Item where Faculty/Unit "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item "2012"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 27.

Bencsik Péter: Az európai népi demokratikus és szocialista országok alkotmányainak összehasonlító vizsgálata.
MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 57 (3). pp. 153-205. ISSN 0864-960X (2012)

Bencsik Péter: The Retaliation after the Hungarian Revolution of 1956 According to New Historical Research.
In: Remembrance in Time. Transilvania University of Brasov, Brașov, pp. 445-450. (2012) ISBN 9786061901340

Csíkos Csaba: Success and strategies in 10 year old students' mental three-digit addition.
In: UNSPECIFIED. pp. 179-186.

Danka Balázs: Aspect-Temporal and narrative devices in the so-called 'Pagan' Oguz-nama.
In: The Szeged Conference : Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held August 20-22, 2010 in Szeged. SZTE BTK Altajisztikai Tanszék, Szeged, pp. 221-229. (2012) ISBN 9789633061589

Jagodics Balázs and Németh Dezső: A stratégiai beszélő elmélete - Az indirekt beszédaktusok használatának pszichológia háttere.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 67 (4). pp. 757-776. ISSN 0025-0279 (2012)

Kovács Katalin: Esthétique du sentiment et langage affectif : quelques aspects de la réflexion esthétique de Du Bos.
ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYSLI SPOłECZNEJ / ARCHIVES OF HISTORY OF PHILOSOPHY AND SOCIAL THOUGHT, 57 (Suppl.). pp. 165-178. ISSN 0066-6874 (2012)

Kovács Krisztina: „Fiatalkori arckép” távolról.
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 44 (9). pp. 32-36. ISSN 0133-056X (2012)

Kovács Krisztina: Hosszabbítás után : Bombitz Attila: Harmadik félidő - Osztrák/magyar történetek.
FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 44 (3). pp. 109-112. ISSN 0133-056X (2012)

Kovács Krisztina: Különleges terek Hunyady Sándor prózájában.
In: A tér értelmezései, az értelmezés terei. Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society; Status Kiadó, Csíkszereda, Kolozsvár, pp. 334-344. (2012) ISBN 9786068178622; 9786068052663

Kovács Krisztina: Ornamentikus mintázatok : Bartók Imre : Rilke. Ornamentika és halál.
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 66 (1). pp. 125-128. ISSN 0133-1167 (2012)

Kovács Krisztina: A kritika nyomdafestékétől részegen: Kiss László Kis és egyéb világok (irodalmi kritikák).
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 66 (7). pp. 121-123. ISSN 0133-1167 (2012)

Kovács Krisztina: A számkivetett káprázatai.
MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 35 (3). pp. 74-76. ISSN 0138-922X (2012)

Kovács Krisztina: A szöveg csontváza.
MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 35 (3). pp. 76-78. ISSN 0138-922X (2012)

Kovács Krisztina: A tér alakzatai a kávéházi diskurzusban: A helyben utazás változatai Hunyady Sándor Szűrve, habbal... és Nagy Lajos Budapest Nagykávéház című regényében.
In: Narratív szólamok és kulturális alakzatok. SZTE BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 7-21. (2012) ISBN 9789633061404

Kovács Krisztina and Novák Anikó (szerk.): Narratív szólamok és kulturális alakzatok: Elbeszélés-változatok a modernitásban.
SZTE BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged. (2012) ISBN 9789633061404

Monok István: Transformations linguistiques et thématiques dans les bibliothèques aristocratiques de la Hongrie du 18 e siècle: Perspectives et exemples.
In: ACTES DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL LE LIVRE. LA ROUMANIE. L’EUROPE. Biblioteca Bucureştilor, Bukarest, pp. 108-121. (2012)

Nagy Zsuzsanna and Pásztor Attila and Hódi Ágnes and Tóth Edit and Hülber László and Kurucz Katalin (szerk.): Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetkép-elemzés és jó gyakorlatok feltérképezése.
Tempus Közalapítvány, Budapest. (2012) ISBN 9789638930255

Nagyné Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák: Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése.
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár - Bibliotheca religionis popularis Szegediensis, 32 . SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. (2012) ISBN 9789633061824

Nikolov Marianne and Vígh Tibor: Az idegen nyelvek tanulásának eredményessége.
In: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 241-288. (2012) ISBN 9789631972337

Pál József: 1790 - Határ és szabadság az irodalomban.
Akadémiai Kiadó, Budapest. (2012) ISBN 9789630591539

Pál József: Herczeg Gyula a magyar próza stílustörténetének megalkotója.
ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 4. pp. 1-3. ISSN 2064-1346 (2012)

Sághy Miklós: Egy irodalmi hatás? : a heterogén szubjektum színrevitele Gothár Péter és Esterházy Péter Idő van című műveiben.
ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 63 (4). pp. 104-112. ISSN 0401-3174 (2012)

Sághy Miklós: A Sorstalanság Hollywoodba megy, avagy arról: miképpen csúszik ki a túlélők mindinkább gyengülő kezéből Auschwitz emléke.
TISZATÁJ DIÁKMELLÉKLETE, 2012 (137). pp. 1-20. ISSN 0133-1167 (2012)

Sághy Miklós: Tömörkény karikatúra rajzai : Tömörkény István Szegedi parasztok és egyéb urak című kötetéről.
HOLMI, 24 (10). pp. 1237-1245. ISSN 0865-2864 (2012)

Tánczos Tímea and Jakab Katalin and Hnyilicza Zsuzsa and Kincses Zsigmond Tamás and Németh Dezső and Vécsei László: Korai kognitív rehabilitáció akut herpes simplex vírus-1 encephalitis után - esetismertetés.
REHABILITÁCIÓ: A MAGYAR REHABILITÁCIÓS TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 22 (2-3). pp. 41-50. ISSN 0866-479X (2012)

Vígh Tibor: Recenzió: Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás. A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban.
MODERN NYELVOKTATÁS, 18 (1-2). pp. 92-95. ISSN 1219-638X (2012)

Vígh Tibor: A kétszintű idegen nyelvi érettségi tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatása.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 22 (7-8). pp. 62-79. ISSN 1215-5233 (2012)

This list was generated on 2024. április 15. 07:50:06 CEST.