Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | F | H | J | K | L | M | R | S | U | V | Z
Number of items: 73.

B

Bajáki, Rita, Bujdosó, Hajnalka, Monok, István, Viskolcz, Noémi, Zvara, Edina (szerk.) (sajt.): Magyarországi magánkönyvtárak IV. : 1552–1740.
Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (13/4). OSZK, Budapest. (2009) ISBN 9789632005614

Bencsik, Orsolya: "bácsi kérem, szabad itten tombolni egy kicsikét?": Az elbeszélői én tombolása a történetmesélés mezején.
HÍD (3). pp. 67-71. ISSN 0350-9079 (2009)

Bibok, Károly: О соотношении русистики и теоретического языкознания.
STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 54. pp. 1-19. ISSN 0039-3363 (2009)

Braunitzer, Gábor, Kasik, László, Benedek, György: A kognitív idegtudomány, idegélettan és a neveléstudomány kapcsolata – a társas viselkedés együttes vizsgálatának lehetőségei.
Iskolakultúra, 19 (7-8). pp. 3-13. ISSN 1215-5233 (2009)

C

Cora, Zoltán: Mi a transznacionális történelem?
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 130-133. ISSN 0237-7934 (2009)

Csapó, Benő: Az oktatás Magyarországon az ezredforduló körüli évtizedekben - fejlődési tendenciák és megoldásra váró problémák.
In: Az oktatás közügy. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 139-157. (2009) ISBN 978-963-06-7276-4

Csapó, Benő: A közoktatás modernizációjának tudásbázisa: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés.
In: Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, pp. 31-48. (2009) ISBN 978-963-88419-0-2

Csapó, Benő: The scientific foundations of teaching and learning.
In: Green book. Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest, pp. 227-244. (2009) ISBN 978-963-06-6690-9

Csapó, Benő: The second stage of public education and the Matura.
In: Green book. Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest, pp. 81-104. (2009) ISBN 978-963-06-6690-9

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Farkasné Tóth, Krisztina: Comparing paper-and-pencil and online assessment of reasoning skills: A pilot study for introducing TAO in large-scale assessment in Hungary.
In: The Transition to Computer-Based Assessment. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 120-125. (2009) ISBN 978-92-79-11110-5

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Kinyó, László: A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében.
Iskolakultúra, 19 (3-4). pp. 3-13. ISSN 1215-5233 (2009)

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Pap-Szigeti, Róbert, Farkasné Tóth, Krisztina: A mérés-értékelés új tendenciái: a papír- és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálatai általános iskolás, illetve főiskolás diákok körében.
In: Új kutatások a neveléstudományokban, 2008. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, pp. 99-108. (2009) ISBN 978-963-503-401-7

Csapó, Benő, Nikolov, Marianne: The cognitive contribution to the development of proficiency in a foreign language.
LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES: JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 19 (2). pp. 209-218. ISSN 1041-6080 (2009)

F

Fejes, József Balázs, Kasik, László, Kinyó, László: Bevezetés a mentorálás kutatásába.
Iskolakultúra, 19 (5-6). pp. 40-54. ISSN 1215-5233 (2009)

Fejes, József Balázs, Szűcs, Norbert: Hallgatói Mentorprogram.
Új Pedagógiai Szemle, 59 (2). pp. 61-75. ISSN 1215-1807 (2009)

Fenyvesi, Anna: On the importance of (American) English: a personal and linguistic note dedicated to Bálint Rozsnyai.
In: Vajda Zoltán (szerk.) Kultúrán innen és túl : írások Rozsnyai Bálint tiszteletére: Within and without culture : essays in honor of Bálint Rozsnyai. JATE Press, Szeged, pp. 125-128. (2009) ISBN 978-963-482-976-8

H

Habók, Anita: Egy térképező technika hatásának vizsgálata általános iskolában.
Iskolakultúra, 19 (11). pp. 77-88. ISSN 1215-5233 (2009)

Halmágyi, Miklós: Identität und Fremdheitsvorstellungen in der früheren ungarischen Geschichtsschreibung und dessen europäische Beziehungen.
Chronica : annual of the Institute of History University of Szeged, 9-10. pp. 26-37. ISSN 1588-2039 (2009)

Herédi, Károly: Föld, víz, levegő...szar: Természeten innen és túl.
HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 40 (2). pp. 122-131. ISSN 0350-2430 (2009)

Hárs, Endre: Of Progress, before It All Started: Herder and the Natural History of the Human Being.
In: Orientation int he Occurence: proceedings of the interdisciplinary conference. Komp-Press; Korunk, Cluj, pp. 22-32. (2009) ISBN 9789739373999

J

Jankovics, József, Zvara, Edina: "Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát magyar nyelven láthatnája és olvashatnája": magyar nyelvű Bibliák a korai újkorban.
Iskolakultúra, 19 (3-4). pp. 138-147. ISSN 1215-5233 (2009)

K

Kanizsai, Ágnes: The Representation of Madness in a Medieval English Romance.
In: Szövegek között – Among Texts 13. : Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, Studies in Modern Philology and Theory of Literature. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, pp. 120-150. (2009)

Karsai, Krisztina: The "Hidden" primer jurisdiction pf the IIC: about the article 70 of the statute.
In: Criminal Law Between War and Peace. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 555-574. (2009) ISBN 9788484276876

Katona, Eszter: Las traducciones húngaras del Romancero gitano de Federico García Lorca.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, 14. pp. 55-64. ISSN 1416-7263 (2009)

Katona, Eszter: Lorca magyarul-Lorca Magyarországon.
In: A szőnyeg visszája: A spanyol nyelvű irodalmak és a fordítás. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány, Budapest, Magyarország, pp. 89-94. (2009) ISBN 978-963-88192-0-8

Kinyó, László: Nemzetközi és magyarországi állampolgári-műveltség kutatások.
Magyar Pedagógia, 109 (4). pp. 399-425. ISSN 0025-0260 (2009)

Kinyó, László: Specific Aspects of Civic Competence: The Views and Beliefs of Students in Different Forms of Hungarian Vocational Education on Societal and Economic Participation.
In: Newsletter from EARLI SIG 13 Moral and Democratic Education – Issue # 4. 13th EARLI Conference. Amsterdam, 2009. 08. 25-08. 29. UNSPECIFIED, Amsterdam, pp. 46-48. (2009)

Koszta, László: Benediktínsky kláštor z 11. storočia na Spiši?
Historický časopis, 57 (2). pp. 339-356. ISSN 0018-2575 (2009)

Koszta, László: A magyar székeskáptalanok kanonokjai és a hiteleshelyi tevékenység 1200–1350 között.
In: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon (szerk. Fedeles Tamás - Bilkei Irén). Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből (4). Fény Kft., Pécs, pp. 65-85. (2009) ISBN 978-963-06-7922-0

Koszta, László: A püspökség alapítása.
In: A középkor évszázadai, 1009-1543. A Pécsi Egyházmegye története (1). Fény Kft., Pécs, pp. 13-42. (2009) ISBN 978-963-88572-0-0

Kövér, Lajos: A 18. századi Délvidék és francia telepesei.
In: Tanulmánykötet A. Sajti Enikő születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged, Magyarország, pp. 10-25. (2009) ISBN 9789634829720

Kürtösi, Katalin: From Medieval Miracle Play to Postmodern Metatheatre : The life-story of St. Sebastian on stage.
In: Literature in Cultural Contexts: Rethinking the Canon in Comparative Perspectives. Martin Luther Universitat, Halle, Németország, pp. 233-240. (2009) ISBN 978-3-86829-173-5

Kőhalmi, Péter: Balázs Béláról írni.
APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT, 5 (1). Terjedelem: 20 p.-Azonosító: 2009/osz/kohalmi. ISSN 1787-7245 (2009)

Kőhalmi, Péter: Egy a valóság, ezer a ruhája - film a kauzalitás felbomlása mögött : Igor és Ivan Buharov : Lassú tükör.
APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT, 5 (4). Terjedelem: 28 p.-Azonosító: 2009/nyar/kohalmi. ISSN 1787-7245 (2009)

L

Labádi, Gergely: Kísérletek a culturáról. Verseghy és a modern kultúrafogalom kialakulása a 18-19. század fordulóján.
In: Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára (szerk. Csörsz Rumen István et al.). rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, Budapest, pp. 57-65. (2009) ISBN 978-963-7341-83-0

Laczkó, Sándor, Dékány, András (szerk.): Az igazságosság.
Lábjegyzetek Platónhoz (7). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság, Szeged. (2009) ISBN 978-963-06-6704-3

Lénárt, András: La Vía Violenta. La actividad de grupos terroristas menores en España.
ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE, 18. pp. 53-56. ISSN 0238-8308 (2009)

Lénárt, András: Matilde Eiroa San Francisco y Pilar Carrera Álvarez: España, voz en off. Teoría y praxis de la prensa española en el contexto de la Guerra Fría.
SPHERA PUBLICA (9). pp. 301-303. ISSN 1576-4192 (2009)

Lénárt, András: Politika és útkeresés a 70-es évek spanyol filmművészetében.
Mediterrán Világ, 12. pp. 91-104. ISSN 1787-7350 (2009)

Lénárt, András: Un hombre de la apertura franquista: José García Escudero.
ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM, 30 (12). pp. 37-48. ISSN 1418-7191 (2009)

Lénárt, András: Van-e élet Almodóvar után? - A mai spanyol film.
Filmvilág, 52 (10). pp. 24-27. ISSN 0428-3872 (2009)

Lénárt, András: A baszk probléma napjainkban.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 18 (3). pp. 120-127. ISSN 1216-2965 (2009)

Lénárt, András: A diktátor és a film. Bevezetés a XX. század történelmét meghatározó diktátorok filmpolitikájába.
In: Bölcsészműhely 2008. JATEPress, Szeged, Magyarország, pp. 91-100. (2009) ISBN ISSN: 1789-0810

Lénárt, András: A film mint a legfontosabb művészet Franco tábornok számára.
EZREDVÉG, 19 (11). pp. 71-82. ISSN 0238-2865 (2009)

Lénárt, András: A spanyol sajtó a hidegháború kontextusában: XX–XXI. század.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 18 (3). pp. 92-99. ISSN 1216-2965 (2009)

Lénárt, András, Rosselli, Alessandro (ford.): László Vajda, l’ ungherese internazionale.
QUADERNI VERGERIANI, 5 (5). pp. 207-217. ISSN 1827-2126 (2009)

M

Merini, Alda, Mátyás, Dénes: A jordánhoz közel [Vicino al Giordano]; Az ágyékok [Gli inguini].
[Artefact]

Middell, Matthias, Cora, Zoltán (ford.): Transnacionális történelem mint transznacionális project?
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 134-139. ISSN 0237-7934 (2009)

Molnár, Gyöngyvér, Kinyó, László (szerk.): PÉK 2009. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24–25.
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2009) ISBN 978-963-06-7134-7

Monok, István, Magyar, Árpád, Zvara, Edina (szerk.) (sajt.): A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklostres in Kaplau = Fondul de carte veche al Mănăstiri Franciscani din Căpleni: katalógus.
A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 4 . OSZK, Budapest. (2009) ISBN 978-963-200-568-3

Mátyás, Dénes: I meriti del colonnello Alessandro Monti a Szeged nella Guerra d’Indipendenza d’Ungheria del 1848-’49.
In: Unità italiana - indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla “finis Austriae”. Associazione Culturale Italoungherese Pier Paolo Vergerio, Duino-Aurisina, pp. 25-36. (2009) ISBN 978-88-902217-7-4

Mátyás, Dénes: Il linguaggio di "Treno di panna".
NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA, 21. pp. 82-86. ISSN 1218-9472 (2009)

R

Révész, Éva: Petăr Deljan, Ein bulgarisch-ungarischer Dux.
In: Българският език и литература на кръстопътя на културите: Международна конференция. Сегед, Унгария, 21–22 май 2007. JATE Press, Szeged, pp. 82-90. (2009) ISBN 978 963 482 864 8

Révész, Éva: A keleti kereszténység: szerep, hatás vagy jelenlét?: A veszprémvölgyi monostor.
Belvedere, 21 (1-2). pp. 52-64. ISSN 0864-9391 (2009)

Róth, Márton: La questione dell’immortalitá dell’anima nelle utopie cinque- e seicentesche.
NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA, 21. pp. 59-67. ISSN 1218-9472 (2009)

S

Schirm, Anita: Partikula és/vagy diskurzusjelölő?
In: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (88). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 304-311. (2009) ISBN ISBN:978-963-9902-17-6

Schirm, Anita: The Role of Questions in Talk Shows.
In: Advances in Discourse Approaches. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 147-173. (2009) ISBN ISBN:1-4438-0609-9

Sefcsik, Tamás, Németh, Dezső, Janacsek, Karolina, Hoffmann, Ildikó, Scialabba, Jeff, Klivényi, Péter, Ambrus, Gergely Géza, Háden, Gábor, Vécsei, László: The role of the putamen in cognitive functions — A case study.
LEARNING AND PERCEPTION, 1 (2). pp. 215-227. ISSN 1789-3186 (2009)

Simon, Melinda: Strohmayer Ignác eddig ismeretlen kiadói jelvénye 1789-ből.
MAGYAR GRAFIKA, 53 (4). pp. 86-87. ISSN 0479-480X (2009)

Simon, Melinda: Vizuális reklámstratégiák: Historizálás 19–20. századi európai és amerikai kiadók jelvényeiben.
In: Bölcsészműhely 2008. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 111-127. (2009)

Szabó, Erzsébet: Das Phänomen der Ambivalenz aus Sicht der Theorie der möglichen Welten und der klassischen Narratologie.
In: Ambivalenz und Kohärenz. Untersuchungen zur narrativen Sinnbildung. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier, pp. 15-30. (2009) ISBN 3868211381

Szabó, Gyöngyi, Kocsis, S. G., Molnár, Erika: Joined supernumerary mandibular teeth in the premolar region: Report of a Hungarian archeological case.
DENTAL ANTHROPOLOGY, 22 (1). pp. 18-21. ISSN 1096-9411 (2009)

Szeverényi, Sándor: A nganaszan íz- és szagnevek rendszere.
Nyelvtudományi Közlemények, 106. pp. 210-226. ISSN 0029-6791 (2009)

Szilárdi, Réka: Ancient Gods—new ages: lessons from Hungarian Paganism.
POMEGRANATE - THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PAGAN STUDIES, 11 (1). pp. 44-57. ISSN 1528-0268 (2009)

Székesi, Dóra: Diderot anthropologue, (musicologue et linguiste?): Analyse du "Neveu de Rameau".
In: La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Warsaw, pp. 309-314. (2009) ISBN 978-83-60178-68-3

Sághy, Miklós: Filmszerű irodalom vagy irodalomszerű film.
EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ, 2009 (68). pp. 13-21. ISSN 1215-7546 (2009)

Sághy, Miklós: Hibák, ellentmondások az Ottlik-szövegekben?
In: "Csinálj vele, amit akarsz, édes öregem!". Savaria University Press, Szombathely, pp. 171-177. (2009) ISBN 9789639882362

Sághy, Miklós: Makacs realizmus, avagy miféle fikció a (képi) valóság?
APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT, 4 (3). ISSN 1787-7245 (2009)

Sághy, Miklós: A fény retorikája : A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban.
Tiszatáj Alapítvány, Szeged. (2009) ISBN 9789638496836

Sándor, Klára: Lajos Ligeti.
In: Lexicon Grammaticorum. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 909-910. (2009) ISBN 978-3-484-73068-7

U

Urbanik, Tímea: Mikromegfigyelések panorámaképei : Tolnai Ottó: Feljegyzések a vég tónusához. Forum, Újvidék, 2007.
HÍD, 73 (5). pp. 98-102. ISSN 0350-9079 (2009)

V

Vida, Andrea: E-learning 2.0? : Tapasztalatok a Moodle-rendszerben informatikai kurzusokon.
KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP, 21 (7). pp. 3-9. ISSN 0865-1329 (2009)

Z

Zvara, Edina: A ferencesek könyvhasználata a középkorban.
Módszertani közlemények : az általános iskolai tanítók és tanárok számára, 49 (2). pp. 86-91. ISSN 1219-0608 (2009)

This list was generated on 2021. január 20. 09:11:44 CET.