Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | F | H | J | K | M | S
Number of items: 21.

B

Berta József Tibor: Sintaxis medieval iberorrománica: la estructura de construcciones con verbo regente e infinitivo en textos españoles y portugueses medievales.
VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, (5) 1. pp. 127-138. ISSN 1585-079X (2003)

C

Csala-Gáti Katalin, Tóth I. János: The Socio-biological and Human-ecological Notions in The Time Machine.
In: The Wellsian : Selected Essays on H.G. Wells. Equilibris Publishing, Oss, Nederland, pp. 19-30. (2003) ISBN 9059760026

Csapó Benő: Az iskolai osztályok közötti különbségek és az oktatási rendszer demokratizálása.
ISKOLAKULTÚRA, (2003) 8. pp. 107-117. ISSN 1215-5233 (2003)

Csapó Benő: Iskolai szelekció Magyarországon az ezredfordulón.
In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban. Szakkollégiumi füzetek 3. Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, Szeged, pp. 28-33. (2003) ISBN 963 214 307 8

Csapó Benő: Oktatás az információs társadalom számára.
MAGYAR TUDOMÁNY, (48) 12. pp. 1478-1485. ISSN 0025-0325 (2003)

Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése.
Akadémiai Kiadó, Budapest. (2003) ISBN 963-05-8013-6

Csapó Benő: A pedagógiai értékeléstől a tanítás módszereinek megújításáig: diagnózis és terápia.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, (53) 3. pp. 12-27. ISSN 1215-1807 (2003)

Csapó Benő: A tudás és a kompetenciák.
In: A tanulás fejlesztése. Országos Közoktatási Intézet (OKI), Budapest, pp. 65-74. (2003) ISBN 963 682 512 2

F

Flanagan Constance A., Campbell Norm, Botcheva Luba, Bowes Jennifer M., Csapó Benő: Social class and adolescents' beliefs about justice in different social orders.
JOURNAL OF SOCIAL ISSUES, (59) 4. pp. 711-732. ISSN 0022-4537 (2003)

H

Hárs Endre: Der kulturelle Text: Über die Anwendbarkeit einer Metapher.
In: Verflechtungsfiguren. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, pp. 13-30. (2003) ISBN 3631508786

Hárs Endre: Enjambement: Eine engagierte Figur historistischer Wendezeitrhetorik.
In: Engagierte Literatur in Wendezeiten. Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg, pp. 319-330. (2003) ISBN 382602320X

Hárs Endre: Literarische Anthropologie in Selbstanwendung.
In: Kanon und Kanonisierung als Probleme der Literaturgeschichtsschreibung. Interpretation und Interpretationsmethoden. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Wien, Berlin, Brussels, New York, Oxford, Bern, pp. 233-238. (2003)

Hárs Endre, Müller-Funk Wolfgang, Orosz Magdolna: Verflechtungsfiguren: Intertextualität und Intermedialität in der Kultur Österreich-Ungarns.
In: Verflechtungsfiguren. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, pp. 7-12. (2003) ISBN 3631508786

J

Józsa Krisztián: Idegen nyelvi készségek fejlettsége angol és német nyelvből a 6. és 10. évfolyamon a 2002/2003-as tanévben. Függelék: országos adatok, statisztikák.
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, Budapest. (2003)

K

Katona Eszter: El impacto de la caída del fascismo italiano en la España franquista.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, (8). pp. 71-78. ISSN 1416-7263 (2003)

Kiss Attila: Szó vagy kép?: reprezentációs technikák szemiográfiája a kora modern és posztmodern drámában.
In: Szó és kép: a művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Ikonológia és műértelmezés 9. JATEPress, Szeged, Magyarország, pp. 21-32. (2003) ISBN 963-482-600-8

Kürtösi Katalin: A Hold elrejtett arca : Montreál, a fesztiválváros.
PÁHOLY - KULTURÁLIS KÖZÉLETI LAP, (8) 8. pp. 13-14. ISSN 1589-4266 (2003)

Kürtösi Katalin: Other Hungarians in Canadian Literature.
In: Proceedings Other Language : Otherness in Canadian Literature. Tibet, Niš, Szerbia, pp. 69-71. (2003) ISBN 86-7100-017-6

M

Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: A képességek fejlődésének logisztikus modellje.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (13) 2. pp. 57-69. ISSN 1215-5233 (2003)

Monok István: Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca Magliabechiana : Libri, oumini, idee per la prima biblioteca pubblica a Firenze.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, (119) 2. pp. 270-271. ISSN 0025-0171 (2003)

S

Szabó Erzsébet: Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok: A referencia kauzális-történeti elméletének narratológiai vonatkozásai.
In: A jelentés dimenziói. Modális elméletek Kripke után. Studia Poetica . JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 84-105. (2003) ISBN 963 4826 11 3

This list was generated on 2019. szeptember 22. 16:28:01 CEST.