Items where Author is " Gál Zita"

Number of items: 33.

Kasik László and Jámbori Szilvia and Gál Zita and Tóth Edit: Friendship Functions in Adolescence: Hungarian Version of the McGill Friendship Questionnaire.
CANADIAN JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY, 39 (2). pp. 151-169. ISSN 0829-5735 (2024)

Kasik László and Gál Zita: A szociálisprobléma-megoldás és a szorongás jellemzői perfekcionista és nem perfekcionista serdülők körében – egy longitudinális vizsgálat eredményei.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 79 (1). pp. 43-71. ISSN 0025-0279 (2024)

Fejes József Balázs and Jámbori Szilvia and Kasik László and Vígh Tibor and Gál Zita: Exploring social problem-solving profiles among Hungarian high school and university students.
HELIYON, 9 (8). ISSN 2405-8440 (2023)

Kasik László and Gál Zita (szerk.): XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencia = 19th Conference on Educational Assessment : PÉK 2023 = CEA 2023 : program és összefoglalók = program and abstracts.
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2023) ISBN 9789633069356

Kasik László and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Tóth Edit and Jagodics Balázs and Szabó Éva: Az iskolai kudarcok tényezői – egy lehetséges preventív modell keretei.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 122 (1). pp. 3-19. ISSN 0025-0260 (2022)

Kasik László and Jámbori Szilvia and Tóth Edit and Gál Zita: Problémamegoldás barátok és nem barátok között serdülők körében.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 77 (1). pp. 29-52. ISSN 0025-0279 (2022)

Kasik László and Gál Zita and Nagy Zoltán: Social Problem-Solving and Anxiety in Perfectionist and Non-Perfectionist Adolescents.
In: Problem-Solving: Insights, Challenges, and Approaches. Nova Science Publishers Inc.; Nova Publishers, New York, pp. 165-190. (2022) ISBN 9781685077839

Gál Zita and Kasik László and Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Nagy Krisztina: Social problem-solving, life satisfaction and well-being among high school and university students.
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCHOOL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 10 (1). pp. 170-180. ISSN 2168-3603 (2022)

Jámbori Szilvia and Kasik László and Fejes József Balázs and Vígh Tibor and Gál Zita: A szociálisprobléma-megoldás vizsgálata személyközpontú megközelítésben serdülők és fiatal felnőttek körében.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 22 (1). pp. 37-63. ISSN 1419-872X (2022)

Kasik László and Tóth Edit and Jámbori Szilvia and Gál Zita: Barátságfunkciók serdülőkorban – a McGill Friendship Questionnaire magyar változatának pszichometriai mutatói [Functions of friendship among adolescents – the psychometric properties of the Hungarian version of McGill Friendship Questionnaire].
MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 22 (4). pp. 1-21. ISSN 1419-8126 (2021)

Kasik László and Gál Zita and Nagy Zoltán: Perfekcionista és nem perfekcionista serdülők szociálisprobléma-megoldásának és szorongásának jellemzői.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 121 (2). pp. 189-208. ISSN 0025-0260 (2021)

Gál Zita and Jámbori Szilvia and Kasik László and Fejes József Balázs: Az észlelt tanulmányi sikeresség és az iskolai jóllét pszichológiai erőforrásainak összefüggései középiskolás diákok körében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 119 (4). pp. 265-286. ISSN 0025-0260 (2019)

Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Gál Zita and Kasik László and Szabó Hangya Lilla and Nagy Krisztina: Célok, tervek és tanulási stratégiák serdülők és fiatal felnőttek körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (6). pp. 18-35. ISSN 1215-5233 (2019)

Kasik László and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Nagy Krisztina and Szabó Hangya Lilla: Középiskolások és egyetemisták szociálisprobléma-megoldásának nem szerinti különbségei.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (6). pp. 49-61. ISSN 1215-5233 (2019)

Kasik László and Gál Zita (szerk.): Osztályfőnöki óra: Másképp! : Módszertani segédanyag pedagógusoknak gyakorlatokkal és tématervekkel.
Mozaik Kiadó, Szeged. (2019) ISBN 978 963 697 822 8

Kasik László and Gál Zita: Serdülők általános és specifikus negatív orientációja kortársi problémáikkal kapcsolatban – kérdőíves és történetalapú elemzés.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 119 (2). pp. 113-129. ISSN 0025-0260 (2019)

Szabó Hangya Lilla and Jámbori Szilvia and Gál Zita and Kasik László and Fejes József Balázs: Serdülők és fiatal felnőttek identitása az önértékelés és a társas támogatás függvényében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (6). pp. 36-48. ISSN 1215-5233 (2019)

Gál Zita and Kasik László: Social problem-solving in the classroom.
In: Psychological Applications and Trends 2019. InScience Press, pp. 86-90. (2019) ISBN 9789895431229

Gál Zita and Kasik László and Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Nagy Krisztina: A problémamegoldás kapcsolata az élettel való elégedettséggel és az iskolai jólléttel – középiskolások és egyetemisták longitudinális vizsgálata.
In: Új kutatások a neveléstudományokban, 2018: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. L' Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 158-172. (2019) ISBN 9789634145660

Nagy Krisztina and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Kasik László and Fejes József Balázs: A tanulói jóllét és az önértékelés jellemzőinek feltárása középiskolások és egyetemisták körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (6). pp. 3-17. ISSN 1215-5233 (2019)

Kasik László and Gál Zita and Tóth Edit: Development and Psychometric Properties of NEGORI (Negative Orientation Questionnaire).
JOURNAL OF RELATIONSHIPS RESEARCH, 9. ISSN 1838-0956 (2018)

Kasik László and Guti Kornél and Gál Zita and Gáspár Csaba and Tóth Edit and Fejes József Balázs: Development and psychometric properties of the Avoidance Questionnaire for Adolescents (AQA).
INTERNATIONAL JOURNAL OF EMOTIONAL EDUCATION, 10 (2). pp. 59-76. ISSN eISSN: 2073-7629 (2018)

Kasik László and Gál Zita and Tóth Edit: A negatív problémaorientációt mérő kérdőív (NEGORI) kidolgozása és pszichometriai mutatói.
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 18 (2). pp. 131-151. ISSN 1419-872X (2018)

Kasik László and Gál Zita: Társas problémák és megoldásuk az osztályteremben.
EDUCATIO, 26 (3). pp. 484-496. ISSN 1216-3384 (2017)

Kasik László and Gál Zita and Havlikné Rácz Andrea and Kasik László and Özvegy Judit and Szabó Éva and Zsolnai Anikó (szerk.): Társas problémák és megoldásuk 3-7 évesek körében.
Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió, Szeged. (2017) ISBN 9789636978037

Kasik László and Gál Zita: Parents’ and teachers’ opinions of preschool children's social problem-solving and behavioural problems.
EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, 186 (10). pp. 1632-1648. ISSN 0300-4430 (2016)

Gál Zita: Az osztályközösségben mért társas pozíció és a tudatelmélet kapcsolata alsó tagozatos diákok körében.
ISKOLAKULTÚRA, 25 (10). pp. 36-47. ISSN 1215-5233 (2015)

Gál Zita and Kasik László: A helyzet- és személyspecifikus problémamegoldás kapcsolata a tudatelméleti működéssel 4-6 éves korban.
Magyar Pedagógia, 115 (4). pp. 297-318. ISSN 0025-0260 (2015)

Gál Zita: A tudatelmélet életkori változásainak és szerepének áttekintése óvodáskortól fiatal felnőttkorig.
ISKOLAKULTÚRA, 25 (5-6). pp. 59-73. ISSN 1215-5233 (2015)

Kasik László and Gál Zita: Mit tekintenek 7, 10 és 14 éves diákok személyközi problémának?
ISKOLAKULTÚRA, 9. pp. 3-24. ISSN 1215-5233 (2014)

Gál Zita and Katona Katalin and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Tudatelméleti működés bűnelkövetőknél.
PSZICHOLÓGIA, 34 (3). pp. 289-310. ISSN 0230-0508 (2014)

Kasik László and Gál Zita: Óvodások szociálisprobléma-megoldó gondolkodása szüleik és pedagógusaik véleménye alapján.
Magyar Pedagógia, 114 (3). pp. 189-213. ISSN 0025-0260 (2014)

Gál Zita and Egyed Katalin and Pászthy Bea and Németh Dezső: Tudatelméleti deficit anorexia nervosában.
Psychiatria Hungarica, 26 (1). pp. 12-25. ISSN 0237-7896 (2011)

This list was generated on 2024. június 17. 18:56:24 CEST.