Item where Faculty/Unit "Faculty of Health Sciences and Social Studies" and date of item "2016"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 18.

Farkasné Farkas Gyöngyi and Meleg Sándor Zsolt and Velkei Mariann and Kollaborációs szervezet: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal and Babcsány Ákos and Bereczki Rita and Goldmann Róbert and Guzsal Diána and Gyetvai Gellért and Kukoda Ilona and Nagy Annamária and Takács Emőke and Takács Péter and Kollaborációs szervezet: Károli Gáspár Református Egyetem and Bíró Anna and Dobos Csilla and Hegedűs Dóra and Koczka Zsanett and Szabó Nikolett (kollab. közrem.): Támogató szolgálatok szakmai felmérése, 2015.
SZOCIÁLPOLITIKAI SZEMLE, 2 (2). pp. 1-153. ISSN 2416-1357 (2016)

Héderné Berta Edina: A segítségnyújtás árnyalatai : a szociális esetmunka vizsgálata egy kistérség családsegítő szolgálataiban.
PÁRBESZÉD SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT, 3 (3). Terjedelem: 14 p-Azonosító: 57fcdb892f35e. ISSN 2416-0474 (2016)

Irinyi Tamás and Németh Anikó: Egészségügyi dolgozók ellen elkövetett agresszív cselekmények.
ORVOSI HETILAP, 157 (28). pp. 1105-1109. ISSN 0030-6002 (2016)

Laukó Gábor and Mihálka Mária: Az időskorúak társadalmi esélyegyenlősége.
MAGYAR GERONTOLÓGIA, 8 (29-30). pp. 72-99. ISSN 2062-3682 (2016)

Mihálka Mária: A duális képzés bevezethetőségének vizsgálata.
ACTA SANA: MENS SANA IN CORPORE SANO, 11 (1). pp. 16-17. ISSN 2060-3142 (2016)

Nagy Rebeka and Németh Anikó: Hospice ellátásban és onkológián dolgozó ápolók halálhoz való viszonya, pszichoszomatikus és lelki állapota.
NŐVÉR, 29 (1). pp. 4-11. ISSN 0864-7003 (2016)

Németh Anikó: Orvosok egészségmagatartása [Health behaviour of doctors].
ORVOSI HETILAP, 157 (30). pp. 1198-1206. ISSN 0030-6002 (2016)

Németh Anikó: Orvosok kiégettségének összefüggése az egészséggel, életérzéssel, alváskörülményekkel.
ORVOSI HETILAP, 157 (16). pp. 623-630. ISSN 0030-6002 (2016)

Németh Anikó: Védőnők kiégettségének összefüggése különböző szociodemográfiai, egészségi és életmódbeli tényezőkkel.
VÉDŐNŐ, 26 (4). pp. 35-40. ISSN 1586-1538 (2016)

Németh Anikó and Lantos Katalin and Pukánszky Judit and Tobak Orsolya: Házi gyermekorvosok felkészültségének vizsgálata a 0-7 éves gyermekek ellátása kapcsán.
EGÉSZSÉG-AKADÉMIA, 7 (1). pp. 15-22. ISSN 2061-2850 (2016)

Pósa Gabriella and Róka Erika and Albertné Koncsek Krisztina: A mozgásterápia szerepe az osteoporosis megelőzésében és kezelésében.
MAGYAR TRAUMATOLÓGIA ORTOPÉDIA KÉZSEBÉSZET PLASZTIKAI SEBÉSZET, 59 (3-4). pp. 127-135. ISSN 1217-3231 (2016)

Rakonczay Zoltán and Tolnai József and Peták Ferenc and Hegedűsné Nagyiván Edit and Zsigó Ildikó (szerk.): Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2016. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciája.
SZTE, Szeged. (2016) ISBN 9789633064665

Szíver Edit and Nagy Edit and Presznerné Domján Andrea and Pósa Gabriella and Horváth Gyöngyi and Balog Attila and Tóth Kálmán: Postural control in degenerative diseases of the hip joint.
CLINICAL BIOMECHANICS, 35. pp. 1-6. ISSN 0268-0033 (2016)

Sánta Tamás: Fiatal közmunkások egyik lehetséges jövőképe(?) - avagy a magyar JWT.
METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5 (3). pp. 121-130. ISSN 2063-6415 (2016)

Tisóczki Evelin and Németh Anikó: Colorectalis carcinoma betegek betegség felismerésének körülményei, tájékoztatása, sztóma terápiára való felkészítése.
NŐVÉR, 29 (2). pp. 3-10. ISSN 0864-7003 (2016)

Tolnai József and Peták Ferenc and Eördegh Hanga Virág and Szabó Vanda and Szolcsák Virág and Südy Roberta and Rakonczay Zoltán (szerk.): 2016. Évi Őszi Tudományos Diákköri Konferenciája : Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar.
SZTE, Szeged. (2016) ISBN 9789633065112

Vida Anikó: A hátrányos helyzetű és pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei Jánoshalmán.
In: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek. Belvedere Meridionale; Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ; Belvedere, Szeged, pp. 28-39. (2016) ISBN 9789638708489

Zelena András and Monostori Dóra: Kommunikáció a hozzátartozóval.
LEGE ARTIS MEDICINAE, 26 (9-10). pp. 451-455. ISSN 0866-4811 (2016)

This list was generated on 2024. július 15. 09:51:44 CEST.