Item where Faculty/Unit "Faculty of Engineering" and date of item "2019"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 75.

Al Ramahi Mahmood and Beszédes Sándor and Keszthelyi-Szabó Gábor: Study to evaluate the effect of ultrasonication prior to microwave disintegration on anaerobic digestion of dairy sludge.
In: Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems. University of Szeged, [Szeged], pp. 50-53. (2019) ISBN 9789633067024

Balázs Viktória Lilla and Horváth Barbara and Kerekes Erika Beáta and Ács Kamilla and Kocsis Béla and Varga Adorján and Böszörményi Andrea and Nagy Dávid and Krisch Judit and Széchenyi Aleksandar and Horváth Györgyi: Anti-Haemophilus Activity of Selected Essential Oils Detected by TLC-Direct Bioautography and Biofilm Inhibition.
MOLECULES, 24 (18). Azonosító: 3301-Terjedelem: 15 p. ISSN 1420-3049 (2019)

Barczi Attila and Penksza Károly and Szalai Dániel Ákos and Nagy Valéria: A Tihanyi-félsziget központi területén végzett talaj- és növénytársulás-vizsgálatok tájökológiai vetülete.
TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 17 (1). pp. 33-46. ISSN 1589-4673 (2019)

Barczi Attila and Szalai Dániel Ákos and Nagy Valéria: Thoughts on environmental mentoring.
ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING, 12 (3). pp. 77-79. ISSN 2067-3809 (2019)

Bellahsen Naoufal and Nagypál Virág and Tahir Chenar A. and Seres Zita and Kertész Szabolcs and Hodúr Cecilia: Removal of ammonium from milking parlour wastewater using pomegranate peel.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 40-46. (2019) ISBN 9789633066720

Beszédes Sándor and Jákói Zoltán and Lemmer Balázs and Czupy Imre and Hodúr Cecilia: Detection of the efficiency of enzymatic hydrolysis and fermentation processes by dielectric measurement.
In: SYNERGY - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation : PAPERS of the VI. International Conference of CIGR Hungarian National Committee and the Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering and the XXXIX. R&D Conference of Hungaria. Szent István University Faculty of Mechanical Engineering, Gödöllő, Paper P3-1. (2019) ISBN 9789632698557

Beszédes Sándor and Jákói Zoltán and Lemmer Balázs and Papp Viktória and Vágvölgyi Andrea and Nagy Sándor and Hodúr Cecilia: Szennyvíz és iszap szervesanyagfrakciók biológiai hasznosíthatóságának fokozása mikrohullámú eljárásokkal.
In: III. Ring – Fenntartható nyersanyag-gazdálkodás - III. Sustainable raw materials Konferenciakötet - Proceedings. University of Sopron, Sopron, pp. 57-64. (2019) ISBN 9789633343531

Beszédes Sándor and Jákói Zoltán and Tanács Rebeka and Szalay Dóra and Lemmer Balázs and Hodúr Cecilia: Application of dielectric measurements in sludge utilization process.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 283-286. (2019) ISBN 9789633066720

Csikós Sándor and Gogolák László and Molnár Tamás and Szuchy Péter and Bíró István and Sárosi József: Modelling the Fuel Consumption in Hybrid and Electronic Airplanes Using Matlab Aerospace Toolbox.
JOURNAL OF MECHATRONICS AUTOMATION AND IDENTIFICATION TECHNOLOGY, 4 (4). pp. 12-17. ISSN 2466-3603 (2019)

Czupy Imre and Szakálosné Mátyás Katalin and Horváth Attila László and Horváth Béla and Beszédes Sándor and Vágvölgyi Andrea: Operation of energy wood plantation with special regard to harvesting technology and timber logistics.
IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 307 (1). Azonosító: 012009-Terjedelem: 7 p. ISSN 1755-1307 (2019)

Djordjević Marijana and Sterniša Meta and Smole Možina Sonja and Beszédes Sándor and Šoronja-Simović Dragana and Hodúr Cecilia and Jokić Aleksandar and Seres Zita: Black pepper (Piper nigrum L.) bacterial decontamination by sterilization and microwave treatments.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 13 (2). pp. 1-5. ISSN 1788-6392 (2019)

Fazekas Ákos Ferenc and Veréb Gábor and Kertész Szabolcs and Beszédes Sándor and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Valós termálvíz nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal való kezelésének költségbecslése.
In: XXI. Századi vízgazdálkodás a tudományok metszéspontjában. Szent István University, Szarvas, pp. 61-67. (2019) ISBN 9789632698083

Forster András and Braunitzer Gábor and Tóth Máté and Szabó P. Balázs and Fráter Márk Tibor: In Vitro Fracture Resistance of Adhesively Restored Molar Teeth with Different MOD Cavity Dimensions.
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, 28 (1). e325-e331. ISSN 1059-941X (2019)

Gogolák László and Csikós Sándor and Molnár Tamás and Szuchy Péter and Bíró István and Sárosi József: Possibilities of optimizing fuel consumption in hybrid and electronic airplanes.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 13 (2). pp. 65-76. ISSN 1788-6392 (2019)

Gulyás Nikolett and Lemmer Balázs and Hodúr Cecilia: Gabona italok ultraszűrésének vizsgálata Hermia modellel.
MEMBRÁNTECHNIKA ÉS IPARI BIOTECHNOLÓGIA, 10 (1). pp. 2-9. ISSN 2061-6392 (2019)

Gyulavári Tamás and Veréb Gábor and Pap Zsolt and Réti Balázs and Baán Kornélia and Todea Milica and Magyari Klára and Szilágyi Imre Miklós and Hernádi Klára: Utilization of Carbon Nanospheres in Photocatalyst Production: From Composites to Highly Active Hollow Structures.
MATERIALS, 12 (16). Terjedelem: 12 p-Azonosító: 2537. ISSN 1996-1944 (2019)

Gál József and Csontos Barna: Gyártókapacitás telepítésének tervezése és a kiválasztás szempontjai érdekében.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (3). pp. 153-161. ISSN 1788-7593 (2019)

Gál József and Panyor Ágota and Farkas Ferenc: Sajátos nevelési igényű hallgatók képzése az SZTE Mérnöki Karán.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (1). pp. 185-197. ISSN 1788-7593 (2019)

Hamid Ahmad Kamal M. and Salvatore Joanna C. and Wang Ke and Murahari Prashantha and Guljas Andrea and Rágyanszki Anita and Owen Michael Christopher and Jójárt Balázs and Szőri Milán and Csizmadia Imre Gyula and Viskolcz Béla and Fiser Béla: Oxidatively-mediated in silico epimerization of a highly amyloidogenic segment in the human calcitonin hormone (hCT15-19).
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY, 80. pp. 259-269. ISSN 1476-9271 (2019)

Hampel György: Páros t-próba programozható kialakítása Excel VBA környezetben.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (1). pp. 53-59. ISSN 1788-7593 (2019)

Hampel György and Lendvai Edina and Panyor Ágota: A Mérnöki Kar agrár és műszaki képzési területein történő lemorzsolódás okainak Feltárása tárgyában készült kérdőíves felmérés eredményei.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14. évfolyam 1. szám (1). pp. 205-210. ISSN 1788-7593 (2019)

Hantal György and Fábián Balázs and Sega Marcello and Jójárt Balázs and Jedlovszky Pál: Effect of general anesthetics on the properties of lipid membranes of various compositions.
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES, 1861 (3). pp. 594-609. ISSN 0005-2736 (2019)

Jákói Zoltán Péter and Lemmer Balázs and Hodúr Cecilia and Vágvölgyi Andrea and Dittrich Ernő and Beszédes Sándor: Vízszennyező anyagok lebontása mikrohullámmal intenzifikált fenton-reakció alkalmazásával.
In: III. Ring – Fenntartható Nyersanyag-Gazdálkodás - III. Sustainable Raw Materials Konferenciakötet - Proceedings. University of Sopron Press, Sopron, pp. 78-83. (2019) ISBN 9789633343531

Jákói Zoltán and Agarwal Charu Atulkumar and Somfai Dávid Márton and Beszédes Sándor and Hodúr Cecilia: Application of microwave pre-treatment for enhanced enzymatic digestion of lignocellulosic biomass.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 261-266. (2019) ISBN 9789633066720

Jákói Zoltán and Berta Adrienn and Papp Viktória and Hodúr Cecilia and Beszédes Sándor: Mikrohullámú előkezelés alkalmazási lehetőségei a szennyvíz és iszapkezelési eljárásokban.
In: XXI. Századi vízgazdálkodás a tudományok metszéspontjában. Szent István University, Szarvas, pp. 34-39. (2019) ISBN 9789632698083

Jákói Zoltán and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna and Szalay Dóra and Beszédes Sándor: Mikrohullámmal intenzifikált Fenton-eljárás alkalmazása szennyvízkezelésre.
In: XXI. Századi vízgazdálkodás a tudományok metszéspontjában. Szent István University, Szarvas, pp. 84-90. (2019) ISBN 9789632698083

Jákói Zoltán and Hodúr Cecilia and Szalay Dóra and Vágvölgyi Andrea and Beszédes Sándor: Mikrohullámú energiaközléssel kombinált Fenton-eljárás hatékonyság-vizsgálata a szennyvíztisztításban.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (1). pp. 169-176. ISSN 1788-7593 (2019)

Jákói Zoltán and Szabó Anna and Vágvölgyi Andrea and Hodúr Cecilia and Beszédes Sándor: Applicability of microwave irradiation for enhanced biodegradability of tobacco biomass.
ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING, 12 (2). pp. 19-24. ISSN 2067-3809 (2019)

Kerekes Erika Beáta and Vidács Anita and Takó Miklós and Petkovits Tamás and Vágvölgyi Csaba and Horváth Györgyi and Balázs Viktória Lilla and Krisch Judit: Anti-Biofilm Effect of Selected Essential Oils and Main Components on Mono- and Polymicrobic Bacterial Cultures.
Microorganisms, 7. Terjedelem: 14 p-Aznosító: 345. ISSN 2076-2607 (2019)

Kertész Szabolcs and Garai Dzsenifer and Apáti-Nagy Petra and Seres Zita and Veréb Gábor and Beszédes Sándor and László Zsuzsanna and Szalay Dóra and Hodúr Cecilia: Biológiai- és kétlépcsős előkezelések vizsgálata membránszeparációnál.
In: XXI. Századi vízgazdálkodás a tudományok metszéspontjában. Szent István University, Szarvas, pp. 117-122. (2019) ISBN 9789632698083

Kis Krisztián: Gondolatok a vidékfejlesztés „rendszertanáról”: a teljesség felé….
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (3). pp. 11-27. ISSN 1788-7593 (2019)

Kis Krisztián and Hampel György and Benkő-Kiss Árpád: Végzett hallgatók elvárt munkaerőpiaci kompetenciáinak vizsgálata.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (1). pp. 223-232. ISSN 1788-7593 (2019)

Kiš Ferenc and Maravić Nikola and Kertész Szabolcs and Šereš Zita: Life cycle assessment of liquid inverted sugar and high-fructose corn syrup.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 13 (1). pp. 28-39. ISSN 1788-6392 (2019)

Lemmer Balázs and Jákói Zoltán Péter and Beszédes Sándor and Czupy Imre and Somfai Dávid Márton and Hodúr Cecilia: Lignocellulóz hidrolizátumok membránszeparációja.
In: III. Ring – Fenntartható Nyersanyag-Gazdálkodás - III. Sustainable Raw Materials Konferenciakötet - Proceedings. University of Sopron Press, Sopron, pp. 225-230. (2019) ISBN 9789633343531

Lendvai Edina and Hízó Ildikó and Deák Dalma Mónika: A mezőgazdasági vadkár alakulása, jellemzői és az ellene való védekezés bemutatása Apátfalva és Magyarcsanád környékén.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (2). pp. 65-72. ISSN 1788-7593 (2019)

Lendvai Edina and Pappné Sziládi Katalin and Vidács Anita: Lemorzsolódás csökkentésére irányuló felmérés - a tanulási problémákkal küszködő hallgatók körében.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (1). pp. 211-216. ISSN 1788-7593 (2019)

Maravić Nikola and Seres Zita and Nikolić Ivana and Dokić Petar and Kertész Szabolcs: Emulsion stabilizing capacity of sugar beet fibers compared to sugar beet pectin and octenyl succinate modified maltodextrin in the production of O/W emulsions: individual and combined impact.
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 108. pp. 392-399. ISSN 0023-6438 (2019)

Mihalkó József and Zsarnóczay Gabriella: Különböző alapanyagokból származó "párizsik" összehasonlító elemzése.
KONZERVÚJSÁG, 1-4. pp. 25-33. ISSN 0866-5125 (2019)

Molnár Tamás and Bíró István and Szuchy Péter and Varnyú Ferenc and Csikós Sándor and Gogolák László and Sárosi József: Műanyag kompozitok mechanikai jellemzőinek vizsgálata.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (1). pp. 99-110. ISSN 1788-7593 (2019)

Molnár Tamás and Szuchy Péter and Csikós Sándor and Gogolák László and Bíró István and Sárosi József: Investigation of Mechanical Characteristics of Plastic Composites.
ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING, 12 (3). pp. 21-24. ISSN 2067-3809 (2019)

Molnár Tamás and Szuchy Péter and Csikós Sándor and Gogolák László and Bíró István and Sárosi József: Material Tests and Analysis of Aircraft Materials.
ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 17 (1). pp. 95-100. ISSN 1584-2665 (2019)

Nagypál Virág and Ördög Dorottya and László Zsuzsanna and Mikó Edit: Factors affecting water use and water footprint of dairy farms.
In: 2019 7th International Youth Conference on Energy (IYCE). IEEE, Bled, pp. 8138-8143. (2019) ISBN 9781728139234; 9781728139241; 1728139236

Nascimben Santos Erika and Veréb Gábor and Kertész Szabolcs and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Potential development methods of membrane filtration to purify oil-contaminated waters.
In: Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems. University of Szeged, Szeged, pp. 37-40. (2019) ISBN 9789633067024

Nascimben Santos Erika and Veréb Gábor and Kertész Szabolcs and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Purification of oily wastewaters with membrane filtration: opportunities, problems and possible solutions.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 25-29. (2019) ISBN 9789633066720

Panyor Ágota: A táplálkozás és a civilizációs betegségek kapcsolata.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (2). pp. 99-107. ISSN 1788-7593 (2019)

Papp Viktória and Beszédes Sándor and Szalay Dóra: Mechanical and energy examination of different agripellets.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 13 (1). pp. 40-47. ISSN 1788-6392 (2019)

Papp Viktória and Beszédes Sándor and Szalay Dóra: Opportunities and challenges of agripellet production in Hungary.
JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS: AGRICULTURE AND FOOD, 7. pp. 197-204. ISSN 1314-8591 (2019)

Papp Viktória and Szalay Dóra and Hodúr Cecilia and Czupy Imre: Production and laboratory testing of paper sludge and wood chips blend pellets.
IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 307. Azonosító: 012010-Terjedelem: 6 p. ISSN 1755-1307 (2019)

Pappné Sziládi Katalin and Bíró István and Beszédes Sándor and Gál József and Hampel György and László Zsuzsanna and Deák Dalma: Műszaki, technológiai és gazdasági kihívások a 21. században című konferencia: nemzetközi magyar nyelvű tudományos konferencia: előadások és poszterek összefoglalói.
University of Szeged Faculty of Engineering, [Szeged]. (2019) ISBN 9789633066546

Redenczki Fanni and Veréb Gábor and Bodor Attila and Papp Sarolta and Alapi Tünde and Kertész Szabolcs and Hodúr Cecilia and Perei Katalin and László Zsuzsanna: Szénhidrogén-szennyezések ózonkezeléssel intenzifikált membránszűrésének toxikológiai vonatkozásai.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 287-292. (2019) ISBN 9789633066720

Rákhely Gábor and Hodúr Cecilia (szerk.): II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference.
University of Szeged, Szeged. (2019) ISBN 9789633066720

Rákhely Gábor and Hodúr Cecilia and Lemmer Balázs and Jákói Zoltán: II. Sustainable Raw Materials International Project Week And Scientific Conference: Book of Abstracts.
In: II. Sustainable Raw Materials International Project Week And Scientific Conference, 2019. május 6-10., Szeged.

Rózsa Zsófia Borbála and Németh Lukács and Jójárt Balázs and Nehéz Károly and Viskolcz Béla and Szőri Milán: Molecular Dynamics and Metadynamics Insights of 1,4-Dioxane-Induced Structural Changes of Biomembrane Models.
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 123 (37). pp. 7869-7884. ISSN 1520-6106 (2019)

Sarcevic Péter and Kincses Zoltán and Pletl Szilveszter: Online human movement classification using wrist-worn wireless sensors.
JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING, 10 (1). pp. 89-106. ISSN 1868-5137 (2019)

Sisay Elias Jigar and Bagi Krisztina and Fazekas Ákos Ferenc and Kertész Szabolcs and Veréb Gábor and László Zsuzsanna: Dairy wastewater treatment using photocatalytic polymer nanocomposite membrane.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 258-266. (2019) ISBN 9789633066720

Suhajda Erzsébet and Szőrös Csilla Zsuzsanna and Somfai Dávid Márton and Jákói Zoltán and Dolgosné Kovács Anita and Czakó-Vér Klára and Dittrich Ernő: Densified sewage sludge degradation kinetics under cofermentational circumstances with corn silage and cellulose.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 168-172. (2019) ISBN 9789633066720

Szabó P. Balázs and Sáry Tekla and Szabó Balázs: The key elements of conducting load-to-fracture mechanical testing on restoration-tooth units in restorative dentistry.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 13 (2). pp. 59-64. ISSN 1788-6392 (2019)

Szabó P. Balázs and Zakupszki Zita: Sütőipar fejlesztési irányai napjainkban.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (3). pp. 73-80. ISSN 1788-7593 (2019)

Szalay Dóra and Jákói Zoltán and Papp Viktória: Possible Role of Agricultural Woody By-products in Lignocellulose Biofuel Production in Hungary.
JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS: AGRICULTURE AND FOOD, 7. pp. 211-220. ISSN 1314-8591 (2019)

Szalay Dóra and Kertész Szabolcs and Papp Viktória: Examination of Ash Content for Different Species of Short Rotation Coppice.
JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS: AGRICULTURE AND FOOD, 7. pp. 221-231. ISSN 1314-8591 (2019)

Szalay Dóra and Kertész Szabolcs and Vágvölgyi Andrea: Changes in the legal and support background of woody energy plantations.
REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 13 (1). pp. 72-81. ISSN 1788-6392 (2019)

Szalay Dóra and Papp Viktória and Hodúr Cecilia and Czupy Imre: Examination of bark content for different species of short rotation coppice.
IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 307 (1). Aznosító: 012001-Terjedelem: 6 p. ISSN 1755-1307 (2019)

Szerencsés Szabolcs Gyula and Veréb Gábor and Beszédes Sándor and László Zsuzsanna and Hodúr Cecilia and Csanádi József and Kertész Szabolcs: Vibrációs membránszűrés működtetési paramétereinek vizsgálata a szennyvíztisztításban.
In: XXI. Századi vízgazdálkodás a tudományok metszéspontjában. Szent István University, Szarvas, pp. 201-206. (2019) ISBN 9789632698083

Szerencsés Szabolcs Gyula and Veréb Gábor and Beszédes Sándor and László Zsuzsanna and Hodúr Cecilia and Csanádi József and Szalay Dóra and Kertész Szabolcs and Maravić Nikola and Šerešd Zita: Investigating vibratory ultra- and nanofiltration in dairy wastewater purification.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 149-153. (2019) ISBN 9789633066720

Szigeti Szabolcs and Garai Dzsenifer and Apáti-Nagy Petra and Veréb Gábor and Beszédes Sándor and László Zsuzsanna and Szalay Dóra and Seres Zita and Hodúr Cecilia and Kertész Szabolcs: Előkezelt tejipari szennyvíz ultraszűrésének vizsgálata.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 299-303. (2019) ISBN 9789633066720

Szpisják-Gulyás Nikolett and Lemmer Balázs and Somfai Dávid Márton and Tahir Chenar Ali and Hodúr Cecilia: Makardij modell alkalmazása ultraszűrés jellemzésére.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 281-286. (2019) ISBN 9789633066720

Szögi Titanilla and Schuster Ildikó and Borbély Emőke and Gyebrovszki Andrea and Bozsó Zsolt and Gera János and Rajkó Róbert and Sántha Miklós and Penke Botond and Fülöp Lívia: Effects of the Pentapeptide P33 on Memory and Synaptic Plasticity in APP/PS1 Transgenic Mice: A Novel Mechanism Presenting the Protein Fe65 as a Target.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 20 (12). Terjedelem: 20-Azonosító: 3050. ISSN 1661-6596 (2019)

Veréb Gábor and Gayır V. E. and Nascimben Santos Erika and Fazekas Ákos Ferenc and Kertész Szabolcs and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Purification of real car wash wastewater with complex coagulation/flocculation methods using polyaluminum chloride, polyelectrolyte, clay mineral and cationic surfactant.
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 80 (10). pp. 1902-1909. ISSN 0273-1223 (2019)

Veréb Gábor and Kálmán Viktória and Gyulavári Tamás and Kertész Szabolcs and Beszédes Sándor and Kovács Gábor and Hernádi Klára and Pap Zsolt and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Advantages of TiO2/carbon nanotube modified photocatalytic membranes in the purification of oil-in-water emulsions.
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY, 19 (4). pp. 1167-1174. ISSN 1606-9749 (2019)

Veréb Gábor and Mikó Zoltán and Kertész Szabolcs and Beszédes Sándor and Hodúr Cecilia and László Zsuzsanna: Bopac koagulálószer alkalmazása szuszpendált TiO2 nanorészecskék visszanyerésére a fotokatalitikus szennyvízkezelésben.
In: II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference. University of Szeged, Szeged, pp. 293-298. (2019) ISBN 9789633066720

Zakar Mihály and Farkas Dániel Imre and Szabó Anna and Hanczné Lakatos Erika and Keszthelyi-Szabó Gábor and László Zsuzsanna: A Fenton-reakció és az ózonos előkezelés hatásának vizsgálata modell tejipari szennyvíz membránszűrése során.
In: XXI. Századi vízgazdálkodás a tudományok metszéspontjában. Szent István University, Szarvas, pp. 186-192. (2019) ISBN 9789632698083

Zambrano Carrillo Carolina Lorena and Kerekes Erika Beáta and Kotogán Alexandra and Papp Tamás and Vágvölgyi Csaba and Krisch Judit and Takó Miklós: Antimicrobial activity of grape, apple and pitahaya residue extracts after carbohydrase treatment against food-related bacteria.
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 100. pp. 416-425. ISSN 0023-6438 (2019)

Zsótér Brigitta Tünde and Antal Andrea: Assessment of the demand for the renovationof a pub and calculations of the rentability of the investment.
QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 8 (15). pp. 21-26. ISSN 2285-424X (2019)

Zsótér Brigitta Tünde and Gál József and Kisdeák Marcell: Assessment of the residence satisfaction related to investments in Tótkomlós (2014-2017).
QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 8 (15). pp. 14-20. ISSN 2285-424X (2019)

Zsótér Brigitta Tünde and Milojev Ágnes: Sertéstelep műszaki beruházásainak gazdaságossági vizsgálata.
JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 14 (2). pp. 251-255. ISSN 1788-7593 (2019)

This list was generated on 2024. július 15. 06:36:24 CEST.