Item where faculty "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: C | D | F | K | M | N | P | S | V | Z | Ó
Number of items: 25.

C

Csabai, Márta: A test képzőművészeti és tudományos reprezentációinak szerepe az identitás-konstrukciókban.
In: Emlékezés, identitás, diszkurzus. Pszichológia és Társadalom . L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 91-108. (2015) ISBN 9789632369617

D

Devosa, Iván, Maródi, Ágnes, Grósz, Tamás, Buzás, Zsuzsa, Steklács, János: EEG Mind Reader 1.0 as a part of Complex Measuring Method (CMM) for education.
In: EAPRIL 2015 Proceedings. University of Luxembourg, pp. 130-140. (2015)

F

Fejérdy, Tamás, Z. Karvalics, László: Kis- és közepes városok kulturális reziliencia-súlypontjai.
REPLIKA, 2015 (94, 2015/5). pp. 113-127. ISSN 0865-8188 (2015)

Fekete, Marianna: Intenzív kultúrafogyasztók a hálón : Szabadidő-struktúra, internethasználat, kultúrafogyasztás.
REPLIKA (90-91, 2015/1–2.). pp. 99-116. ISSN 0865-8188 (2015)

Ferincz, István, Balogh, László, Ferincz, István, Font, Márta, Kovács, Szilvia, Polgár, Szabolcs, Zimonyi, István: Nyesztor krónika. Poveszty vremennih let: Régmúlt idők elbeszélése: honnan ered Ruszföld, ki volt Kijev első fejedelme, és hogyan alakult ki Ruszföld.
In: Régmúlt idők elbeszélése. Magyar őstörténeti könyvtár (30). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 15-228. (2015) ISBN 9789635069705

K

Kovács, Katalin: Les "nuits" de Georges de La Tour : miroir, vanité et contemplation de l’infini.
In: Contempler l'infini. L'Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 76-86. (2015) ISBN 9782343054001

Kovács, Katalin: Paysages de rêve″ au XVIIIe siècle: Vernet et Robert à la lumière de la critique d’art de Diderot.
In: L'homme qui rêve. Collection Eidos; Série RETINA . Éditions L'Harmattan, Paris, pp. 65-72. (2015) ISBN 9782343080413

M

Mátyus, Imre: Terepcsere. A terep fogalmának átértékelődése a virtuális etnográfiában.
REPLIKA, 2015 (90-91, 2015/1–2. szám). pp. 27-38. ISSN 0865-8188 (2015)

N

Nemesi, Attila László: A nyelv a nyilvánosságban: versengő és társdiskurzusok.
REPLIKA, 2015 (95, 2015/6). pp. 97-111. ISSN 0865-8188 (2015)

P

Papp-Zipernovszky, Orsolya, Kómár, Réka, Hegedűs, Klára: Segítő történetek : Egy narratív módszer tanulságai segítő foglalkozásúak tréningjében.
In: Gyógyítók egészsége. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, pp. 257-292. (2015) ISBN 9786155443206

Petneki, Katalin, Vígh, Tibor: Az emelt szintű érettségi, mint a nyelvszakok bemeneti követelménye.
EDULINGUA, 1 (1). pp. 7-15. ISSN 2415-945X (2015)

S

Szabó, Éva, Tápai, Dorina: A szociális készségek fogalma, mérése és fejlesztésének lehetősége az iskolában.
In: Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 9-17. (2015) ISBN 9789632846828

Szalóki, Szilvia, Hallgató, Emese: A fotóolvasás mint előfeszítési jelenség vizsgálata.
IMPULZUS – SZEGEDI PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK, 2 (1). Azonosító: 1815-Terjedelem: 31 p. ISSN 2064-9258 (2015)

Szeverényi, Sándor: Rendkívül rövid bevezetés a dokumentációs nyelvészetbe.
In: Érdekes nyelvészet. JATEPress Kiadó (2015) , 156 p., Szeged, pp. 145-156. (2015) ISBN 9789633152522

Szeverényi, Sándor: A finnugor "mítosz".
In: Már a múlt sem régi...: Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 119-142. (2015) ISBN 9789633064269

Sághy, Miklós: Gonosz vadkelet : Civilizáció és barbárság határvidéke a kortárs magyar filmben.
FILMVILÁG, 58 (10). pp. 15-17. ISSN 0428-3872 (2015)

Sághy, Miklós: A csacska nők és Szindbád: A nemek politikája Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán történeteiben.
In: Hogy jó s szép tettekben leld gyönyörűséged : a 80 éves Fried István köszöntése. Tiszatáj Alapítvány, Szeged, pp. 255-271. (2015) ISBN 9789638496997

Sághy, Miklós: A képzelet vasfüggönye: a filmes utazások keletről nyugatra a magyar rendszerváltás után.
FILMVILÁG, 58 (4). pp. 4-7. ISSN 0428-3872 (2015)

Sághy, Miklós: A túlvilág nincstelenjei : Hajléktalanábrázolás Szilasi László A harmadik híd című regényében.
JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, LVIII (5). pp. 563-569. ISSN 0447-6425 (2015)

V

Vígh, Tibor, Sominé Hrebik, Olga, Thékes, István, Vidákovich, Tibor: Fiatal nyelvtanulók német és angol alapszókincsének online diagnosztikus vizsgálata.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 13-33. (2015) ISBN 9789631979381

Z

Z. Karvalics, László: A Nagy Adat-jelenség társadalomtudományi lehorgonyzásához.
REPLIKA, 2015 (92-93, 2015/3–4. szám). pp. 189-201. ISSN 0865-8188 (2015)

Zimonyi, István: Egyiptom a 13. század közepén.
In: Szent Lajos élete és bölcs mondásai. A középkori francia történeti irodalom remekei (2). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 332-352. (2015) ISBN 9789635069637

Zimonyi, István: Muslim Sources on the Magyars in the Second Half of the 9th Century: The Magyar Chapter of the Jayhānī Tradition.
East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 35 . Brill, Leiden, Boston (MA). (2015) ISBN 9789004214378

Zimonyi, István: A keleti magyarok a 10. századi muszlim szerzőknél.
In: Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Szeged, pp. 51-57. (2015) ISBN 9789632672700

Ó

Ótott, Noémi: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri (a cura di Carlota Cattermole, Celia de Aldama és Chiara Giordano ), Ediciones de La Discreta, Madrid, 2014. pp. 930.
DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, 12. pp. 208-214. ISSN 1787-6907 (2015)

This list was generated on 2021. január 20. 11:19:38 CET.