Item where Faculty/Unit "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item "2015"

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | J | K | L | M | N | P | R | S | V | Z | Ó
Number of items: 56.

B

Balogh Réka and Bedekovics Norbert and Imre Nóra and Peszeki Nikolett and Scharle Csilla Réka: A reklámokba való bevonódás hatása a női testképre és önértékelésre.
IMPULZUS – SZEGEDI PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK, 2 (1). Terjedelem: 40-Azonosító: 1830. ISSN 2064-9258 (2015)

Bencsik Péter: Úti okmányok és határátkelés a cseh (csehszlovák) és a magyar szabályozásban, 1848-1939.
In: Ünnepi tanulmányok Parádi József 65. születésnapja tiszteletére. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 21-36. (2015) ISBN 9789638982896

Bencsik Péter: Úti okmányok és határátkelés a cseh, szlovák és magyar területeken, 1939-1953.
In: Ünnepi tanulmányok Gáspár László 65. születésnapja tiszteletére. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 19-30. (2015) ISBN 9786158030908

Bíró Gyöngyvér: Árpád-kori fenékbélyeges kerámiák Jászfényszaru–Szőlők alján.
In: Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának Tanulmánykötete. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, pp. 79-98. (2015) ISBN 9786155413117

Bíró Gyöngyvér: Árpád-kori településrészlet házai és településszerkezete Jászfényszaru határában.
ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 140 (1). pp. 149-176. ISSN 0003-8032 (2015)

C

Csabai Márta: A test képzőművészeti és tudományos reprezentációinak szerepe az identitás-konstrukciókban.
In: Emlékezés, identitás, diszkurzus. Pszichológia és Társadalom . L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 91-108. (2015) ISBN 9789632369617

D

Devosa Iván and Maródi Ágnes and Grósz Tamás and Buzás Zsuzsa and Steklács János: EEG Mind Reader 1.0 as a part of Complex Measuring Method (CMM) for education.
In: EAPRIL 2015 Proceedings. University of Luxembourg, pp. 130-140. (2015)

Dudok Fanni: Fizel Natasa és Nóbik Attila (szerk.) Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 2014.
NEVELÉSTÖRTÉNET: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FOLYÓIRATA, 12 (1-2). pp. 143-147. ISSN 1785-5519 (2015)

F

Fazekasné Fenyvesi Margit and Zentai Gabriella and Józsa Krisztián: A beszédhanghallás fejlesztése tanulásban akadályozott gyermekek esetében.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, Debrecen, pp. 119-130. (2015) ISBN 9786155509179

Fejérdy Tamás and Z. Karvalics László: Kis- és közepes városok kulturális reziliencia-súlypontjai.
REPLIKA, 2015 (94, 2015/5). pp. 113-127. ISSN 0865-8188 (2015)

Fekete Marianna: Intenzív kultúrafogyasztók a hálón : Szabadidő-struktúra, internethasználat, kultúrafogyasztás.
REPLIKA (90-91, 2015/1–2.). pp. 99-116. ISSN 0865-8188 (2015)

Ferincz István and Balogh László and Ferincz István and Font Márta and Kovács Szilvia and Polgár Szabolcs and Zimonyi István: Nyesztor krónika. Poveszty vremennih let: Régmúlt idők elbeszélése: honnan ered Ruszföld, ki volt Kijev első fejedelme, és hogyan alakult ki Ruszföld.
In: Régmúlt idők elbeszélése. Magyar őstörténeti könyvtár (30). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 15-228. (2015) ISBN 9789635069705

J

Józsa Krisztián and Kiss Renáta Mária and Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Anikó and Steklács János and Szenczi Beáta and Tóth Dénes: Az olvasás-szövegértés pszichológiai dimenziójának online diagnosztikus értékelése.
In: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 33-103. (2015) ISBN 9789631979350

Józsa Krisztián and Zentai Gabriella: Gondolkodást fejlesztünk? – Hogyan tegyük?
TANÍTÓ, 53 (8). pp. 27-30. ISSN 0496-8387 (2015)

K

Katona Tünde: Profanes in einer deutschsprachigen Leichenpredigt des 17. Jahrhunderts aus Ungarn.
In: Erinnerungskultur. Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschen Literatur. Praesens Verlag, Wien, pp. 37-44. (2015) ISBN 9783706908160

Kiss Renáta Mária: Az olvasás korai szakaszának online diagnosztikus mérési lehetőségei.
In: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society, Kolozsvár, pp. 51-56. (2015) ISBN 9786067390193

Kiss Renáta Mária: A számterjedelem visszafelé és lexikális döntési feladatok vizsgálata online mérőeszköz segítségével.
In: Nyelvek, kódok, hallgatók. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 37-39. (2015) ISBN 9786155455155

Kiss Renáta Mária and Patai Jolán: A korai olvasási képességek mérése 4–8 éves gyermekek körében.
In: Nyelvek, kódok, hallgatók. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 40-43. (2015) ISBN 9786155455155

Kiss Renáta Mária and Tóth Eszter: Vizsgálat két nyelvészeti diszciplína határán. Pszicho-lingvisztikai és szövegnyelvészeti megközelítés a diákok képességeinek értékelése során.
In: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society, Kolozsvár, pp. 57-63. (2015) ISBN 9786067390193

Kovács Katalin: Les "nuits" de Georges de La Tour : miroir, vanité et contemplation de l’infini.
In: Contempler l'infini. L'Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 76-86. (2015) ISBN 9782343054001

Kovács Katalin: Paysages de rêve″ au XVIIIe siècle: Vernet et Robert à la lumière de la critique d’art de Diderot.
In: L'homme qui rêve. Collection Eidos; Série RETINA . Éditions L'Harmattan, Paris, pp. 65-72. (2015) ISBN 9782343080413

Kovács Krisztina: "Szegény szentek", kiátkozott apostolok.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (1). pp. 84-91. ISSN 0133-1167 (2015)

Kovács Krisztina: The Thrill is Gone: Németh Zoltán: Kunstkamera.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (10). pp. 93-96. ISSN 0133-1167 (2015)

Kovács Krisztina: "...akarsz-e játszani halált?...": Mohai V. Lajos: A bátyám hazavitte a halált. Elégikus víziók a Halottaskönyvhöz.
MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 38 (4). pp. 63-64. ISSN 0138-922X (2015)

Kovács Krisztina: Élet, amiről az angyalok nem álmodnak: Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés. Összegyűjtött versek. Forum—Életjel, Újvidék—Szabadka, 2013.
HÍD, 79 (3). pp. 98-107. ISSN 0350-9079 (2015)

L

Lénárt András: Átmenetek. Diktatúrából a demokráciába: Konferenciabeszámoló [Transitions. From Dictatorship to Democracy].
BELVEDERE MERIDIONALE, 27 (4). pp. 169-171. ISSN 1419-0222 (2015)

M

Mátyus Imre: Terepcsere. A terep fogalmának átértékelődése a virtuális etnográfiában.
REPLIKA, 2015 (90-91, 2015/1–2. szám). pp. 27-38. ISSN 0865-8188 (2015)

Máté-Tóth András: Sebzett identitás Kelet-Közép-Európában.
VIGILIA, 80 (6). pp. 409-415. ISSN 0042-6024 (2015)

Máté-Tóth András: Testfall für die Demokratie.
HERDER KORRESPONDENZ, 69 (11). pp. 49-51. ISSN 0018-0645 (2015)

N

Nemesi Attila László: A nyelv a nyilvánosságban: versengő és társdiskurzusok.
REPLIKA, 2015 (95, 2015/6). pp. 97-111. ISSN 0865-8188 (2015)

P

Papp-Zipernovszky Orsolya and Kómár Réka and Hegedűs Klára: Segítő történetek : Egy narratív módszer tanulságai segítő foglalkozásúak tréningjében.
In: Gyógyítók egészsége. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, pp. 257-292. (2015) ISBN 9786155443206

Petneki Katalin and Vígh Tibor: Az emelt szintű érettségi, mint a nyelvszakok bemeneti követelménye.
EDULINGUA, 1 (1). pp. 7-15. ISSN 2415-945X (2015)

Pál József: „Bene ascolta chi la nota”. Észben tartandó bölcs tanácsok a Commediában.
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 61 (4). pp. 509-525. ISSN 0015-1785 (2015)

Pál József: Horger Antal.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (9). pp. 43-46. ISSN 0133-1167 (2015)

Pál József: «La guerra m’ha raggiunto!» Degli scrittori nelle Alpi Giulie.
NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA, 27. pp. 47-55. ISSN 1218-9472 (2015)

Pál József: Szó és rím Dante költészet-fogalmában.
DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, 12. pp. 143-157. ISSN 1787-6907 (2015)

Pál József: Verso un classicismo nuovo.
In: L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento dalle Avanguardie al Postmoderno. Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 61-71. (2015) ISBN 9788898533473

Pál József: Verso una nuova nominatio rerum.
In: Atti del Convegno Internazionale Commentare Dante oggi. Eötvös Loránd University Press, Budapest, pp. 11-19. (2015) ISBN 9789633122419

Pál József: A szent tér költői (rím), természeti (rózsa) és természetfölötti (empyreum) megközelítéséről.
In: "Dante-750" Kiállítás és Tudományos emlékülés. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 22-33. (2015) ISBN 9786155455254

Pál József: A valóság nyelv általi elvesztése, Carlo Michelstaedter.
In: Hogy jó s szép tettekben leld gyönyörűséged. Tiszatáj Alapítvány, Szeged, pp. 39-51. (2015) ISBN 9789638496997

R

Révész László: Az íjtegezek.
In: Honfoglalók fegyverben. Magyar Őstörténet (3). Helikon Könyvkiadó; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 101-105. (2015) ISBN 9789632276946

Révész László: A régészeti hagyaték és a nyelvészeti kutatások kapcsolatai a 9-11. századi Kárpát-medencében (szemelvények).
HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 11. pp. 45-54. ISSN 1789-0128 (2015)

S

Szabó Éva and Tápai Dorina: A szociális készségek fogalma, mérése és fejlesztésének lehetősége az iskolában.
In: Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 9-17. (2015) ISBN 9789632846828

Szalóki Szilvia and Hallgató Emese: A fotóolvasás mint előfeszítési jelenség vizsgálata.
IMPULZUS – SZEGEDI PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK, 2 (1). Azonosító: 1815-Terjedelem: 31 p. ISSN 2064-9258 (2015)

Szeverényi Sándor: Rendkívül rövid bevezetés a dokumentációs nyelvészetbe.
In: Érdekes nyelvészet. JATEPress Kiadó (2015) , 156 p., Szeged, pp. 145-156. (2015) ISBN 9789633152522

Szeverényi Sándor: A finnugor "mítosz".
In: Már a múlt sem régi...: Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 119-142. (2015) ISBN 9789633064269

Sághy Miklós: Gonosz vadkelet : Civilizáció és barbárság határvidéke a kortárs magyar filmben.
FILMVILÁG, 58 (10). pp. 15-17. ISSN 0428-3872 (2015)

Sághy Miklós: A csacska nők és Szindbád: A nemek politikája Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán történeteiben.
In: Hogy jó s szép tettekben leld gyönyörűséged : a 80 éves Fried István köszöntése. Tiszatáj Alapítvány, Szeged, pp. 255-271. (2015) ISBN 9789638496997

Sághy Miklós: A képzelet vasfüggönye: a filmes utazások keletről nyugatra a magyar rendszerváltás után.
FILMVILÁG, 58 (4). pp. 4-7. ISSN 0428-3872 (2015)

Sághy Miklós: A túlvilág nincstelenjei : Hajléktalanábrázolás Szilasi László A harmadik híd című regényében.
JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, LVIII (5). pp. 563-569. ISSN 0447-6425 (2015)

V

Vígh Tibor and Sominé Hrebik Olga and Thékes István and Vidákovich Tibor: Fiatal nyelvtanulók német és angol alapszókincsének online diagnosztikus vizsgálata.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 13-33. (2015) ISBN 9789631979381

Z

Z. Karvalics László: A Nagy Adat-jelenség társadalomtudományi lehorgonyzásához.
REPLIKA, 2015 (92-93, 2015/3–4. szám). pp. 189-201. ISSN 0865-8188 (2015)

Zimonyi István: Egyiptom a 13. század közepén.
In: Szent Lajos élete és bölcs mondásai. A középkori francia történeti irodalom remekei (2). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 332-352. (2015) ISBN 9789635069637

Zimonyi István: Muslim Sources on the Magyars in the Second Half of the 9th Century: The Magyar Chapter of the Jayhānī Tradition.
East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 35 . Brill, Leiden, Boston (MA). (2015) ISBN 9789004214378

Zimonyi István: A keleti magyarok a 10. századi muszlim szerzőknél.
In: Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Szeged, pp. 51-57. (2015) ISBN 9789632672700

Ó

Ótott Noémi: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri (a cura di Carlota Cattermole, Celia de Aldama és Chiara Giordano ), Ediciones de La Discreta, Madrid, 2014. pp. 930.
DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, 12. pp. 208-214. ISSN 1787-6907 (2015)

This list was generated on 2024. március 2. 06:56:26 CET.