Items where Author is " Antal Tamás"

Number of items: 21.

Antal Tamás: A középkori angol bíráskodás sajátosságai.
In: Jogtörténeti Parerga III. ORAC Kiadó Kft., Budapest, pp. 11-16. (2023) ISBN 9789632585765

Antal Tamás and Balogh Elemér: A Jog- és Államtudományi Kar.
In: A Szegedi Tudományegyetem és elődei története. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 145-200. (2022) ISBN 9789633068632

Antal Tamás: A Magyar Királyi Igazságügyminisztérium története (1867–1944/45).
Iurisperitus Bt., Szeged. (2022) ISBN 9786156268204

Marjanucz László and Antal Tamás and Vajda Tamás (szerk.): A Szegedi Tudományegyetem és elődei története : II. rész A kolozsvári egyetem története az alapítástól a szegedi újrakezdésig 1872–1921.
Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. (2022) ISBN 9789633068632

Antal Tamás: Szilágyi Dezső az irodalomban.
In: Studia In Honorem István Stipta 70. Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK; KGRE ÁJK, Budapest, pp. 53-60. (2022) ISBN 9786155961793

Antal Tamás: Fragments from the Work of the Hungarian Ministry of Justice during the World Wars.
JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 19 (Special issue). pp. 1-8. ISSN 0237-7284 (2021)

Antal Tamás: Párhuzamos intézmények az angol és a magyar esküdtszék történetéből.
In: Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában. Jogtörténeti értekezések (50). Gondolat Publishers, Budapest, pp. 22-31. (2021) ISBN 9789635562046

Antal Tamás: Szilágyi Dezső nézetei az alkotmányos kormányzásról.
In: "Fogadd a koronát...": Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók. Solymossy Sándor Egyesület; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 221-234. (2021) ISBN 9789633067970

Antal Tamás: A bírói függetlenség megtörése Magyarországon: az 1948. évi XXII. tc. elfogadása.
In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére: Labor est etiam ipse voluptas. Ludovika Press, Budapest, pp. 25-35. (2021) ISBN 9789635315680; 9789635315703; 9789635315697

Antal Tamás: The Legal Method of the Reintegration of Vojvodina by the Hungarian Realm in 1941.
In: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Faculty of Law of the University of Novi Sad; Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ; University of Novi Sad, Faculty of Law, Publishing Center, Novi Sad, pp. 335-344. (2020) ISBN 9788677741532

Antal Tamás: A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – I. rész: hadiállapot, forradalmak, konszolidáció.
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 144-175. ISSN 2063-9058 (2020)

Antal Tamás: A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – II. rész: a közjogi provizórium első évtizede.
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 176-207. ISSN 2063-9058 (2020)

Antal Tamás: A magyar igazságügyi jogalkotás felkészülése a második világháborúra (1938-1941).
JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (4). pp. 1-10. ISSN 0237-7284 (2020)

Antal Tamás: Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből IV.
Szegedi Ítélőtábla; OBH; Magyar Igazságügyi Akadémia, Szeged, Budapest. (2019) ISBN 9786158135702

Antal Tamás: Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből III.
OBH; Szegedi Ítélőtábla, Budapest, Szeged. (2017) ISBN 9789631298239

Antal Tamás: Executive Organs in Hungarian Cities in the First Decades of the 20th Century.
In: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ, Újvidék, pp. 509-518. (2016) ISBN 9788677741785

Antal Tamás: Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből II.
Szegedi Ítélőtábla; OBH, Budapest, Szeged. (2015) ISBN 9789631237184

Antal Tamás: Municipal Boards as Historical General Assemblies for Local Representation in Hungary (1919-1939).
In: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ, Újvidék, pp. 527-536. (2015) ISBN 9788677741532

Antal Tamás: Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből I.
Szegedi Ítélőtábla; OBH, Budapest, Szeged. (2014) ISBN 9789631203561

Antal Tamás: Reforms of the Municipal Public Administration in Hungary between the World Wars.
In: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ, Újvidék, pp. 617-627. (2013) ISBN 9788677741143

Antal Tamás: Hundred Years of Public Law Hungary (1890-1990) : Studies on the modern hungarian constitution and legal history.
Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó, Novi Sad. (2012) ISBN 9788646302030

This list was generated on 2023. szeptember 23. 09:42:33 CEST.