Items where Author is " Szomora Zsolt"

Number of items: 38.

Szomora Zsolt: Adalékok a kihívóan közösségellenes magatartás értelmezéséhez a garázdaság bűncselekményi tényállásában.
MAGYAR JOG, 70 (11). pp. 673-676. ISSN 0025-0147 (2023)

Szomora Zsolt: Előszó a Magyar Jog Erdei Árpád professzor emlékére szentelt lapszámához.
MAGYAR JOG, 70 (2). pp. 69-70. ISSN 0025-0147 (2023)

Somssich Réka and Szomora Zsolt: Hivatalból figyelembe kell-e vennie a tagállami bíróságnak a büntetőeljárás alá vont személyek tájékoztatásának elmaradását?
MAGYAR JOG, 70 (10). pp. 622-624. ISSN 0025-0147 (2023)

Bartkó Róbert and Szomora Zsolt: A XXI. század kriminalizációs hatásainak normatív értékelése a hazai Btk. különös részi rendszerében.
JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (2). pp. 3-15. ISSN 2060-4580 (2023)

Szomora Zsolt: A sértetti (pótmagánvádlói) legitimáció alapjogsértő módon történő szűk értelmezése miatt semmisített meg az Alkotmánybíróság büntetőbírósági döntéseket.
MAGYAR JOG, 70 (10). pp. 625-628. ISSN 0025-0147 (2023)

Szomora Zsolt: Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 514-553. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: Az emberi szabadság elleni bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 443-459. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: Covert Online Entrapment in Transnational Criminal Cases / Case Study (Italy – Hungary).
In: Digital Criminal Justice: a Studybook : Selected Topics for Learners and Researchers. Onikilevha, Istanbul, pp. 71-82. (2022) ISBN 9786254323829

Szomora Zsolt: Covert online entrapment in transnational criminal cases: Lessons from a Hungarian judgment.
In: Liber Amicorum Károly Bárd. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 236-246. (2022) ISBN 9789634148425; 9789634148449

Szomora Zsolt: Záró rész.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 1091-1132. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: A büntetőjogi felelősség.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 43-79. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 495-513. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 460-494. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: A szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 931-941. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: A vagyon elleni bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 893-930. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 879-892. (2022) ISBN 9789635940806

Szomora Zsolt: 13/2014. (IV. 18.) AB határozat : közszereplők büntetőjogi becsületvédelme.
In: Az Alkotmánybírósági gyakorlat. Centre for Social Sciences; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 327-347. (2021) ISBN 9789632585444

Szomora Zsolt: Az előkészítő ülésen tett beismerő vallomás alapjogi deficitjei: a tisztességes eljáráshoz való jog és a jogorvoslathoz való jog sérelme.
In: Studia in honorem Mihály Tóth 70. Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK; KGRE ÁJK, Budapest, pp. 399-408. (2021) ISBN 9786155961700

Karsai Krisztina and Szomora Zsolt: Landesbericht Ungarn.
In: Die Verjährung als Herausforderung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Strafsachen. Schriften zum Internationalen und Europäischen Strafrecht, 54 . Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden, pp. 503-536. (2021) ISBN 9783748926535

Mátyus András and Szomora Zsolt: A Siófoki Járásbíróság ítélete a sikkasztással összefüggésben előterjesztett polgári jogi igényről.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, 12 (4). pp. 13-17. ISSN 2061-4837 (2021)

Gál Andor and Szomora Zsolt: A drónnal történő megfigyelés kriminalizálása mint a büntetőjogi magánszféravédelem kiterjesztése.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 11 (3). pp. 101-108. ISSN 2063-2525 (2021)

Szomora Zsolt: Aller Anfang ist schwer?: Die teleologische Auslegung im ungarischen Strafrecht.
In: Populismus und alternative Fakten – (Straf-)Rechtswissenschaft in der Krise? Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 315-332. (2020) ISBN 9783161592638

Szomora Zsolt: Jogtárgyi abszurditások a Btk. méltóság- és alapjogvédelmi fejezetében, avagy hogyan (nem) lesz az individuális jogi tárgyból kollektív jogi tárgy.
In: Sic itur ad astra. Ludovika Press, Budapest, pp. 507-514. (2020) ISBN 9789635313051; 9789635313068; 9789635313075

Tóth Attila Tas and Szomora Zsolt: A hűtlen kezelés minősítési kérdései a bűncselekmény polgári jogi hátterének fényében.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 10 (3). pp. 135-149. ISSN 2063-2525 (2020)

Karsai Krisztina and Szomora Zsolt: Criminal Law.
In: Introduction to Hungarian Law Second Edition. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, pp. 369-392. (2019) ISBN 9789403506043

Gácsi Anett Erzsébet and Karsai Krisztina and Szomora Zsolt: Report on Hungary.
In: Personal participation in criminal proceedings. Springer, Berlin, New York, Tokyo, Heidelberg, pp. 199-227. (2019) ISBN 978-3-030-01185-7

Szomora Zsolt: A szexuális önrendelkezés büntetőjogi védelme.
FUNDAMENTUM, 21 (3-4). pp. 61-65. ISSN 1417-2844 (2017)

Gál Andor and Szomora Zsolt: A képmáshoz való jog fragmentáris büntetőjogi védelme.
In: Lege et Fide. Pólay Elemér Alapítvány; Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 133-144. (2016) ISBN 9786155411441

Karsai Krisztina and Szomora Zsolt and Kupecki Nóra: Das Krakauer Projekt des internationalen Forschungskreises „Außerprozessuale Erhebung von prozessrelevanten Informationen und ihre Verwertung im Strafprozess“ 2013–2014. Landesbericht Ungarn.
In: Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, pp. 685-700. (2015) ISBN 9788325573263

Karsai Krisztina and Szomora Zsolt: Hungary.
International Encyclopaedia of Law, Criminal Law (Suppl. 55. Hungary). Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn. (2015) ISBN 9789065449375

Szomora Zsolt and Karsai Krisztina: Penal Law Sanctions in Hungary: Country Report.
In: 2. Ceza Hukuku Reformlari Kongress= 2nd Criminal Law Reform Kongress, 2015.05.30-2015.06.06, Isztambul. pp. 183-219.

Szomora Zsolt: Új tényállásszerkezetek és dogmatikai kategóriák az új. Btk. XVIII-XXI. fejezeteiben.
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 70 (9). pp. 405-414. ISSN 0021-7166 (2015)

Szomora Zsolt: Az alkotmányos követelmények hivatkozási tipológiája becsületsértési és rágalmazási ügyekben hozott büntetőítéletekben.
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 69 (10). pp. 469-476. ISSN 0021-7166 (2014)

Karsai Krisztina and Szomora Zsolt: "gesetzt, verordnet, vereinbart, gefordert, erörtert, erläutert und entschieden".
In: Zugänge zum Text. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, pp. 523-537. (2014) ISBN 9783631646786

Karsai Krisztina and Szomora Zsolt: Erläuterungen zum Poster »Anknüpfungspunkte für eine Vorverlagerung (ungStGB)«.
In: Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht. Schriften des Zentrums für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien (Bd. 1). Universitätsverlag Osnabrück, Osnabrück, pp. 653-658. (2011) ISBN 9783899718683

Szomora Zsolt: Schranken und Schrankenlosigkeit der Meinungsfreiheit in Ungarn: Grundrechtsbeeinflusste Widersprüche im ungarischen Strafrecht.
ZEITSCHRIFT FÜR INTERNATIONALE STRAFRECHTSDOGMATIK, 1. pp. 29-43. ISSN 1863-6470 (2011)

Szomora Zsolt: A nemi bűncselekmények alapkérdései.
Rejtjel Kiadó, Budapest. (2009) ISBN 9789637255649; 9789637255595

Karsai Krisztina and Szomora Zsolt and Csúri András: Lebensschutz im ungarischen Strafrecht.
In: Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 47-95. (2008) ISBN 9789639650367

This list was generated on 2023. december 7. 16:55:09 CET.