Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z
Number of items: 89.

B

Bencsik, Orsolya: Amikor a néző bekerül, de ki nem kerül: Bencsik Orsolya írása a Derevo Harlekin című előadásáról.
IRODALMI JELEN ONLINE. Terjedelem: 2 p.-Azonosító: http://www.irodalmijelen.hu/05242013. (2010)

Bencsik, Orsolya: Művészi dilettantizmus?: Bencsik Orsolya színikritikája az Ibusár - Megállóhely c. darab szegedi előadásáról.
IRODALMI JELEN ONLINE. Azonosító: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1017/muveszi-dilettantizmus-bencsik-orsolya-szinikritikaja-az-ibusar-meg-Terjedelem: 5 p. (2010)

Bencsik, Orsolya: Porig?: Bencsik Orsolya színikritikája Pintér Béla és Társulatának Szutyok című előadásáról.
IRODALMI JELEN ONLINE. Terjedelem: 4 p.-Azonosító: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1024/porig-bencsik-orsolya-szinikritikaja-pinter-bela-tarsulatanak-szuty. (2010)

Bencsik, Orsolya: Pszeudo-Tolnai: Urbán András és társulatának Tolnai Ottó A kisinyovi rózsa című verseskötetének színre viteléről.
IRODALMI JELEN ONLINE. Terjedelem: 6 p.-Azonosító: http://www.irodalmijelen.hu/05242013. (2010)

Bencsik, Orsolya: A csillagos ég mint börtön, az erkölcsi törvény mint "tébolyult rend": Lengyel Zoltán idei Faludy-díjas szerző Csillagbörtön című kötetéről.
IRODALMI JELEN ONLINE. Azonosító: https://irodalmijelen.hu/05242013-1340/csillagos-eg-mint-borton-az-erkolcsi-torveny-mint-tebolyult-rend-lengy-Terjedelem: 2 p. (2010)

Bencsik, Orsolya: A közös tér megteremtése - Eltáncolt Tolnai-szócikkek: Bencsik Orsolya színikritikája a GoBe Társulat Tolnai Tánclexikon - Az eszéki zsiráf című előadásáról.
IRODALMI JELEN ONLINE. Azonosító: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1025/kozos-ter-megteremtese-eltancolt-tolnai-szocikkek-bencsik-orsolya-s-Terjedelem: 3 p. (2010)

Bereczky, Krisztina, Fejes, József Balázs: Pedagógusok nézeteinek és tapasztalatainak vizsgálata egy deszegregációs intézkedéssel összefüggésben.
Magyar Pedagógia, 110 (4). pp. 329-354. ISSN 0025-0260 (2010)

Berta, Tibor: Paralelos en la evolución de las construcciones de participio y de infinitivo. Análisis de textos españoles medievales y preclásicos.
Colindancias, 1. pp. 107-116. ISSN 2067-9092 (2010)

C

Cristian, Réka Mónika: The Road Now Taken: American Studies: American Studies in Hungary and Romania.
In: Conference on British and American Studies, 2010.04.12-2010.04.14., Brasov, Románia. pp. 11-24.

Csapó, Benő: Goals of learning and the organization of knowledge.
ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK, 2010 (Suppl. 56.). pp. 12-27. ISSN 0044-3247 (2010)

Csíkos, Csaba, Kinyó, László (szerk.): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban: X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. 11. 04-2010. 11. 06.
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Szeged, pp. 1-308. (2010) ISBN 978-963-08-0333-5

Czeglédi, László, Kruppa, Tamás, Monok, István, Zvara, Edina (szerk.) (sajt.): 1643-1750.
Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/5., Magyarországi magánkönyvtárak (5). OSZK, Budapest. (2010) ISBN 978-963-200-586-7

D

D. Molnár, Éva, Kasik, László (szerk.): PÉK 2010: VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: program és tartalmi összefoglalók.
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola , Szeged. (2010) ISBN 978-963-306-009-4

Doró, Katalin: Elsőéves bölcsészhallgatók (szak)nyelvi fejlesztése.
In: Porta Lingua – 2010: Tudományterületek és nyelvhasználat. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp. 303-311. (2010)

Doró, Katalin: Miért lettem angolos? Elsőéves szegedi egyetemisták szakválasztása és nyelvi felkészültsége.
In: A tudomány nyelve, a nyelv tudománya : alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. Eszterházy Károly Főiskola; MANYE, Székesfehérvár, pp. 580-588. (2010) ISBN 978-963-9894-54-9)

Draskóczy, Eszter: „Come pintor che con essempro pinga”: L'influenza ovidiana sulle metamorfosi vegetali della Commedia.
In: Dal testo alla rete. Letteratura, arte, cultura e storia in nuove prospettive. ELTE, Budapest, pp. 13-28. (2010) ISBN 978 963 84 157 1

Draskóczy, Eszter: Retorizáltság és metamorfózis a Pokol XIII. énekében.
DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, 2010 (6). pp. 69-116. ISSN 1787-6907 (2010)

F

Fajt, Anita: „Kicsoda csináltat aranyas Födöt a réz Tálhoz?”: Egy német elmélkedésgyűjtemény nyelvi jólformáltságának vizsgálata.
In: EPiKA fiatal kutatók konferenciája: Tanulmánykötet. EPiKA, Budapest, Magyarország, pp. 47-57. (2010) ISBN 978-963-284-487-9 (online kiadás)

Fajt, Anita: Nicolaus Müller, brassói könyvnyomtató kiadói programjához.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126 (3). pp. 398-404. ISSN 0025-0171 (2010)

Fejes, József Balázs: A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei a célorientációs elmélet alapján.
In: Bölcsészműhely 2009. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 43-53. (2010)

Fejes, József Balázs, Szenczi, Beáta: Tanulási korlátok a magyar és az amerikai szakirodalomba.
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE, 38 (4). pp. 273-287. ISSN 0133-1108 (2010)

Fenyvesi, Anna, Zsigri, Gyula: Hangsúlytalan szó eleji szótagok adaptációja amerikai magyar kölcsönszavakban: elméleti vonatkozások.
In: Fedinec, Csilla, Csernicskó, István, Vančoné Kremmer, Ildikó, Tarnóczy, Mariann (szerk.) Utazás a magyar nyelv körül : írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (113). Tinta Kvk., Budapest, pp. 253-267. (2010) ISBN 978-963-9902-64-0

Füvesi, Judit, Bencsik, Krisztina, Losonczi, Erika, Fricska-Nagy, Zsanett, Mátyás, Klotild, Mészáros, Éva, Benedek, Krisztina, Rajda, Cecília, Lencsés, Gyula, Vécsei, László: Factors influencing the health-related quality of life in Hungarian multiple sclerosis patients.
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, 293 (1-2). pp. 59-64. ISSN 0022-510X (2010)

G

Glässer, Norbert, Zima, András: Változatlanság a változásban. A két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott kárpát-medencei határok függvényében.
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 22 (1-2). pp. 35-62. ISSN 0865-5227 (2010)

H

Habók, Anita: Fogalmi térkép használata környezetismeret- és biológiaórán.
A Biológia Tanítása, 18 (1). pp. 20-28. ISSN 1216-6626 (2010)

Habók, Anita: Német reformok: problémák és megoldások.
Új Pedagógiai Szemle, 60 (1-2). pp. 197-207. ISSN 1215-1807 (2010)

Herédi, Károly: Gondolatok Balázs Attila Új(vidék-)regényéről egynéhány apropó kapcsán: Balázs Attila: Kinek Észak, kinek Dél vagy a világ kicsiben. Palatinus, Budapest, 2008.
HÍD, 74 (4). pp. 118-122. ISSN 0350-9079 (2010)

J

Józsa, Krisztián, Fejes, József Balázs: A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában.
In: A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 134-162. (2010) ISBN 978-963-19-6863-7

K

Kasik, László: A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás és képesség jellemzői.
In: A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai: tanulmánygyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 97-114. (2010) ISBN 978-963-19-6863-7

Katona, Eszter: A kettős diplomácia problémája. Spanyol–olasz kapcsolatok 1943 és 1945 között.
Külügyi Szemle, 2010 (3). pp. 157-168. ISSN 1587-9089 (2010)

Kincses-Nagy, Éva: 15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, 2010. Augusztus 20-22.
KELETKUTATÁS, 2010 (tavasz). pp. 131-133. ISSN 0133-4778 (2010)

Kinyó, László, Barassevich, Tamás: A társadalomtudományi műveltség fejlődésének befolyásoló tényezői és a fejlesztés megalapozása kisiskoláskorban.
Új Pedagógiai Szemle, 60 (1-2). pp. 32-54. ISSN 1215-1807 (2010)

Kiss, Attila: Double anatomy in early modern and postmodern drama.
Papers in English and American studies, 20. : Papers in English and American studies. Monograph series 9. . JATE Press, Szeged. (2010) ISBN 978-963-315-015-3

Kiss, Attila: Filmanatómia és posztmodern memento mori. Bódy Gábor tudatszínpadának szemiográfiája.
In: Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István (szerk.) A mondat becsülete: Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 437-448. (2010) ISBN 978-963-318-056-3

Konkoly, Ágnes: Ab ovo : Szöllősi Tibor kiállítása.
ÚJ MŰVÉSZET, 21 (4). p. 46. ISSN 0866-2185 (2010)

Koszta, László: Metód és a magyar kereszténység kezdetei. Zacheus püspök felszentelése 963-ban.
In: "Fons, skepsis, lex". Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére (szerk. Almási Tibor - Révész Éva - Szabados György). SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék - Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 219-233. (2010) ISBN 978-963-306-073-5

Koszta, László: State power and ecclesiastical system in eleventh century Hungary.
In: "In my spirit and thought I remained a European of Hungarian origin". Medieval historical studies in memory of Zoltan J. Kosztolnyik (eds. István Petrovics - Sándor László Tóth - Eleanor A. Congdon). Capitulum (6). JATEPress, Szeged, pp. 67-78. (2010) ISBN 978-963-315-006-1

Kövér, Lajos: Egy lyoni "hasznos polgár" a 18. századi Magyarországon.
In: Távolabbra tekintve: Tanulmányok J. Nagy László 65. születésnapjára. Universitas, Szeged, pp. 175-185. (2010)

L

Laczkó, Sándor, Gyenge, Zoltán (szerk.): A szabadság.
Lábjegyzetek Platónhoz (8). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged. (2010) ISBN 978-963-88812-0-5

Lénárt, András: Bevándorlók a mai Spanyolországban – szubjektív közelkép a fővárosról.
Mediterrán Világ, 15. pp. 55-66. ISSN 1787-7350 (2010)

Lénárt, András: Hispán erotika. Meztelenség és pornográfia a spanyol filmművészetben.
PRIZMA (3). pp. 52-61. ISSN 2060-9051 (2010)

Lénárt, András: Magyar szerzők legfontosabb spanyol témájú munkái az elmúlt 25 évben.
Külügyi Szemle, 9 (3). pp. 213-215. ISSN 1587-9089 (2010)

Lénárt, András: Mussolini ellensége, Franco kegyeltje. Vajda László filmrendező karrierjének fontosabb állomásai.
In: Az átmenet egyensúlya: Szilágyi István 60 éves. Áron Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 92-99. (2010) ISBN 978-963-9210-72-1

Lénárt, András: Spanyol-magyar katolicizmus a filmvásznon.
EGYHÁZFÓRUM, 25/9 (6). pp. 25-26. ISSN 1215-0630 (2010)

Lénárt, András: A film mint történeti forrás.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 25 (3). pp. 159-171. ISSN 0237-7934 (2010)

Lénárt, András, Virágh, Anna: Bibliografía del latinamericanismo en Hungría, 1992-2010.
ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 8. pp. 166-173. ISSN 2221-3872 (2010)

M

Monok, István: Elena-Maria Schatz–Robertina Stoica: Catalogul colectiv al incunabuleleor din România. Bucureşti, 2007, CIMEC.
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 2010. pp. 403-406. ISSN 1661-4577 (2010)

Monok, István: Erdélyi és magyarországi diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a korai újkorban.
ERDÉLYI MÚZEUM, 72 (1/2). pp. 1-9. ISSN 1453-0961 (2010)

Monok, István: Fata Márta-Schilling, Anton (Hrsg.): Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 20 (7-8). pp. 159-162. ISSN 1215-5233 (2010)

Monok, István: Historie du livre et histoire des idées: à propos d’une collection universitaire (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies).
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 6. pp. 331-340. ISSN 1661-4577 (2010)

Monok, István: Hol van Európa? Barbier, Frédéric: A modern Európa születése. Gutenberg Európája. Kossuth Kiadó, Budapest, 2010.
CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 16 (3-4). pp. 141-143. ISSN 1219-6800 (2010)

Monok, István: A Kárpát-medence magyar levéltári, kézirat- és könyvgyűjteményeinek kutatása.
In: Programtervezetek. Melléklet a „Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 31-35. (2010)

Monok, István: Les sentiment "Hungarus" et la Bibliotheca Corviniana.
HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 24 (1). pp. 3-20. ISSN 0236-6568 (2010)

Monok, István: Mitől modern egy kora újkori könyvtár Magyarországon és Erdélyben? : a megítélés szempontjai.
In: Hagyomány, egység és korszerűség : az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i, jubileumi konferenciájának előadásai. Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, pp. 16-29. (2010) ISBN 978-963-9976-02-3

Monok, István: Német könyvkereskedők Budán és Pesten a 18. század első felében.
In: „... mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc ...” : Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. OSZK : Balassi, Budapest, Magyarország, pp. 252-256. (2010) ISBN 978-963-506-851-7

Monok, István: Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle. Sous la direction de Fréderic Barbier. Paris, 2007, PUF.
WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE, 35 (1). pp. 121-125. ISSN 0341-2253 (2010)

Monok, István: A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: A Rákócziak Bibliái.
In: „Elveszett és megtaláltatott…”. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, pp. 13-24. (2010) ISBN 978-963-88090-8-7

Monok, István: Udvartartási minták, korszerű ismeretanyag a 16-17. század fordulójának főúri könyvtáraiban Magyarországon.
In: Színlelés és rejtőzködés. L'Harmattan; Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest, pp. 67-76. (2010) ISBN 978-963-236-252-6

Monok, István: A velencei könyvkiadás és Közép-Európa a 15–16. században.
In: "Ez világ, mint egy kert..." : tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; Gondolat Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 347-354. (2010) ISBN 978-963-7381-99-7

Mátyás, Dénes: Pier Vittorio Tondelli: "Altri libertini" – un libro "scandaloso” degli anni Ottanta.
In: Dal testo alla rete: Letteratura, arte, cultura e storia in nuove prospettive. Università degli Studi Eötvös Loránd, Budapest, Magyarország, pp. 172-183. (2010) ISBN 978-963-284-157-1

N

Nikolov, Marianne, Csapó, Benő: The relationship between reading skills in early English as a foreign language and Hungarian as a first language.
INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, 14 (3). pp. 315-329. ISSN 1367-0069 (2010)

Németh T., Enikő, Bibok, Károly: Interaction between grammar and pragmatics.
JOURNAL OF PRAGMATICS, 42. pp. 501-524. ISSN 0378-2166 (2010)

P

Papp-Zipernovszky, Orsolya, Kovács, András Bálint: Self-readings: the artistic experience on the crossroads between psychoanalysis and narrative psychology.
In: Twenty-sixth International Conference on Literature and Psychoanalysis. Intstituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, pp. 39-47. (2010) ISBN 978-989-8384-04-1

Pál, Gyöngyi: Ikon és index vagy szimbólum? Hová tűnt a fénykép jelentése?
APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT, 5 (3). Terjedelem: 8 p.-Azonosító: http://uj.apertura.hu/2010/tavasz/pal. ISSN 1787-7245 (2010)

R

Révész, Éva: Delján Péter herceg, bán, cár az első ezredforduló táján.
In: "Fons, skepsis, lex." Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 361-372. (2010) ISBN 978-963-306-073-5

Révész, Éva: Zarándokkeresztek a X–XI. századi sírokban.
In: Középkortörténeti tanulmányok 6.: A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4–5.). Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 189-201. (2010) ISBN 978 963 306 006 3

Róth, Márton: Itáliai utópiák a reneszánszban.
In: Bölcsészműhely 2009. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 117-123. (2010)

S

Schirm, Anit: A few comments on the pragmatics of billboard posters.
In: Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics Volume II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp. 275-296. (2010) ISBN 1443820636

Simon, József: Az intelligibilitás okságától az okság intelligibilitásáig : A kauzalitás Duns Scotus filozófiájában.
MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 54 (3). pp. 45-64. ISSN 0025-0090 (2010)

Simon, József: A filozófia státusza az erdélyi antitrinitarizmus tradíciójában 1.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 116 (2). pp. 163-171. ISSN 1222-8370 (2010)

Simon, József: A filozófia státusza az erdélyi antitrinitarizmus tradíciójában 2.: Jacobus Palaeologus és Christian Francken.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 116 (3). pp. 258-275. ISSN 1222-8370 (2010)

Simon, József: A filozófia státusza az erdélyi antitrinitarizmus tradíciójában 3.
KERESZTÉNY MAGVETŐ, 116 (4). pp. 377-385. ISSN 1222-8370 (2010)

Simon, Melinda: Ifjabb Martin Hochmeister eddig ismeretlen kiadói jelvénye 1791-ből.
MAGYAR GRAFIKA, 54 (4). pp. 76-77. ISSN 0479-480X (2010)

Simon, Melinda: Josef Franz Kollmann eddig ismeretlen kiadói jelvényei.
MAGYAR GRAFIKA, 54 (2). pp. 76-77. ISSN 0479-480X (2010)

Simon, Melinda: Stratégies de publicité visuelles.
In: Jazyk a rec knihy. Opera romanica, 1 (11). Jihoceska univerzita, Ceske Budejovice, pp. 525-544. (2010) ISBN 978-80-7394-202-1

Szabó, Erzsébet: A lehetséges világok elmélete a narratológiában.
In: Új elméletek a narratológiában. Grimm Könyvkiadó, Szeged, pp. 97-164. (2010) ISBN 9789639954267

Szeverényi, Sándor: Talu: a nganaszan deiktikus napnevek rendszere).
Folia Uralica Debreceniensia, 17. pp. 143-157. ISSN 0239-1953 (2010)

Székesi, Dóra: Voir par la peau et parler par le corps. Les aveugles et les sourds et muets dans l'épistémologie de Diderot.
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA, 27. pp. 81-91. ISSN 0567-8099 (2010)

Szűcs, Norbert, Fejes, József Balázs: A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetőségei a pedagógusképzésben.
In: Az óvodapedagógiától az andragógiáig. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, pp. 113-125. (2010) ISBN 978-963-9541-09-2

T

Tóth, Edit: Tesztalapú elszámoltathatóság a közoktatásban.
ISKOLAKULTÚRA, 20 (1). pp. 60-78. ISSN 1215-5233 (2010)

Tóth, Edit, Csapó, Benő, Székely, László: Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben. Egy longitudinális vizsgálat eredményei.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 57 (9). pp. 798-814. ISSN 0023-4346 (2010)

Tóthné Jancsó, Katalin: Habsburg Miksa indiánpolitikája Mexikóban (1864-1867).
In: Az átmenet egyensúlya: Szilágyi István 60 éves. Áron Kiadó, Budapest, pp. 301-312. (2010) ISBN 978-963-9210-72-1

Tóthné Jancsó, Katalin: Interkulturális szemlélet a nyelvórán: latin-amerikai témák a spanyol nyelv oktatásában.
In: Bölcsészműhely 2009. JATEPress, Szeged, Magyarország, pp. 55-63. (2010) ISBN ISSN: 1789-0810

Tóthné Jancsó, Katalin: Los spots publicitarios en la clase de E/LE.
In: Actas del XI Congreso de AHPE, Budapest. pp. 26-31.

Z

Zvara, Edina: Ferencesek Szakolcán a 16–17. században.
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (3-4). pp. 23-44. ISSN 0865-5227 (2010)

Zvara, Edina: Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében.
Magyar Könyvszemle, 126 (3). pp. 386-398. ISSN 0025-0171 (2010)

Zvara, Edina: Náprágyi Demeter három könyve az Esterházy-könyvtárban.
In: „... mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc ...” : Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. OSZK : Balassi, Budapest, Magyarország, pp. 262-267. (2010) ISBN 978-963-506-851-7

Zvara, Edina: Regula Bullata. A Gyöngyösi Ferences Könyvtár Regula-kódexe. A kísérőtanulmányt írta Varga Kapisztrán OFM. Bp., 2009, Szent István Társulat. 60 p.
Magyar Könyvszemle, 126 (4). pp. 539-541. ISSN 0025-0171 (2010)

Zvara, Edina Éva: Révay Ferenc.
In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor. Balassi Kiadó, Budapest, Magyarország, p. 94. (2010) ISBN 978-963-506-827-2

This list was generated on 2021. január 20. 09:16:47 CET.