Item where Faculty/Unit "Faculty of Health Sciences and Social Studies" and date of item "2014"

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 24.

Csatlós Renáta and Pukánszky Judit and Németh Anikó: Középiskolás tanulók szexuális magatartásának vizsgálata.
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 55 (3). pp. 11-17. ISSN 1786-2434 (2014)

Csatlós Renáta and Pukánszky Judit and Németh Anikó: Szülői nevelés hatása a serdülők szexuális magatartására.
VÉDŐNŐ, 24 (4). pp. 14-18. ISSN 1586-1538 (2014)

Helembai Kornélia: Fraiming the Concept of Patient/Client Conducting.
ACTA SANA: MENS SANA IN CORPORE SANO, 9. (2). pp. 18-23. ISSN 2060-3142 (2014)

Hornberger Cynthia A. and Eramaa Sirkka and Helembai Kornélia and McCartan Patrick J. and Turtiainen Tarja: Responding to the Call for Globalization in Nursing Education.
JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING, 30 (3). pp. 243-250. ISSN 8755-7223 (2014)

Héderné Berta Edina: A cigány családoknak nyújtott személyes szolgáltatások jellegzetességei.
ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 25 (1). pp. 64-79. ISSN 0865-0810 (2014)

Hős Gábor: Ép testben szenvedő lélek – csonkolt testben gyógyuló lélek?
ACTA SANA: MENS SANA IN CORPORE SANO, 9 (1). pp. 25-34. ISSN 2060-3142 (2014)

Lajkó Alexandra and Nagy Bernadett Kinga and Németh Anikó: Az első szexuális élmény jelentősége serdülőkorban.
VÉDŐNŐ, 24 (1). pp. 16-21. ISSN 1586-1538 (2014)

Lantos Katalin and Farkas Attil: Drunkorexia.
SZOCIÁLIS SZEMLE, 7 (1). pp. 101-108. ISSN 1789-6983 (2014)

Meleg Tiborné and Bíró Gyöngyi and Németh Anikó: Szürkehályog műtéten átesett betegek ismereteinek felmérése.
NŐVÉR, 27 (3). pp. 10-17. ISSN 0864-7003 (2014)

Németh Anikó: Fekvőbeteg ellátásban dolgozó ápolónők munkával való elégedettségének követéses országos vizsgálata, valamint jól-létének (well-being) alakulása a változó hazai egészségügyi rendszerben = National follow-up study on job satisfaction of nurses working in inpatient care and their well-being in a changing health care system.
ACTA SANA: MENS SANA IN CORPORE SANO, 9 (1). pp. 5-21. ISSN 2060-3142 (2014)

Németh Anikó: A fekvőbeteg-ellátásban dolgozó ápolók egészségi állapota és káros szenvedélyei.
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 55 (5-6). pp. 37-45. ISSN 1786-2434 (2014)

Németh Anikó and Betlehem József and Lampek Kinga: Ápolók romló egészségi állapota.
NŐVÉR, 27 (3). pp. 18-22. ISSN 0864-7003 (2014)

Németh Anikó and Budai Éva and Bársonyné Kis Klára: Egészségügyi főiskolai hallgatók egészségfelfogás-változásának vizsgálata.
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 55 (4). pp. 22-31. ISSN 1786-2434 (2014)

Németh Anikó and Bársonyné Kis Klára and Budai Éva: Egészségügyi fôiskolai hallgatók egészségfelfogásának vizsgálata.
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 55 (1-2). pp. 28-35. ISSN 1786-2434 (2014)

Németh Anikó and Bársonyné Kis Klára and Budai Éva: Ápoló hallgatók (BSc) egészségfelfogásának vizsgálata.
NŐVÉR, 27 (5). pp. 20-26. ISSN 0864-7003 (2014)

Németh Anikó and Lampek Kinga and Betlehem József: Munkaelégedettség és jól-lét alakulása ápolók körében.
NŐVÉR, 27 (2). pp. 11-18. ISSN 0864-7003 (2014)

Piczil Márta and Pikó Bettina: Diplomás ápoló hallgatók szabadidős tevékenységeinek és társas támogatórendszerük legfontosabb elemeinek vizsgálata.
NŐVÉR, 27 (1). pp. 3-11. ISSN 0864-7003 (2014)

Pukánszky Judit: A karcsúságideál internalizációja és a kötődés kapcsolata a testtel való elégedetlenséggel.
In: Tavaszi Szél 2014 / Spring Wind 2014. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, pp. 374-381. (2014) ISBN 9789638956088

Pukánszky Judit: A karcsúságideál internalizációja és a testkép kapcsolata fiatal felnőtt nők körében.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 24 (7-8). pp. 102-110. ISSN 1215-5233 (2014)

Pukánszky Judit: A média testképre gyakorolt hatása fiatal felnőtt nők körében.
MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 81-88. ISSN 1586-8389 (2014)

Rakonczay Zoltán and Csiszár István and Tolnai József and Boros Mihály (szerk.): Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2014. Évi Tudományos Diákköri Konferenciája.
SZTE, Szeged. (2014) ISBN 9789633062678

Sántha Emese and Papp László: A stroke betegséghez való viszonyulás összehasonlító elemzése rizikónak kitett cigány és magyar népcsoporthoz tartozó egyének körében.
NŐVÉR, 27 (6). pp. 12-19. ISSN 0864-7003 (2014)

Vida Anikó: Esély vagy kényszer? Az aktív korú nem foglalkoztatottak jogosultságainak változásai a teljes jogú társadalmi tagság perspektívájából.
ACTA SANA: MENS SANA IN CORPORE SANO, 9 (2). pp. 5-17. ISSN 2060-3142 (2014)

Vida Anikó: Munkával vagy munka nélkül? Az állampolgári alapjövedelem dilemmái a teljes jogú társadalmi tagság perspektívájából.
In: Szemelvények PhD-hallgatók munkáiból. Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület, Budapest, pp. 76-85. (2014) ISBN 9789631204445

This list was generated on 2024. július 15. 09:31:00 CEST.