Item where Faculty/Unit "Not SZTE unit" and date of item "2021"

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | Q | S | T | V | W | Z | Ü
Number of items: 46.

B

Bencsik Orsolya: A nyugdíjas virág- és levélszappanbuborék-készítő mester: Csernik Attila gyerekrajzaihoz, gyerek- és betűmintáihoz.
HÍD, 87 (5-6). pp. 5-7. ISSN 0350-9079 (2021)

Bernad Sandor I. and Craciunescu Izabell and Sandhu Gurpreet S. and Dragomir-Daescu Dan and Csákiné Tombácz Etelka and Vekas Ladislau and Turcu Rodica: Fluid targeted delivery of functionalized magnetoresponsive nanocomposite particles to a ferromagnetic stent.
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 519. Terjedelem: 13-Azonosító: 167489. ISSN 0304-8853 (2021)

D

Diószegi Szabó Pál: A várkapitányi felelősség és törvényi szabályozásának előzményei Nándorfehérvár 1521. évi elvesztésében : Tóth Sándor Pál professzor 60. születésnapjára.
In: Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon: Jogtörténeti tanulmányok. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 41-52. (2021) ISBN 9786155626623

F

Fatalska Agnieszka and Stepinac Emma and Richter Magdalena and Kovács Levente and Pietras Zbigniew and Puchinger Martin and Dong Gang and Dadlez Michal and Glover David M: The dimeric Golgi protein Gorab binds to Sas6 as a monomer to mediate centriole duplication.
ELIFE, 10. Terjedelem: 24-Azonosító: e57241. ISSN 2050-084X (2021)

G

Gajdács Márió: Antimikrobiális rezisztencia a Fenntartható Fejlődési Célok függvényében: szakirodalmi áttekintés.
NŐVÉR, 34 (2). pp. 29-36. ISSN 0864-7003 (2021)

Gombos Katalin: Rules of jurisdiction in the new Hungarian private international law.
HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 61 (1). pp. 52-70. ISSN 2498-5473 (2021)

Gulyás Oldal Lénárd and Ye Peng and Filus Zoltán and Csizmadia Tamás and Grósz Tímea and De Marco Massimo and Bengery Zsolt and Seres Imre and Gilicze Barnabás and Jójárt Péter and Varjú Katalin and Kahaly Subhendu and Major Balázs: All-Optical Experimental Control of High-Harmonic Photon Energy.
PHYSICAL REVIEW APPLIED, 16 (1). Terjedelem: 6-Azonosító: L011001. ISSN 2331-7019 (2021)

H

Hanus Václav and Csajbók Viktória and Pápa Zsuzsanna and Budai Judit and Márton Zsuzsanna and Kiss Gellért Zsolt and Sándor Péter and Pallabi Paul and Szeghalmi Adriána and Wang Zilong and Bergues Boris and F. Kling Matthias and Molnár György and Volk János and Dombi Péter: Light-field-driven current control in solids with pJ-level laser pulses at 80 MHz repetition rate.
OPTICA, 8 (4). pp. 570-576. ISSN 2334-2536 (2021)

Hegyi Ádám Alex: Kéziratos könyvek olvasói és befogadói a református egyházban a 18. században.
In: "... Tanácsaid hűség és igazság": Tisztelgő írások Dienes Dénes professzor úr 65. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Tiszáninneni Református Egyházkerület, Budapest, Sárospatak, pp. 197-212. (2021)

I

Ingram Linda J. and Slocum Susan L. and Tarkó Klára: Introduction: Women as producers and consumers of leisure.
In: Women, leisure and tourism. CABI (CAB International), Boston (MA), pp. 1-12. (2021) ISBN 9781789247985

J

Jakab Gusztáv and Pál Ilona and Silye Lóránd and Sümegi Pál and Tóth Attila and Sümegi Balázs and Frink József Pál and Magyari Enikő and Kern Zoltán and Benkő Elek: A középkori tájhasználat változásának környezeti és társadalmi háttere az Erdélyi-szigethegységben [The environmental and social background of the changes in medieval land use in the Apuseni Mts].
In: A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban [Environmental history of the medieval and early modern Carpathian Basin]. Archaeolingua Foundation, Budapest, pp. 71-110. (2021) ISBN 9786155766435

K

Kiss Ádám and Dudás Levente: A Tracking Method in FM Broadcast-based Passive Radar Systems.
ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 20 (1). pp. 67-80. ISSN 2498-5392 (2021)

Klacsmann Borbála: Kétszer kifosztva – A monori Popper Nyomda története [Confiscated Twice – The History of the Popper Printing House of Monor].
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 257-265. ISSN 0025-0171 (2021)

Kovacsóczy Bernadett and Rácz Zsófia and Mozgai Viktória and Marcsik Antónia and Bajnóczi Bernadett: Archaeological and natural scientific studies on the Hun-period grave from Kecskemét-Mindszenti-dűlő.
In: Attila's Europe?: Structural transformation and strategies of success in the European Hun period. Hungarian national Museum; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 305-326. (2021) ISBN 9786155978395

Kovács Krisztina: A felejtés virágai: Vári Attila: Tejüveg mozi.
TISZATÁJONLINE, 2021. 03. 27.. pp. 1-5. (2021)

Kutus Bence and Shalit Andrey and Hamm Peter and Hunger Johannes: Dielectric response of light, heavy and heavy-oxygen water: isotope effects on the hydrogen-bonding network's collective relaxation dynamics.
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 23 (9). pp. 5467-5473. ISSN 1463-9076 (2021)

M

Medina C and Schomas D and Rendler N and Debatin M and Uhl D and Ngai A and Ltaief L Ben and Dumergue M and Filus Z and Farkas B and Flender Roland and Haizer L and Kurucz Máté and Major Balázs and Tóth Szabolcs: Single-shot electron imaging of dopant-induced nanoplasmas.
NEW JOURNAL OF PHYSICS, 23 (5). Terjedelem: 15-Azonosító: 053011. ISSN 1367-2630 (2021)

Molnár Erzsébet: A szervezeten belüli előnyomozási eljárás alkalmazásának lehetőségei az államigazgatási szervek körében.
Dialóg Campus Kiadó, Budapest. (2021) ISBN 9789635314324

Monok István: Uralkodói művelődéspolitika és a humanista szöveghagyományozás: Megfontolások az erdélyi fejedelmi könyvtár történetének kutatásához.
In: Dulce et utile: Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 197-206. (2021) ISBN 9789634962212

Monok István: A francia könyv arányának változása a magyar arisztokrácia könyvtáraiban a 18. században.
In: Album Amicorum: Tanulmányok Sipos Gábor születésének hetvenedik évfordulójára. Transylvanian Museum Society, Kolozsvár, pp. 467-474. (2021) ISBN 9786067391916

Mujib Mujib and Widyastuti R. and Suherman Suherman and Mardiyah Mardiyah and Retnosari T. D. and Mudrikah I.: Construct 2 learning media developments to improve understanding skills.
JOURNAL OF PHYSICS-CONFERENCE SERIES, 1796 (1). Terjedelem: 8-Azonosító: 012051. ISSN 1742-6588 (2021)

Márta Katalin and Gede Noémi and Szakács Zsolt and Varjú-Solymár Margit and Hegyi Péter Jenő and Tél Bálint and Erőss Bálint Mihály and Vincze Áron and Arvanitakis Marianna and Boskoski Ivo and Bruno Marco J. and Hegyi Péter: Combined use of indomethacin and hydration is the best conservative approach for post-ERCP pancreatitis prevention: A network meta-analysis.
PANCREATOLOGY. ISSN 1424-3903 (2021)

N

Nagy L. Péter and Neparáczki Endre and Kásler Miklós: Az Árpád-ház filogenetikai eredetének meghatározása III. Béla apai ágának elemzése alapján.
In: A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2020. Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 375-393. (2021)

Nguyen Tran Tuan: Conversion of land use and household livelihoods in Vietnam: A study in Nghe An.
OPEN AGRICULTURE, 6 (1). pp. 82-92. ISSN 2391-9531 (2021)

O

Omer M. Amin and Asaad M. Mohammed and Sofi-Karim Mahdi and Kakakhan Mohammed B. and Al-Zangana Shakhawan and Mohammed Omed A. and Hasan Dasa and Alshateri Bakhtiyar and Bali Ahmed Omar and Mohamad Kamaran K. and Mahmood Halmat F. D. and Mohammed Hataw A. and Pasha Soran A. and Jarallah Bushra M. and Saeed Ismael M. M.: Academic staff's attitude toward the Bologna process and the new pedagogy in the University of Garmian.
ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences, 33 (1). pp. 68-76. ISSN 2218-0230 (2021)

P

Pusztai Virág: Big Data: Feltárulhat a valóság sokszínűsége?
KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG, 4 (12). pp. 111-113. ISSN 0133-2597 (2021)

Pusztai Virág: Miről mesélnek a szegedi képeslapok? : A harmónia és a kompozíciós megoldások szerepe a képes levelezőlapok hangulati hatásának megítélésében.
SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS MAGAZIN, 33 (7-8). pp. 42-51. ISSN 0239-1384 (2021)

Pusztai Virág: A narrációs technikák és a befogadói attitűdök eltérései a mozgóképes média fikciós és dokumentatív műfajai között.
In: Média, közösség, történet : Konferencia tanulmánykötete. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 127-137. (2021) ISBN 9786155946479

Q

Quemeneur Tramor and Ferwagner Péter Ákos (ford.): Parancsmegtagadók az algériai háborúban (1954–1962): engedély nélküli távolmaradás, dezertálás, engedetlenség.
A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL (ÉVKÖNYV), 47. pp. 33-46. ISSN 0133-476X (2021)

S

Simon Károly László and Gombos Katalin: National Security Review of Foreign Investments in Hungary.
DANUBE: LAW AND ECONOMICS REVIEW, 12 (2). pp. 77-91. ISSN 1804-6746 (2021)

Szeniczey Tamás and Marcsik Antónia and Rácz Zsófia and Hajdu Tamás: A survey of the 5th-century population in Hungary based on the published physical anthropological data.
In: Attila's Europe? Hungarian national Museum; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 417-432. (2021) ISBN 9786155978395

Szivós Kristóf: A Tanácsköztársaság után felállított igazolóbizottság körüli vita a Budapesti Tudományegyetem jogi karán.
JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 19 (4). pp. 37-46. ISSN 0237-7284 (2021)

T

Tasiné Csúcs Ildikó Mária: "Éljen az intéger egyetem!": Szent-Györgyi Albert és a szegedi városvezetés küzdelmei befogadott egyetemük sértetlenségéért.
SOMOGY, 49 (1). pp. 6-19. ISSN 0133-0144 (2021)

Tick József and Kokas Károly and Holl András: Online térben az online térért: Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem.
HUNGARNET Egyesület, Budapest. (2021) ISBN 9786150129563

Törőcsik Tünde and Sümegi Pál: Gabonatermesztés a Kárpát-medencében a népvándorlás korától a középkor végéig (pollenalapú rekonstrukció) [Cereal cultivation in the carpathian basin from the migration period to the end of the middle ages (pollen-based reconstruction)].
In: A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban [Environmental history of the medieval and early modern Carpathian Basin]. Archaeolingua Foundation, Budapest, pp. 17-69. (2021) ISBN 9786155766435

V

Vaderna Gábor and Fórizs Gergely and Kertész Botond (szerk.): Egyház - irodalom - tudomány : Kis János (1770-1846).
Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok. Új sorozat. B-sorozat (3). Reciti Kiadó; Evangélikus Országos Gyűjtemény, Budapest. (2021) ISBN 9786156255211; 9786156255228

Vaderna Gábor and Fórizs Gergely and Kertész Botond: Előszó.
In: Egyház - irodalom - tudomány : Kis János (1770-1846). Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok. Új sorozat. B-sorozat (3). Reciti Kiadó; Evangélikus Országos Gyűjtemény, Budapest, pp. 9-13. (2021) ISBN 9786156255211; 9786156255228

Varga Norbert: The Antecedents of the Regulation of the Economic Competition Agreement in the First Part of the 20th Century in Hungary.
KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA, 14 (1). pp. 17-29. ISSN 2084-4115 (2021)

Varga Norbert: Közjogi vita a magyar király állampolgársága körül.
In: "Fogadd a koronát...". Solymossy Sándor Egyesület; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 277-292. (2021) ISBN 9789633067970

Vitrai József and Bíró Éva and Girán János and Kollányi Zsófia Katalin and Pipicz Márton and Somhegyi Annamária and Várfalvi Marianna: Milyen legyen a népegészségügy legújabb iránya? Vitaindító az új népegészségügyi szemlélet sajátosságairól.
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 62 (1). pp. 81-94. ISSN 1786-2434 2498-6666 (2021)

Volosin Márta and Czigler István and Horváth János: Pre-attentive auditory change detection for rapid auditory transient combinations.
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY, 159. Terjedelem: 13 p-Azonosító: 108024. ISSN 0301-0511 (2021)

Várnai-Vígh Adrienn Erzsébet and Kokas Károly: Tömeges könyvtári felhasználóképzés távoktatási formában az SZTE Klebelsberg Könyvtár e-learning platformján.
In: Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 143-152. (2021) ISBN 9786150129563

Víg Zoltán: The fair and equitable treatment requirement and the case law of the Energy Charter Treaty.
Fundamenta Fontium Iuris 2061-1609 . Pólay Elemér Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged. (2021) ISBN 9786156268150

W

Walter Fruzsina and Santa Maria Anaraquel and Mészáros Mária and Veszelka Szilvia and Dér András and Deli Mária Anna: Surface charge, glycocalyx, and blood-brain barrier function.
TISSUE BARRIERS, 9 (3). Terjedelem: 23-Azonosító: 1904773. ISSN 2168-8362 (2021)

Z

Zeller Rozália and Hoczopán Szabolcs and Nagy Gyula: Kutatási adatkezelést támogató szolgáltatások előkészítése a Szegedi Tudományegyetemen.
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 68 (9). pp. 576-586. ISSN 0041-3917 (2021)

Ü

Üveges István: A Plain Language Movement kulturális kontextusa: Társadalmi háttér, történeti irányok és eredmények az Egyesült Államokban.
MAGYAR JOGI NYELV, 2020 (2). pp. 16-25. ISSN 2560-0249 (2021)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 07:43:44 CEST.