Items where Author is " Sulyok Márton"

Number of items: 19.

Sulyok Márton: How to Tame the Beast? Toward a ‘Regulation Revolution’ in the Digital Platform Economy.
In: The Entrepreneurial Ecosystem. Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 329-362. (2023) ISBN 9783031259302; 9783031259319

Sulyok Márton and Kiss Lilla Nóra and Mercz Mónika and Tribl Norbert: On the importance of Constitutional Discourse.
EUROPEAN REVIEW OF PUBLIC LAW, 35 (1). pp. 323-330. ISSN 1105-1590 (2023)

Sulyok Márton: «Par le peuple et pour le peuple» – un examen constitutionnel de la démocratie directe Hongroise.
LETTRE DE L'EST, 2023 (32). pp. 7-25. ISSN 2428-4718 (2023)

Sulyok Márton and Mercz Mónika: Adatok és automatizáció: atipikus vagy archetipikus veszélyek?
SZÁZADVÉG. pp. 47-69. ISSN 0237-5206 (2022)

Zakariás Kinga and Sulyok Márton: Decision 28/2014. (IX. 29.) AB - Police Image I.
In: The main lines of the jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court : 30 case studies from the 30 years of the Constitutional Court (1990 to 2020). Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, pp. 359-376. (2022) ISBN 9783848785612

Sulyok Márton: Foreword. Shifting Sands at the Epicenter of an Earthquake - A Preface to 'Paradigm Shift in Constitutionalism'.
In: Paradigm Shift In Constitutionalism : Importance of Sovereignty and Constitutional Identity. Gondolat Publishers, Budapest, pp. 7-20. (2022) ISBN 9789635562510

Sulyok Márton and Márki Dávid: Hungarian COVID-19 Response and Its Legal Background Some Practical Aspects of Digitalization.
Legal policy & pandemics, 2 (1). pp. 35-46. ISSN 2785-2628 (2022)

Sulyok Márton: Parancs, paradoxon vagy próbatétel? – Az Alaptörvény 28. cikkének lehetséges megközelítései.
JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 14 (1). pp. 121-142. ISSN 2060-4580 (2022)

Sulyok Márton: 55/2004 (XII.13.) AB határozat - a Kormány hivatali ideje.
In: Alkotmánybírósági gyakorlat: Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata. Centre for Social Sciences; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 573-587. (2021) ISBN 9789632585420; 9789632585437

Sulyok Márton: Compromise(d)? – Perspectives of Rule of Law in the European Union.
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 2 (1). pp. 207-227. ISSN 2732-0707 (2021)

Tribl Norbert and Sulyok Márton: Constitutional Law / Droit constitutionnel 2020 - Hungary / Hongrie.
EUROPEAN REVIEW OF PUBLIC LAW, 32 (4). pp. 1479-1499. ISSN 1105-1590 (2021)

Sulyok Márton and Márki Dávid: Hungary [Hongrie].
EUROPEAN REVIEW OF PUBLIC LAW, 33 (4). pp. 1217-1240. ISSN 1105-1590 (2021)

Sulyok Márton and Trócsányi László: Kormányzás és a végrehajtó hatalom.
In: Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 275-296. (2021) ISBN 9789632585376

Kruzslicz Péter and Sulyok Márton and Szalai Anikó (szerk.): Liber Amicorum László Trócsányi : Tanulmánykötet Trócsányi László 65. születésnapja alkalmából = Studies commemorating the 65th birthday of László Trócsányi : Mélanges offert à László Trócsányi pour ses 65 ans.
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete (SZTE ÁJK NRTI), Szeged. (2021) ISBN 9789633068151

Sulyok Márton: Nation, Community, Minority, Identity – Reflective Remarks on National Constitutional Courts Protecting Constitutional Identity and Minority Rights.
In: Minority and identity in constitutional justice: case studies from central and Eastern Europe. University of Szeged; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete (SZTE ÁJK NRTI), Szeged, pp. 7-21. (2021) ISBN 9789633067987

Sulyok Márton and Tribl Norbert: A jogforrási rendszer.
In: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 113-137. (2021) ISBN 9789632585376

Trócsányi László and Sulyok Márton: Felvetések és feltevések hatáskörről, szerepfelfogásról és egyensúlyról az Európai Unió „intézményi háromszöge” kapcsán.
In: Tisztelgés a 70 éves Dezső Márta előtt. Gondolat Publishers, Budapest, pp. 226-235. (2020) ISBN 9789636937720

Sulyok Márton: Nation, Community, Minority, Identity – The Role of National Constitutional Courts in the Protection of Constitutional Identity and Minority Rights as Constitutional Values.
In: Nemzet, közösség, kisebbség, identitás - az alkotmánybíróságok védelmező szerepe = Nation, community, minority, identity - the protective role of constitutional courts = Nacija, zajednica, manjina, identitet - zaštitna uloga ustavnih sudova. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatic, Szeged, Novi Sad, pp. 5-35. (2020) ISBN 9789633067284

Sulyok Márton and Tribl Norbert: A jogforrási rendszer.
In: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 113-137. (2020) ISBN 9789632585000

This list was generated on 2023. december 7. 07:45:25 CET.