Items where Author is " Szabó Martina Katalin"

Number of items: 16.

José Vicente Egas López and Balogh Réka and Imre Nóra and Hoffmann Ildikó and Szabó Martina Katalin and Tóth László and Pákáski Magdolna and Kálmán János and Gosztolya Gábor: Automatic screening of mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease by means of posterior-thresholding hesitation representation.
COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, 75. Terjedlem: 13-Azonosító: 101377. ISSN 0885-2308 (2022)

Vincze Veronika and Szabó Martina Katalin and Hoffmann Ildikó and Tóth László and Pákáski Magdolna and Kálmán János and Gosztolya Gábor: Linguistic Parameters of Spontaneous Speech for identifying Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease.
COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 48 (1). pp. 119-153. ISSN 0891-2017 (2022)

Szabó Martina Katalin and Ring Orsolya and Nagy Balázs and Kiss László and Koltai Júlia Anna and Berend Gábor and Vidács László and Gulyás Attila Elemér and Kmetty Zoltán: Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods.
HISTORICAL METHODS, 54 (1). pp. 1-13. ISSN 0161-5440 (2021)

Vincze Veronika and Üveges István and Szabó Martina Katalin: Magyar nyelvű spontán beszéd szemantikai–pragmatikai sajátságainak elemzése nagy méretű korpusz (StaffTalk) alapján.
In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 183-195. (2021) ISBN 9789633067819

Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika and Ring Orsolya and Üveges István and Vit Eszter and Samu Flóra and Gulyás Attila Elemér and Galántai Júlia and Szvetelszky Zsuzsanna and Bodor-Eranus Eliza Hajnalka and Takács Károly: StaffTalk: magyar nyelvű spontán beszélgetések korpusza.
In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 211-224. (2021) ISBN 9789633067819

Üveges István and Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika: Szó, beszéd – avagy hogyan kommunikálunk egymásról.
In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 253-264. (2021) ISBN 9789633067819

Vincze Veronika and Üveges István and Szabó Martina Katalin and Takács Károly: A magyar beszélt és írott nyelv különböző korpuszainak morfológiai és szófaji vizsgálata.
In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 169-182. (2021) ISBN 9789633067819

Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika and Simkó Katalin Ilona and Varga Viktor and Hangya Viktor: A Hungarian Sentiment Corpus Manually Annotated at Aspect Level.
In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz. (2016) ISBN 978-2-9517408-9-1

Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika: Egy magyar nyelvű szentimentkorpusz létrehozásának tapasztalatai.
In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 219-226. (2015) ISBN 978-963-306-359-0

Vincze Veronika and Zsibrita János and Durst Péter and Szabó Martina Katalin: Automatic Error Detection concerning the Definite and Indefinite Conjugation in the HunLearner Corpus.
In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2014). Reykjavik, Izland, 2014.05.26-2014.05.31. ELRA, Reykjavik, pp. 3958-3962. (2014) ISBN 978-2-9517408-8-4

Durst Péter and Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika and Zsibrita János: Using Automatic Morphological Tools to Process Data from a Learner Corpus of Hungarian.
Apples – Journal of Applied Language Studies, 8 (3). pp. 39-54. ISSN 1457 - 9863 (2014)

Szabó Martina Katalin: Контрастивный анализ анафорических местоимений в венгерских и русских сложных предложениях [Anaforikus névmásokat tartalmazó magyar és orosz összetett mondatok összevető vizsgálata].
DISSERTATIONES SLAVICAE - SECTIO LINGUISTICA, 30. pp. 125-150. ISSN 0237-9554 (2013)

Vincze Veronika and Zsibrita János and Durst Péter and Szabó Martina Katalin: HunLearner: a magyar nyelv nyelvtanulói korpusza.
In: MSZNY 2013: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Tanács Attila; Vincze Veronika (szerk.) Szeged, Magyarország, 2013.01.07-2013.01.08. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 97-105. (2013) ISBN 978-963-306-189-3

Durst Péter and Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika and Zsibrita János: A hunlearner magyar tanulói korpusz fejlesztése és várható hozadékai.
THL 2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA, 2013 (1-2). pp. 28-41. ISSN 1787-1417 (2013)

Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika and Nagy T. István: HunOr: A Hungarian-Russian Parallel Corpus.
In: Proceedings of the Eigth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). European Language Resources Association (ELRA), Istanbul, pp. 2453-2458. (2012) ISBN 978-2-9517408-7-7

Szabó Martina Katalin and Schmalcz András and Nagy T. István and Vincze Veronika: A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz.
In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 341-347. (2011) ISBN 9789633061213

This list was generated on 2023. november 29. 18:53:02 CET.