Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | F | H | K | M | S
Number of items: 29.

A

Alsaker Francoise D, Flanagan Connie, Csapó Benő: Methodological challenges in cross-national research. Countries, participants, and general procedures.
In: The Adolescent Experience. Research monographs in adolescence . Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah; London, pp. 15-32. (1999) ISBN 0805825525

B

Ballér Endre, Báthory Zoltán, Csapó Benő, Halász Gábor, Hunyady Györgyné: A hazai neveléstudományról: a Magyar Tudományos Akadémia számára készített diszciplináris elemzés.
MAGYAR PEDAGÓGIA, (99) 4. pp. 425-456. ISSN 0025-0260 (1999)

C

Cristian Réka Mónika: Dorothy Wordsworth Writing : Dorothy as Dorothy Wordsworth or She Is of Worthy of Words.
In: Glowing Hours. Carmen Saeculare VII. University of Veszprém, Veszprém, pp. 56-69. (1999) ISBN 963-03-9052-3

Csapó Benő: Az iskolai tudás felszíni rétegei: mit tükröznek az osztályzatok?
In: Minőségértékelés, minőségbiztosítás az oktatásban : szöveggyűjtemény. Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Székesfehérvár, pp. 74-91. (1999) ISBN 963-03-7445-5

Csapó Benő: Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, (9) 9. pp. 3-15. ISSN 1215-5233 (1999)

Csapó Benő: Improving thinking through the content of teaching.
In: Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning . Swets & Zeitlinger, Lisse, pp. 37-62. (1999) ISBN 9026515456

Csapó Benő: Képességfejlesztés az iskolában : problémák és lehetőségek.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, (12). pp. 4-13. ISSN 1215-1807 (1999)

Csapó Benő (szerk.): Teaching and learning thinking skills.
Contexts of learning . Swets and Zeitlinger, Lisse. (1999) ISBN 9026515456

Csapó Benő: Természettudományos nevelés: híd a tudomány és a nevelés között.
ISKOLAKULTÚRA, (9) 10. pp. 5-17. ISSN 1215-5233 (1999)

Csapó Benő: Értékelés az iskolában és az oktatás minőségi fejlesztése.
In: Az oktatás minősége. Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművődési Kht., Szeged, pp. 17-31. (1999)

Csapó Benő: A tudás minősége.
EDUCATIO, (3). pp. 473-487. ISSN 1216-3384 (1999)

Csapó Benő, Hamers JHM: Converging Aims and Diverging Means of Teaching Thinking: an Epilogue.
In: Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning . Swets and Zeitlinger, Lisse, pp. 341-353. (1999) ISBN 9026515456

Csernus Sándor: Les Hongrie, les Français et les premières croisades.
In: Les Hongrois et l'Europe: Conquête et intégration. Publications de l'Institut hongrois de Paris . Université de Szeged (JATE); Paris III - Sorbonne Nouvelle (CIEH) Institut Hongrois de Paris, Szeged, Magyarország; Paris, France, pp. 411-426. (1999) ISBN 963 482 394 7

Csernus Sándor: A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország: 13-15. század.
Doktori mestermunkák . Osiris, Budapest. (1999) ISBN 963-379-558-3

Csernus Sándor, Korompay Klára (szerk.): Les Hongrois et l'Europe : Conquête et intégration.
Publications de l'Institut Hongrois de Paris . Université de Szeged (JATE); Paris III - Sorbonne Nouvelle (CIEH) Institut Hongrois de Paris, Szeged, Magyarország; Paris, France. (1999) ISBN 963-482-394-7

F

Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia (szerk.): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról.
Szlengkutatás, (3) . Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (1999) ISBN 963 472 435 3

Forgács Tamás: Csehül van, tótágast áll, cigánykodik… : nyelvi formában megjelenő nemzeti előítéletek a magyarban.
SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, (3) 1. pp. 74-96. ISSN 1453-3871 (1999)

H

Hamers JHM, Csapó Benő: Teaching thinking.
In: Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning . Swets & Zeitlinger, Lisse, pp. 11-36. (1999) ISBN 9026515456

Hárs Endre: Literatur aus Ungarn. Ungarische Autoren : 51. Frankfurter Buchmesse '99. Schwerpunkt Ungarn. (Katalog).
Frankfurt '99 Gemeinnützige Gmbh, Frankfurt.

K

Katona Eszter: Il rapporto tra il mondo reale e quello speculare nella visione di Massimo Bontempelli.
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA, (XIX). pp. 20-27. ISSN 0567-8099 (1999)

Kürtösi Katalin: Bi-and Multilingualism in Canadian Drama.
In: Comparative Literature Now : Theories and Practice; La Littérature comparée à l'heure actuelle : Théories et réalisations. Honoré Champion, Paris, Franciaország, pp. 693-703. (1999) ISBN 2-85203-605-3

Kürtösi Katalin: Japán Lear.
PÁHOLY : KULTURÁLIS KÖZÉLETI LAP, (4) 6. p. 12. ISSN 1418-9801 (1999)

Kürtösi Katalin: Literary Frontiers within a Country : Canada.
In: Proceedings of the XIIth Congress of the International Comparative Literature Association : Actes du XIIe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée. Iudicium Verlag, München, Németország, pp. 147-152. (1999) ISBN 3-89129-033-0

Kürtösi Katalin: Modern klasszikusok.
PÁHOLY : KULTURÁLIS KÖZÉLETI LAP, (4) 7. p. 9. ISSN 1418-9801 (1999)

M

Monok István: Burgenländische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.
In: Reformation und Gegenreformation im Pannonischen Raum: Referate der 13. Schlaininger Gespräche 1993 "Reformation und katholische Reaktion im österreichisch-ungarischen Grenzraum" und der 14.Schlaininger Gespräche 1994"Gegenreformation und katholische Re. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 102. Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 193-202. (1999) ISBN 3-85405-139-5

Monok István: Lectura: vendégelőadások a Szegedi Olvasmánytörténeti Munkaközösségben.
Scriptum, Szeged.

Monok István: A nagyenyedi kollégium 1764. évi katalógusa.
In: Fülöp Géza emlékkönyv. ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, Budapest, pp. 127-130. (1999) ISBN 963-463-327-7

S

Simon József: Humanista szatíra és deákos klasszicizmus: Kovács Ferenc Erasmus-fordítása az 1780-as években.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, (103) 3-4. pp. 449-467. ISSN 0021-1486 (1999)

Szabó Erzsébet: "In Geschichten verstrickt". Zu Fontanes “Effi Briest” und Goethes "Die Wahlverwandtschaften".
In: Erzählstrukturen 2: Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. JATEPress; Praesens Verlag, Szeged, Magyarország, pp. 47-61. (1999) ISBN 9634825192

This list was generated on 2019. szeptember 22. 16:12:33 CEST.