Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | H | J | K | L | M | P | R | S | Z
Number of items: 49.

A

Adam Ema Ileana, Habók Anita: Assessing learning techniques of Hungarian and Romanian mother tongue students.
In: Granescu M; Ioani M. (Szerk.) Diversitate Culturala si Multilingvism. Cluj-Napoca, Románia, 2008.09.25-2008.09.27. Napoca Star, Cluj-Napoca, pp. 11-18. (2008) ISBN 978-973-647-610-5

Anderle Ádám, Lénárt András (ford.): ¿Biblia de guerrilla?
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, (42). pp. 185-188. ISSN 1210-6690 (2008)

B

Bencsik Péter: "Mi, szegediek megtettük az első lépést...": konferencia a MEFESZ megalakulásának 50. évfordulóján : Szeged, 2006. október 17-18.
Universitas Szeged, Szeged. (2008) ISBN 978 963 87745 2 1

C

Csapó Benő: Hosszmetszeti (a tanulók követésén alapuló) felmérések a közoktatási rendszerekben.
In: Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, pp. 178-184. (2008) ISBN 978-963-86960-6-9

Csapó Benő: Tudásakkumuláció a közoktatásban.
In: Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 95-108. (2008) ISBN 978-963-682-608-6

Csapó Benő: A közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozása.
In: Tartalmi megújulás, szerkezetátalakulás, térségi együttműködés, 2008.10.09-2008.10.11, Hajdúszoboszló. pp. 49-59.

Csapó Benő: A közoktatás második szakasza és az érettségi vizsga.
In: Zöld könyv. Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest, pp. 71-93. (2008) ISBN 978-963-235-186-5

Csapó Benő: A magyar iskolarendszer adaptációs problémái: a tudás minősége.
In: Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker. KTI Könyvek 9. MTA Közgazdaságtudományi Intézet (KTI), Budapest, pp. 113-130. (2008) ISBN 978-963-9796-12-6

Csapó Benő: A taneszközfejlesztés megalapozása: a tudásról való tudás.
In: Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 11-21. (2008) ISBN 978-963-682-608-6

Csapó Benő: A tanulás dimenziói és a tudás szerveződése.
EDUCATIO, (17) 2. pp. 207-217. ISSN 1216-3384 (2008)

Csapó Benő: A tanulás és tanítás tudományos megalapozása.
In: Zöld könyv. Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest, pp. 217-233. (2008) ISBN 978-963-235-186-5

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Farkasné Tóth Krisztina: A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig : a pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái.
ISKOLAKULTÚRA, (3-4). pp. 3-16. ISSN 1215-5233 (2008)

D

Doró Katalin: Produktív szókincs és szövegalkotás: Felmérés angol szakos egyetemisták körében.
In: Kommunikáció az információs technológia korszakában: MANYE XVII. : XVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. A MANYE kongresszusok előadásai 4. Kodolányi János Főiskola (KJF), Pécs, pp. 222-227. (2008) ISBN 978-963-06-4512-6)

E

Ettorre Salvatore, Mátyás Dénes, Róth Márton (szerk.): Nuova Corvina. Rivista di Italianistica. Nr. 21.: Giovani ricercatori e l’Italia (La Nuova Corvina 21 contiene gli atti del convegno dei dottorandi in italianistica).
NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA, (21). 286 p. (2008)

H

Habók Anita: Fogalmi térképek.
Magyar Pszichológiai Szemle, (63) 3. pp. 519-546. ISSN 0025-0279 (2008)

Habók Anita: The construction of concept maps by 10- and 13-year-olds in grammar lessons.
In: Concept Mapping-Connecting Educators: Process of the 3rd International Conference on Concept Mapping. Tallinn University, Tallinn, pp. 234-237. (2008) ISBN 978-9985-58-586-3

Huszár Linda: Egy filmszerűtlen film : Derek Jarman : Wittgenstein.
Apertúra. Film - Vizualitás - Elmélet, (4) 1. -Azonosító: 2008/osz/huszar. ISSN 1787-7245 (2008)

J

Jancsó Katalin, Lénárt András: Acta Hispanica.
Külügyi Szemle, (7) 3. pp. 182-185. ISSN 1587-9089 (2008)

K

Katona Eszter: García Lorca cigányrománcai.
In: A láthatatlan nép : cigányok az Ibériai-félszigeten és Latin-Amerikában. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Magyarország, pp. 133-142. (2008) ISBN 978 963 482 904 1

Katona Eszter: Gondolatok a lorcai bábszínházról.
In: Az identitás régi és új koordinátái: Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus Kiadó, Szeged; Budapest, pp. 62-68. (2008) ISBN 978-963-274-031-7

Katona Eszter: La recepción de la obra de Federico García Lorca en Hungría.
ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE, (13). pp. 49-56. ISSN 1416-7263 (2008)

Katona Eszter: “S a gyászos szél örökké reszket az olajfák közt” : JÁNOSI ZOLTÁN: LA ACOGIDA DE FEDERICO GARCÍA LORCA EN HUNGRÍA (FEDERICO GARCÍA LORCA MAGYARORSZÁGI FOGADTATÁSA).
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (4). pp. 115-119. ISSN 0133-1167 (2008)

Kinyó László, Kelemen Rita: Az EARLI budapesti konferenciájának plenáris előadásai.
Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 151-159. ISSN 1215-5233 (2008)

Kiss Attila: Mikszáth bestiáriuma : Szemiográfiai fantázia.
In: "A Noszty fiú esete Tóth Marival" : Tanulmányok. deKON-KÖNYVek 35. Gondolat Kiadó, Pompeji Alapítvány, Budapest, Magyarország; Szeged, Magyarország, pp. 172-180. (2008) ISBN 978 963 9610 91 0

Koszta László: Eremiten im Königreich Ungarn des 11. Jahrhunderts.
In: Die mitteleuropäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens (Hrsg. Martin Homza). Analecta Cartusiana 254. Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, Levoca; Salzburg, pp. 67-81. (2008) ISBN 9788096894819

Koszta László: Remeték a 11. századi Magyarországon.
Aetas - Történettudományi folyóirat, (23) 1. pp. 42-55. ISSN 0237-7934 (2008)

Kovács Tamás: Elfelejtett források a késő antikvitás követjárásairól.
AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (23) 1. pp. 182-187. ISSN 0237-7934 (2008)

Kürtösi Katalin: Women Playing Women in Sharon Pollock’s Blood Relations.
In: Reading(s) from a Distance : European Perspectives on Canadian Women’s Writing. Wißner Verlag, Augsburg, Ausztria, pp. 91-98. (2008) ISBN 978-3-89639-618-1

L

Labádi Gergely: Lotty! – Fanny! A napló bemutatása.
In: Gyulay Lajos: Lotty! — Fanny! (1867. január 21. − 1867. március 3.) (szerk. Labádi Gergely). SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, pp. 21-28. (2008) ISBN 978 963 482 895 2

Laczkó Sándor, Dékány András (szerk.): A gyűlölet.
Lábjegyzetek Platónhoz 6.. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, Magyarország. (2008) ISBN 978-963-06-4174-6

Lénárt András: Bases y conceptos de la política cinematográfica de Franco.
ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM, (27) 11. pp. 37-48. ISSN 1418-7191 (2008)

Lénárt András: Fiatal szegedi hispanisták. Tanulmányok.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, (17) 4. pp. 25-29. ISSN 1216-2965 (2008)

Lénárt András: Franco démonai.
KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, (17) 3. pp. 111-114. ISSN 1216-2965 (2008)

Lénárt András: Jóvenes Hispanistas de Szeged.
In: IX Congreso de la Asociación Húngara de Profesores de Español. Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Hungría, Budapest, Magyarország, pp. 37-39. (2008) ISBN 978-963-88023-0-9

Lénárt András: Magyar szerzők latin-amerikai tárgyú könyvei (1990-2008).
Külügyi Szemle, (7) 3. pp. 192-195. ISSN 1587-9089 (2008)

M

Milián Orsolya: Verbális és vizuális összeütközései a Hajnali háztetőkben.
TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, (62) 9. pp. 84-91. ISSN 0133-1167 (2008)

Monok István, Zvara Edina (szerk.): Intézményi- és magángyűjtemények, 1541–1750: könyvjegyzékek bibliográfiája.
Könyvtártörténeti Füzetek, (12) . Országos Széchényi Könyvtár ; Szegedi Tudományegyetem BTK Könyvtártudományi Tanszék, Budapest; Szeged. (2008) ISBN 978-963-200-558-4

Monok István, Zvara Edina (szerk.) (sajt.): Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon: Ferences könyvtárak, 1681–1750.
Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (19/3) . OSZK, Budapest. (2008) ISBN 978-963-200-557-7

Mátyás Dénes: Prigionieri italiani nella fortezza di Szeged tra il 1833 e il 1848.
QUADERNI VERGERIANI, (4) 4. pp. 13-30. ISSN 1827-2126 (2008)

Mátyás Dénes: A tárgyak szerepe Andrea De Carlo "Treno di panna" című regényében.
In: Fiatal kutatók és Olaszország: Tanulmányok. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 73-80. (2008) ISBN 978-963-7356-93

Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel (szerk.): Vallásosság – változtatok: Vallási sokféleség Magyarországon.
Religion in Society, (3) . JATEPress, Szeged, Magyarország. (2008) ISBN 978-963-482-859-4

P

Pál József, Mátyás Dénes, Róth Márton (szerk.): Fiatal kutatók és Olaszország: Tanulmányok.
Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, Magyarország. (2008) ISBN 978-963-7356-93

R

Révész Éva: Gedanken über die sog. 'Orans'-Handhaltung.
In: Studia Hungaro-Bulgarica: A Szegedi és Sumeni Egyetem bölcsészoktatóinak közös kiadványa. Šumenski universitet : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Sumen-Szeged, pp. 55-59. (2008) ISBN 1789-1353

S

Simon Melinda: Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához.
In: "Apró cseppekből lesz a zápor": Bakonyi Géza emlékkönyv. Habent sua fata libelli 4. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 159-178. (2008) ISBN 978 963 7356 77 3

Simon Melinda: Funkciótlan vagy funkcionális? Nyomdászjelvények, mint könyvtárépületek díszítőelemei.
In: "Apró cseppekből lesz a zápor": Bakonyi Géza emlékkönyv. Habent sua fata libelli 4. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 95-116. (2008) ISBN 978 963 7356 77 3

Sztriha László Krisztián, Seres Erika, Sas Katalin, Boda Krisztina, Lenti L, Csifcsák Gábor, Vécsei László: Optical platelet aggregometry does not appear useful as a means of assessing the risk of recurrent vascular events in aspirin-treated patients.
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA, (117). pp. 250-254. ISSN 0001-6314 (2008)

Sándor Klára: Vissza természeteshez.
In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli 4. Szegedi Egyetemi Kiadó; Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 117-127. (2008) ISBN 978 963 7356 77 3

Sándor Klára: Women and the language of Hungarian politics.
In: Frau und Nation: Woman and Nation. Finno-Ugrian Studies in Austria. Schriftenreihe für die Forschungsbereiche der Abteilung Finno-Ugristik (Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft) an der Universität Wien 5. LIT Verlag, Wien, pp. 74-83. (2008) ISBN 978-3-8258-1337-6

Z

Zvara Edina: A Listi-család könyvei.
In: "Apró cseppekből lesz a zápor" : Bakonyi Géza emlékkönyv. Habent sua fata libelli 4. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, Magyarország, pp. 45-70. (2008) ISBN 978 963 7356 77 3

This list was generated on 2019. szeptember 22. 16:30:30 CEST.