Items where Author is " Szeverényi Sándor"

Number of items: 28.

Kubitsch Rebeka and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor: Az érzékelésigék rendszerének vizsgálata az udmurt, manysi és nganaszan nyelvekben és annak történeti vonatkozásai.
In: Nyelvelmélet és diakrónia 5. PPKE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 333-362. (2023) ISBN 9789633084670

Szeverényi Sándor: Az evidencialitás alakulásának egy lehetséges forgatókönyve az uráli nyelvekben.
In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 403-415. (2022) ISBN 9789633069097

Szeverényi Sándor: Tudomány és történet: Sajnovics János Demonstratiójáról és annak koppenhágai kiadásának magyar fordításáról.
MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 554-559. ISSN 0025-0171 (2022)

Szeverényi Sándor: Az igeidőről etnoszintaktikai szempontból – a perfektív aorisztosz és a múlt idő.
FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 28. pp. 369-380. ISSN 0239-1953 (2021)

Szeverényi Sándor and Bíró Bernadett and Sipőcz Katalin: Ethnosyntax in Siberian Uralic languages.
In: Uralic studies, languages, and researchers. University of Szeged, Department of Altaic Studies; University of Szeged, Department of Finno-Ugrian Philology, Szeged, pp. 275-287. (2021) ISBN 9789633068038

Szeverényi Sándor: Szamojédok ma: túlélés a 21. században.
FINNUGOR VILÁG, 26 (1). pp. 10-21. ISSN 1416-776X (2021)

Szeverényi Sándor: Tense in Nganasan narratives.
Finnisch-ugrische Mitteilungen, 45 (1). pp. 111-135. ISSN 0341-7816 (2021)

Szeverényi Sándor and Wagner-Nagy Beáta: Verbs of speaking in Nganasan : A corpus-based approach.
Finnisch-ugrische Mitteilungen, 45 (1). pp. 137-162. ISSN 0341-7816 (2021)

Szeverényi Sándor: Az evidencialitás kulturális magyarázatának lehetséges történeti vonatkozásai az északi szamojéd nyelvekben.
Folia Uralica Debreceniensia, 27. pp. 283-306. ISSN 0239-1953 (2020)

Szeverényi Sándor and Sipőcz Katalin: Formen der direkten und indirekten Redewiedergabe im Nganasanischen und im Mansischen.
FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN, 44. pp. 21-45. ISSN 0341-7816 (2020)

Bíró Bernadett and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor: Nyugat-szibériai uráli nyelvek térbeli orientációs rendszere.
Folia Uralica Debreceniensia, 26. pp. 29-44. ISSN 0239-1953 (2019)

Szeverényi Sándor and Sipőcz Katalin: Szibériai uráli nyelvek idéző szerkezetei.
In: Nyelvelmélet és kontaktológia 4. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, Piliscsaba, pp. 127-146. (2019) ISBN 9789633083611

Szeverényi Sándor: Finnugor konteo és a stigmatizált emlékezet.
In: Tapasztalatból hallottam... Alternatív világképek: Összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése. Modern Mitológiakutató Műhely (2). Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), Budapest, Szeged, pp. 75-90. (2018) ISBN 9789635088683

Szeverényi Sándor: The Nganasan lexicon from a diachronic onomasiological point of view: The case of metonymy.
In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography. Studia Uralo-altaica (51). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 107-122. (2017) ISBN 978-963-306-549-5

Szeverényi Sándor and Várnai Zsuzsa: Családfa és etimológia összefüggései a szamojéd példa alapján.
Folia Uralica Debreceniensia, 22. pp. 233-254. ISSN 0239-1953 (2015)

Wagner-Nagy Beáta and Szeverényi Sándor: Linguistically annotated spoken nganasan corpus.
Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 8 (2). pp. 25-34. ISSN 2307-6119 (2015)

Szeverényi Sándor: Rendkívül rövid bevezetés a dokumentációs nyelvészetbe.
In: Érdekes nyelvészet. JATEPress Kiadó (2015) , 156 p., Szeged, pp. 145-156. (2015) ISBN 9789633152522

Szeverényi Sándor: A finnugor "mítosz".
In: Már a múlt sem régi...: Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 119-142. (2015) ISBN 9789633064269

Szeverényi Sándor: Cлово в Cибири.
NAUCHNYI VESTNIK NORILSKOGO INDUSTRIALNOGO INSTITUTA, 15. pp. 64-67. ISSN 2074-2509 (2014)

Szeverényi Sándor: On the Project of a Diachronic Cognitive Onomasiological Dictionary of the Nganasan Language.
Finnisch-ugrische Mitteilungen, 38. pp. 271-287. ISSN 0341-7816 (2014)

Szeverényi Sándor and Tóth Attila: Online nganaszan történeti-etimológiai szótár.
In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia - MSZNY 2014 (szerk. Tanács Attila - Varga Viktor - Vincze Veronika). Szeged, 2014. január 16-17. SZTE Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 378-383. (2014) ISBN 978-963-306-246-3

Szeverényi Sándor: A nemzeti oktató ponyva nyomában.
In: Sámán sámán hátán: A kortárs pogányság multidiszciplináris vizsgálata. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis; A vallási kultúrakutatás könyvei (38; 6). SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Magyarország, pp. 115-128. (2014) ISBN 978-963-306-256-2

Szeverényi Sándor: Az uráli *-n genitívusz, a névutós szerkezet, a Cx-Px relatív sorrendje és a jelzős szerkezet egyeztetése közötti összefüggésekről.
Folia Uralica Debreceniensia, 20. pp. 269-284. ISSN 0239-1953 (2013)

Wagner-Nagy Beáta and Szeverényi Sándor: On the argument structure of the 'give' verbs in Nganasan and in Selkup.
Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 1 (1). pp. 27-37. ISSN 2307-6119 (2013)

Szeverényi Sándor: The systems of the deictic day names in the Samoyed languages.
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, 264. pp. 465-479. ISSN 0355-0230 (2012)

Szeverényi Sándor: Talu: a nganaszan deiktikus napnevek rendszere).
Folia Uralica Debreceniensia, 17. pp. 143-157. ISSN 0239-1953 (2010)

Szeverényi Sándor: A nganaszan íz- és szagnevek rendszere.
Nyelvtudományi Közlemények, 106. pp. 210-226. ISSN 0029-6791 (2009)

Szeverényi Sándor: A dimenzionális melléknevek rekonstruálhatóságáról.
In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei (szerk. Büky László - Forgács Tamás). JATEPress, Szeged, pp. 153-164. (2006) ISBN 978-963-482-801-3

This list was generated on 2023. december 6. 16:24:13 CET.