Item where Faculty/Unit "Faculty of Economics and Business Administration" and date of item "2013"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 15.

Bajmócy Zoltán: Constucting a local innovation index: Methodological challenges versus staistical data availability.
APPLIED SPATIAL ANALYSIS AND POLICY, 6 (1). pp. 69-84. ISSN 1874-463X (2013)

Bajmócy Zoltán and Elekes Zoltán (szerk.): Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig.
JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország. (2013) ISBN 978-963-315-121-1

Elekes Zoltán: Evolúciós gazdaságföldrajz és intézményi koevolúció.
In: Új hangsúlyok a területi fejlődésben. JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 13-24. (2013) ISBN 978-963-306-247-0

Elekes Zoltán: Path-Dependency, Externalities and Related Variety in Regional Innovation Systems.
In: Regional Growth, Competitiveness and Development. University of Szeged, Doctoral School of Economics, Szeged, Magyarország, pp. 232-243. (2013) ISBN 978-963-306-222-7

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: Regionális innovációpolitika és szakpolitikai tanulás a komplex rendszerek elméletének szemszögéből.
In: Innovációs rendszerek: Szereplők, kapcsolatok és intézmények. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei; 2013. . JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 244-262. (2013) ISBN 978-963-315-158-7

Farkas Beáta: Changes is in the European convergence model.
WIIW MONTHLY REPORT, 2013 (1). pp. 14-19. (2013)

Farkas Beáta: Weakening cohesion as a security challenge for the European Union: the CEEs in focus.
ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE, 11 (5). pp. 65-80. ISSN 1732-1395 (2013)

Farkas Beáta (szerk.): The aftermath of the global crisis in the European Union.
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. (2013) ISBN 978-1-4438-4620-2

Farkas Beáta: A sikeres felzárkózástól a hanyatlásig: a mediterrán országok az Európai Unióban.
KÖZ-GAZDASÁG, 8 (1). pp. 183-188. ISSN 1788-0696 (2013)

Kis Katalin: A kőolaj szerepe az OPEC Öböl-menti kisállamaiban: mi lesz az olaj után?
KÜL-VILÁG (ONLINE), 10 (3-4). pp. 1-19. (2013)

Lukovics Miklós and Zuti Bence: Successful universities towards the improvement of regional competitiveness: "Fourth Generation" universities.
In: Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy, 2013.08.27-2013.08.31, Palermo. Terjedelem: 17 p.-Azonosító: ersa13p1348.

Szakálné Kanó Izabella and Vas Zsófia: Spatial Distribution of Knowledge-intensive Industries in Hungary.
TRANSITION STUDIES REVIEW, 19 (4). pp. 431-444. ISSN 1614-4007 (2013)

Udvari Beáta: Az Európai Unió nemzetközi fejlesztéspolitikája: a kereskedelempolitikai eszközök eredményessége.
JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország. (2013) ISBN 978-963-315-149-5

Vas Zsófia: Evidence on Knowledge-intensive Industries in the Regional Innovation System of Southern Great Plain.
In: Regional Growth, Development and Competitiveness. University of Szeged, Szeged, Magyarország, pp. 215-231. (2013) ISBN 978-963-306-222-7

Vas Zsófia: Regionális tudásbázis a dél-alföldi tudásintenzív iparágak tükrében.
In: Innovációs rendszerek: Szereplők, kapcsolatok és intézmények. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei . JATEPress Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 124-141. (2013) ISBN 978-963-315-158-7

This list was generated on 2024. július 15. 13:51:27 CEST.