Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | G | H | J | K | L | M | P | T
Number of items: 42.

A

Auer Ádám, Papp Tekla: Gondolatok a software jogi megítéléséről a gyakorlat tükrében.
DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (8) 1. Terjedelem: 7 p.-Azonosító: http://dieip.hu/wp-content/uploads/2014-1-01.pdf. ISSN 1789-0446 (2014)

Auer Ádám, Papp Tekla: A software-rel kapcsolatos alapvető szabályok nemzetközi aspektusból - különös tekintettel a német jogi megoldásokra.
DEBRECENI JOGI MŰHELY, (11) 3-4. pp. 1-9. ISSN 1787-775X (2014)

B

Berki Gabriella: The evolution of the legislation on European cross-border patient mobility.
In: Opuscula Szegediensia 6. Lectiones Iuridicae 11. Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 17-30. (2014) ISBN 978-615-5411-16-8

Brandl Gergely, Gönczi Gergely, Hajdú Dóra, Marsovszki Ádám, Szakály Zsuzsa, Tamás Csaba Gergely: Egy méltatlanul elhanyagolt jogtörténeti forrás elemzése – Mire jó a rabtabella?
JOGELMÉLETI SZEMLE 3. pp. 34-58. ISSN 1588-080X (2014)

C

Chronowski Nóra, Csatlós Erzsébet: Judicial Dialogue or National Monologue? The International Law and Hungarian Courts.
ELTE LAW JOURNAL 1. pp. 7-28. ISSN 2064-4965 (2014)

Csatlós Erzsébet: The Application of International Law as an Instrument of Interpretation in Hungary – the Practice of the Constitutional Court and Ordinary Courts in a Comparative Approach.
In: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged. Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis 1. Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, Németország, pp. 127-142. (2014) ISBN 978-3-86956-308-4

Csatlós Erzsébet: Fejezetek az EU magyar közigazgatásra gyakorolt hatásából: Hogyan legyen egy közigazgatási szerv független?
KÖZJOGI SZEMLE, (7) 4. pp. 12-19. ISSN 1789-6991 (2014)

Csatlós Erzsébet: The Red Star Story and the ECtHR in the Hungarian Legal Practice.
JOGELMÉLETI SZEMLE 4. pp. 2-11. ISSN 1588-080X (2014)

G

Gombos Katalin: A határon átnyúló elemeket tartalmazó jogviták bírói gyakorlata.
IUSTUM AEQUUM SALUTARE, (10) 2. pp. 15-22. ISSN 1787-3223 (2014)

Gombos Katalin: The levels and steps of the judicial protection arising from the European law.
In: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta juridica et politica 77. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 123-134. (2014) ISBN 9789633063439

Gál Andor: A Kúria jogegységi határozata a jogos védelemről.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, (5) 3. pp. 23-35. ISSN 2061-4837 (2014)

H

Homoki-Nagy Mária: "Az ősiség eltörlése elvileg kimondatván".
In: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, ISSN 0324-6523 Tom. 77. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 185-198. (2014) ISBN 978-963-306-343-9

Homoki-Nagy Mária: Megjegyzések a magyar szerződési jog fejlődéséhez.
In: Ünnepi kötet Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, ISSN 0324-6523 76. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 209-220. (2014)

Homoki-Nagy Mária: "A gonoszok hatalma nem bennök, hanem a jók gyengeségében fekszik...".
In: Báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. Szegedi Jogtörténeti Napok 6. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 97-107. (2014) ISBN 978-963-306-392-7

J

Joó Horti Lívia, Mengyán Pletikoszity Ildikó, Csernik Ilma, Badis Róbert: Magyar gyerek, szerb iskola, avagy a magyar oktatás vonzereje a Vajdaságban.
KISEBBSÉGKUTATÁS, (23) 4. pp. 174-187. ISSN 1215-2684 (2014)

K

Karsai Krisztina: Grenzüberschreitende Beweisverbote.
In: Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung. Nomos, Baden-Baden, pp. 153-162. (2014) ISBN 9783848702350

Karsai Krisztina: Ius Puniendi of the European Union.
In: Emberek őrzője. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 117-128. (2014) ISBN 9789632845166

Karsai Krisztina: A törvényesség elve az európai büntetőjogban - joglkalmazási korlátok.
In: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 259-272. (2014) ISBN 9789633063439

Karsai Krisztina: A törvényesség elve az európai büntetőjogi jogalkotásban.
In: Ünnepi kötet Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 255-268. (2014) ISBN 9789633063132

Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: "gesetzt, verordnet, vereinbart, gefordert, erörtert, erläutert und entschieden".
In: Zugänge zum Text. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, pp. 523-537. (2014) ISBN 9783631646786

Kecskés Tamás: A Vajdaságban alkalmazott kötelmi jog: (1946 - 1978).
PROFECTUS IN LITTERIS, (6). pp. 111-117. ISSN 2062-1469 (2014)

Kertész Attila, Váradi Szilvia: Legal Aspects of Data Protection in Cloud Federations.
In: Security, Privacy and Trust in Cloud Systems. Springer, pp. 433-455. (2014) ISBN 978-3-642-38585-8

L

Legeza Dénes: A Szerzői Jogi Szakértő Bizottság megalakításához vezető út.
In: Quaerendo et Creando. Xenia . Szent István Társulat, Budapest, pp. 383-405. (2014) ISBN 9789632774862

Legeza Dénes: A magyar szerzői jogi szakértői tevékenység történetének vázlata 1952-ig.
In: A szerzői jog gyakorlati kérdései. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, pp. 12-54. (2014) ISBN 978-963-9157-76-7

M

Merkovity Norbert: Hungarian MPs' Response Propensity to Emails.
In: Political Campaigning in the Information Age. IGI Global, Hershey, pp. 305-317. (2014) ISBN 9781466660625, 1466660627, 9781466660632

Merkovity Norbert (szerk.): Politikai kommunikáció-kutatások a közösségi média korában.
Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület Politika és Digitális kultúra, (1) . Primaware, Szeged, Magyarország. (2014) ISBN 978-963-12-0493-3

Merkovity Norbert, Imre Róbert, Major Stella: Social Media Innovation in Political Communication: Alternative or Mainstream?
In: ICT Driven Public Service Innovation: Comparative Approach Focusing on Hungary. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, Magyarország, pp. 155-171. (2014) ISBN 978-615-5305-89-4

P

Papp Tekla: "Az elhatározás csak a kezdet...".
In: "Megújulás a jogi személyek szabályozásában". Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum 9. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 72-81. (2014) ISBN 978-963-9808-55-3

Papp Tekla: Economic/business risk and modification of contracts by the court from comparative aspect.
In: Arbitrando et curriculum bene deligendo. Xenia . Pázmány Press, Budapest, pp. 157-169. (2014) ISBN 978-963-308-214-0

Papp Tekla: Frustration and hardship in contract law from comparative perspective.
In: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 0324-6523 77. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 421-430. (2014) ISBN 978-963-306-343-9

Papp Tekla: Jogi szilánkok a magyar Ptk. rekodifikációja kapcsán.
In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2013. A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság kiadványai 43. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, pp. 170-183. (2014) ISBN 978-86-88077-06-4

Papp Tekla: Rechtspersönlichkeit - Übergang der Haftung und Durchgriffshaftung in Ungarn.
In: Rechtsentwicklungen aus europäischer Perspektive im 21. Jahrhundert = European perspectives on legal developments in the 21st Century. Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis 2. Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, pp. 245-261. (2014) ISBN 978-3-86956-309-1

Papp Tekla: "Total plan" a magyar szerződési jogról - nemzetközi kitekintéssel.
In: Ünnepi kötet Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, ISSN 0324-6523 76. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 337-346. (2014) ISBN 978-963-306-313-2

Papp Tekla: Vázlatos áttekintés a jogi személyről az új Polgári Törvénykönyv apropóján.
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, (2014) 2. pp. 150-159. ISSN 2063-9058 (2014)

Papp Tekla: The timeshare contract in Hungary and in the United Kingdom.
In: Liber Amicorum János Martonyi = Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére = Festschrift für János Martonyi = Mélanges en l'honneur du János Martonyi. HVG-ORAC, Budapest, pp. 273-281. (2014) ISBN 978-963-258-224-5

Papp Tekla: A timesharing-szerződés speciális jellemzői.
In: Quaerendo et Creando. Xenia . Szent István Társulat, Budapest, pp. 463-476. (2014) ISBN 9789632774862

Papp Tekla, Jakab Tamás: The present situation of the insurance system and insurance contracts in Hungary.
WIADOMISCI UBEZPIECZENIOWE, (69) 4. pp. 57-68. ISSN 0137-7264 (2014)

Pétervári Máté: Antal Tamás szegedi bíróságtörténeti monográfiájáról.
Jogtörténeti Szemle, (2014) 3. pp. 45-46. ISSN 0237-7284 (2014)

Pétervári Máté: Ereky István élete és munkássága, tekintettel a 19. század második felében történt közigazgatási reformokra.
Jogtörténeti Szemle, (2014) 3. pp. 29-38. ISSN 0237-7284 (2014)

Pétervári Máté: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban – Rokolya Gábor monográfiája.
DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (8) 3. Terjedelem: 3 p.-Azonosító: 2014-3-05.pdf. ISSN 1789-0446 (2014)

Pétervári Máté, Kecskés Tamás: Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia – Disputa a néprajz és a jog kapcsolatáról.
Jogtörténeti Szemle, (2014) 3. pp. 51-53. ISSN 0237-7284 (2014)

T

Tribl Norbert: R, mint ratio legis, vagy régi história?
In: A mi Alapvetésünk. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 113-117. (2014) ISBN 9786155300172

This list was generated on 2019. július 23. 10:33:09 CEST.