

Galgóczy László Norbert and Kovács Laura and Vágvölgyi Csaba: Defensin-like antifungal proteins secreted by filamentous fungi.
In: Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology. Microbiology Series, Vol. 1 (Nº 2). FORMATEX, Badajoz, pp. 550-559. (2011) ISBN 978-84-614-6194-3

Galgóczy László Norbert and Nyilasi Ildikó and Papp Tamás and Vágvölgyi Csaba: Statins as antifungal agents.
World Journal of Clinical Infectious Diseases, 1 (1). pp. 4-10. ISSN 2220-3176 (2011)

Gara Mihály and Balázs Péter Attila: Bináris tomográfiai rekonstrukció objektum alapú evolúciós algoritmussal.
In: KÉPAF 2011. 8th conference of the Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition, 2011.01.25 -2011.01.28, Szeged. pp. 117-127.

Gazsi Andrea and Bánsági Tamás and Solymosi Frigyes: Decomposition and reforming of formic acid on supported Au catalysts: production of CO-free H2.
Journal of Physical Chemistry C, 115 (31). pp. 15459-15466. ISSN 1932-7447 (2011)

Gazsi Andrea and Koós Ákos and Bánsági Tamás and Solymosi Frigyes: Adsorption and decomposition of ethanol on supported Au catalysts.
Catalysis Today, 160 (1). pp. 70-78. ISSN 0920-5861 (2011)

Gazsi Andrea and Ugrai Imre and Solymosi Frigyes: Production of hydrogen from dimethyl ether on supported Au catalysts.
Applied Catalysis A: General, 391 (1-2). pp. 360-366. ISSN 0926-860X (2011)

Gellért Levente and Fuzik János and Göblös Anikó and Sárközi Kitti and Marosi Máté Gábor and Kis Zsolt and Farkas Tamás and Szatmári István and Fülöp Ferenc and Vécsei László and Toldi József: Neuroprotection with a new kynurenic acid analog in the four-vessel occlusion model of ischemia.
European Journal of Pharmacology, 667 (1-3). pp. 182-187. ISSN 0014-2999 (2011)

Gingl Zoltán: Fabricate a high-resolution sensor-to-USB interface.
EDN, 56 (22). pp. 54-57. ISSN 0012-7515 (2011)

Gingl Zoltán: Sub-$10 sound card photogate variants.
PHYSICS TEACHER, 49. pp. 390-391. ISSN 0031-921X (2011)

Gingl Zoltán and Kocsis Péter: Measure resistance and temperature with a sound card.
EDN, 56 (10). pp. 58-59. ISSN 0012-7515 (2011)

Gingl Zoltán and Kopasz Katalin: High-resolution stopwatch for cents.
PHYSICS EDUCATION, 46 (4). pp. 430-432. ISSN 0031-9120 (2011)

Gingl Zoltán and Mingesz Róbert Zoltán and Makra Péter and Kopasz Katalin and Mellár János Zsolt: Nyílt forrású szenzor-USB interfészek fejlesztése interdiszciplináris oktatás támogatására.
In: Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia. Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, pp. 981-988. (2011) ISBN 978-963-473-461-1

Gingl Zoltán and Mingesz Róbert Zoltán and Makra Péter and Mellár János Zsolt: Review of sound card photogates.
European Journal of Physics, 32 (4). pp. 905-924. ISSN 0143-0807 (2011)

Gingl Zoltán and Mingesz Róbert Zoltán and Mellár János Zsolt and Lupsic Balázs and Kopasz Katalin: Efficient Sound Card Based Experimention At Different Levels Of Natural Science Education.
In: Proceeding Book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011. University of Ljubljana, Ljubljana, Szlovénia, pp. 138-143. (2011) ISBN 978-961-269-637-5

Gosztolya Gábor and Kovács György and Tóth László: Spoken term detection from noisy input.
In: Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI) 2011: 6th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. IEEE Hungary Section, Budapest, Magyarország, pp. 91-96. (2011) ISBN 9781424491094

Gosztolya Gábor and Tóth László: Improving the Sound Recording Quality of Wireless Sensors Using Automatic Gain Control Methods.
BULETINUL STIINTIFIC AL UNIVERSITATII POLITEHNICA DIN TIMISOARA ROMANIA SERIA AUTOMATICA SI CALCULATORAE / SCIENTIFIC BULLETIN OF POLITECHNICA UNIVERSITY OF TIMISOARA TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL AND COMPUTER SCIENCE , 56(70) (2). pp. 47-56. ISSN 1224-600X (2011)

Gosztolya Gábor and Tóth László: Spoken term detection based on the most probable phoneme sequence.
In: IEEE 9th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. IEEE Press, Piscataway, USA, pp. 101-106. (2011) ISBN 978-1-4244-7429-5

Goyal Anubha and Mohl Melinda and Kumar Ashavani and Puskás Róbert and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Kiricsi Imre and Ajayan Pulickel M.: In situ synthesis of catalytic metal nanoparticle-PDMS membranes by thermal decomposition process.
Composites Science and Technology, 71 (2). pp. 129-133. ISSN 02663538 (2011)

Griechisch Erika and Pluhár András: Community Detection by using the Extended Modularity.
Acta Cybernetica (Szeged), 20. pp. 69-85. ISSN 0324-721X (2011)

Gulyás Balázs and Pavlova Elena and Kása Péter and Gulya Károly and Bakota Lidia and Várszegi Szilvia and Keller Éva and Horváth Mónika Csilla and Nag Sangram and Hermecz Istvá and Magyar Kálmán and Halldin Christer: Activated MAO-B in the brain of Alzheimer patients, demonstrated by [11C]-L-deprenyl using whole hemisphere autoradiography.
Neurochemistry International, 58 (1). pp. 60-68. ISSN 0197-0186 (2011)

Gyimóthy Tibor and Havasi Ferenc and Kiss Ákos: Fordítóprogramok.
Typotex, Budapest. (2011) ISBN 978-963-279-503-4

Gyurkovits Zita and Kálló Karola and Bakki Judit and Jancsó Gáborné Katona Márta and Bitó Tamás and Pál Attila and Orvos Hajnalka: Neonatal outcome of macrosomic infants: an analysis of a two-year period.
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, 159 (2). pp. 289-292. ISSN 0301-2115 (2011)

Gácsi Attila and Pallagi Attila and Tasi Gyula and Peintler Gábor and Pálinkó István and Sipos Pál Miklós: Kalcium-hidroxid oldhatósága lúgos és extrém lúgos közegben 25 és 50 °C-on.
In: XXXIV. Kémiai Előadói Napok. JATEPress, Szeged, pp. 125-129. (2011) ISBN 978 963 315 062 7

Gál Tamás Mátyás and Unger János: 3D városi felszíngeometriai adatbázis jellemzői és városklimatológiai alkalmazási lehetőségei Szeged példáján.
In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, Magyarország, pp. 75-82. (2011) ISBN 978-963-318-116-4

Gál Tamás Mátyás and Unger János: Solar access and energy gain of the buildings in a densely built urban area.
In: 17th Building Services, Mechanical and Building Industry Days International Conference: Urban Enregy Conference. Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and Information Systems, Budapest, pp. 37-42. (2011) ISBN 978-963-313-039-1

Gál Tamás Mátyás and Unger János: Tetők potenciális szoláris energia-bevételének kiszámítása egy belvárosi területen.
MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET, 60 (10). pp. 7-10. ISSN 1215-9913 (2011)

Götze Jens and Müller Alexandra and Polgári Márta Piroska and Pál-Molnár Elemér: Biosignaturen in Achat/Chalcedon - die Rolle von Mikroorganismen bei der Bildung von SiO2.
MINERALIEN-WELT, 22 (1). pp. 90-96. ISSN 0939-6640 (2011)

H

Halasi Gyula and Ugrai Imre and Solymosi Frigyes: Photocatalytic decomposition of ethanol on TiO2 modified by N and promoted by metals.
Journal of Catalysis, 281 (2). pp. 309-317. ISSN 0021-9517 (2011)

Halonen Niina and Sápi András and Nagy László and Puskás Róbert and Leino Anne-Riikka and Mäklin Jani and Kukkola Jarmo and Tóth Géza and Wu Ming-Chung and Liao Hsueh-Chung and Su Wei-Fang and Shchukarev Andrey and Mikkola Jyri-Pekka and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Kordás Krisztián: Low-temperature growth of multi-walled carbon nanotubes by thermal CVD.
physica status solidi (b), 248 (11). pp. 2500-2503. ISSN 03701972 (2011)

Hammerle M and Gál Tamás Mátyás and Unger János and Matzarakis A: Introducing a script for calculating the sky view factor used for urban climate investigations.
ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA, 44-45. pp. 83-92. ISSN 1587-5903 (2011)

Hantos Norbert and Balázs Péter Attila: Mediánszűrés alkalmazása algebrai rekonstrukciós módszerekben.
In: KÉPAF 2011. 8th conference of the Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition, 2011.01.25 -2011.01.28, Szeged. pp. 106-116.

Hatvani Lóránt and Czifra Dorina and Urbán Péter and Manczinger László and Vágvölgyi Csaba and Kredics László: Trichoderma in Agaricus mushroom cultivation.
Shkola Gribovodstva, 2 (68). pp. 34-36. (2011)

Hatvani Lóránt and Czifra Dorina and Urbán Péter and Manczinger László and Vágvölgyi Csaba and Kredics László: Trichoderma in Agaricus mushroom cultivation.
Shkola Gribovodstva, 1 (67). pp. 18-21. (2011)

Havasi Ferenc: An improved B+ tree for flash file systems.
Lecture Notes in Computer Science, 6543. pp. 297-307. ISSN 0302-9743 (2011)

Hegedűs Péter and Bakota Tibor and Illés László and Ladányi Gergely and Ferenc Rudolf and Gyimóthy Tibor: Source code metrics and maintainability: a case study.
In: Software Engineering, Business Continuity, and Education. Proceedings of the International Conferences ASEA, DRBC and EL 2011 (eds. Tai-hoon Kim - et al.). Jeju Island, 8-10 December 2011. Communications in Computer and Information Science - ISSN 1865-0929 (257). Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 272-284. (2011) ISBN 978-3-642-27206-6

Horváth Edina and Máté Zsuzsanna and Oszlánczi Gábor and Sárközi Leila and Kozma Gábor and Sápi András and Paulik Edit and Papp András and Szabó Andrea: Central nervous system effects of combined nanoparticulate lead exposure.
FIZIOLOGIA, 21 (1 (69)). pp. 13-16. ISSN 1223-2076 (2011)

Horváth Edina and Oszlánczi Gábor and Máté Zsuzsanna and Szabó Andrea and Kozma Gábor and Sápi András and Kónya Zoltán and Paulik Edit and Nagymajtényi László and Papp András: Nervous system effects of dissolved and nanoparticulate cadmium in rats in subacute exposure.
JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY, 31 (5). pp. 471-476. ISSN 0260-437X (2011)

J

Janáky Csaba and Kormányos Attila and Visy Csaba: Magnetic hybrid modified electrodes, based on magnetite nanoparticle containing polyaniline and poly(3,4-ethylenedioxythiophene).
Journal of Solid State Electrochemistry, 15 (11-12). pp. 2351-2359. ISSN 1432-8488 (2011)

Jelasity Márk: Gossip.
In: Self-organising software. From natural to artificial adaptation (eds. Giovanna Di Marzo Serugendo - Marie-Pierre Gleizes - Anthony Karageorgos). Natural Computing Series . Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 139-162. (2011) ISBN 978-3-642-17347-9

Jelasity Márk and Bilicki Vilmos: Scalable stealth mode P2P overlays of very small constant degree.
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, 6 (4). Article Number: 27. ISSN 1556-4665 (2011)

Jelasity Márk and Bilicki Vilmos and Kasza Miklós: Modeling network-level impacts of P2P flows.
In: Proceedings of the 19th International Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP 2011). Ayia Napa, 9-11 February 2011. IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 590-594. (2011) ISBN 978-0-7695-4328-4

K

Kakuja-Tóth Gabriella and Végh Ádám Zoltán and Beszédes Árpád and Gyimóthy Tibor: Adding process metrics to enhance modification complexity prediction.
In: Proceedings of the 2011 IEEE 19th International Conference on Program Comprehension (ICPC 2011). Kingston (ON), 22-24 June 2011. IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 201-204. (2011) ISBN 978-1-61284-308-7

Kakuja-Tóth Gabriella and Végh Ádám Zoltán and Beszédes Árpád and Schrettner Lajos and Gergely Tamás and Gyimóthy Tibor: Adjusting effort estimation using micro-productivity profiles.
In: 12th Symposium on Programming Languages and Software Tools. SPLST'11. Tallinn, Estonia, 5-7 October 2011. Proceedings (ed. Jaan Penjam). TUT Press [Tallinn University of Technology Press], Tallin, pp. 207-218. (2011) ISBN 978-9949-23-178-2

Kardos Péter and Palágyi Kálmán: On topology preservation for hexagonal parallel thinning algorithms.
In: Combinatorial Image Analysis: 14th International Workshop, IWCIA 2011, Proceedings. Springer, Heidelberg; New York, pp. 31-42. (2011)

Kardos Péter and Palágyi Kálmán: Order-Independent Sequential Thinning in Arbitrary Dimensions.
In: Signal and Image Processing and Applications / 716: Artificial Intelligence and Soft Computing. Proceedings of the IASTED International Conference. June 22 - 24, 2011 Crete, Greece. IASTED - ACTA Press, Crete, pp. 129-134. (2011) ISBN 978-0-88986-885-4

Kasza Miklós and Bilicki Vilmos and Jelasity Márk: Small degree BitTorrent.
PERIODICA POLYTECHNICA-ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, 55 (3-4). pp. 111-117. ISSN 2064-5260 (2011)

Kasza Miklós and Szűcs Vilmos and Végh Ádám Zoltán and Török Tibor: Passive vs. active measurement: the role of smart sensors.
In: IARIA Proceedings of UBICOMM 2011. The Fifth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies (eds. Sathiamoorthy Manoharan - et al.). Lisbon, 20-25 November 2011. XPS Xpert Publishing Service, Wilmington (DE), pp. 333-337. (2011) ISBN 978-1-61208-171-7

Keresztes Attila and Birkás Erika and Páhi Annamária and Tóth Géza and Bakota Lidia and Gulya Károly and Szűcs Mária: Pharmacology of a new tritiated endomorphin-2 analog containing the proline mimetic cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid.
Peptides, 32 (4). pp. 722-728. ISSN 0196-9781 (2011)

Kertész Attila: Interoperability in grid resource management. Multi- and meta-brokering in grid computing.
LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. (2011) ISBN 978-3-8465-5316-9

Kertész Attila and Farkas Zoltán and Kacsuk Péter: Multi-level brokering solution for interoperating Service and Desktop Grids.
In: Euro-Par 2010. Parallel processing workshops. Ischia, 2010. Revised selected papers. Lecture notes in computer science, 6586 . Springer, Berlin, pp. 271-278. (2011) ISBN 978-3-642-21877-4

Kertész Attila and Kecskeméti Gábor and Brandic Ivona: Autonomic SLA-aware Service Virtualization for distributed systems.
In: 19th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing. IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 503-510. (2011) ISBN 978-1-4244-9682-2

Kincses Zoltán and Orzó László and Nagy Zoltán and Mező György and Szolgay Péter: High-speed, SAD based wavefront sensor architecture implementation on FPGA.
Journal of Signal Processing Systems, 63 (3). pp. 279-290. ISSN 1939-8018 (2011)

Knipl István and Sümegi Pál: Két rendszer határán – Az ember és környezet kapcsolata a sárközi dunai allúvium és a Duna – Tisza köze peremén.
In: Környezeti változások és az Alföld. A Nagyalföld Alapítvány kötetei (7). Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, pp. 45-54. (2011) ISBN 9789638543783

Kopasz Katalin and Makra Péter and Gingl Zoltán: Edaq530: a transparent, open-end and open-source measurement solution in natural science education.
European Journal of Physics, 32 (2). pp. 491-504. ISSN 0143-0807 (2011)

Kovács Laura and Virágh Máté and Takó Miklós and Papp Tamás and Vágvölgyi Csaba and Galgóczy László Norbert: Isolation and characterization of Neosartorya fischeri antifungal protein (NFAP).
Peptides, 32 (8). pp. 1724-1731. ISSN 0196-9781 (2011)

Kredics László and Czifra Dorina and Urbán Péter and Manczinger László and Vágvölgyi Csaba and Hatvani Lóránt: A termesztett csiperke zöldpenészes fertőzése.
Mikológiai Közlemények Clusiana, 50 (2). pp. 199-218. ISSN 0133-9095 (2011)

Kredics László and Hatvani Lóránt and Manczinger László and Vágvölgyi Csaba and Antal Zsuzsanna: Trichoderma.
In: Molecular Detection of Human Fungal Pathogens. Taylor & Francis Group, London, pp. 509-526. (2011)

Kredics László and Leitgeb Balázs and Hatvani Lóránt and Manczinger László and Vágvölgyi Csaba and Szekeres András: Distribution of mono- and disaccharide-releasing extracellular enzyme production abilities within a Trichoderma population from Hungarian winter wheat rhizosphere.
In: Proceedings of the BIOXEN Seminar "Novel approaches for environmental protection". University of Novi Sad, Novi Sad, pp. 56-62. (2011)

Kredics László and Láday Miklós and Körmöczi Péter and Manczinger László and Rákhely Gábor and Vágvölgyi Csaba and Szekeres András: Trichoderma communities of the winter wheat rhizosphere.
Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 6 (Suppl.). pp. 413-418. ISSN 1788-5345 (2011)

Kubicek Christian P. and Herrera-Estrella Alfredo and Seidl-Seiboth Verena and Martinez Diego A. and Druzhinina Irina S. and Thon Michael and Zeilinger Susanne and Casas-Flores Sergio and Horwitz Benjamin A. and Mukherjee Prasun K and Mukherjee Mala and Kredics László and Alcaraz Luis D and Aerts Andrea and Antal Zsuzsanna and Atanasova Lea and Cervantes-Badillo Mayte G and Challacombe Jean and Chertkov Olga and McCluskey Kevin and Coulpier Fanny and Deshpande Nandan and Döhren Hans von and Ebbole Daniel J and Esquivel-Naranjo Edgardo U and Fekete Erzsébet and Flipphi Michel and Glaser Fabian and Gómez-Rodríguez Elida Y and Gruber Sabine and Han Cliff and Henrissat Bernard and Hermosa Rosa and Hernández-Oñate Miguel and Karaffa Levente and Kosti Idit and Le Crom Stéphane and Lindquist Erika and Lucas Susan and Lübeck Mette and Lübeck Peter S. and Margeot Antoine and Metz Benjamin and Misra Monica and Nevalainen Helena and Omann Markus and Packer Nicolle and Perrone Giancarlo and Uresti-Rivera Edith E and Salamov Asaf and Schmoll Monika and Seiboth Bernhard and Shapiro Harris and Sukno Serenella and Tamayo-Ramos Juan Antonio and Tisch Doris and Wiest Aric and Wilkinson Heather H and Zhang Michael and Coutinho Pedro M and Kenerley Charles M and Monte Enrique and Baker Scott E and Grigoriev Igor V: Comparative genome sequence analysis underscores mycoparasitism as the ancestral life style of Trichoderma.
Genome Biology, 12 (4). Terjedelem: 15 p.-Azonosító: R40. ISSN 1474-7596 (2011)

Kukovecz Ákos and Pótári Gábor and Oszkó Albert and Kónya Zoltán and Erdőhelyi András and Kiss T. János: Probing the interaction of Au, Rh and bimetallic Au–Rh clusters with the TiO2 nanowire and nanotube support.
Surface Science, 605 (11-12). pp. 1048-1055. ISSN 00396028 (2011)

Kántor Noémi and Gulyás Ágnes and Égerházi Lilla Andrea and Unger János: Assessments of the outdoor thermal conditions in Szeged, Hungary: thermal sensation ranges for local residents.
In: Climate and Constructions, 2011.10.24-2011.10.25, Karlsruhe. pp. 181-190.

Kántor Noémi and Unger János: The most problematic variable in the course of human-biometeorological comfort assessment - the mean radiant temperature.
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 3 (1). pp. 90-100. ISSN 2081-9900 (2011)

Kántor Noémi and Égerházi Lilla Andrea and Gulyás Ágnes: Assessment of the Outdoor Thermal Conditions in Szeged, Hungary: Perceptions and Preferences of Local Individuals.
In: Climate and Constructions, 2011.10.24-2011.10.25, Karlsruhe. pp. 307-314.

Kürti Levente and Kukovecz Ákos and Kozma Gábor and Ambrus Rita and Deli Mária Anna and Révész Piroska: Study of the parameters influencing the co-grinding process for the production of meloxicam nanoparticles.
POWDER TECHNOLOGY, 212 (1). pp. 210-217. ISSN 0032-5910 (2011)

L

Ladányi Zsuzsanna and Rakonczai János and Deák Áron József: A Hungarian landscape under strong natural and human impact in the last century.
CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 6 (2). pp. 35-44. ISSN 1842-4090 (2011)

Lehotai Nóra and Megyeriné Pető Andrea and Bajkán Szilvia and Erdei László and Tari Irma and Kolbert Zsuzsanna: In vivo and in situ visualization of early physiological events induced by heavy metals in pea root meristem.
Acta Physiologiae Plantarum, 33 (6). pp. 2199-2207. ISSN 0137-5881 (2011)

Lehotai Nóra and Megyeriné Pető Andrea and Weisz Máté and Erdei László and Kolbert Zsuzsanna: Generation of reactive oxygen and nitrogen species in pea cultivars under copper exposure.
Acta Biologica Szegediensis, 55 (2). pp. 273-278. ISSN 1588-385X (2011)

Lőrinczi Gábor: Density and spatial pattern of nests in sub-Mediterranean ground-dwelling ant communities (Hymenoptera: Formicidae).
COMMUNITY ECOLOGY, 12 (1). pp. 51-57. ISSN 1585-8553 (2011)

Lőrinczi Gábor: Lasius nitidigaster Seifert, 1996 - a new ant species (Hymenoptera: Formicidae) for the Hungarian fauna.
NATURA SOMOGYIENSIS, 19. pp. 223-225. ISSN 1587-1908 (2011)

Lőrinczi Gábor and Bozsó Miklós and Duma Ioan and Petrescu Marian and Gallé Róbert and Torma Attila: Preliminary results on the invertebrate fauna (Araneae, Orthoptera, Heteroptera and Hymenoptera: Formicidae) of alkaline grasslands of the Hungarian-Romanian border.
TISCIA MONOGRAPH SERIES, 9. pp. 159-173. ISSN 1418-0448 (2011)

M

Magyar Donát and Bognár Csaba and Kredics László: Múmiák vizsgálata mikrobiológiai módszerekkel.
In: Múmiák testközelben : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2011. június 9 - október 22. Szépművészeti Múzeum, Budapest, Magyarország, pp. 41-44. (2011) ISBN 978-963-7063-82-4

Magyar Donát and Eszéki Eszter R. and Oros Gyula and Szécsi Árpád and Kredics László and Hatvani Lóránt and Körmöczi Péter: The air spora of an orchid greenhouse.
Aerobiologia, 27 (2). pp. 121-134. ISSN 0393-5965 (2011)

Maklin Jani and Halonen Niina and Tóth Géza and Sápi András and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Jantunen Heli and Mikkola Jyri-Pekka and Kordás Krisztián: Thermal diffusivity of aligned multi-walled carbon nanotubes measured by the flash method.
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH, 248 (11). pp. 2508-2511. ISSN 0370-1972 (2011)

Manikandan Palanisamy and Galgóczy László Norbert and Selvam Kanesan Panneer and Shobana Coimbatore Subramanian and Kocsubé Sándor and Vágvölgyi Csaba and Narendran Venkatapathy and Kredics László: Fusarium.
In: Molecular Detection of Human Fungal Pathogens. Dongyou Liu (szerk.). Taylor & Francis Group, London, pp. 409-425. (2011) ISBN 1-4398-1240-3, 978-1-4398-1240-2

Manikandan Palanisamy and Vágvölgyi Csaba and Narendran Venkatapathy and Selvam Kanesan Panneer and Kredics László: Neocosmospora.
In: Molecular Detection of Human Fungal Pathogens. Dongyou Liu (szerk.). Taylor & Francis Group, London, pp. 441-450. (2011) ISBN 1-4398-1240-3, 978-1-4398-1240-2

Marosi Attila and Kecskeméti Gábor and Kertész Attila and Kacsuk Péter: FCM: an architecture for integrating IaaS cloud systems.
In: IARIA Proceedings of CLOUD COMPUTING 2011. The Second International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization (eds. Massimo Villari - et al.). Rome, 25-30 September 2011. XPS Xpert Publishing Service, Wilmington (DE), pp. 7-12. (2011) ISBN 978-1-61208-153-3

Megyeriné Pető Andrea and Lehotai Nóra and Lozano-Juste Jorge and Leon Jose and Tari Irma and Erdei László and Kolbert Zsuzsanna: Involvement of nitric oxide and auxin in signal transduction of copper-induced morphological responses in Arabidopsis seedlings.
Annals of Botany, 108 (3). pp. 449-457. ISSN 0305-7364 (2011)

Miholics Orsika and Rica Tamás and Horváth Dezső and Tóth Ágota: Oscillatory and stationary convective patterns in a reaction driven gravity current.
Journal of Chemical Physics, 135 (20). Terjedelem: 18 p.-Azonosító: 204501. ISSN 0021-9606 (2011)

Mingesz Róbert Zoltán and Gingl Zoltán and Makra Péter and Kocsis Péter Balázs and Mellár János Zsolt: Laboratóriumi gyakorlatok a mérnök-informatikus oktatásban.
In: Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia. Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, pp. 973-980. (2011) ISBN 978-963-473-461-1

Mingesz Róbert Zoltán and Gingl Zoltán and Mellár János Zsolt and Vadai Gergely: Compact USB-based Instruments for Education and Remote Laboratory Projects.
In: Proceeding Book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011. University of Ljubljana, Ljubljana, Szlovénia, pp. 144-150. (2011) ISBN 978-961-269-637-5

Mohl Melinda and Dobó Dorina and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Kordás Krisztián and Wei Jinquan and Vajtai Róbert and Ajayan Pulickel M.: Formation of CuPd and CuPt Bimetallic Nanotubes by Galvanic Replacement Reaction.
The Journal of Physical Chemistry C, 115 (19). pp. 9403-9409. ISSN 1932-7447 (2011)

Muladi Beáta and Csépe Zoltán: Vezeték nélküli szenzorhálózatok egy barlangi alkalmazási lehetősége.
KARSZT ÉS BARLANG, 42 (1-2). pp. 29-39. ISSN 0324-6221 (2011)

Murzin Dmitry Yu. and Szőllősi György: Unusual behavior of modifier mixtures in heterogeneous enantioselective catalysis: beyond nonlinear phenomena.
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 103 (1). pp. 1-9. ISSN 1878-5190 (2011)

Mónus Ferenc and Szabó Krisztián and Lózsa Anita and Pénzes Zsolt and Barta Zoltán: Intersexual size and plumage differences in tree sparrows (Passer montanus) - a morphologicals study based on molecular sex determination.
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 57 (3). pp. 269-276. ISSN 1217-8837 (2011)

N

Naeimi Shahram and Khodaparast Sayyed Akbar and Javan-Nikkhah Mohammad and Vágvölgyi Csaba and Kredics László: Species Pattern and Phylogenetic Relationships of Trichoderma Strains in Rice Fields of Southern Caspian Sea, Iran.
Cereal Research Communications, 39 (4). pp. 560-568. ISSN 0133-3720 (2011)

Naeimi Shahram and Kocsubé Sándor and Antal Zsuzsanna and Okhovvat Sayyed Mahmood and Javan-Nikkhah Mohammad and Vágvölgyi Csaba and Kredics László: Strain-specific SCAR markers for the detection of Trichoderma harzianum AS12-2, a biological control agent against Rhizocto nia solani, the causal agent of rice sheath blight.
Acta Biologica Hungarica, 62 (1). pp. 73-84. ISSN 0236-5383 (2011)

Nagy Anett Júlia and Berényi Antal and Gulya Károly and Norita Masao and Benedek György and Nagy Attila: Direct projection from the visual associative cortex to the caudate nucleus in the feline brain.
Neuroscience Letters, 503 (1). pp. 52-57. ISSN 0304-3940 (2011)

Nagy Csaba and Vidács László and Ferenc Rudolf and Gyimóthy Tibor and Kocsis Ferenc and Kovács István: Complexity measures in 4GL environment.
In: International Conference on Computational Science and Its Applications. ICCSA 2011. Proceedings, Part V. Santander, Spain, 20-23 June 2011. Lecture Notes in Computer Science, 6786 . Springer, Berlin; Heidelberg, pp. 293-309. (2011) ISBN 978-3-642-21933-7

Nagy Csaba and Vidács László and Ferenc Rudolf and Gyimóthy Tibor and Kocsis Ferenc and Kovács István: Solutions for reverse engineering 4GL applications, recovering the design of a logistical wholesale system.
In: Proceedings of the 15th European Conference on Software Maintenance and Reengineering - CSMR'11 (eds. Tom Mens - Yiannis Kanellopoulos - Andreas Winter). Oldenburg, 1-4 March 2011. IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 343-346. (2011) ISBN 978-1-61284-259-2

Nagy Dávid and Kocsis Kitti and Fuzik János and Marosi Máté Gábor and Kis Zsolt and Toldi József and Farkas Tamás: Kainate postconditioning restores LTP in ischemic hippocampal CA1: Onset-dependent second pathophysiological stress.
NEUROPHARMACOLOGY, 61 (5-6). pp. 1026-1032. ISSN 0028-3908 (2011)

Nagy Gábor and Imre Gergely and Csernetics Árpád and Petkovits Tamás and Nagy László G. and Szekeres András and Vágvölgyi Csaba and Papp Tamás: A prenyl pyrophosphate synthase gene from the zygomycete fungus, Gilbertella persicaria.
Acta Biologica Szegediensis, 55 (1). pp. 7-12. ISSN 1588-385X (2011)

Nagy István and Filkor Kata and Németh Tibor Mihály and Hamari Zsuzsanna and Vágvölgyi Csaba and Gácser Attila: In vitro interactions of Candida parapsilosis wild type and lipase deficient mutants with human monocyte derived endritic cells.
BMC Microbiology, 11 (1). Azonosító: N°122-Terjedelem: 9. p.. ISSN 1471-2180 (2011)

Nagy Károly and Plangár Imola and Tuka Bernadett and Gellért Levente and Varga Dániel Péter and Demeter Ildikó and Farkas Tamás and Kis Zsolt and Marosi Máté Gábor and Zádori Dénes and Klivényi Péter and Fülöp Ferenc and Szatmári István and Vécsei László and Toldi József: Synthesis and biological effects of some kynurenic acid analogs.
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 19 (24). pp. 7590-7596. ISSN 0968-0896 (2011)

Nagy László G. and Petkovits Tamás and Kovács Gábor M. and Voigt Kerstin and Vágvölgyi Csaba and Papp Tamás: Where is the unseen fungal diversity hidden? A study of Mortierella reveals a large contribution of reference collections to the identification of fungal environmental sequences.
New Phytologist, 191 (3). pp. 789-794. ISSN 0028-646X (2011)

Nagy László G. and Walther Git and Házi Judit and Vágvölgyi Csaba and Papp Tamás: Understanding the Evolutionary Processes of Fungal Fruiting Bodies: Correlated Evolution and Divergence Times in the Psathyrellaceae.
Systematic Biology, 60 (3). pp. 303-317. ISSN 1063-5157 (2011)

Nagyné Frank Éva and Molnár Judit and Zupkó István and Kádár Zalán and Wölfling János: Synthesis of novel steroidal 17α-triazolyl derivatives via Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition, and an evaluation of their cytotoxic activity in vitro.
STEROIDS, 76 (10-11). pp. 1141-1148. ISSN 0039-128X (2011)

Nguyen Long Nam and Gácser Attila and Nosanchuk Joshua D.: Secreted lipases supply fatty acids for yeast growth in the absence of de novo fatty acid synthesis.
Virulence, 2 (6). pp. 538-541. ISSN 2150-5594 (2011)

Nguyen Long Nam and Gácser Attila and Nosanchuk Joshua D.: The stearoyl-coenzyme a desaturase 1 is essential for virulence and membrane stress in Candida parapsilosis through unsaturated fatty acid production.
Infection and Immunity, 79 (1). pp. 136-145. ISSN 0019-9567 (2011)

Nguyen Long Nam and Hamari Zsuzsanna and Kadereit Bert and Trofa David and Mariangela Agovino and Martinez Luis R. and Gácser Attila and Silver David L. and Nosanchuk Joshua D.: Candida parapsilosis fat storage-inducing transmembrane (FIT) protein 2 regulates lipid droplet formation and impacts virulence.
Microbes and Infection, 13 (7). pp. 663-672. ISSN 1286-4579 (2011)

Németh Gábor and Kardos Péter and Palágyi Kálmán: 2D parallel thinning and shrinking based on sufficient conditions for topology preservation.
Acta Cybernetica (Szeged), 20 (1). pp. 125-144. ISSN 0324-721X (2011)

Németh Gábor and Kardos Péter and Palágyi Kálmán: Thinning combined with iteration-by-iteration smoothing for 3D binary images.
Graphical Models, 73 (6). pp. 335-345. ISSN 1524-0703 (2011)

Németh Gábor and Kardos Péter and Palágyi Kálmán: A family of topology–preserving 3D parallel 6–subiteration thinning algorithms.
In: Combinatorial Image Analysis: 14th International Workshop, IWCIA 2011, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6636 . Springer, pp. 17-30. (2011) ISBN 978-3-642-21072-3

Németh Gábor and Palágyi Kálmán: 2D Parallel Thinning Algorithms Based on Isthmus-Preservation.
In: ISPA 2011: 7th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis: Dubrovnik, Croatia, 4 - 6 September 2011. IEEE, Piscataway, Piscataway, pp. 585-590. (2011) ISBN 9789531841597

Németh Gábor and Palágyi Kálmán: Topology preserving parallel thinning algorithms.
International Journal of Imaging Systems and Technology, 21 (1). pp. 37-40. ISSN 0899-9457 (2011)

O

Ormándi Róbert and Hegedűs István and Jelasity Márk: Asynchronous peer-to-peer data mining with stochastic gradient descent.
Lecture Notes in Computer Science, 6852. pp. 528-540. ISSN 0302-9743 (2011)

Oszkó Albert and Pótári Gábor and Erdőhelyi András and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Kiricsi Imre and Kiss T. János: Structure of the Au–Rh bimetallic system formed on titanate nanowires and nanotubes.
Vacuum, 85 (12). pp. 1114-1119. ISSN 0042207X (2011)

P

Palanisamy Manikandan and Vágvölgyi Csaba and Narendran Venkatapathy and Panneer Selvam Kanesan and Kredics László: Neocosmospora.
In: Molecular Detection of Human Fungal Pathogens. Taylor & Francis Group, London, pp. 441-450. (2011)

Pallagi Attila and Dudás Csilla and Csendes Zita and Forgó Péter and Pálinkó István and Sipos Pál Miklós: Structure and equilibria of Ca(2+)-complexes of glucose and sorbitol from multinuclear ((1)H, (13)C and (43)Ca) NMR measurements supplemented with molecular modelling calculations.
Journal of Molecular Structure, 993 (1-3, S). pp. 336-340. ISSN 0022-2860 (2011)

Palágyi Kálmán: Képfeldolgozás haladóknak.
Typotex, Budapest. (2011) ISBN 978-963-279-518-8

Papp Tamás and Hoffmann Kerstin and Nyilasi Ildikó and Petkovits Tamás and Wagner Lysett and Vágvölgyi Csaba and Voigt Kerstin: Mortierella.
In: Molecular detection of human fungal pathogens. Taylor and Francis, London, pp. 735-743. (2011) ISBN 9781439812402

Papp Tamás and Nyilasi Ildikó and Takó Miklós and Nagy László G. and Vágvölgyi Csaba: Rhizomucor.
In: Molecular detection of human fungal pathogens. Taylor and Francis, London, pp. 769-776. (2011) ISBN 9781439812402

Petkovits Tamás and Nagy László G. and Hoffmann Kerstin and Wagner Lysett and Nyilasi Ildikó and Griebel Thasso and Schnabelrauch Domenica and Vogel Heiko and Voigt Kerstin and Vágvölgyi Csaba and Papp Tamás: Data Partitions, Bayesian Analysis and Phylogeny of the Zygomycetous Fungal Family Mortierellaceae, Inferred from Nuclear Ribosomal DNA Sequences.
PLoS ONE, 6 (11). Azonosító: N°e27507-Terjedelem: 12. p.. ISSN 1932-6203 (2011)

Plánkáné Szabó Terézia and Gyurcsik Béla and Pálinkó István and Nagy Nóra Veronika and Rockenbauer Antal and Valigura Dušan and Šípoš Rastislav and Šima Jozef and Melník Milan: Complexation of fluorosalicylic acids with copper(II).
In: New Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Slovak University of Technology Press, Bratislava, pp. 373-387. (2011) ISBN 9788022735094

Plánkáné Szabó Terézia and Gyurcsik Béla and Pálinkó István and Nagy Nóra Veronika and Rockenbauer Antal and Šípoš Rastislav and Šima Jozef and Melník Milan: Effect of fluorine position on the coordinating ability of fluorosalicylic acids - An experimental study complemented with computations.
Journal of Inorganic Biochemistry, 105 (1). pp. 75-83. ISSN 0162-0134 (2011)

Pronsato Maria Estela and Pistonesi Carolina and Juan Alfredo and Farkas Arnold Péter and Deák László and Solymosi Frigyes: Density functional theory study of methyl iodide adsorption and dissociation on clean and K-promoted beta-Mo2C surfaces.
Journal of Physical Chemistry C, 115 (6). pp. 2798-2804. ISSN 1932-7447 (2011)

Puskás Irén and Farsang Andrea: Technosolok jellemzése, tipizálása néhány szegedi szelvény példáján.
Talajvédelem. pp. 67-75. ISSN 1216-9560 (2011)

Pálinkó István: Nanostructures in confined environments.
In: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. American Scientific Publishers, Stevenson Ranch, pp. 183-198. (2011) ISBN 1-58883-168-X

Pópity-Tóth Éva Szilvia and Horváth Dezső and Tóth Ágota: The dependence of scaling law on stoichiometry for horizontally propagating vertical chemical fronts.
Journal of Chemical Physics, 135 (7). Terjedelem: 18 p.-Azonosító: 074506. ISSN 0021-9606 (2011)

R

Rakonczai János and Farsang Andrea and Mezősi Gábor and Gál Norbert: A belvízképződés elméleti háttere.
Földrajzi közlemények, 135 (4). pp. 339-349. ISSN 0015-5411 (2011)

S

Sajben-Nagy Enikő and Manczinger László and Somosné Nagy Adrienn and Kredics László and Vágvölgyi Csaba: Characterization of pseudomonads isolated from decaying sporocarps of oyster mushroom.
Microbiological Research, 166. pp. 255-267. ISSN 0944-5013 (2011)

Sipiczki Mónika and Mayer András and Szőllősi György and Kiss T. János and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Organic-inorganic hybrid functional materials - synthesis, characterization and catalytic applications.
In: New Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry: XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry. Smolenice, Szlovákia, 2011.06.05-2011.06.10. (Ed.: Melník M;Segľa P;Tatarko M). Slovak University of Technology Press, Bratislava, pp. 496-503. (2011) ISBN 978-80-227-3509-4

Sipiczki Mónika and Srankó Dávid Ferenc and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Synthesis and characterisation of alkaline earth-iron(III) double hydroxides.
Chemical Papers, 65 (6). pp. 840-846. (2011)

Sipos Pál Miklós and Megyes Tünde and Pálinkó István: The structure of gallium in strongly alkaline solutions from X-ray diffraction measurements.
In: New trends in coordination, bioinorganic, and applied inorganic chemistry: XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry. Slovak University of Technology Press, Bratislava, pp. 504-509. (2011) ISBN 9788022735094

Solymosi Frigyes and Koós Ákos and Liliom N. and Ugrai Imre: Production of CO-free H2 from formic acid: a comparative study of the catalytic behavior of Pt metals on a carbon support.
Journal of Catalysis, 279 (1). pp. 213-219. ISSN 0021-9517 (2011)

Srankó Dávid Ferenc and Pallagi Attila and Kuzmann Ernő and Canton Sophie E. and Walczak Monika and Sápi András and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Erratum to "Synthesis and characteristic properties of novel Ba(II)Fe(III) layered double hydroxides": [Applied Clay Science 48 (2010) 214-217].
APPLIED CLAY SCIENCE, 52 (1-2). p. 192. ISSN 0169-1317 (2011)

Srankó Dávid Ferenc and Sipiczki Mónika and Bajnóczi Éva Gabriella and Darányi Mária and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Canton Sophie E. and Norén Katarina and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: A SEM, EDX and XAS characterization of Ba(II)Fe(III) layered double hydroxides.
Journal of Molecular Structure, 993 (1-3). pp. 62-66. ISSN 0022-2860 (2011)

Srankó Dávid Ferenc and Sipiczki Mónika and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Sipos Pál Miklós and Pálinkó István: Double hydroxides containing alkaline earth and iron(III) ions: Synthesis, and characterisation.
In: New Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry: XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry. Slovak University of Technology Press, Bratislava, pp. 536-544. (2011) ISBN 9788022735094

Szabó Emese and Vajda Krisztina and Veréb Gábor and Dombi András and Mogyorósi Károly and Ábrahám Imre and Májer Marcell: Removal of organic pollutants in model water and thermal wastewater using clay minerals.
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 46 (12). pp. 1346-1356. ISSN 1093-4529 (2011)

Szabó Martina Katalin and Schmalcz András and Nagy T. István and Vincze Veronika: A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz.
In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 341-347. (2011) ISBN 9789633061213

Szabó Nikoletta and Kincses Zsigmond Tamás and Toldi József and Vécsei László: Altered tryptophan metabolism in Parkinson's disease: A possible novel therapeutic approach.
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, 310 (1-2). pp. 256-260. ISSN 0022-510X (2011)

Szepesi Ágnes and Gémes Katalin and Orosz Gábor and Megyeriné Pető Andrea and Takács Zoltán and Vorák Mária and Görgényi Miklósné Tari Irma: Interaction between salicylic acid and polyamines and their possible roles in tomato hardening processes.
ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS, 55 (1). pp. 165-166. ISSN 1588-385X (2011)

Szolnoki Zsuzsanna and Farsang Andrea and Puskás Irén: Szeged külvárosi, kerti talajainak osztályozása.
Talajvédelem. pp. 93-102. ISSN 1216-9560 (2011)

Szőllősi György and Busygin Igor and Hermán Beáta and Leino Reko and Bucsi Imre and Murzin Dmitry Yu. and Fülöp Ferenc and Bartók Mihály: Inversion of the Enantioselectivity in the Hydrogenation of (E)-2,3-diphenylpropenoic Acids over Pd Modified by Cinchonidine Silyl Ethers.
ACS Catalysis, 1 (10). pp. 1316-1326. ISSN 2155-5435 (2011)

Szőllősi György and Makra Zsolt and Fülöp Ferenc and Bartók Mihály: The First Case of Competitive Heterogeneously Catalyzed Hydrogenation using Continuous-Flow Fixed-Bed Reactor System: Hydrogenation of Binary Mixtures of Activated Ketones on Pt-Alumina and on Pt-Alumina-Cinchonidine Catalysts.
Catalysis Letters, 141 (11). pp. 1616-1620. ISSN 1011-372X (2011)

Szűcs Vilmos and Végh Ádám Zoltán and Kasza Miklós and Bilicki Vilmos: Evaluating data modeling aspects for home telemonitoring.
In: Proceedings of PATTERNS 2011. The Third International Conferences on Pervasive Patterns and Applications (eds. Fritz Laux - René Reiners - Alfred Zimmermann). Rome, 25-30 September 2011. XPS Xpert Publishing Service, Wilmington (DE), pp. 78-83. (2011) ISBN 978-1-61208-158-8

T

Tamás Margit and Farsang Andrea: Evaluation of environmental condition: water and sediment examination of oxbow lakes.
ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT, 5 (2). pp. 84-92. ISSN 1789-4921 (2011)

Tanács Attila: Orvosi képfeldolgozás / Orvosi algoritmusok / Távérzékelés, mikroszkópia.
In: Czúni László - Tanács Attila: Képi információ mérése. Egyetemi tananyag. Typotex, Budapest, pp. 57-105. (2011) ISBN 978-963-279-494-5

Tanács Attila and Kató Zoltán: Fast Linear Registration of 3D Objects Segmented from Medical Images.
In: BMEI 2011: Proceedings. 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics. Konferencia helye, ideje: Shanghai, Kína, 2011.10.15-2011.10.17. IEEE Press, pp. 294-298. (2011) ISBN 9781424493524

Tanács Attila and Lindblad Joakim and Sladoje Natasa and Kató Zoltán: 3D objektumok lineáris deformációinak becslése.
In: KÉPAF 2011. 8th conference of the Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition, 2011.01.25 -2011.01.28, Szeged. pp. 471-480.

Tasi Gyula and Pálinkó István: Comments on "Shape-selective diisopropylation of naphthalene in H-mordenite: Myth or reality?".
Journal of Catalysis, 279 (1). pp. 229-230. ISSN 0021-9517 (2011)

Totik Vilmos: Unalmas analízis?
Polygon, 20 (1). pp. 107-114. ISSN 1215-3044 (2011)

Totik Vilmos: The norm of minimal polynomials on several intervals.
Journal of Approximation Theory, 163 (6). pp. 738-746. ISSN 0021-9045 (2011)

Trofa David and Soghier Lamina and Long Christina and Nosanchuk Joshua D. and Gácser Attila and Goldman David L.: A rat model of neonatal candidiasis demonstrates the importance of lipases as virulence factors for Candida albicans and Candida parapsilosis.
Mycopathologia, 172 (3). pp. 169-178. ISSN 0301-486X (2011)

U

Unger János and Kántor Noémi and Égerházi Lilla Andrea: Visitors' subjective estimations on thermal envoronment in public urban spaces.
In: 19th International Congress of Biometeorology. University of Auckland, Auckland, Terjedelem: 6 p-Azonosító: 368. (2011) ISBN 978-0-86869-132

Unger János and Savić Stevan and Gál Tamás Mátyás: Modelling of the annual mean urban heat island pattern for planning of representative urban climate station network.
ADVANCES IN METEOROLOGY, 2011. ISSN 1687-9317 (2011)

Ungvári Krisztina and Pelsőczi-Kovács István and Kormos Bernadett and Oszkó Albert Zoltán and Radnai Márta and Nagy Katalin and Fazekas András and Turzó Kinga Mónika: Dekontamináló anyagok hatása a titánfelszín biointegrációs tulajdonságaira: in vitro humán epithel sejtkultúra vizsgálatok [Effect of decontaminating solutions on titanium surface: an in vitro study of human epithelial cell culture].
FOGORVOSI SZEMLE, 104 (1). pp. 9-18. ISSN 0015-5314 (2011)

V

Valach Matus and Farkas Zoltán and Fricova Dominika and Kovac Jakub and Brejova Brona and Vinar Tomas and Pfeiffer Ilona and Avasiné Kucsera Judit and Tomaska Lubomir and Lang Franz B. and Nosek Jozef: Evolution of linear chromosomes and multipartite genomes in yeast mitochondria.
Nucleic Acids Research, 39 (10). pp. 4202-4219. ISSN 0305-1048 (2011)

Varga László and Balázs Péter Attila and Nagy Antal: Direction-dependency of binary tomographic reconstruction algorithms.
Graphical Models, 73 (6). pp. 365-375. ISSN 1524-0703 (2011)

Varga László and Balázs Péter Attila and Nagy Antal: Projection selection dependency in binary tomography.
Acta Cybernetica (Szeged), 20 (1). pp. 167-187. ISSN 0324-721X (2011)

Varga László and Balázs Péter Attila and Nagy Antal: Vetületi irányfüggőség a bináris tomográfiában.
In: Képfeldolgozók és Alakfelismerők VIII. Konferenciája. Szeged, 2011. január 25-28. (szerk. Kató Zoltán - Palágyi Kálmán). NJSZT-KÉPAF, Szeged, pp. 92-105. (2011)

Vágvölgyi Csaba and Kredics László: Development and evaluation of a complex chemical – physical – microbiological approach for assessing the quality of soils: Project Workshop and Training Course.
In: Development and evaluation of a complex chemical – physical – microbiological approach for assessing the quality of soils, Szeged.

Végh Ádám Zoltán and Szűcs Vilmos and Kasza Miklós and Bilicki Vilmos: Issues of persistence service integration in enterprise systems.
In: Proceedings of PATTERNS 2011. The Third International Conferences on Pervasive Patterns and Applications (eds. Fritz Laux - René Reiners - Alfred Zimmermann). Rome, 25-30 September 2011. XPS Xpert Publishing Service, Wilmington (DE), pp. 96-101. (2011) ISBN 978-1-61208-158-8

W

Waldhauser Tamás and Behrisch Mike: Minimal clones with many majority operations.
ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 77 (3-4). pp. 389-402. ISSN 0001-6969 (2011)

Waldhauser Tamás and Couceiro Miguel: Axiomatizations and factorizations of sugeno utility functions.
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 19 (4). pp. 635-658. ISSN 0218-4885 (2011)

Waldhauser Tamás and Marichal Jean-Luc and Mathonet Pierre: On signature-based expressions of system reliability.
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 102 (10). pp. 1410-1416. ISSN 0047-259X (2011)

Wu Ming-Chung and Hiltunen Jussi and Sápi András and Avila Anna and Larsson William and Liao Hsueh-Chung and Huuhtanen Mika and Tóth Géza and Shchukarev Andrey and Laufer Noémi and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Mikkola Jyri-Pekka and Vajtai Róbert and Kordás Krisztián: Nitrogen-Doped Anatase Nanofibers Decorated with Noble Metal Nanoparticles for Photocatalytic Production of Hydrogen.
ACS Nano, 5 (6). pp. 5025-5030. ISSN 1936-0851 (2011)

Wu Ming-Chung and Sápi András and Avila Anna and Szabó Mária and Hiltunen Jussi and Huuhtanen Mika and Tóth Géza and Kukovecz Ákos and Kónya Zoltán and Keiski Riitta and Su Wei-Fang and Jantunen Heli and Kordás Krisztián: Enhanced photocatalytic activity of TiO2 nanofibers and their flexible composite films: Decomposition of organic dyes and efficient H2 generation from ethanol-water mixtures.
NANO RESEARCH, 4 (4). pp. 360-369. ISSN 1998-0124 (2011)

Z

Zádori Dénes and Ilisz István and Klivényi Péter and Szatmári István and Fülöp Ferenc and Toldi József and Vécsei László and Péter Antal: Time-course of kynurenic acid concentration in mouse serum following the administration of a novel kynurenic acid analog.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55 (3). pp. 540-543. ISSN 0731-7085 (2011)

Zádori Dénes and Klivényi Péter and Plangár Imola and Toldi József and Vécsei László: Endogenous neuroprotection in chronic neurodegenerative disorders: with particular regard to the kynurenines.
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE, 15 (4). pp. 701-717. ISSN 1582-1838 (2011)

É

Égerházi Lilla Andrea and Kántor Noémi: Area usage of two outdoor public places with regard to the thermal conditions – observation-based human thermal comfort study in the centre of Szeged.
ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA, 44-45. pp. 73-81. ISSN 1587-5903 (2011)

Égerházi László and Geretovszky Zsolt and Szörényi Tamás and Bari Ferenc: Homogeneous films by inverse pulsed laser deposition.
APPLIED SURFACE SCIENCE, 257 (12). pp. 5324-5327. ISSN 0169-4332 (2011)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 07:44:49 CEST.