Item where Faculty/Unit "Not SZTE unit" and date of item "2002"

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: F | G | H | J | K | S | V
Number of items: 10.

F

Fajka-Boja Roberta and Ion Gabriella and Légrádi Ádám and Monostori Éva: Receptor tyrosine phosphatase, CD45 binds galectin-1 but does not mediate its apoptotic signal in T cell lines.
IMMUNOLOGY LETTERS, 82. pp. 149-154. ISSN 0165-2478 (2002)

G

Györgydeák Zoltán: Anomer glikopiranozil-azidok és N1-glikopiranozilamino-guanidinek előállítása, reaktivitása és konformációs sajátságaik vizsgálata.
Más intézmény.

H

Hegedűs A. and Bíró István and Brindeu L. and Deák L. and Orgovici I.: Motion investigation of grains on vibrational transport machines.
SCIENTIFIC BULLETIN OF THE POLITECHNICA UNIVERSITY OF TIMISOARA TRANSACTIONS ON MECHANICS, 47 (Suppl.). pp. 41-48. ISSN 1224-6077 (2002)

J

Juvancz Zoltán: Enantiomerek Elválasztása Kapilláris Technikákkal (GC, SFC és EKC).
Más intézmény.

K

Kokas Károly: Bibliotheca Eruditionis : Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok Adatbank (1500-1700).
CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS, 34 (1-4). pp. 130-133. ISSN 0133-705X (2002)

S

Szőnyi György Endre: Szemiotika, Ikonológia, Posztmodern. Elméletek és módszerek a kora újkori kultúra tanulmányozásához.
Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga Norbert: Angolszász jogtörténeti értékelések.
KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 11 (1). pp. 5-7. ISSN 1216-2965 (2002)

Varga Norbert: A köztörvényhatóság létrehozásának előzményei az 1870:XLII. tc. alapján Debrecen szabad királyi városban.
COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA, 6 (2). pp. 59-63. ISSN 1417-8079 (2002)

Víg Zoltán: Argumenti za ukidanje poreskih beneficija stranim ulagačima.
Privrednik, 133. p. 61. ISSN 0354-9275 (2002)

Víg Zoltán: Strane investicije – Istraživanje pobuda.
Ekonomist, 105. Terjedelem: 3-Azonosító: 105/trib. ISSN 0013-3191 (2002)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 07:05:04 CEST.