Items where Author is " Soós Edit"

Number of items: 28.

Soós Edit: Digital Transformation of Public Administration and Services in Hungary.
In: PaKSoM 2022 : 4th Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation. Complex System Research Centre, Nis, pp. 11-18. (2023) ISBN 9788682602002

Soós Edit: The role of national parliaments in the EU legislation.
In: Европын холбоо: өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг хандлага [European Union: Current Situation, Future Trends. International Conference]. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary, Ulaanbaatar, pp. 144-150. (2023) ISBN 9789919987251

Soós Edit: The Institutionalization of the Visegrad Group (V4).
DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 13 (3-4). pp. 68-76. ISSN 1789-0446 (2022)

Malgorzata Madej and Soós Edit: Népszavazások és egyéb konzultációs eszközök a helyi döntéshozatali folyamatban Lengyelországban.
PÓLUSOK, 3 (1). pp. 3-24. ISSN 2732-1851 (2022)

Soós Edit: Az európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC) az EU határrégióiban.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 11 (3). pp. 385-393. ISSN 2063-2525 (2021)

Soós Edit: Duális autonómia a Vajdaságban – siker vagy kudarc?
In: Az első száz év : A kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban. Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka, pp. 89-98. (2021) ISBN 9788681896044

Soós Edit: V4-perspektívák és az Északi Együttműködés.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 11 (4). pp. 275-292. ISSN 2063-2525 (2021)

Soós Edit: Better regulation in the European Union.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 10 (3). pp. 115-133. ISSN 2063-2525 (2020)

Soós Edit: The Europeanisation of Public Administration in Ukraine. The Visegrad Group’s Best Practices.
In: Urban Policy System in Strategic Perspective: From V4 to Ukraine. Peter Lang D, Warszawa, pp. 161-178. (2020) ISBN 9783631839904; 9783631839898; 9783631839911; 9783631829790

Soós Edit: The Reform of Territorial Public Administration in Hungary.
In: The Choice-Architecture behind Policy Designs: From Policy Design to Policy Practice in the European Integration Context. The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Bratislava, pp. 315-332. (2020) ISBN 9788099939012

Soós Edit: Legal accessibility and crossborder cooperation in the visegrad group countries1.
In: Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Univerzita sv Cyrila a Metoda, Fakulta Sociálnych Vied, Trnava, pp. 210-225. (2019) ISBN 9788081059599

Soós Edit: Monitoring subsidiarity in the EU multilevel parliamentary system.
SLOVENSKA POLITOLOGICKA REVUE / SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, 18 (2). pp. 195-214. ISSN 1335-9096 (2018)

Böhm Hynek and Fejes Zsuzsanna and Gombos Jarmo and Hüse-Nyerges Enikő and Jeřábek Milan and Ocskay Gyula and Soós Edit: Proposal on the V4 Mobility Council as intergovernmental structure for border obstacle management.
CESCI, Budapest. (2018)

Soós Edit: Többszintű kormányzás az Európai Unióban.
In: Az első 25 év : A szegedi Politológiai Tanszék jubileumi tanulmánykötete. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára (75.). Iurisperitus Kiadó, Szeged, pp. 227-238. (2018) ISBN 9786155411748

Soós Edit: Challenges of Good Governance in the European Union’s External Border Area.
In: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ, Újvidék, pp. 463-476. (2017) ISBN 9788677741969

Fejes Zsuzsanna and Soós Edit and Varga-Jakó Mira Anna (szerk.): A modern állam 21. századi közjogi kihívásai : Az állami funkciók változásai az európai integrációban.
Iurisperitus Bt., Szeged. (2017) ISBN 9786155411533

Soós Edit: Challenges of Interregional Cooperation in the Eastern Partnership Countries.
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 50-67. ISSN 2063-9058 (2016)

Soós Edit: Joining the European Administrative Space: Challenges for Turkey.
INTERNATIONAL LAW AND POLITICS, 2 (1). pp. 88-103. ISSN 2458-8180 (2016)

Soós Edit: New modes of governance.
In: New Public Governance in the Visegrád Group (V4). Wydawnictwo Adam Marszalek, Torun, pp. 35-49. (2015) ISBN 9788380193062

Soós Edit and Pap Tibor: Regionális és kisebbségpolitikai válaszok az EU-csatlakozás kihívásaira [Regional and minority policy responses to the challenges of the EU accession].
DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, 7 (1). pp. 21-43. ISSN 1821-2506 (2015)

Soós Edit: A mélyülő európai integráció.
Pólay Elemér Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged. (2013) ISBN 9786155300189

Soós Edit: Az EGTC alapítás kihívásai a hármashatár térségében. A Banat-Triplex-Confinium EGTC = Challenges of establising an EGTC in the triple border area. The case of Banat-Triplex Confinium EGTC.
KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 5 (2). pp. 77-87. ISSN 1789-6339 (2012)

Soós Edit: A Vajdaság útja az európai integrációba a Vajdaság AT Statútumának tükrében [The statute of the autonomus province of Vojvodina and the European integration].
KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 4 (3-4). pp. 145-155. ISSN 1789-6339 (2011)

Soós Edit and Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon.
A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 27 . Pólay Elemér Alapítvány, Szeged. (2009) ISBN 9789639650503

Soós Edit and Fejes Zsuzsanna and Kántás Balázs (ford.): Hungarian Experiences of Cross-Border Cooperation.
FUNDAMENTUM, 12. pp. 123-157. ISSN 1417-2844 (2008)

Fejes Zsuzsanna and Sallai János and Soós Edit and Vájlok László and Tóth Judit: Schengenre hangolva.
Külügyminisztérium, Budapest. (2007) ISBN 9789637038327

Soós Edit: A Strukturális Alapok szabályozásáról.
ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 11 (1). pp. 5-41. ISSN 0865-0810 (2000)

Mellors Colin and Soós Edit: A regionalizmus Nagy-Britanniában és Magyarországon.
POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 5 (3). pp. 33-63. ISSN 1216-1438 (1996)

This list was generated on 2023. december 10. 04:42:30 CET.