Items where Author is " Gál Andor"

Number of items: 43.

Gál Andor: Az elektromos roller mint az ittas járművezetés bűncselekményi alakzatának elkövetési eszköze.
MAGYAR JOG, 71 (6). pp. 369-371. ISSN 0025-0147 (2024)

Gál Andor: Ambrus István - Digitalizáció és büntetőjog.
MAGYAR JOG, 69 (3). pp. 189-192. ISSN 0025-0147 (2022)

Gál Andor: Az alkotmányos követelmények megállapításának növekvő szerepe az Alkotmánybíróság gyakorlatában és ennek hatása a büntető jogalkalmazásra.
In: Jogászegyleti Értekezések 2022. Magyar Jogász Egylet, Budapest, pp. 25-54. (2022)

Gál Andor: Az elektronikus bizonyítéktranszfer megvalósítási lehetőségei az Európai Unió bűnügyi együttműködésében.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 12 (1). pp. 81-94. ISSN 2063-2525 (2022)

Gál Andor: Digitális bűnügyi együttműködés az Európai Unióban.
In: Jogi technológiák. Ludovika Press, Budapest, pp. 351-370. (2022) ISBN 9789635318193

Gál Andor: The Protection of the Right to Information Self-Determination in the Hungarian Criminal Law.
In: 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Sanal Dünyada Adalet". Onikilevha; On İki Levha Yayıncılık, Istanbul, pp. 23-40. (2022) ISBN 9786254323195

Gál Andor: Remote Criminal Court Proceedings and the Principles of “Access to Justice” and “Fairness”.
In: Digital Criminal Justice: a Studybook : Selected Topics for Learners and Researchers. Onikilevha, Istanbul, pp. 91-101. (2022) ISBN 9786254323829

Gál Andor: Remote Criminal Court Proceedings in Hungary.
In: Digital Criminal Justice: a Studybook : Selected Topics for Learners and Researchers. Onikilevha, Istanbul, pp. 82-91. (2022) ISBN 9786254323829

Gál Andor: A jogos önvédelem alapjogának hatóköréről.
In: Mészáros Ádám emlékére. Hungarian Assosiation of Law and Political Sciences, Budapest, pp. 67-74. (2022) ISBN 9786158108621

Gál Andor: A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 835-878. (2022) ISBN 9789635940806

Gál Andor: Az Alkotmánybíróság határozata az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló jogegységi határozat megsemmisítéséről.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, 12 (1). pp. 15-24. ISSN 2061-4837 (2021)

Gál Andor: Die neuen Grenzen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Über die Verstärkung des Phänomens der Vorverlagerung im ungarischen Strafrecht.
In: Neue Grenzen : Humboldt-Kolleg Budapest 2018 = New Frontiers : Humboldt-Kolleg Budapest 2018. Humboldt-Nachrichten – Zeitschrift des Humboldt-Vereins Ungarn (39). Gondolat Publishers, Budapest, pp. 265-279. (2021) ISBN 9789635561209

Gál Andor and Szomora Zsolt: A drónnal történő megfigyelés kriminalizálása mint a büntetőjogi magánszféravédelem kiterjesztése.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 11 (3). pp. 101-108. ISSN 2063-2525 (2021)

Botos Mihály Bálint and Gál Andor: Az Alkotmánybíróság határozata a véleményszabadság büntetőjogi korlátját tévesen megállapító bírósági döntések megsemmisítéséről: A valóságbizonyítás formalizált eljárásban történő lefolytatása mint a szólásszabadsághoz való jog érvényesülésének követelménye.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, 11 (1-2). pp. 7-14. ISSN 2061-4837 (2020)

Gál Andor: A GDPR hatása a büntető anyagi jogra: a személyes adattal visszaélés tényállásának jövőjéről.
In: A büntetőjog hazai rendszere megújításának koncepcionális céljai és hatásai. Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest, pp. 133-146. (2020) ISBN 9789634180326

Gál Andor: Gellér Balázs - Ambrus István - Vaskuti András: A magyar büntetőjog általános tanai II. Büntetéstan c. tankönyvéről.
MAGYAR JOG, 67 (7-8). pp. 467-470. ISSN 0025-0147 (2020)

Gál Andor: Gondolatok az előkészületi cselekmények kriminalizációjáról, különös tekintettel a bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítására.
BÜNTETŐJOGI SZEMLE, 9 (2). pp. 19-27. ISSN 2063-8183 (2020)

Gál Andor: Megjegyzések a bűnszervezet új törvényi fogalmának értelmezéséhez.
MAGYAR JOG, 67 (12). pp. 669-676. ISSN 0025-0147 (2020)

Gál Andor: A bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása mint büntetendő cselekmény.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 10 (4). pp. 57-71. ISSN 2063-2525 (2020)

Gál Andor: A terrorizmust támogató cselekmények büntetendőségének rendszere.
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 10 (2). pp. 5-19. ISSN 2063-2525 (2020)

Gál Andor: Az előkészületi cselekmények büntetendővé nyilvánításának egyes típusairól.
MAGYAR RENDÉSZET, 2018 (3). pp. 23-37. ISSN 1586-2895 (2019)

Gál Andor: A jogos védelem alapjogi és teleologikus megközelítésben.
In: Alkotmányjogi panasz: az alapjog-érvényesítés gyakorlata. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 531-569. (2019) ISBN 9789632584409

Gál Andor: A jogos védelem teleologikus megközelítésben.
A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 76 . Iurisperitus Kiadó, Szeged. (2019) ISBN 9786155300240

Gál Andor: A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények.
In: Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 798-840. (2019) ISBN 9789632957968

Gál Andor: A Kúria elvi bírósági határozata az elvett dologgal menekülő tolvajjal szembeni védekezés jogszerűségéről.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, 2018 (2). pp. 36-48. ISSN 2061-4837 (2018)

Gál Andor: A jogos védelmi helyzet létrejötte.
In: Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 287-301. (2018) ISBN 9789633065709

Gál Andor and Juhász Andrea Erika and Kupecki Nóra and Masa Gabriella and Molnár Erzsébet: Fogvatartási szabályok harmonizálása az Európai Unióban.
EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 1-12. ISSN 1587-2769 (2017)

Gál Andor: A jogos védelmi helyzetet kiváltó támadás jogtalanságáról.
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 72 (1). pp. 34-45. ISSN 0021-7166 (2017)

Gál Andor: Individuális jogi tárgyak a jogos védelem szabályozásában.
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 57 (3). pp. 64-89. ISSN 0002-564X (2016)

Gál Andor: Régi-új szempontok egység-halmazati minősítési problémák megoldásához - monografikus formában.
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 71 (3). pp. 188-191. ISSN 0021-7166 (2016)

Gál Andor: A jogos védelem ratio legis-e alkotmánykonform értelmezésben.
In: Számadás az Alaptörvényről. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 403-420. (2016) ISBN 9786155269820

Gál Andor: A jogos védelem szabályozási céljára vonatkozó elméletekről.
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 71 (6). pp. 328-338. ISSN 0021-7166 (2016)

Gál Andor and Szomora Zsolt: A képmáshoz való jog fragmentáris büntetőjogi védelme.
In: Lege et Fide. Pólay Elemér Alapítvány; Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 133-144. (2016) ISBN 9786155411441

Gál Andor: A közérdek szerepe a jogos védelem szabályozásában.
In: Ad valorem : Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára. Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 91-110. (2016) ISBN 9786155411397

Gál Andor: The regulation of justifiable defence in Hungary.
In: Pravova reforma v sučaskih umovah. Vektor, Kiev, pp. 243-245. (2016) ISBN 9789668126895

Gál Andor: Az ajándékozási szerződés jogtörténeti vonatkozásai, kitekintéssel a hatályos polgári jog szerinti szabályozásra.
FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM, 5. pp. 31-46. ISSN 2063-5540 (2015)

Gál Andor: The Regulation on the Preparation of Criminal Offences in Hungary.
In: Bosphorus Seminar. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 41-48. (2015) ISBN 9789633063835

Gál Andor and Tornyai Gergely: A Vásárosnaményi Városi Bíróság döntése a bűnszervezetben elkövetett embercsempészésről.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, 6 (2). pp. 49-60. ISSN 2061-4837 (2015)

Gál Andor: The regulation of preparation of crime in Hungary.
In: Юридична наука і практика: виклики часу. MP Lesya LLC, Kiev, pp. 180-182. (2015) ISBN 9789668126895

Gál Andor: A Kúria jogegységi határozata a jogos védelemről.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, 5 (3). pp. 23-35. ISSN 2061-4837 (2014)

Gál Andor: A sui generis előkészületi bűncselekmények egyes dogmatikai kérdéseiről.
In: Emberek őrzője : Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. ELTE Eötvös József Kiadó, Budapest, pp. 97-104. (2014) ISBN 9789632845166

Gál Andor: A Debreceni Ítélőtábla harmadfokú döntése a kerítésről: A gyermekprostitúció kizsákmányolásának büntetőjogi megítélése a gyakorlatban.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, Hallgatói különszám. pp. 4-10. ISSN 2061-4837 (2013)

Gál Andor: A gyermekprostitúció jelenségének kriminológiai aspektusai.
MAGYAR RENDÉSZET, 12 (3). pp. 23-28. ISSN 1586-2895 (2012)

This list was generated on 2024. június 20. 04:50:24 CEST.