Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | F | H | K | L | R | S | T | Z | Ú
Number of items: 28.

B

Bernáth Árpád, Hárs Endre, Plener Peter: Vom Zweck des Systems. Beiträge zur Geschichte literarischer Utopien: Vorwort.
In: Vom Zweck des Systems. Beiträge zur Geschichte literarischer Utopien. A. Francke Verlag, Tübingen, VII-IX. (2006) ISBN 9783772081200

C

Cora Zoltán: Európa mint a kísérleti szociálpolitika terepe?
ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, (17) 3. pp. 116-121. ISSN 0865-0810 (2006)

Cora Zoltán: Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán.
BELVEDERE MERIDIONALE, (18) 5-6. pp. 20-24. ISSN 1419-0222 (2006)

Cristian Réka Mónika: Identity at Thresholds and American Dramatic Frames: Paula Vogel’s How I Learned to Drive and Edward Albee’s The Goat or Who Is Sylvia?
FOCUS: PAPERS IN ENGLISH LITERATURE AND CULTURAL STUDIES, (Sp. issue on American Studies). pp. 166-176. ISSN 1585-5228 (2006)

Csapó Benő: Esélyegyenlőtlenség az óvodától az érettségiig.
In: Emlékkönyv Orosz Sándor professzor nyolcvanadik születésnapjára. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézete, Veszprém, pp. 45-59. (2006) ISBN 963-9495-81-6

Csapó Benő: A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (106) 2. pp. 3-16. ISSN 1215-5233 (2006)

Csapó Benő: A közoktatás modernizációjának tudásbázisa: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés.
In: Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, pp. 31-48. (2006) ISBN 963-06-0046-3

F

Fejes József Balázs: Miért (nem) fontosak a hátrányos helyzetű tanulók?
Új Pedagógiai Szemle, (56) 7-8. pp. 17-26. ISSN 1215-1807 (2006)

Fejes József Balázs, Kasik László, Kinyó László: Beszámoló a IV. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról.
Iskolakultúra, (16) 11. pp. 92-97. ISSN 1215-5233 (2006)

Fenyvesi Anna: Az USA nyelvpolitikájának hatása az amerikai magyarok anyanyelvi oktatására.
In: Benő Attila, Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvi közösségek – nyelvi jogok. Kolozsvár, Románia, 2004.09.06-2004.09.08. Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3. Anyanyelvápo lók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, pp. 105-115. (2006) ISBN 10 973-85142-6-6

Fenyvesi Anna: Contact effects in Toledo, Ohio, Hungarian: Quantitative findings.
In: Watson Greg; Hirvonen Pekka (szerk.) Finno-Ugric language contacts. Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 157-177. (2006) ISBN 3-631-54902-4

Fenyvesi Anna, Zsigri Gyula: The role of perception in loanword adaptation: The fate of initial unstressed syllables in American Finnish and American Hungarian.
SKY Journal of Linguistics, (19). pp. 131-146. ISSN 1456-8438 (2006)

H

Hevesi Andrea: Ajánlat Balassi Bálint Fulviáról című versének elemzéséhez.
ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, (86) 2. pp. 73-75. ISSN 0586-3708 (2006)

Hárs Endre, Müller-Funk Wolfgang, Reber Ursula, Ruthner Clemens: Zentren peripher: Vorüberlegungen zu einer Denkfigur.
In: Zentren, Peripherien und kollektive Identitäten in Österreich-Ungarn. A. Francke Verlag, Tübingen, pp. 1-15. (2006) ISBN 3772081339

K

Katona Eszter: Relaciones hispano-italianas durante la segunda guerra mundial.
ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE – MEDITERRÁN TANULMÁNYOK, (XV). pp. 63-72. ISSN 0238-8308 (2006)

Kinyó László: Iskolaigazgatók értékelése itthon és külföldön.
Iskolakultúra, (16) 6. pp. 70-79. ISSN 1215-5233 (2006)

Kiss Attila: From Image into Word: the Semiography of Titus Andronicus.
Interfaces : image, texte, langage, (25). pp. 91-106. ISSN 1164-6225 (2006)

Kiss Attila: The Semiography of the Fantastic Body.
In: Fantastic Body Transformations in English Literature. Universitäts-Verlag Winter, Heidelberg, Németország, pp. 31-44. (2006) ISBN 978-3-8253-5280-6

Kürtösi Katalin: References to History and Stereotyping Italian Characters in Canadian Plays.
In: Parcours Migrants au Québec: L’italianité de Marco Micone à Philippe Poloni. Forum, Udine, Olaszország, pp. 43-53. (2006) ISBN 88-8420-316-3

L

Labádi Gergely: Levélelmélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban.
Erdélyi Múzeum, (68) 3-4. pp. 126-132. ISSN 1453-0961 (2006)

R

Révész Éva, Teiszler Éva: Deér József (1905-1972) szakirodalmi munkássága.
In: Deér József emlékezete: tanulmányok Deér József (1905 – 1972) professzor születésének centenáriumára. JATE Press, Szeged, pp. 121-131. (2006) ISBN 963 482 775 6

S

Simon József: A kleitomakhoszi ateista-katalógus recepciója a koraújkori Erdélyben.
VILÁGOSSÁG, (XLVII) 11-12. pp. 81-90. ISSN 0505-5849 (2006)

Szabó Erzsébet: A jelentés fregeánus és kripkeánus aspektusának összefüggéseiről.
HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, (3). pp. 237-242. ISSN 0017-999X (2006)

Szeverényi Sándor: A dimenzionális melléknevek rekonstruálhatóságáról.
In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei (szerk. Büky László - Forgács Tamás). JATEPress, Szeged, pp. 153-164. (2006) ISBN 978-963-482-801-3

T

Tóthné Jancsó Katalin: Dora Mayer en las fuentes limeñas.
ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM. pp. 37-47. ISSN 1418-7191 (2006)

Tóthné Jancsó Katalin: Mujeres peruanas en la vida política a principios del siglo 20.
In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 4. Pécsi Tudományegyetem Latin-Amerika Központ, Pécs, Magyarország, pp. 663-678. (2006) ISBN ISSN: 1785-7716

Z

Zvara Edina Éva: A Biblia magyar nyelven a XV–XVII. században.
In: Ércnél maradandóbb. Magtár Művészeti Alapítvány, Budapest, pp. 5-21. (2006) ISBN 963 061 597 5

Ú

Újszászi Ilona, Pászka Imre (szerk.): A szabadság pillangója: 1956 Szegeden, az egyetemen: Emlékezések, írások, dokumentumok.
Belvedere, Szeged, Magyarország. (2006) ISBN 963 9573 27 2

This list was generated on 2019. július 19. 14:34:48 CEST.