Item where Faculty/Unit "Central Units" and date of item "2016"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 18.

Bene Zoltánné Pusztai Virág: A vizuális média és az agresszív energiák relációi: Látásunk irányának és sebességének média általi meghatározottsága.
In: Az agresszió. Lábjegyzetek Platónhoz (14). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 96-108. (2016) ISBN 978-963-88812-8-1

Csupor Dezső and Csorba Attila and Hohmann Judit: Recent advances in the analysis of flavonolignans of Silybum marianum.
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 130 (25). pp. 301-317. ISSN 0731-7085 (2016)

Donauer Emese: Csendes elnyomás kontra önállóság.Bomlasztó, különc törekvés-e az önmagunkat megismerni, kiismerni akarás?
In: Az agresszió. Lábjegyzetek Platónhoz (14). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 463-474. (2016) ISBN 978-963-88812-8-1

Fekete Valéria Gertrud: Képek a Másik szemével: Ernszt András új képeiről.
BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (2). pp. 19-22. ISSN 1216-8890 (2016)

Fekete Valéria Gertrud: Tesa meg én és a többiek : Somody Péter: Tesa és én. Kiállítás a pécsi Nick Galériában. 2016. április 1.-május 1.
SÉD, 2. pp. 30-31. ISSN 2416-0628 (2016)

Keveházi Katalin: Nyílt hozzáférés a gyakorlatban.
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 63 (5). pp. 193-197. ISSN 0041-3917 (2016)

Kokas Károly: Digitális bölcsészet 2016.
In: MONOKgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 405-412. (2016) ISBN 978-963-09-8702-8

Kúsz Norbert and Orvos Péter and Csorba Attila and Tálosi László and Chaieb Mohammad and Hohmann Judit and Rédei Dóra: Jatrophane diterpenes from Euphorbia guyoniana are new potent inhibitors of atrial GIRK channels.
TETRAHEDRON, 72 (37). pp. 5724-5728. ISSN 0040-4020 (2016)

Mészáros Előd and Raucsik Béla and Benkó Zsolt and Raucsikné Varga Andrea and Schubert Félix: A Horváthertelendi-egység agyagpala képződményének mikrotektonikai és termobarometriai vizsgálata a Horváthertelend‒1 fúrás rétegsorában.
In: Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. MTA ATOMKI, Debrecen, Magyarország, pp. 61-64. (2016) ISBN 978-963-8321-52-7

Mészáros Előd and Raucsik Béla and Raucsikné Varga Andrea and Schubert Félix: Kisfokú, közepes nyomású regionális metamorfózis nyomai a Horváthertelend–1 fúrás metapelites összletében: mikroszöveti és termobarometriai bizonyítékok.
Földtani Közlöny, 146 (3). pp. 207-222. ISSN 0015-542X (2016)

Nagy Gyula: Tudománymetria és neveléstudomány.
ISKOLAKULTÚRA, 26 (2). pp. 50-62. ISSN 1215-5233 (2016)

Nagy Gyula: Tudománymetriai és tartalmi elemzések szövegbányászati módszerekkel.
In: Networkshop 2016. Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), Budapest, Terjedelem: 3 p. (2016) ISBN 978-963-88335-6-3

Nagy Gyula: A könyvtárosság mint segítő hivatás.
KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA, 18 (4). pp. 31-45. ISSN 0454-3475 (2016)

Orosz Gábor and Dombi Edina and Tóth-Király István and Bőthe Beáta and Jagodics Balázs and Zimbardo Philip G.: Academic cheating and time perspective: Cheaters live in the present instead of the future.
LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES: JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 52. pp. 39-45. ISSN 1041-6080 (2016)

Tasiné Csúcs Ildikó Mária: Szent-Györgyi Albert embermentő levelei.
MAGYAR NEMZET, 79 (184). p. 27. ISSN 0133-185X (2016)

Tasiné Csúcs Ildikó Mária and Tasi Domonkos Attila: Egy tragikus tévedés és következményei: A szocialista cenzúra kihúzásai Szent-Györgyi Albert önéletrajzi írásaiból.
Szeged : a Város folyóirata, 28 (1). pp. 42-48. ISSN 0239-1384 (2016)

Tasiné Csúcs Ildikó Mária and Tasi Domonkos Attila: A saját egyéniség hitelessége: Szent-Györgyi Albert a tudományos kreativitásról.
Szeged : a Város folyóirata, 28 (4). pp. 26-30. ISSN 0239-1384 (2016)

Túri Tamás: A pura religio felekezeti egységet szorgalmazó megfontolásai Ajtai Abód Mihály halotti beszédében.
In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750). SZTE Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, pp. 277-287. (2016) ISBN 9789633064771

This list was generated on 2024. április 15. 08:59:15 CEST.