Item where Faculty/Unit "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item "2017"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 64.

Anna M Zalewska and Beata Krzywosz-Rynkiewicz and Szabó Éva and Iveta Kovalcikova: Young people citizenship activity in post-soviet satellites’ states – comparison across countries.
In: Young People and Active Citizenship in Post-Soviet Times : a Challenge for Citizenship Education. Asia-Europe Education Dialogue . Routledge Publishing, New York, London, pp. 99-109. (2017) ISBN 9781138679771

Berze Gizella and Csíkos Csaba: Parents' and teachers' views on the distinct role of mathematics as a school subject.
In: Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. IGPME, Singapore, pp. 2-161. (2017) ISBN 9789811137426

Brandl Gergely and Göncöl Csaba and Juhász Krisztina and Marton Gellért Ernő and Szabados János: Válogatott források az 1627. évi szőnyi békeszerződés történetéhez.
LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2017. pp. 151-203. ISSN 0865-0632 (2017)

Csabai Márta: Az egészségpszichológia új kihívásai : a személyre szabott orvoslás ígérete és az esetközpontú szemlélet reneszánsza.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 72 (4). pp. 579-589. ISSN 0025-0279 (2017)

Csabai Márta: Eset-történet: A klinikai mesétől az esetbankig.
Oriold és Társai Kiadó, Budapest. (2017) ISBN 9786155443596

Csikós Zsuzsanna: Ciencia y pasión : Ádám Anderle y la creación de nuevas generaciones de hispanistas en Hungría.
In: Un viajero por caminos hispanos. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 9-13. (2017) ISBN 9789633153550

Csikós Zsuzsanna: Setenta años de la novela española en Hungría.
In: Un viajero por caminos hispanos. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 115-124. (2017) ISBN 9789633153550

Csikós Zsuzsanna: A spanyol polgárháború traumája a kortárs spanyol szépprózában.
MEDITERRÁN VILÁG, 39-40. pp. 78-89. ISSN 1787-7350 (2017)

Csupor Éva and Kuna Ágnes and Pintér Judit Nóra and Kaló Zsuzsa and Csabai Márta: Konfliktustípusok és konfliktuskezelés magyar egészségügyi dolgozók körében.
ORVOSI HETILAP, 158 (16). pp. 625-633. ISSN 0030-6002 (2017)

Danka Balázs: The Terminology Denoting Political Organisation and Common Descent in the Däftär-i Čingiz-nāmä.
ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE / GOLDEN HORDE REVIEW, 5 (4). pp. 801-810. ISSN 2308-152X (2017)

Fekete Marianna: eTime or the Networking of Leisure Time: Generational Culture Consumption in the Digital Age.
BELVEDERE MERIDIONALE, 29 (4). pp. 89-104. ISSN 1419-0222 (2017)

Fodor Szilvia and Gyarmathy Éva and Klein Balázs and Kovács Kristóf and Kövi Zsuzsanna and Molnár Gyöngyvér and Páskuné Kiss Judit and Pásztor Attila: A tehetségazonosítás folyamata, mérőeszközei és eredményei a Magyar Templeton Programban.
MATEHETSZ Géniusz Projekt Iroda, Budapest. (2017)

Gyenge Zoltán: Kép és valóság (?).
In: A műalkotás mint látvány: tudományos konferencia "A közönség elé tárt látvány" és "A színpadi látvány" című szekciókban, a REÖK megnyitásának 10. évfordulója tiszteletére, 2017. szeptember 23-án a REÖK termeiben : [konferenciakötet IV.]. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht, Szeged, pp. 13-23. (2017) ISBN 9789638839497

Hajduné Holló Katalin and Zentai Gabriella and Józsa Krisztián: A kombinatív gondolkodás óvodai fejlesztésének módszerei.
In: A tanulás új útjai. Hungarian Educational Research Association (HERA), Budapest, pp. 102-117. (2017) ISBN 9786155657016

Hódi Ágnes and B. Németh Mária and Tóth Edit: Text formats in the frameworks and reports of system-level reading assessment programs.
DOCERE, 3-4. pp. 27-60. ISSN 2559-9240 (2017)

Jancsó Katalin: Temas latinoamericanos en la clase de ELE. Estereotipos y variedades lingüísticas.
SERIE DIDÁCTICA, 1. pp. 17-33. ISSN 2559-8309 (2017)

Józsa Krisztián and Morgan George A.: Reversed items in Likert scales: Filtering out invalid responders.
JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCH, 25 (1). pp. 7-25. ISSN 2247-1537 (2017)

Kasik László and Gál Zita and Havlikné Rácz Andrea and Kasik László and Özvegy Judit and Szabó Éva and Zsolnai Anikó (szerk.): Társas problémák és megoldásuk 3-7 évesek körében.
Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió, Szeged. (2017) ISBN 9789636978037

Katona Eszter: El teatro de la memoria: cinco dramas contra el olvido.
BEOIBERISTICA, 1 (1). pp. 133-146. ISSN 2560-4163 (2017)

Kelemen Zoltán: Emlék a kertről: Tanulmányok, esszék.
Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. (2017) ISBN 9786155455766

Kovács Bálint and Szabó Judit: Spectatorship and Punishment: The Tension Between Macabre Voyeurism and Moral Impulse in Mark of the Devil.
CINE-EXCESS, 2017 (3). pp. 78-91. ISSN 2053-0706 (2017)

Kovács Katalin: R. Briki, L’analogie chez Diderot.
STUDI FRANCESI, 61 (3). pp. 550-551. ISSN 0039-2944 (2017)

Kovács Krisztina: "Coelho idézet a meghívókra": Karácsonyi Zsolt: A Krím.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 71 (10). pp. 95-97. ISSN 0133-1167 (2017)

Kovács Krisztina: Túl a transzközépen.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 71 (5). pp. 98-103. ISSN 0133-1167 (2017)

Kovács Krisztina: A holtak országa: Sántha József: A húgom operája, Kalligram, 2016.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 71 (6). pp. 101-103. ISSN 0133-1167 (2017)

Kovács Krisztina: A „tágasság” otthonossága: Eszmetörténeti kalandozások, disztópikus términtázatok Hász Róbert regényében.
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 49 (10). pp. 103-120. ISSN 0133-056X (2017)

Kovács Szilvia: Bepillantás a 13–14. századi nyugati keresztény kultúra és térítés kínai és mongóliai emlékeibe.
In: Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság: XIII.Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, pp. 127-158. (2017) ISBN 9788089955015

Kovács Szilvia: Domonkosok a közép-ázsiai Csagatáj Uluszban a 13. század második felében.
In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. Alba Civitas Történeti Alapítvány, Székesfehérvár, pp. 265-276. (2017) ISBN 9789638811776

Kovács Szilvia: A Franciscan Letter from the Crimea (1323).
In: Role of Religions in the Turkic Culture: Proceedings of the 1st International Conference on the Role of Religions in the Turkic Culture. Pázmány Péter Catholic University, Budapest, pp. 85-92. (2017) ISBN 9789633083024

Latzkovits Miklós and Katona Tünde: A harántoktáv alakú albumok poétikája (2.).
In: Hortus Amicorum : Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society, Kolozsvár, pp. 136-148. (2017) ISBN 9786067390773

Látos Melinda and Sándor Zita and Kriston Pálma and Havancsák Rózsa and Horváth Zoltán and Paszt Attila and Simonka Zsolt and Lázár György ifj. and Csabai Márta: Associations Between a Sedentary Lifestyle and Negative Mood State and the Risk of Breast Cancer.
In: Leisure, Health and Well-Being: A Holistic Approach. Palgrave Macmillan, Cham (Svájc), pp. 99-114. (2017) ISBN 9783319332567

Mehdizadkhani Milad and Khoshsaligheh Masood: Translation of Graphic Codes: The Case Study of Two Official Persian Dubbed Versions.
Language and Translation Studies, 50 (3). pp. 49-69. ISSN 2228-5202 (2017)

Morgan G A and Liao H -F and Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Anikó and Huang S -Y and Wang P-J and Blasco P and Ramakrishnan J and Józsa Krisztián: The revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18) for infants and preschool children with and without risks or delays in Hungary, Taiwan, and the US.
HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7 (2). pp. 48-67. ISSN 2062-9605 (2017)

Morgan George A. and Józsa Krisztián and Liao Hua-Fang: Introduction to the HERJ special issue on mastery motivation: Measures and results across cultures and ages.
HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7 (2). pp. 5-14. ISSN 2062-9605 (2017)

Máté-Tóth András: Challenges for the Catholic Intelligentsia in the Post-Secular Age of Central Europe.
Journal of Religion and Theology, 1 (1). pp. 45-60. (2017)

Máté-Tóth András (szerk.): Intézmény és karizma az egyházban 2.0: ünnepi kötet Tomka Ferenc tiszteletére 75. születésnapja alkalmából.
Szent István Társulat, Budapest. (2017) ISBN 9789632777160

Máté-Tóth András and Tóth Péter: Review of Dirksen's "Religionsfreiheit in Ungarn. Verfassungspolitik und -wirklichkeit am Beispiel Kleiner Religionsgemeinschaften in Ungarn 1845–1945 Unter Besonderer Berücksichtigung der Horthy-Zeit" [Freedom of Religion in Hungary: Constitutional Politics and Reality for Small Churches in Hungary between 1845-1945, with Special Focus on the Horthy Era].
OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE, 37 (3). pp. 106-109. ISSN 0731-5465 (2017)

N Kollár Katalin and Szabó Éva: A család és iskola kapcsolata.
In: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 2. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 315-332. (2017) ISBN 9789632762845

Nagyné Frauhammer Krisztina: Bednárik János (szerk.): A csodatévő tölgy őrzői. Trintárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról.
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 29 (3-4). pp. 173-176. ISSN 0865-5227 (2017)

Pribék Ildikó Katalin and Jámbori Szilvia: A kapunyitási pánik és az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálata szegedi egyetemisták körében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 117 (2). pp. 139-152. ISSN 0025-0260 (2017)

Pusztainé Fischl Klára and Horváth Antónia and Révész László and Tankó Károly and K. Tutkovics Eszter: A BORBAS kincsei.
In: Saulusból Paulus : fémkeresővel a régészek oldalán. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, Hajdúböszörmény, pp. 145-168. (2017) ISBN 9789634160588

Pál József: Alcune considerazioni sulla storia della critica letteraria di Pelbárt Temesvári in Ungheria.
CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED, 15. pp. 269-284. ISSN 1588-2039 (2017)

Pálfi György and Molnár Erika and Pap Ildikó and Balikó András and Kustár Ágnes: Szent László Király koponyaereklyéjének biológiai vizsgálata és szobrászati arcrekonstrukciója.
In: Szent király, lovagkirály. A Szent László-herma és koponyaereklye vizsgálatai. Győri Hittudományi Főiskola, Győr, pp. 161-175. (2017)

Rausch Attila and Pásztor Attila: Exploring the Possibilities of Online Assessment of Early Numeracy in Kindergarten.
In: Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. IGPME, Singapore, pp. 89-96. (2017) ISBN 9789811137426

Révész László: Die methodischen Probleme der ungarischen landnahmezeitlichen Forschung. Die Gräberfelder.
ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 68 (1). pp. 171-187. ISSN 0001-5210 (2017)

Révész László: Rozettás lószerszámveretek.
In: Hétköznapok a honfoglalás korában. Magyar Őstörténet (5). Helikon Könyvkiadó, Budapest, pp. 179-180. (2017) ISBN 9789632279947

Szabó Éva and N Kollár Katalin and Vörös Anna: A tanári szerep, a vezetés és a tekintély problémái.
In: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 2. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 407-454. (2017) ISBN 9789632762845

Szabó Gábor: Bevezetés egy családregénybe: identitás alkotása (Nádas Péter: Világló részletek).
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 49 (12). pp. 115-122. ISSN 0133-056X (2017)

Szabó Éva and Dancs Katinka: Hungary : Participation crisis, disappointed youths.
In: Young People and Active Citizenship in Post-Soviet Times: a Challenge for Citizenship Education. Routledge, New York (NY), London, pp. 124-140. (2017) ISBN 9781138679771

Szilárdi Réka and Heidl Sára: Fesztiválvallás 2.0.
In: Vallásdömping: Ezoterika, spiritualitás és New Age az alkalmazott valláskutatás perspektívájából. Vallás a társadalomban- Religion in Society (7). Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék, Szeged, pp. 157-197. (2017) ISBN 9789633065907

Szilárdi Réka and Sárközy Csongor: Ezotéria, New Age, alternatív spiritualitás: vallástudományi áttekintés.
In: Vallásdömping : Ezoterika, spiritualitás és New Age az alkalmazott valláskutatás perspektívájából. Vallás a társadalomban - Religion in Society (8). Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék, Szeged, pp. 11-19. (2017) ISBN 9789633065907

Székely Zsófia and Csabai Márta: Együtt szülés: A szülés során létrejövő segítő kapcsolat kvalitatív vizsgálata a társadalmi nemek és a hatalom szempontjából.
TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 7 (2). pp. 41-59. ISSN 2062-7084 (2017)

Sághy Miklós: Az irodalmi adaptáció elemzésének módszereiről.
TISZATÁJ DIÁKMELLÉKLETE, 2017 (159). pp. 1-20. ISSN 0133-1167 (2017)

Sághy Miklós: A vizuális befolyásolás hét évtizede: Plakátkiállítás Szegeden.
PANNONHALMI SZEMLE, 25 (3). pp. 119-122. ISSN 1216-9188 (2017)

Tóth-Király István and Orosz Gábor and Dombi Edina and Jagodics Balázs and Farkas Dávid and Amoura Camille: Cross-cultural comparative examination of the Academic Motivation Scale using exploratory structural equation modeling.
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 106. pp. 130-135. ISSN 0191-8869 (2017)

Wittmann Victoria and Látos Melinda and Horváth Zoltán and Simonka Zsolt and Paszt Attila and Lázár György ifj. and Csabai Márta: What contributes to long-term quality of life in breast cancer patients who are undergoing surgery? Results of a multidimensional study.
QUALITY OF LIFE RESEARCH, 26 (8). pp. 2189-2199. ISSN 0962-9343 (2017)

Zimonyi István: Историческая роль Золотой Орды на Шелковом пути и в Восточной Европе.
Золотоордынская цивилизация -- Golden Horde Ciivilization, 10. pp. 143-147. ISSN 2409-0875 (2017)

Zimonyi István: Краеугольный камень ранней истории венгров: Теории в свете современной литературы.
In: Istoricheskaja mozaika Evrazii: Sbornik Stattej k 70-letiju Dmitrija Dmitrievicha Vasil'eva. Probel-2000, Moszkva, pp. 125-139. (2017) ISBN 9785986045887

Zimonyi István: Key Issues of the Early Hungarian History: Theories in the Light of Recent Literature.
ARCHIVUM EURASIAE MEDII AEVI, 23. pp. 301-317. ISSN 0724-8822 (2017)

Zimonyi István: Ortaçağ Avrupa Tarihinde Göçebe Unsuru.
TŰRK TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI / JOURNAL OF TURKISH HISTORICAL RESEARCHES, 3 (1). pp. 154-166. ISSN 2548-091X (2017)

Zimonyi István: Yeni Araştırmaların Işığında Armin Vámbéry’nin Eski Macar Tarihi ile İlgili Görüşleri.
In: Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bilidrileri.: Ankara, 6-7 Eylül 2013. Türk Dil Kurumu, Ankara, pp. 151-157. (2017) ISBN 9789751632685

Zrinszki János and Kinyó László: A történelmi tudás alkalmazása 8. évfolyamon: egy Vas megyei felmérés eredményei.
TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT, 8 (52) (1-2). pp. 1-40. ISSN 2061-6260 (2017)

Ótott Noémi: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, a cura di Carlotta Cattermole, Celia de Aldama, Chiara Giordano Madrid , Ed. Ediciones de La Discreta - 2014.
LETTERATURA ITALIANA ANTICA, 18. pp. 463-465. ISSN 1724-0492 (2017)

Ótott Noémi: «Siete voi qui, ser Brunetto?» – I volti di Brunetto Latini: rappresentazione e autorappresentazione.
ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS, 23. pp. 96-107. ISSN 1219-5391 (2017)

This list was generated on 2024. április 19. 07:24:20 CEST.