Items where Author is " Zvara Edina Éva"

Number of items: 33.

Monok István and Zvara Edina Éva and Monok István (szerk.) (sajt.): Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon V.: 1647-1750.
Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/5). MTA Könyvtár és Információs Központ; Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak. (2023) ISBN 9789637451898

Viskolcz Noémi and Zvara Edina Éva and Király Péter and Kiss Erika: Esterházy Pál és Thököly Éva iratai.
MTA Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Könyvkiadó, Budapest. (2022) ISBN 9789635448920

Bruck Anton and Monok István and Zvara Edina Éva: Bewahrte Geistigkeit und Kulturerbe von drei Nationen: Die Historische Bibliothek des Franziskanerklosters in Güssing.
Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences; Franziskanerkloster Güssing, Budapest, Güssing. (2021) ISBN 9789637451706

Zvara Edina Éva: Nagy János szanyi plébános ismeretlen írásai a Bécsi Magyar Hírmondó kéziratai között.
In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 181-192. (2021)

Monok István and Zvara Edina Éva: Bibliográfiai újdonságok az Esterházy-könyvtárból 1. Sz. Patricius purgatoriumjáról való historia… (Bécs, 1662–1663).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 144-145. ISSN 0025-0171 (2020)

Monok István and Zvara Edina Éva: Esterhasiana Biblioteca : A gyűjtemény története és könyvanyagának rekonstrukciója.
Esterhazyana . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest. (2020) ISBN 9789637451621

Zvara Edina Éva: Görög Demeter (1760–1833) könyvtárának kéziratai : Bárány Péter, Batsányi János, Kis János, Révai Miklós, Trenk Frigyes és Verseghy Ferenc írásai.
In: Könyvek magántulajdonban (1770–1820). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 141-169. (2020) ISBN 9786155478901

Zvara Edina Éva: Protestant Books of a Hungarian Catholic Aristocrat.
In: Reformation und Bücher : Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 159-171. (2020) ISBN 9783447112710

Monok István and Zvara Edina Éva: Die Bibliothek von Nicolaus Olahus.
In: Nicolaus Olahus 450: Tagungsband der internationalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (XVII). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Wien, pp. 85-96. (2019) ISBN 9789636312800

Zvara Edina Éva: Ein ungarischer Literaturorganisator in Wien: Demeter Görög (1760-1833).
In: Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich: Der Kommunikationsraum Wien. Praesens Verlag, Wien, pp. 114-143. (2019) ISBN 9783706910330

Viskolcz Noémi and Zvara Edina Éva and Király Péter and Kiss Erika: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése.
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest. (2019) ISBN 9789630997249

Zvara Edina Éva: Esterházy Pál protestáns könyvei.
In: Folyamatosság és változás, 2017.08.30-2017.08.31., Veszprém. pp. 279-291.

Monok István and Zvara Edina Éva: Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 17-25. ISSN 0025-0171 (2018)

Zvara Edina Éva: A változások évszázada.
SÉD, 4 (1-2). pp. 61-63. ISSN 2416-0628 (2018)

Zvara Edina Éva: Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. Szerk.: Perger Péter. Bp.: OSZK–Argumentum, 2016. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 8.) 213 p.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 258-259. ISSN 0025-0171 (2017)

Zvara Edina Éva: „Az magyar nípnek keresztyén hütben való ípülísire”: Sylvester János Újszövetség-fordítása.
In: Új testamentum magyar nyelven, mellyet az görög és diák nyelvből újonnan fordítánk az magyar nípnek keresztyén hütben való ípülísire. Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 767-781. (2017) ISBN 978-963-09-8970-1

Zvara Edina Éva: Scholarly translators and committed disputants: the first century of Hungarian Bible.
HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 31 (2). pp. 271-282. ISSN 0236-6568 (2017)

Zvara Edina Éva: Egy tudós hazafi Bécsben: Görög Demeter és könyvtára.
Nemzeti Téka . OSZK; Gondolat, Budapest, Magyarország. (2016) ISBN 978-963-200-657-4

Nyerges Judit and Verók Attila and Zvara Edina Éva (szerk.): MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára.
Kossuth Kiadó, Budapest, Magyarország. (2016) ISBN 978-963-09-8702-8

Zvara Edina Éva: Trenk Frigyes magyar nyelvű kiadatlan politikai röpirata.
LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2016. pp. 265-282. ISSN 0865-0632 (2016)

Zvara Edina Éva: Komorová, Klára – Saktorová, Helená, Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach – Opera impressa saeculi XVI quae in bibliothecis Ordinis Franciscanorum asservantur, Martin, Slovenská národná knižnica, 2014.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 374-376. ISSN 0025-0171 (2015)

Zvara Edina Éva: Nikolaus II. Fürst Esterházy (1765-1833), Förderer der ungarischen Kultur.
BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER, 77 (3-4). pp. 191-199. ISSN 1018-6107 (2015)

Zvara Edina Éva: Esterházy Miklós (1765–1833) herceg, a magyar művelődés támogatója.
Magyar Könyvszemle, 130 (3). pp. 374-381. ISSN 0025-0171 (2014)

Zvara Edina Éva: Bárány Péter, debreceni.
In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor. Balassi Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 335-337. (2012) ISBN 978-963-506-881-4

Zvara Edina Éva: Dejiny skalickej františkánskej knižnice.
KNIHA, 2012. pp. 346-356. ISSN 1336-5436 (2012)

Zvara Edina Éva: Beythe Imre.
In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor: ángyod térde – „Zsúpra aggnõ”: A főszerkesztő, Kőszeghy Péter LX. születésnapjára. rec.iti, Budapest, Magyarország, pp. 38-39. (2011) ISBN 978-963-7341-89-2

Zvara Edina Éva: Ceglédi Szabó Pál.
In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor. rec.iti, Budapest, Magyarország, pp. 46-47. (2011) ISBN 978-963-7341-89-2

Zvara Edina Éva: Révay Ferenc.
In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor. Balassi Kiadó, Budapest, Magyarország, p. 94. (2010) ISBN 978-963-506-827-2

Zvara Edina Éva: P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás. Bp. 2006. Universitas, 245 l. (Historia litteraria 21.).
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123 (1). pp. 138-141. ISSN 0025-0171 (2007)

Zvara Edina Éva: A Biblia magyar nyelven a XV–XVII. században.
In: Ércnél maradandóbb. Magtár Művészeti Alapítvány, Budapest, pp. 5-21. (2006) ISBN 963 061 597 5

Zvara Edina Éva: 16–17. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences könyvtárban.
In: A ferences lelkiség hatása az újkori közép-Európa történetére és kultúrájára. Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, 1-2 (1). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; METEM, Piliscsaba; Budapest, pp. 539-560. (2005) ISBN 963-9206-01-6

Monok István and Ötvös Péter and Zvara Edina Éva: Balthasar Batthyány und seine Bibliothek.
Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert (2). Burgenländische Landesregierung, Eisenstadt, Németország. (2004) ISBN 3 901517 43 X

Zvara Edina Éva: Iskola- és könyvtártörténeti összefoglaló.
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE, 1995/1996. pp. 17-34. ISSN 0231-0163 (1996)

This list was generated on 2023. október 4. 21:00:27 CEST.