Item where Faculty/Unit "Faculty of Economics and Business Administration" and date of item "2014"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 33.

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: The outlines of innovation policy in the capability approach.
TECHNOLOGY IN SOCIETY, 38 (1). pp. 93-102. ISSN 0160-791X (2014)

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Arguments for deliberative participation in local economic development.
ACTA OECONOMICA, 64 (3). pp. 313-334. ISSN 0001-6373 (2014)

Bajmócy Zoltán and Málovics György and Gébert Judit: On the informational basis of regional innovation policy: from growth to capabilities.
EUROPEAN PLANNING STUDIES, 22 (7). pp. 1325-1341. ISSN 0965-4313 (2014)

Blaskó Brigitta and Lukovics Miklós and Buzás Norbert: Good Practices in Responsible Innovation.
In: Responsible Innovation. Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged, Szeged, Magyarország, pp. 179-192. (2014) ISBN 978-963-306-292-0

Csapó Benő and Fejes József Balázs and Kinyó László and Tóth Edit: Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban.
In: Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest, Magyarország, pp. 110-136. (2014)

Deák István and Lukovics Miklós: Gondolatok a K+F+I kontrollingról.
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, 2. pp. 33-36. ISSN 2060-4076 (2014)

Deák István and Lukovics Miklós: Responsible Innovation and R&D&I Controlling.
In: Responsible Innovation. Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged, Szeged, Magyarország, pp. 101-120. (2014) ISBN 978-963-306-292-0

Dusek Tamás and Lukovics Miklós: Az ELI és az ELI Science Park gazdasági hatásvizsgálata.
TERÜLETI STATISZTIKA, 54 (3). pp. 202-219. ISSN 0018-7828 (2014)

Elekes Zoltán: Related Variety Research in Regional Economic Development.
In: Crisis Management and the Changing Role of the State. Faculty of Economics and Business Administration, Szeged, Magyarország, pp. 169-178. (2014) ISBN 978-963-306-340-8

Gyurkovics János and Lukovics Miklós: Generations of Science Parks in the Light of Responsible Innovation.
In: Responsible Innovation. Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged, Szeged, Magyarország, pp. 193-208. (2014) ISBN 978-963-306-292-0

Hetesi Erzsébet and Révész Balázs: "Marketing megújulás": Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciája.
SZTE GTK, Szeged, Magyarország. (2014) ISBN 9789633063125

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Egyetemi kutatók attitűdje a találmány hasznosítására vonatkozóan.
In: "Marketing megújulás": Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciája. SZTE GTK, Szeged, Magyarország, pp. 133-144. (2014) ISBN 9789633063125

Imreh-Tóth Mónika and Lukovics Miklós: Egyetemközpontú vállalkozásfejlesztés elmaradott térségben: negyedik generációs egyetemi funkciók?
MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 48 (2). pp. 43-55. ISSN 1219-0349 (2014)

Juhász Sándor: Tudáshálózat elemzés és klaszterfejlesztés Kecskeméten.
In: A területi fejlődés dilemmái. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, Magyarország, pp. 327-341. (2014) ISBN 978-963-306-344-6

Kis Katalin: A Kelet-afrikai Közösség és a Dél-afrikai Vámunió intra-regionális kereskedelme.
In: Tavaszi Szél 2014 = Spring Wind 2014: I. kötet. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, pp. 285-293. (2014) ISBN 978-963-89560-5-7

Kiss Gábor Dávid and Schuszter Tamás: Az együttmozgás vége.
HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 13 (1). pp. 78-97. ISSN 1588-6883 (2014)

Kiss Gábor Dávid and Schuszter Tamás: Miben különböznek a devizaalapú hitelek devizái?
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-), 59 (2). pp. 204-223. ISSN 0031-496X (2014)

Kiss Gábor Dávid and Schuszter Tamás: What are the Differences Between the Currencies of Foreign Exchange Loans?
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-), 59 (2). pp. 187-206. ISSN 0031-496X (2014)

Kotosz Balázs Gyula and Lukovics Miklós: L’impact économique local des universités : le cas de la Hongrie.
In: Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos territoires, 2014.07.07-2014.07.09, Marne-la-Vallée, Franciaország. Terjedelem: 14 p.-Azonosító: 193.

Lengyel Balázs and Szakálné Kanó Izabella: Regional Economic Growth in Hungary 1998-2005: What Does Really Matter in Clusters?
ACTA OECONOMICA, 64 (3). pp. 257-285. ISSN 0001-6373 (2014)

Lukovics Miklós and Dusek Tamás: Economic Impact Analysis of the ELI R&D Infrastructure and Science Park.
Journal Mittelforum and Next Europe, 1 (1). pp. 71-85. ISSN 2283-5911 (2014)

Lukovics Miklós and Zuti Bence: Egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek?
TÉR ÉS TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 77-96. ISSN 0237-7683 (2014)

Lukovics Miklós and Zuti Bence (szerk.): A területi fejlődés dilemmái.
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (2014) ISBN 978-963-306-344-6

Molnár Gabriella and Zuti Bence: Egyetemi kontextusú globális-lokális paradoxon a tanuló régiók keretfeltételei között: a „negyedik generációs” egyetemek irányába.
In: TDK-Műhelytanulmányok-Első szárnypróbálgatások. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, pp. 90-111. (2014) ISBN 978-963-306-300-2

Málovics György and Mihók Barbara and Pataki György and Szentistványi István and Roboz Ágnes and Balázs Bálint and Nyakas Szabolcs: Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen: egy szegedi példa tanulságai.
TÉR ÉS TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 66-83. ISSN 0237-7683 (2014)

Pósfai Éva and Marton Imelda and Kissné László Zsuzsanna and Kotosz Balázs Gyula and Széll Márta and Borbényi Zita: Thrombosis and risk factors in female patients with a rare acquired thrombophilia: chronic myeloproliferative disorder – polycythaemia vera and essential thrombocythaemia.
EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, 18 (24). pp. 3810-3818. ISSN 1128-3602 (2014)

Szabó Pál Péter and Gyurkovics János and Jancsó Tamás and Lukovics Miklós and Schwertner János: A területfejlesztési képzés egyes jellemzői a hazai felsőoktatásban a 2010-es évek elejé = Some features of education of regional policy in Hungarian higher education in the early 2010s.
DETUROPE, 6 (2). pp. 108-120. ISSN 1821-2506 (2014)

Udvari Beáta: Aid for Trade: does it enhance the intra-trade of Sub-Saharan African integrations?
In: ETSG 2014 Munich Sixteenth Annual Conference, 2014.09.09-2014.09.11, Munich, Németország. Terjedelem: 19 p.-Azonosító: 116.

Udvari Beáta: Impacts of Aid for Trade on Trade with the EU The Role of Old and New Member States.
JOURNAL OF GLOBAL POLICY AND GOVERNANCE, 3 (1). pp. 77-93. ISSN 2194-7740 (2014)

Udvari Beáta: Realignment in international development cooperation: Role of emerging donors.
SOCIETY AND ECONOMY, 36 (3). pp. 407-426. ISSN 1588-9726 (2014)

Udvari Beáta and Kis Katalin: Az Aid for Trade szerepe az ECOWAS belső kereskedelmének ösztönzésében.
KÜLGAZDASÁG, LVIII (3/4). pp. 77-106. ISSN 0324-4202 (2014)

Voszka Éva and Kiss Gábor Dávid (szerk.): Crisis Management and the Changing Role of the State.
Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged, Szeged. (2014) ISBN 9789633063408

Zuti Bence: Modern-day Universities and Regional Development.
In: 9. KHEOPS Nemzetközi Tudományos Konferencia - Szervezetek és vállalatok aktuális kérdései. Kheops Automobil-Kutató Intézet, Mór, pp. 221-228. (2014) ISBN 978-963-89779-2-2

This list was generated on 2024. július 14. 16:58:58 CEST.