Items where Author is " Zimonyi István"

Number of items: 30.

Zimonyi István: Etil in the Däftär-i Čingiz-nāmä.
In: Ottomans - Crimea - Jochids. University of Szeged, Department of Altaic Studies, Szeged, pp. 363-373. (2020) ISBN 9789633067475; 9789633067482

Zimonyi István (szerk.): Ottomans - Crimea - Jochids : Studies in Honour of Mária Ivanics.
University of Szeged, Department of Altaic Studies, Szeged. (2020) ISBN 9789633067475; 9789633067482

Zimonyi István: A török identitás a középkori nomádoknál Belső-Eurázsiában.
ACTA HISTORICA (SZEGED), 145. pp. 185-200. ISSN 0324-6965 (2020)

Zimonyi István: The Eastern Magyars of the Muslim Sources in the 10th Century.
In: Competing Narratives between Nomadic People and their Sedentary Neighbours. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 347-355. (2019) ISBN 9789633067086

Zimonyi István: Moğolların Batı Seferleri.
TŰRK TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI / JOURNAL OF TURKISH HISTORICAL RESEARCHES, 4 (1). pp. 419-452. ISSN 2548-091X (2019)

Zimonyi István: A volgai bulgárok öröksége.
In: "...rég feledett munkásság utóhangjai mutatják hatásukat...": a XV. és XVI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásai. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 235-251. (2019) ISBN 9788089855145

Zimonyi István: Changing Perceptions of Türk Identity Among the Medieval Nomads of Central Eurasia.
STUDIA ORIENTALIA ELECTRONICA, 6. pp. 79-89. ISSN 2323-5209 (2018)

Zimonyi István: The Historical Role of the Golden Horde in the Silk Road and in Eastern Europe.
TURKOLOGICAL STUDIES, 1 (2). pp. 51-57. ISSN 2619-1229 (2018)

Kovács Szilvia and Zimonyi István: Кочевники и венгры в X-XIV вв.
In: Тюркские кочевники в Азии и Европе: Цивилизационные аспекты истории и культуры. Труды Института востоковедения РАН (7). Institut vostokovedenia RAN, Moskva, pp. 146-168. (2018) ISBN 9785892828055

Zimonyi István: ÁrminVámbéry’s Concept about Hungarian Prehistory in Light of Recent Research.
TÜRK DILLERI ARAŞTIRMALARI / RESEARCHES IN TURKIC LANGUAGES, 28 (2). pp. 197-206. ISSN 1300-5316 (2018)

Zimonyi István: A vaskengyel elterjedése a Selyemút mentén.
In: Kultúrák találkozása és kölcsönhatása a Selyemút mentén: Ecsedy Ildikó születésének 80. évfordulójára. SZTE BTK Altajisztikai Tanszék; ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest, pp. 315-334. (2018) ISBN 9789634890607

Zimonyi István: Краеугольный камень ранней истории венгров: Теории в свете современной литературы.
In: Istoricheskaja mozaika Evrazii: Sbornik Stattej k 70-letiju Dmitrija Dmitrievicha Vasil'eva. Probel-2000, Moszkva, pp. 125-139. (2017) ISBN 9785986045887

Zimonyi István: Историческая роль Золотой Орды на Шелковом пути и в Восточной Европе.
Золотоордынская цивилизация -- Golden Horde Ciivilization, 10. pp. 143-147. ISSN 2409-0875 (2017)

Zimonyi István: Key Issues of the Early Hungarian History: Theories in the Light of Recent Literature.
ARCHIVUM EURASIAE MEDII AEVI, 23. pp. 301-317. ISSN 0724-8822 (2017)

Zimonyi István: Ortaçağ Avrupa Tarihinde Göçebe Unsuru.
TŰRK TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI / JOURNAL OF TURKISH HISTORICAL RESEARCHES, 3 (1). pp. 154-166. ISSN 2548-091X (2017)

Zimonyi István: Yeni Araştırmaların Işığında Armin Vámbéry’nin Eski Macar Tarihi ile İlgili Görüşleri.
In: Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bilidrileri.: Ankara, 6-7 Eylül 2013. Türk Dil Kurumu, Ankara, pp. 151-157. (2017) ISBN 9789751632685

Zimonyi István: BODUN и EL в раннем средневековье.
In: Тюркологический сборник 2013-2014. Институт восточных рукописей РАН, Moskva, pp. 66-93. (2016) ISBN 9785020397606

Kovács Szilvia and Zimonyi István: Besenyők, úzok és kunok a Kárpát-medencében.
In: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban. Altajisztikai Tankönyvtár, 6 (6). SZTE BTK Altajisztikai Tanszék, Szeged, pp. 7-34. (2016) ISBN 9789633064542

Zimonyi István and Osman Karatay: Central Eurasia in the Middle Ages: Studies in Honour of Peter B. Golden.
Turcologica, 104 . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden. (2016) ISBN 9783447105347

Zimonyi István: The Feast after the Siege of the Alan Capital in the Western Campaign of the Mongols.
ARCHIVUM EURASIAE MEDII AEVI, 22. pp. 241-256. ISSN 0724-8822 (2016)

Kovács Szilvia and Zimonyi István (szerk.): Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban.
Altajisztikai Tankönyvtár, 6 . SZTE BTK Altajisztikai Tanszék, Szeged. (2016) ISBN 9789633064542

Zimonyi István: Egyiptom a 13. század közepén.
In: Szent Lajos élete és bölcs mondásai. A középkori francia történeti irodalom remekei (2). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 332-352. (2015) ISBN 9789635069637

Zimonyi István: Muslim Sources on the Magyars in the Second Half of the 9th Century: The Magyar Chapter of the Jayhānī Tradition.
East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 35 . Brill, Leiden, Boston (MA). (2015) ISBN 9789004214378

Ferincz István and Balogh László and Ferincz István and Font Márta and Kovács Szilvia and Polgár Szabolcs and Zimonyi István: Nyesztor krónika. Poveszty vremennih let: Régmúlt idők elbeszélése: honnan ered Ruszföld, ki volt Kijev első fejedelme, és hogyan alakult ki Ruszföld.
In: Régmúlt idők elbeszélése. Magyar őstörténeti könyvtár (30). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 15-228. (2015) ISBN 9789635069705

Zimonyi István: A keleti magyarok a 10. századi muszlim szerzőknél.
In: Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Szeged, pp. 51-57. (2015) ISBN 9789632672700

Zimonyi István: Arab források a honfoglalás kori magyarokról.
In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 257-266. (2014) ISBN 9789639627871

Zimonyi István and Kuzembaev Nurken: Mongol'skoe zavoevanie Desht-i Kipchaka.
Kereku, Pavlodar. (2014) ISBN 9786012381245

Zimonyi István: Vámbéry Ármin magyar őstörténeti képe a legújabb kutatások tükrében.
In: Európából Ázsiába, és vissza - ismét: XI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Vámbéry tanulmányok . Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 17-30. (2014) ISBN 9788096996384

Zimonyi István: A magyarság korai történetének sarokpontjai: Elméletek az újabb irodalom tükrében.
Magyar őstörténeti könyvtár, 28 . Balassi Kiadó, Budapest. (2014) ISBN 9789635069408

Zimonyi István: West Old Turkic and the formation of the Hungarian tribal confederation.
TURKIC LANGUAGES, 17 (1-2). pp. 216-225. ISSN 1431-4983 (2013)

This list was generated on 2023. október 4. 23:07:56 CEST.