Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | G | H | J | K | L | M | S | T | Á
Number of items: 42.

B

Balázs, Réka: A magyar házassági bontójog fejlődése.
In: Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2015. november 19.: Állam- És Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország, pp. 11-16. (2016) ISBN 978-963-358-106-3

Barrak, Ibrahim Ádám, Varga, Endre, ifj., Piffkó, József: Navigáció alkalmazása az implantológiában : összefoglaló áttekintés a pontossági adatok alapján.
FOGORVOSI SZEMLE, 109 (2). pp. 61-68. ISSN 0015-5314 (2016)

Berki, Gabriella: Mire jogosít az egészségügyi ellátáshoz való jog? : Egy alapjog betegjogi megközelítése.
In: Számadás az Alaptörvényről. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 21-30. (2016) ISBN 978-615-5269-82-0

Bobvos, Pál, Farkas Csamangó, Erika, Hegyes, Péter, Jani, Péter: A mező- és erdőgazdasági földek alapjogi védelme.
In: Számadás az Alaptörvényről: Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tollából. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Magyarország, pp. 31-40. (2016) ISBN 978-615-5269-82-0

C

Csatlós, Erzsébet: Az európai közigazgatás szerepe az európai egység megteremtésében. Gondolatok az Alaptörvény E) cikk (1) bekezdésének margójára.
In: Számadás az Alaptörvényről: Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tollából. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Magyarország, pp. 373-380. (2016) ISBN 978-615-5269-82-0

Csatlós, Erzsébet: European Administration of the Danube in Hungary.
ACTA IURIS STETINENSIS, 7 (13). pp. 55-77. ISSN 2083-4373 (2016)

Csatlós, Erzsébet: Perspectives of the Cooperation of National Administrative Authorities in the EU.
JOGELMÉLETI SZEMLE (eISSN: 1588-080X) , 2016 (3). pp. 45-55. (2016)

Csigó, Péter, Merkovity, Norbert: Hungary: Home of Empty Populism.
In: Populist Political Communication in Europe. Routledge, New York, USA, pp. 299-310. (2016) ISBN 9781138654792

G

Gál, Andor: Individuális jogi tárgyak a jogos védelem szabályozásában.
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 57 (3). pp. 64-89. ISSN 0002-564X (2016)

Gál, Andor: Régi-új szempontok egység-halmazati minősítési problémák megoldásához - monografikus formában.
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 71 (3). pp. 188-191. ISSN 0021-7166 (2016)

Gál, Andor: A jogos védelem ratio legis-e alkotmánykonform értelmezésben.
In: Számadás az Alaptörvényről. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 403-420. (2016) ISBN 9786155269820

Gál, Andor: A jogos védelem szabályozási céljára vonatkozó elméletekről.
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 71 (6). pp. 328-338. ISSN 0021-7166 (2016)

Gál, Andor: A közérdek szerepe a jogos védelem szabályozásában.
In: Ad valorem : Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára. Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 91-110. (2016) ISBN 9786155411397

Gál, Andor: The regulation of justifiable defence in Hungary.
In: Pravova reforma v sučaskih umovah. Vektor, Kiev, pp. 243-245. (2016) ISBN 9789668126895

Gál, Andor, Szomora, Zsolt: A képmáshoz való jog fragmentáris büntetőjogi védelme.
In: Lege et Fide. Pólay Elemér Alapítvány; Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 133-144. (2016) ISBN 9786155411441

H

Harkai, István: A "10 dolláros project" - Kriptovalutával fizetni a szórakoztató szoftverek digitális áruházában.
In: Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság. Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, Magyarország, pp. 102-112. (2016) ISBN 978-963-12-7136-2

Harkai, István: Beliefs and Misconceptions about the Contemporary Migration in the Light of the Law on Refugees.
DEFENCE REVIEW: THE CENTRAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES, 144 (2). pp. 4-22. ISSN 2060-1506 (2016)

Harkai, István: "Hozzáférés megtagadva" - a weboldalak blokkolása mint a jogérvényesítés lehetséges eszköze - II. rész.
IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE, 11 (121) (3). pp. 71-99. ISSN 1587-5563 (2016)

Harkai, István: Rekonstruált műemlékek szerzői jogi aspektusból.
IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE, 11 (121) (6). pp. 55-102. ISSN 1587-5563 (2016)

Harkai, István: Terrorfellegek Nyugat-Szahara felett?
FELDERÍTŐ SZEMLE, XV (1). pp. 58-66. ISSN 1588-242X (2016)

Homoki-Nagy, Mária: A tartási szerződés alapjai.
In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica (79). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 239-248. (2016) ISBN 978-963-306-479-5

J

Jani, Péter, Salgó, László Péter: Európai Unió: föderáció vs. konföderáció?: Az integrációs folyamat, különös tekintettel a Lisszaboni Szerződésre.
POLITIKA.HU, 3 (1/2). pp. 105-113. ISSN 1788-635X (2016)

K

Karsai, Krisztina: Aki nem tudja csinálni, tanítja? Egy cáfolat, avagy gondolatok a büntetőjogi tárgyak oktatásáról.
In: Ad valorem. A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára (61). Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 193-204. (2016) ISBN 9786155411397

Karsai, Krisztina: Division of Competences between Member States and the European Union in Criminal Procedural Law.
FONTES IURIS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2 (különszám). pp. 30-36. ISSN 2416-2159 (2016)

Karsai, Krisztina: Hatásköri megoszlás a tagállam és az Európai Unió között a büntető eljárásjog területén.
FONTES IURIS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2 (1). pp. 22-28. ISSN 2416-2159 (2016)

Karsai, Krisztina: Kettőn áll-e a vásár?: A megtévesztő jellegű kriminális magatartások egyes dogmatikai kérdéseiről.
In: Lege et Fide. Pólay Elemér Alapítvány; Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 280-286. (2016) ISBN 9786155411441

Karsai, Krisztina: The legality of criminal law and the new competences of the TFEU.
ZEITSCHRIFT FÜR INTERNATIONALE STRAFRECHTSDOGMATIK, 11 (1). pp. 24-39. ISSN 1863-6470 (2016)

Karsai, Krisztina: A ne bis in idem alkotmányba iktatása - az Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bekezdése.
In: Számadás az Alaptörvényről. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 433-452. (2016) ISBN 9786155269820

Keresztes, Gábor (szerk.): Tavaszi szél 2016: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia: Absztraktkötet.
Doktoranduszok Országos Szövetsége. (2016) ISBN 978 615 5586 04 0

Kéri, Judit: Fogalmi meghatározások és elhatárolások a foglalkoztatáspolitika köréből.
In: Sokszínű közgazdaságtan a 21. században. Kheops Automobil-Kutató Intézet, Bécs; Budapest, pp. 82-91. (2016) ISBN 978-963-89779-6-0

Kéri, Judit: The Principles of the Hungarian Public Administration in the Field of Employment Policy.
In: DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Masarykova univerzita, Brno, Csehország, pp. 199-212. (2016) ISBN 978-80-210-8200-7

Kéri, Judit: A munkanélküli ellátások finanszírozásának rendszere.
In: Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság. Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, pp. 162-172. (2016) ISBN 978-963-12-7136-2

L

Legeza, Dénes: A munkaviszonyban létrehozott művek joggyakorlata napjainkban.
IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE, 11 (121) (3). pp. 100-128. ISSN 1587-5563 (2016)

Lukács, Adrienn: Pre-employment and data protection in Hungary: the main issues regarding social networking sites and hiring.
In: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ, Újvidék, pp. 543-558. (2016) ISBN 978-86-7774-178-5

Lukács, Adrienn: Recent challenges of data protection law in the European Union, with special regard to the Internet.
FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM, 6. pp. 77-91. ISSN 2063-5540 (2016)

Lukács, Adrienn: What is Privacy? The History and Definition of Privacy.
In: Tavaszi Szél 2016 = Spring Wind 2016. Tanulmánykötet. I. kötet: Agrártudomány, állam- és jogtudomány, föld- és fizikatudomány, had- és rendészettudomány. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország, pp. 256-265. (2016) ISBN 978-615-5586-09-5

M

Marsovszki, Ádám: Amiről nem tudok az nem fáj? A tájékoztatáshoz való jog érvényesülése az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során.
In: Tavaszi Szél 2016 = Spring Wind 2016. Tanulmánykötet. I. kötet: Agrártudomány, állam- és jogtudomány, föld- és fizikatudomány, had- és rendészettudomány. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország, pp. 275-287. (2016) ISBN 978-615-5586-09-5

Marsovszki, Ádám: A társadalombiztosítási szabályok megjelenése a közjogban és a magánjogban.
In: Eötvözet V. Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati (5). SZTE Eötvös L. Kollégium, Szeged, pp. 48-60. (2016) ISBN 978-963-306-484-9

S

Simon, Károly László, Sirhán, Bálint, Barkóczi, Balázs, Gothárdi, Enikő, Kéri, Zsuzsanna, Molnár, Tibor Tamás, Simon, Károly László, Gombos, Katalin (szerk.): Joghatóság az átdolgozott Brüsszel I. rendeletben: kommentár.
Országos Bírósági Hivatal, Budapest, pp. 187-192. (2016) ISBN 978-615-80486-3-7

T

Tribl, Norbert: Rögös út vezet a csillagokig.
In: Alapjogok diákszemmel. Pólay Elemér Alapítvány; Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 9-16. (2016) ISBN 9786155411403

Á

Ámán, Ildikó: A Szegedi Turul Szövetség és testvérszervének, a Werbőczy Bajtárs Egyesületnek ideológiai vonatkozásai a két világháború között.
FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM, 6. pp. 5-18. ISSN 2063-5540 (2016)

Ámán, Ildikó: A kodifikációs tevékenység arculatai: Magyary Zoltán, Mártonffy Károly és Vladár Gábor nézetei.
In: Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2015. november 19.: Állam- És Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország, pp. 7-11. (2016) ISBN 978 963 358 106 3

This list was generated on 2019. december 10. 02:47:57 CET.